Вы находитесь на странице: 1из 159

MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.

SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 1


schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.001 NEW ENGLISH HIGH SCHOOL, AKOLA 212 212 23 46 60 25 154 72.64
27050119414
01.01.002 NARAYAN MADHAV CHOUDHARI VIDYALAYA, AKOLA 11 11 2 4 1 2 9 81.81
27050121001
01.01.003 MANUTAI KANYA SHALA, TILAK ROAD, AKOLA 73 73 3 9 26 9 47 64.38
27050121301
01.01.004 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, HEAD BRANCH, AKOLA 138 137 7 21 34 8 70 51.09
27050119701
01.01.005 NEW ERA HIGH SCHOOL, AKOLA 21 21 1 1 4 1 7 33.33
27050118902
01.01.006 SMT. RADHADEVI GOYANKA VIDYA MANDIR 9 8 0 1 1 0 2 25.00
27050117185 H.SCHOOL,AKOLA
01.01.007 MUNGILAL BAJORIA VIDYALAYA, AKOLA 2 2 0 0 0 0 0 0.00
27050121207
01.01.008 B. R. HIGH SCHOOL, AKOLA 40 39 2 5 4 3 14 35.89
27050121203
01.01.009 TILAK RASHTRIYA SARASWATI MANDIR, UMARI-AKOLA 30 28 4 4 6 1 15 53.57
27050113901
01.01.010 VIDYA MANDIR KANYA SHALA, AKOLA 51 47 0 7 11 5 23 48.93
27050120205
01.01.011 BHIKAMCHAND KHANDELWAL VIDYALAYA, AKOLA 255 254 25 42 88 27 182 71.65
27050118502
01.01.012 USMAN AZAD URDU HIGH SCHOOL, AKOLA 59 59 0 6 16 9 31 52.54
27050121103
01.01.013 NUTAN HINDI MADHYAMIK SHALA, AKOLA 43 38 0 0 9 1 10 26.31
27050119702
01.01.014 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, HARIHAR PETH, AKOLA 116 110 1 2 18 10 31 28.18
27050120701
01.01.015 BHARAT VIDYALAYA, AKOLA 283 283 117 86 54 13 270 95.40
27050119904
01.01.016 MAHARASHTRA MADHYAMIK SHALA, JATHARPETH 128 128 15 35 41 18 109 85.15
27050117123 ROAD,AKOLA
01.01.017 GURU NANAK VIDYALAYA, GANDHINAGAR, AKOLA 65 65 9 19 11 13 52 80.00
27050119304
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 2
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.018 SWA.S.M.DAMARE GURUJI SARVODAYA VIDYALAY,AKOT 28 27 0 3 7 2 12 44.44
27050118201 ROAD
01.01.019 HOLI CROSS CONVENT HIGH SCHOOL, AKOLA 163 163 123 26 10 2 161 98.77
27050121002
01.01.020 ENGLISH HIGH SCHOOL, UDAY COLONY, AKOLA 45 45 13 16 13 0 42 93.33
27050118906
01.01.021 NEW ERA NIGHT HIGH SCHOOL, AKOLA 6 5 0 0 0 0 0 0.00
27050118911
01.01.023 Z. P. URDU HIGH SCHOOL, AKOLA 20 20 1 4 4 3 12 60.00
27050121102
01.01.024 N.V.AGHANI SWAVALAMBI VIDYALAYA, AKOLA 166 166 4 22 32 14 72 43.37
27050121201
01.01.026 ADARSH VIDYALAYA, AKOLA 82 80 2 5 21 13 41 51.25
27050119105
01.01.027 MOHARIDEVI KHANDELWAL KANYA SHALA, AKOLA 263 263 62 78 50 28 218 82.88
27050119401
01.01.028 Z. P. HIGH SCHOOL, AKOLA CITY, AKOLA 8 7 0 0 0 2 2 28.57
27050120301
01.01.029 Z. P. BOY'S SCHOOL, AKOLA 7 7 0 0 2 1 3 42.85
27050704102
01.01.030 Z. P. GIRL'S HIGH SCHOOL, AKOLA 129 129 9 22 33 18 82 63.56
27050118505
01.01.031 HINDU DNYANPEET (CONVENT), AKOLA 140 140 63 39 24 3 129 92.14
27050118207
01.01.032 SAMATA VIDYALAYA,OLD CITY ,AKOLA 20 20 0 0 2 1 3 15.00
27050119501
01.01.034 RUHA AFAZAKHANAM KANYA HIGH SCHOOL, AKOLA 63 63 2 12 28 4 46 73.01
27050121101
01.01.035 SIDDHARTH VIDYALAYA UMRI, AKOLA 73 73 0 1 10 0 11 15.06
27050118401
01.01.036 JAGTUTI VIDYALAYA UMARKHED, UMARI, AKOLA 234 232 41 73 59 24 197 84.91
27050120101
01.01.037 SHRIRAM VIDYALAYA, KHADKI KAULKHED, AKOLA 18 18 3 4 7 0 14 77.77
27050118910
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 3
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.038 LATE JYOTI JANOLKAR VID.& UCH.MADHYA.VID, 155 154 42 45 41 11 139 90.25
27050120305 MALKAPUR
01.01.039 SANT DNYANSHWAR VIDYALAYA, MADHAVNAGAR,AKOLA 8 8 0 1 2 0 3 37.50
27050118304
01.01.040 MOGAL NATIONAL URDU MA. KANYA SCHOOL, OLD AKOLA 124 122 4 22 44 18 88 72.13
27050119404
01.01.041 PRAJAKTA VIDYALAYA,KHETAN 75 75 6 16 16 14 52 69.33
27050118901 NAGAR,KAULKHED,MALAKAPUR
01.01.042 TAJ K. G. A. P. ENGLISH HIGH SCHOOL, AKOLA 25 25 0 5 7 2 14 56.00
27050120002
01.01.043 JUBILI ENGLISH HIGH SCHOOL, AKOLA 113 113 67 28 14 3 112 99.11
27050112903
01.01.044 SARSWATI KANYA VIDYALAYA, MALAKAPUR, AKOLA 25 25 1 2 1 6 10 40.00
27050119102
01.01.045 PANJABRAO PATIL KALE VIDYALAYA, KHADKI(B), AKOLA 59 59 5 11 24 5 45 76.27
27050117203
01.01.046 MT. CARMEL HIGH SCHOOL, 284 284 202 61 13 3 279 98.23
27050800901
01.01.047 JAGRUTI NIGHT SCHOOL, RANPISE NAGAR, AKOLA 20 17 0 1 0 2 3 17.64
27050118101
01.01.048 DINKAR RAGHUNATH PATIL MAD VID, GANDHINAGAR AKOLA 92 92 18 27 27 9 81 88.04
27050118701
01.01.049 DR.S.S.DESHMUKH M.KANYA SCHOOL, MOTHI UMRI, AKOLA 90 89 0 16 30 6 52 58.42
27050113904
01.01.050 SAVATRIBAI PHULE KANYA VIDYALAYA, AKOLA 24 24 0 2 3 2 7 29.16
27050108902
01.01.051 MILIND VIDYALAYA, WASHIM ROAD, AKOLA 55 55 2 10 14 9 35 63.63
27050119201
01.01.052 SHANKARLAL R.AGRAWAL ENGLISH MED.VIDYALAYA, AKOLA 48 48 16 16 11 2 45 93.75
27050119412
01.01.053 KOTHARI CONVENT ENGLISH MEDIUM SCHOOL, AKOLA 99 99 77 18 4 0 99 100.00
27050118206
01.01.055 SMT. L.D. PATEL CONVENT HIGH SCHOOL, AKOLA 112 112 37 37 25 8 107 95.53
27050121208
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 4
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.056 JIJAU KANYA VIDYALAYA, AKOLA 59 59 9 23 18 1 51 86.44
27050119405
01.01.057 HAPPY HOURS HIGH SCHOOL, AKOLA 59 59 35 16 5 1 57 96.61
27050121901
01.01.058 BAL SHIVAJI MADHAMIK VIDYALAYA,JATHARPETH, AKOLA 90 90 82 6 1 1 90 100.00
27050121405
01.01.059 MAHATMA GANDHI VIDYALAYA, GANDHI-GRAM 124 123 7 36 36 4 83 67.47
27050108302
01.01.060 UTTAMRAO PATIL (SHINDE) VIDYALAYA, SUKODA JUNA 45 45 0 8 7 0 15 33.33
27050114702
01.01.061 PARSHURAM NAIK VIDYALAYA, BORGAON MANJU 178 176 15 27 41 16 99 56.25
27050101107
01.01.062 CHINDHAJI MAHARAJ VIDYALAYA, KOULKHED (JAHAGIR) 22 22 3 6 6 1 16 72.72
27050111902
01.01.063 SMT.A.BORDE MADHYAMIK KANYA SCHOOL, BORGAON MANJU 39 25 1 3 4 2 10 40.00
27050101106
01.01.064 GRAMVIKAS VIDYALAYA, BABHULGAON 67 66 6 18 16 0 40 60.60
27050101703
01.01.065 JAY BAJRANG VIDYALAYA, KUMBHARI 136 135 5 23 46 2 76 56.29
27050112902
01.01.066 KAI.SUGANCHAND SUKHADEV TAPDIYA VIDYALAYA, SHIVAR 48 47 3 7 13 1 24 51.06
27050113102
01.01.067 AMBADEVI VIDYALAYA, SANGLUD BK 52 51 1 5 10 3 19 37.25
27050112601
01.01.068 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, GOREGAON KHURD 63 63 4 21 14 0 39 61.90
27050109703
01.01.069 T.R.PATIL VIDYALAYA, MOZAD 14 14 0 3 2 0 5 35.71
27050109102
01.01.070 S.FULE KANYA VIDYALAYA, KAPSHI ROAD 31 31 8 16 5 0 29 93.54
27050108902
01.01.071 LATE SUGANDHCHAND TAPDIYA VIDYALAYA, AKOLA 37 37 0 5 3 3 11 29.72
27050121802
01.01.072 BABASAHEB APOTTIKAR VIDYALAYA, APOTI KHURD 62 62 7 23 15 3 48 77.41
27050102002
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 5
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.073 BABASAHEB BHARSKAR HIGH SCHOOL, MHAISANGA 56 55 0 10 21 6 37 67.27
27050106002
01.01.074 KHAN ABDUL GAPHAKHAN URDU HIGH SCHOOL, MAJLAPUR 26 26 7 10 6 0 23 88.46
27050106304
01.01.075 GAJANAN MAHARAJ VIDYALAYA, KURANKHED 65 65 8 4 18 3 33 50.76
27050115003
01.01.076 KARMVIR BHAURAO PATIL VIDYALAYA, PALSOBADHE 62 62 2 9 18 3 32 51.61
27050112702
01.01.077 URDU MADHYAMIK VIDYALAYA, KURANKHED 43 43 4 18 17 2 41 95.34
27050110504
01.01.078 MAHATMA PHULE VIDYALAYA, AGAR 77 77 1 18 31 8 58 75.32
27050100101
01.01.079 SAHAKARI VIDYALAYA, MAHATODI 66 65 1 10 18 4 33 50.76
27050116801
01.01.080 JANKIBAI DANDALE VIDYALAYA, UGVA 71 71 0 10 29 9 48 67.60
27050114903
01.01.081 MAHATMA FULE VIDYALAYA, GHUSAR 47 47 2 8 17 2 29 61.70
27050116302
01.01.082 SHREE TUKARAM INGOLE VIDYALAYA, KANSHIVANI 87 87 4 26 21 1 52 59.77
27050107502
01.01.083 JAY BHAWANI VIDYALAYA, NIPANA 50 50 2 10 13 0 25 50.00
27050107302
01.01.084 RUPNATH VIDYALAYA, DAHIHANDA 53 52 0 9 16 2 27 51.92
27050110505
01.01.085 URDU HIGH SCHOOL, DAHIHANDA 47 47 7 14 15 1 37 78.72
27050110504
01.01.086 SHREE WATESHWAR VIDYALAYA, WADAD BK 21 20 1 4 10 0 15 75.00
27050110402
01.01.087 YASHWANTRAO CHAVHAN VIDYALAYA, MAJALAPUR 45 45 4 12 15 0 31 68.88
27050106303
01.01.088 MAHATMA FULE VIDYALAYA, MOREGAON (BHAKRE) 48 46 0 9 22 0 31 67.39
27050104102
01.01.089 SARSAWATI VIDYALAYA, CHIKHALGAON 82 81 11 36 23 5 75 92.59
27050109202
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 6
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.090 RAM RUKHMINI VIDYALAYA, MHAISPUR 39 39 5 16 13 0 34 87.17
27050109302
01.01.091 SHREE SHANKAR VIDYALAYA, KOLAMBI 46 46 10 18 7 0 35 76.08
27050111102
01.01.092 HINDU DNYANPITH MARATHI MADHYAMIK SHALA, AKOLA 63 63 13 16 17 11 57 90.47
27050118205
01.01.093 MUNGILAL BAJORIYA CONVENT HIGH SCHOOL, AKOLA 24 24 7 9 7 0 23 95.83
27050121004
01.01.094 DAYANAND ANGLO VAIDIK CONVENT HIGH SCHOOL, AKOLA 69 69 28 25 11 3 67 97.10
27050117133
01.01.095 LATE NAGORAOJI CHORE VIDYALAYA, KANCHANPUR, AAGAR 59 58 3 9 22 5 39 67.24
27050100502
01.01.096 SHARADA MADHYAMIK VIDYANIKETAN, MALKAPUR, AKOLA 51 51 4 26 12 1 43 84.31
27050117007
01.01.097 MAHARANA PRATAP VIDYALAYA, KHOLESHWAR, AKOLA 32 23 0 2 4 2 8 34.78
27050122201
01.01.098 MANGILAL SHARMA VIDYALAYA, WANKHEDENAGAR, AKOLA 111 111 15 33 34 9 91 81.98
27050119509
01.01.099 HANUMANT VIDYALAYA, SHIVANI, AKOLA 110 110 5 31 31 3 70 63.63
27050113007
01.01.100 KHWAJA AJMERI URDU HIGH SCHOOL, AKOLI KHADAN 99 99 3 12 31 4 50 50.50
27050117502
01.01.101 AMRUT KALASH VIDYALAYA, MALAKAPUR 40 40 7 21 11 1 40 100.00
27050117006
01.01.102 LATE GANGARAMJI BADHE VIDYALAYA, RAMGAON 31 31 12 8 3 0 23 74.19
27050106802
01.01.103 SWAMI VIVEKANAND ENGLISH HIGH SCHOOL, AKOLA 32 32 10 18 4 0 32 100.00
27050118315
01.01.104 MAHARSHI WALMIKESHWAR VIDYALAYA, KALMBESHWAR 43 43 1 15 11 2 29 67.44
27050113502
01.01.105 MAHARISHI WALMIKESHWAR VIDYALAYA, ANWI-MIRZAPUR 30 30 2 11 4 1 18 60.00
27050107803
01.01.107 LATE UTTAM DAULAT BHARTI VIDYALAYA, UMRI (MOTHI) 18 18 0 1 4 1 6 33.33
27050113905
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 7
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.108 MAHATMA GANDHI VIDYALAYA, KAPSI ROAD ,AKOLA 47 46 12 15 17 1 45 97.82
27050108903
01.01.109 MILLAT URDU MADHYAMIK SCHOOL, AKOLA 113 113 5 27 32 12 76 67.25
27050117135
01.01.110 SHRI SOPINATH GUNWANT MAHARAJ VIDYALAYA,BORGAON 48 48 4 15 11 0 30 62.50
27050110802 KD
01.01.111 MAULANA ABDUL KALAM AZAD URDU 20 18 1 4 10 1 16 88.88
27050101704 M.VD.BABHULGAON(JAHA
01.01.112 GURUNANAK CONVENT SCHOOL, AKOLA 60 60 18 22 14 1 55 91.66
27050119307
01.01.113 SH.HIMMATRAO MAHARAJ DESHMUKH BELUREKAR VID, 30 28 0 3 2 3 8 28.57
27050118314 AKOLA
01.01.114 LITIL STAR HIGH SCHOOL, AKOLA 23 23 13 6 4 0 23 100.00
27050119510
01.01.115 GADAGE MAHARAJ VIDYALAYA, KHARAP (BK), TQ.AKOLA 31 30 0 2 8 2 12 40.00
27050112803
01.01.117 GADAGE BABA VIDYALAYA, DAHIGAON GAVANDE, TQ.AKOLA 84 84 4 20 20 0 44 52.38
27050105001
01.01.118 SWAMI VIVEKANAND MADHYA.MARATHI SHALA, 29 29 2 5 8 1 16 55.17
27050118702 KHETANNAGAR
01.01.119 GOSE RAHEMAT URDU MADHYA.VIDYALAYA, BORGAON MANJU 45 45 3 11 15 3 32 71.11
27050101114
01.01.120 GRAM VIKAS VIDYALAYA, PATUR-NANDAPUR, DIST.AKOLA 51 51 4 18 16 0 38 74.50
27050110603
01.01.121 SHAHABABU URDU HIGH SCHOOL, HAMJA PLOT, AKOLA 97 97 8 37 40 5 90 92.78
27050117124
01.01.122 MADHYAMIK VIDYALAYA, BHOURAD, TQ.& DIST.AKOLA 30 30 0 12 10 1 23 76.66
27050104005
01.01.123 MUSLIM URDU HIGH SCHOOL, HABIBNAGAR, AKOLA 103 103 17 34 43 5 99 96.11
27050119413
01.01.124 BABASAHEB UTANGALE CONVENT, SHIVAJI COL 46 46 10 17 12 2 41 89.13
27050117138 ROAD,AKOLA
01.01.125 JAMILA FATEMA URDU HIGHSCHOOL,KURESHI 23 16 0 0 3 2 5 31.25
27050118001 COLONY,AKOLA
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 8
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.126 SAYYAD MOHASIN URDU HIGH SCHOOL, AKOLA 48 47 1 18 22 1 42 89.36
27050113006
01.01.127 THE NOEL ENGLISH HIGH SCHOOL,KAULKHED ROAD, AKOLA 143 143 81 48 13 0 142 99.30
27050117132
01.01.128 VISHNUPANT KHENDAKAR VIDYA, SARASWATI NAGAR, 45 43 7 11 10 6 34 79.06
27050122101 AKOLA
01.01.129 SHREE.DADASAHEB MESHRAM VIDYALAYA, TARPHAL, AKOLA 30 30 0 1 3 2 6 20.00
27050117903
01.01.130 SANSKAR ENGLISH MADHYAMIK SCHOOL, NIMWADI, AKOLA 27 27 4 6 7 2 19 70.37
27050119308
01.01.131 JAGDAMBA VIDYALAYA, DONGARGAON, TQ.& DIST.AKOLA 39 39 6 6 8 1 21 53.84
27050101302
01.01.132 PUNDLIK BABA MADHYMIK VIDYALAYA, CHANDUR, AKOLA 49 49 2 12 17 4 35 71.42
27050117303
01.01.134 SHRI.PARAMHANS PUNDALIK MAHARAJ 42 41 0 6 6 1 13 31.70
27050111604 VIDYA,GUDGHI,AKOLA
01.01.135 SHRI GAJANAN MAHARAJ VIDLY.VALLABHA 30 24 0 5 5 0 10 41.66
27050108202 NGR,SANGVIBAZR
01.01.137 P.PUJJYA DR.HEDGEWAR MADHYA SHALA,JATHARPETH 82 81 33 21 17 6 77 95.06
27050118102 AKOLA
01.01.138 SMT.VIJAYABAI DESHMUKH VIDHYALAYA, SONALA,TQ.AKOT 43 43 4 16 4 0 24 55.81
27050107402
01.01.139 BHAUSAHEB BIDKAR VIDYALAYA, DEVLI,TQ.& DIST.AKOLA 19 19 0 0 2 1 3 15.78
27050106902
01.01.140 SANEGURUJI 37 37 10 16 5 5 36 97.29
27050117204 MA.VIDYALAYA,SANTOSHNAGAR(KHADKI),AKOLA
01.01.141 ALHAJ ABDUL MAJID URDU HI.SCHOOL,NAYGAON, AKOLA 42 42 3 8 22 3 36 85.71
27050117904
01.01.142 KHANDELWAL ENGLISH HI.SCHOOL,DABKI ROAD, AKOLA 82 82 33 28 19 1 81 98.78
27050117162
01.01.144 S. KHAN URDU HI.SCH,SANJAY NAGAR AKOT FAIL, AKOLA 50 50 0 3 8 9 20 40.00
27050117180
01.01.145 GD KHAN URDU HI.SCH,MUNKUD WADI, OLD AKOLA 49 48 1 1 6 4 12 25.00
27050117181
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 9
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.146 M.R.KHAN URDU HI.SCH,USUFI KHADAN, AKOLA 26 26 0 3 6 3 12 46.15
27050117166
01.01.147 SMT N.B.URDU H.S EKBAL 21 21 0 1 5 8 14 66.66
27050117174 COLONY,MUJJAPHARNAGAR,AKOLA
01.01.148 SMT S.A.UR.KANYASH. 25 24 0 3 6 1 10 41.66
27050117173 EKBALCLNY,MUJJAPHARNAGAR,AKOLA
01.01.149 ABUL HASAN URDU HI.SCH 26 26 0 0 10 3 13 50.00
27050117157 ,BHANDPURA,KALYANWADI,AKOLA
01.01.150 EKARA URDU MADHYAMIK SHALA ,HAMJA PLOT AKOLA 39 39 2 9 19 3 33 84.61
27050117167
01.01.151 VIVEKANAND ENGLISH HIGHSCH.,TAPDIA NAGAR, AKOLA 75 75 46 19 10 0 75 100.00
27050119104
01.01.152 SNT ANIJ ENG.MEDIUM SCH ,HINGANA ROAD,AKOLA 123 123 67 39 14 2 122 99.18
27050117170
01.01.153 SUFFAH ENGLISH SCHOOL, AKOLA 114 114 34 42 15 0 91 79.82
27050114505
01.01.154 TAJ URDU HIGHSCHOOL AGAR BASE ,OLD AKOLA 64 64 2 4 15 13 34 53.12
27050117179
01.01.155 ANGLO URDU HIGH SCHOOL, AKOLA 61 61 10 10 24 10 54 88.52
27050117171
01.01.156 PRABODHAN VIDYALAYA DABAKI,TQ & DIST-AKOLA 35 35 0 1 7 3 11 31.42
27050104006
01.01.157 TAMIR-A-MILLAT URDU HI.SCH AKOT FAIL, AKOLA 42 42 2 9 21 5 37 88.09
27050117154
01.01.158 BALAJI VIDYALAYA CONVENT ,MALKAPUR,TQ & DI-AKOLA 34 34 7 9 12 4 32 94.11
27050117004
01.01.159 DAVALE MADHYAMIK VIDYALAYA ,MOTHI UMARI,AKOLA 16 16 2 4 6 0 12 75.00
27050113909
01.01.160 SMT I.M. KHANDELWAL MEMORIAL HIGHSCH,GAURKSHAN RD 71 71 45 15 9 1 70 98.59
27050118204
01.01.161 MODERN ENG SCH,GOWARDHAN PLOT,AKOLA 19 19 10 1 6 0 17 89.47
27050117146
01.01.162 SCHOOL OF SCHOLARS,BIRLA COLONY,AKOLA 37 37 24 10 3 0 37 100.00
27050117141
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 10
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.163 SHRI.RAGHUVANSHI CONVENT ENGLISH SCHOOL,AKOLA 12 12 0 4 3 0 7 58.33
27050117118
01.01.164 ZULFUQUAR URDU MADHYA SHALA,ZULFUQUAR NAGAR, 69 69 1 11 26 15 53 76.81
27050117196 AKOLA
01.01.165 SHASKIYA SC GIRLS RESIDENCIAL HIGH 28 28 1 12 11 2 26 92.85
27050108905 SCHOOL,GOREGAON
01.01.166 G.D.PLATINUM JUBILEE ENGLISH SCHOOL, AKOLA 28 28 11 7 7 0 25 89.28
27050117147
01.01.167 NATIONAL URDU HIGH SCHOOL, NAIGAON, AKOLA 19 19 0 3 9 2 14 73.68
27050129001
01.01.168 LATE DADASAHEB DIVEKAR UCHH PRATHMIK MARATHI 39 39 0 9 11 5 25 64.10
27050118306 SHALA
01.01.169 QUBA URDU PRATHAMIK SHALA, AKOLA 109 108 26 47 25 4 102 94.44
27050117119
01.01.170 M.N.P.MARATHI MULANCHI SHALA NO TWENTY SIX, 35 35 0 5 8 4 17 48.57
27050800701 AKOLA
01.01.171 J.G.CONVENT ENGLISH MADHYAMIK SHALA, SHIVNI 20 20 1 12 7 0 20 100.00
27050113008
01.01.172 BHARTIYA DNYANPEETH HIGH SCHOOL MHAISANG 8 8 1 7 0 0 8 100.00

01.01.173 J.R.D. TATA SCHOOL AND, AKOLA 35 35 14 14 6 0 34 97.14


27050117207
01.01.174 AMREEN URDU SECONDARY SCHOOL AKOLA 74 74 1 8 25 13 47 63.51
27050114509
01.01.175 MAA SHARDA DNYANPEETH AKOLA 18 18 0 5 5 3 13 72.22
27050119204
01.01.176 SIR SYED URDU HIGH SCHOOL AKOLA 36 36 1 8 16 3 28 77.77
27050608612
01.01.177 K D ENGLISH HIGH SCHOOL BORGAON MANJU 8 8 1 4 2 0 7 87.50
27050101109
01.01.178 DR K A AHMAD URDU HIGH SCHOOL MANKARNA PLOT AKOLA 11 11 0 0 3 3 6 54.54
27050117150
01.01.179 AL MAHMOOD INTERNATIONAL HIGH SCH AND JR COL 13 13 3 7 3 0 13 100.00
27050114102 AKOLA
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 11
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.01.180 JANKIBAI CHAUDHARY DIGITAL ENGLISH SCHOOL AKOLA 6 6 1 1 0 1 3 50.00
27050117148
01.01.181 SAU KAMAL DAWALE HIGH SCHOOL MOTHI UMARI 25 25 4 16 5 0 25 100.00
27050104007
01.01.182 SANMITRA PUBLIC SCHOOL 11 11 7 4 0 0 11 100.00
27050117153
01.01.183 SAMIKSHA MADHYAMIK SHALA KHADKI BK 7 7 2 1 1 2 6 85.71
27050117206
TALUKA 10554 10454 1986 2463 2540 685 7674 73.40
TOTAL
01.02.001 SHREE SAKHARAM MAHARAJ VIDYALAYA, KELIVELI 64 64 4 30 16 2 52 81.25
27050206903
01.02.002 SHREE SHIVAJI MADHYAMIK SHALA, AKOT 236 236 43 60 48 12 163 69.06
27050211539
01.02.003 SHREE NARSING VIDYALAYA, AKOT 243 242 27 46 54 24 151 62.39
27050211535
01.02.004 YASHWANTRAO CHAVAN VIDHYALAYA, AKOT,DIST.AKOLA 12 12 0 0 1 0 1 8.33
27050211530
01.02.005 BOY'S URDU HIGH SCHOOL, AKOT 130 130 11 23 44 10 88 67.69
27050211538
01.02.006 SHRI BHAUSAHEB POTE SEC & HIGH SEC SCHOOL, AKOT 230 230 66 82 47 3 198 86.08
27050211540
01.02.007 SHREE SARASAWATI VIDYALAYA, AKOT 126 126 14 31 25 7 77 61.11
27050211532
01.02.008 SHREE NARSING KANYA SHALA, AKOT 56 55 1 3 6 10 20 36.36
27050211536
01.02.009 Z. P. HIGH SCHOOL, AKOT 44 41 0 0 11 0 11 26.82
27050211545
01.02.010 URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, AKOT 218 216 29 63 62 7 161 74.53
27050211531
01.02.011 SMT.LAXMIBAI GANGANE HIGH SCHOOL, AKOT 175 175 34 32 30 11 107 61.14
27050211537
01.02.012 LALBAHADUR SHASTRI DNYANPITH, AKOT 41 41 26 10 5 0 41 100.00
27050211548
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 12
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.02.013 SHREE NEHARU VIDYALAYA, AAKOLKHED 90 90 13 18 20 1 52 57.77
27050208003
01.02.014 LOKMANYA VIDYALAYA, UMARA 82 80 5 21 28 3 57 71.25
27050211703
01.02.015 SHREE GURUDEV VIDYA MANDIR, BORDI 65 63 3 12 11 1 27 42.85
27050206503
01.02.016 MAHATMA JYOTIBA FULEY VIDYALAYA, SHAHAPUR 30 30 0 2 7 0 9 30.00
27050205602
01.02.017 RADHABAI GANGANE VIDYALAYA, MUNDGAON 100 100 11 10 21 7 49 49.00
27050205103
01.02.018 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, BALEGAON 27 27 1 4 4 5 14 51.85
27050204802
01.02.019 JANATA VIDYALAYA, KAVASA 29 29 1 4 15 2 22 75.86
27050203201
01.02.020 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, KUTASA 78 78 3 11 28 4 46 58.97
27050211003
01.02.021 PANDIT NEHRU VIDYALAYA, VARUR 52 52 0 7 11 12 30 57.69
27050210603
01.02.022 NAVYUG VIDYALAYA, DEVARI 29 29 3 11 5 0 19 65.51
27050202202
01.02.023 CHHATRAPATI SHAHU VIDYALAYA, JAULAKA 40 40 6 14 11 2 33 82.50
27050210802
01.02.024 SARVAJANIK VIDYALAYA, CHOHOTTA 133 133 6 34 27 5 72 54.13
27050211601
01.02.025 SWAMI VEVEKANAND VIDYALAYA, PALSOD 47 46 3 17 13 2 35 76.08
27050202502
01.02.026 LATE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, KARODI 29 27 0 6 10 0 16 59.25
27050200802
01.02.027 BAHUJAN VIDYALAYA, REL 30 29 0 4 12 3 19 65.51
27050201203
01.02.028 JAI BHAWANI MADHYAMIK SHALA, JAULKHED BK 21 21 1 3 7 2 13 61.90
27050206801
01.02.029 BURHANIYA URDU HIGH SCHOOL, REL 30 29 0 16 8 0 24 82.75
27050201205
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 13
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.02.030 SHREE GAJANAN MAHARAJ VIDYALAYA, AKOLI JAHANGIR 111 111 17 18 25 0 60 54.05
27050207903
01.02.031 SHREE BAGAJI VIDYALAYA, RUIKHED 61 56 0 2 14 0 16 28.57
27050209302
01.02.032 SMT.LAXMIBAI GANGANE VIDYALAYA, VADALI(DESHMUKH) 61 61 11 28 1 0 40 65.57
27050200701
01.02.033 NUTAN MADHYAMIK VIDYALAYA, PANAJ 23 23 2 13 2 0 17 73.91
27050207703
01.02.034 SHREE MAHARUDRA HIGH SCHOOL, SAVRA 38 38 2 17 8 1 28 73.68
27050200604
01.02.035 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, ASEGAON BAZAR 42 40 1 16 6 2 25 62.50
27050212602
01.02.036 SHREE NANDIKESHWAR VIDYALAYA, PUNDA 30 30 5 11 4 0 20 66.66
27050208602
01.02.037 HUSAIN DALWAI URDU HIGH SCHOOL, PANAJ 51 45 5 23 9 2 39 86.66
27050207704
01.02.038 MOH. YAKUB PATEL URDU HIGH SCHOOL, AKOT 68 65 0 2 16 7 25 38.46
27050211534
01.02.039 SHREE SANT TUKARAM MAHARAJ VIDYALAYA,KINKHED 40 40 0 2 18 4 24 60.00
27050207102 PURNA
01.02.040 YASHODA MADHYAMIK VIDYALAYA, CHANDIKAPUR 36 36 0 7 5 0 12 33.33
27050207801
01.02.041 SHREE ARVIND MADHYAMIK SHALA, ADGAON (KD), 25 25 0 5 8 1 14 56.00
27050204003 TQ.AKOT
01.02.043 SHREE TUKARAM SHIRSAT VIDYALAYA, PIMPRI(KH) 30 29 2 9 5 3 19 65.51
27050211802
01.02.044 LATE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, ROUNDLA 22 22 0 8 5 1 14 63.63
27050203002
01.02.045 LATE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, NANDKHED 42 42 1 12 16 1 30 71.42
27050200902
01.02.046 EKRA URDU HIGH SCHL, MAULANA 120 118 2 18 39 8 67 56.77
27050211546 AZAD-NAGAR,AKOT,AKOLA
01.02.047 YASHODA MADHYAMIK VIDHYALAYA, RAMTEK PURA, AKOT 49 49 3 6 14 0 23 46.93
27050211552
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 14
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.02.048 SAYYAD MUJFFAR HUSAIN URDU HIGH SCHOOL, 57 57 2 5 12 2 21 36.84
27050211549 AKOT,AKOLA
01.02.049 SHRI A.DESHMUKH ADIWASI ASHRAM SHALA,POPATKHED 37 33 0 0 5 0 5 15.15
27050206102
01.02.050 S.S.TUKARAM MAH KEN ANU JATI A 27 27 0 1 11 1 13 48.14
27050207103 SHALA,KINKHED(PURNA
01.02.051 ANANDRAO SANGOLE MA.VIDYALAYA,EDLAPUR,PIMPRI 38 38 3 15 11 2 31 81.57
27050211902 KHURD
01.02.052 GOVT.SEC.ASHRAMSHALA,PANAJ,TQ-AKOT,DIST-AKOLA 47 47 0 3 6 0 9 19.14
27050207705
01.02.053 SNT PAULS ACADAMI .AKOT,TQ-AKOT,DIST-AKOLA 120 120 97 18 5 0 120 100.00
27050211520
01.02.054 SHRI SWAMI V.ENGLISH SCH.,AKOT,TQ-AKOT,DIST-AKOLA 83 83 42 29 8 1 80 96.38
27050211527
01.02.055 VASUNDHARA DYANPEETH SANSTHA,AKOT 31 31 16 11 4 0 31 100.00
27050211512
01.02.057 LATE DIWALIBEN SEDANI ENGLISH SCHOOL,POPATKHED RD 32 32 14 9 5 0 28 87.50
27050211563
01.02.058 ANUSUCHIT JATI BOYS GOVT NIWASI SHALA,PATSUL,AKOT 26 26 5 11 8 1 25 96.15
27050202602
01.02.059 FREEDOM MARATHI MADHYAMIK SHALA AKOT 11 11 3 6 1 1 11 100.00
27050211567
01.02.060 FREEDOM ENGLISH HIGH SCHOOL AKOT 16 16 11 5 0 0 16 100.00
27050211556
01.02.061 NEW G S S AND R SARDAR JR COLLEGE AKOT 26 25 15 7 3 0 25 100.00
27050211582
01.02.062 ASKI KIDS PUBLIC SCHOOL AKOT 12 12 4 5 3 0 12 100.00
27050211555
TALUKA 3899 3859 574 896 864 173 2507 64.96
TOTAL
01.03.002 SHREE SETH BANSIDHAR VIDYALAYA, TELHARA 337 336 91 90 61 13 255 75.89
24050704813
01.03.003 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, TELHARA 132 130 6 23 14 7 50 38.46
27050704808
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 15
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.03.004 K.M.AJAHAR HUSAIN HIGH SCHOOL, GHODEGAON,TELHARA 37 37 1 7 25 1 34 91.89
27050705102
01.03.005 Z. P. MAHATMA GANDHI VIDYALAYA, HIVARKHED 137 137 6 23 40 9 78 56.93
27050706408 (RUPRAO)
01.03.006 SAHADEORAO BHOPALE VIDYALAYA &JR COLL.HIVARKHED 140 140 36 37 34 4 111 79.28
27050706405
01.03.007 KASTURBA GANDHI VIDYALAYA, HIVARKHED 65 64 2 15 16 2 35 54.68
27050706410
01.03.008 Z. P. HIGH SCHOOL, ADAGAON 61 58 2 20 11 0 33 56.89
27050701105
01.03.009 LATE BABASAHEB KHOTARE VIDYALAYA, SIRSOLI 71 70 2 14 20 6 42 60.00
27050701503
01.03.010 MAULANA ABDUL KALAM AZAD URDU SHALA, ADGAON(BK) 86 86 3 32 29 10 74 86.04
27050701107
01.03.011 BHARAT VIDYALAYA, PANCHGAVHAN 55 55 5 22 12 0 39 70.90
27050707501
01.03.012 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, DAHIGAON (AWATALE) 64 63 10 17 17 1 45 71.42
27050707301
01.03.013 NEKNAM URDU HIGH SCHOOL, PANCHGAVHAN 85 85 8 42 27 4 81 95.29
27050707401
01.03.014 SMT.AHILYABAI HOLKAR VIDYALAYA, UFALI BAZAR, 51 51 1 15 9 1 26 50.98
27050705502 AKOLA
01.03.015 NILKANTH SAPKAL VIDYALAYA, PATHRADI 63 63 4 17 12 3 36 57.14
27050703904
01.03.016 VIVEK VARDHINI VIDYAMANDIR, BHAMBERI 73 72 3 14 20 5 42 58.33
27050707201
01.03.017 PUNDALIK MAHARAJ VIDYALAYA, MALEGAON BAJAR 93 93 2 18 16 14 50 53.76
27050703203
01.03.018 MATOSHRI MAINABAI DHONE VIDYALAYA, ADSUL 48 48 0 20 17 1 38 79.16
27050700102
01.03.019 LATE NARAYANRAO BIHADE VIDYALAYA, WARUD (BK) 46 46 1 18 10 3 32 69.56
27050704002
01.03.020 URDU HIGH SCHOOL, TELHARA, TQ.TELHARA 23 22 0 2 15 0 17 77.27
27050704816
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 16
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.03.021 NAVYUG VIDYALAYA, WADIADAMPUR 73 73 5 29 15 2 51 69.86
27050706002
01.03.022 NUTAN VIDYALAYA, BELKHED 44 44 1 10 3 0 14 31.81
27050701604
01.03.023 SAVITRIBAI FULE KANYA VIDYALAYA, BELKHED 35 35 3 15 4 0 22 62.85
27050701603
01.03.024 LATE RAJEEV GANDHI VIDYALAYA, TALEGAON BAZAR 88 88 46 27 6 0 79 89.77
27050702302
01.03.025 SMT.SUMANTAI MANATKAR VIDYALAYA, TALEGAON (UWALA) 32 32 3 9 9 0 21 65.62
27050700302
01.03.027 JANATA VIDYALAYA, DANAPUR 151 150 22 41 32 21 116 77.33
27050703604
01.03.028 MADHAMIK ADIWASI ASHRAM SHALA, ADGAON (BK) 32 31 0 0 6 1 7 22.58
27050701110
01.03.029 SHRINATH MADHYAMIK VIDYALAYA, MANBDHA, TELHARA 45 45 5 19 9 0 33 73.33
27050704102
01.03.030 SHREE AMBIKADEVI VIDYALAYA, SOUDALA, TQ.TELHARA 96 93 10 25 20 7 62 66.66
27050706503
01.03.031 BHAUSAHEB RAJANKAR VIDYALAYA, TELHARA, AKOLA 32 28 0 4 5 2 11 39.28
27050704811
01.03.033 GADAGE MAHARAJ VIDYALAYA, KHANDALA, TQ.TELHARA 25 25 0 3 10 2 15 60.00
27050702403
01.03.034 LATE BURAOJI BAJARE VID KARLA(BU), TAL TELHARA 20 10 0 0 0 0 0 0.00
27050706602
01.03.035 SANT LAHANUJI MAHARAJ 30 29 3 6 7 4 20 68.96
27050702502 VIDYA,CHITTALWADI,TQ.TELHARA
01.03.036 M.A.K.AZAD URDU MADH.VID.,HIVARKHED,TQ-TELHARA 88 88 7 28 29 0 64 72.72
27050706415
01.03.037 SWAMI VIVEKANAND DYANPEETH,TELHARA 55 55 34 15 5 0 54 98.18
27050704815
01.03.038 GURUKUL DYANPEETH,SHEGAON,RD,TELHARA,AKOLA 21 21 17 4 0 0 21 100.00
27050704817
01.03.040 HANIFIYA URDU MADHYAMIK SCHOOL HIWARKHED 31 31 0 6 9 1 16 51.61
27050706411
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 17
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.03.041 SAINT PAULS ACADEMY 12 12 12 0 0 0 12 100.00
27050706417
TALUKA 2577 2546 351 687 574 124 1736 68.18
TOTAL
01.04.001 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, MORGAON KAKAD 26 26 0 10 6 0 16 61.53
27050405402
01.04.002 NATTHUJI KAKAD VIDYALAYA, PUNOTI KHURD 24 23 1 6 10 0 17 73.91
27050408201
01.04.003 DNYANPRAKASH VIDYALAYA, RAJANKHED 19 19 0 15 2 0 17 89.47
27050409402
01.04.004 SHREE SIDDHESHWAR VIDYALAYA, DHABA 140 138 16 50 48 2 116 84.05
27050402303
01.04.005 BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA, BARSHI-TAKALI 307 306 21 99 74 31 225 73.52
27050400310
01.04.006 GITANJALI VIDYALAYA, KANHERI (SARAP) 117 116 9 44 30 0 83 71.55
27050401102
01.04.007 SAVITRIBAI FULE VIDYALAYA, BASHRITAKLI 90 90 2 16 33 5 56 62.22
27050400309
01.04.008 DNYANPRAKASH VIDYALAYA, PINJAR 181 181 36 53 33 1 123 67.95
27050407606
01.04.009 MATOSHRI SAVITRIBAI FULE KANYA VIDYALAYA, PINJAR 29 29 1 10 11 0 22 75.86
27050407609
01.04.010 MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYALAYA, PINJAR 21 21 0 4 5 1 10 47.61
27050407603
01.04.011 SHREE KAILAS VIDYALAYA, SINDHKHED 29 28 0 5 10 3 18 64.28
27050409502
01.04.012 SHREE SARASWATI VIDYALAYA, PATKHED 43 39 2 13 7 0 22 56.41
27050409202
01.04.014 BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA, GHOTA 69 67 7 28 13 0 48 71.64
27050403201
01.04.015 GAJANAN MAHARAJ VIDYALAYA, MAHAN 76 76 3 26 21 4 54 71.05
27050406405
01.04.016 PRO.JAVEDKHAN URDU HIGH SCHOOL, MAHAN 69 63 12 26 16 0 54 85.71
27050406409
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 18
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.04.017 RAJGID(PATIL) VIDYALAYA, MAHAN 21 20 0 10 5 2 17 85.00
27050406406
01.04.018 SHREE SIDDHESHWAR MAHARAJ VIDYA, 34 34 2 15 12 4 33 97.05
27050408502 TIWSA,BARSHITAKLI
01.04.020 DNYANPRAKASH VIDYALAYA, TITWA 27 27 0 12 9 1 22 81.48
27050410502
01.04.021 PARVATIBAI JANTA VIDYALAYA, RAHIT 51 51 9 25 5 0 39 76.47
27050405802
01.04.022 RASTRASANT T.MAHARAJ P.B ASHRAM SCHOOL, PARANG 63 63 6 15 11 0 32 50.79
27050401302
01.04.023 MAHATMA FULE VIDYALAYA, VIZORA 52 50 7 16 5 0 28 56.00
27050401702
01.04.024 SHREE SANT BABNAJI MAHARAJ VIDYALAYA, KAJLESHWAR 31 30 0 7 6 0 13 43.33
27050400402
01.04.025 BANDU NAIK VIDYALAYA, LOHAGAD 20 19 0 7 1 0 8 42.10
27050402602
01.04.026 JAY BAJRANG VIDYALAYA, RUSTMABAD (ALANDA) 91 82 2 34 10 0 46 56.09
27050401402
01.04.027 SHREE BHAIYAJI MAHARAJ VIDYALAYA, DHAKLI 43 42 8 11 5 0 24 57.14
27050403101
01.04.028 SHREE KHANDESHWAR VIDYALAYA, MORHAL 33 33 13 17 2 0 32 96.96
27050412702
01.04.029 MAHATMA JYOTIBA FULEY VIDYALAYA, ZODGA 26 26 2 12 5 1 20 76.92
27050404901
01.04.030 BABUSINGJI RATHOD P.B.ASHRAM SHALA, JANUNA 36 35 1 8 10 0 19 54.28
27050409903
01.04.031 SHREE BHAGWANBABA VIDYA, VARKHED(DEO), 37 37 1 17 17 0 35 94.59
27050411801 BARSHITAKLI
01.04.032 SHREE SIDHESHWAR VIDYALAYA, HATOLA, 52 52 16 25 5 0 46 88.46
27050404101 TQ.BARSHITAKLI
01.04.033 SHREE VITHAI VIDYALAYA, KHERDA BHAGAI 38 38 8 12 5 0 25 65.78
27050412901
01.04.034 PRABHUSING NAIK VIDYALAYA, DAGADPARWA 30 30 4 17 1 0 22 73.33
27050407902
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 19
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.04.037 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, RAJANDA 53 53 2 7 14 1 24 45.28
27050409302
01.04.038 SHASKIY MADHYAMIK ASHRAM, KOTHALI, 50 49 10 24 8 0 42 85.71
27050411602 TQ.BARSHITAKALI
01.04.039 AMINA URDU MADHYA.VIDYA, PINJAR, TQ.BARSHITAKALI 23 22 0 3 16 1 20 90.90
27050407604
01.04.040 VASRAM NAIK ADE MADHYA VIDLY.SAKHARVIRADIST AKOLA 42 39 3 21 2 0 26 66.66
27050411701
01.04.041 CHHATRAPATI SHAHU 26 24 4 12 3 0 19 79.16
27050401902 VIDYALAY,BORMALI,TQ.BARSHITAKALI
01.04.042 BABASAHEB DHABEKAR ANU.ADIWASI MADHYA.ASHRAMSHALA 38 38 0 17 17 1 35 92.10
27050402202
TALUKA 2157 2116 208 749 493 58 1508 71.26
TOTAL
01.05.001 SHREE SARSWATI VIDYALAYA, DEGAON 42 40 0 6 6 1 13 32.50
27050302103
01.05.002 SMT. DHANABAI VIDYALAYA, BALAPUR 271 269 27 66 67 9 169 62.82
27050308614
01.05.003 ANJUMAN ANVARUL ISLAM HIGH SCHOOL, BALAPUR 296 294 41 97 63 3 204 69.38
27050308616
01.05.004 Z. P. HIGH SCHOOL, BALAPUR 51 51 4 11 13 1 29 56.86
27050308615
01.05.005 SMT.BAHINABAI KHOTARE KANYA VIDYALAYA, BALAPUR 26 25 0 6 8 2 16 64.00
27050308617
01.05.006 SHREE JAGESHWAR VIDYALAYA, WADEGAON 434 433 52 124 112 40 328 75.75
27050304201
01.05.007 DR NANASAHEB CHINCHOLKAR SEC & H SEC VID WADEGAON 34 26 0 2 13 2 17 65.38
27050304203
01.05.008 GULAM NABI AZAD URDU VIDYALAYA, WADEGAON 48 46 0 8 14 4 26 56.52
27050308507
01.05.009 BHAUSAHEB GANGANE VIDYALAYA, BATWADI 45 44 1 14 9 6 30 68.18
27050300103
01.05.010 LATE NAMDEORAO GHOGRE VIDYALAYA, BHARATPUR 36 36 0 16 13 0 29 80.55
27050307902
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 20
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.05.011 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, NIMBA 103 100 10 30 31 1 72 72.00
27050303202
01.05.012 SMT.RADHABAI BAKAL VIDYALAYA, LOHARA 47 47 0 12 30 1 43 91.48
27050303703
01.05.013 MASTANIA URDU HIGH SCHOOL, LOHARA 38 38 7 16 4 0 27 71.05
27050303704
01.05.014 SHREE DATTATRYA MAHARAJ VIDYALAYA, KASURA 39 38 2 8 7 0 17 44.73
27050305503
01.05.015 SARASAWATI VIDYALAYA, PARAS 120 119 19 38 26 1 84 70.58
27050305907
01.05.016 URDU HIGH SCHOOL, PARAS 63 63 0 14 31 2 47 74.60
27050305908
01.05.017 MAHATMA GANDHI VIDYALAYA, HATRUN 78 78 4 25 25 4 58 74.35
27050304704
01.05.018 SANJAY GANDHI URDU HIGH SCHOOL, HATARUN 46 46 10 20 9 0 39 84.78
27050304705
01.05.019 Z. P. HIGH SCHOOL, KANHERI GAWLI 63 61 9 22 8 0 39 63.93
27050302203
01.05.020 SMT. YASHODABAI INGLE VIDYALAYA, VYALA 47 46 1 9 11 1 22 47.82
27050307703
01.05.021 SHREE SAMARTH VIDYALAYA, GAIGAON 61 61 5 11 16 5 37 60.65
27050304504
01.05.022 BHAUSAHEB TIRUKH 58 58 7 18 13 0 38 65.51
27050307202 VIDYALAYA,KHIRPURI(BU),TQ-BALAPUR
01.05.023 LATE V.B.DESHMUKH VIDYA, RIDHORA, TQ.BALAPUR 42 41 0 7 18 1 26 63.41
27050307503 AKOLA
01.05.024 JIJAMATA VIDYALAYA, NEW ANDURA 118 118 4 41 22 2 69 58.47
27050301302
01.05.025 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, HATA 11 11 0 0 0 0 0 0.00
27050301003
01.05.026 SHREE SHIVSHANKAR VIDYALAYA, URAL BK 150 150 12 49 51 5 117 78.00
27050306602
01.05.027 DNYANGANGA VIDYALAYA, KHANDALA 29 29 1 8 13 2 24 82.75
27050304902
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 21
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.05.028 SHREE SARASWATI VIDYALAYA, KALAMBI MAHAGAON 39 39 1 14 13 2 30 76.92
27050303502
01.05.029 RAJIV GANDHI VIDYALAYA, CHINCHOLI (GANU) 24 24 1 7 4 0 12 50.00
27050308102
01.05.030 LATE GANPATRAO KHARODE VIDYAYAYA, BALAPUR 42 42 1 5 11 3 20 47.61
27050308627
01.05.031 LATE HARIBHAU GAVHANKAR 38 38 0 4 20 0 24 63.15
27050305202 VIDYALAYA,NIMKARDA,BALAPUR
01.05.032 SHRI SANT SAKHARAM MAHARAJ 33 33 8 19 3 0 30 90.90
27050303802 VIDYALAYA,MOKHA,BALAPUR
01.05.033 HUSSAMIYA URDU HIGH SCHOOL, BALAPUR 26 25 1 11 5 0 17 68.00
27050308624
01.05.034 LATE JAGDEORAO WARALE VIDYALAYA, ANDURA (OLD) 35 33 2 5 7 1 15 45.45
27050310401
01.05.035 HAJRAT ABUBAKAR SIDDIQUI URDU HIGH SCHOOL, 21 21 0 2 6 0 8 38.09
27050308626 BALAPUR
01.05.036 MAHATMA FULE VIDYALAYA, PARAS 68 68 7 23 23 0 53 77.94
27050305909
01.05.037 URDU HIGH SCHOOL, PETH BALAPUR, DIST AKOLA 34 34 0 12 6 0 18 52.94
27050308625
01.05.038 SHAHAR URDU HIGH SCHOOL, JUNA 28 28 0 9 4 0 13 46.42
27050308629 SHAHAR,BALAPUR,AKOLA
01.05.039 SWA. KASHIRAMJI PATIL VIDYALAYA, 30 27 0 3 7 0 10 37.03
27050308302 TAMACI,TQ.BALAPUR
01.05.040 SHELAD URDU HIGHSCHL, 47 47 3 16 12 1 32 68.08
27050300702 SHELAD,TQ.BALAPUR,DIST.AKOLA
01.05.041 HAWWABAI URDU MAHILA VIDYALAYA LOHARA,TQ-BALAPUR 66 65 16 44 3 0 63 96.92
27050303705
01.05.042 NATIONAL MILITARY SCHOOL,GAYGAON, TAL BALAPUR 63 63 5 8 20 14 47 74.60
27050304505
01.05.043 SHRI. DEEKSHA ENGLISH HIGH SCHOOL, BALAPUR 15 15 9 6 0 0 15 100.00
27050308613
01.05.044 NEW VISION ENGLISH SCH. BALAPUR,TQ-BALAPUR 40 40 31 9 0 0 40 100.00
27050308618
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 22
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.05.045 SHRI.JAGESHWAR ENG HIGHSCHL,VADEGAON,BALAPU 37 37 18 13 5 0 36 97.29
27050304202
01.05.046 SHRI.BALAJI ENG MED. SCHL,VADEGAON,BALAPUR 22 22 10 10 2 0 22 100.00
27050308509
01.05.047 SAVITRIBAI PHULE SCHL,BORGAON VAIRALE,BALAPUR 95 95 0 4 37 7 48 50.52
27050301502
01.05.048 GOVT SC GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL, SHELAD 27 27 3 10 9 1 23 85.18
27050300703
01.05.050 GAYGAON URDU H SCH,GAYGAON TQ-BALAPUR 19 18 0 0 13 2 15 83.33
27050304506
01.05.051 MAA SAHEB BIBI TAMIZA,H SCH HATHRUN H SCH HATHRUN 11 11 4 4 3 0 11 100.00
27050304708
01.05.052 SANT GAJANAN ENGLISH MEDIUM SCHOOL PARAS 5 5 3 2 0 0 5 100.00
27050305911
TALUKA 3261 3225 339 918 846 124 2227 69.05
TOTAL
01.06.001 DESHBHAKT VIDYALAYA, TANDALI KH 55 55 12 25 6 0 43 78.18
27050607203
01.06.002 TULSABAI KAVAL VIDYALAYA, PATUR 160 160 84 60 9 0 153 95.62
27050607610
01.06.003 SHAHABABU HIGH SCHOOL, PATUR 222 221 43 92 51 3 189 85.52
27050607601
01.06.004 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, PATUR 37 37 6 21 4 0 31 83.78
27050608607
01.06.005 RAMKRUSHNA SAWANT VIDYALAYA, SHIRLI (ANDHARE) 30 29 4 15 7 1 27 93.10
27050606601
01.06.006 PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI VIDYALAYA, 25 25 1 12 6 0 19 76.00
27050608603 PATUR,AKOLA
01.06.007 MAHADEVRAO BAND VIDYALAYA, KHANAPUR 36 36 6 17 7 0 30 83.33
27050606303
01.06.008 TULSABAI KAVAL VIDYALAYA, BABHULGAON 59 58 2 18 20 1 41 70.68
27050600302
01.06.009 PARAMHANS PUNDLIK MAHARAJ VIDYALAYA, DEULGAON 41 41 5 22 11 0 38 92.68
27050607102
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 23
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.06.010 SIDDHARTH VIHAR TECHNICAL VIDYALAYA, PASTUL 31 31 0 4 12 0 16 51.61
27050608901
01.06.011 SWATANTRYA SAINIK BABUJI TAYDE VIDYALAYA, AGIKHED 32 31 1 8 13 0 22 70.96
27050605702
01.06.012 PIMPALKHUTA EDU.SOCY. HIGH SCHOOL, PIMPALKHUTA 47 45 0 15 14 1 30 66.66
27050604403
01.06.013 RAMSING MOONSING NAIK VIDYALAYA, MALSUR 37 37 2 12 10 0 24 64.86
27050601303
01.06.014 MAHATMA FULE VIDYALAYA, CHONDHI 43 42 10 18 2 0 30 71.42
27050603202
01.06.015 SHREE S. L. SHINDE VIDYALAYA, SASTI 109 109 15 27 26 14 82 75.22
27050607803
01.06.016 SHIV VIDYALAYA, CHATARI 29 29 0 5 8 2 15 51.72
27050604902
01.06.017 NUTAN VIDYALAYA, ALEGAON 166 165 61 50 12 1 124 75.15
27050605604
01.06.018 SMT.RUKHAMINIBAI BOCHARE VIDYALAYA, VIVARA 68 67 22 27 10 1 60 89.55
27050601002
01.06.019 SHAHBABU URDU HIGH SCHOOL, ALEGAON 69 69 5 24 26 0 55 79.71
27050605603
01.06.020 SHREE SUDHAKARRAO NAIK P.BASIC A.SHALA, SHEKAPUR 51 50 10 28 6 0 44 88.00
27050609201
01.06.021 JAY BAJRANG VIDYALAYA, CHANNI 70 69 7 19 19 1 46 66.66
27050604702
01.06.022 BABASAHEB NAIK VIDYALAYA, SAWARGAON 36 36 4 8 9 0 21 58.33
27050602202
01.06.023 MAWLANA ABDUL KALAM AZAD URDU HIGH SCHOOL, KHERTI 30 30 0 16 2 0 18 60.00
27050604203
01.06.024 LATE RAMRAOJI GAWANDE VIDYALAYA, UMRA 65 65 3 15 19 4 41 63.07
27050602402
01.06.025 CHETANA VIDYALAYA, CHARANGAON 32 32 1 4 12 1 18 56.25
27050600602
01.06.026 SHREE G.UPAKHYA B.SARNAIK VIDYALAYA, PIMPARDOLI 27 26 0 9 7 3 19 73.07
27050603602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 24
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.06.027 KISAN VIDYALAYA, TULANGA 28 27 0 3 11 4 18 66.66
27050609101
01.06.028 SHREE SUDHAKARRAO NAIK VIDYALAYA, MALRAJURA 23 23 5 11 3 0 19 82.60
27050602602
01.06.029 SHREE SARASWATI VIDYALAYA, AMBASHI 43 42 1 13 13 0 27 64.28
27050600104
01.06.030 SMT.LAXMIBAI GANGANE 20 19 1 0 6 3 10 52.63
27050608202 VIDYALAYA,DIGRAS(BK),TQ.PATUR
01.06.031 P.MUNGSAJI MAHARAJ A.P.B.A.SCHOOL, ANDHARSAWANGI 47 47 0 5 12 2 19 40.42
27050604003
01.06.032 URDU HIGH SCHOOL, PATUR 26 25 0 5 13 1 19 76.00
27050608608
01.06.033 SHREE SAIBABA VIDYALAYA, BODKA PATUR 32 31 5 18 4 0 27 87.09
27050603102
01.06.034 HAJI SAYYED AKBAR URDU HIGH SCHOOL, 25 24 0 8 9 1 18 75.00
27050607608 PATUR,TQ.PATUR
01.06.035 SHRI S P INGLE VIDYALAYA ASTUL PO-KHANAPUR ,AKOLA 24 24 0 6 5 1 12 50.00
27050605802
01.06.036 SHRI DALPAT NAIK MADHYA ASHRAM SHALA, GAWANDGAON 51 51 5 26 3 0 34 66.66
27050601802
01.06.037 SAVITRIBAI PHULLE VIDYALAYA ,PATUR DIST AKOLA 48 48 22 20 4 0 46 95.83
27050608610
01.06.038 SANE GURUJI VIDYALAYA, 40 40 0 4 9 1 14 35.00
27050606803 BHANDARAJ(BR)TQ.PATUR,AKOLA
01.06.039 URDU HIGHSCHOOL SASTI ,TQ-PATUR,DIST-AKOLA 19 18 0 2 1 2 5 27.77
27050607805
01.06.041 UNIQUE ENGLISH HIGH SCHOOL, KAZIPURA, PATUR 13 13 7 6 0 0 13 100.00
27050608609
01.06.042 SHAHBABU ENGLISH HIGH SCHOOL PATUR 17 17 8 8 0 0 16 94.11
27050607618
TALUKA 2063 2044 358 706 421 48 1533 75.00
TOTAL
01.07.001 AMBAMATA VIDYALAYA, GOREGAON 40 40 0 10 9 0 19 47.50
27050503902
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 25
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.07.002 MURTIZAPUR HIGH SCHOOL, MURTIZAPUR 147 147 22 34 44 23 123 83.67
27050510719
01.07.003 SHREE GADGE MAHARAJ VIDYALAYA, MURTIZAPUR 100 100 5 21 25 15 66 66.00
27050510723
01.07.004 INDIRA GANDHI NGR PARISHAD 19 17 0 3 2 0 5 29.41
27050510720 MADHYA.SHALA,MURTIZAPUR
01.07.005 J.B.N.P.HINDI HIGH SCHOOL, MURTIZAPUR 41 40 0 0 9 0 9 22.50
27050510721
01.07.006 ARCHANA VIDYALAYA, LAKHAPURI, TQ.MURTIJAPUR, 30 30 3 10 6 2 21 70.00
27050509103 AKOLA
01.07.007 SIDDHARTH VIDYALAYA, MURTIZAPUR 24 24 0 1 3 3 7 29.16
27050510727
01.07.008 Z. P. HIGH SCHOOL, MURTIZAPUR 16 16 0 1 6 0 7 43.75
27050510701
01.07.009 BHARATIYA DNYANPITH VIDYALAYA, MURTIJAPUR 154 152 23 47 36 14 120 78.94
27050510732
01.07.010 ST. ANES HIGH SCHOOL, MURTIJAPUR 113 113 27 42 38 1 108 95.57
27050510724
01.07.011 ADARSH KANYA VIDYALAYA, GOYANKA NAGAR, MURTIJAPUR 42 40 0 5 10 8 23 57.50
27050510725
01.07.012 GULAM NABI AZAD URDU G HIGH SCHOOL, MURTIJAPUR 51 51 2 9 26 6 43 84.31
27050510726
01.07.013 Z. P. HIGH SCHOOL, MANA 56 56 16 17 1 0 34 60.71
27050510103
01.07.014 ANWAR URDU HIGH SCHOOL, MANA 70 70 8 37 17 1 63 90.00
27050510104
01.07.015 SMT.PRATHIBHATAI TIDKE VIDYALAYA, DURGWADA 24 23 3 11 3 1 18 78.26
27050508902
01.07.016 PANCHSHEEL VIDYALAYA, KURUM 109 108 7 25 15 1 48 44.44
27050508305
01.07.017 JAHAWAR VIDYALAYA, JAMATHI BK 91 91 14 34 15 0 63 69.23
27050505403
01.07.018 BABASAHEB DHABEKAR URDU VIDYALAYA, KURUM 44 44 2 27 13 1 43 97.72
27050508306
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 26
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.07.019 SUNIL RATHOD VIDYALAYA, DAHATANDA, POST-HATAGAON 66 66 2 21 14 0 37 56.06
27050504502
01.07.020 SHREE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, HATGAON 64 63 6 29 13 0 48 76.19
27050504704
01.07.021 SANJAYBHAU RATHOD MADHYAM, AKOLA 47 46 3 14 14 0 31 67.39
27050504503
01.07.022 VIDYABHARATI HIGH SCHOOL, SHELUBAZAR 37 37 12 19 4 0 35 94.59
27050502802
01.07.023 LAL BAHADUR SHASTRI VIDHYALAYA, BAPORI 20 20 2 11 4 0 17 85.00
27050501602
01.07.024 SHREE JAYAJI MAHARAJ VIDHYALAYA, HIRPUR 124 123 11 42 27 1 81 65.85
27050500904
01.07.025 SWAMI VIVEKANAND VIDHYALAYA, SIRASO 41 40 1 9 10 0 20 50.00
27050512203
01.07.026 MAHATMA JYOTIBA PHULE VIDYALAYA, BRAMHI 51 50 6 17 19 0 42 84.00
27050500702
01.07.027 PROP.MADHUKARRAO MENDHE MADHYAMIK VIDYALAYA, 39 39 24 12 0 0 36 92.30
27050501703 BORTA
01.07.028 LATE PUSHPATAI KAMBE VIDHYALAYA, KHAPARWADA 24 23 0 8 9 0 17 73.91
27050501002
01.07.029 NITIN VIDHYALAYA, BHATORI 45 44 0 11 17 0 28 63.63
27050510802
01.07.030 SWAMI VIVEKANAND VIDHYALAYA, MANGRUL KAMBE 48 48 3 17 10 1 31 64.58
27050511102
01.07.032 SMT.DEVKABAI PATIL VIDYALAYA, GHUNGSHI 30 29 4 10 8 0 22 75.86
27050511002
01.07.033 SAU.ANUSAYABAI SAHEBRAO TAPRE VIDYALAYA, UNKHED 23 23 0 10 6 0 16 69.56
27050506002
01.07.034 SHREE CHAGANBABUJI BHUJBAL VIDYALAYA, KANZARA 38 38 0 18 8 0 26 68.42
27050503202
01.07.035 SHREE VITTHAL RUKHAMAI VIDYALAYA, NIMBHA 29 29 9 12 5 0 26 89.65
27050506602
01.07.036 MATOSHRI SUSHILABAI DESHMUKH VIDHYA, 35 34 7 11 7 0 25 73.52
27050502002 HIWARA(KORDE)
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 27
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.07.037 SWAMI VIVEKANAND 45 43 0 1 2 0 3 6.97
27050508402 VIDYALAYA,MADHAPURI,TQ.MURTIJAPUR
01.07.038 SHREE VANKYATESH BALAJI VIDYALAYA, MURTIJAPUR 52 52 46 5 1 0 52 100.00
27050510734
01.07.039 BAHUSAHEB BIDKAR VIDYALAYA, ANBHORA 38 38 9 12 9 1 31 81.57
27050500102
01.07.040 NATIONAL URDU HIGH SCHOOL, MURTIZAPUR 58 58 6 17 15 5 43 74.13
27050510733
01.07.041 NATIONAL URDU HIGH SCHOOL, SONORI 16 16 0 0 5 5 10 62.50
27050500503
01.07.043 SHREE BALASAHEB THAKRE VIDYALAYA, KAWATHA (SOPI). 26 26 8 12 2 0 22 84.61
27050510602
01.07.044 URDU MADHYAMIK VIDYALAYA, UMARI ARAB 25 24 1 2 14 6 23 95.83
27050508003
01.07.045 DNYANPRAKASH VIDYALAYA, KANADI, TQ.MURTIJAPUR 40 40 9 15 6 0 30 75.00
27050506302
01.07.046 LATE GULABRAOJI BABMBAL 68 65 0 18 21 0 39 60.00
27050507202 MADH.VIDLY.KINKHED(KAMTHA)
01.07.047 SANT NAMDEO MAHARAJ VIDYA, 32 28 0 7 4 0 11 39.28
27050511702 JAMBA(BR),TQ.MURTIJAPUR
01.07.048 PUNDLIK MAHARAJ VIDYA,BORGAON 32 31 0 3 4 1 8 25.80
27050505203 NIGHOT,TQ.MURTIJAPUR
01.07.049 SWA P.M.S.KENDRA ENG.MED.SCH.,HIRPUR 83 83 71 12 0 0 83 100.00
27050510730 RD,MURTIJAPUR
01.07.050 MADINA URDU HIGHSCHL,MURTIJAPUR,AKOLA 44 28 0 3 5 6 14 50.00
27050510741
01.07.051 SMT.SARALA RAM KAKANI 39 39 19 16 3 1 39 100.00
27050510737 EDU.ACADEMY,MURTIJAPUR,AKOLA
01.07.052 JUBILY ENGLISH SCHOOL, KOKANWADI, MURTIZAPUR 28 28 7 14 3 2 26 92.85
27050510747
01.07.053 S.C.BOYS RESIDENTIAL SCHOOL, SHELU VETAL 27 27 4 17 2 0 23 85.18
27050500403
01.07.054 SANKET KAMBE MADH,MAR SHALA PARAD TQ MURTIZAPUR 25 25 0 3 9 0 12 48.00
27050511303
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 28
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
01.07.055 IMAM VALIULLAH PUB SCH, KASVI SONORI, TQ 24 24 0 0 6 2 8 33.33
27050513301 MURTIZAPU
01.07.056 ASHTAVINAYAK ENGLISH CONVENT SIRSO 3 3 1 1 0 0 2 66.66
27050512205
01.07.057 SAINT ANNES ENGLISH MEDIUM SCHOOL MURTIZAPUR 33 33 28 5 0 0 33 100.00
27050510738
01.07.058 SHANTINIKETAN ENG MADHYAMIC SCHOOL MURTIZAPUR 18 18 12 6 0 0 18 100.00
27050504705
TALUKA 2688 2643 443 774 564 107 1888 71.43
TOTAL
DISTRICT
AKOLA 27199 26887 4259 7193 6302 1319 19073 70.93
TOTAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 29
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.001 Z. P. VIDYOCHIT MADHYAMIK SHALA, AMARAVATI 58 57 1 4 12 11 28 49.12
27071504907
02.01.002 NUTAN KANYA SHALA, AMARAVATI 235 235 46 68 70 11 195 82.97
27071506705
02.01.003 SHREE SAMRATH HIGH SCHOOL, AMARAVATI 265 264 71 79 56 25 231 87.50
27071503904
02.01.004 NEW HIGH SCHOOL, MAIN BRANCH, AMARAVATI 158 158 13 28 41 13 95 60.12
27071506704
02.01.005 SHREE SHIVAJI MARATHA HIGH SCHOOL, STN 26 26 0 2 3 5 10 38.46
27071507002 BR,AMRAVATI
02.01.006 SHREE RAMKRUSHNA VIDHYALAYA, AMARAVATI 251 251 51 92 58 16 217 86.45
27071506201
02.01.007 BHARATIYA VIDHYALAYA, BUTI PLOTS, AMARAVATI 58 54 1 7 7 7 22 40.74
27071506912
02.01.008 ASOCIATION URDU BOY'S HIGH SCHOOL, AMARAVATI 185 185 3 29 76 26 134 72.43
27071504505
02.01.009 ASOCIATION URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, AMARAVATI 260 218 15 63 89 18 185 84.86
27071504504
02.01.010 SHREE GANESHDAS RATHI VIDYALAYA, AMARAVATI 330 326 88 89 73 41 291 89.26
27071505402
02.01.011 MAHESHWARI VIDYALAYA& JR. COLLEGE, AMARAVATI 93 93 13 23 23 11 70 75.26
27071506501
02.01.012 NEW HIGH SCHOOL, BELPURA, AMARAVATI 59 55 1 10 16 8 35 63.63
27071507004
02.01.013 KASTURBA KANYA SHALA, AMARAVATI 77 75 7 20 15 12 54 72.00
27071507003
02.01.014 VEER WAMANRAO JOSHI VIDYALAYA, AMARAVATI 35 34 0 3 3 2 8 23.52
27071506405
02.01.015 MAHATMA PHULE VIDYALAYA, MUDHOLKAR PETH, 7 7 0 0 0 2 2 28.57
27071506804 AMARAVATI
02.01.016 DNYANMATA HIGH SCHOOL, AMARAVATI 285 285 123 102 40 9 274 96.14
27071505506
02.01.017 MAHINDA VIDYALAYA, CHAPRASHIPURA, AMARAVATI 28 28 0 2 5 3 10 35.71
27071502905
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 30
