Вы находитесь на странице: 1из 35

Вот и мы

Testy cząstkowe i semestralne


Klasa 3

Krystyna Kancewicz-Sokołowska
Redaktor: Aleksandra Kubicka

Redaktor techniczny: Maryla Broda

Zdjęcia: Małgorzata Mikołajczyk (s. 19, s. 21)


Lars Christensen/PhotoXpress, samolot (s. 21)
Mladenov/PhotoXpress, samochód (s. 21)

Copyright © by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.


Warszawa 2011

ISBN 978-83-2621-095-2

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.


ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Wydanie pierwsze
Arkuszy drukarskich: 5,5
Skład i łamanie: Grafini DTP
Druk ukończono w kwietniu 2011 r.
Druk i oprawa: INTERDRUK, Warszawa
Spis treści

TESTY CZĄSTKOWE
na podstawie rozdziału 1.
Grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
na podstawie rozdziału 2.
Grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
na podstawie rozdziału 3.
Grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
na podstawie rozdziału 4.
Grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
na podstawie rozdziału 5.
Grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

TESTY SEMESTRALNE
na podstawie rozdziałów 1–3
Grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
na podstawie rozdziałów 4–5
Grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

KLUCZ DO TESTÓW Z PROPOZYCJĄ OCENIANIA


Testy cząstkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Testy semestralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 1. GRUPA I

Razem: 40 p.

I. Przeczytaj uważnie tekst o ślubie znanych aktorów. Zaznacz, zgodne z jego treścią,
zakończenia zdań (1.–6.), zakreślając literę a., b. lub c. 5 p.

Последние новости! Известный актёр Алксандр Домогаров надевает на палец


золотое обручальное кольцо! Недавно все узнали, что Александр Домогаров
и молодая актриса Марина Александрова поженились. Это произошло в Сочи
31 августа – втайне от друзей и родственников. Кинолюбители узнали об этом
4 сентября. Эту новость объявил на церемонии закрытия фестиваля «Лики
любви» президент фестиваля. Он объявил имена победителей «Ликов любви»
и сказал, что «цель фестиваля – пропагандировать не только лучшее кино,
но и любовь. И это сбывается – уже есть пара, которая как раз здесь в эти дни
поженилась! Это Александр Домогаров и Марина Александрова». О свадьбе
не знал никто, даже родители невесты. Говорят, что им не нравится выбор дочери.
Принять фамилию мужа Александрова не захотела. В загсе актёры появились
в повседневной одежде. Вечером того же дня молодожёны угостили друзей
на вечеринке в кафе, а утром вылетели в Москву.
По http://www.rol.ru

1. В тексте говорят о Домогарове и Александровой, потому что


a. они стали победителями фестиваля «Лики любви».
b. это известные актёры.
c. Александрова вышла замуж за Домогарова во время фестиваля.
2. Домогаров и Александрова
a. объявили о своих планах всем друзьям.
b. объявили о своих планах только родителям.
c. никому не объявили о своих планах.
3. Домогаров и Александрова поженились
a. в Сочи на пляже.
b. в отделе записи актов гражданского состояния в Сочи.
c. на фестивале в зале кинотеатра.
4. Родители Марины Александровой
a. любят своего зятья.
b. рады, что дочь вышла замуж за Домогарова.
c. не очень любят Домогарова.
5. После расписания молодожёны
a. пригласили друзей в кафе.
b. пригласили друзей на вечеринку в Москву.
c. попращались с участниками фестиваля и полетели домой.

4 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


II. Brat Twojej przyjaciółki z Rosji obchodzi urodziny. Prześlij mu w e-mailu życzenia z tej
okazji. (3 zdania) 6 p.

III. Napisz 4 zdania o ostatnio obejrzanym filmie. Określ gatunek filmu, podaj tytuł, nazwiska
reżysera i głównych aktorów, opisz krótko fabułę filmu oraz swoje wrażenia. 8 p.

В последнее время я посмотрел/посмотрела фильм 

IV. Uzupełnij tekst ulotki prozdrowotnej podanymi słowami. Dwa wyrazy nie pasują do żadnego
zdania. 5 p.

диеты  ●  добро  ●  ужинайте  ●  алкоголь  ●  гуляйте  ●  минералкой  ●  ложитесь  ●


стрессом  ●  спортом  ●  курите  ●  улыбайтесь  ●  фигура

Здоровый образ жизни


Если хотите быть здоровым, каждый день:
1. Занимайтесь , хотя бы 30 минут в день.
2. Придерживайтесь – ешьте больше овощей и фруктов.
3. Ешьте не реже чем 3 раза в день. Не позднее 6 часов вечера.
4. Рано спать и вставайте в одно и то же время.
5. Справляйтесь со .
6. Много .
7. И конечно не , не пейте .
8. Почаще  в парке, на свежем воздухе.
9. Творите . Ведь на добро отвечают добром.

V. Wpisz w zdania wyrażenie zaimkowe друг друга lub zaimek себя we właściwej formie.
W razie potrzeby dodaj odpowiedni przyimek . 5 р.

1. Зина и Андрей посмотрели и вместе вошли в класс.


2. Ребята поздравили с Новым годом.
3. Они подарили сувениры.
4. Павел и Анна никогда не говорят плохо.
5. Я увидела в зеркале.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 5


VI. Połącz zdania pojedyncze w zdania złożone. Użyj zaimka который z przyimkiem lub bez. 3 р.

1. Родители покупают подарок своему сыну. Ему исполнилось 10 лет.

2. Вчера Павел познакомился с известным актёром. Он много о нём слышал.

3. На улице я увидел Андрея. Я учился с ним в одном классе.

VII . Połącz zdania spójnikami и, а, но, или. 2 р.

1. Мои друзья едут на каникулы в горы, я хочу поехать на море.


2. Ребята увидели киноафишу нового фильма, решили пойти в кино.
3. Это был для нас сюрприз. Мы думали, что идём в кино, мы оказались в театре!
4. Завтра вечером ребята пойдут в кино, поедут в театр.

VIII . Przetłumacz zdania na język rosyjski. 6 p.

1. Uczniowie umieją korzystać ze słownika.

2. Ten spektakl bardzo mi się podobał, a tamten był nieciekawy.

3. W radiu wysłuchaliśmy ciekawej audycji o środkach masowego przekazu.

6 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 1. GRUPA II

Razem: 40 p.

I. Przeczytaj uważnie tekst o ślubie znanych aktorów. Zaznacz, zgodne z jego treścią,
zakończenia zdań (1.–6.), zakreślając literę a., b. lub c. 5 p.

