You are on page 1of 3

II.

MGA PANIBAGONG DULOG SA


PANITIKAN
POSTMODERNISMO
Gives voice to the insecurities, KUNG NAKAKAIN LANG ANG HASHTAG
disorientation and fragmentation of the 20th Kim Derla
century western world.
Kung nakakain lang ang hashtag,
malamang walang nagkalat sa daan.
Modernism:
Wala kang itataboy na magulang, na
1. projects the fragmentation and kanilang anak ay pasan sa lansangan.
decentredness of contemporary world as Kung nakakapagpakain lang ang 26
tragic. milyong tweets ng bawat mamamayan,
2. Post world war 1. Hindi sana nagkaroon ng taong mangmang,
3. Pessimistic picture of culture in disarray. walang alam, walang matutuluyan.
4. Chaos, loss of faith, collapse of morality, Kung may nabubusog lang sa bawat
disillusionment. larawan mo sa instagram,
Wala sigurong nagugutom. Walang tiyan na
Postmodern: kakalam. Lahat may alam.
1.Fragmentation and disorientation is no Kung may natututunan lang sa bawat sel e
longer tragic. On the other hand it sa newsfeed mo,
celebrates fragmentation. Kung sa bawat on the way mo, ay paalis ka
na talaga,
2. beginning of mid WWII
Marami sana ang magpapahalaga sa oras.
3. Postmodernist believes on hyper-reality. Marami sana ang hindi mawawala.
4. parody, quotes and direct references. Kung sa bawat rant mo sa social media,
5. Lack of reality. ikaw ay nakapagpapasaya,
Wala sanang naaasar sa tuwing
Halimbawa.
nagpapaganda ka lang.
Tila bagong salita na sa social media ang
NAKAUULOL NA KUWENTO
pagiging pabebe.
Jun Cruz Reyes
Dati isa itong hayop, ngayon, ito ay isa nang
malaking bagay lalo na sa Facebook.
Taong grasa, nagsisisi naging tao pa siya.
Kung hindi ka nag-aaksaya ng ilang oras sa
Gusto niya’y maging aso na lang,
hashtag at trending,
para igalang at kaawaan.
Magbabago ka siguro, at makakatulong
Mga tambay, gusto na rin maging aso nang walang ending.
para huwag mapagsuspetsahang nanlaban.
KULTURANG POPULAR
Mga underpay na empleyado, Kultura ng pagkonsumo, artipisyal at
ayaw na rin maging tao. globalisasyon.
Mas gusto nilang maging tuta na lang Panitikan Popular: naisusulat o
para mabilis ang pag-asenso. naipahahayag sa iba’t ibang uri ng porma
na tulad ng social media, telebisyon, radio,
Robot na lang ang gusto maging tao. atbp.
(Awitin) Esem ANAK, AKALA KO BA LALAKE KA
Yano BAKIT NAKITA KITANG KUMEKENDENG
Patingin-tingin, di naman makabili SA TOM’S WORLD.
Patingin-tingin, di makapanood ng sine Andrian Legaspi
Walang ibang pera, kundi pamasahe
Nakayanan ko lang, pambili ng dalawang Anak akala ko ba lalake ka bakit nakita
yosi kitang kumekendeng sa Tom’s World
Sobrang Hi-tech ng nilalaro niyo na dance
Paamoy-amoy, di naman makakain machine through sensor lang.
Busog na sa tubig Kasama mo pa si Junard na anak ng ating
Gutom ay lilipas din kapitbahay at si Milet na anak ng konsehal,
Patuloy ang laboy Starship ni Nicki Minaj pa yung sinasayaw
Walang iisipin nyo,
Kailangang magsaya, kailangang Todo bigay kayo hataw kung hataw wala
magpahangin akong masabi.
Nakakainip ang ganitong buhay Anak, akala ko ba lalaki ka bakit nakita
Nakakainis ang ganitong buhay kitang gumigiling sa Tom’s World?
Nakakainip ang ganitong buhay Nagpapalit ako ng dolyar sa money changer
Nakakainis ang ganitong buhay na
(Repeat) katabi ng Tom’s World sa Robinson Imus
Gumagabi na kaya ako nandoon,
Ako'y uuwi na Di ba dati mahilig ka pa sa My Chemical
Tapos na ang saya Romance at
Balik sa problema Chicosci naka-eyeliner ka pa nga ginagaya
At bukas ng umaga mo pa sila,
Uulitin ko pa ba ang kahibangang ito Pero ngayon hindi mo na sila
Sa tingin ko hindi na pinapakinggan pero
naka-eyeliner ka pa rin - iba na pala,
Nakakainip ang ganitong buhay Mahilig ka pa nga noon sa WWE, Funny
Nakakainis ang ganitong buhay Komiks
Nakakainip ang ganitong buhay at minsan nakita pa kitang nagbabasa ng
Nakakainis ang ganitong buhay Xerex,
Nakakabaliw ang ganitong buhay Anak, akala ko ba lalake ka bakit nakita
Di nakakaaliw ang ganitong buhay kitang kumikembot sa Tom’s World?
Nakakabaliw ang ganitong buhay Gusto mo ba sabihin ko na ito sa nanay
Di nakakaaliw ang ganitong buhay mong nasa Qatar?
No... no no no Ikaw na pala ang bahala take your time
ikaw na magsabi sa kanya pag handa ka
PANITIKANG QUEER na,
Layunin ng panitikang ito na iangat at Wag kang mag-alala sa mga kapatid mo
pagpantayin sa paningin ng lipunan ang ipagtatanggol kita,
homosexual. Mapang-asar lang sila pero mahal ka nila.
Ano ang nangyari?
Queer- ‘odd’, peculiar, strange
Pero mahal pa rin kita,
Mamahalin pa rin kita,
Wala kang ginagawang masama,
Hindi ka masama.
Alam mo anak ako din parang napapagod minsan, hindi sa nanay?”
nang maging lalake, ― Lualhati Bautista
Pagod na akong makinig ng mga kuwento
nila, “Sapagkat ang babae ay hindi isinilang para
Pagod na akong magpagupit sa Lyndon’s sa musika at selebrasyon ng sariling buhay;
Barbershop sa Lotus Mall sa Imus. ang babae ay isinilang para maging musika
Pagod na akong magyosi at mag-inom at ng kanyang asawa't mga anak" (p. 90 -
mambabae, Sixty in the City)”
Pagod na akong makipagpataasan ng ihi. ― Lualhati Bautista
“Wala akong maibibigay sa kanya,"
Ang starship ay ginawa para lumipad, malungkot na sabi ni Angela. "Wala talaga.
itaas ang kamay, Ang alam ko lang ay mahal ko siya. Sabi
at haplusin ang ulap n'yo'y hindi sapat 'yon? Pero matay ko
mang pag-isipan, do'n mismo nag-uumpisa
Tara, sayaw tayo. ang lahat ng relasyon. Ng babae sa lalaki,
halimbawa. Ng kapatid sa kapatid. Ina sa
anak.”
FEMINISMO ― Lualhati Bautista, Bulaklak sa City Jail
“Feminism is the radical notion that women
are people” “Minsa'y naiisip n'ya na sana kung may
Nilalayon ng dulog na ito na magpakilala ng operasyon sa utak at may operasyon sa
kalakasan ng mga babae at maging pantay puso sana'y may operasyon din na
magbubura ng masasakit na alaala sa utak
sa mga kalalakihan.
at puso ng tao magtatanggal sa parte ng
Halimbawa. utak at puso na sisidlan ng mga gunitang
Narito ang ilan sa mga linya mula kay dapat nang kalimutan.”
Lualhati Bautista sa iba-iba niyang akda. ― Lualhati Bautista, Desaparesidos
“Pero ang babae (ang tao, for that matter),
talian man ang katawan o suutan ng
chastity belt, ay may uri ng kalayaang hindi
mananakaw ng kahit sino; ang kalayaan
niyang mag-isip.”
― Lualhati Bautista

“sanay na siya sa mga damdamin nya,


matagal na niya 'yong tinanggap. Na siya'y
isang babae: hindi itim hindi puti, hindi
masama't hindi mabuti. . basta isang
babaing malaya sa kadena ng mga
inhibition at pagkukunwari.” -- Bata, Bata...
Pa'no Ka Ginawa?
“Maaring Bartolo ang apelyido ko o Cruz o
Santos-- pero apelyido 'yon na minana ko
lang sa tatay ko, at minana ng tatay ko sa
tatay niya. Oo nga pala,bakit puro sa tatay
nagmamana ng apelyido? Bakit kahit