You are on page 1of 1

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

SECARA SCHOOL BASED BAGI TAHUN 2016 ANJURAN

SEKOLAH SK RAJA (P) BUDRIAH

1.0 NAMA KURSUS: MOTIVASI BERSAMA IBU BAPA UNTUK MURID TAHUN 4-6

2.0 OBJEKTIF KURSUS


2.1 Kursus bertujuan untuk mendedahkan pihak waris berkaitan pelajaran anak- anak
mereka.
2.2 Ia juga bertujuan untuk mendapat kerjasama dari pihak waris untuk memastikan anak-
anak cemerlang.

3.0 KETERANGAN KURSUS

Bil. Bil.
Tarikh Masa Tempat GredPeserta NamaPenceramah
PesertaHadir PesertaTidakHadir
10 8.30 Dewan
Mac mlm bestari 20 -
2016

4.0 IMPLIKASI KEWANGAN

Kos
Bil. Peserta Kos Keseluruhan Baki
MakanSeorang

DisediakanOleh:

( )
SU LDP
Sekolah ______________________