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.018 GANDHI VIDYALAYA, BADNERA RAILWAY 228 227 30 32 43 23 128 56.38
27071501203
02.01.019 RAJESHWAR UNION HIGH SCHOOL, BADNERA RAILWAY 260 260 49 66 63 27 205 78.84
27071501406
02.01.020 ASOCIATION URDU HIGH SCHOOL, BADNERA RAILWAY 117 115 10 30 40 5 85 73.91
27071501002
02.01.021 Z. P. VIDYALAYA, NAYA AKOLA 42 42 10 15 8 0 33 78.57
27070203301
02.01.022 Z. P. HIGH SCHOOL, NANDGAON PETH 139 136 16 30 23 2 71 52.20
27070204908
02.01.023 ANJUMAN URDU HIGH SCHOOL, NANDGAON PETH 73 72 1 16 25 17 59 81.94
27071502105
02.01.024 SETH LAXMINARAYAN HIGH SCHOOL, WALAGAON 116 114 2 36 32 1 71 62.28
27070203508
02.01.025 SHAHID SMARAK VIDYALAYA, YAVALI 51 49 2 11 13 4 30 61.22
27070204504
02.01.026 SHIV ENGLISH HIGH SCHOOL, KNWAR NAGAR, AMARAWATI 23 23 3 5 6 2 16 69.56
27071505803
02.01.028 JANATA VIDYALAYA, ANJANGAON BARI 88 81 16 28 8 1 53 65.43
27070201004
02.01.029 KASTURABAI JAIN VIDYALAYA, SHIRALA 103 101 24 28 20 0 72 71.28
27070200906
02.01.030 SARASAWATI VIDYALAYA, CHHATRI TALAV 201 200 33 60 45 28 166 83.00
27071505805 ROAD,AMARAVATI
02.01.031 MAHAMANA MALVIYA VIDYALAYA, TAPOVAN 58 57 2 8 19 1 30 52.63
27071500305
02.01.032 PANCHSHEEL VIDYALAYA, DAHISATH, AMRAVATI 31 31 0 2 3 5 10 32.25
27071506603
02.01.033 PRASHANT VIDYALAYA, RAMNAGAR, AMRAVATI 64 57 1 5 8 5 19 33.33
27071505703
02.01.034 KANYA VIDYALAYA, BADANERA (RAILWAY) 51 51 1 1 14 3 19 37.25
27071501204
02.01.035 DR. BABASAHEB AMBEDKAR VIDYALAYA, AMARAVATI 54 54 1 7 12 6 26 48.14
27071503202
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 31
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.036 URDU SAIFI JUBILEE HIGH SCHOOL,WALGAON 217 216 26 94 76 5 201 93.05
27071506504 RD,AMRAVATI
02.01.037 BHARATIYA KANYA VIDYALAYA, AMARAVATI 22 20 0 2 8 3 13 65.00
27071505902
02.01.038 HOLI CROSS HINDI BOY'S HIGH SCHOOL, BADANERA 110 109 6 26 32 10 74 67.88
27071501405
02.01.040 CHANDRABHANJI VIDHYALAYA, KUND-SARJAPUR 61 61 8 27 14 1 50 81.96
27070203202
02.01.041 VIKAS MADYA.VIDYALAYA, VILASNAGAR, AMARAVATI 68 67 1 8 27 9 45 67.16
27071505203
02.01.042 ANAND MADHYAMIK VIDHYALAYA, AMRAVATI 65 65 6 18 25 5 54 83.07
27071502904
02.01.043 BHARATIYA VIDHYALAYA, MAHOLI JAHAGIR 59 58 0 9 13 0 22 37.93
27070204103
02.01.044 SANT KAWARRAM VIDHYALAYA, DASTURNAGAR, AMRAVATI 110 110 6 18 32 16 72 65.45
27071505903
02.01.045 MUNICIPAL MAHATHI BOY'S HIGH SCHOOL, AMARAVATI 20 20 0 0 4 3 7 35.00
27071506909
02.01.046 MUNICIPAL HINDI BOY'S HIGH SCHOOL, AMARAVATI 24 23 0 0 0 0 0 0.00
27071506907
02.01.047 VIDYABHARATI MADHYAMIK VIDHYALAYA, AMARAVATI 153 153 5 23 66 13 107 69.93
27071505102
02.01.048 Z. P. URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, AMARAVATI 48 48 0 11 27 6 44 91.66
27071502711
02.01.049 MUNICIPAL HINDI GIRL'S HIGH SCHOOL, AMARAVATI 33 33 0 0 8 7 15 45.45
27071506908
02.01.050 MUNICIPAL MARATHI GIRL'S HIGH SCHOOL, AMARAVATI 25 24 0 5 6 2 13 54.16
27071506910
02.01.052 VASANT BABA VIDYALAYA, DEVARA 25 25 4 6 10 1 21 84.00
27070200315
02.01.053 Z. P. BOY'S HIGH SCHOOL, TEKADI ROAD, AMARAVATI 48 47 3 4 14 7 28 59.57
27071507103
02.01.054 Z. P. KANYA SHALA, AMARAVATI 159 158 19 51 38 18 126 79.74
27071502701
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 32
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.055 MANIBAI GUJARATI MADHYAMIK SHALA, AMARAVATI 325 322 100 97 61 32 290 90.06
27071506911
02.01.056 SHRI.SHIVAJI MULTIPURPOSE H SEC SCHOOL, AMRAVATI 261 261 26 62 67 22 177 67.81
27071502707
02.01.057 HOLY CROSS CONVENT ENG.MADHYAMIK SHALA, AMRAVATI 226 226 154 55 15 0 224 99.11
27071505508
02.01.058 HOLY CROSS MARATHI SHALA, AMARAVATI 235 235 122 68 31 12 233 99.14
27071505505
02.01.059 SHASAKIYA VIDHYA NIKETAN, VALGAON ROAD, AMARAVATI 26 26 0 5 13 3 21 80.76
27071504601
02.01.061 MOULANA AZAD URDU HIGH SCHOOL, BADNERA RLY. 75 72 4 9 23 1 37 51.38
27071501305
02.01.062 SWA TRYAMBAKRAO Y DESHMUKH VIDYALAYA, PUSADA 69 69 6 14 14 3 37 53.62
27070200603
02.01.063 SHREE GAJANAN MAHARAJ HIGH SCHOOL, 25 24 0 5 14 0 19 79.16
27071503203 VADALI,AMRAVATI
02.01.064 M.R.AMBEDKAR VIDYALAYA, SHAMNAGAR, AMRAVATI 54 54 5 10 16 7 38 70.37
27071505604
02.01.065 INDRAPURI MADHYAMIK VIDHYALAYA, 35 34 0 0 4 6 10 29.41
27071506104 RAVINAGAR,AMRAVATI
02.01.066 SINDHI HINDI HIGH SCHOOL, RAMPURI CAMP, AMRAVATI 153 152 6 38 52 13 109 71.71
27071502403
02.01.067 SMT.S.R.KHATRI HIGH SCHOOL, KANVAR NAGAR, 16 16 0 3 8 0 11 68.75
27071503505 AMRAVATI
02.01.068 NARAYANDAS LADDHA HIGH SCHOOL, AMRAVATI 119 119 55 41 18 3 117 98.31
27071503905
02.01.069 PRAGATI VIDHYALAYA, RAHATGAON 78 78 26 31 13 1 71 91.02
27071500304
02.01.070 CHHATRAPAL BHUYAR 51 51 4 8 16 5 33 64.70
27070207202 VIDYALAYA,BRAMHANWADA(GOVINDPUR)
02.01.071 SHREE GURUDEV VIDHYAMANDIR, DAVARGAON 55 55 3 18 16 2 39 70.90
27070207402
02.01.072 PRAGATI VIDHYALAYA, GADGENAGAR, AMRAVATI 20 18 0 0 3 2 5 27.77
27071502604
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 33
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.073 JIVAN VIKAS VIDHYALAYA, GOPALNAGAR, AMRAVATI 48 46 0 4 10 9 23 50.00
27071503801
02.01.074 SHREE VYANKATRAOJI NIRMAL VIDHYALAYA, VALGAON 53 53 8 15 6 0 29 54.71
27070203505
02.01.075 SHARADA KANYA VIDYALAYA, SHARADANAGAR, AMRAVATI 163 163 44 54 30 13 141 86.50
27071506103
02.01.076 S.GADGE MAHARAJ VIDYA 25 17 0 2 4 0 6 35.29
27071503906 MANDIR,NAVATHENAGAR,AMRAVATI
02.01.077 SAINT THOMAS ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, AMRAVATI 41 41 8 13 12 1 34 82.92
27071502710
02.01.078 INDIRA KANYA HIGH SCHOOL, SHIRALA 23 21 1 8 10 1 20 95.23
27070200904
02.01.079 DADUJI PETHE VIDYALAYA, ANTORA 29 29 1 12 11 0 24 82.75
27070200102
02.01.080 SHRI.SAIBABA VIDY,JAYBHARAT NAGAR,MIDC 20 20 0 1 6 3 10 50.00
27071503503 RD,AMRAVATI
02.01.081 SHREE SAIBABA VIDYALAYA, SAINAGAR, AMRAVATI 113 113 30 43 19 14 106 93.80
27071501709
02.01.082 NATIONAL HIGH SCHOOL, NAVSARI 22 20 1 3 7 4 15 75.00
27071500106
02.01.083 LATE B.DESHMUKH VIDHYALAYA, SHEGAON AMRAVATI 30 30 4 3 10 2 19 63.33
27071500202
02.01.084 KANYA VIDYALAYA, AMRAVATI 29 28 0 4 8 2 14 50.00
27071507201
02.01.085 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, BHANKHEDA-BK 31 31 0 9 6 0 15 48.38
27070201902
02.01.086 INDIRA GANDHI KANYA MADHYAMIK VIDHYALAYA, 25 25 0 6 5 4 15 60.00
27071502502 AMRAVATI
02.01.087 JIJAMATA KANYA VIDYALAYA, AMRAVATI 21 21 3 2 3 5 13 61.90
27071507104
02.01.088 SHREE NILKANTH MADHYMIK VIDYALAYA, AMRAVATI 101 100 5 19 36 12 72 72.00
27071506303
02.01.089 VIKAS VIDYALAYA, PARDI 48 47 1 11 6 3 21 44.68
27070201602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 34
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.090 MUNCIPAL CORPORATION URDU HIGH SCHOOL, AMRAVATI 93 92 6 39 25 8 78 84.78
27071502102
02.01.091 GOLDEN KIDS ENGLISH HIGH SCHOOL, AMARAVATI 345 345 157 105 42 19 323 93.62
27071502713
02.01.092 MOHMMADIYA URDU HIGH SCHOOL, VALGAON 66 66 0 26 27 3 56 84.84
27070203507
02.01.093 MADHYAMIK KANYA VIDYALAYA, NANDGAON PETH 22 20 2 7 4 1 14 70.00
27070204907
02.01.094 FRAINDS ENGLISH HIGH SCHOOL, HABIB ANGAR, 37 37 0 11 4 1 16 43.24
27071504909 AMRAVATI
02.01.095 TAKHATMAL ENGLISH HIGH SCHOOL, SAINAGAR, AMRAVATI 181 181 80 61 28 2 171 94.47
27071506605
02.01.096 SMT.KRUSHNABAI DESHMUKH VIDYALAYA, AMARAVATI 65 64 10 22 15 5 52 81.25
27071500704
02.01.097 MATOSHRI SAVITRIBAI PHULE KANYA 38 38 1 7 6 6 20 52.63
27071500703 VIDYALAYA,AMRAVATI
02.01.098 NATIONAL URDU HIGH SCHOOL,PATHANPURA 178 178 16 79 55 8 158 88.76
27071502001 WARD,AMRAVATI
02.01.099 SMT.GAYABAI PAHORE VIDYALAYA, POHARA 24 24 0 1 9 1 11 45.83
27070202603
02.01.100 SHRI.SANT MURLIDHAR PANSE VIDYALAYA, MALKAPUR 88 84 4 22 13 1 40 47.61
27070202502
02.01.101 SHAHID SMRUTI VIDYALAYA, KATHORA(BK) 43 43 0 8 16 5 29 67.44
27070205602
02.01.102 LATE BABASAHEB VARHADE KANYA VIDYALAYA, WALGAON 35 35 7 14 7 0 28 80.00
27070203506
02.01.103 ST.FRANCIS HIGH SCHOOL, AMRAVATI 154 154 83 49 13 1 146 94.80
27071500805
02.01.104 SARASWATI GOSAWI VIDYAMANDIR P.B.A.SHALA, 40 40 1 10 20 0 31 77.50
27070204910 NANDGAON
02.01.105 NIDA URDU HIGH SCHOOL, AMAR NAGAR , AMRAVATI 134 134 25 68 28 4 125 93.28
27071504802
02.01.106 JANI SHAYDA URDU HIGH SCHOOL, SHIRALA 39 39 2 9 17 2 30 76.92
27070200907
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 35
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.107 JAGDAMBA VIDYALAYA, WADGAON MAHORE 23 21 0 0 8 0 8 38.09
27070207102
02.01.108 SHRIRAM VIDYALAYA, WADALI, AMRAVATI 72 72 7 14 16 6 43 59.72
27071500403
02.01.109 PARADISE ENGLISH HIGH SCHOOL, AMRAVATI CAMP 28 28 7 10 6 2 25 89.28
27071500404
02.01.110 SHIVKRUPA HIGH SCHOOL, JALARAM NAGAR,AMRAVAVATI 63 63 15 21 15 8 59 93.65
27071503504
02.01.111 SHREE RAMKRUSHNA KRIDA ASHRAM SHALA, AMRAVATI 48 48 3 6 9 6 24 50.00
27071506202
02.01.112 BHAWARILAL SAMRA ENGLISH HIGH SCHOOL, AMRAVATI 139 139 91 36 10 1 138 99.28
27071503907
02.01.113 BHAGYASHREE VIDYALAYA, V.M.V.AREA, AMRAVATI 81 80 4 14 20 6 44 55.00
27071500105
02.01.114 FRIEND'S URDU HIGH SCHOOL, HABIBNAGAR, AMRAVATI 204 204 13 77 70 13 173 84.80
27071504908
02.01.115 SHREE BAPURAOJI KHARKAR MADHYAMIK 43 41 4 11 4 0 19 46.34
27070202902 VIDYALAYA,SUKALI
02.01.116 SECULAR URDU HIGH SCHOOL, AMARAVATI 86 85 2 16 37 6 61 71.76
27071504303
02.01.117 NIYAJI URDU MADHYAMIK SHALA, AMARAVATI 73 72 2 16 29 7 54 75.00
27071505205
02.01.118 ST. JORJAS ENGLISH HIGH SCHOOL, AMRAVATI 34 34 13 8 9 1 31 91.17
27070206504
02.01.119 SHREE DNYANDEO VIDYALAYA, PIMPALKUTA (ARMAL) 37 37 14 16 6 0 36 97.29
27070206702
02.01.120 SONIYA GANDHI URDU HIGH 30 30 1 4 13 6 24 80.00
27071502706 SCHOOL,R.G.NAGAR,AMARAWATI
02.01.121 SHANTIDEVI PUBLIC SCH. AMRAVATI. 47 47 23 15 6 1 45 95.74
27071506002
02.01.123 GOLDEN CENTURY ENGLISH MADHYA.VIDYALAYA, AMRAVATI 58 58 9 21 10 1 41 70.68
27071502404
02.01.124 INDIAN NATIONAL URDU HIGHSCHOOL, MAHOLI JAHANGIR 42 42 1 16 15 7 39 92.85
27070204104
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 36
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.125 ANJUMAN URDU MADH.VID,NURNAGAR,WALGAON 82 82 0 22 29 7 58 70.73
27070204906 RD,AMRAVATI
02.01.126 S.S.GADGEBABA(M)VIDYAMANDIR, MAHENDRA 44 43 1 6 14 2 23 53.48
27071504803 COL,AMRAVATI
02.01.127 SHRI GIVINDRAO ADIK VIDYALAYA, 56 53 0 1 12 12 25 47.16
27070205603 KATHORA(B),AMRAVATI
02.01.130 MADHYAMIK VIDYALAYA, MASOD PO WADGAON MAHORE 37 37 1 6 13 4 24 64.86
27070206602
02.01.131 LATE BABURAO KUBETKAR MADHYA VIDYALAYA, AMRAVATI 29 28 0 1 6 6 13 46.42
27071507005
02.01.132 RAJESHWARI VIDYA MANDIR, IRWIN CHOWK,CAMP ROAD 119 119 36 34 26 8 104 87.39
27071505404
02.01.133 GOURI HIGH SCHOOL(RATRAKALIN),SABNIS 5 3 0 0 0 0 0 0.00
27071505904 PLOT,AMRAVATI
02.01.134 SANT GADAGEBABA HINDI 21 21 0 1 3 2 6 28.57
27071503205 MA.VIDYA,SHYAMNAGAR,AMRAVATI
02.01.135 ASMITA VIDYALAYA, PANNALAL NAGAR, AMRVATI 36 36 9 14 8 2 33 91.66
27071506807
02.01.136 ARUNODAY ENGLISH SCHOOL, V.M.V.ROAD, AMRAVATI 63 63 37 18 6 0 61 96.82
27071500108
02.01.137 SHRI B. RATHI MUKBADHIR VID.,SAI NAGAR ,AMRAWATI 17 17 2 12 3 0 17 100.00
27071503913
02.01.138 UNIQUE ENG PRI.SCHL,AMRAVATI 134 134 45 45 21 1 112 83.58
27071505206
02.01.139 MANIBAIENG. MED SCHL,AMRAVATI 65 65 21 21 14 3 59 90.76
27071506905
02.01.140 TAKHATMAL ENG MED SCHOOL,AMRAVATI 107 107 42 39 19 3 103 96.26
27071501605
02.01.141 NEW GOLDEN ENG SCHOOL,BALAJI NAGAR ,AMRAVATI 40 40 19 8 7 4 38 95.00
27071504102
02.01.142 GOLDEN KIDS MARATHI MADHYA SHALA, CAMP, AMRAVATI 25 25 8 5 6 1 20 80.00
27071502715
02.01.143 A.D.CONVENT SCHOOL, WALGAON 27 27 20 7 0 0 27 100.00
27050203510
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 37
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.01.144 ENGLISH SAIFI JUBILEE H SCH,PARASIDE, AMRAVATI 15 15 1 3 3 0 7 46.66
27071506508
02.01.145 STAR ENGLISH SCHOOL AMRAVATI 5 5 1 2 1 0 4 80.00
27071501712
02.01.146 HARIKISAN MALOO ENGLISH SCHOOL EKVIRA NGR 24 24 5 5 8 0 18 75.00
27071505706 AMRAVATI
02.01.147 JAMIA FATEMA URDU HIGH SCHOOL AMRAVATI 14 14 1 5 4 0 10 71.42
27071502113
02.01.148 MOTHERS PET ENGLISH SCHOOL AMBAPETH AMRAVATI 25 25 9 11 2 1 23 92.00
27071505904
02.01.149 SHRI SHRADDHANAND ENGLISH PRI SCH AMRAVATI 19 19 0 4 7 0 11 57.89
27071500902
02.01.150 ADARSH PURV MADHYAMIK AND MADHYAMIK SHALA 30 30 13 9 6 2 30 100.00
27071505503 AMRAVATI
02.01.151 AMC MARATHI UCCHYA PRATHAMIK SHALA 24 24 2 6 2 1 11 45.83
27071503701
02.01.152 STAR KIDS ENGLISH SCHOOL NAVSARI 11 11 2 5 1 0 8 72.72
27071502115
TALUKA 11765 11617 2213 3105 2775 838 8931 76.87
TOTAL
02.02.001 Z. P. HIGH SCHOOL, UTTAMSARA 45 45 0 23 4 0 27 60.00
27070400802
02.02.002 SHRIRAM HIGH SCHOOL, TAKARKHEDA (SAMBHU) 69 69 5 14 21 3 43 62.31
27070405005
02.02.003 RASHTRIYA SHETKI VIDYALAYA, KHOLAPUR 24 20 3 3 6 1 13 65.00
27070403107
02.02.004 JANATA HIGH SCHOOL, PURNANAGAR 47 46 6 11 11 5 33 71.73
27070407906
02.02.005 DADA BHAMODKAR KRUSHI VIDYALAYA, SAUR 60 58 11 14 18 3 46 79.31
27070405104
02.02.006 CHHOGALALJI RATHI GURUKUL 109 109 20 26 25 3 74 67.88
27070404107 VIDYALAYA,BHATKULI(JAIN)
02.02.007 SMT.ANJANABAI DEULKAR VIDHYA, VATHODA SUKALESHWAR 45 44 12 20 7 0 39 88.63
27070402104
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 38
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.02.008 PRAGATIK VIDYALAYA, NIRUL-GANGAMAI 47 44 5 23 10 0 38 86.36
27070408102
02.02.009 SANT GADGE BABA VIDYALAYA, SAYAT 39 39 5 16 1 0 22 56.41
27070401402
02.02.010 AJAGAR HUSAIN URDU HIGH SCHOOL, KHOLAPUR 119 116 5 41 40 8 94 81.03
27070403106
02.02.011 SMT.KRUSHNABAI DESHMUKH VIDYALAYA, GANORI 31 31 1 12 10 0 23 74.19
27070400103
02.02.012 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ VIDYALAYA, MHAISPUR 28 28 2 10 8 0 20 71.42
27070402302
02.02.013 DHAMORI VIDYALAYA, DHAMORI(KASBA) 67 67 7 28 18 0 53 79.10
27070402203
02.02.014 MANIBAI CHAGANLAL DESAI VIDYALAYA, ASHTI 48 48 4 19 13 0 36 75.00
27070406802
02.02.015 L.K.S.DAHAKE KANYA VIDYALAYA, VATHODA SUKALESHWAR 34 31 2 12 9 3 26 83.87
27070402106
02.02.016 JADAVBAI RATHI KANYA VIDHYALAYA, BHATKULI(JAIN) 24 24 0 7 4 0 11 45.83
27070404105
02.02.017 VINIYAK HIGH SCHOOL, MARKI 45 43 1 6 7 2 16 37.20
27070408002
02.02.018 SHREE SANT GADGEBABA VIDYALAYA, KHOLAPUR 49 49 2 4 23 1 30 61.22
27070401402
02.02.019 SHRI.BHAGAWANTRAOJI KALASKAR VIDYALAY,PURNANAGAR 45 44 10 11 15 1 37 84.09
27070407905
02.02.020 PANJABRAO KUCHE VIDYALAYA, VIRSHI 23 22 2 11 5 0 18 81.81
27070406902
02.02.021 NIMBHA VIDYALAYA, NIMBHA 50 36 4 3 7 2 16 44.44
27070405802
02.02.022 NEW HIGH SCHOOL, HARTALA 1 1 0 0 0 0 0 0.00
27070403201
02.02.023 L.PANDURANGJI MAHATME URDU H.S,WADHONA 46 45 0 17 14 8 39 86.66
27070402105 SHUKLESHWAR
02.02.024 DIGAMBAR MAHARAJ HIGH SCHOOL, AMRAVATI 23 23 0 6 9 1 16 69.56
27070405202
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 39
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.02.026 GAONKARI MADHYAMIK VIDYALAYA,WAKI RAIPUR, 20 15 0 0 3 0 3 20.00
27070408602 BHATKULI
02.02.027 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, KHARTALEGAON 95 91 9 15 34 4 62 68.13
27070405703
02.02.028 MAHASARASAWATI VIDYALAYA, GANOJADEVI 78 76 10 26 13 0 49 64.47
27070404203
02.02.029 PUROGAMI MADHYAMIK VIDYALAYA, ASARA, TQ.BHATKULI 59 59 7 17 10 0 34 57.62
27070401303
02.02.030 RASHTRIYA AKATA URDU HIGH SCHOOL, BHATKULI (JAIN) 51 49 3 15 24 6 48 97.95
27070404106
02.02.031 MADHYA.VIDYA, PARLAM, TQ.BHATKULI, DIST.AMRAVATI 38 36 1 7 3 0 11 30.55
