You are on page 1of 5

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «……….Α.Ε», που εδρεύει στην


Ηλιούπολη Αττικής, οδός….αρ…., όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΚΑΤΑ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «……..Α.Ε» , που εδρεύει στην


Αθήνα, οδός…αρ……, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

__________

Είμαστε ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία παρασκευής και


εμπορίας ζαχαρωδών προιόντων. Η επιχείρησή μας ευρίσκεται σε λειτουργία
από το έτος 1966, οπότε και κυκλοφόρησαν τα πρώτα προϊόντα μας με τον
διακριτικό τίλο «…..». Από το έτος 1979 λειτουργούμε με τη μορφή της
Ανώνυμης Εταιρείας, με μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
800.000.000 δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.μ και απασχολούμε εξήντα και πλέον άτομα ως
εργατικό προσωπικό. Η οικογένεια προϊόντων μας περιλαμβάνει την
πληρέστερη ποικιλία σε σκέτα και γεμιστά μπισκότα σε ποικιλία γεύσεων και
συσκευασιών. Έχουμε αναπτύξει σημαντικό δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα,
όπου καταλαμβάνουμε το 20 % της εγχώριας αγοράς. Παράλληλα
επιδεικνύουμε και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Εντός δε του έτους
ολοκληρώνεται η υλοποίηση εκ μέρους μας επενδυτικού προγράμματος
ύψους 2 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Μεταξύ των προϊόντων μας περιλαμβάνονται τα γεμιστά μπισκότα με


την επωνυμία «……..», τα οποία κυκλοφορούν από τον Οκτώβριο 1992 σε
συσκευασία από σκληρό χαρτί σε διχρωμία χρυσού με καφέ, ροζ, πορτοκαλί ή
πράσινο αναλόγως της γέμισης και με ρίγες στον αντίστοιχο χρωματικό
συνδυασμό. Επάνω δε στο περιτύλιγμα αναγράφεται μέσα σε ρομβοειδές
σχήμα με πλάγια καλλιγραφικά γράμματα η επωνυμία «…….». Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το σχήμα του ρόμβου εντός του οποίου αναγράφεται η λέξη
«ΑΜΟΡΕ» αποτελεί επί σειρά πολλών ετών διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας
μας, καθιερωμένο στις συναλλαγές, το οποίο χρησιμοποιούμε στις κάρτες των
στελεχών μας, σε επιστολόχαρτα, φακέλους καθώς και στα εν γένει υλικά
συσκευασίας των προϊόντων μας και ήδη, μεταξύ άλλων, έχει κατατεθεί για να
κατοχυρωθεί ως σήμα των προϊόντων μας. Το περιγραφέν προϊόν μας είναι
από τα πλέον πετυχημένα της ελληνικής αγοράς, σαφώς δε διακρίνεται από
τα άλλα ομοειδή προϊόντα (γεμιστά μπισκότα) υπερέχοντας κατά πολύ ως
προς την ποιότητά του.

Συγκεκριμένα, έχουμε επιτύχει ιδιαίτερα αυξημένη ποσότητα γέμισης σε


κάθε μπισκότο και έντονο άρωμα και γεύση της γέμισης. Τα χαρακτηριστικά
αυτά αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της ιδιαίτερης ποιότητας που
διακρίνει το εν λόγω προϊόν και δεν συναντώνται ευρέως σε αντίστοιχα
προϊόντα. Μπορέσαμε δε να τα επιτύχουμε μόνο μετά από μακροχρόνιες
προσπάθειες και πειραματισμούς και με δαπανηρές επενδύσεις σε
τεχνογνωσία και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η δε συσκευασία που επιλέξαμε
για το προϊόν αυτό είναι πιο πολυτελής από τις συνήθεις συσκευασίες
ζαχαρωδών προϊόντων κατ’αντιστοιχία και με την εξαιρετική ποιότητα του
προϊόντος αυτού. Ως αποτέλεσμα αυτών το προϊόν αυτό είναι από τα
«ακριβά»της εταιρείας μας με συνήθη τιμή χονδρικής πώλησης ανά
συσκευασία των δέκα τεμαχίων (μπισκότων) 600 δρχ.