Последние новости! Известный актёр Алксандр Домогаров надевает на палец


золотое обручальное кольцо! Недавно все узнали, что Александр Домогаров
и молодая актриса Марина Александрова поженились. Это произошло в Сочи
31 августа – втайне от друзей и родственников. Кинолюбители узнали об этом
4 сентября. Эту новость объявил на церемонии закрытия фестиваля «Лики любви»
президент фестиваля. Он объявил имена победителей «Ликов любви» и сказал,
что «цель фестиваля – пропагандировать не только лучшее кино, но и любовь.
И это сбывается – уже есть пара, которая как раз здесь в эти дни поженилась! Это
Александр Домогаров и Марина Александрова». О свадьбе не знал никто, даже
родители невесты. Говорят, что им не нравится выбор дочери. Принять фамилию
мужа Александрова не захотела. В загсе актёры появились в повседневной одежде.
Вечером того же дня молодожёны угостили друзей на вечеринке в кафе, а утром
вылетели в Москву.
По http://www.rol.ru

1. В тексте говорят о Домогарове и Александровой, потому что


a. Александрова вышла замуж за Домогарова во время фестиваля.
b. это известные актёры.
c. они стали победителями фестиваля «Лики любви».
2. Домогаров и Александрова
a. объявили о своих планах только родителям.
b. никому не объявили о своих планах.
c. объявили о своих планах всем друзьям.
3. Домогаров и Александрова поженились
a. в Сочи на пляже.
b. в отделе записи актов гражданского состояния в Сочи.
c. на фестивале в зале кинотеатра.
4. Родители Марины Александровой
a. не очень любят Домогарова.
b. любят своего зятья.
c. рады, что дочь вышла замуж за Домогарова.
5. После расписания молодожёны
a. пригласили друзей в кафе.
b. пригласили друзей на вечеринку в Москву.
c. попращались с участниками фестиваля и полетели домой.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 7


II. Zbliża się Nowy Rok. Złóż w e-mailu życzenia z tej okazji swojej rosyjskiej koleżance.
(3 zdania) 6 p.

III. Napisz 4 zdania o ostatnio obejrzanym filmie. Określ gatunek filmu, podaj tytuł, nazwiska
reżysera i głównych aktorów, opisz krótko fabułę filmu oraz swoje wrażenia. 8 p.

В последнее время я посмотрел/посмотрела фильм

IV. Uzupełnij tekst ulotki prozdrowotnej podanymi słowami. Dwa wyrazy nie pasują do żadnego
zdania. 5 p.

алкоголь  ●  гуляйте  ●  диеты  ●  добро  ●  курите  ●  ложитесь  ●  минералкой  ● 


спортом  ●  стрессом  ●  ужинайте  ●  улыбайтесь  ●  фигура

Здоровый образ жизни


Если хотите быть здоровым, каждый день:
1. Ешьте не реже чем 3 раза в день. Не позднее 6 часов вечера.
2. Занимайтесь , хотя бы 30 минут в день.
3. И конечно не , не пейте .
4. Много .
5. Почаще  в парке, на свежем воздухе.
6. Придерживайтесь – ешьте больше овощей и фруктов.
7. Рано спать и вставайте в одно и то же время.
8. Справляйтесь со .
9. Творите . Ведь на добро отвечают добром.

V. Wpisz w zdania wyrażenie zaimkowe друг друга lub zaimek себя we właściwej formie. W razie
potrzeby dodaj odpowiedni przyimek. 5 р.

1. Ученики смотрели с улыбкой.


2. Андрей и Зина поздравили с Пасхой.
3. На юбилей мама и папа приготовили сюрприз: папа купил маме кольцо,
мама заплатила за экскурсию в Париж.
4. За чашкой кофе Павел рассказывал нам о Марине, а Марина о Павле. Павел и Марина
рассказывали нам одни хорошие вещи!
5. Натaшa увидела в зеркале.

8 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


VI. Połącz zdania pojedyncze w zdania złożone. Użyj zaimka который z przyimkiem lub bez. 3 р.

1. Я сочувствую моему другу. Учительница поставила ему двойку за ответ.

2. Вчера я прочитал рецензию на фильм. Я давно слышал об этом фильме очень много.

3. Я иду на встречу с другом. Я поеду с ним на каникулы.

VII . Połącz zdania spójnikami и, а, но, или. 2 р.

1. Мы поехали на море, каждый день мы ходили на пляж.


2. Мы поехали на море, погода была плохая и мы всё время сидели дома.
3. Это был для нас сюрприз. Мы думали, что летим в Париж, мы оказались
в Мадриде!
4. Родители сказали, что я должна сама решить: еду на каникулы на море, остаюсь
в городе.

VIII. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 6 p.

1. Każdy młody człowiek korzysta z komputera.

2. Ta audycja muzyczna, której wysłuchałam w radiu była ciekawa, a tamta – sportowa – mi się nie
podobała.

3. Środki masowego przekazu to: radio, telewizja, Internet i prasa.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 9


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 2. GRUPA I

Razem: 40 p.

I. Przeczytaj ogłoszenie o pracy zamieszczone w rosyjskiej gazecie. Zdecyduj, które


z podanych stwierdzeń pod tekstem jest zgodne z jego treścią (P), które niezgodne (F)
a które jej nie dotyczy (?). 6 р.
вакансия – wakat, wolny etat в/о = высшее образование

АМИ
МЕНЕДЖЕР – РАБОТA С КЛИЕНТ ЕМ!
виваться – Вы ТОТ, кого МЫ ИЩ
Если Вы перспективны, хотите раз
ор.
В Банке СТАНДАРТ объявлен наб нное в/о (студенты
19- 25 лет , высшее образование или незаконче
Требования: муж./жен., мость.
сов заочны х отд еле ний ), ком мун икативность, аккуратность, обучае
3-5-х кур е обучение,
17.00 в отделениях Банка, бесплатно
Условия: график работы с 9.00 до го роста.
ици нск ая стр ахо вка , пер спе кти вы профессионального и финансово
мед
Зарплата: от 400$ вакансиях
учить информацию об этой и других
Записаться на собеседование и пол -00-000.
ете в отд еле по под бор у пер сон ала Банка CТАНДАРТ по тел. 900
Вы мож
bankstandart.ru
Резюме высылайте на e-mail: peret@

P F ?
1. Условие для кандидата – опыт работы – как минимум – 3-5 лет.
2. Кандидат должен быть молодым человеком.
3. Возможно рассмотрение кандидатов без полного высшего образования.
4. В банке предлагают работу на полставки.
5. В банке предлагают заработную плату – меньше чем четыреста долларов в месяц.
6. Информацию о собеседовании и работе можно получить у работодателя.

II. Odpowiedz na pytania. 6 р.

1. По каким предметам ты будешь сдавать ЕГЭ (экзамены на аттестат зрелости)?

