You are on page 1of 1

RASPORED ARMATURE U POPREČNOM

PRESJEKU

2Φ12

2Φ12
80

2Φ12

7Φ20

1 26 13,5

35

M 1:5