You are on page 1of 1

Jonel Quebal

Brgy. Captain

Magandang araw po! Kami po ay humihingi ng


pahintulot na magkakaroon ng eleksyon ang aming
asosasyon (DAIT HOA) sa darating na linggo (Dec. 09,
2018) sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng
hapon. Maraming salamat po!

Jerry Lincuna
DAIT HOA Pres.