You are on page 1of 4

- Cấu tử giả lấy từ đâu?

Nguồn gốc từ đường công chưng cất (TBP)

-cấu tử giả là gì?

Là một cấu tử quy ước, dùng để biểu diễn cho một phân đoạn chưng cất nhằm phân biệt với cấu tử
thông thường.

- Khai niệm RVP? TVP, so sánh

Áp suất hơi bão hòa là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất các phân tử trong pha lỏng có xu
hướng thoát khỏi bề mặt của nó để chuyển sang pha hơi ở nhiệt độ và áp suất nhiệt nhất định. Ap
suất hơi bão hòa là áp suất hơi mà thể lỏng thể lỏng cân bằng vs thể hơi.

- Khái niệm RON?

Chỉ số Octan là đại lượng quy ước để đặc trung cho khả năng chống lại sự kích nổ của xăng, giá trị nó
được tính bằng phần trăm thể tích của iso oc tan( 2.2.4 trimetyl pentan) trong hỗn hợp của nó với n-
heptan khi mà hỗn hợp này có khả năng chống kích nổ tương đương với khả năng chống kích nổ của
xăng đang khảo sát.

trong hh, isso octan có khả năng chống kích nổ tốt nên quy ước là 100, con n-heptan có khả năng
chống kích nổ kém nên quy ước là 0.

- Tác dụng tháp ổn định condensate?

đảm bảo RVP cho condensate

- vì sao qua membrain tách Co2 mà vẫn tách tiếp ở công nghệ UOP?

Hệ thống membrain k tách hoàn toàn Co2, theo số liệu giáo sư.., thường có hệ thống membrain 2
bậc hoặc 1 bậc, 2 bậc thì hiệu quả hơn, khi qua hệ thống 2 bậc, hàm lượng Co2 còn khoảng từ 6.5-
2% Co2, nên vẫn tiếp tục xử lý.

- Hydrat là gi, cách loại bỏ?

Hydrat là tinh thể màu trăng, nhu nước đã bị nén lại

để loại bỏ ta tăng nhiệt độ ở áp suất đã cho hoặc giảm áp suất ở nhiệt độ đã cho để đưa ra khỏi
vùng hình thành hydrat

- Giải thích các đơn vị BOPD, MMSCMD, SCF/bbl

standard cubic foot per barrel

Million Metric Standard Cubic Meter Per Day


- tìm hiểu sơ đồ lựa chọn bơm theo lưu lượng?

reciprocating pump: bơm pittong

rpm: Rotational speed /minutes

- địa nhạy cảm là gi?

là đĩa tại đó có nhiệt độ thay dổi nhanh và đổi xứng khi cân bằng vật chất tháp bị thay đổi Và có thể
xác định đĩa nhạy cảm bằng pp mô phỏng. ta tăng sp đỉnh lên 5% và giảm 5%, sau đó xây dựng đồ thị
độ thay đổi nhiệt độ của từng đĩa, nếu đối xứng là đĩa nhạy cảm.

TRC nó tác động lên hồi lưu sp đáy hoặc công suất reb phụ thuộc vào trạng thái nhiễu thường gặp
đảm bảo khi CBVC dc thiết lập, CLSP > yêu cầu.

- Tác dụng của nước đi vào xử lý cùng vs dầu thô?

Hòa tan muối trong dầu thô

- tìm hiểu rõ hình air coo ler, và ưu nhược điểm

* Quạt đẩy: ưu điểm: motor hoạt động công suất nhỏ hơn do nằm trong vùng không khí nhiệt độ
thấp, khả năng bảo trì động cô dễ dàng hơn, các cánh quạt ít bị hư hại do nhiệt độ không khí k cao.

nhược điêm: phân phối không khí vùng trên thiết bị kém, khả năng không khi nóng tuần hoàn lại, và
các ống trao đổi nhiệt phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường nắng mưa nhiều.

- tìm hiểu sơ đồ chọn bơm . ok

- đường TBP là: mô tả sự biến thiên nhiệt độ sôi của hỗn hợp theo dịch ngưng thu được, được thiết
lập từ các số liệu chưng cất với cột chưng cất gián đoạn có vài chục đĩa lý thuyết (15) và tỷ số hồi lưu
khá lơn (5).

- Mục đích quá trình mô phỏng, kết quả mô phỏng thu được cho thấy gì

*Mục đích:-+Giúp kiểm tra các thông số vận hành của nhà máy trước khi đi vào vận hành, phân tích
các yêu tố ảnh hưởng đến quá trình

+Từ đó có thể tối ưu các thông số nhà máy

+ giúp cho người làm thực hiện một cách nhanh chóng, khá chính xác , tiết kiệm thời gian, chi phí

+ từ tiêu chuẩn so với kết quả thu được, ta kết luận gì

- LMTD, CMTD là gi, học công thức, xem lại giãn đồ chéo dòng xuôi dòng?

+ LMTD

- Xem kĩ các thông số tra từ đồ thị

- Phân biệt ASTM và TBP


- Chuẩn sô nuysen?

Đặc trưng cho quá trình cấp nhiệt ở bề mặt phân giới. nó được rút ra từ pt dẫn nhiệt Fourier và pt
cấp nhiệt. Nu=α.l/λ ( anpha là hệ số cấp nhiệt/ λ la độ dẫn nhiệt/ l là kích thước hình học đặc trưng)

- Chuẩn số Rey non

- Hiện tượng xâm thực bơm