You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL III – Varianta 067 (15 puncte)


Rezolvaţi următoarea problemă:
În circuitul din figura alăturată se cunosc valorile rezistenţelor electrice R1 = 2,5 Ω şi R 2 = 7,5 Ω , iar
rezistenţa internă a ampermetrului este R A = 1Ω . Curentul înregistrat de ampermetru are valoarea I1 = 1A
când comutatorul K este deschis, respectiv valoarea I 2 = 0,8 A când K este
închis. Determinaţi:
a. valoarea rezistenţei R , ştiind că în cazul în care K este deschis energia
dezvoltată de acesta în timp de 10 minute are valoarea 1,5 W ⋅ h ;
b. rezistenţa echivalentă a circuitului conectat între bornele a şi b, dacă
R = 9 Ω şi comutatorul K este deschis;
c. puterea disipată în rezistorul R1 în cazul în care comutatorul K este închis şi
R = 9Ω ;
d. raportul dintre puterea disipată pe rezistenţa ampermetrului şi puterea
disipată pe circuitul exterior sursei dacă R = 9 Ω şi comutatorul K este închis.

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică C.3 C. Producerea şi utilizarea curentului continuu