You are on page 1of 2

HỌP VỚI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CỦA SINH VIÊN

1. Thời gian và địa điểm:


- 15h40 - Thứ 5 ngày 21 tháng 3 năm 2019-03-21
- Phòng học lớp 11A2 - Nhà C
2. Thành phần
- Giáo viên hướng dẫn - Vinschool
- Sinh viên thực tập - Trường ĐHSP Hà Nội 2
3. Nội dung:
a. Nhận xét chung:
- Yêu cầu học sinh làm kế hoạch chi tiết
- Báo cáo các hoạt động: Dự giờ, thiết kế giáo án, viết reflection
- Đánh giá cao tinh thần làm việc của sinh viên, tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi.
b. Điểm mạnh:
- Chịu khó học hỏi, không ngại việc, các công việc liên quan đến công tác chủ nhiệm và chuyên
môn.
- Tiến bộ nhiều trong giảng dạy.
- Cách học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của các thầy cô giáo và khả năng áp dụng.
- Nhiệt tình và hỗ trợ tốt trong công tác chủ nhiệm lớp.
- Nắm chắc tiến trình giảng dạy, lên lớp. sáng tạo, cẩn thận, nhiệt tình, có tiềm năng là một giáo
viên có năng lực.
- Biết soạn giáo án theo định hướng chung của nhà trường, biết lên giáo án chuẩn, có sự tiến bộ.
- Áp dụng được nhiều hoạt động, phương pháp hiệu quả trong hoạt động
- Nhiệt tình, sát sao với học sinh, biết theo dõi hành vi của học sinh và hỗ trợ tốt giáo viên trong
công tác quản lý học sinh.
- Gần gũi với học sinh, huy động được các em tham gia vào các hoạt động.
- Làm tốt công tác chủ nhiệm.
- Áp dụng được các nhận xét, các phương pháp giangr dạy của giáo viên hướng dẫn vào giảng
dạy
- Tinh thần làm việc tốt.
- Các hoạt động đề xuất trong lesson plan phù hợp với học sinh, cân bằng được các hoạt động.
c. Cần khắc phục:
- Phát triển chuyên môn bản thân, kỹ năng giảng dạy..
- Cần cải thiện rất nhiều về cách đưa ra hướng dẫn cho học sinh, hiệu quả mà ngắn gọn, xúc tích.
- Quản lý lớp học: Học sinh tương đối tự do trong giờ học, nên cần xây dựng và phát triển thêm
kỹ năng quản lý lớp học.
- Bài giảng: Quản lý thời gian, cần sát với các hoạt động đưa ra. Luôn cố gắng đưa nhiều hoạt
động nhưng chưa quản lý được thời gian một cách hiệu quả. Cần biết cân đối hơn.
- Xác định mục tiêu bài học: Cần phải sắc nét, rõ ràng để có những sản phẩm tốt nhất.
- Phân bổ các hoạt động sao cho hợp lý, lan man, chưa có điểm nhấn, tuy nhiên có sự tiến bộ rất
nhiều.
- Lưu ý cách phát âm, tiếng địa phương.
- Đưa ra hướng dẫn, đi sâu hơn trong cách hoạt động để thực sự có hiệu quả.
- Soạn giáo án: Cần phải đưa được cụ thể các hoạt động mình mong muốn làm, đưa cả những
suggestion trong giáo án để có phương án thay thế trong quá trình giảng dạy.
- Giáo viên hướng dẫn luôn theo dõi trong các tiết học của giáo sinh.

Điểm yếu trong chương trình đào tạo:


- Viết learning outcomes
- Giving instruction
- Classroom management
- Timing của các hoạt động trong bài giảng