You are on page 1of 1

Ampermetru

Ampermetrul este un aparat de măsurare a intensității curentului electric ce trece printr-un


conductor sau un circuit electric. Există ampermetre folosite pentru curent continuu (c.c.) și
ampermetre pentru curent alternativ (c.a.). Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului
electric este, în SI Amperul. Pentru a măsura curentul ce trece printr-un element (componentă)
de circuit, ampermetrul se montează în serie cu acesta. Dat fiind că în timpul operației de
măsurare, prin ampermetru trece curentul de măsurat, rezistența lui electrică internă
(constructivă) trebuie sa fie cât mai mică posibil, pentru o bună precizie și pentru limitarea
pierderilor de energie nejustificate.