2. В какой вуз и на какой факультет будешь подавать документы?

3. Какая профессия для тебя самая интересная и почему?

III. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 14 р.

1. Wielu moich kolegów uczy się i pracuje dorywczo.

2. W czasie wakacji moja koleżanka pracowała jako kelnerka, a kolega jako goniec.

3. Kiedy ukończymy naukę na wyższej uczelni, zostaniemy prawnikami, lekarzami, tłumaczami.

10 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 2. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


4. Jeśli nie znajdę pracy na pół etatu – otworzę własną firmę.

5. Nie chcę dostawać zasiłku dla bezrobotnych.

6. A może wyjadę do pracy za granicę?

7. Dobrze by było wyjechać, zarobić i wrócić do domu.

IV. Wpisz słowa podane w nawiasach w odpowiedniej formie. Dodaj przyimek, jeśli zachodzi
taka potrzeba. 5 р.

1. Я выбрал хороший компьютер, какой я мог найти


в магазинах Москвы (сам, самый).
2. Я не купил, потому что было купить в этом магазине (ничто, нечто).
3. Я об этом не сказал, было сказать (никто, некто).
4. В классе я не разговаривал. Мне было разговаривать (никто, некто).
5. Я была на конференции в Королевском замке и там я говорила с
президентом, а потом там показывали интересные фильмы, которые
поставили в Польше в этом году (сам, самый).

V. Połącz elementy z kolumny A i B, tak by otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.
W kolumnie B jeden element jest zbędny. Rozwiązania przenieś do tabeli. 6 р.

A B
1. Я хочу учиться на юрфаке, a. я плохо говорю по-английски.
2. Перед тем, как откроешь фирму, b. научись принимать решения и брать на себя
ответственность.
3. Каждому безработному надо c. и будут изучать английский язык.
4. Я собираюсь учиться в Лондоне несмотря на d. потому что хочу быть адвокатом.
то, что
5. Резюме всегда надо составить аккуратно, e. за работой в Лондоне.
6. Наши друзья поступили в университет на f. зарегистрироваться в бюро по занятости насе-
филфак ления.
g. так как работодатель знакомится с ним перед
встречей с кандидатом.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VI. Ułóż zdania z podanych słów. 3 p.

1. плохую Несмотря экскурсию поехали погоду мы на на

2. себе Павел она купил что на то книгу дорогая несмотря

3. Павел химфак Несмотря поступил что на на ни

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 2. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 11


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 2. GRUPA II

Razem: 40 p.

I. Przeczytaj ogłoszenie o pracy zamieszczone w rosyjskiej gazecie. Zdecyduj, które


z podanych stwierdzeń pod tekstem jest zgodne z jego treścią (P), które niezgodne (F)
a które jej nie dotyczy (?). 6 р.
вакансия – wakat, wolny etat в/о = высшее образование

АМИ
МЕНЕДЖЕР – РАБОТA С КЛИЕНТ
ЕМ!
виваться – Вы ТОТ, кого МЫ ИЩ
Если Вы перспективны, хотите раз
ор.
В Банке СТАНДАРТ объявлен наб е в/о (студенты
ани я: муж ./же н., 19- 25 лет, выс шее образование или незаконченно
Требов , обучаемость.
коммуникативность, аккуратность
3-5-х курсов заочных отделений), е обучение,
17.00 в отделениях Банка, бесплатно
Условия: график работы с 9.00 до го роста.
вы профессионального и финансово
медицинская страховка, перспекти
Зарплата: от 400$ вакансиях
иса тьс я на соб есе дов ани е и пол учить информацию об этой и других
Зап 900-00-000.
сонала Банка CТАНДАРТ по тел.
Вы можете в отделе по подбору пер
bankstandart.ru
Резюме высылайте на e-mail: peret@

P F ?
1. В пункте обмена денег ищут перспективных работников.
2. Пол кандидата не имеет значения.
3. Возможно рассмотрение кандидатов без полного высшего образования.
4. Работу можно выполнять дома по Интернету.
5. В банке гарантируют заработную плату – как минимум четыреста долларов в месяц.
6. Информацию о собеседовании и работе можно получить в каждом отделении банка.
пол – płeć
II. Odpowiedz na pytania. 6 р.

1. По каким предметам ты будешь сдавать ЕГЭ (экзамены на аттестат зрелости)?

2. В какой вуз и на какой факультет будешь подавать документы?

3. Какая профессия для тебя самая интересная и почему?

III. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 14 р.

1. Moi koledzy nie siedzą bezczynnie: uczą się i pracują na pół etatu.

2. W czasie wakacji moja koleżanka pracowała jako opiekunka, a kolega jako kasjer.

3. Chcę wstąpić (pójść) na politechnikę, żeby zostać inżynierem albo inżynierem-architektem.

12 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 2. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


4. Nie chcę dostawać zasiłku dla bezrobotnych!

5. Założę własną firmę – będę udzielać korepetycji.

6. Księgowy ma wysokie zarobki.

7. Przeczytałem ogłoszenie o pracy dla dobrego specjalisty.

IV. Wpisz słowa podane w nawiasach w odpowiedniej formie. Dodaj przyimek, jeśli zachodzi
taka potrzeba. 5 р.

1. Я решила, какой вариант ответа (сам, самый) хороший.


2. В этом магазине было купить и в результате я не купил (ничто, нечто).
3. Я об этом не разговаривал, так как мне было
разговаривать (никто, некто).
4. Это был секрет: нельзя было и сказать (никто, ничто).
5. На кинофестиваль пришёл известный актёр последних лет. Он был очень
доволен собой! (сам, самый)

V. Połącz elementy z kolumny A i B, tak by otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.
W kolumnie B jeden element jest zbędny. Rozwiązania przenieś do tabeli. 6 р.

A B
1. Я хочу учиться на юрфаке, a. потому что хочу быть адвокатом.
2. Перед тем, как откроешь фирму, b. так как работодатель знакомится с ним перед
встречей с кандидатом.
3. Каждому безработному надо c. и будут изучать английский язык.
4. Я собираюсь учиться в Лондоне несмотря на d. я плохо говорю по-английски.
то, что
5. Резюме всегда надо составить аккуратно, e. зарегистрироваться в бюро по занятости
населения.
6. Наши друзья поступили в университет на f. за работой в Лондоне.
филфак
g. научись принимать решения и брать на себя
ответственность.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VI. Ułóż zdania z podanych słów. 3 p.

1. я боль школу головную сильную Несмотря пошёл в на.

2. холодно пошли Мы прогулку несмотря было что то на на.