27070401002
02.02.032 MAHATMA PHULE MADHYAMIK ASHRAM SHALA, DHAMORI 50 47 0 1 5 0 6 12.76
27070402204
02.02.033 ANUDANIT ADIVASI ASHRAMSHALA,BHATUKALI,AMARAVATI 34 32 1 4 9 3 17 53.12
27070404104
02.02.034 URDU MADH SHALA,PURNANAGAR TQ-BHATKULI 23 23 0 8 6 1 15 65.21
27070409707
TALUKA 1566 1510 138 430 392 55 1015 67.21
TOTAL
02.03.001 Z. P. HIGH SCHOOL, MANGRUL CHAWALA 51 50 6 23 6 0 35 70.00
27071210501
02.03.002 NANDGAON HIGH SCHOOL, NANDGAON KHANDESHWAR 232 231 17 56 60 10 143 61.90
27071203804
02.03.003 Z. P. HIGH SCHOOL, VADHONA RAMNATH 87 83 22 47 6 0 75 90.36
27071208803
02.03.004 ASHOK VIDYALAYA, LONI (TAKALI) 105 105 22 33 23 3 81 77.14
27071201403
02.03.005 VASANT VIDYALAYA, MAHULI CHOR 22 22 0 1 6 3 10 45.45
27071207302
02.03.006 SAMRATA ASHOK VIDYALAYA, MANJARI MHASALA 30 29 13 8 3 0 24 82.75
27071205002
02.03.007 LAL BAHADUR SHASTRI VIDYALAYA, SHIVANI-RASULAPUR 59 58 7 23 13 0 43 74.13
27071206402
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 40
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.03.008 SHRIRAM VIDYALAYA, NANDSAVANGI 36 36 5 17 5 0 27 75.00
27071208503
02.03.009 SAKHUDEVRAO PATIL MADHYAMIK VIDYALAYA, VADURA 66 57 4 21 10 1 36 63.15
27071200402
02.03.010 DR.ZAKIR HUSSAIN URDU 54 54 1 8 15 5 29 53.70
27071203807 H.SCH,NANDAGAON(KHANDESHWAR)
02.03.011 VIKAS VIDYALAYA, VENI GANESHPUR 39 39 17 14 1 0 32 82.05
27071210302
02.03.012 MADHYAMIK VIDYALAYA, DHANORA FASI 34 34 0 13 7 0 20 58.82
27071200102
02.03.013 MADHYAMIK VIDYALAYA, SASRI 26 26 0 5 9 0 14 53.84
27071200302 (KOTHODA),DIST.AMRAVATI
02.03.014 SHRIMANT NANASAHEB DEVRAWJI PANDE,AD.SCH & JR 53 52 0 8 15 4 27 51.92
27071207202 COLL
02.03.015 RAMRAO BHOYAR VIDYALAYA, NANDGAON (KHANDE) 79 78 5 17 30 1 53 67.94
27071203805
02.03.016 ABHINAV VIDYALAYA, JANUNA 78 72 5 23 13 0 41 56.94
27071202702
02.03.017 NETAJI SUBHASHCHANDRA BOS HIGH SCHOOL, SULTANPUR 42 42 0 12 8 0 20 47.61
27071206002
02.03.018 SURESHBABA VIDYALAYA, FUBGAON 50 50 0 24 6 0 30 60.00
27071206103
02.03.019 SHREE WAMAN MAHARAJ VIDYALAYA, SAWNER 35 35 3 10 8 0 21 60.00
27071205102
02.03.020 SMT R.WADNERE VIDYALAYA, PIMPALGAON NIPANI 40 38 11 12 3 0 26 68.42
27071210402
02.03.021 MADYAMIK VIDYALAYA, HIWRA BK 44 42 1 16 8 1 26 61.90
27071201502
02.03.022 SHAHUMAHARAJ VIDYALAYA, SALOD KASBA 43 43 3 18 10 1 32 74.41
27071210103
02.03.023 MADHYAMIK VIDYALAYA, SATARGAON 28 27 0 10 4 1 15 55.55
27071205302
02.03.024 MATOSHREE SARASWATI WADH 41 37 12 17 5 0 34 91.89
27071203502 M.VIDYALAYA,DABHA,NANDGAO
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 41
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.03.025 MATOSHRI JIJABAI W. MUNDE, KAJANA, AMRAVATI 35 35 10 19 4 0 33 94.28
27071209202
02.03.026 SHAH ANJUMAN URDU HIGH SCHOOL, LONI TAKLI 59 59 23 23 8 1 55 93.22
27071201404
02.03.028 MADHYAMIK 48 39 1 6 5 1 13 33.33
27071201803 VIDYALAYA,BELORA,TQ.NANDGAON,KHANDESHWAR
02.03.029 MADAN MAHARAJ VIDYALAYA, PHUL AMALA 38 37 3 10 8 0 21 56.75
27071201902
02.03.030 DR. PANJABRAO DESHMUKH HIGH SCHOOL, PAPAL 76 76 6 28 16 0 50 65.78
27071208703
02.03.031 MADHYAMIK VIDYALAYA, DHAMAK 45 45 3 24 8 0 35 77.77
27071206602
02.03.032 V.E.S.ENG MED SCHL, NANDGAON KHANDESHWAR 42 42 23 11 6 2 42 100.00
27071203809
02.03.033 EKLAWYA GURUKUL SCHOOL NANDGAON KHANDESHWAR 6 6 1 3 2 0 6 100.00
27071203812
TALUKA 1723 1679 224 560 331 34 1149 68.43
TOTAL
02.04.001 SHREE M.GUPTA VIDYALAYA, CHANDUR RLY, AMRAVATI 63 63 6 8 17 4 35 55.55
27070701010
02.04.002 Z. P. MADHYAMIK SHALA, CHANDUR RAILWAY 176 175 19 35 60 18 132 75.42
27070701009
02.04.003 SHREE BENDOJIBABA VIDYALAYA, GHUIKHED 79 76 3 22 28 0 53 69.73
27070703502
02.04.004 CHANDUR KANYA SHALA, CHANDUR RAILWAY 163 163 38 47 36 17 138 84.66
27070701016
02.04.005 SHRIKRUSHNA HIGH SCHOOL, AMALA VISHVESHWAR 91 91 26 28 19 5 78 85.71
27070702302
02.04.006 SHRIRAM VIDYALAYA, BORI 27 27 1 12 9 0 22 81.48
27070708302
02.04.007 SAKHARAMJI KHARBADE HIGH SCHOOL, KARLA, 39 39 0 9 9 4 22 56.41
27070701302 DHAMANGAON
02.04.008 SWA.ATUL JAGTAP MADYA VID.CHANDUR RELWAY,AMRAW 44 44 12 14 10 2 38 86.36
27070702202 ATI
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 42
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.04.009 MADHYAMIK VIDYALAYA, PALASKHED 75 67 6 29 11 1 47 70.14
27070706803
02.04.010 MADHYAMIK VIDYALAYA, RAJURA 82 79 2 30 23 1 56 70.88
27070707202
02.04.012 VIDYAMANDIR HIGH SCHOOL, SATEFALA 24 24 2 10 7 0 19 79.16
27070703602
02.04.013 V.R.TUKODOJI MAHARAJ VIDYALAYA, MALKHED RLY 52 52 14 20 2 0 36 69.23
27070706903
02.04.015 SANT MANIRAM MAHARAJ VIDYALAYA, BAGGI(JAWARA) 34 34 0 13 12 0 25 73.52
27070704002
02.04.017 SHREE SANT LAHANUJI MAHARAJ VIDYALAYA, 42 42 10 19 6 0 35 83.33
27070705502 KAVATHAKADU
02.04.018 SHREE MUKANIRAMJI GANDHI VIDYALAYA, DHANODI 42 42 14 13 3 0 30 71.42
27070708602
02.04.023 P.SANT GADAGE BABA VIDYALAYA, MANJARKHED KASBA 45 45 8 22 5 0 35 77.77
27070700103
02.04.024 SHARADA MAHDHYAMIK KANYA VIDHYALYA, MALKHED 20 20 8 6 2 0 16 80.00
27070706904 RELWAY
02.04.025 LATE INDIRA GANDHI KANYA SHALA, AMALA VISHWASHWAR 22 21 0 3 6 2 11 52.38
27070702303
02.04.026 SAMATA VIDYALAYA, JALAKA JAGTAP 22 22 3 9 6 1 19 86.36
27070702402
02.04.027 SHASAKIYA POST BASIC ASHRAM SHALA, CHIRODI 56 50 0 2 11 5 18 36.00
27070701201
02.04.028 SWA.SULBHA TAI JAGTAP SEC IHGH SCH.AMRAVATI 40 39 9 13 10 0 32 82.05
27070704902
02.04.029 NAGAR PARISHAD AZAD URDU H.SCHOOL, CHANDUR 27 27 0 7 9 6 22 81.48
27070701006 RAILWAY
02.04.030 JINGLE BELL ENGLISH SCH,CHANDURRAILWAY,AMRAV ATI 52 52 33 16 2 0 51 98.07
27070701014
02.04.031 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, TULJAPUR 27 27 1 5 8 4 18 66.66
27070703202
TALUKA 1344 1321 215 392 311 70 988 74.79
TOTAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 43
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.05.001 SETH FATTELAL L.MADHYAMIK VIDYALAYA,DHAMANGAON 305 305 126 80 52 20 278 91.14
27071011611 RLY
02.05.002 SHREE CHHATRAPATI HIGH SCHOOL, DHAMANGAON RLY 94 92 1 13 24 15 53 57.60
27071011613
02.05.003 SMT.HIRABAI GOYANKA KANYA VIDYALAYA,DHAMANGAON 212 211 82 56 41 17 196 92.89
27071011612 RLY
02.05.004 MADHAORAO WANKHEDE VIDYALAYA, VIRUL(RONGHE) 17 17 1 5 9 0 15 88.23
27071006302
02.05.005 NAGARPARISHAD URDU MADHYAMIK SCHOOL,DHAMANGAON 24 24 2 4 10 3 19 79.16
27071011615 RLY
02.05.006 LATE NANDLAL LOYA KANYA VIDHYALAYA, DHAMANGAON 89 89 4 19 26 10 59 66.29
27071011614 RLY
02.05.007 SHRIRAM VIDYALAYA, SONEGAON (KHARDA) 35 34 0 8 12 0 20 58.82
27071002702
02.05.008 LATE RAMBHAU GULHANE MADHY. VIDYA., NIMBOLI BHOGE 21 21 0 12 4 2 18 85.71
27071004102
02.05.009 DEORAO THAKRE VIDYALAYA, ASHOKNAGAR 41 41 4 10 14 0 28 68.29
27071000302
02.05.010 SHREE KANHOJI BABA VIDYALAYA, ANJANSINGI 68 67 5 20 19 0 44 65.67
27071000104
02.05.011 SHREE SANT SHANKAR MAHARAJ 57 56 6 17 7 1 31 55.35
27071001702 VIDYAMANDIR,PIMPALKHUTA
02.05.012 Z. P. MADHYAMIK SHALA, TALEGAON DSHASAR 136 131 23 32 32 5 92 70.22
27071009204
02.05.013 PRABHAT VIDYALAYA, WADGAON (RAJRI) 29 28 5 5 4 1 15 53.57
27071006402
02.05.014 SMT.C.PAKODE VIDYALAYA, MANGRUL DUSTGIR 166 161 15 35 47 17 114 70.80
27071006904
02.05.015 MADHYAMIK KANYA SHALA, TALEGAON 20 20 1 8 3 1 13 65.00
27071009205
02.05.016 ASHOK VIDYALAYA, JALAKA (PATACHE), TQ.DHAMANGAON 27 27 4 6 6 0 16 59.25
27071007141
02.05.017 KRUSHAK VIDYALAYA, 34 34 2 13 8 1 24 70.58
27071003902 NIMBHORA(BODAKHA),TQ.DHAMANGAON
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 44
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.05.018 ASHOK VIDYALAYA, JUNA DHAMANGAON 29 25 0 3 6 2 11 44.00
27071004902
02.05.019 Z.P.MADHYAMIK SHALA, 26 26 0 6 9 1 16 61.53
27071003602 ZADGAON(CHINCHOLI),DHAMANGAON
02.05.020 ASHOK VIDYALAYA, BHATKULI RENUKAPUR, 22 22 2 8 3 1 14 63.63
27071002002 TQ.DHAMANGAON
02.05.021 YEKTA VIDYALAYA, SHENDURJANA (KH), TQ.DHAMANGAON 41 41 0 9 15 2 26 63.41
27071009902
02.05.022 KRUSHAK VIDYALAYA, CHINCHPUR, TQ.DHAMANGAON 18 18 1 5 2 1 9 50.00
27071003902
02.05.023 SWA.SANTOSHRAO GODE MADHYA.VIDYA, 27 26 0 3 6 3 12 46.15
27071006905 MANGRUL(DASTGIR)
02.05.024 LABHACHAND MULCHAND RATHI VIDYAMANDIR, KAVALI 45 42 4 16 6 1 27 64.28
27071001502
02.05.025 SHREE SAIBABA VIDYALAYA, ANJANSINGI, 22 22 2 8 7 0 17 77.27
27071000103 TQ.DHAMANGAON
02.05.026 GOVT SC GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL, HINGANGAON 31 30 1 6 16 5 28 93.33
27071005202
02.05.027 DR.M.K.PAWAR MADHYA AND U MADHYA VIDYA 40 40 9 12 13 5 39 97.50
27071004906 ,DHAMANGAON
02.05.028 DR.M.K. PAWAR HIGH SCHOOL, DHAMANGAON 32 32 3 11 9 2 25 78.12
27071004908
02.05.029 AAROHI DIGITAL SCHOOL DHAMANGAON RAILWAY 4 4 2 0 2 0 4 100.00
27071011618
TALUKA 1712 1686 305 430 412 116 1263 74.91
TOTAL
02.06.001 SHREE VIDYANIKETAN, SATARGAON, TQ.TIVSA, AMRAWATI 5 4 0 0 2 0 2 50.00
27071301202
02.06.002 SHREE GURUDEO VIDYA MANDIR, GURUKUNJ-ASHRAM 191 191 23 39 45 26 133 69.63
27071303603
02.06.003 SHREE TANSUKHDAS RATHI HIGH SCHOOL, VARAHA 84 84 9 27 13 1 50 59.52
27071305003
02.06.005 SHREE DEORAO DADA HIGH SCHOOL, TIVASA 185 182 10 33 47 18 108 59.34
27071300105
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 45
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.06.006 DADASAHEB BOKE VIDYALAYA, VARKHED 34 33 1 2 13 3 19 57.57
27071300302
02.06.007 KURHA HIGH SCHOOL, KURHA 134 132 14 26 17 5 62 46.96
27071306203
02.06.008 SONAMAY VIDYALAYA, KAUNDANYAPUR 27 23 0 3 4 0 7 30.43
27071302502
02.06.009 SHREE SHIVCHANDJI LADHA VIDYALAYA, SHIVANGAON 73 71 4 10 19 4 37 52.11
27071303802
02.06.010 BHAUSAHEB THAKUR VIDYALAYA, TALEGAON (THAKUR) 68 67 6 17 22 9 54 80.59
27071303503
02.06.012 SHREE BALIRAM MAHARAJ VIDYALAYA, MARDI 33 33 0 14 6 0 20 60.60
27071304403
02.06.013 SHREE RAOSAHEB THAKUR VIDYA NIKETAN, MOZARI 33 32 0 2 6 7 15 46.87
27071303403
02.06.014 SHREE GURUDEV VIDYAMANDIR, BORDA 18 16 0 2 3 1 6 37.50
27071306302
02.06.015 ASHOK VIDYALAYA, MARDA 38 38 0 7 13 4 24 63.15
27071302402
02.06.018 MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYALAYA, SHIRAJGAON MOZARI 22 22 0 0 9 4 13 59.09
27071304002
02.06.020 SWA.ANANDRAO PATIL MADHYAMIK VIDHYALAYA, TIVASA 29 26 0 1 0 3 4 15.38
27071300107
02.06.021 VIDYA VIHAR VIDYALAYA, SHENDURJANA BAJAR 29 26 2 7 6 3 18 69.23
27071305102
02.06.022 GRAMIN VIKAS VIDYALAYA, VATHODA KH 27 27 1 7 11 1 20 74.07
27071305202
02.06.023 SARHAD GANDHI URDU HIGH SCHOOL, KURHA 71 70 2 15 27 18 62 88.57
27071306205
02.06.024 KRUSHNABAI DANDALE KANYA VIDYALAYA, TEOSA 98 98 21 25 28 7 81 82.65
27071300106
02.06.025 VINAYAK VIDYAMANDIR, MADHYA VIDYALAYA, SHENDOLA 23 17 0 1 3 2 6 35.29
27071304302 BK
02.06.026 VIDYANIKETAN HIGH SCHOOL, KURHA 74 74 9 26 21 3 59 79.72
27071306206
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 46
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.06.028 RASTRASANT T.M.P.B.ASHRAM SHALA, SHENDOLA (KH) 58 57 1 8 13 7 29 50.87
27071303703
02.06.029 SHRI.SANT SATYADEO BABA MADHYAMIK 43 41 0 1 10 7 18 43.90
27071300603 V.J.N.T.,BHARWAD
02.06.030 SUNRISE ENG SCHOOL,TIVASA 40 40 18 18 3 0 39 97.50
27071300108
02.06.031 LITIL FLOWER ENGLISH SCH. TAL. TIVSA, AMRAVATI 14 14 10 1 3 0 14 100.00
27071303607
TALUKA 1451 1418 131 292 344 133 900 63.46
TOTAL
02.07.001 Z. P. MADHYAMIK SHALA, MORSHI 37 35 0 0 4 0 4 11.42
27071108711
02.07.002 SHIVAJI HIGH SCHOOL, MORSHI 369 368 110 100 94 20 324 88.04
27071108715
02.07.003 JANATA VIDYALAYA, NERPINGALAI 136 135 22 27 28 7 84 62.22
27071107405
02.07.004 GRAM VIKAS HIGH SCHOOL, AMBADA 108 107 12 26 11 0 49 45.79
27071102404
02.07.006 MAHATMA PHULE HIGH SCHOOL, HIVARKHED 79 79 16 22 13 1 52 65.82
27071101605
02.07.007 GANDHI VIDYALAYA, KATPUR MAMADAPUR, DHAMANGAON 62 62 2 24 16 0 42 67.74
27071105503
02.07.008 URDU HIGH SCHOOL, RIDDHAPUR 42 42 5 16 16 1 38 90.47
27071103604
02.07.009 BHARATIYA VIDYALAYA, RAJURWADI 25 25 2 5 5 1 13 52.00
27071107302
02.07.010 SARASAWATI VIDYA NIKETAN, KHANAPUR 96 96 11 24 20 6 61 63.54
27071102502
02.07.011 R. R. LAHOTI HIGH SCHOOL, TARODA 37 37 3 10 8 0 21 56.75
27071103402
02.07.012 SHREE VIVEKANAND VIDYA MANDIR, SHIRKHED 68 66 11 11 14 5 41 62.12
27071106603
02.07.013 NAVALAJI BABA VIDYALAYA, MANGRUL (BHILAPUR) 43 43 8 23 2 0 33 76.74
27071104602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 47
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.07.014 SHREE SHIVAJI GIRL'S HIGH SCHOOL, MORSHI 101 96 2 16 26 7 51 53.12
27071108716
02.07.015 DR. ABASAHEB KHEDKAR VIDYALAYA, KHED 37 36 4 11 4 1 20 55.55
27071103503
02.07.016 PRAGATI VIDYALAYA, ADAGAON, TQ.MORSHI 34 34 8 19 7 0 34 100.00
27071104302
02.07.017 SHREE VIVEKANAND VIDYA MANDIR, PIMPALKHUTA 28 28 0 2 10 3 15 53.57
27071108303
02.07.018 MUNICIPAL URDU HIGH SCHOOL, MORSHI 122 121 11 31 31 3 76 62.80
27071108707
02.07.019 LATE S.DESHMUKH VIDYALAYA, VICHORI 41 41 9 18 8 0 35 85.36
27071104402
02.07.020 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, KATSUR 30 30 15 6 1 0 22 73.33
27071104502
02.07.021 SHREE LALDAS SWAMI VIDYALAYA, DAPORI 47 47 1 19 11 1 32 68.08
27071101702
02.07.022 GOPALRAO WANKHEDE MADHYAMIK VIDYALAYA, MORSHI 32 32 0 4 6 1 11 34.37
27071108717
02.07.023 MAHARASHTRA VIDYALAYA, NIMBHI 21 21 1 5 7 1 14 66.66
27071106502
02.07.024 G.S.CHOUDHARI KANYA HIGH SCHOOL, HIWARKHED 24 23 0 4 6 0 10 43.47
27071101606
02.07.025 LOKMANYA VIDYALAYA, BORGAVHAN BISNORA 43 41 2 15 11 2 30 73.17
27071105102
02.07.026 SHREE RAMVILAS MUNDADA HIGHSCHOOL, UTTARKHED 33 33 3 7 10 1 21 63.63
27071103302
02.07.027 SATPUDA MADHYAMIK VIDYALAYA, PALA 48 46 2 9 8 2 21 45.65
27071100803
02.07.028 DNYANDEEP VIDYALAYA, BRAHMANWADA 19 19 1 12 4 0 17 89.47
27071105602
02.07.029 JIJAMATA MADHYAMIK KANYA SHALA, MORSHI 106 106 6 21 36 11 74 69.81
27071108718
02.07.030 NAVODAYA VIDYALAYA, HIVARKHEDA 37 37 6 9 8 3 26 70.27
27071101604
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 48
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.07.031 Z.P.MADHYAMIK SHALA, CHINCHOLI(GAWALI) 11 11 1 5 3 0 9 81.81
27071102602
02.07.032 SAFALLYA VIDYALAYA, SAWARKHED 39 39 1 10 14 4 29 74.35
27071106402
02.07.033 GOPALKRUSHNA VIDYALAYA, PARDI 21 19 0 3 4 4 11 57.89
27071108206
02.07.034 ZAKERIYA URDU HIGH SCHOOL, NERPINGALAI 46 46 3 17 14 6 40 86.95
27071107407
02.07.035 JIVAN VIKAS VIDYALAYA, KHOPADA 26 26 3 5 8 1 17 65.38
27071106302
02.07.036 EDUCATION SOCIETY HIGH SCHOOL, RIDDHAPUR 33 33 1 12 4 0 17 51.51
27071103603
02.07.037 DANYANDIP VIDYAMANDIR, YERALA 45 43 1 7 9 2 19 44.18
27071108719
02.07.038 SHREE VIVEKANAND KANYA VIDYALAYA, NERPIGALAI 30 30 6 7 9 2 24 80.00
27071107406
02.07.039 FATEMA URDU HIGH SCHOOL, AMBADA, TAL MORSHI 41 41 4 25 12 0 41 100.00
27071102405
02.07.040 JAGADAMBA MADH.VIDHYALAYA,CONGRESS NAGAR,MORSHI 17 17 0 0 4 0 4 23.52
27071108724
02.07.041 SHANTINIKETAN ENG SCHL, MORSHI TAL.MORSHI 66 66 47 16 1 0 64 96.96
27071108713
02.07.042 ANUDANIT ADIVASI ASHRAM SHALA, NERPINGLAI 38 37 0 3 8 4 15 40.54
27071107408
TALUKA 2318 2294 340 606 515 100 1561 68.04
TOTAL
02.08.001 R. G. DESHMUKH KRUSHI VIDYALAYA, CHANDAS-VATHODA 87 87 10 20 24 11 65 74.71
27071408803
02.08.002 SMT. RAMPYARIBAI CHANDAK HIGH SCHOOL, LONI 96 94 11 12 15 13 51 54.25
27071404604
02.08.003 PARVATIBAI DHRAMDHIKARI KANYA SHALA, WARUD 42 38 1 16 3 0 20 52.63
27071410517
02.08.004 JARUD HIGH SCHOOL, JARUD 55 40 1 5 15 0 21 52.50
27071403405
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 49
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.08.005 PRABHAT HIGH SCHOOL, PUSALA 84 82 11 20 20 2 53 64.63
27071409305
02.08.006 SHAHID SMRUTI VIDYALAYA, BENODA 99 95 2 8 15 10 35 36.84
27071400103
02.08.007 SMT. GANGUBAI THAKRE SMRUTI VIDYALAYA, HATURNA 47 47 9 18 12 0 39 82.97
27071402902
02.08.008 RAJURA HIGH SCHOOL, RAJURA BAZAR 48 45 3 10 9 0 22 48.88
27071405702
02.08.009 JANATA GIRL'S HIGH SCHOOL, SHENDURAJANA GHAT 99 99 22 29 26 5 82 82.82
27071410607
02.08.010 B.DESHMUKH KANYA SHALA (JARUDKAR) , JARUD 49 48 1 12 12 0 25 52.08
27071403406
02.08.011 URDU HIGH SCHOOL, WARUD 90 90 6 23 36 18 83 92.22
27071410520
02.08.012 SHREE YASHWANT BABA VIDYALAYA, PAVANI 41 41 9 19 6 0 34 82.92
27071406002
02.08.013 JAGRUT VIDYALAYA , WARUD 248 248 87 82 44 17 230 92.74
27071410516
02.08.014 M.UMEKAR VIDYA.&SMT.A.MAHULKAR 18 17 1 0 5 0 6 35.29
27071407702 JR.COL,TEMBHURKHEDA
02.08.015 NEW ENGLISH MADHYAMIK SHALA, WARUD 163 161 12 41 28 8 89 55.27
27071410521
02.08.016 JANATA MADHYAMIK & N.G.MOGHE 119 118 18 22 32 10 82 69.49
27071410606 H.S.,SHENDURAJANAGHAT
02.08.017 VIKAS URDU HIGH SCHOOL, SHENDURAJANAGHAT 45 45 4 14 19 7 44 97.77
27071410610
02.08.018 Z.P.HIGH SCHOOL, JAMGAON(KHADKA) 17 16 0 0 2 1 3 18.75
27071401002
02.08.019 VIDYANIKETAN HIGH SCHOOL, AAMNER 50 49 1 16 16 3 36 73.46
27071401504
02.08.020 JAGRUT VIDYALAYA, YAKDARA 31 31 1 4 6 3 14 45.16
27071406802
02.08.021 P.V.SABALE JAGRUT VIDYALAYA, SURALI 37 37 2 5 11 8 26 70.27
27071408402
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 50
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.08.022 MADHYAMIK VIDYALAYA, LONI 29 29 1 1 4 2 8 27.58
27071404606
02.08.023 VASANTRAO NAIK HIGH SCHOOL, JARUD 227 226 73 88 40 6 207 91.59
27071403407
02.08.024 SARVODAYA PRAGATI MADHYAMIK VIDYALAYA, KARANJGAON 27 25 1 7 11 0 19 76.00
27071400702
02.08.025 KESHAORAO LANDE MADHYAMIK VIDYALAYA, BENODA SAHID 21 21 0 0 5 1 6 28.57
27071400104
02.08.026 SMT.M.MANKAR KANYA VIDYALAYA, RAJURABAZAR 21 18 0 2 1 0 3 16.66
27071405703
02.08.027 SWA.DAOULATRAO BHAGWANJI SHELKE MADHY.VIDL.,LINGA 62 62 2 21 21 0 44 70.96
27071406902
02.08.028 JANKIDEVI GANDHI KANYA VIDYALAYA, WARUD 81 81 9 25 18 9 61 75.30
27071410514
02.08.029 A.KALMEGH HIGH SCHOOL, MANGRULI PETH 63 61 4 17 18 4 43 70.49
27071403502
02.08.030 MAHTMA PHULE MADHYAMIK VIDYALAYA, DHANODI 22 22 2 6 8 0 16 72.72
27071409102
02.08.031 JAGRUT KANYA SHALA, LONI 69 68 15 20 15 10 60 88.23
27071404605
02.08.032 DR.AMOL VAIDYA JAGRUT VIDHYALAYA,SAVANGI, 25 24 2 5 6 1 14 58.33
27071406901 TQ.WARUD
02.08.033 SMT.INDIRA GANDHI SMRUTI VIDYALAYA, MALKAPUR 29 28 0 1 2 7 10 35.71
27071410608
02.08.034 LATE NAMDEVRAO RADKE HIGH SCHOOL, WARUD 180 180 74 56 37 7 174 96.66
27071410519
02.08.035 VIDYASAGAR VIDYALAYA, WADEGAON 20 18 1 6 6 0 13 72.22
27071402502
02.08.036 SWA. S.SHREE SHARAVANJI FARKADE KANYA 26 25 0 0 4 2 6 24.00
27071400102 VIDYA,BENODA
02.08.037 SHREE DADAJI DHUNIWALE HIGH SCHOOL, WAI(KH) 47 45 1 11 19 1 32 71.11
27071409903
02.08.038 APPASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, WARUD 25 24 1 6 2 0 9 37.50
27071410515
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 51
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.08.039 LATE WAMANRAO MANKAR HIGH SCHOOL, UDAPUR 34 34 6 9 13 2 30 88.23
27071406702
02.08.040 DNYANMATA VIDYALAYA, ROSHANKHED VARUD, AMRAVATI 22 22 3 4 7 0 14 63.63
27071408602
02.08.042 AMADAPUR VIDYALAYA, AMADAPUR, TQ.WARUD 28 27 3 6 6 1 16 59.25
27071406202
02.08.043 JIJAMATA VIDYALAYA, PUSLA, TQ.WARUD 35 35 0 4 8 2 14 40.00
27071409306
02.08.044 NANASAHEB KARALE VIDYALAYA, GANESHPUR (JAMTHI) 30 30 4 7 9 0 20 66.66
27071407002
02.08.045 GANGUBAI NAMDEORAO SHEREKAR VIDYALAYA, TIWSAGHAT 25 24 0 3 9 3 15 62.50
27071407902
02.08.046 DR.MADHAVRAO PANASE VIDYALAYA, VARUD, TQ.VARUD 23 22 1 9 0 2 12 54.54
27071410523
02.08.047 SMT.RAIBAI DOMAJI SONARE 23 23 2 8 5 0 15 65.21
27071402703 VIDYALAYA,WAGHAL,TQ.VARUD
02.08.048 H.K.M.URDU HIGH SCHOOL, WARUD, TQ.WARUD 32 31 3 11 11 5 30 96.77
27071410518
02.08.049 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, 37 37 0 2 12 0 14 37.83
27071401301 MANIKPUR,TQ.WARUD
02.08.050 SWA.SARASWATIBAI P.THAKARE VID, HATURNA, TQ.WARUD 27 20 5 7 1 0 13 65.00
27071402903
02.08.051 SWA.B.LAXMANRAO PATIL(KOHALE)VID, 20 16 1 1 3 0 5 31.25
27071407802 GAVHANKUND,WARUD
02.08.052 GOVT MADHYAMIK ASHRAM SHALA,WAIKHURD TQ WARUD,AMT 15 15 0 3 0 0 3 20.00
27071409902
02.08.053 SHANTINIKETAN ENGLISH SCHOOL, WARUD 32 32 5 9 10 3 27 84.37
27071410511
02.08.054 BIRSAMUNDA ADIWASI ASHRAMSHALA, 34 32 1 3 6 4 14 43.75
27071410512 VARUD,TEMBHURKHEDA
02.08.055 NEW ORANGE CITY CONVENT, VARUD, DIST.AMRAVATI 40 40 13 20 7 0 40 100.00
27071410522
02.08.056 JAI BHAVANI ADIVASI MADH.ASHRAMSHALA,PUSLA,VARUD 34 32 0 2 9 3 14 43.75
27071409304
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 52
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.08.057 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, BENODA SHAHID 23 22 0 2 3 5 10 45.45
27146108444
TALUKA 3053 2979 445 758 692 196 2091 70.19
TOTAL
02.09.001 G.R.KABRA HIGH SCHOOL, CHANDUR BAZAR 179 178 67 48 34 16 165 92.69
27070509413
02.09.002 SHREE SHANKARRAO VIDYALAYA, KARAJGAON 97 95 11 37 22 0 70 73.68
27070505307
02.09.003 SHREE SHAMRAOJI SONAR KANYA VIDYALAYA, KARAJGAON 102 98 24 33 19 0 76 77.55
27070505309
02.09.004 SHREE BALMUKUND RATHI VIDYALAYA, SIRSAGAON KASABA 168 168 52 48 26 0 126 75.00
27070505804
02.09.005 SMT. GANGABAI GANOSKAR VIDYALAYA, SIRSAGAON 87 85 15 19 8 1 43 50.58
27070505805 KASABA
02.09.006 KASTURBA MADHYAMIK VIDYALAYA, MADHAN 28 27 1 6 7 3 17 62.96
27070504202
02.09.007 SHREE NAGNATH VIDYALAYA, BRAMHANWADA THADI 65 63 2 4 15 7 28 44.44
27070507604
02.09.008 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, SHIRAJAGAON BAND 42 42 3 12 12 3 30 71.42
27070503704
02.09.009 SHANKAR VIDYALAYA, TALAVEL 40 40 19 12 5 0 36 90.00
27070502902
02.09.010 SHREE GURUDEO CHHOGAMAL MALU VIDYALAYA, KURHA 30 28 2 14 6 1 23 82.14
27070504303
02.09.011 SHIVRAO VIDYALAYA, GHATLADAKI,TQ-CHANDURBAZAR 102 99 24 32 14 0 70 70.70
27070507803
02.09.012 VYANKATRAO KADU HIGH SCHOOL, ASEGAON-PURNA 83 82 3 24 13 6 46 56.09
27070501702
02.09.013 VYANKATESHA VIDYALAYA, DEURWADA 16 16 0 2 6 2 10 62.50
27070504803
02.09.014 NAGAR PARISHAD VIDYALAYA, CHANDUR BAZAR 167 165 29 39 36 12 116 70.30
27070509403
02.09.016 B.DHAWALE VIDYALAYA, KHARALA 29 29 5 6 13 0 24 82.75
27070503003
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 53
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.09.017 ADARSHA VIDYALAYA, JAWALA SHAHAPUR 30 30 8 9 8 0 25 83.33
27070502802
02.09.018 TULSHIRAMJI MADGHE VIDYALAYA, KAVITHA BK 57 57 2 17 11 0 30 52.63
27070115402
02.09.019 SMT.D.TIOSEKAR VIDYALAYA, SONORI 45 44 8 17 10 2 37 84.09
27070508602
02.09.020 SHREE GADGE MAHARAJ P.B.ASHRAM 43 42 0 21 8 0 29 69.04
27070509501 VIDYALAYA,NAGARWADI
02.09.021 SAVITRIBAI PHULE VIDYALAYA, HIRUR-KASABA 57 57 1 16 24 4 45 78.94
27070501902
02.09.022 HAJI SHAKUR URDU HIGH SCHOOL, SHIRASGAON KASBA 72 72 10 30 24 0 64 88.88
27070505806
02.09.023 MAHARASHTRA VIDYALAYA, RAJANA(PURNA) 38 38 0 8 17 1 26 68.42
27070501202
02.09.024 G.M.PETE VIDYALAYA, BRAMHANWADATHADI 86 86 10 23 35 4 72 83.72
27070507605
02.09.025 JIJAMATA VIDYALAYA, CHANDUR BAJAR 87 87 14 27 21 10 72 82.75
27070509414
02.09.026 DEVKINANDAN VIDYALAYA, SURALI 32 32 6 9 7 1 23 71.87
27070508802
02.09.027 SHREE SANT GUNVANTBABA VIDYALAYA, TALEGAON MOHANA 65 64 9 40 8 1 58 90.62
27070507003
02.09.028 KURAL PURNA VIDYALAYA, KURAL(PURNA) 36 36 1 15 9 1 26 72.22
27070502402
02.09.029 E.S.HIGH SCHOOL, BODAD(KARANJA-BAHIRAM) 24 24 3 8 7 0 18 75.00
27070505702
02.09.030 VASUNDHARA VIDYALAYA, DAHIGAON PURNA 21 20 0 7 9 0 16 80.00
27070501002
02.09.031 G.K.KHAPARE VIDYALAYA, THUGAON PIMPRI 14 13 2 5 3 0 10 76.92
27070505903
02.09.032 SHAMKANT BOBADE VIDYALAYA, VIRUL PURNA 5 5 0 0 4 0 4 80.00
27070500902
02.09.033 MAINABAI KANYA VIDYALAYA, CHANDUR BAZAR 43 39 2 10 13 2 27 69.23
27070509407
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 54
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.09.034 URDU HIGH SCHOOL, KARAJGAON 124 124 6 39 53 1 99 79.83
27140505308
02.09.035 AHILYADEVI HOLKAR KANYA VIDYALAYA, ASEGAON PURNA 67 67 6 33 18 5 62 92.53
27070501703
02.09.036 NARAYAN VIDYALAYA, TAKARKHEDA PURNA 20 20 0 0 6 0 6 30.00
27070501302
02.09.037 LATE DROUPADIBAI DESHMUKH KANYA VIDYALAYA, BELORA 78 72 6 17 17 0 40 55.55
27070500104
02.09.038 MADHYAMIK VIDYALAYA, BELAJ 19 19 2 11 2 0 15 78.94
27070506802
02.09.039 ALKHAIR URDU HIGH SCH,TALEGAON MOHNA,CHANDUR 45 43 1 23 16 1 41 95.34
27070507004 BAZAR
02.09.040 MOULANA A.K. AZAD URDU HIGHSCHOOL, GHATLADKI 37 37 6 13 12 4 35 94.59
27070507804
02.09.041 R. SANT TUKDOJI MAHARAJ VIDYALAYA, 31 31 4 7 5 2 18 58.06
27070506002 PIMPARI-BHUGAON
02.09.042 NAGAR PARISHAD (URDU) VID, CHANDUR 175 175 19 41 47 32 139 79.42
27070509416 BAZAR,AMARAWATI
02.09.043 TRIVENI SANGAM 37 36 0 5 7 0 12 33.33
27070506703 MADHYA.VIDYA,TONDGAON,DIST.AMRAVATI
02.09.044 DAULATRAO SITARAMJI KALE VIDHYALAYA, 35 35 0 5 9 3 17 48.57
27070508402 NANORI(BORAJ)
02.09.045 PANCHSHIL MA.ADIWASI ASHRAMSHALA, BAHIRAM KARANJA 36 36 4 18 12 1 35 97.22
27070505103
02.09.046 H.MAQBALSHAH BABA URDU HI.SCH.,BRAHMANWADA THADI 41 41 7 16 13 4 40 97.56
27070507608
02.09.047 URDU HI.SCH.,KHARPI,TQ-CHANDURBAJAR,DIST-AMRAVATI 24 21 2 7 7 0 16 76.19
27070505203
02.09.048 A.M.URDU HIGH SCH.THUGAON PIMPRI ,TQ-CHANDUR 37 37 2 21 10 3 36 97.29
27070506003 BAJAR
02.09.049 LT.R.L.KOTHARI ENG MED SCH ABDLAPUR,CHANDUR BAZAR 21 21 8 11 2 0 21 100.00
27070500602
02.09.051 UROOJE MILLAT URDU HIGH SCHOOL SIRAJGAON BAND 15 13 0 0 8 4 12 92.30
27070503709
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 55
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.09.052 D VIDYAMANDIR ENGLISH MADHYAMIK SHALA PRAHLADPUR 24 24 22 2 0 0 24 100.00
27070510101
TALUKA 2856 2813 428 867 698 137 2130 75.71
TOTAL
02.10.001 CITY HIGH SCHOOL, ACHALPUR 170 170 43 54 28 10 135 79.41
27070115055
02.10.002 SUNDARBAI GOPALSWAMI BOY'S HIGH SCH, ACHALPUR 140 138 14 30 39 12 95 68.84
27070115061 CAMP
02.10.003 RAHMANIYA HIGH SCHOOL, ACHLPUR CITY 220 220 12 39 67 32 150 68.18
27070115039
02.10.004 RASHTRIYA MADHYAMIK VIDYALAYA, ACHALPUR CITY 141 141 9 22 32 13 76 53.90
27070115040
02.10.005 SHREE JAGADAMBA VIDYALAYA,SARMASPURA,ACHALPUR 82 80 3 14 19 9 45 56.25
27070115047 CITY
02.10.006 I. E. S. GIRL'S HIGH SCHOOL, ACHALPUR CAMP 183 183 37 51 43 11 142 77.59
27070115003
02.10.007 SUBODH HIGH SCHOOL, (VIDARABHA MILLS) ACHALPUR 189 189 74 60 29 12 175 92.59
27070115022
02.10.008 SMT. J. DESHMUKH GIRL'S HIGH SCHOOL, ACHALPUR 109 109 10 36 27 10 83 76.14
27070115032 CITY
02.10.009 SWARUPSINHA HIGH SCHOOL, PATHROT 106 106 10 30 23 1 64 60.37
27070113306
02.10.010 MUNICIPAL HIGH SCHOOL, ACHALPUR CAMP 71 67 2 7 8 1 18 26.86
27070115072
02.10.011 JANATA HIGH SCHOOL, SINDI BK 32 32 1 6 9 8 24 75.00
27070114707
02.10.012 SHREE HARIBABA VIDYALAYA, BORGAON PETH 29 29 1 14 8 2 25 86.20
27070103002
02.10.013 LATE JAISING D.HAWARE VIDYALAYA, PATHROT 82 81 8 42 12 0 62 76.54
27070113307
02.10.014 SMT. JANABAI NATHE VIDYALAYA, KAKADA 51 51 2 16 8 0 26 50.98
27070106804
02.10.015 ADARSHA VIDYALAYA, BHUGAON 32 32 6 9 7 5 27 84.37
27070102502
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 56
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.10.016 SHREE S. D. SONUKALE VIDYALAYA, WADGAON-FATTEPUR 43 42 1 11 8 0 20 47.61
27070102402
02.10.017 NURSINHA VIDYALAYA, ASADPUR 24 24 4 8 10 0 22 91.66
27070107903
02.10.018 Z. P. HIGH SCHOOL, ACHALPUR 62 62 2 17 19 4 42 67.74
27070115054
02.10.019 SHRI K. G. KHANDELWAL VIDYALAYA, DHAMANGAON GADHI 108 107 5 42 17 0 64 59.81
27070109303
02.10.020 BHARATIYA VIDYALAYA, RASEGAON 13 9 0 0 0 0 0 0.00
27070105303
02.10.021 VYANKATESH VIDYALAYA, SULTANPURA, ACHALPUR CITY 34 31 1 2 7 4 14 45.16
27070115034
02.10.022 RENUKA MATA VIDYALAYA, WASANI (BK), TQ.ACHALPUR 24 24 1 4 6 0 11 45.83
27070102702
02.10.024 THE LEPRASI MISSION HIGH SCHOOL, KOTHARA 40 38 1 5 9 9 24 63.15
27070112802
02.10.025 SIDDHARTHA VIDYALAYA, ACHALPUR CAMP 100 99 8 18 31 11 68 68.68
27070115070
02.10.026 SANT GADGEBABA VIDYALAYA, YESURNA 20 20 2 12 6 0 20 100.00
27070109203
02.10.027 SHREE JATANGA SWAMI VIDYALAYA, BOPAPUR(KASBE) 18 18 3 9 0 0 12 66.66
27070104202
02.10.028 ADARSH VIDYALAYA, KANDALI 30 30 0 1 4 0 5 16.66
27070102502
02.10.029 JANTA HIGH SCHOOL, PARASAPUR 79 77 2 17 23 0 42 54.54
27070100102
02.10.030 JANTA HIGH SCHOOL, HARAM 65 63 4 13 20 0 37 58.73
27070100202
02.10.031 RAMKRUSHNA VIDYALAYA, KANDALI 30 27 1 7 2 0 10 37.03
27070111206
02.10.032 KANYA VIDYALAYA, PARATWADA 33 32 0 1 7 5 13 40.62
27070115058
02.10.033 RAJA SHIVAJI VIDYALAYA, ACHALPUR CAMP 26 24 0 2 4 2 8 33.33
27070115016
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 57
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.10.034 SMT.SARASWATIBAI NAWALE KANYA VIDYALAYA, PATROT 31 24 2 11 5 0 18 75.00
27070113308
02.10.035 DADASAHEB GAVAI VIDYALAYA, MALHARA 64 64 0 8 16 1 25 39.06
27070112502
02.10.036 GURUKUL PUBLIC SCHOOL, PARATWADA, TQ.ACHALPUR 85 85 44 27 10 2 83 97.64
27070115069
02.10.037 RAHEMANIYA GIRL'S HIGH SCHOOL, ANCHALPUR CITY 61 60 4 21 18 6 49 81.66
27070115037
02.10.038 MATOSHREE GANGADEVI LULLA VIDYALAY,GOURKHEDA 48 48 3 15 12 1 31 64.58
27070112203 KUMBH
02.10.039 SHREE KISANRAO KHARDE VIDYALAYA, DHOTARKHEDA 28 28 0 3 17 0 20 71.42
27070110003
02.10.040 DR.RADHAKRUSHNA VIDYALAYA, SAWALAPUR 19 18 0 4 7 2 13 72.22
27070108603
02.10.041 BHAGYASHRI VIDYALAYA, ASADPUR 89 88 4 29 36 6 75 85.22
27070107904
02.10.042 URDU HIGH SCHOOL, PATHROT 44 44 1 12 20 1 34 77.27
27070113309
02.10.043 DATTAPRABHU MADHYAMIK VIDYALAYA, KRUSHTA BK 34 32 0 2 11 5 18 56.25
27070106602
02.10.044 SAMATA VIDYALAYA, CHAMAK BK. 19 17 0 4 3 0 7 41.17
27070104402
02.10.045 SUNRISE CONVENT SCHOOL,PARATWADA,TQ-ACHALPUR 30 30 11 9 6 0 26 86.66
27070115005
02.10.046 SHREE DATTA PRABHU P.B.ASHRAM SHALA, PIMPALKHUTA 46 46 2 37 4 0 43 93.47
27070110304
02.10.047 AAKANKSHA KANYA VIDYALAYA, KANDLI, ACHALAPUR 36 36 6 10 10 0 26 72.22
27070111205
02.10.048 LATE DIGAMBARRAO PETKAR VIDYALAYA, SHINDI(BK) 20 16 4 1 4 1 10 62.50
27070114705
02.10.049 S. K. KASIM URDU HIGH SCHOOL, DARYABAD 20 20 0 13 7 0 20 100.00
27070101603
02.10.050 SARWADNYA VIDYALAYA, KOLHA 34 31 1 8 5 0 14 45.16
27070109002
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 58
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.10.051 GAZI URDU MADHYAMIK SHALA, ACHALPUR 23 23 0 1 9 5 15 65.21
27070115038
02.10.052 MADHYAMIK VIDYALAYA, HANWATKHEDA 38 38 2 11 8 1 22 57.89
27070101502
02.10.053 FATIMA CONVENT MADHYAMIK VIDYALAYA, ACHALPUR 140 140 96 35 4 0 135 96.42
27070115063
02.10.055 SHREE.GURUDEV MADHYA.ADIVASI ASHRAM SHALA, 71 70 0 2 14 6 22 31.42
27070111703 MHASONA
02.10.056 MADHYAMIK VIDYALAYA, KHAIRI(DONODA),TQ-ACHALPUR 30 30 3 9 5 0 17 56.66
27070106002
02.10.057 MADHYAMIK VIDLY.SAOLI DATURA TQ-ACHALPUR,AMRAVATI 33 33 0 16 5 0 21 63.63
27070109402
02.10.058 MADHAMIK VIDYALAYA, ACHALPUR, DIST AMRAVATI 32 19 0 0 0 0 0 0.00
27070115112
02.10.059 SHEHAJADI URDU HIGH SCHOOL, MOGLAIPURA, PARATWADA 90 89 8 24 43 1 76 85.39
27070115068
02.10.060 NAGAR PARISHAD URDU 31 31 0 6 9 4 19 61.29
27070115006 SEC.SCH.,PARATWADA,TQ.ACHALPUR
02.10.061 G.N.URDU MADH.SHALA,BILANPURA,ACHALPUR 49 49 2 8 18 2 30 61.22
27070115024
02.10.062 BABA S. URDU HIGH SCH.,SHINDI BU.,TQ-ACHALPUR 36 36 1 10 13 2 26 72.22
27070114708
02.10.063 SITARAMJI GANORKAR ENG.SCH.TAL.ACHALPUR,AMRAVATI 30 30 21 6 2 0 29 96.66
27070113306
02.10.064 AVENT GRADE PUBLIC SCHOOL, AMRAVATI 70 70 54 16 0 0 70 100.00
27070115067
02.10.065 PARAMVIR CHAKRA SHAHID A.H.URDU HIGH SCH,AMRAVATI 57 56 5 14 22 2 43 76.78
27070115084
02.10.066 GOVT SC GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL, BURADGHAT 31 31 9 19 3 0 31 100.00
27070111402
02.10.067 BLUE BELLS CONVENT,CHAWALMANDI ACHALPUR 5 5 1 4 0 0 5 100.00
27070115066
02.10.068 HOLLY CROSS MARATHI PURV MADHYAMIK SHALA 48 48 9 11 20 2 42 87.50
27070115060
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 59
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.10.069 ROYAL MAHMOOD ENGLISH SCHOOL 3 3 0 0 2 0 2 66.66
27070111207
TALUKA 3911 3843 560 1005 900 211 2676 69.63
TOTAL
02.11.001 NAGAR PARISHAD HIGH SCHOOL, ANJANGAON SURJI 57 57 0 4 7 8 19 33.33
27070306818
02.11.002 SITABAI SANGAI VIDYALAYA, ANJANGAON SURJI 158 158 56 40 32 12 140 88.60
27070306821
02.11.003 NIRMALA VIDYALAYA, KAPUSTALANI 168 168 35 73 33 2 143 85.11
27070303407
02.11.004 SARVODAYA HIGH SCHOOL, KOKARDA 75 75 15 30 10 1 56 74.66
27070305203
02.11.005 PRAGATIK VIDYALAYA, SURJI-ANJANGAON 79 79 2 18 22 14 56 70.88
27070306822
02.11.006 S. SANGAI MADHYAMIK KANYA SHALA, ANJANGAON SURJI 173 173 98 40 23 9 170 98.26
27070306816
02.11.007 INDIRA GANDHI VIDYALAYA, DAHIGAON RECHA 43 40 7 12 4 0 23 57.50
27070301302
02.11.008 Z. P. HIGH SCHOOL, KASBEGAVHAN 10 9 0 2 2 0 4 44.44
27070304503
02.11.009 MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYALAYA, VIHIGAON 51 51 10 23 9 0 42 82.35
27070306505
02.11.010 JIVAN VIKAS VIDYALAYA, KAMALPUR(TARODA) 23 17 2 2 3 0 7 41.17
27070304802
02.11.011 LATE N.SHENDE SANJIVAN VIDYAMANDIR, KAPUSTALANI 83 66 8 17 10 0 35 53.03
27070303405
02.11.012 LAXMANPURI VIDYALAYA, BHANDARAJ 47 47 0 5 9 4 18 38.29
27070300204
02.11.014 SAMAJ PRABHODAN VIDYALAYA, TAKARKHEDAMORE 25 25 5 9 4 0 18 72.00
27070304003
02.11.015 KARMAYOGI SANT GADGEBABA VIDYA, 20 18 0 2 4 0 6 33.33
27070305701 SHENDGAON(KHASPUR)
02.11.016 NIMBHARI VIDYALAYA, NIMBHARI(DHOTE) 20 19 1 5 6 2 14 73.68
27070306302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 60
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.11.017 JANATA VIDYALAYA, PANDHARI KHANAPUR 39 39 0 17 10 2 29 74.35
27070303603
02.11.018 LATE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, AADGAON KHODE 21 19 1 7 3 0 11 57.89
27070300102
02.11.019 SHRINATH VIDYALAYA, ANJANGAON SURJI 33 32 0 1 9 4 14 43.75
27070306825
02.11.020 SAVITRIBAI PHULE VIDYALAYA, KARALA 48 48 5 7 16 5 33 68.75
27070300702
02.11.021 SANAUALLAKHA URDU GIRL'S HIGH SCHL,ANJANGAON 87 84 8 22 37 5 72 85.71
27070306817 SURJI
02.11.022 SAMAJ PRABODHAN VIDYALAYA, MURHA-BK 18 18 2 5 4 0 11 61.11
27070306203
02.11.023 LATE MOTIRAMJI MALGE MADHYA.VIDYALAYA, 61 60 4 16 24 2 46 76.66
27070306102 KUMBHARGAON
02.11.024 PANCHAPHULABAI HARNE MA.VIDYALAYA, ANJANGAON 124 123 11 36 45 10 102 82.92
27070306826 SURJI
02.11.025 KOKILABAI GAVANDE VIDYALAYA, TURKHED 20 17 0 1 7 0 8 47.05
27070300802
02.11.026 MADHYAMIK ASHRAM SHALA,SATEGAON,TQ.ANJANGAON 26 25 0 1 6 2 9 36.00
27070303009 SURJI
02.11.027 SAVITRIBAI PHULE KANYA VIDYALAYA,SURJI 12 11 0 0 2 1 3 27.27
27070306824 (ANJANGAON)
02.11.028 HAIDRIYA URDU HIGH SCHOOL, KAPUSTALANI 44 44 9 17 12 1 39 88.63
27070303408
02.11.029 SWAMI VIVEKANAND MADHYAMIK VIDYALAYA, KASBEGAVHAN 5 4 0 0 1 0 1 25.00
27070304504
02.11.030 URDU MADHYAMIK VIDYALAYA, VIHIGAON, TQ.ANJANGAON 33 32 6 11 9 0 26 81.25
27070306504
02.11.031 SMT.KRUSHNABAI SARADA E.HIGHSCHOOL,ANJANGAON 40 40 28 9 3 0 40 100.00
27073340702 SURJI
02.11.032 SMT. SHEVANTABAI KALMEGH HIGH SCHOOL, CHOUSALA 112 102 2 19 27 9 57 55.88
27070301003
02.11.033 ATMARAM PATIL VIDYALAYA, GAWANDAGAON BK 24 24 0 10 5 0 15 62.50
27070302302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 61
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.11.034 J. D. PATIL HIGH SCHOOL, SATEGAON 50 49 6 22 10 0 38 77.55
27070303006
02.11.035 K. BARABDE VIDYALAYA, CHINCHOLI BK 38 38 2 18 8 0 28 73.68
27070305803
02.11.036 NAGAR PARISHAD URDU MADHYA.VIDYA, ANJANGAON, 181 180 13 51 59 9 132 73.33
27070306823 SURJI
02.11.037 MADHYAMIK VIDYALAYA KALGAVHAN, TQ.ANJANGAON 20 15 0 0 2 0 2 13.33
27070302803
02.11.038 MADHYAMIK VIDYALAYA, LAKHAD, TQ-ANJANGAON SURJI 27 24 0 2 1 0 3 12.50
27070301803
02.11.039 DR.M.A AZIZ URDU MADHY.VIDLY.,SURJI, TQ ANJANGAON 14 13 0 0 3 2 5 38.46
27070306830
02.11.040 SHRI.S.SANT GULABBABA S C ASHRAM SHALA,NIMKHED BZ 21 19 0 3 5 0 8 42.10
27070301902
02.11.041 SHRI.SUKHDEORAO ABHYANKAR VIDLY.HATONDA,AMRAVATI 31 28 2 13 3 2 20 71.42
27070306002
02.11.042 MADHYAMIK VIDYALAYA, BORALA, TQ-ANJANGAON SURJI 31 26 0 1 5 0 6 23.07
27070303202
02.11.043 KAI.BABASAHEB WARHADE URDU MA.SHALA, KASABEGAWHAN 32 30 0 10 13 3 26 86.66
27070304505
02.11.044 LT.D.PETKAR MADH.ADIVASI A.SHALA,ANJANGAON SURJI 34 32 0 1 5 7 13 40.62
27070306827
02.11.045 DYANPEETH ENG MED SCHOOL, ANJANGAON SURJI 39 39 21 13 5 0 39 100.00
27070306828
02.11.046 ANU JATI NAV BOUDHA BOYS GOVT NIVASI 28 28 1 14 6 2 23 82.14
27070303604 SHALA,PANDHAR
02.11.047 URDU HIGH SCHOOL ANJANGAON SURJI 26 26 0 4 16 3 23 88.46
27070306846
02.11.048 GREEN HEARTS SCHOOL ANJANGAON SURJI 8 8 4 4 0 0 8 100.00
27070306831
02.11.049 SHRI GURUMAULI ANUDANIT MADHYAMIK ASHRAM SHALA 37 36 0 2 16 2 20 55.55
27080110003
02.11.050 BAL SHIVAJI ENGLISH SCHOOL 7 7 5 2 0 0 7 100.00
27070306829
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 62
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade

TALUKA 2403 2322 369 621 555 123 1668 71.83


TOTAL
02.12.001 PRABODHAN VIDYALAYA, DARYAPUR 307 307 94 66 68 26 254 82.73
27070810909
02.12.002 ADARSHA HIGH SCHOOL, DARYAPUR 272 272 67 76 68 20 231 84.92
27070810911
02.12.003 DARAPUR HIGH SCHOOL, DARAPUR 46 45 15 15 8 2 40 88.88
27070805904
02.12.004 KASHIBAI AGRAWAL VIDYALAYA, YEVADA 210 210 33 68 52 9 162 77.14
27070809910
02.12.005 KHALLAR HIGH SCHOOL, KHALLAR 49 49 3 20 15 0 38 77.55
27070805303
02.12.006 RATNABAI RATHI HIGH SCH., DARYAPUR, DIST-AMRAVATI 127 127 16 19 36 8 79 62.20
27070810912
02.12.007 M.N.URDU HIGH SCHOOL, TAKLIPURNA, TQ.DARYAPUR 53 49 13 30 5 0 48 97.95
27070808103
02.12.009 VIKAS VIDYALAYA, VADNER GANGAI 68 67 3 11 22 3 39 58.20
27070809303
02.12.010 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, BHAMOD 41 41 5 19 6 0 30 73.17
27070807202
02.12.011 RASHTRIYA VIDYALAYA, TONGALABAD 54 52 3 19 19 0 41 78.84
27070804502
02.12.012 SUBODH VIDYALAYA, KALASHI 24 24 3 11 6 0 20 83.33
27070808502
02.12.013 PARASHRAM MAHARAJ VIDYALAYA, PIMPLOD 62 62 5 14 13 0 32 51.61
27070810304
02.12.014 Z. P. HIGH SCHOOL, DARYAPUR 8 7 0 0 0 0 0 0.00
27070810902
02.12.015 NAGAR PARISHAD URDU HIGH SCHOOL, DARYAPUR 89 89 10 18 22 5 55 61.79
27070810907
02.12.016 SHRI M. B. PAWAR VIDYALAYA, NANDED BK 32 32 6 15 1 0 22 68.75
27070806502
02.12.017 SHREE GURUDEO VIDYALAYA, NARDODA 31 31 1 14 5 0 20 64.51
27070802402
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 63
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.12.018 NARAYAN GURU MAHARAJ MADHYAMIK VIDYALAYA, GAYWADI 49 49 0 14 13 0 27 55.10
27070807703
02.12.019 JANATA VIDYALAYA, UMARI BAZAR 9 9 0 3 2 0 5 55.55
27070809702
02.12.020 SHREE TULSHIRAMJI PATIL VIDYALAYA, NALWADA 39 38 12 15 9 0 36 94.73
27070802302
02.12.021 SHREE GADGE BABA MADHYAMIK ASHRAM SCHOOL, AMALA 33 33 5 12 9 0 26 78.78
27070808303
02.12.022 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, RAMTIRTHA 45 45 2 15 12 0 29 64.44
27070803702
02.12.023 SMT.KOKILABAI GAVANDE VIDYALAYA, BABHALI BANOSA 23 23 0 1 4 0 5 21.73
27070810705
02.12.024 JAWAHARLAL VIDYALAYA, AARALA 20 20 7 7 3 1 18 90.00
27070805802
02.12.025 PRAGATIK VIDYALAYA, WARUD BK 31 30 3 10 4 1 18 60.00
27070809402
02.12.026 S.SHALIGRAMJI JAVARKAR VIDYALAYA, SASANRAMAPUR 29 29 0 20 1 0 21 72.41
27070807003
02.12.027 GIRIJASHANKAR VIDYALAYA, CHANDIKAPUR 42 40 14 17 2 0 33 82.50
27070800103
02.12.028 SHREE SANT LAHANUJI MAHARAJ VIDYAMANDIR, LOTWADA 23 22 4 11 2 0 17 77.27
27070806802
02.12.029 SAHEBRAO VISVANATH KOKATE SCHOOL,NAYAGAON 22 17 0 8 4 0 12 70.58
27070806002
02.12.030 ABHIVNAV BHARAT VIDYALAYA, SHINGNAPUR 21 21 4 12 2 0 18 85.71
27070806103
02.12.031 ZAMAJI WAKPANJAR VIDYALAYA, THILORI 46 45 1 14 10 0 25 55.55
27070808004
02.12.032 JYOTI VIDYALAYA, ASHOKNAGAR 27 25 1 1 3 6 11 44.00
27070810913
02.12.033 S.A.URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, DARAYAPUR 31 30 6 9 8 0 23 76.66
27070810915
02.12.034 SIR S.A.KHAN URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, YEVDA 25 25 2 6 5 2 15 60.00
27070809911
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 64
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.12.035 GAYABAI RAUT VIDYALAYA, YEODA 22 19 0 6 7 0 13 68.42
27070809909
02.12.036 LATE TRAMBAKRAO ALIS BABASAHEB GAWANDE 27 27 5 14 2 0 21 77.77
27070802802 VID,SANGLUD
02.12.037 MAHATMA JYOTIBA PHULE VIDYALAYA, MARKANDA 4 4 2 2 0 0 4 100.00
27070800202
02.12.038 LT PANDURANG PATIL T. GAVANDE SCHL,NACHONA 22 22 1 7 5 0 13 59.09
27070802702 DARYAPU
02.12.039 SHREE SAMARTH VIDYALAYA, MAHULI(DHANDE), DARYAPUR 37 37 6 19 5 0 30 81.08
27070801403
02.12.040 GIRJA SHANKAR VIDYALAYA,VADURA(PURNA),TQ.DARYAPUR 12 12 2 7 2 0 11 91.66
27070801002
02.12.041 MAHARSHI WALMIKI VIDYALAYA, SAMDA KASAMPUR 51 50 3 17 7 0 27 54.00
27070806902
02.12.042 NAZMA PATEL URDU HIGH SCHOOL, BABHALI 79 79 9 22 30 4 65 82.27
27070810706
02.12.043 LAXMINARAYAN NALKANDE MADHYAMIK VIDYALAYA, 27 26 2 12 4 0 18 69.23
27070801102 DHAMODI
02.12.044 DNYANPITH CONVENT, DARYAPUR 15 15 7 2 3 1 13 86.66
27070810921
02.12.045 PANORA MADHYAMIK VIDYALAYA, PANORA 28 28 1 17 6 0 24 85.71
27070807903
02.12.046 MAULANA AZAD URDU HIGH SCHOOL, WADNER GANGAI 28 28 0 14 10 0 24 85.71
27070809304
02.12.047 MADHYAMIK VIDYALAYA, KANHOLI 37 37 0 8 9 3 20 54.05
27070801202
02.12.050 S.VANKHEDE VIDYALYA, AMRAVATI 30 24 1 11 4 0 16 66.66
27070802602
02.12.051 URDU MADHYA.VIDYALAYA, SASAN(RAMAPUR),TQ.DARYAPUR 30 23 2 12 5 0 19 82.60
27070807004
02.12.052 MADHYA.VIDYALAYA, ADULABAZAR, 33 30 1 14 1 0 16 53.33
27070806703 TQ.DARYAPUR,AMRAVATI
02.12.053 KAI.PUNDLIKRAO KARALE VIDYA, SANGAWA(B), DARYAPUR 36 35 0 6 17 0 23 65.71
27070804602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 65
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.12.054 MILIND VIDYALAYA GOURKHEDA TQ-DARYAPUR,AMRAVATI 20 19 0 7 6 2 15 78.94
27070800602
02.12.056 SANT.LAHANUJI MAHARAJ URDU HIGH SCHOOL,ADULABAZAR 20 18 0 11 2 1 14 77.77
27070806704
02.12.057 GOVT SC NAVBOUDH BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, SAMDA 29 29 5 14 3 0 22 75.86
27070806704
02.12.058 SMT KESHARBAI H SIKCHI EDUCATION ACADEMY DARYAPUR 6 6 4 1 0 1 6 100.00
27072810927
TALUKA 2581 2533 389 813 567 95 1864 73.58
TOTAL
02.13.001 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, CHIKHALDARA 39 38 0 2 8 2 12 31.57
27070600108
02.13.002 Z. P. HIGH SCHOOL, KATKUMBH 30 30 6 14 2 0 22 73.33
27070610101
02.13.003 Z. P. HIGH SCHOOL, GOULKHEDA BAZAR 37 34 2 14 10 0 26 76.47
27070611002
02.13.004 SHASAKIYA POST BESIC ASHRAM SHALA, CHIKHALI 129 119 0 21 16 0 37 31.09
27070604102
02.13.005 SHASAKIYA POST BASIC ASHRAM SHALA, JARIDA 94 91 1 48 10 0 59 64.83
27070608501
02.13.006 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, TEMBRUSONDA 103 102 3 67 21 1 92 90.19
27070613709
02.13.007 Z.P.HIGH SCHOOL, SEMADOHA 34 30 0 3 4 0 7 23.33
27070603302
02.13.009 GIRIJAN VIDYALAYA, CHIKHALDARA 72 69 0 10 24 3 37 53.62
27070600109
02.13.010 SHREE GURUDEO TUKARAMJI KALE VIDYALAYA, TELKHAR 58 57 0 17 11 0 28 49.12
27070611902
02.13.011 SHREE SANT GADGE MAHARAJ VIDYALAYA, JAMTHI(RA) 28 26 1 16 6 0 23 88.46
27070613803
02.13.012 SWATANTRAVIR AJABRAO KALE PATIL VIDYALAYA, 46 45 4 23 6 0 33 73.33
27070608603 CHURANI
02.13.013 ADIWASI MADHYAMIK VIDYALAYA, SALONA 33 33 0 4 5 0 9 27.27
27070602002
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 66
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.13.014 SMT.LAHAMABAI KHADKE VIDYA, VASTAPUR, CHIKHALDARA 52 51 0 13 22 0 35 68.62
27070616603
02.13.015 CRESCENT URDU HIGH SCHOOL, AMRAVATI 26 25 2 11 12 0 25 100.00
27070600111
02.13.016 LATE V. NAIK ADIWASI P.B. ASHRAM SHALA, NAGAPUR 41 35 5 11 3 0 19 54.28
27070611103
02.13.017 SAMTA VIDYALAYA, BORALA, TQ.CHIKHALDARA 40 39 1 13 7 0 21 53.84
27070612702
02.13.018 DIPSHAKHA GURUKUL SAINIK SHALA, CHIKALDARA 37 37 3 23 10 0 36 97.29
27070600110
02.13.019 SHREE DADASAHEB R. S. GAWAI VIDYALAYA, 60 59 0 18 20 0 38 64.40
27070613704 TEMBRUSONDA
02.13.020 SHREE GURUDEO VIDYA MANDIR, BIHALI 38 37 0 0 10 2 12 32.43
27070602102
02.13.021 BAJIPRABHU DESHPANDE MADHYAMIK VIDYALAYA, 27 25 0 3 6 0 9 36.00
27070610902 KAJALDOH
02.13.022 LATE SHRIKRISHNAJI YEOLE 52 52 2 15 11 0 28 53.84
27070608703 VIDYALAYA,DAHENDRI(CHURNI
02.13.023 TANAJI MALUSARE MADHYAMIK VIDHYALAYA, KOYALARI 32 32 1 3 5 0 9 28.12
27070610802
02.13.024 KISANRAO UBHAD VIDYALAYA,BADANAPUR, 48 41 2 22 12 1 37 90.24
27070612002 TQ.CHIKHALDARA
02.13.025 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, RAYPUR, 42 39 0 9 17 0 26 66.66
27070604002 AMARAWATI
02.13.026 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, DOMA, 103 102 15 26 12 0 53 51.96
27070610201 CHIKHALDARA
02.13.027 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, GULLARGHAR 63 63 2 18 4 0 24 38.09
27070614902
02.13.028 VANVASI MADHYAMIK VIDYA.GIRGUTI DIST AMRAVATI 48 42 2 25 5 0 32 76.19
27070613902
02.13.029 SHRI SWAMI SAMARTH MADHYA VIDLY.MORGAD ,AMRAVATI 30 28 0 8 8 1 17 60.71
27070613102
02.13.030 MANGALMATA VIDYALAYA,BASTAPUR, TQ CHIKHALDARA 31 30 1 17 9 0 27 90.00
27070616602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 67
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.13.031 SHRI GURUDEO VIDYAMANDIR,GIRGUTI,CHIKHALDARA 32 31 0 20 6 0 26 83.87
27070613902
02.13.032 SHRI GURUDEO VIDYAMANDIR MOTHA,TQ CHILKHALDARA 43 40 0 1 12 5 18 45.00
27070601101
02.13.033 SHRI SWAMI GAJANAN MADHY.VIDLY.GARAJDHARI 30 26 0 4 7 0 11 42.30
27070613402 AMRAVATI
02.13.034 MADHYAMIK VIDYALAYA HATRU TQ-CHIKHALDARA,AMRAVATI 33 28 0 11 6 0 17 60.71
27070605607
02.13.035 SAW.G.F.ZADKHANDE 44 40 3 8 5 0 16 40.00
27070610702 MA.VIDYA,BAMADEHI,TQ.CHIKHALDARA
02.13.036 SHREE GURUDEO VIDYA 31 25 0 5 9 0 14 56.00
27070614102 MANDIR,AMBAPATI,TQ.CHIKHALDARA
02.13.037 SAW.SUDHAKARRAO NAIK MA.ADIWASI AASHRAMSHALA, 33 30 0 4 4 0 8 26.66
27070607002 BIBA
02.13.038 SHRIMATI LAKSHMIBAI G.ABHYANKAR 33 31 0 4 7 0 11 35.48
27070604802 VIDHYALAYA,DHAKANA
02.13.039 ANU.ADIVASI POST BASIC A.SHALA,HATARU,CHIKHALDARA 54 54 0 26 22 2 50 92.59
27070605608
02.13.040 MADH.ADIVASI ASHRAMSHALA,JAMLI,TQ.CHIKHALDARA 33 32 0 16 14 0 30 93.75
27070613804
02.13.041 SHRI R.S.GAWAI SEC.SCHOOL,MOTHA,TQ-CHIKHALDARA 35 29 0 9 2 0 11 37.93
27070601203
02.13.042 DNYANDEEP SEC.SCH, HATTIGHAT,CHIKHALDARA 32 26 1 7 4 0 12 46.15
27070607003 AMRAVATI
02.13.043 SANT SAIBABA SEC.SCHOOL,BHIROJA,TQ-CHIKHALDARA 31 23 0 2 7 0 9 39.13
27070609602
02.13.044 NIVASI ANDHA VIDYALAYA CHIKHALDARA 10 10 8 2 0 0 10 100.00
27070600114
TALUKA 1947 1836 65 593 401 17 1076 58.60
TOTAL
02.14.001 Z. P. HIGH SCHOOL, SADRABADI 71 67 9 26 15 3 53 79.10
27070914602
02.14.002 Z. P. HIGH SCHOOL, KALAMKHAR 93 91 5 23 9 0 37 40.65
27070912101
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 68
