You are on page 1of 5

DESEURI.

CIRCUITUL DESEURILOR SI REZIDUURILOR DIN INDUSTRIA


ALIMENTARĂ

Deşeul este prin definiţie un material sau obiect prin care el însuşi fără a fi
supus unei transformari nu mai poate fi utilizat.
Deşeurile în funcţie de destinaţie pot fi recuperabile şi nerecuperabile care se
elimină. Rebuturile care nu mai pot fi reutilizate in procesul intern de fabricaţie din
care provin, pot fi incluse in rezidurile care se colectează şi urmeaza diferite căi de
valorificare ca si materii prime si materiale refolosibile sau sub o formă de energie
cum este energia termică rezultată din inginerarea acestora.
Cel mai recent studiu al Ministerului Mediului arata faptul ca, industria
alimentara si fabricarea produselor din tutun genereaza 401.862 tone de deseuri pe
an, iar sectorul fabricarii bauturilor genereaza anual 60.866 tone din care 55.347 tone
de deșeuri sunt valorificate și 5.468 tone de deșeuri sunt eliminate (datele se referă
numai la deșeurile specifice activității de producție, și nu includ deșeuri similare celor
menajere și alte fluxuri de deșeuri, care nu rezultă din procesul de producție – de
exemplu deșeuri de ambalaje, deșeuri din construcții și demolări, uleiuri uzate,
deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.). Utilizarea si depozitarea
acestor deseuri specifice este dificila din cauza instabilitatii biologice, a naturii
potential patogene, a nivelurilor ridicate in activitatea enzimatica, a continutului mare
de apa si a potentialului de autooxidare.
Industria alimentară produce anual 0,9 milioane tone deseuri.

1
2
3
4
5