3. вышла несмотря Анна замуж на ни что.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 2. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 13


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 3. GRUPA I

Razem: 40 p.
I. Uzupełnij dialog podanymi słowami. Dwa wyrazy nie pasują do żadnego zdania. 6 р.

туры  ●  одноместные  ●  поезд  ●  кондиционером  ●  перелёт  ●  проезд  ●  питание  ●


страховка  ●  каникулы  ●  гостинице  ●  номера  ●  счёт  ●  стоимость  ●  двухместные

– Здравствуйте! Я хотел бы поехать на на Чёрное море.


– У нас есть такие двухнедельные .
– А что входит в ?
– самолётом, проживание в и двухразовое .
– А если я заболею?
– Да, также.
– А экскурсии и услуги гида?
– Нет, это дополнительные услуги за участника тура.
– А какие в гостинице?
– Удобные – и с ванной и .
– Спасибо, я ещё подумаю.
II. Przyjechałaś/przyjechałeś na rok do Moskwy. Szukasz mieszkania do wynajęcia.
Napisz ogłoszenie, w którym: 6 p.

yy
określisz jakie mieszkanie chcesz wynająć;
yy
określisz czas wynajmu;
yy
określisz konieczne wyposażenie mieszkania;
yy
podasz kontakt do siebie.

III. Lena jedzie na wakacje nad morze. Pomóż jej zdecydować, co ma zabrać ze sobą – dokończ
zdania, tworząc listę przedmiotów niezbędnych Lenie na wyjazd. 5 p.

Я упакую вещи в: ив . (2 rzeczy)


Из одежды я возьмy с собой: , ,
, . (4 części odzieży)
Mнe нужны также: , , ,
.
(4 niezbędne nad morzem rzeczy)

14 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 14 р.

1. Willa, którą chcemy kupić, jest na wyciągnięcie ręki od centrum miasta.

2. Ściany w pokoju pomalujemy na żółty kolor albo okleimy tapetą.

3. W łazience położymy kafelki.

4. Przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania i mamy garaż na 2 samochody.

5. Kuchnia jest mała, ale wygodna.

6. Muszę wynająć mieszkanie w Moskwie na 2 miesiące.

7. Pociąg pospieszny do Moskwy odjeżdża z 2 peronu.

V. Wybierz właściwe słowo, zgodnie z kontekstem zdania. 4 р.

1. По путём/пути в школу я встретил друзей.


2. Сначала мы покрасили стены в светлые цветы/цвета .
3. В гостиной в левом углу/левый угол стоит шкаф.
4. В правый угол/правом углу мы поставили стол.
5. На подоконнике стоят цвета/цветы .
6. Наша квартира удобная/удобна , но для нашей большой семьи она может быть
тесная/тесна .
7. Мы собираемся в путь/пути .

VI. Uzupełnij zdania czasownikami забронировать, заказать, посещать/посетить we właściwej formie


czasu teraźniejszego lub przyszłego prostego. 5 р.

1. Завтра Павел позвонит в гостиницу и номер.


2. Он двухместный номер в гостинице в Париже.
3. Там мы много музеев.
4. Во время экскурсии мы всегда все памятники старины.
5. А какие места ты во время каникул?

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 15


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 3. GRUPA II

Razem: 40 p.

I. Uzupełnij dialog podanymi słowami. Dwa wyrazy nie pasują do żadnego zdania. 6 p.

туры  ●  стоимость  ●  двухместных  ●  с удобствами  ●  дополнительные  ●  тура  ●  двухразовое  ●


транспорт  ●  проживание  ●  комфортабельных  ●  обзорную  ●  номера  ●  поезд  ●  медстраховка

– Здравствуйте! Я хотел бы поехать на экскурсию по Италии.


– У нас есть такие двухнедельные .
– А что входит в ?
– на автобусе, в гостинице и питание.
– А какие в гостиницах?
– Размещение в , номерах.
– А что будет если я заболею?
– входит в стоимость .
– А экскурсии и услуги гида?
– Нет, это услуги за счёт участника тура.
– Спасибо, я ещё подумаю.

II. Przyjechałaś/przyjechałeś na rok do Moskwy. Szukasz mieszkania do wynajęcia.


Napisz ogłoszenie, w którym: 6 p.

yy
określisz jakie mieszkanie chcesz wynająć;
yy
określisz czas wynajmu;
yy
określisz konieczne wyposażenie mieszkania;
yy
podasz kontakt do siebie.

III. Lena jedzie na wakacje nad morze. Pomóż jej zdecydować, co ma zabrać ze sobą – dokończ
zdania, tworząc listę przedmiotów niezbędnych Lenie na wyjazd. 5 p.

Я упакую вещи в: ив . (2 rzeczy)


Из одежды я возьмy с собой: , ,
, . (4 części odzieży)
Mнe нужны также: , , ,
. (4 niezbędne nad morzem rzeczy)

16 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 14 р.

1. Do domu, który kupiliśmy, można się od razu wprowadzić.

2. Ściany w pokoju pomalujemy na jasny kolor.

3. W kuchni są położone kafelki.

4. Nasz dom jest wygodny, duży i z własnym garażem!

5. Łazienka jest duża i bardzo ładna.

6. Już kilka lat wynajmuję mieszkanie w centrum miasta.

7. Pociąg międzynarodowy Moskwa-Mińsk, odjeżdża z toru 6, przy peronie 5.

V. Wybierz właściwe słowo, zgodnie z kontekstem zdania. 4 p.

1. Я не хочу с тобой ехать, нам не по путём/пути .


2. На столе стоят красивые цветы/цвета .
3. В наш кабинет в левом углу/левый угол поставили шкаф.
4. В правый угол/правом углу стоят стол и стулья.
5. Я люблю сочные цвета/цветы на стенах.
6. В нашей квартире комнаты светлые/светлы , но для нашей большой семьи они
маленькие/малы .
7. Ребята собираются в путь/пути .

VI. Uzupełnij zdania czasownikami забронировать, заказать, посещать/посетить we właściwej formie


czasu teraźniejszego lub przyszłego prostego. 5 р.

1. За две недели до выезда в Париж мы позвоним в гостиницу и номер.


2. Я трёхместный номер на две недели.
3. Завтра туристы в Санкт-Петербурге Эрмитаж.
4. Во время экскурсии мы всегда самые интересные и красивые места.
5. Куда вы поедете в отпуск и какие памятники старины ?

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 17


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 4. GRUPA I

Razem: 40 p.

I. Uzupełnij przysłowia nazwami zwierząt. 4 p.

1. Не делай из мухи .
2. Живут как кошка с .
3. хитростью берёт.
4. против шерсти не гладят.

II. Przeczytaj informacje prasowe (1.–4.) i dopasuj je do nazwy odpowiedniego kataklizmu


podanego w tabeli. Zwróć uwagę na to, że opisów jest mniej niż nazw kataklizmów. 4 р.

землетрясение наводнение циклон пожар цунами

1. США. Техас. Семь человек погибли и двое пропали без вести во время сильных дождей
в Техасе, которые продолжаются вторые сутки. За это время выпало свыше 30 см осадков.
Мелкие реки превратились в бурлящие потоки. Погибли люди, многие утонули в автомобилях,
которые смыло течением. /MIGnews/

2. Окуловка. В пятницу, в больнице в г.Окуловка дерево, поваленное сильным


ветром, упало на линию электропередачи вблизи больницы. Больница
загорелась. Огонь тушили 5 автоцистерн. Пациенты были эвакуированы.
 /РИА «Новости»/

3. В США в связи с приближением урагана «Эрл» власти штата Северная


Каролина дали распоряжение эвакуировать туристов и местных жителей
с побережья. По прогнозам метеорологов, стихия достигнет побережья
Северной Каролины в четверг. Скорость порывов ветра достигает 217 км/ч.
 http://www.baltinfo.ru/2010/09/01

4. «Подземные толчки зафиксированы в 25 километрах к северо-востоку от Туапсе.


Никакого ущерба домам в городе нет. Жители почувствовали незначительные толчки»,
– сказал представитель пресс-службы по Краснодарскому краю. http://eco.rian.ru/natural/

III. Napisz 5 zasad, którymi powinien kierować się każdy z nas, by chronić środowisko. 10 p.

Для защиты окружающей среды надо:


1.
2.
3.
4.
5.

18 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Władze terenów zagrożonych powodzią stworzyły instrukcję postępowania w razie
kataklizmu. Przetłumacz tę instrukcję na język rosyjski do wielojęzycznej ulotki. 8 p.

W razie ewakuacji należy: В случае


– wziąć artykuły spożywcze, przybory
toaletowe i ciepłe ubranie;
– wyłączyć gaz, wodę i prąd;
– przygotować apteczkę;
– zamknąć okna i drzwi.
W pierwszej kolejności będą ewakuowane
dzieci.

V. Podpisz rysunki. 3 р.
Что это?

VI. Utwórz imiesłów przysłówkowy uprzedni lub współczesny od podkreślonego czasownika,


tworząc zdania imiesłowowe. 5 р.
1. Павел подготовил домашнее задание и пошёл в школу.
, Павел пошёл в школу.
2. Когда он шагал по улицам города, думал о своей подруге, Кате.
, он думал о своей подруге, Кате.
3. Когда он увидел её на улице, он обрадовался и подошёл к ней.
, он обрадовался и подошёл к ней.
4. «Катя, ты любишь меня?» – спросил Павел. Он ждал ответа, стал смотреть на улицу, следил за
прохожими.
«Катя, ты любишь меня?» – спросил Павел. , Павел стал смотреть на улицу,
.
VII. Odpowiedz na pytania. 4 p.

1. Какое число было вчера?


2. Когда была битва под Грунвальдом (10.07.1410)?

VIII. Utwórz formę stopnia najwyższego przymiotników podanych w nawiasach. 2 p.

1. Озеро Байкал (глубокий) в мире.


2. Москва (большой) город в России.
3. Кремль (известный) памятник архитектуры в Москве.
4. Моя собака (красивая) в мире.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 19


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 4. GRUPA II

Razem: 40 p.

I. Uzupełnij przysłowia nazwami zwierząt. 4 p.

1. За двумя погонишься, ни одного не поймёшь.


2. Вот, где зарыта.
3. Живут как с собакой.
4. Не делай из слона.

II. Przeczytaj informacje prasowe (1.–4.) i dopasuj je do nazwy odpowiedniego kataklizmu


podanego w tabeli. Zwróć uwagę na to, że opisów jest mniej niż nazw kataklizmów. 4 р.

цунами пожар землетрясение наводнение циклон

1. США. Техас. Семь человек погибли и двое пропали без вести во время сильных дождей
в Техасе, которые продолжаются вторые сутки. За это время выпало свыше 30 см осадков.
Мелкие реки превратились в бурлящие потоки. Погибли люди, многие утонули в автомобилях,
которые смыло течением. /MIGnews/

2. Окуловка. В пятницу, в больнице в г.Окуловка дерево, поваленное сильным вет-


ром, упало на линию электропередачи вблизи больницы. Больница
загорелась. Огонь тушили 5 автоцистерн. Пациенты были эвакуированы.
 /РИА «Новости»/

3. В США в связи с приближением урагана «Эрл» власти штата Северная Каролина дали
распоряжение эвакуировать туристов и местных жителей с побережья. По прогнозам
метеорологов, стихия достигнет побережья Северной Каролины в четверг. Скорость порывов
ветра достигает 217 км/ч. http://www.baltinfo.ru/2010/09/01

4. «Подземные толчки зафиксированы в 25 километрах к северо-востоку от Туапсе. Никакого


ущерба домам в городе нет. Жители почувствовали незначительные толчки», – сказал
представитель пресс-службы по Краснодарскому краю. http://eco.rian.ru/natural/

III. Napisz 5 zasad, którymi powinien kierować się każdy z nas, by chronić środowisko. 10 p.

Для защиты окружающей среды надо:


1.
2.
3.
4.
5.

20 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Władze terenów zagrożonych powodzią stworzyły instrukcję postępowania w razie
kataklizmu. Przetłumacz tę instrukcję na język rosyjski do wielojęzycznej ulotki. 8 p.

W razie ewakuacji należy: В случае


– przygotować wygodne ubranie
i zapas jedzenia na 2 dni;
– wziąć ze sobą dowód i inne ważne
dokumenty;
– zamknąć okna i drzwi;
– wyłączyć gaz i elektryczność.
Zostanie ogłoszone dokąd należy się
udać.

V. Podpisz rysunki: 3 р.
Что это?

VI. Utwórz imiesłów przysłówkowy uprzedni lub współczesny od podkreślonego czasownika,


tworząc zdania imiesłowowe. 5 р.

1. Я говорила по телефону с подругой и смотрела телевидение.


, я смотрела телевидение.
2. Ученики услышали, что учительницы не будет в школе и обрадовались.
, ученики обрадовались.
3. Я поняла о чём спрашивает турист и объяснила ему дорогу.
, я объяснила ему дорогу.
4. Мы гуляли по лесу и собирали грибы. , мы собирали грибы.
5. Когда я устала, я села на скамейку в парке. , я села на скамейку в парке.

VII. Odpowiedz na pytania. 4 p.

1. Какое число будет завтра?


2. Когда началась Вторая мировая война в Польше (1.09.1939)?

VIII. Utwórz formę stopnia najwyższego przymiotników podanych w nawiasach. 2 p.

1. На телеканале «Discovery» показывали (сильный) землетрясения.


2. Я живу в (большой) городе Польши – Варшаве.
3. Эрмитаж – это (известный) музей в России.
4. Аня – (красиый) ученица в нашем классе.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 21


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 5. GRUPA I

Razem: 40 p.

I. Przeczytaj informacje o problemach 5 osób (1.– 5.). Do jakiego zakładu usługowego (A.–F.)
udałyby się te osoby. Jedna reklama zakładu usługowego jest zbędna. Rozwiązania zapisz
w tabeli poniżej. 5 p.

1. 2. 3. 4. 5.
Я сегодня опоздал Мои туфли Я вылила чашку Моя прошлогодняя Еду за границу
на урок! Мои часы износились! кофе на мой новый куртка мне мала! и мне нужен
сломались, Подошва пиджак! Кто мне поможет? паспорт. Мне
отстают на отклеилась! Что мне делать? надо сфотографи-
15 минут! Что Что делать? роваться!
делать? К кому обратиться
за помощью?

A. B. C.
Машина сломалась? Ничего Химчистка, стирка, глажка! Срочный ремонт одежды по
проще! Приезжайте к нам, Бытовые услуги. На рынке английской технологии!
починим любую машину! бытовых услуг более 10 лет. Низкие цены!

D. E. F.
Фотостудия «Мария» – Сбитые носы? Сломанные Бытовые услуги! Я часовщик –
предлагает свои услуги! каблуки? Мы сапожники – починю ваши часы и вы будете
Делаем портфолио! приходите к нам, всё починим! счастливы!
Выездное обслуживание.

1. 2. 3. 4. 5.

II. Przydziel każdemu z członków rodziny po 3 obowiązki domowe. 9 p.

мама папа дети


1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

III. Napisz, czego zabraniają rodzice swoim nastoletnim dzieciom. 6 p.

Родители запрещают своим детям:


1.
2.
3.

22 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Ułóż zdania z rozsypanek słownych. Początek każdego zdania jest podany. 12 p.

1. В Польше
гуманитарную, на, слишком, даёт, денег, помощь, правительство, мало
2. Проблемы
религиозных конфликтов, сложные, международных отношений, и, очень
3. Государства –
o, защите, члены, подписали, меньшинств, национальных, Совета Европы, Конвенцию
4. В
много, живёт, больших, очень, бомжей, городах
5. Всю
инвалидов, можно, проблемах, в, о, информацию, Интернете, найти
6. В
деньги, армии, стране, содержание, большие, ежегодно, каждой, отводятся, на

V. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 8 p.

1. Na wszelki wypadek każdy ojciec zakazuje dzieciom picia alkoholu na dyskotece.

2. Za tydzień pojadę do Moskwy, gdzie zobaczę moje rosyjskie koleżanki.

3. Jeśli będę prezydentem, to w ciągu czterech lat zbuduję mieszkania dla wszystkich bezdomnych.
Будь
4. Zapytaj dowolnego kolegę – każdy ci opowie o swoich problemach z rodzicami.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 23


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 5. GRUPA II

Razem: 40 p.

I. Przeczytaj informacje o problemach 5. osób (1.–5.). Do jakiego zakładu usługowego (A.–F.)


udałyby się te osoby? Jedna reklama zakładu usługowego jest zbędna. Rozwiązania zapisz
w  tabeli poniżej. 5 p.

1. 2. 3. 4. 5.
Юбку шили на Завтра у меня Завтра – праздник, Мой компьютер Сломался пылесос.
талию 66 см. и она гости, в квартире мне надо сломался – я не Покупать новый?
на мне очень полный прекрасно могу работать! А может его
хорошо сидела. беспорядок, выглядеть. Кто Что делать? кто-нибудь
А сейчас, эта юбка а я весь день на мне сделает починит?
мне тесна в талии. работе! Кто мне причёску?
Что мне делать? поможет? К кому обратиться
за помощью?

A. B. C.
Уборка и чистка помещений, Наши Профессиональные электрики
квартир, офисов. специалисты окажут – все виды работ по электрике!
Агентство профессиональную помощь вашему Качественно!
„Госпожа Горничная”  принтеру, восстановят данные
предлагает свои услуги. с носителей информации, удалят
вирусы!

D. E. F.
Салон красоты «Роза» Пошив и ремонт одежды: Гарантийный
предлагает женской, мужской, детской. и послегарантийный ремонт
своим клиентам широкий Модная и стильная одежда!  бытовой техники. Продажа
перечень парикмахерских запасных частей
услуг, все виды и аксессуаров.
маникюра и педикюра.

1. 2. 3. 4. 5.

II. Przydziel każdemu z członków rodziny po 3 obowiązki domowe. 9 p.

мама папа дети


1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

III. Napisz, czego zabraniają rodzice swoim nastoletnim dzieciom. 6 p.

Родители запрещают своим детям:


1.
2.
3.

24 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Ułóż zdania z rozsypanek słownych. Początek każdego zdania jest podany. 12 p.

1. Правительство .
правах, национальных меншинств, стране, заботиться, должно, равных, в, о
2. Терроризм .
мира, проблем, современного, одной, главных, стал, из
3. Бомжи .
люди, несчастья, квартиру, которые, потеряли, это, из-за
4. По Интернету .
люди, безработные, информацию, ищут, вакансиях, о
5. Для .
людей, проблемы, инвалидов, здоровых, далёкими, чуждыми, вполне, кажутся, и
6. Польская .
армия, армией, профессиональной, полностью, стала

V. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 8 p.

1. Na wszelki wypadek ojciec zakazał synowi szybko prowadzić samochód.

2. Za miesiąc pojadę do Moskwy i spotkam tam koleżanki, których dawno nie widziałam.

3. Gdybym był dzieckiem, cały dzień grałbym na komputerze.


Будь
4. Porozmawiaj z jakąkolwiek koleżanką – każda ci powie, że ma problemy z rodzicami.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 25


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test semestralny na podstawie rozdziałów 1–3 GRUPA I

Razem: 55 p.

I. Wykreśl słowa niepasujące znaczeniem do pozostałych. 4 p.

1. Бракосочетание – костёл – загс – свадьба – муж – Христос Воскрес – жена – выйти замуж.
2. Поезд – перрон – платформа – путь – вокзал – скорая помощь – зал ожидания.
3. Передача – хит-парад – метеосводка – брать в аренду – программа – телевизор – Эфир.
4. Занавес – зрительный зал – пьеса – гардероб – фойе – режиссёр – портниха.

II. Opisz w e-mailu do koleżanki/kolegi z Rosji swoje ostatnie urodziny. Napisz: 10 p.

yy
jak przygotowywałaś/przygotowywałeś się do tej uroczystości;
yy
kogo zaprosiłaś/zaprosiłeś;
yy
jakie prezenty dostałaś/dostałeś;
yy
czego życzyli Ci goście;
yy
co robiliście w trakcie uroczystości.

Привет! Вчера у меня был день рождения.

Пока, XYZ

III. Napisz ofertę biura podróży dla rosyjskich turystów. Zaproponuj wizytę w ciekawym
regionie/ciekawej miejscowości w  Polsce. Uwzględnij informacje o: 8 p.

yy
czasie trwania turnusu/wycieczki; yy
atrakcjach;
yy
warunkach podróży; yy
cenie, kontakcie.

26 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1–3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Przetłumacz na język rosyjski fragment e-maila Pawła do Saszy. 10 p.

Zdałem egzaminy maturalne, dostałem się na wydział fizyki na uniwersytecie i postanowiłem pojechać
na wakacje. Zastanawiałem się – pojechać do ciepłych krajów do dobrego hotelu czy w góry do
schroniska. Skorzystałem z rady przyjaciół: zarezerwowałem sobie pokój dwuosobowy w hotelu nad
morzem i kupiłem bilet na pociąg pospieszny.
Mimo, że pogoda była zła – odpoczywałem, nie paliłem, wcześnie kładłem się spać.
W trakcie wakacji zwiedziłem ciekawe muzea.

V. Uzupełnij repliki dialogu zgodnie z kontekstem. 7 p.

– Здравствуйте! Я ищу работу. У вас есть вакансии?


– А кто вы по ?
– Я журналистка.
– Ваше ?
– Высшее. Я окончила в университете в Лондоне.
– Какие вы знаете?
– Английский и русский.
– работы?
– 7 лет я работала в редакции газеты «Вечерние новости».
– Пока я ничего для вас не вижу! Может быть вы должны выехать и искать
за – в Англии?

VI. Ułóż 5 zdań, używając podanych słów i konstrukcji. 10 p.

друг с другом  ●  сдать в аренду  ●  самый  ●  стать (кем?)  ●  не о чём

1.
2.
3.
4.
5.

VII. Przetłumacz słowa i wyrażenia podane w  nawiasach na język rosyjski. 6 p.

1. (Najbardziej znany) мультфильм последних лет – это «Шрек».


2. По-моему, розовый и фиолетовый – это самые красивые (kolory) .
3. Часто слышу, что я эгоистка – говорят, что я думаю о (sobie) , а не о друзьях.
4. Розы – мои любимые (kwiaty) .
5. Павел и Пётр купили (sobie wzajemnie) подарки.
6. (Gdzie ) ты положил свои учебники?

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1–3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 27


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test semestralny na podstawie rozdziałów 1–3 GRUPA II

Razem: 55 p.

I. Wykreśl słowa niepasujące znaczeniem do pozostałych. 4 p.

1. Молодожёны – вступить в брак – мультик – свадьба – обручальное кольцо – венчание


– невеста.
2. Купе – платформа – путь – вокзал – дворец – пассажир – касса.
3. Фельетонист – радио – передача – экскурсия – программа – журнал – газета.
4. Спектакль – пьеса – актриса – роль – диета – сцена – антракт.

II. Opisz w e-mailu do koleżanki/kolegi z Rosji swoje ostatnie urodziny. Napisz: 10 p.

yy
jak przygotowywałaś/przygotowywałeś się yy
jakie prezenty dostałaś/dostałeś;
do tej uroczystości; yy
czego życzyli Ci goście;
yy
kogo zaprosiłaś/zaprosiłeś; yy
co robiliście w trakcie uroczystości.

Привет! Вчера у меня был день рождения.

Пока, XYZ

III. Napisz ofertę biura podróży dla rosyjskich turystów. Zaproponuj wizytę w ciekawym
regionie/ciekawej miejscowości w  Polsce. Uwzględnij informacje o: 8 p.

yy
czasie trwania turnusu/wycieczki; yy
atrakcjach;
yy
warunkach podróży; yy
cenie, kontakcie.

28 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1–3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Przetłumacz na język rosyjski fragment e-maila Moniki do Nataszy. 10 p.

Po egzaminach maturalnych dostałam się na uniwersytet na wydział matematyki i postanowiłam


pojechać na wakacje. Mogłam jechać nad morze z mamą albo w góry z przyjaciółmi.
Skorzystałam z rady koleżanki, zamówiłam pokój w hotelu w Zakopanem i kupiłam bilet na pociąg
pospieszny. Pogoda była ładna – odpoczywałam, chodziłam po górach, zdrowo się odżywiałam i wcze-
śnie kładłam się spać. Prowadziłam zdrowy tryb życia.

V. Uzupełnij repliki dialogu zgodnie z kontekstem. 7 p.

– Здравствуйте! Я ищу работу. У вас есть ?


– А кто вы по профессии?
– Я журналистка.
– Ваше образование?
– . Я окончила журфак в в Лондоне.
– Какие вы знаете?
– Английский и русский.
– Опыт ?
– 7 лет я работала в газеты «Вечерние новости».
– Пока я ничего для вас не вижу! Может быть вы должны выехать и искать работу
за – в Англии?

VI. Ułóż 5 zdań, używając podanych słów i konstrukcji. 10 p.

себе  ●  снимать  ●  сам  ●  работать (кем?)  ●  ни с кем

1.
2.
3.
4.
5.

VII. Przetłumacz słowa i wyrażenia podane w  nawiasach na język rosyjski. 6 p.

1. (Najciekawszy) мультфильм последних лет – это «Шрек».


2. Маленькие девочки больше всего любят розовые и фиолетовые (kolory) .
3. Мы стояли друг рядом с другом и смотрели (jeden na drugiego).
4. Розы – это красивые (kwiaty) .
5. Я стоял перед зеркалом и смотрел на (siebie) .
6. (Gdzie ) ты поставил стул?

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 1–3. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 29


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test semestralny na podstawie rozdziałów 4–5 GRUPA I

Razem: 55 p.

I. Zdecyduj, które z podanych zakończeń zdań (a. lub b.) są prawdziwe. Odpowiedzi zapisz
w tabeli. 4 p.

1. Загрязнение окружающей среды растёт из-за


a. загрязнения воздуха выхлопными газами.
b. роста количества автомобилей использующих солнечную энергию.

2. Продукты надо покупать


a. в стеклянных упаковках, так как стекло можно использовать во второй раз.
b. в полиэтиленовых пакетах  различных видов, потому что их можно выбрасывать
в специальный мусорный ящик.

3. Озоновая дыра увеличивается, потому что


a. ежегодно в атмосферу выбрасываются милллионы тонн вредных веществ, которые возвра-
щаются на землю в виде кислотных дождей.
b. почвы и воды загразняются промышленными и бытовыми сточными водами без очистки.

4. Стихийное бедствие – это явление природы, которое носит чрезвычайный характер


a. и целью которого является спасение растительного и животного мира вокруг нас.
b. и приводит к нарушению нормальной жизни и гибели людей.

1. 2. 3. 4.

II. Utwórz listę 5 przedmiotów – rzeczy pierwszej potrzeby, które zabierzesz w razie ewakuacji
z powodu zagrożenia powodziowego. 5 p.

1. 2. 3. 4. 5.

III. Wymień 5 problemów, które mogą być przyczyną konfliktów między dorosłymi
i nastolatkami. 10 p.

Молодые люди:
1.
2.
3.
4.
5.

30 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4–5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


IV. Dokończ zdania – napisz, do kogo lub gdzie zwrócisz się o pomoc. 4 p.

1. Если я хочу покрасить волосы я пойду .


2. Если моя машина сломалась и в моторе что-то стучит, я поеду .
3. Если мне надо поменять банковскую карточку, я пойду .
4. Мой компьютер не работает, я отнесу его .

V. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 18 p.

1. Poszedłem do kina zobaczyć najnowszy film Wajdy i spotkałem moje koleżanki.

2. Już za tydzień wyjeżdżam na wakacje!

3. 1 września 1939 roku rozpoczęła się w Polsce wojna.

4. Gdybym wygrał bardzo dużo pieniędzy, to kupiłbym rodzicom najdroższy samochód.


Выиграй
5. W ciągu 6 lat każdy może nauczyć się języka angielskiego.

6. Ja bardzo kocham wszystkie psy i koty.

7. Rodzice zabraniają mi grać na komputerze.

8. W mojej rodzinie mama i tata pracują i wychowują dzieci, a my uczymy się i pomagamy sprzątać
mieszkanie i robić zakupy.

VI. Ułóż zdania z podanych wyrazów. Pierwsze podane słowo jest jednocześnie początkiem
zdania. 4 р.

1. Служба, быть, армии, обязательной, должна, в.

2. Одинокие, ребёнка, пособие, матери, получают, на.

3. Благодаря, заметно, количество, профилактике, проблем, сократилось, наркоманами, алкого-


ликами, и, с.

4. Терроризм, мира, проблем, одной, современного, главных, стал, из.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4–5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 31


VII. Połącz zdania proste w zdania złożone – imiesłowowe. 4 р.

1. Собака увидела кошку. Она начала громко лаять.

2. Птичка сидела на дереве и громко пела.

VIII. Napisz w e-mailu do koleżanki/kolegi z Rosji 3 zdania o tym czy chciałabyś/chciałbyś mieć
zwierzę (jeśli tak, to jakie) i dlaczego? 6 p.

Привет, Саша!

Пока, XYZ

32 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4–5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


Imię i nazwisko Klasa Ocena

Test semestralny na podstawie rozdziałów 4–5 GRUPA II

Razem: 55 p.

I. Zdecyduj, które z podanych zakończeń zdań (a. lub b.) są prawdziwe. Odpowiedzi zapisz
w tabeli. 4 p.

1. Загрязнение окружающей среды растёт из-за


a. испльзования энергии ветра в ветросиловых установках.
b. загрязнения воздуха ядовитым дымом из заводских труб.

2. Продукты надо покупать


a. в стеклянных или бумажных упаковках, так как и стекло и бумагу можно использовать
во второй раз.
b. в целлофановых пакетах, потому что их можно выбрасывать в специальный мусорный
ящик.

3. Озоновая дыра увеличивается, потому что


a. экологи говорят о загрязнении водоёмов и воздуха.
b. каждый год в воздух выбрасываются сотни миллонов тонн вредных веществ, которые
возвращаются на землю в виде кислотных дождей.

4. Стихийное бедствие – это явление природы, которое носит чрезвычайный характер


a. и ведёт к повторному использованию переработанных отходов.
b. и ведёт к нарушению нормальной жизни людей и животных, иногда ведёт к гибели многих
из них.

1. 2. 3. 4.

II. Utwórz listę 5 przedmiotów – rzeczy pierwszej potrzeby, które zabierzesz w razie ewakuacji
z powodu zagrożenia powodziowego. 5 p.

1. 2. 3. 4. 5.

III. Wymień 5 problemów, które mogą być przyczyną konfliktów między dorosłymi
i nastolatkami. 10 p.

Молодые люди:
1.
2.
3.
4.
5.

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4–5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 33


IV. Dokończ zdania – napisz, do kogo lub gdzie zwrócisz się o pomoc. 4 p.

1. Если мне надо поменять батарейку в часах, я пойду .


2. Если мне надо отправить письмо, я пойду .
3. Я хочу подстричь волосы, мне надо идти .
4. У меня масло на джинсы вылилось, мне надо пойти .

V. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 18 p.

1. Wczoraj w kinie zobaczyłem najpiękniejsze dziewczyny w naszym mieście.

2. Już za miesiąc pojedziemy w góry!

3. Cezary Pazura urodził się 13 czerwca 1962 roku.

4. Gdybym był studentem, pojechałbym uczyć się za granicą.


Будь
5. W ciągu 5 lat każdy człowiek może nauczyć się języka rosyjskiego.

6. Kot łowi myszy.

7. Rodzice zabraniają dzieciom pić alkohol.

8. W mojej rodzinie mama i tata pracują i opiekują się dziećmi, a dzieci uczą się i pomagają
przygotowywać jedzenie i myć naczynia.

VI. Ułóż zdania z podanych wyrazów. Pierwsze podane słowo jest jednocześnie początkiem
zdania. 4 р.

1. В,  родину, люди,  армии, учатся, защищать, свою, молодые.

2. Какое, пособие,  по, уходу, было, ребёнком, минимальное,  2010, за, в, году?

3. Наркомания, алкоголизм, молодых, основными, проблемами, стали, людей, современном,


мире, в, и.

4. Террористические, акты, Европы, людям, всех, угрожают, странах, во.

34 Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4–5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN


VII. Połącz zdania proste w zdania złożone – imiesłowowe. 4 р.

1. Ребёнок увидел маму. Он начал смеяться.

2. Ребята сидели в парке и громко разговаривали.

VIII. Napisz w e-mailu do koleżanki/kolegi z Rosji 3 zdania o tym, czy chciałabyś/chciałbyś mieć
zwierzę (jeśli tak, to jakie) i dlaczego. 6 p.

Привет, Саша!

Пока, XYZ

Вот и мы 3. Testy. Rozdział 4–5. Niezbędnik nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN 35