You are on page 1of 2
ROMANIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I INFRASTRUCTURII AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA AGREMENT TEHNIC FEROVIAR Seria AT Nr. 38/2012 In baza Raportului nr. 38 din data de 11.01.2012 al Comisiei de evaluare se atesta ca produsul feroviar critic: UNSOARE GRAFITATA PE BAZA DE CALCIU TIP PRISTA K1-G RW furnizat de catre persoana juridica: S.C. PRISTA OIL ROMANIA S.A. cu sediul in localitatea Bucuresti, Str. Costache Negri nr. 2, et. 2 si 3, sector 5, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/6759/09.07 1998 INDEPLINESTE CONDITIILE PENTRU UTILIZARE IN DOMENIUL TRANSPORTULUI FEROVIAR $I CU METROUL Descrierea produsului feroviar critic, principalele performante si caracteristici tehnice conditille $i domeniul de utilizare sunt specificate in anexa la prezentul agrement tehnic. Clasa de risc a produsului feroviar critic este 1B. Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 10.01.2014, in urmatoarele conditii: respectarea prevederilor din documentul tehnic de referinta si din O.M.T. 290/2000 Data eliberdrii: 11.01.2012 DIRECTOR GENERAL, Dinu DRAGAN” & Valabilitatea prezentului agrement tehnic se prelungeste pana la data de. in urmatoarele conditi. Data eliberdrii DIRECTOR GENERAL, Anexa la Agrementul Tehnic Feroviar seria AT nr. 38 / 2012 1 Produsul feroviar critic "Unsoare grafitaté pe baz de calciu tip PRISTA K1-G RW" este realizat de persoana juridica PRISTA OlL HOLDING EAD cu sediul in oragul Sofia, regiunea Sofia 1407, comuna Stolichna, raion Lozenets, str. Zlaten Rog nr. 20, BULGARIA, inregistrata la registrul comercial si identificata prin CUI 121516626 si nr. 13825/1994 110. 2. Descrierea produsului feroviar critic, principalele performante si caracteristici tehnice, conditiile si domeniul de utilizare sunt cuprinse in documentul tehnic de referinta specificatia tehnicd cod ST MI 049 - 2011, ed.1, rev.2 — "Unsoare grafitaté pe baza de calciu tip PRISTA K1-G RW’, elaborata de SC PRISTA OIL ROMANIA SA, aprobata de SNTFC CFR CALATORI SA si avizaté de AFER. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE Nr. CONDITI DE ha DENUMIREA CARACTERISTICII um Aa 1. | Aspect : masa omogena 2. | Culoare - neagra | 3._| Clasa de consistenté NLGI - 1 4. | Penetratia la +25°C 0.1mm 310+340 5. | Penetratia la -30°C 0.4mm min. 180 6. _| Punctul de picurare °c min. 90 i 7. | Continut de apa % max. 2,0 8. | Stabilitatea mecanica la malaxare: - variafia penetratiei dupa 10.000 malaxari % max. 15 9. | Impuritati mecanice abrazive % tips& 40.| Actiunea coroziva pe lama de otel, 3 h la - 78rd urme de 100°C coroziune(rezista) 11. Actiunea coroziva pe lama de cupru, 3h la! etalon 400°C coroziune max. 1b 72,| Rezistenta la apa : stabila 13.| Rezistenta la presiuni ridicate pe magina cu patru bile: - sarcina la care se produce sudura N min. 1800 3. Valabilitatea prezentului agrement tehnic feroviar este de 2 ani in baza rezultatelor favorabile obtinute, consemnate in Raportul de Incercari nr. 3051-135 din 13.12.2011, emis de AFER gi poate fi prelungité pentru o perioada de maxim § ani, daca nu survin modificari care s& impuna o noua testare a aptitudinilor in exploatare. DIRECTOR GENERAL,