You are on page 1of 3

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

(Για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων)

Του Ε….. Σ….., κατοίκου Αθηνών , οδός ……. αρ…...

ΚΑΤΑ

Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «……… Ε.Π.Ε» και


με έδρα την Αθήνα, οδός ……… αρ……. όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

__________

Κατά της καθής έχω ασκήσει την από 2.10.2000 αγωγή μου η οποία
έχει κατατεθεί στη γραμματεία του Δικαστηρίου Σας με αριθμό…………../
…….10.2000 και η οποία έχει επί λέξει ως εξής : [παρατίθεται το κείμενο της
σχετικής αγωγής]

Επειδή κατά τα άνω έχω βάσιμη και αληθινή ενοχική αξίωση κατά των
καθών να μου αντικαταστήσουν το άνω αναφερόμενο ελαττωματικό δίκυκλο
όχημα μάρκας ………, μοντέλο …….., ……… κυβικών με ένα άλλο όμοιο
χωρίς ελαττώματα.

Επειδή τα μοντέλα στα δίκυκλα οχήματα αλλάζουν κάθε έξι μήνες


περίπου και υπάρχει κίνδυνος κατά το χρόνο τελεσιδικίας της ως άνω
απαίτησής μου να μην μπορώ να εκτελέσω την εκδοθησομένη απόφαση και
να ικανοποιηθώ, δεδομένου, ότι θα έχει αποσυρθεί πλέον από την αγορά το
συγκεκριμένο μοντέλο δικύκλου.

Επειδή η καθής δεν είναι κατασκευάστρια αλλά έχει την αντιπροσωπεία


της μάρκας ….. στα δίκυκλα οχήματα, είναι πιθανόν στο μέλλον να της
αφαιρεθεί η αντιπροσωπεία της ως άνω μάρκας από την κατασκευάστρια
αλλοδαπή εταιρεία και υπάρχει κίνδυνος κατά το χρόνο τελεσιδικίας της ως
άνω απαίτησής μου και στρεφόμενη κατά της καθής αυτή να μην έχει πλέον
στην κατοχή της καινούργιο δίκυκλο της συγκεκριμένης μάρκας, οπότε και
πάλι εγώ να μην μπορώ να ικανοποιηθώ.
Eπειδή ως εκ τούτου υπάρχει επικείμενος κίνδυνος κατά το χρόνο που
θα δύναμαι να εκτελέσω και ο οποίος θα είναι το λιγότερο σε δύο χρόνια, να
μην υπάρχει στα χέρια της καθής ένα καινούργιο δίκυκλο όχημα μάρκας
………, μοντέλο ……., ….. κυβικών επειδή θα έχει αποσυρθεί από την αγορά
το συγκεκριμένο μοντέλο ή επειδή η καθής δεν θα έχει πλέον την
αντιπροσωπεία της συγκεκριμένης μάρκας δικύκλων.

Επειδή συντρέχει άμεση ανάγκη να δεσμευθεί νομικά και πραγματικά


στα χέρια των εναγομένων ένα δίκυκλο όχημα μάρκας …….., μοντέλο …….,
……κυβικών, προκειμένου να μπορώ να ικανοποιηθώ από την εκτέλεση της
απόφασης η οποία θα κρίνει τελεσίδικα την ως άνω αγωγή μου, θα πρέπει με
απόφαση του Διακστηρίου Σας να διαταχθεί η δικαστική μεσεγγύηση ενός
δικύκλου του ως άνω τύπου και μοντέλου της αυτής μάρκας, το οποίο θα
παραμείνει στην φύλαξη της καθής εταιρείας δια του νομίμου εκπροσώπου
της μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου απόφασης επί της ως άνω αγωγής μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.

2. Να διαταχθεί η μεσεγγύηση ένα δίκυκλο όχημα μάρκας ….., μοντέλο …….,


…… κυβικών μέχρι την έκδοση τελεσίδικου αποφάσεως επί της από
2.10.2000 αγωγής μου.

3. Να ορισθεί φύλακας και μεσεγγυούχος του δεσμευθησομένου δίκυκλου η


καθής εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «……… Ε.Π..Ε» δια
του νομίμου εκπροσώπου της

4. Να καταδικασθεί η καθής στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, ………….

Η πληρεξουσία δικηγόρος