Περί τον Απρίλιο 1999 και μέσω του δικτύου των πωλητών μας
ανακαλύψαμε ότι είχαν τεθεί σε κυκλοφορία μπισκότα, τα οποία φέρουν
συσκευασία κατ’ απομίμηση της ανωτέρω περιγραφομένης δικής μας και
συγκεκριμένα κατά το υλικό, την διχρωμία χρυσού με τα αντίστοιχα δικά μας
χρώματα στις ίδιες ακριβώς αποχρώσεις ακόμη και τον ρόμβο εντός του
οποίου αναγράφεται η λέξη «…………», που αποτελεί την ονομασία του
προϊόντος αυτού. Το δε προϊόν αυτό, θέτει σε κυκλοφορία η αντίδικος εταιρεία,
όπως πληροφορηθήκαμε από την ίδια την συσκευασία των προϊόντων αυτών.
Σε σύγκριση δε με το προϊόν της εταιρείας μας τα μπισκότα «…….» είναι
γεμιστά μπισκότα μικρότερα σε μέγεθος και πολύ μέτριας ποιότητας. Την
έλλειψη ακριβώς της οποιαδήποτε ιδιαιτερότητας του προϊόντος της η
αντίδικος επιχειρεί να καλύψει προωθώντας αυτό με συσκευασία όμοια με
αυτήν του δικού μας προϊόντος.

Η αντίδικος εταιρεία διαθέτει το προιόν της σε τιμή σημαντικά


χαμηλότερη – εντοπίσαμε τιμή χονδρικής πώλησης περίπου 400 – 450
δραχμές τη συσκευασία των δέκα τεμαχίων – παρασύροντας έτσι τους
καταναλωτές στην αγορά του. Προσπαθεί δηλαδή η καθής μέσω της εν γένει
απομίμησης των διακριτικών μας γνωρισμάτων (π.χ ρόμβου) και συσκευασίας
να εκμεταλλευθεί και να καρπωθεί τους κόπους και τα θετικά αποτελέσματα
της μακρόχρονης και πολυδάπανης προσπάθειάς μας για την
πραγματοποίηση του προϊόντος «……», παραπλανώντας το καταναλωτικό
κοινό. Ας τονισθεί στο σημείο αυτό ότι δεν είναι αμέσως διακριτή στον
ανυποψίαστο καταναλωτή η διαφορά της λέξεως «…..» που χρησιμοποιούμε
εμείς στη συσκευασία από τη λέξη «……» που χρησιμοποιεί η καθής,
δεδομένου ότι αυτή είναι αποτυπωμένη ακριβώς με τον τρόπο που έχει
συνδεθεί στην εντύπωση των καταναλωτών με την εταιρεία μας και αποτελεί
διακριτικό γνώρισμα αυτής (δηλαδή με πλάγια καλλιγραφικά γράμματα μέσα
σε σχήμα ρόμβου). Ανεξάρτητα δηλαδή από την αναγραφόμενη εκάστοτε λέξη
η συνολική εικόνα και εντύπωση που δημιουργείται στον καταναλωτή είναι ότι
πρόκειται για το ίδιο με το δικό μας προϊόν ή σε κάθε περίπτωση, για προϊόν
προερχόμενο από την εταιρεία μας.

