You are on page 1of 3

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου ……..

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΒΓ, κατοίκου ……………., οδός …………., αρ. …..
ΚΑΤΑ
ΔΕΖ, κατοίκου ……………….., οδός …….., αρ. ……

Έχω στην αποκλειστική διανοία κυρίου, νομή και κατοχή μου ένα
αγρό εκτάσεως …….. στρεμμάτων, ο οποίος ευρίσκεται στη θέση
……….., της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου ………… και
συνορεύει γύρωθεν με …………. Ο αγρός αυτός είναι αξίας ……….
δραχμών και περιήλθε σε μένα από κληρονομία εξ αδιαθέτου του πατέρα
μου Β.Γ., ο οποίος απεβίωσε στις …….. και του οποίου την κληρονομία
αποδέχθηκα δυνάμει της υπ’ αριθ. …./…. πράξεως αποδοχής
κληρονομίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Χ.Ψ. που μεταγράφηκε
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου ……….. στον Τόμο ………
και αριθμό ……..
Τον εν λόγω αγρό από της περιελεύσεώς του σε μένα κατά τον
ανωτέρω τρόπο οργώνω, σπέρνω, καλλιεργώ με διάφορες εποχιακές
καλλιέργειες και γενικά εκμεταλλεύομαι αυτόν έκτοτε αδιαλείπτως.
Πλην όμως, ο καθού η αίτηση ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του όμορου
αγρού κατά το ανατολικό όριο του δικού μου, στις ………,
εκμεταλλευόμενος την πρόσκαιρη απουσία μου λόγω μεταβάσεώς μου
στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, κατέλαβε παράνομα και χωρίς τη
θέλησή μου τμήμα του ως άνω αγρού μου, εκτεινόμενο σε εδαφική
λωρίδα ενός στρέμματος παρά το κοινό όριο με τον δικό του αγρό και
συγκεκριμένα αφού κατέστρεψε την υπάρχουσα διαχωριστική τάφρο,
εισήλθε στον αγρό μου με γεωργικό ελκυστήρα, όργωσε το άνω τμήμα,
επί πλευράς ………. μέτρων και σε βάθος ……. μέτρων και μετάθεσε
την διαχωριστική τάφρο αποβάλλοντάς με κατ’ αυτό τον τρόπο από την
επί του άνω τμήματος του αγροκτήματός μου νομή και κατοχή και
αποστερώντας με από την φυσική εξουσία επί του εν λόγω τμήματος.
Επειδή μόλις αντιλήφθηκα την ανωτέρω ενέργεια του καθού
διαμαρτυρήθηκα σε αυτόν έντονα και εξ αιτίας της συμπεριφοράς του
καθού επακολούθησαν μεταξύ μας φιλονικία και έριδες, επίκειται δε
άμεσος κίνδυνος συγκρούσεως και διαπληκτισμών, ώστε νόμιμη
συντρέχει περίπτωση ρυθμίσεως της νομής του προπεριγραφέντος
τμήματος του ακινήτου μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.


Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προς τον σκοπό να αναγνωρισθώ
προσωρινά νομέας επί του αγρού που περιγράφεται στο ιστορικό.
Να υποχρεωθεί ο καθού να μου αποδώσει την νομή του ως άνω
καταλειφθέντος τμήματος του αγρού μου, ήτοι εδαφικής λωρίδος
συνολικής επιφάνειας ενός στρέμματος η οποία εκτείνεται ………….,
αποβαλλομένου του καθού από την διακατοχή αυτού και εγκαθισταμένου
εμού σε αυτή.
Να απαγορευθεί στον καθού η ενέργεια οποιασδήποτε πράξης στο
μέλλον, η οποία τείνει στην διατάραξη με οποιοδήποτε τρόπο της νομής
μου επί του άνω ακινήτου μου.
Να απαγγελθεί κατά του καθού η αίτηση προσωρινή κράτηση έξι (6)
μηνών και χρηματική ποινή ……. δρχ. για κάθε μελλοντική διατάραξη,
και
Να καταδικασθεί ο καθού στη δικαστική μου δαπάνη.
………, ……/…../……
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος