You are on page 1of 1

Republika Srbija - Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove – Beograd

KU-broj 409/2008, 26. februar 2008. godine


BEOGRAD

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU


BEOGRAD

Na osnovu čl. 222. i 224. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

PROTIV

Petrović Petra od oca Dušana i majke Milene rođene Mihajlović rođenog u mestu Mali Požarevac
opština Požarevac SR Srbija dana 1. februara 1964. godine koji prebiva/boravi u mestu Beograd ul. Bul.
Revolucije br. 67. opština Palilula, po narodnosti Srbin, državljanin Srbije, po zanimanju bravar, prema
podacima iz kaznene evidencije osuđivan.... lišen slobode dana 26. februara 2008. godine u 23,30 časova
sproveden istražnom sudiji ............... suda u Beogradu dana ............. 2008.... godine u ....... časova,
/ili:sada na slobodi/ zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teškog ubistva, kao i krivično delo
teškog ubistva u pokušaju, iz člana 114. tač.6. KZ Srbije..

XII Stanica policije obavestila je Gradski SUP da je ta stanica 26.2.2008. u 17 časova depešom od
SUP-a Pančevo dobila obaveštenje da se u kući Mirka Mikića u ulici .........u Beogradu, krije Petrović Petar
koji je pobegao sa izdržavanja kazne u KPD Zabela po pravosnažnoj presudi Okružnog suda u Beogradu
K. br. 92/2000. zbog krivičnog dela krađe ............... U akciji hvatanja lica odbeglog sa izdržavanja kazne,
u kući MM u Beogradu, gde se odbegli krio, došlo do oružanog suprotstavljanja tog lica službenim licima
kojom prilikom je vođa patrole D. D. ubijen a jedan policajac je ranjen ..............

DOKAZI:
– izjave policajaca-učesnika u akciji
– zapisnik sa lica mesta
– sačinjena skica i fotografije sa lica mesta

Viši kriminalistički inspektor,