You are on page 1of 1

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Erhan Polina


Bacau, str. Nicolae Bălcescu nr.1, sc. C, ap 178
0756135619
e.polina@yahoo.com

Sexul Feminin
Data naşterii 27/11/1994
Naţionalitatea Romana
Starea civila: Necasatorita

LOCUL DE MUNCA PENTRU Secretara pentru birou traduceri

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011-2015 Colegiul Tehnic ’’Dumitru Mangeron’’, profilul Servicii, specializarea Economic.


2015-prezent Universitatea ’’George Bacovia’’, Facultatea de Stiinșe Economice, Juridice și
Administrative, Specializarea Drept
COMPETENΤE PERSONALE

-spirit de echipa
-abilitati de comunicare cu publicul
-dinamism, gandire flexibila
-receptivitatea la nou
-capacitatea de analiza si sintetica

Limba maternă Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B1 B1 B2 B2 B1
Diplomă de Bacalaureat: utilizator independent
Rusă C2 C1 B2 C1 C1
Utilizator experimentat

Competenţe de comunicare Abilitatea de a interacționa cu publicul; sociabilă și comunicativă

Competențe digitale Competențe operare calculator Microsoft Office (Word, Excel)

Permis de conducere Categoria B