Вы находитесь на странице: 1из 12

FRIDAY, November 5, 2010 Vol. 4 No. 111 • 10 pages www.commuterexpress.

ph

TERRORISTS TARGET
MALACAÑANG – MPD
A DATE
WITH
HISTORY
Top executives of Co-
ca-Cola converge for
the program dubbed
“A Date with History”
at the New World
Hotel in Makati City.
The event became a
venue for Coca-Cola
to share to people the
interesting pieces of
memorabilia from their
P325-M LOTTO
archives, including old
photos of Coca-Cola’s
PRIZE STILL
early years in the
country. In the photo
UP FOR GRABS
are Shakir Moin, PAGE 3
marketing director of
Coca Cola Phils.; Ted
Ryan, manager of 7 28
Coca-Cola Company
archives collection; 6 2 3
and Guillermo Aponte,
president and general
manager of Coca- 20 14 13 15 28 49
Cola Philippines.
REY VIVO P22.7m+
2 Friday, November 5, 2010

Mga abusadong pulis ng Parañaque Dagdag katotohanan,

S bawas kayabangan
i Marcian Acero, 27 years old, gusgusing asong gala na nabahag ang
isang fruit vendor at residente ng buntot at mabilis pa sa kidlat na agad

N
Sampaloc Site II BF Homes ng na pinakawalan si Marcian. oong isang
Parañaque ay dumulog sa WANTED SA Napag-alaman ng WSR na sina del araw naghuhu-
RADYO noong Martes, November 2. Rosario at Zamora ay mga miyembro ng miyaw na head-
Ayon kay Marcian, noong October 30, ANCAR. Tinangkang tawagan ng WSR line ng isang sikat na
bandang 9:00 pm, habang binabagtas ang dalawang pulis ngunit tila hindi pa pahayagan ang sinabi
ni Bureau of Internal
niya ang isang kalye sa Sampaloc Site yata sila nakakarekober sa kanilang nag-
Revenue Commissioner
II dala ang kanyang motorsiklo, bigla sasakyan, humabol pa ng isang tadyak ing malagim na encounter kay Victoria
Kim Henares na hindi
siyang hinarang ng isang mobile car. si del Rosario kay Marcian. Pagkatapos dahil ayaw nilang sagutin ang aming
masasawata ang korapsyon sa Pilipinas – “Not in this life-
Bumaba sa mobile ang isang naka- noon, nagsalita si Zamora na siya ay mga tawag at tuluyan na nilang pinatay time” ang sabi pa ng Hepe ng BIR. Ano ang mali dito?
sibilyang lalaki at hiningi ang kanyang tutuluyan. ang kanilang mga cellphone. Mali ba ang tinuran ni Henares na naging headline nga?
lisensiya dahil sa violation na “not wear- Dinala ng grupo si Marcian sa tang- Makailang beses din tinangkang Baka nga marami sa atin ang naniniwala pa sa kanya at
ing a helmet.” Agad namang binigay ni gapan ng Anti-Carnapping (ANCAR) tawagan ang hepe ng ANCAR na si magsasabi na – totoo naman, walang na tayong pag-asa
Marcian ang kanyang driver’s license Unit sa Parañaque. Pagdating doon, SPO4 Roberto Sanggalang. Ngunit ayaw laban sa korapsyon!
dahil wala naman talaga siyang suot palit-palitang pinagmumura nila del din sagutin ni Sanggalang ang kanyang Pero sino ba si Henares? Tao siya ni P.Noy at sya ang
na helmet. Rosario at Zamora si Marcian. Hinamon cellphone at sa bandang huli ay pinatay iniluklok na pinuno ng BIR, ang pinaniniwalaan ng marami
Pero nang tangkang hablutin ng pa siyang tumawag ng kahit na sino pang na rin niya ito. na ahensyang may seryosong problema sa korapsyon.
lalaki ang susi ng motor, pumalag na padrino dahil walang maitutulong ito sa *** Maraming pera ang dumadaan sa kamay ng mga tao
si Marcian. Sa puntong iyon bumaba kanya. Sinabi ni Marcian kasunod noon, Ang WSR ay mapapakinggan sa sa ahensyang yan kaya mainit ang temptasyon. Pero ano
sa mobile ang isang nakaunipormeng nagparinig ang mga pulis na pera-pera DZXL558 AM, Lunes hanggang Bi- ba ang isang gimik na nagpanalo kay P.Noy?
pulis na nakilalang si PO1 Alfonso del lang naman talaga ang sadya nila. yernes, 2:00 – 4:00 pm. Ang inyong Diba ang linya sa kampanya niya na – kung walang
Rosario, agad nitong sinikmuraan si Tinawagan ni Marcian ang kanyang SHOOTER ay mapapakinggan na rin korap, walang mahirap? Ano ang sinasabi ni Henares
Marcian at pinagmumumura. ina na si Victoria Acero. Pagdating ni simula Lunes, November 8, sa Radyo ngayon tungkol dito? Kinokontra niya ba ang pangako at
Hindi pa nakontento sa kanyang Victoria sa ANCAR nagpakilala siyang Singko (ang bagong radio station ng plano ni P.Noy na matuwid na daan dahil para sa kanya
ginawa, pinilipit ni del Rosario ang ka- empleyado ng Parañaque city hall sa TV5) sa 92.3 FM tuwing 10:00 – 12:00 ng at ang pinaninindigan niya ay hindi nga masasawata
may ni Marcian at pinosasan. Nang mga mga pulis at nagpakita ng mga ID na tanghali, Lunes hanggang Biyernes. ang korapsyon sa administrasyong Aquino – not in this
sandaling iyon bumaba sa mobile ang isa magpapatunay na siya ay empleyado ng Ang inyong SHOOTER ay mapa- lifetime! Dalawa lang ang pwedeng pinaniniwalaan ni
pang nakaunipormeng pulis na nakilalang Waste Management ng munisipyo. panood na rin sa BALITAANG TAPAT Henares na lumilitaw sa kanyang pahayag.
Una, na walang nangyayari at walang mangyayari sa
si SPO1 Cerilio Zamora. Pinagmumura Animo’y nakakita ng multo at naihi tuwing 12:30 – 1:00 pm, Lunes hang-
mga aksyon at hakbang ni P.Noy laban sa korapsyon o,
din ni Zamora si Marcian. sa pantalon ang mga pulis na sina gang Biyernes sa TV5. At para sa mga
pangalawa, may alam si Henares sa maaring malaganap
Nang maposasan, binitbit ng tatlo si del Rosario at Zamora sa takot nang nagtatanong sa OPLAN ZERO TAMBAY.
na korapsyon sa administrasyon ni Aquino na hindi natin
Marcian at hinagis papasok ng mobile. malaman nilang kawani nga ng city hall Ito ay ire-relaunch ng TV5 sa November alam kaya nya nasabi na walang mangyayari sa laban sa
Nang makapasok na siya sa loob ng ang ina ni Marcian. Para silang mga 20. Abangan. korapsyon ng administrasyong Aquino.
Hindi naman natin sinasabi na madali ang laban sa
COMMENTARY korapsyon lalo sa gobyerno pero bilang Hepe ng BIR sa
ilalim ng pamahalaang Aquino medyo may inaasahan
A law against forced disappearances naman sana tayo sa pwedeng magawa at maabot ng
ahensya ni Henares na pinaniniwalaan nga ng marami
LYDIA DE CASTRO, 62, still sheds tears whenever she nar- Together, they light candles, offer flowers and say prayers for na naglipana ang mga korap.
rates how her husband Saulo disappeared 22 years ago. their missing loved ones. The Catholic congregation also lost Paano na ang pagyayabang ng Aquino government na
Saulo, then organizer of Kilusang Mayo Uno (KMU) in Fr. Rudy Romano who was abducted 25 years ago and remains kapag walang korap, walang mahirap kung si Henares
Pandacan, was abducted on Oct. 6, 1988 at a public market in missing to this day. ang pagpapaliwanagin?
Lucena City. He remains missing to this day. “Where do we light candles and offer flowers? We do not even Hindi totoo yan, walang patutunguhan ang PR line na
Life has never been easy after Saulo disappeared. Lydia did all know if they are still alive,” Romy Ancheta, brother of missing yan, ganun ba? Habambuhay na tayong mahirap dahil
kinds of odd jobs just to feed her four children. At 16, her eldest consultant of the National Democratic Front of the Philippines wala silang magagawa sa mga korap, ganun ba? Sabi nga
daughter Lorena went to Japan and worked as the lead singer (NDFP) Leopoldo Ancheta, said. ni Clint Eastwood – set a goal to aim at.
of a band to support her siblings. Ancheta was reportedly abducted by unidentified men believed Hindi yung nilahat mo na at sinabi mo na hindi mo
Every November 2, Lydia joins other families of the disap- to be military intelligence agents on June 24, 2006 in Barangay kaya at wala na talagang pag-asa. Kung ganyan ang at-
peared in a gathering at the Redemptorist Church in Baclaran. (village) Tuktukan, Guiguinto town in the province of Bulacan. titude ng opisyal ng pamahalaan na may kapangyarihan,
“It has been four years since he went missing. People are ask- ano pa ang maaasahan nating attitude ng mga simpleng
ing me if I am still hoping that he is still alive. If you were in my mamamayan na umaasa lang sa maaring gawing hakbang
shoes, would you not hope?” Romy said in a trembling voice. ng mga government officials laban sa korapsyon.
Romy said Leopoldo’s youngest daughter celebrated her birth- Kung may goal lang sana si Henares, kahit maliit lang,
day last August. “There was a party but she was not happy. She na susuporta sa ipinagyayabang ng amo niya na “kung
still asks about her father.” Leopoldo’s eldest daughter recently
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN walang korap, walang mahirap sa matuwid na landas.”
gave birth to her first child. “She told me she wished her father
Executive Editor Jonathan p. Vicente Halimbawa, sabihin niya na wala nang mangyayaring
News Editor Joel sy egco is here to see his grandchild,” Romy said.
korapsyon sa loob ng kanyang maliit na kwarto sa BIR,
Overall Creative Director stephen salvatore Meanwhile, Neo Roxas, does not know if he was lucky to
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO have found his father. diba clear goal yun?
Neo’s father Nicasio, then a community organizer in Caloocan, At pwede niya yun ma-achieve kung tutuusin, so may
President and CEO VICTOR A. CALUAG
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON was abducted allegedly by state agents on Nov. 12, 1992. Neo, magagawa siya in this lifetime. Simple diba? Walang
Accounting Manager Mario L. adelante then only 13 years old, went with his mother to search for his maraming yabang, mas may katotohanan.
Credit & Collection Manager raul b. perez Hindi yung wala pa siyang isang taon sa pwesto niya
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes father.
Production Manager edwin a. co “We went to prisons, hospitals and funeral parlors to find ay binigyan na niya ng sentensya na – corruption cannot
Advertising Traffic Supervisor eric r. jutic him,” Neo said. be stopped, not in this lifetime. Subukan sana ng team
Finally, sometime during the last week of November 1992, PNoy na gumawa muna ng paraan, sumubok muna ng
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp.
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street, they received information that a body was found somewhere in hakbang, at bawas-bawasan ang yabang.
Salcedo Village, Makati City San Juan. Neo, accompanied by relatives of the disappeared, Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito sa
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph went to recover the body of his father. “I saw all his wounds, the 09215186724. O kaya ay email sa: ariel.inton@gmail.
Website: www.commuterexpress.ph bloated veins due to electrocution, the gunshot wound on his eye, com.
the forcibly removed nails…” Neo recalled. Bulatlat.com
Friday, November 5, 2010 3
P325-M Terrorists target Malacañang –MPD
lotto prize Security was tightened around
Malacanang Palace, the United States
that as far as this possible target areas
are concerned, we have the task forces
still up embassy and the Pandacan oil depot in ready on call as we monitor some ac-
Manila following reports of a possible tivities involving this three major vital
for grabs terrorist attack on these three vital installations,” he added.
The jackpot prize for
installations. Last Wednesday, the US State
the Grand Lotto 6/55 Manila Police District (MPD) diec- Department and four other foreign
was expected to climb tor, Chief Supt. Roberto Rongavilla, governments issued travel advisories
past P320 million after confirmed this, adding that police task cautioning their nationals who are
no one won the P311 mil- forces have been deployed around these residing or visiting the Philippines
lion jackpot Wednesday places to avert any untoward incident. against possble attacks in the aftermath
night, the Philippine “Based on previous experiences, of the foiled mail bomb attack on the
Charity Sweepstakes alam naman natin na ang possible United States recently.
Office (PCSO) said. target will be ang US embassy, Malaca- Intelligence reports indicated that a
Inquiries from bet- ñang, and the Pandacan oil depot. We faction of the Moro Islamic Liberation
tors through the internet do not take this for granted,” Rongavilla Front (MILF) that has close links to
reportedly congested the told reporters. Osama bin Laden’s al-Qaeda group,
PCSO’s website, indicat- “We would like to inform the public could be behind the latest threats.
ing the huge number of
bettors who tried their
luck at the numbers
2 die as policemen chase gunman
game. A FIREMAN and a bystander were hostage-taking.
From Wednesday killed after a shooting incident in The suspect then forced himself
evening to yesterday Makati City, while the gunman was inside a house along P. Santos Street
morning, the PCSO shot dead later in an alleged shootout corner Belarmino Street, where he
server was down and with responding police operatives died due to “fatal wounds” during
an error message was
displayed on the part
after he took a child hostage, local
officials said.
the chase.
The report said Makati Mayor Jejo- Bishop backs moves Neri faces
of the PCSO's website
where lotto results are
In a police report, the two shoot-
ing victims, the fireman identified as
mar “Jun-Jun” Binay, who was in the
crime scene, said security has already
to raise ‘sin taxes’ tax raps
usually displayed. Citing the deterrent effect of higher taxes
FO3 Armando Bose and reportedly been “beefed up” around the West Former Social Secu-
“Server congestion; on cigarette use and alcohol abuse, a senior
a pedicab driver, died at the Ospital Tower condominium, where an excava- rity System (SSS) president
too many connections; Catholic official suported moves in Congress to
ng Makati. tion to repair a leaking gas pipeline has Romulo Neri and SSS chair-
high traffic. Keep trying raise taxes on these so-called “sin” products.
Supt. Froilan Bonifacio, Makati been going on since last week. man Thelmo Cunanan were
until the page loads,” the Caloocan Bishop Deogracias Iñiguez Jr. said
police chief, said the suspect grabbed Prior to the “hostage-taking” in- slapped with separate tax
message read. there was nothing morally questionable about evasion charges allegedly
The winning combi- a girl and used her as a human shield cident, the suspect shot Bose along
raising "sin taxes," adding it could even help for failing to declare and
nation for the last draw while trying to escape from policemen Evangelista Street, near the West Tower
curb smoking and drinking. pay their tax dues in the
was 43-20-05-37-13-06. pursuing him. Condominium. The bystander was hit past years.
“Mayroon siyang hinila na bata by stray bullets. “There is nothing morally against it (raising
PCSO officials said the The Bureau of Internal
pero pinaalis din... Initially, parang An initial investigation showed that sin taxes),” he said in an article posted on the
amount was the biggest Revenue (BIR) lodged the
prize so far since the nang-hostage ito,” Bonifacio said suspect shot the fireman because the Union of Catholic Asian News website.
complaints before the De-
game was introduced in a dzBB interview, adding that latter had refused to give his motorcycle He noted that other countries have imposed partment of Justice (DOJ)
seven months ago. the incident should not be called a to the escaping gunman. higher taxes on cigarettes and alcoholic drinks yesterday. It said Neri, a
in a bid to reduce consumption. potential witness in the
Earlier, the House of Representatives started controversial NBN-ZTE
Prosecutor in Ampatuan massacre dies of cardiac arrest hearings on bills filed by Rep. Erico Aumentado broadband deal, and Cu-
SENIOR state prosecutor Leo Program of the DOJ. He also supporters, and more than 30 to raise funds for government’s health and nanan failed to declare the
Dacera, a member of the pros- formed part of the prosecuting journalists on Nov. 23, 2009. education programs. income they earned as board
members of Philex Mining
ecution panel in the high-profile, panel, which is headed by Sr. Dacera was recently honored If the new “sin taxes” are passed, Aumentado
Corp. and Unionbank of the
Maguindanao massacre case, deputy state prosecutor Richard by the National Press Club of the hoped the government will generate billions of Philippines.
died of a heart attack yesterday Fadullon, handling the multiple Philippines for his able handling of pesos annually for its national health insurance The two were able to sit
morning. murder case against members of the Ampatuan case. Several other program and the Education Department’s as directors in those publicly
Department of Justice (DOJ) the Ampatuan family. government and private lawyers information and communications technology listed companies because
Sec. Leila de Lima herself con- The Ampatuans allegedly or- were awarded plaques of recogni- projects. SSS, the pension fund for
An estimated 17.3 million of about 90 million private sector employees,
firmed the death of Dacera, who dered the killing of members of tion by the NPC during its anniver-
owns shares of stock in those
handled the Witness Protection the rival Mangudadatu clan, their sary celebration last week. Filipinos are smokers, according to the Philip-
companies.
pine Global Adult Tobacco Survey (GATS).
4 Friday, November 5, 2010 5
Maxene at Saab
observe ko sa kanya.”
***
Nag-react ang
Queen of Talk na si Kris
Aquino tungkol sa gag
order na isinampa ng
kontrabida sa isa’t isa?
N
kampo ni James Yap AKAKABIGLA ang news na
kamakailan. lumabas recently na pinagha-
“Alam mo kasi mahi- hanap ngayon ng mga aw-
rap kaawayin ang isang toridad ang dating sexy star na si
taong bayaran noong Katrina Paula at live in partner nito
ex mo, ‘di ba? I mean, dahil umano sa pagnanakaw ng mga
anything I say will be sasakyan.
misinterpreted. Nag- Napag-alaman na nitong Martes
kausap naman kami ng ay sinalakay ng mga pulis ang con-
TURBAN FEVER matino ni James. Ma-
KRIS AQUINO JAMES YAP
dominium unit sa Mandaluyong City
In need of items below P100.00? Check out what Khush Crochet in Colors has to offer…. Turbans tino na kaming nagkau- James. But she’s only anu-ano na ‘yung bi- na tinutuluyan nina Katrina (Ange-
with assorted deigns and styles generally falls under this category. Price ranges from P64.75 to 94.75. sap. Let’s leave it at that. known James three nato sa akin ng kampo lina Samonte sa tunay na buhay), at
All items are 100% handmade and are produced in limited quantity to enrich your confidence in Siguro kung nagsalita months and my children nila. So, kung ngayon live-in partner niya na si Raymond
expressing your personal style. Available in selected SM, Ayala, Robinsons and other leading malls. man ako dinefend ko have been with me (for) feeling nila sila ang na- Dominguez, alias Benigno Victorino.
www.khushcrochet.com lang ang pagiging nanay 15 years and three and tatamaan wala na akong
magagawa.”

Jovit Baldivino ‘type’ si KC Concepcion Tanggap naman ni


Kris kung sakali mang
pagbigyan ng korte ang

K
UWENTO ni ko,” esplika ni Kris. a half years so I don’t kahilingang gag order
Jovit Baldivi- Matatandaang think she should be the ng kampo ng basketball SAAB MAGALONA
no, ang unang naimbiyerna si Kris one telling me how to player.
gloves.
champion sa Pilipinas nang magsalita ang law- mother my children,” “Okay lang. Good.
Kabilang sa mga kasong isinampa
Got Talent (PGT), du- yer ni James na si Atty. sabi ni Kris sa nauna It would be a blessing
for Bimby na wala nang laban kay Dominguez ay carnapping
mami ang kanyang Lorna Kapunan tungkol niyang interview. with murder; rape; murder dahil sa
mga kaibigan simula sa epekto ng away ng Sa ngayon ay okay magsasalita because
ultimately naman ta- pagpatay umano kay PO1 Rendetor
nang magwagi siya sa mag-asawa ka kanilang na ang ex-couple. Almuete at dalawang iba pa sa San
nasabing talent search anak na si Bimby. “Matino na ‘yung laga dito ang kailangang
protektahan (ay) ‘yung Fernando Pampanga; attempted mur-
ng Dos. “I understand that pag-uusap namin ni
By Alex Brosas feelings noong anak der at carnapping, illegal possession of
“Dati naman po ta- she’s the lawyer of James. Kung sila, kung
ko.” firearms and ammunition; at reckless
laga mapagkaibigan ako
sa amin sa Batangas. *** imprudence resulting damage to prop-
Actually, ganoon pa Si Korina Sanchez erty with serious physical injuries.
rin po. Mas marami mismo ang nagkum- Samantala, pinag-aaralan pa ng
pirma na magbabalik MAXENE MAGALONA pulisya kung ano ang kasong isasampa
lang po ang nakakak-
ilala sa amin. Basta pag na sila ni Noli de Castro Base ang raid sa ipinalabas na laban kay Katrina, na sumikat bilang
sa “TV Patrol.” sexy star sa pelikula noong dekada
nabalitaan niyang nasa search warrant ni Judge Carlos Va-
“Itong ‘TV Patrol’ 90's.
bahay ako, bakod pa lenzuela ng Mandaluyong Regional
hindi ko naman ito hin- ***
lamang noong bahay Trial Court.
ingi ever pero binalik Masaya si Maxene Magalona now
namin puno na ng mga Ayon kay Philippine National Police
naman nila sa akin and that her younger sister Saab Magalona
kaibigan,” tsika ni Jo- I’m very grateful. Mara- chief Director General Raul Bacalzo,
vit sa presscon niya ng tatlo ang condominium unit na inuu- has her own soap opera.
mi pong salamat sa in-
kanyang first major solo JOVIT BALDIVINO kupahan nina Katrina at Dominguez Excited si Maxx na mapanood ang
yong tiwala sa akin,”
concert entitled “Faith- na pinapaniwalaang hideout umano kapatid sa TV and hoping na maging
“Tao lang din na- batong singer ng Batan- sabi ni Korina.
fully” na ipalalabas sa Last week pa nag- ng grupo nito. successful ito sa industriya.
man po ako. Sa sobrang gas na humahanga siya
Aliw Theater sa Nov. simulang kumalat ang Naglaan na rin ng Sa ulat ng gmanews.
dami po ng trabaho ko, kay KC Concepcion.
13. tsismis na magbabalik P500,000 reward ang tv, masaya at excited si
minsan pag ini-invite Kung gayon, bakit hindi
Aminado rin ang bi- sa “TV Patrol” sina Ko- PNP sa makapagtuturo Maxene nang tanungin
ako hindi ko na po na- niya ito inimbitahan sa
nata na medyo dumami tatanggap kasi sobrang kanyang concert? rina at Noli matapos ng kinaroroonan nina tungkol sa pagpasok ng
nga ang mga kamag- dami na ng gig.” “Kasi po baka busy ang ilang taon ding pa- Katrina at Dominguez. nakababatang kapatid ni-
anak niya simula ng Sa kanyang concert siya, baka madami si- mamahinga sa news- Noong Disyembre yang si Saab sa showbiz.
siya ay makilala sa pa- ay ipakikita ng singer yang trabaho. Pangarap casting. Kasama si Saab sa bagong
2008, pinagbabaril at na-
mamagitan ng PGT. ang tunay na siya. ko po siya na makasa- “Masaya ako kasi afternoon drama series na
patay ang asawa ni Katrina
“Sadya naman pong “Makikita po nila ma. Noong una pa lang parang ang binabalikan ‘Koreana.”
sa labas lang ng kanilang
ganoon talaga. Kasi ang tunay na Jovit. po nababaitan na po ko ‘yung mga kapam- “Gina-guide namin siya,
bahay sa Quezon City.
po iyung mga kamag- Abangan na lang po ako sa kanya. Noong ilya ko talaga. ‘Yung mga kapatid. Bukod sa first series ito ng Lalo pang natuwa si Maxx nang ipaalam na talgang sobrang close sa isa’t isa. Sana
“Hinahanap namin kami noong makeup artist
anak ko matagal na muna nila. Abangan una po parang nakita ko pinagsamahan namin nakababatang sister sa GMA, nae-excite sa kanya ang sasabihin ni Saab sa isang if ever, magandang hit iyon. Kami iyong
siya (Paula), kasama niya si Raymond ko, iyong ibang tao din doon sa set,”
pong hindi umuuwi sa po nila ang production na parang mahihirapan ni Noli, ni Kabayan, ni si Maxene dahil ito ang first kontrabida interview na gusto niyang magkaroon sila type ng family na what you see is what you
amin. Sumisikat din naturally we could expect that once kuwento ng dalaga. “Kasi iyong kasama
number ko.” po ako na maging friend Ted (Failon), hindi mo role ni Saab. ng reality show. get. Talagang real kaya bagay kami sa isang
po sila kasi gamit po their warrants would come out we will niya ngayong production, nakasama ko
Okay lang kay Jovit ko siya. Siyempre po matatawaran. “Actually nakita ko na rin siyang kon- “Gusto ko iyon, kasi magulo iyong pami- reality show," paliwanag niya.
ang apelyido ko. Kung arrest them,” ayon kay Supt. Leon- na dati kaya lagi ko silang sinasabihang,
na hindi nakasama sa ako simpleng tao lang Walang presyo trabida sa totoong buhay," natatawang lya namin!" natutuwang sagot ng dalaga. Maxene also left a message for her
may problema po ako ardo Espina, Highway Patrol Group ‘Alagaan ninyo si Saab.’ Sila naman, ‘Oo
line-up of guests niya po ako. Para kaming doon. At saka kami, kuwento ni Maxx. “Kaming dalawa kon- “Magulo, masaya, lahat kami makulit. Kaya younger sister now that she’s joining
dinadamayan nila ako. director. naman,” ayon kay Maxene. trabida kami sa isa’t isa, pero bestfriends masaya din na to be able to show the world, showbiz: “I’m very, very proud of her and I
ang friend niyang si ilog at sapa. halos sabay-sabay
Kung may problema Arnel Pineda. Bakit niya nagus- kaming nagsimula and Nakuha umano sa isinagawang raid Patuloy niya: “Si Saab it’s her rin kami." the world talaga, iyong manonood kung wish her all the best. Sana kayanin niya kasi
po sila dinadamayan ko “Hindi naman su- tuhan ang dalaga ni naghiwa-hiwalay kami sa Mandaluyong ang limang sasakyan first, kasi nakapag-taping na rin siya Dagdag pa niya, “I know what she’s paano kami at home and as a family." unang sabak pa lang niya ito sa puyatan, sa
rin sila.” mama ang loob ko. megastar? ng landas. Hindi talaga na kinabibilangan ng Hyundai Sante before sa ibang station, and then it’s capable of doing and kung ano talaga iyong Tulad ng ibang pamilya, sinabi ni Max- long hours on the job sana kayanin niya. I’m
Sa ngayon ay so- Tinanong ko lang din “Kasi po nakita ko sa namin akalaing tatlo na Fe na pag-aari ni dating Labor under- her first dito sa GMA kaya excited ako talent niya kaya it’s good. Ako kasi never pa ene na kahit nasa showbiz sila ay very close sure kakayanin niya. I know kung gaano
brang dami ng gig ni naman po kung kasa- kanya ’yung ano niya sa darating ang panahon secretary Dionisio dela Cerna. for her.” akong naging kontrabida. Never pa akong sila sa isa’t isa at nais niya itong makita ng siya ka-talented kaya I’m excited na rin
Jovit kung kaya naman ma siya kasi inisip ko tao. Iba po ang tingin na magsasama-sama na Nakakuha rin umano ang raid- Nakilala si Saab dahil sa kanyang nakakapag-play ng kontrabida role kaya mga tao. for the people to see kung ano iyong kaya
may mga offers siyang na lang noong una na niya sa tao. Mayaman, naman kami sa iisang ing team ng mga ninakaw na license acting stint sa isang teen series sa ibang para sa kanya iyong gagampanan niyang “Kasi people think na [dahil] showbiz niyang gawin and kung ano iyong kaya
hindi napagbibigyan makakasama ko siya.” mahirap tanggap po landas na naman,” plates at car registration papers, face estasyon at ngayon ay nandito na rin role is masama naman. It’s good to see na kami, hindi kami totoong tao. Pero sa totoo niyang i-offer sa TV. Kaya go, go, go. Proud
minsan. Aminado ang pam- niya. Iyan po ang na- KC CONCEPCION dagdag pa ni Korina. masks, duct at masking tapes, at hand siya sa GMA kasama ng iba niyang may variety kami." lang, we’re very, very real and we’re a family ako sa kanya.”
4 Friday, November 5, 2010 5
Maxene at Saab
observe ko sa kanya.”
***
Nag-react ang
Queen of Talk na si Kris
Aquino tungkol sa gag
order na isinampa ng
kontrabida sa isa’t isa?
N
kampo ni James Yap AKAKABIGLA ang news na
kamakailan. lumabas recently na pinagha-
“Alam mo kasi mahi- hanap ngayon ng mga aw-
rap kaawayin ang isang toridad ang dating sexy star na si
taong bayaran noong Katrina Paula at live in partner nito
ex mo, ‘di ba? I mean, dahil umano sa pagnanakaw ng mga
anything I say will be sasakyan.
misinterpreted. Nag- Napag-alaman na nitong Martes
kausap naman kami ng ay sinalakay ng mga pulis ang con-
TURBAN FEVER matino ni James. Ma-
KRIS AQUINO JAMES YAP
dominium unit sa Mandaluyong City
In need of items below P100.00? Check out what Khush Crochet in Colors has to offer…. Turbans tino na kaming nagkau- James. But she’s only anu-ano na ‘yung bi- na tinutuluyan nina Katrina (Ange-
with assorted deigns and styles generally falls under this category. Price ranges from P64.75 to 94.75. sap. Let’s leave it at that. known James three nato sa akin ng kampo lina Samonte sa tunay na buhay), at
All items are 100% handmade and are produced in limited quantity to enrich your confidence in Siguro kung nagsalita months and my children nila. So, kung ngayon live-in partner niya na si Raymond
expressing your personal style. Available in selected SM, Ayala, Robinsons and other leading malls. man ako dinefend ko have been with me (for) feeling nila sila ang na- Dominguez, alias Benigno Victorino.
www.khushcrochet.com lang ang pagiging nanay 15 years and three and tatamaan wala na akong
magagawa.”

Jovit Baldivino ‘type’ si KC Concepcion Tanggap naman ni


Kris kung sakali mang
pagbigyan ng korte ang

K
UWENTO ni ko,” esplika ni Kris. a half years so I don’t kahilingang gag order
Jovit Baldivi- Matatandaang think she should be the ng kampo ng basketball SAAB MAGALONA
no, ang unang naimbiyerna si Kris one telling me how to player.
gloves.
champion sa Pilipinas nang magsalita ang law- mother my children,” “Okay lang. Good.
Kabilang sa mga kasong isinampa
Got Talent (PGT), du- yer ni James na si Atty. sabi ni Kris sa nauna It would be a blessing
for Bimby na wala nang laban kay Dominguez ay carnapping
mami ang kanyang Lorna Kapunan tungkol niyang interview. with murder; rape; murder dahil sa
mga kaibigan simula sa epekto ng away ng Sa ngayon ay okay magsasalita because
ultimately naman ta- pagpatay umano kay PO1 Rendetor
nang magwagi siya sa mag-asawa ka kanilang na ang ex-couple. Almuete at dalawang iba pa sa San
nasabing talent search anak na si Bimby. “Matino na ‘yung laga dito ang kailangang
protektahan (ay) ‘yung Fernando Pampanga; attempted mur-
ng Dos. “I understand that pag-uusap namin ni
By Alex Brosas feelings noong anak der at carnapping, illegal possession of
“Dati naman po ta- she’s the lawyer of James. Kung sila, kung
ko.” firearms and ammunition; at reckless
laga mapagkaibigan ako
sa amin sa Batangas. *** imprudence resulting damage to prop-
Actually, ganoon pa Si Korina Sanchez erty with serious physical injuries.
rin po. Mas marami mismo ang nagkum- Samantala, pinag-aaralan pa ng
pirma na magbabalik MAXENE MAGALONA pulisya kung ano ang kasong isasampa
lang po ang nakakak-
ilala sa amin. Basta pag na sila ni Noli de Castro Base ang raid sa ipinalabas na laban kay Katrina, na sumikat bilang
sa “TV Patrol.” sexy star sa pelikula noong dekada
nabalitaan niyang nasa search warrant ni Judge Carlos Va-
“Itong ‘TV Patrol’ 90's.
bahay ako, bakod pa lenzuela ng Mandaluyong Regional
hindi ko naman ito hin- ***
lamang noong bahay Trial Court.
ingi ever pero binalik Masaya si Maxene Magalona now
namin puno na ng mga Ayon kay Philippine National Police
naman nila sa akin and that her younger sister Saab Magalona
kaibigan,” tsika ni Jo- I’m very grateful. Mara- chief Director General Raul Bacalzo,
vit sa presscon niya ng tatlo ang condominium unit na inuu- has her own soap opera.
mi pong salamat sa in-
kanyang first major solo JOVIT BALDIVINO kupahan nina Katrina at Dominguez Excited si Maxx na mapanood ang
yong tiwala sa akin,”
concert entitled “Faith- na pinapaniwalaang hideout umano kapatid sa TV and hoping na maging
“Tao lang din na- batong singer ng Batan- sabi ni Korina.
fully” na ipalalabas sa Last week pa nag- ng grupo nito. successful ito sa industriya.
man po ako. Sa sobrang gas na humahanga siya
Aliw Theater sa Nov. simulang kumalat ang Naglaan na rin ng Sa ulat ng gmanews.
dami po ng trabaho ko, kay KC Concepcion.
13. tsismis na magbabalik P500,000 reward ang tv, masaya at excited si
minsan pag ini-invite Kung gayon, bakit hindi
Aminado rin ang bi- sa “TV Patrol” sina Ko- PNP sa makapagtuturo Maxene nang tanungin
ako hindi ko na po na- niya ito inimbitahan sa
nata na medyo dumami tatanggap kasi sobrang kanyang concert? rina at Noli matapos ng kinaroroonan nina tungkol sa pagpasok ng
nga ang mga kamag- dami na ng gig.” “Kasi po baka busy ang ilang taon ding pa- Katrina at Dominguez. nakababatang kapatid ni-
anak niya simula ng Sa kanyang concert siya, baka madami si- mamahinga sa news- Noong Disyembre yang si Saab sa showbiz.
siya ay makilala sa pa- ay ipakikita ng singer yang trabaho. Pangarap casting. Kasama si Saab sa bagong
2008, pinagbabaril at na-
mamagitan ng PGT. ang tunay na siya. ko po siya na makasa- “Masaya ako kasi afternoon drama series na
patay ang asawa ni Katrina
“Sadya naman pong “Makikita po nila ma. Noong una pa lang parang ang binabalikan ‘Koreana.”
sa labas lang ng kanilang
ganoon talaga. Kasi ang tunay na Jovit. po nababaitan na po ko ‘yung mga kapam- “Gina-guide namin siya,
bahay sa Quezon City.
po iyung mga kamag- Abangan na lang po ako sa kanya. Noong ilya ko talaga. ‘Yung mga kapatid. Bukod sa first series ito ng Lalo pang natuwa si Maxx nang ipaalam na talgang sobrang close sa isa’t isa. Sana
“Hinahanap namin kami noong makeup artist
anak ko matagal na muna nila. Abangan una po parang nakita ko pinagsamahan namin nakababatang sister sa GMA, nae-excite sa kanya ang sasabihin ni Saab sa isang if ever, magandang hit iyon. Kami iyong
siya (Paula), kasama niya si Raymond ko, iyong ibang tao din doon sa set,”
pong hindi umuuwi sa po nila ang production na parang mahihirapan ni Noli, ni Kabayan, ni si Maxene dahil ito ang first kontrabida interview na gusto niyang magkaroon sila type ng family na what you see is what you
amin. Sumisikat din naturally we could expect that once kuwento ng dalaga. “Kasi iyong kasama
number ko.” po ako na maging friend Ted (Failon), hindi mo role ni Saab. ng reality show. get. Talagang real kaya bagay kami sa isang
po sila kasi gamit po their warrants would come out we will niya ngayong production, nakasama ko
Okay lang kay Jovit ko siya. Siyempre po matatawaran. “Actually nakita ko na rin siyang kon- “Gusto ko iyon, kasi magulo iyong pami- reality show," paliwanag niya.
ang apelyido ko. Kung arrest them,” ayon kay Supt. Leon- na dati kaya lagi ko silang sinasabihang,
na hindi nakasama sa ako simpleng tao lang Walang presyo trabida sa totoong buhay," natatawang lya namin!" natutuwang sagot ng dalaga. Maxene also left a message for her
may problema po ako ardo Espina, Highway Patrol Group ‘Alagaan ninyo si Saab.’ Sila naman, ‘Oo
line-up of guests niya po ako. Para kaming doon. At saka kami, kuwento ni Maxx. “Kaming dalawa kon- “Magulo, masaya, lahat kami makulit. Kaya younger sister now that she’s joining
dinadamayan nila ako. director. naman,” ayon kay Maxene. trabida kami sa isa’t isa, pero bestfriends masaya din na to be able to show the world, showbiz: “I’m very, very proud of her and I
ang friend niyang si ilog at sapa. halos sabay-sabay
Kung may problema Arnel Pineda. Bakit niya nagus- kaming nagsimula and Nakuha umano sa isinagawang raid Patuloy niya: “Si Saab it’s her rin kami." the world talaga, iyong manonood kung wish her all the best. Sana kayanin niya kasi
po sila dinadamayan ko “Hindi naman su- tuhan ang dalaga ni naghiwa-hiwalay kami sa Mandaluyong ang limang sasakyan first, kasi nakapag-taping na rin siya Dagdag pa niya, “I know what she’s paano kami at home and as a family." unang sabak pa lang niya ito sa puyatan, sa
rin sila.” mama ang loob ko. megastar? ng landas. Hindi talaga na kinabibilangan ng Hyundai Sante before sa ibang station, and then it’s capable of doing and kung ano talaga iyong Tulad ng ibang pamilya, sinabi ni Max- long hours on the job sana kayanin niya. I’m
Sa ngayon ay so- Tinanong ko lang din “Kasi po nakita ko sa namin akalaing tatlo na Fe na pag-aari ni dating Labor under- her first dito sa GMA kaya excited ako talent niya kaya it’s good. Ako kasi never pa ene na kahit nasa showbiz sila ay very close sure kakayanin niya. I know kung gaano
brang dami ng gig ni naman po kung kasa- kanya ’yung ano niya sa darating ang panahon secretary Dionisio dela Cerna. for her.” akong naging kontrabida. Never pa akong sila sa isa’t isa at nais niya itong makita ng siya ka-talented kaya I’m excited na rin
Jovit kung kaya naman ma siya kasi inisip ko tao. Iba po ang tingin na magsasama-sama na Nakakuha rin umano ang raid- Nakilala si Saab dahil sa kanyang nakakapag-play ng kontrabida role kaya mga tao. for the people to see kung ano iyong kaya
may mga offers siyang na lang noong una na niya sa tao. Mayaman, naman kami sa iisang ing team ng mga ninakaw na license acting stint sa isang teen series sa ibang para sa kanya iyong gagampanan niyang “Kasi people think na [dahil] showbiz niyang gawin and kung ano iyong kaya
hindi napagbibigyan makakasama ko siya.” mahirap tanggap po landas na naman,” plates at car registration papers, face estasyon at ngayon ay nandito na rin role is masama naman. It’s good to see na kami, hindi kami totoong tao. Pero sa totoo niyang i-offer sa TV. Kaya go, go, go. Proud
minsan. Aminado ang pam- niya. Iyan po ang na- KC CONCEPCION dagdag pa ni Korina. masks, duct at masking tapes, at hand siya sa GMA kasama ng iba niyang may variety kami." lang, we’re very, very real and we’re a family ako sa kanya.”
6 Friday, November 5, 2010

Designate investment
Ni McJoe
Complete the grid so every row, column
PALAISIPAN Thelma Onego execs, DILG tells LGUs
INTERIOR and Local Government Secretary Jesse M.
and 3 x 3 box contains every digit 3. Ihalo Robredo urged all provincial governors and city mayors to
from 1 to 9 inclusively. designate a local economic and investment promotion officer
4. Galang
5. Magalang na sagot in their respective provinces and cities to promote growth of
6. Nirerespeto local economy.
7. Dako In a directive, Robredo said the designated local investment
officer should facilitate and coordinate economic programs in
8. Iluto sa mantika
provinces and cities.
9. Tanggal sa tangkay
“This is part of our efforts to encourage local governments to
10. Pagtotono
play active roles in attracting more investments by providing an
16. Klase
environment that will generate and enhance economic activities
20. Amoy ng sunog
in their area,” he said.
na sinaing Specifically, the directive requires investment officers to
21. Parte ng kamay perform the following functions:
22. Pagmamalabis 1. Facilitate the preparation, coordination, and execution of
23. Banal local economic and investment promotion policies, projects and
25. Anita ng pelikula activities of the provincial or city government;
26. Araw ng 2. Facilitate the establishment of an aggressive, systematic,
PAHALANG 24. Libangin mga patay coordinated and sustained promotion and marketing of local
29. Hintay 27. Isuweldo government units (LGUs) as investment locations;
Previous puzzle solution
1. Baga 30. Baling 28. Gayundin 3. Provide basic information about business potentials of
6. Ihanay 31. Pahamak 34. Dumi sa bata LGUs including services to prospective investors;
11. Tikim 32. Handa 4. Establish a local economic database containing relevant
12. Hawak 33. Porma facts and figures;
13. Itinda 34. Baytang 5. Coordinate with other offices in the promotion of economic
14. Inayos 35. Sa lugar activities such as the Planning and Development, Treasury and
15. Bayan sa na iyon Budget Offices and the local Sanggunian (legislative council);
Isabela 36. Daluyan ng dugo 6. Coordinate with the private sector in investment promo-
16. Bayan tion campaigns;
sa Quezon PABABA 7. Conduct information dissemination on local government
17. Abandona policies on investment, wage laws, required permits, etc.
18. Harurot
19. Talo
1. Taba ng
alimango
Science Film Festival
21. Taglay sa balikat 2. Kilos sagot sa nakaraan set on Nov. 15 to 30
THE first Science Film Festival (SFF) in the
Philippines takes place from November 16 to 30
GDP to rise as inflation stays slow in various venues in Metro Manila, initiated by the

