You are on page 1of 14

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN SAN MIN

TELUK INTAN

KERTAS SOALAN
BAHASA MELAYU

TINGKATAN 1 ( SATU )
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

MASA : 2 JAM

Arahan :
Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu
soalan Bahagian D.
.
______________________________________________________________________________

Disediakan Disemak Disahkan

…………………. ………………………… ……………………….


( Rosli Abdullah ) ( Cik Che Masitah Bt.Abdullah ) ( Pn. Kek Seok Khim )
Guru Bahasa Melayu Ketua Panatia B.Melayu Guru Kanan Bahasa

1
BAHAGIAN A
( 25 markah )

1. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan
tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat
itu semula.

i Walau di mana-mana pun dia berada, dia sentiasa ingat akan pesanan dan nasihat kedua
orang tuanya.

ii. Antara chalet yang paling terhampir dengan Pantai Cenang ialah Chalet Warisan Seri
Ani.

iii. Mereka menetap di perkampungan orang Asli itu sejak dari kecil.

iv. Sebentuk cincin bertatahkan dengan batu zamrud tersarung di jari manis kakak pada hari
pertunangannya.

( 8 markah )

2. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan
kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Seseorang yang mengalami pesakit asma alah pada agen persekitaran seperti debu,
habuk, dan bulu kucing.

ii. Ibu bapa hendaklah perihatin akan pergerakan anak-anak semasa berbelanja di pusat beli-
belah terutamanya ketika musim perayaan.

2
iii. Sepanjang ekspedisi itu, mereka menempoh berbagai-bagai masalah namun dapat diatasi
dengan jayanya.

( 3 markah )

3. Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi satu ayat majmuk.

i. Ibu baring di atas kerusi.


Ibu terlelap di atas kerusi.

ii. Kamu tinggal di Subang Jaya?


Kamu tinggal di Shah Alam?

iii. Kamera digital itu hilang.


Kamera digital itu baru saya beli.

iv. Saya tidak akan menyertai perkhemahan pengakap itu.


Ibu memberikan kebenaran.

v. Bungkusan ini daripada Pak Cik Amran ?


Bungkusan ini daripada Pak Cik Karim?

( 10 markah )

3
4. Lengkapkan peribahasa di bawah dengan maksud ataupun maknanya yang sesuai.

a. Peribahahasa : ________________________________.
Maksud : Orang yang suka mabuk.

b. Peribahasa : Tangan panjang.


Maksud :_____________________________________.

c.Peribahasa : Muka tembok.


Maksud : _____________________________________.

d. Peribahasa : _________________________________.
Maksud : Tidak pandai bermain bola.

( 4 markah )

BAHAGIAN B
( 30 markah )

5. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri

Ketika yang empunya padi mencapai anak yatim piatu itu, maka dihempaskannya pencuri
tadi itu beberapa kali ke tangga pelangi. Tumit anak yatim itu luka kerana terhantuk pada
bahagian pinggir yang tajam daripada tangga pelangi itu. Kemudian yang empunya padi itu
mengeledah seluruh badan pencuri itu. Didapatinya padinya di dalam mulut anak yatim piatu itu.
Dipaksanya anak yatim piatu itu untuk mengembalikan padi yang dicurinya, sebutir pun tidak
boleh ada yang ketinggalan . Ia sama sekali tidak mahu memperkenankan padinya, biar sebutir
pun, dicuri dan dibawa ke bumi.

Kemudian yang empunya padi itu hendak pulang ke kampungnya, akan tetapi anak yatim
piatu yang kesakitan itu berkata dan memohon kepadanya, “Jikalau tuan tidak keberatan, maka
saya akan ikut tuan ke atas, sungguhpun saya harus menjadi hamba tuan. Sekarang saya tidak
dapat turun kembali ke bumi, kerana kaki saya sangat sakitnya.”

4
Maka djawab orang kayangan itu, “Jikalau demikian kehendakmu, baiklah. Akan tetapi
jangan lagi kamu selalu ingin mencuba untuk mencuri dan membawa lari padiku.” Kemudian
anak yatim piatu itu mengikut di belakang orang kayangan itu pulang ke kampungnya.

( Dipetik daripada prosa tradisional Asal Padi,


Antologi Kuingin Berterima Kasih, Tingkatan 1. Dewan Bahasa dan Pustaka )

i. Berdasarkan petikan prosa tradisional di atas, apakah yang dilakukan oleh empunya padi
setelah menghempas anak yatim piatu tersebut? ( 3 markah )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ii. Huraikan tiga perwatakan empunya padi berdasarkan petikan di atas. ( 3 markah )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

iii. Pada pendapat anda, mengapakah empunya padi membenarkan anak yatim itu
mengikutnya pulang ke kayangan walaupun padinya telah dicuri? ( 4 markah )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5
6. Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.

Kita Umpama Sehelai Daun.

kita umpama sehelai daun


bertunas segar di hujung ranting
lalu melebar dan merimbun
tempat bercanda unggas meriang
di bawah redup bebayang mentari

andai kikir jasa dan bakti


di mana lagi tempat bernaung
dari tusukan bahang memijar
unggas kecil tidak berkudrat

kita umpama sehelai daun


bakal kering sampai waktunya
usahlah angkuh keupayaan diri
sehingga lupa makhluk duafa
ingin bernaung mencari hidup

jadilah sehelai daun


hijau menunas menyegar mata
kering gugur menjadi baja

SMAHADZIR
( Dipetik daripada antologi kuingin berterima kasih,
Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka )

i. Berdasarkan sajak di atas, nyatakan fungsi-fungsi daun. ( 3 markah )


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6
ii. Jelaskan dua pengajaran yang terkandung dalam sajak di atas. ( 3 markah )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

iii. Pada pendapat anda, apakah kepentingan alam terhadap manusia? ( 4 markah )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan
Satu ( 1 ).

i. Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia

ii. Sejambak Bakti karya Rejab F I

iii. Destinasi Impian karya Mohd Ismail Sarbini

iv. Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Usman

Berdasarkan novel yang telah anda kaji, nyatakan watak utama dan tiga perwatakannya .
Berikan satu contoh bagi setiap perwatakan tersebut.
( 10 markah )

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8
BAHAGIAN C

( 15 markah )

8. Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam
gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10
BAHAGIAN D

( 30 markah )

9. Pilih satu daripada soalan di bawah ini. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 180 patah perkataan.

i. Pelbagai langkah diambil untuk mengatasi gejala ponteng sekolah dalam kalangan
pelajar. Bincangkan pernyataan di atas.

ii. Kesihatan amat penting untuk semua masyarakat. Huraikan cara-cara untuk menjaga
kesihatan diri.

iii. Baru baru ini anda menerima sepucuk surat daripada sahabat anda yang bertanyakan
tentang lawatan ke pameran buku yang telah anda lawati. Tulis sepucuk surat untuk
menceritakan pengalaman anda mengikuti lawatan pameran buku tersebut.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

13
14