Вы находитесь на странице: 1из 2
Smile Nat King Cole maj7 F F F/A Fm/A Lead 1 Piano 1/4s Piano Bass
Smile Nat King Cole
maj7
F
F
F/A
Fm/A
Lead 1
Piano 1/4s
Piano Bass Dotted
7
Gm
D
Gm
B m
7
Lead 1
Pi. 1/4s
Pi. Ba. Do.
maj7
13
F
Gm
C/E
F
F
Pi. 1/4s
Pi. Ba. Do.
maj7
7
20
F
F/A
Fm/A
Gm
D
Gm
Pi. 1/4s
Pi. Ba. Do.

2

27

Pi. 1/4s

Pi. Ba. Do.

B m F Gm C/E F
B m
F
Gm
C/E
F

Music engraving by LilyPond 2.18.2—www.lilypond.org