You are on page 1of 12

CỘNG ĐỒNG NLP HẢI PHÒNG 29/8/2012

STT Họ Và Tên Số điện thoại E-mail


1 Nguyễn Thị Mai Anh 01215.324.616
2 Nguyễn Mai Anh tiklabui_phulabay_hp@yahoo.com
3 Phạm ngọc linh 0904.286.601
4 nguyễn đình minh 01225.310.295
5 Phạm Văn Thịnh 1266441276 6t
6 lương thị nhẫn
7 vũ đức điệp 1679812567 diepvimaru@gmail.com
8 trần văn đức 1644419687 tranduchp1109@gmail.com
9 nguyễn thu thủy
10 vy hải quang 989403335 danhcatso1@gmail.com
11 phan khánh đông 1652047775 hai_ca_tinh_hp@yahoo.com
12 nguyễn thị thu hương 1687056855 thuhuonghp1993@gmail.com
13 trần tuấn khanh 909301672 tuankhanhtran2003@yahoo.com
14 phạm thị my 978994742
17 trần hạnh dung 1203363058
19 đỗ thế dương
20 đào thị trinh
21 nguyễn phan ngân hà
22 nguyễn thùy linh
23 nguyễn đình trung
24 nguyễn thành đô
25 lương thị hải hà
26 nguyễn danh trung
27 vũ ngọc quỳnh
28 lê công chiến
29 vũ thị thu
30 ngô đình tiến
31 lê thị thu trang
32 trần hương lan
33 nguyễn hưu danh
34 vũ duy anh
35 nguyễn thị huyền trang
36 nguyễn thị thanh xuân
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
I PHÒNG 29/8/2012
Ghi chú
30k(bạn thanh)
25k ( bạn huy )
25k ( bạn huy )

25k (ban a chức)


25k (baạn a khoa)
25k ( bạn a khoa)
25k ( bạn thanh )
25k ( bạn a chức )
bạn miền
bạn c nhung
25k ( bạn thanh )
25k ( bạn c diệu )
25k ( bạn miền )
25k (bạn quyền )
25k ( bạn quyền )
25k ( bạn c nhung )
25k ( bạn c nhung )
25k ( bạn thanh )
25k ( bạn a duy )
25k ( bạn a duy )
25k ( bạn thanh )
25k ( bạn phong )
25k ( bạn minh )
25k ( bạn minh )
25k ( bạn minh )
25k ( bạn a luân )
25k ( bạn a luân )
25k ( bạn huy)
25k ( bạn huy)
25k ( bạn phong )
25k ( bạn phong )