You are on page 1of 2

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΒΓ, κατοίκου ………………………, οδός ……………… αρ. …..

ΚΑΤΑ
ΔΕΖ, κατοίκου ………………………., οδός …………… αρ. …..

Με την υπ’ αριθ. …./…….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου


………… χορηγήθηκε στον καθού η αίτηση άδεια για την εγγραφή
προσημειώσεως υποθήκης μέχρι του ποσού των ………….. δραχμών
προς εξασφάλιση απαιτήσεώς του κατ’ εμού, συνισταμένης σε κεφάλαιο,
τόκους και έξοδα, η οποία απέρρεε από ενοχή εκ συναλλαγματικής
ποσού δραχμών ………… και λήξεως ……….., την οποίαν είχε εκδώσει
ο καθού στην Αθήνα στις ………… εις διαταγή του ιδίου, πληρωτέα
στην Αθήνα (Κεντρικό Κατάστημα ΕΤΕ) και την οποία αποδέχθηκα
αυθημερόν. Η εν λόγω προσημείωση εγγράφηκε στον Τόμο ……… και
φύλλο …….. των Βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου
………….. επί οικίας μου ευρισκομένης στην ………… και επί της οδού
……….. αρ. …..
Επειδή η ως άνω προσημείωση δεν έχει τραπεί μέχρι σήμερα σε
υποθήκη, προτίθεμαι δε να πωλήσω την εν λόγω βαρυμένη με την
προσημείωση οικία μου, προσφέρομαι να παράσχω εγγυοδοσία υπέρ του
καθού, αντί του χορηγηθέντος σε αυτόν ασφαλιστικού μέτρου της
εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
απαίτηση που έχει κατ’ εμού από την ανωτέρω αιτία. Προς το σκοπό
αυτό προσφέρομαι να παράσχω στον καθού εγγυητική επιστολή
αξιόχρεης τράπεζας, ήτοι της ……………… για το ποσό των ………..
δραχμών.
Επειδή υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση, λόγω του ότι έχω βρει
αγοραστή άμεσα ενδιαφερόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω οικίας,
νόμιμη συντρέχει περίπτωση όπως το Δικαστήριο διατάξει την
αντικατάσταση αυτή ως ασφαλιστικό μέτρο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.


Να διαταχθεί η αντικατάσταση του ασφαλιστικού μέτρου της
προσημειώσεως υποθήκης που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης με
το ασφαλιστικό μέτρο της εγγυοδοσίας, που συνίσταται στην παροχή εκ
μέρους της τραπέζης …………. εγγυητικής επιστολής ποσού δραχμών
…………. για την εξασφάλιση της αναφερομένης στο ιστορικό
απαιτήσεως του καθού εις βάρος μου.

Αθήνα, ……./…./…..
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος