You are on page 1of 2

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
1) .......... ..................., κατοίκου Αθήνας οδός ................. αριθ. .........

ΚΑΤΑ
.......... ...................., κατοίκου Αθήνας, οδός ................... αριθ. ..........

Δυνάμει της υπ' αριθμ. .......... αποφάσεως του Μονομελούς


Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των
Ασφαλιστικών Μέτρων χορηγήθηκε στον καθ' ου δικαίωμα εγγραφής
Προσημειώσεως Υποθήκης για ποσό .................... δρχ. επί ενός ακινήτου
που ανήκει σε μένα κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας,
νομής και κατοχής και περιγράφεται αναλυτικά στην άνω απόφαση ως
ακολούθως:
............................................................................................................
Η εν λόγω Προσημείωση Υποθήκη εγγράφηκε την .......... στα βιβλία
των Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον Τόμο .......... με
αριθ. ..........
Επειδή η απαίτηση του καθ' ου προς εξασφάλιση της οποίας του
παρασχέθηκε το δικαίωμα εγγραφής της ως άνω προσημειώσεως έχει
εξοφληθεί πλήρως από μακρού χρόνου.
Επειδή άλλως και όλως επικουρικώς έχει παραγραφεί πάσα αξίωση
αυτού κατ’ εμού για την αναφερομένη στην απόφαση αιτία, αφού
πρόκειται για απαίτηση που απορρέει από εμπορική αιτία, ήτοι
συναλλαγής μεταξύ εμπόρων ειδών νεωτερισμού και παρήλθε από τότε
που κατέστη ληξιπρόθεσμη χρόνος μεγαλύτερος της πλήρους πενταετίας.
Επειδή η εν λόγω προσημείωση δεν έχει τραπεί σε υποθήκη μέχρι
σήμερα, ούτε ασκήθηκε εναντίον μου οποιαδήποτε αγωγή περί αυτής.
Επειδή έχω έννομο συμφέρον για την ανάκληση της άνω αποφάσεως.
Επειδή η αίτησή μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα, προκειμένου να ανακληθεί η υπ'


αρθ. .......... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
(διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων) και να διαταχθεί η εξάλειψη της
δυνάμει αυτής εγγραφείσης σε βάρος μου στα βιβλία Υποθηκών του
Δήμου Αθήνας στον τόμο .......... και με αριθ. .......... Προσημείωσης
Υποθήκης επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό ακινήτου μου και
συγκεκριμένα ……………

Αθήνα ..............................
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος