You are on page 1of 2

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
………….. κατοίκου …………. οδός …………… αρ. …..

ΚΑΤΑ
………….. κατοίκου …………. οδός …………… αρ. …..

Ο καθού η αίτηση, δυνάμει της υπ’ αριθ. ……./2000 Διαταγής


Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……….
ενέγραψε προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση της εις βάρος μου
απαιτήσεώς του, ποσού δραχμών …………, επί δύο (2) ακινήτων
ιδιοκτησίας μου και συγκεκριμένα 1) επί ενός οικοπέδου, επιφανείας
……… τ.μ., ευρισκομένου στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου
……… στη θέση …… και συνορευόμενου γύρωθεν και 2) επί άλλου
οικοπέδου, επιφανείας ……. τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στην ιδία ως άνω
θέση και παραπλεύρως του πρώτου …… Η ανωτέρω προσημείωση
καταχωρίσθηκε στα οικεία βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου
……. στον Τόμο ….. και αριθ. …… όσον αφορά στο πρώτο οικόπεδο και
στον Τόμο …… και αριθ. ….. όσον αφορά στο δεύτερο τούτων.
Επειδή επί του πρώτου των ως άνω ακινήτων προτίθεμαι να ανεγείρω
οικοδομή για την χρηματοδότηση της κατασκευής της οποίας έχω έλθει
σε συνεννόηση με την Τράπεζα ……. προκειμένου να λάβω ενυπόθηκο
δάνειο, πλην όμως η Τράπεζα για την χορήγηση του δανείου αξιώνει το
ακίνητο αυτό να είναι ελεύθερο παντός βάρους.
Επειδή η ανωτέρω απαίτηση του καθού εξασφαλίζεται πλήρως με την
διατήρηση της εγγραφείσης ως άνω προσημειώσεως επί του δευτέρου και
μόνο ακινήτου, του οποίου η αξία υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό της
απαιτήσεως αυτής.
Επειδή νόμιμη συντρέχει περίπτωση και το Δικαστήριο τούτο έχει την
εξουσία να περιορίσει την εγγραφή προσημειώσεως σε ορισμένα
περιουσιακά στοιχεία.
Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη και βάσιμη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.


Να περιορισθεί η εγγραφείσα προσημείωση μόνο επί του δευτέρου
από τα ακίνητα που περιγράφονται στο ιστορικό και να διαταχθεί η
εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης που εγγράφηκε επί τη βάσει της
υπ’ αριθ. …. Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου ……. επί του οικοπέδου που ευρίσκεται ……..