You are on page 1of 2

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …………………

ΑΙΤΗΣΗ
Για την κατάπτωση εγγυοδοσίας
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Δ.Π. …………. κατοίκου ………………, οδός ………, αρ. ….


ΚΑΤΑ
Θ.Κ. ……………., κατοίκου ………., οδός ………, αρ. ….

Στον αντίδικό μου Θ.Κ. επετράπη με την υπ’ αριθ. ………….


απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, να κατάσχει συντηρητικά κινητή μου
περιουσία μέχρι του ποσού των δραχμών …….. υπό τον όρο να
καταθέσει εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δραχμών
……………, την οποία και κατέθεσε, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ.
……….. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. Ταυτόχρονα ο
καθού προέβη σε συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών μου στοιχείων
και συγκεκριμένα ………….., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ.
……….. έκθεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών
………. Πλην όμως η από ……….. αγωγή του αντιδίκου που αφορούσε
στην απαίτησή του κατ’ εμού, για την οποία η συντηρητική κατάσχεση
και η εγγύηση, απορρίφθηκε τελεσίδικα με την υπ’ αριθ. …………..
απόφαση του Εφετείου ………….. και υποχρεώθηκε ο καθού δι’ αυτής
να μου καταβάλει δραχμές …………… λόγω αποζημιώσεως και
δικαστικών δαπανών.
Επειδή επομένως συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί η εν μέρει
κατάπτωση της κατατεθείσης από τον καθού εγγυήσεως και η καταβολή
σε εμένα δραχμών ………….. λόγω αποζημιώσεως και δικαστικών
δαπανών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.


Να διατάξετε για την ιστορούμενη αιτία την εν μέρει κατάπτωση της
ως άνω εγγυήσεως και την καταβολή σε εμένα του ανωτέρου ποσού
δραχμών ……………..

………….., …./…./….
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος