Вы находитесь на странице: 1из 1

I.E.P.

FEDERICO VILLARREAL PRE-ADES

REFORZAMIENTO DE ARITMÉTICA
1. Convertir 215(7) a base 10 8. Colocar “V” o “F” según corresponda:

A) 110 B) 96 C) 108 I. 29 = 45(6) ( )


D) 141 E) 210
II. 35 = 50(7) ( )
2. Convertir 218 a base 8
III. 19 = 17(8) ( )

A) 316(8) B) 107(8) C) 603(8) IV. 63 = 70(9) ( )


D) 701(8) E) 306(8)
9. Calcular “a” si:
a1(3) = 100(2)

3. Hallar el valor de a + b + c si: a) 1 b) 2 c) 3


abc (3) = 111(4)
d) 4 e) 5
A) 1 B) 3 C) 5 10. Hallar “a + b”, si:
D) 2 E) 4 ab(9) = 143(5)

a) 5 b) 6 c) 7
4. Hallar “a + b”; si se cumple
d) 8 e) 9
a1b (9) = 1142(7)
11. Hallar “a” si:
A) 3 B) 2 C) 4 aaa(4) = 132(5)
D) 13 E) 9
5. Relacionar ambas columnas a) 0 b) 1 c) 2
adecuadamente d) 4 e) 3
12. Hallar “a” si:
I) 21(6) ( ) 13
aa (6) = 111(4)

II) 32(4) ( ) 19 a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5
III) 201(3) ( ) 14
13. En un sistema de numeración las cifras de
6. Convertir:
un número son siempre ______________

 178 a base 9 : que la base.


…………………………………………… 14. Si la base es n:
 125 a base 4 : La mayor cifra a utilizar es:
…………………………………………… ____________
7. Convertir:
 23(6) a base 8 : La menor cifra a utilizar es:
………………………………………… ____________
 17(9) a base 3 :
…………………………………………