ECONOMISTS believe that The Philippine GDP grew 7.9 National stamp Goethe Institute, the embassy of France in Manila
and the ASEAN Centre for Biodiversity.
the country’s gross domestic
product may continue to accel-
percent in the first six months of
the year.
competition in December Opening ceremonies on Nov. 15 is at the SM Mall
of Asia in Pasay City.
THE Filipinas Stamp Collectors' Club under the auspices The festival, an officially associated event of the
erate at a surprising growth as “First-half growth came in
UN International Year of Biodiversity 2010 and the
inflation remains slow. at a rather high 7.9 percent and of Philippine Philatelic Federation and in cooperation ASEAN Centre for Biodiversity, is a special partner of
In its quarterly report, “Phil- while leading indicators signaled with Philippine Postal Corporation and City of Manila this first edition of the event in the Philippines.
ippines: Back to Normal,” New a deceleration in the succeed- will have its National Stamp Competition and Exhibit of The venues are the SM-Science Discovery Center,
York-based think tank Global ing quarter. This will probably some of the country's top stamp clubs and collectors of SM Mall of Asia, SM City North Edsa, the Podium, Al-
Source Partners projected that not be abrupt," Bernardo and different themes. liance Française, Philippine Science Centrum, Museo
the country’s GDP may rise to Gonzales said. Pambata, Quezon City Science Interactive Center,
The stamp exhibition will highlight the club's 15th Ateneo de Manila University, the National Library
6.8 percent from its previous Global Source cited the year anniversary and the various advocacy projects like of the Philippines and the National Museum.
forecast of 6 percent. revised GDP growth forecast the Postal Heritage Walking Tour, Lectures, Basic stamp Other partners in the SFF are the ABS-CBN
Global Source kept next of the International Monetary collecting and heritage promotion of some of Manila's Foundation Inc., the Department of Education and
year’s economic forecast at 4.7 Fund (6 to 7 percent) and World most historic buildings and areas in which the club had the Department of Science and Technology.
percent, according to the report. Bank’s (4.4 to 6.2 percent) on
initiated for the past several years.
“Economic momentum the back of the strong personal
Some of the exhibit will showcase Philippine stamp
seems unlikely to wane signifi- consumption and robust export
heritage from the pre-postal, Spanish, Aguinaldo revo-
cantly this year, with growth apt earnings.
to settle between 6.5 to 7 per- However, Global Source lutionary regime, American or United States Philippine
cent, based on our estimates," said the country’s strong GDP Islands, Japanese occupation and the Republic issues
former Finance Undersecretary growth could not be sustained from 1946, thematic stamp collection from birds, orchids,
We are calling all the 1985 graduates of Mac-
Romeo Bernardo and economist until next year as exports would insects, etc.
ario B. Asistio Sr. High School in Dagat-Dagatan
Margarita Gonzales said in the eventually lose its pace. Special guest of honor will include the current Post-
Caloocan City. We will have a Re-union Party to
report. “While phenomenally strong master General Hon. Antonio Z. De Guzman, Presidential celebrate our 25th Anniversary. It will be held
The Cabinet-level Develop- growth seems to be a foregone Communications and Operations Office Secretary Hon. on December 29, 2010, Wednesday at Pescadores
ment Budget Coordination conclusion this year, we still Herminio Coloma, Manila Tourism and Heritage , mem- Restaurant Letre Malabon. Registration starts at
Committee had upgraded the do not see the pace continuing bers of various Philatelic clubs and Philippine Philatelic 4pm. Join us for a night of fun, food, friends &
country’s GDP growth forecast in 2011, leaving our forecast Federation among others. prizes. For details please call Tel No. 287 43 68
to 5 to 6 percent instead of 2.6 unchanged at 4.7 percent," the Unlike other exhibits, this one is open to the public. or email: janebernardo1969@yahoo.com
to 3.6 percent for this year. think tank said.
Friday, November 5, 2010 7
Friday, November 5, 2010 9
P.5M reward for car theft suspect
Our Daily Bread line ads The Philippine National Police (PNP) former sexy actress Katrina Paula, whose
Diana and Dave love to ride their jet skis on has raised a P500,000 bounty for the previous partner was killed in an ambush
For sale. Kassel Condo
the lake, skimming across the water on warm loans Rem. 601 / 31sqm capture of a notorious carjacker whose years ago.
sunny days. But one morning the weather was www.premierecarloan.com unfurnished. Pasay Taft, group has victimized a former Cabinet At least five stolen luxury vehicles,
Call 415-7553 or 774-1099 Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
cool and mostly cloudy, and Diana couldn’t 896-4656 / 8964875 secretary. one of which was owned by former
6% P.A. Bnew/Used cars
convince Dave to go out. So she went on her Car Loan / car Lateral 0917-5252876 PNP chief Dir. Gen. Raul Bacalzo, Cabinet Secretary Dionisio dela Serna,
own. It was so cold that she flitted back and 0917-5770302 * (02)577-0469 opportunities in a press conference, announced that were recovered by HPG operatives dur-
forth across the lake, trying to keep herself in 0921-6774142 CHARLIE
Job Hiring! Raymond Dominguez, alias Benigno ing intensified operations against the
the sunshine for some needed warmth. But services Open to all courses
0999-4356152 / 0935-9010502
Victorino, was the subject of an intense syndicate.
every time she reached a sunny area, the Nissan Urvan for Rent! manhunt. “While the entire nation took time to
clouds moved and it quickly turned to shade. 240-3530 / 0932-6235026 Manicurists / Spa therapists “A reward of P500,000 has been put honor the dead during the long weekend
with training 0915-3621221
Realizing the futility and silliness of chasing health products up for information that will lead to the holiday in observance of All Saints’ and
the sunshine, she finally gave up because it No. 1 Diet Products. Hiring Field Sales Agent arrest of Dominguez,” said Bacalzo who All Souls’ Day, operatives of the HPG
didn’t bring her what she wanted. Safe & proven 0927-3727537 For Metro Manila Area also commended the PNP’s Highway supported by local PNP units were si-
King Solomon did another kind of chasing Call: Mr. Cunanan 4922339
buy & sell Email: jeg316@yahoo.com
Patrol Group (HPG) for a recent hit on lently conducting hot pursuit operations

1.1M
that couldn’t bring him satisfaction (Eccl. 2:1). (Mark-09284500617).
members of the Dominguez carjacking against members of a highly-organized
In the first 11 verses of Ecclesiastes 2 alone, 1BR Condo
6k+/mo. No D/P
group. syndicate engaged in carjacking,” Bacalzo
he mentions that he chased after pleasure, Job Hiring- open to all courses
nr. MRT Dominguez is the live-in partner of claimed.
Ms. Veronica-0918-
laughter, wine, wisdom, houses, gardens, 0921-4158747
money, possessions, and music. But his evalu- LA VERTI CONDO
9K A MONTH CP 0922-8206021
4882656/0915-6880510
Thousands flee as floods hit Cagayan
ation was that “all was vanity and grasping for Company Nurse (RN)
Nearly 13,000 people living in Still under floodwater are Tugue-
NEAR LA SALLE contact: Michelle 0939-8050913
the wind. There was no profit under the sun” 14 hectares farmland, COMPANY HIRING low-lying areas in Cagayan province garao City, towns of Solana, Gattaran,
(2:11). Those pursuits were empty—“vanity P12M with irrigation
Ms. Morgan -0999-435-6152 were evacuated following days of Baggao, Lasa, Penablanca, Alcala,
of vanities” (1:2). He wisely concluded: “Fear with mango tree fruit bearing
0915-688-0510
with piggery 5 houses heavy rains, the Office of Civil Defense Enrile and Eguig.
God and keep His commandments, for this contact: Marietta 0917-5824770
is man’s all” (12:13).
Job Opening [Pasay Based] (OCD) said. The Regional Disaster Risk Re-
House & Lot in Country Mr. Bryx 0999-422-4457
Are you chasing after some of the same OCD regional director Norma duction and Management Council
Homes Tagaytay. P2.5M
Work from Home!!! Talosig the evacuees have been affected (PDRRMC) operation center was
things that Solomon was? It’s a vain pursuit. 330sq.m. 3 bedrooms
http://ramilisrael.sulit.com.ph Part/full time: 10-30k/month
Purpose and satisfaction come only from www.peaklifestyle.com/eagles.
by heavy rains that continue to batter continuously monitoring the regional
0922-8758396
knowing and obeying God. Text 0908-1952711 the province for the last four days. situation, Talosig said.
Affordable townhouse
Chasing after empty pleasure in QC 2.48M, H&L in Hotel Training for abroad. Room Nine municipalities and 34 baran- Two weeks ago, Cagayan and
Will not satisfy one’s heart; But to those Antipolo 1.45M Attendant, F/B, Front Desk gays have been flooded, prompting the Isabela were rendered isolated when
Francis 0918-4700130 091-84830973 or 994-2731
who follow Jesus, evacuation of about 2,611 families and supertyphoon “Juan” made landfall in
FOR SALE!!! Liteace, 1992 model Affordable Houses in QC
Life’s fulfillment He’ll impart. —Sper newly repainted, newly Francis 0918-4700130
12,718 individuals to 168 evacuation norther Luzon. Damage to agriculture
installed aircon. 0922-4789691 www.francismec.sulit.com.ph centers. was pegged at more than P10 billion.
10 Friday, November 5, 2010

Pacquiao ready to face Margarito


POUND-FOR-POUND king Manny For Margarito, Pacquiao is his
Pacquiao declared he is ready and 100 road to redemption. Margarito was
percent focused to face “the Tijuana suspended for a year after being caught
Tornado” Antonio Margarita on Nov. with loaded wraps before his bout
14 (Manila time) at the Cowboy Sta- against Sugar Shane Mosley.
dium in Arlington, Texas. He said defeating Paquiao would
The ring icon said this statement help clear his name. In Pacquiao’s
despite various distractions outside training camp, distractions have be-
the ring. come the top story. The newly elected
His opponent, Margarito, mean- congressman has admitted that while
while, believed he will defeat the training in Baguio City, he was not 100
Filipino champion, something no percent focused. His trainer Freddie
Mexican fighter has done since Erik Roach said it was the worst training
Morales in 2005. camp since they have been together.
Pacquiao and Margarito hosted “Politics is taking his focus [away],”
separate media day workouts earlier said Roach. “Manny’s mind is on poli-
this week in Los Angeles as both men tics and not sparring. Before politics
make final preparations for their mid- he was singing and acting and that
dleweight championship showdown. was just all fun stuff. This is something
Both men have a lot at stake in this serious that he takes very seriously and
fight. Pacquiao needs to prove that he actually loves being a politician. I
he can juggle being the No. 1 pound- have competition now. It used to be
for-pound fighter in the world, while just boxing but he loves politics and
serving as Sarangani congressman. boxing.”

SMB assumes Mga barumbado walang


solo lead in PBA
SAN Miguel Beermen had a relatively easy lugar sa basketball
time stretching its streak to five games, capital- ISANG grupo ng pang-gugulpi sa isang
izing on Macmac Cardona’s absence in drubbing mga college players naka-away nila?
Meralco, 86-77, Wednesday night in the PBA ang nagkainuman ka- ***
Philippine Cup at the Araneta Coliseum. makailan lang. Di ba’t kamakai-
Jay Washington, ejected versus B-MEG Nagkatuwaan. lan din lang ay isa
Derby Ace Saturday for a technical infraction, Nagkuwentuhan. pa ring college team
returned focused on the game at hand, coming Kanya-kanyang bi- ang nakipag-upakan
dahan. Tapos, maya- sa isang barkadahan
through with 20 points, seven rebounds, four
maya, pare-pareho ng lasing. Time to matapos ang “nakawan” issue?
assists, three blocks and two steals. sleep na, sabi nila. Naghamunan, yung iba lasing pa
Arwind Santos, Joseph Yeo, Alex Cabagnot Nung natutulog na iyung isa, iyung nung magkagulo.
and Dondon Hontiveros also churned out key ibang miyembro ng team ay nagkasun- After a while, rumeresbak na
numbers as the Beermen finished the first half dong pagkaisahan siya. iyung barkadang hinamon at ang
of the elimination phase with an impressive 6-1 Ginulpi siya. Nag-reklamo siya. dami nila.
win-loss record. Kaya ngayon, iyung mga players na Nilusob sila sa quarters nila mismo
The B-Boys just could not keep pace with nang-gulpi, suspendido. at dun nag-upakan.
the Beermen minus Cardona, reeling to a fifth Yung iba nga yata, tinanggal na sa Iyung isang player, muntik nang
loss against two wins. team ng management. Kasi naman. mawasak ang mukha.
Cardona, Meralco’s top gun who averages *** Mabuti na lang naawat siya at
16.8 points an outing, sat out the game due to Iyan ang mahirap sa mga players nailayo.
kapag nagkakalasingan. ***
a heel injury he suffered in their last game.
Kapag lumalabas ang grupo mada- Suwerte naman ni Thiele, ang dating
“Pinag-aralan talaga namin kung ano ang las napapa-away. college player mula sa UE.
mga advantages namin sa kanila na wala si Madalas, nagugulo ang buhay. Hindi siya na-draft pero nakapirma
Cardona. We took advantage of it,” said San Di nga ba't kailan lang ay isa pa siya sa Barako Bull.
Miguel coach Ato Agustin. ring player ang natanggal sa college Ngayon, na trade pa siya sa Mer-
“Malaking bagay din na bumawi si Jay team niya matapos siyang mamuno sa alco Bolts.
Washington doon sa pagkaka-thrown out
n’ya in our last game. Focus lang siya sa game
ngayon. At ’yon maganda ang kinalabasan ng
Military sports series event opens
laro n’ya,” Agustin added. THE Armed Forces of the Philippines is hosting the AFP Challenge, the biggest
Washington led all scorers as he went 7-of-12 series of sports events in the AFP that will run until December with an inaugural
from the field and 6-of-6 from the stripe. event yesterday at the General Headquarters Grandstand parade grounds.
Santos contributed 19 points and four The event is part of the series of activities that will involve the military per-
rebounds, Yeo and Cabagnot chipped in 11 sonnel from the GHQ and the Major Services to commemorate the AFP’s 75th
points apiece. anniversary next month.
Hontiveros added eight points, three re- The fun games include General’s Relay Race (4x100M), Officer’s Relay Race
bounds and three assists for the Beermen who (6x100M), Women’s Relay Race (4x100M) and tug-of-war for officers, enlisted
kept a perfect card under Agustin. personnel and women.
Olsen Racela achieved a personal milestone, In these activities, the generals are seen to display their physical strength and
playing his first game at 40. endurance despite their age.

Похожие интересы