Η διάθεση του παραπάνω προϊόντος «……» με τη ρηθείσα συσκευασία


από την καθής συνιστά παράνομη πράξη και πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού
κατά το ότι αφενός αντιγράφει τα δικά μας σήματα και διακριτικά γνωρίσματα
και αφετέρου δημιουργεί ψευδή αντίληψη στους καταναλωτές ως προς το
είδος την ποιότητα και την προέλευση του προϊόντος. Περαιτέρω δε
δημιουργώντας τη σύγχυση αυτή στους καταναλωτές και συνδέοντας με δικά
μας διακριτικά γνωρίσματα το δικό της προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στην
ποιότητα που διακρίνει τα δικά μας προϊόντα ευθέως ζημιώνει τη φήμη της
εταιρείας μας και επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις μας, γεγονός για το οποίο
ρητά επιφυλασσόμεθα. Το ρηθέν διακριτικό μας γνώρισμα (ρόμβος που
περικλείει με λοξά καλλιγραφικά γράμματα λέξη διακριτική της εταιρείας μας
και των προϊόντων μας) έχει καθιερωθεί στην αγορά ζαχαρωδών προϊόντων
και ταυτίζεται με την εταιρεία μας και το συγκεκριμένο προϊόν μας και ως εκ
τούτου δημιουργείται κίνδυνος συνεχιζόμενης σύγχυσης του καταναλωτικού
κοινού και ζημίας της εταιρείας μας.

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά της καθής δηλαδή η θέση σε


κυκλοφορία του προϊόντος της με συσκευασία όμοια με τη ρηθείσα δική μας
συσκευασία και η χρήση και απομίμηση δικών μας διακριτικών γνωρισμάτων
και σημάτων είναι παράνομη, αθέμιτη, αντίθετη στα χρηστά ήθη και
παραπλανητική.

Επειδή από την άνω αθέμιτη δραστηριότητα της καθής εταιρείας


ζημιούμεθα καθημερινά, ώστε να συντρέχει άμεσος και μεγάλος κίνδυνος
ακόμη μεγαλύτερης βλάβης μας, από αυτή που ήδη έχουμε υποστεί, της
φήμης μας και των δικαιωμάτων μας.

Επειδή η κατάσταση είναι κατεπείγουσα δεδομένου ότι η καθής


επιμένει και διαθέτει τα παραπάνω προϊόντα της με τη χρήση των διακριτικών
γνωρισμάτων και σημάτων μας στα υλικά συσκευασίας της κωφεύοντας στις
οχλήσεις μας.

Επειδή απειλούμαστε καθημερινά με μεγάλη και ανεπανόρθωτη


δυσφήμιση της επιχείρησής μας.

Επειδή το προϊόν της καθής ήδη δημιουργεί σύγχυση στο


καταναλωτικό κοινό, παραπλανώντας αυτό ως προς την προέλευση, το είδος
και την ποιότητά του και ο μόνος τρόπος ουσιαστικής προστασίας μας είναι η
άμεση απόσυρσή του και η μη διάθεσή του εφεξής στην αγορά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

1. Να γίνει δεκτή η αίτησή μας.

2. Να ληφθούν κατά της καθής ασφαλιστικά μέτρα.


3. Να υποχρεωθεί η καθής να παύσει τη χρήση των διακριτικών μας
γνωρισμάτων, ήτοι της ρηθείσας συσκευασίας από σκληρό χαρτί σε διχρωμία
χρυσού με καφέ, ροζ, πορτοκαλί ή πράσινο και με ρίγες στον αντίστοιχο
χρωματικό συνδυασμό επί της οποίας αναγράφεται μέσα σε ρομβοειδές
σχήμα με πλάγια καλλιγραφικά γράμματα η επωνυμία «……», δημιουργώντας
έτσι σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό για την προέλευση του προϊόντος της.

4. Να διαταχθεί η άμεση απόσυρση από την αγορά όλων των προϊόντων της
καθής που φέρουν τα άνω διακριτικά μας γνωρίσματα και είναι συσκευασμένα
κατά τον παραπάνω τρόπο.

5. Να απειληθεί κατά της καθής εταιρείας χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων


(100.000) δραχμών και προσωπική κράτηση μέχρις ενός έτους κατά του
νομίμου εκπροσώπου της, για κάθε παραβίαση του διατακτικού της
εκδοθησομένης απόφασης.

6. Να καταδικασθεί η καθής στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, ………….

Η πληρεξουσία δικηγόρος