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.14.003 Z. P.(EX.GOVT)H.S.DHARNI 170 164 3 33 57 1 94 57.31
27070912103
02.14.004 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, RANIGAON 94 83 0 14 25 1 40 48.19
27070902501
02.14.005 DNYAN MANDIR KANYA MADHYAMIK VIDYALAYA, DHARNI 126 125 9 32 46 1 88 70.40
27070904906
02.14.006 DNYANMANDIR MADHYAMIK SHALA, DUNI 122 119 14 36 29 1 80 67.22
27070904003
02.14.007 VIDYANIKETAN HIGH SCHOOL, TITAMBA 128 125 1 44 35 1 81 64.80
27070913004
02.14.008 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, TEMBLI 99 93 0 24 9 0 33 35.48
27070912202
02.14.009 GOVT.POST ASHRAM SHALA, DHAVDI BIJU 142 134 1 21 20 0 42 31.34
27070900702
02.14.010 KASTURBA GANDHI VIDYALAYA, DHARNI 63 63 17 41 3 0 61 96.82
27070904908
02.14.011 POST BASIC ASHRAM SHALA, HARISAL 59 59 2 43 10 0 55 93.22
27070907403
02.14.012 SANT DYANESWAR VIDYALAYA, SAWALIKHEDA 55 53 1 14 20 1 36 67.92
27070910403
02.14.013 VIVEKANAND VIDYALAYA, KHAPARKHEDA 62 61 0 25 18 2 45 73.77
27070914502
02.14.014 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, SAWALIKHEDA 69 66 1 18 28 3 50 75.75
27140910402
02.14.015 GOVT.MADHYAMIK ASHRAM SHALA, SUSARDA, TQ.DHARNI 96 92 0 7 39 2 48 52.17
27070911202
02.14.016 RASHTRAPITA MAHATAMA GANDHI VIDYALAYA, SUSARDA 86 83 0 14 34 6 54 65.06
27070911204
02.14.017 SHRIRAM VIDYALAYA, HARISAL 55 54 0 26 12 0 38 70.37
27070907404
02.14.018 ADIWASI MELGHAT URDU HIGH SCHOOL, VAIRAGAD 34 34 5 6 13 0 24 70.58
27070900103
02.14.019 MAHATMA JYOTIBA PHULE MADHYAMIK 84 82 0 10 29 1 40 48.78
27070900104 VIDYALAYA,BAIRAGAD
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 69
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.14.020 JIVAN VIKAS VIDYALAYA, DAHENDA 51 47 2 28 8 1 39 82.97
27070903202
02.14.021 AADARSHA MADHYAMIK VIDYALAYA, CHAKADA, TQ.DHARNI 58 56 0 12 21 1 34 60.71
27070901503
02.14.022 R.S.TUKDOJI MAHARAJ ADIWASI A.SHALA, BHOKARBARDI 54 52 3 30 14 0 47 90.38
27070906703
02.14.023 SHREE DADASAHEB GAWAI VIDYALAYA, RATNAPUR 63 58 4 31 12 0 47 81.03
27070903402
02.14.024 SANE GURUJI VIDYALAYA, SHIRPUR 24 24 0 3 1 0 4 16.66
27070912002
02.14.025 MADHYAMIK VIDYALAYA, PATIYA, PO.DUNI, TQ.DHARNI 38 37 0 15 8 0 23 62.16
27070902002
02.14.026 MADHYAMIK VIDYALAYA, GOLAI 35 34 2 16 11 0 29 85.29
27070902603
02.14.027 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, KUNTAGA, DHARANI 117 105 0 14 44 3 61 58.09
27070900203
02.14.028 EKLAVYA MADHYA.VIDYALAYA, DHULGHAT 28 27 2 15 7 0 24 88.88
27070902402 RLY,TAL.DHARANI
02.14.029 SHREE GADGE MAHARAJ MADHYA.ASHRAM SHALA, 83 78 0 19 22 1 42 53.84
27070906102 DHAKARMAL
02.14.030 GOVT.MADH.ASHRAMSHALA,TITAMBA,TQ.DHARANI,AMARAVAT 112 106 2 23 27 1 53 50.00
27070913002 I
02.14.031 SHRI.C.PATEL ADIVASI 62 62 0 5 13 3 21 33.87
27070904102 ASHRAMSHALA,LAVADA,TQ.DHARANI
02.14.032 KASTURBA GANDHI ADIVASI A.SHALA,GONDAWADI,DHARANI 38 37 3 30 3 0 36 97.29
27070904908
02.14.033 PRO.W.P.VARDHE ENGLISH HI.SCHOOL,DHARNI,TQ-DHARNI 27 26 5 14 4 0 23 88.46
27070904909
02.14.034 KHWAJA A.A. URDU HIGH SCH.,DHARANI 48 48 5 14 23 2 44 91.66
27070904911
02.14.035 KIDS CARESCHOOL,DHARANI TAL. DHARANI 49 47 10 22 11 0 43 91.48
27070904910
02.14.036 MONTFORT SCH PRIMARY SCH,DHARANI,AMRAVATI 46 46 36 6 4 0 46 100.00
27070912602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 70
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
02.14.037 ANUDANIT ASHRAM SHALA, BORI 41 41 1 15 13 1 30 73.17
27070908402
TALUKA 2682 2579 143 769 697 36 1645 63.78
TOTAL
DISTRICT
AMRAVATI 41312 40430 5965 11241 9590 2161 28957 71.62
TOTAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 71
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.01.001 AIDED HIGH SCHOOL, BULDHANA 228 228 62 83 41 21 207 90.78
27040108740
04.01.002 BHARAT VIDYALAYA, BULDHANA 371 371 157 122 69 11 359 96.76
27040108741
04.01.003 PRABODHAN VIDYALAYA, BULDHANA 201 199 84 58 34 8 184 92.46
27040108742
04.01.004 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, BULDHANA 282 278 25 73 74 39 211 75.89
27040108738
04.01.005 Z. P. HIGH SCHOOL, DEULGHAT 245 242 32 106 58 2 198 81.81
27040100404
04.01.006 Z. P. HIGH SCHOOL, DHAD 248 244 43 88 66 3 200 81.96
27040103006
04.01.007 URDU HIGH SCHOOL, BULDHANA 183 180 12 54 80 12 158 87.77
27040108730
04.01.008 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, RAIPUR 40 40 11 20 2 0 33 82.50
27040106503
04.01.009 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, MASRUL 62 61 16 27 6 0 49 80.32
27040104602
04.01.010 Z. P. HIGH SCHOOL, PADALI 70 69 29 33 5 0 67 97.10
27040101502
04.01.011 Z. P. HIGH SCHOOL, SAKHALI BK 85 84 4 33 28 4 69 82.14
27040109103
04.01.012 Z. P. MADHYAMIK KANYA SHALA, BULDHANA 6 6 0 0 2 3 5 83.33
27040108732
04.01.013 JANATA VIDYALAYA, PIMPALGAON SARAI 121 120 26 30 19 0 75 62.50
27040106403
04.01.014 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, CHANDOL 121 120 6 30 40 3 79 65.83
27040105103
04.01.016 Z. P. HIGH SCHOOL, MHASLA BK 83 83 7 40 13 0 60 72.28
27040105502
04.01.017 PANDIT JAWAHARLAL NEHRU VIDYALAYA,AMBHODA 52 50 4 19 15 1 39 78.00
27040101902 BULDHANA
04.01.018 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, SHIRPUR 49 48 8 21 9 2 40 83.33
27040109403
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 72
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.01.019 Z. P. BOY'S HIGH SCHOOL, BULDHANA 9 8 0 1 1 0 2 25.00
27040108705
04.01.020 JIJAMATA HIGH SCHOOL, DUDHA 158 133 25 71 3 0 99 74.43
27040102102
04.01.021 SHREE SHINDE GURUJI KANYA VIDYALAYA, BULDHANA 21 21 0 3 4 7 14 66.66
27040108735
04.01.023 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, BHADOLA 48 47 0 17 15 0 32 68.08
27040106903
04.01.024 SHARAD PAWAR HIGH SCHOOL, PANGARI 102 98 22 38 14 2 76 77.55
27040109002
04.01.025 Z.P.URDU MADHYAMIK VIDYALAYA, RAIPUR 54 52 11 31 4 0 46 88.46
27040106504
04.01.026 VIDYAVIKAS VIDYALAYA, KOLWAD 125 125 20 56 26 0 102 81.60
27040102502
04.01.027 RUKHAI MADHYAMIK KANYA VIDYALAYA, BULDHANA 33 33 2 7 18 4 31 93.93
27040108733
04.01.028 SHARDA DNYANPEETH CONVENT, BULDANA 164 164 91 50 17 5 163 99.39
27040108728
04.01.029 MAHATMA JYOTIBA PHULEY VIDYALAYA, NANDRAKOLI 82 82 8 37 22 0 67 81.70
27040108903
04.01.030 VIVEKANAND VIDYALAYA, SAW 74 73 7 33 15 0 55 75.34
27040108402
04.01.031 SHREE SHARAD PAWAR HIGH SCHOOL, BHADGAON 59 59 4 21 16 1 42 71.18
27040105002
04.01.032 SHARAD PAWAR VIDYALAYA, WARUD 99 99 44 40 2 0 86 86.86
27040109303
04.01.033 CHAKRADHAR SWAMI VIDYALAYA, MADH 56 56 29 18 5 0 52 92.85
27040101803
04.01.036 CHHATRAPATI MADHYAMIK 27 26 4 14 4 0 22 84.61
27040108504 VIDYALAY,SUNDARKHED,BULDHANA
04.01.037 SAHAKAR VIDYAMANDIR, BULDHANA 119 119 61 47 11 0 119 100.00
27040108603
04.01.038 SHARAD PAWAR VIDYALAYA, SAGWAN 21 20 0 0 2 2 4 20.00
27040109303
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 73
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.01.039 SHREE JAGDAMBA MADHYAMIK VIDYALAYA, IRLA 35 34 3 13 6 0 22 64.70
27040105302
04.01.040 MAULANA AZAD URDU HIGH SCHOOL, DHAD 52 51 17 29 0 0 46 90.19
27040103104
04.01.041 RAJASHRI MADHYAMIK VIDYALAYA, YELGAON 22 21 1 12 6 0 19 90.47
27040108602
04.01.042 MAULANA ABDUL KALAM AZAD URDU HIGH 28 28 0 5 17 3 25 89.28
27040108737 SCHOOL,BULDHANA
04.01.043 SHREE NAVNATH MADHYAMIK VIDYALAYA, GUMMI 45 45 32 8 0 0 40 88.88
27040104202
04.01.044 LATE BHASKARRAO SHINGANE VIDYALAYA, WARWAND 75 74 11 38 11 0 60 81.08
27040107704
04.01.045 LATE BHASKARRAO SHINGANE VIDYALAYA, CHAWTHA 42 39 4 25 1 0 30 76.92
27040100902
04.01.046 LATE S.M.BHASKARRAOJI SHINGANE 43 43 11 20 8 0 39 90.69
27040104102 MADHYA.VIDYA,DOMRUL
04.01.047 KALABAI RAJDHARSING PAWAR 43 43 14 21 8 0 43 100.00
27040103502 M.VIDYA,SATGAON(MHASALA)
04.01.048 RAJE SAMBHAJI VIDYALAYA, DONGARKHANDALA 111 109 4 44 30 2 80 73.39
27040107103
04.01.049 RAJIV GANDHI MILTRY SCHOOL ,BULDANA DIST BULDANA 148 148 32 60 39 10 141 95.27
27040102503
04.01.050 MADHYAMIK ASHRAM SHALA PALSKHED 32 31 10 18 0 0 28 90.32
27040101702 (NAGO)DIST-BULDANA
04.01.051 SHIVAJI MADHYAMIK VIDLY.HATEDI(BK)TQ&DIST-BULDANA 74 71 5 20 28 2 55 77.46
27040102201
04.01.052 ANUDANIT ADIWASI MA.AASHRAM 40 38 0 4 11 2 17 44.73
27040108606 SHALA,YELGAON,BULDHANA
04.01.053 SARASWATI MA.WA UCHCH MA.VIDYALAYA, SUNDARKHED 56 56 15 35 1 0 51 91.07
27040108505
04.01.054 SHARAD PAWAR URDU HIGH SCHOOL, CHANDOL,BULDHANA 22 21 1 9 11 0 21 100.00
27040105104
04.01.055 ABDUL HAMID URDU HI.SCH,NEAR MOTI MASJID,BULDHANA 30 25 0 6 17 1 24 96.00
27040108743
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 74
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.01.056 VANDE BHARTI VIDYALAY,DHAD,TQ/DIST-BULDHANA 71 68 13 32 0 0 45 66.17
27040103008
04.01.057 SHRI NAGESHWAR MADH.VID. PADALI,TQ&DIST-BULDHANA 34 34 13 17 0 0 30 88.23
27040101503
04.01.058 M.AZAD URDU HI.SCH ,DHOLSAVANGI,TQ&DIST-BULDHANA 22 22 6 14 1 0 21 95.45
27040103103
04.01.059 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOLA JINTHA RD KOLWAD 31 30 5 15 7 3 30 100.00
27040102504
04.01.060 SAHAKAR VIDYAMANDIR DHAD, TQ DIST BULDANA 45 45 44 1 0 0 45 100.00
27040103001
04.01.061 DNYANDIP MADHYAMIK VIDYALAY, BULDANA 56 56 8 16 14 8 46 82.14
27040108509
04.01.062 MATOSHRI VIDYA MANDIR,MOUNDALA AT POST MAUDALA 33 32 0 7 6 0 13 40.62
27040105702
04.01.064 SHIVSAI UNIVERSAL SCHOOL KOLWAD 28 28 20 8 0 0 28 100.00
27040102506
04.01.065 RAJARSHI SHAHU VIDYALAYA 21 21 10 4 2 0 16 76.19
27040105502
04.01.066 SHIVSAI DNYANPEETH MASRUL 15 15 6 8 1 0 15 100.00
27040104603
04.01.067 SAHKAR VIDYA MANDIR DONGARKHANDALA 13 13 9 4 0 0 13 100.00
27040107102
TALUKA 4965 4879 1148 1814 965 161 4088 83.78
TOTAL
04.02.001 LATE BABANRAO DESHPANDE VIDYALAYA, MOTALA 271 266 30 52 79 26 187 70.30
27040508504
04.02.002 M. E. S. HIGH SCHOOL, DHAMANGAON BADHE 215 215 73 74 19 1 167 77.67
27040500904
04.02.003 AIDED E. S. HIGH SCHOOL, SHELGAON BAZAR 26 25 3 7 7 0 17 68.00
27040502202
04.02.004 BHIKAMRAO S.DESHMUKH VIDYALAYA, POPHALI 98 98 14 32 29 1 76 77.55
27040503502
04.02.005 SHREE JAGADAMBA VIDYALAYA, LIHA BK 70 68 4 27 27 1 59 86.76
27040502802
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 75
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.02.006 JANATA HIGH SCHOOL, TALANI 20 20 4 8 2 0 14 70.00
27040505702
04.02.007 SHREE ANANTRAO SARAF VIDYALAYA, SHELAPUR BK 146 144 19 60 20 0 99 68.75
27040506002
04.02.008 JANATA HIGH SCHOOL, KOTHALI ,MOTALA, BULDHANA 116 116 11 43 19 1 74 63.79
27040509503
04.02.009 NAVJEEVAN VIDYALAYA, ROHINKHED 127 126 48 51 10 1 110 87.30
27040504703
04.02.010 Z. P. HIGH SCHOOL, KHEDI PANHERA 35 34 5 14 3 0 22 64.70
27040501301
04.02.011 JAWAHAR URDU HIGH SCHOOL, MOTALA 86 86 5 20 44 8 77 89.53
27040508505
04.02.012 TIRUPATI BALAJI VIDYALAYA, KORHALA(BAJAR) 85 85 8 46 10 0 64 75.29
27040501602
04.02.013 KUSUMAVATI BHIMRAO JADHAV KNOWLEDGE HUB,BULDHANA 62 61 0 8 21 8 37 60.65
27040506902
04.02.014 JIJAMATA KANYA VIDYALAYA, MOTALA 97 94 3 7 34 7 51 54.25
27040508506
04.02.015 SHARAD PAWAR VIDYALAYA, SAROLA MAROTI 44 43 3 22 6 0 31 72.09
27040503902
04.02.016 SARASWATI MADHYAMIK VIDYALAYA, DIDOLA BK 30 30 0 7 14 1 22 73.33
27040508203
04.02.017 CHHATRAPATI SHIVAJI 42 42 6 17 13 0 36 85.71
27040500402 VIDYA,SINDKHED,LAPATI,T.MOTALA
04.02.018 RENUKA DEVI MADHYAMIK VIDYALAYA, RAJUR 42 42 0 1 15 7 23 54.76
27040507603
04.02.019 NATIONAL URDU HIGH SCHOOL, ROHANKHED 59 59 13 30 8 1 52 88.13
27040504704
04.02.020 DR. ZAKIR HUSAIN URDU HIGH SCHOOL,DHAMANGAON 49 47 12 27 8 0 47 100.00
27040500905 BADHE
04.02.021 RAJE CHHATRAPATI VIDYALAYA, JAIPUR 55 53 2 20 15 0 37 69.81
27040508803
04.02.022 KULSWAMINI MADHYAMIK VIDYALAYA, PIMPALGAON (DEVI) 31 29 1 15 8 1 25 86.20
27040500301
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 76
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.02.023 SAMATA VIDYALAYA, TARODA 58 56 0 6 16 7 29 51.78
27040509402
04.02.024 KARMAVEER BHIKAMSINGH PATIL MADHYAMIK VID, NIPANA 12 12 1 0 4 0 5 41.66
27040501902
04.02.025 SHREE CHANGDEO VIDYALAYA, UBALKHED, TQ.MOTALA 71 71 25 32 9 1 67 94.36
27040504902
04.02.026 RASHTRIYA MADHYAMIK VIDYALAYA, 131 126 6 57 32 5 100 79.36
27040503302 PIMPRIGAWALI,MOTALA
04.02.027 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA TARODA,TQ-MOTOLA 28 27 0 6 5 0 11 40.74
27040509403
04.02.028 SWA. H.S.KHAN URDU MADH.VID.,RAJUR ,TQ-MOTALA 30 27 0 4 13 2 19 70.37
27040507604
04.02.029 CHANDBI URDU HIGHSCHOOL,KOTHALI,TQ-MOTALA 33 33 6 13 13 0 32 96.96
27040509504
04.02.030 SAHKAR VIDYAMANDIR,DHAMANGAON BADHE, TQ MOTALA, 26 26 24 2 0 0 26 100.00
27040500906
04.02.031 SAHKAR VIDYA MANDIR MOTALA 29 29 21 8 0 0 29 100.00
27040508507
04.02.032 S D PATIL MADHY AND UCHA MADHY SHALA DIDOLI BK 1 1 0 0 0 1 1 100.00
27040508204
TALUKA 2225 2191 347 716 503 80 1646 75.12
TOTAL
04.03.001 AMAR VIDYALAYA, AMDAPUR 155 151 24 51 34 0 109 72.18
27040211908
04.03.002 SHASAKIYA MADHYAMIK VIDYALAYA, CHIKHALI 19 19 0 0 3 4 7 36.84
27040200118
04.03.003 R.BONDRENAGARPARISHAD VID, HIKHALI 121 119 1 29 41 10 81 68.06
27040200117
04.03.004 ADARSHA VIDYALAYA, CHIKHALI 464 464 208 138 69 17 432 93.10
27040200120
04.03.005 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, KINHOLA 52 48 9 20 8 0 37 77.08
27040202103
04.03.008 Z. P. MADHYAMIK VIDYALAYA, MANGRUL NAVGHARE 59 59 10 23 14 0 47 79.66
27040210803
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 77
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.03.009 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, SHELSUR 82 80 16 36 18 0 70 87.50
27040206902
04.03.010 SARASWATI MADHYAMIK VIDYALAYA, BHOKAR 36 36 12 19 2 0 33 91.66
27040201102
04.03.011 VIVEKANAND VIDYALAYA, EKLARA 150 149 64 63 16 0 143 95.97
27040203603
04.03.012 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, UNDRI 252 240 38 83 51 3 175 72.91
27040205804
04.03.013 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, ISOLI 64 64 3 17 16 2 38 59.37
27040212103
04.03.014 SHREE SIDDHESHWAR VIDYALAYA, KOLARA 41 41 19 15 5 1 40 97.56
27040203102
04.03.015 DR. BABASAHEB AMBEDKAR VIDYALAYA, SAVANA 59 59 2 16 11 0 29 49.15
27040209203
04.03.016 SHREE SHIVAJI MADHYAMIK SHALA, CHIKHALI 372 372 102 110 90 21 323 86.82
27040200119
04.03.017 SHREE DNYANESHWAR HIGH SCHOOL, PETH 103 97 25 49 11 0 85 87.62
27040210102
04.03.018 TAKSHASHILA MADHYAMIK VIDYALAYA, CHIKHALI 75 75 7 18 22 10 57 76.00
27040200121
04.03.019 POST BASIC ASHRAM SHALA, KARVAND 31 24 0 2 11 0 13 54.16
27040204704
04.03.020 Z.P.URDU MADHYAMIK SHALA, AMDAPUR 92 92 13 42 29 3 87 94.56
27040211906
04.03.021 MAHARANA PRATAP VIDYA.CHIKHLI,BULDHANA 33 32 6 9 5 1 21 65.62
27040200122
04.03.022 RADHABAI KHEDEKAR VIDYALAYA, CHIKHALI 95 95 40 33 15 3 91 95.78
27040200123
04.03.023 BASHIRIYA URDU HIGH SCHOOL, AMDAPUR 23 23 3 14 6 0 23 100.00
27040211907
04.03.024 PANDAV VIDYALAYA, KAVHALA 45 45 6 19 15 0 40 88.88
27040206702
04.03.025 SHREE SANT GULABBABA VIDYALAYA, DIVTHANA,BULDHANA 33 32 9 14 8 0 31 96.87
27040209102
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 78
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.03.026 UMAKANT VIDYALAYA, SATGAON BHUSARI 34 32 0 13 9 0 22 68.75
27040202202
04.03.027 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, SAKEGAON 48 48 6 32 4 0 42 87.50
27040208502
04.03.028 SHREE DNYANESHWAR VIDYALAYA, DHOTRANAIK 20 19 1 8 5 0 14 73.68
27040205303
04.03.029 RAJARSHI SHAHU VIDYALAYA, DAHIGAON 39 39 13 19 6 0 38 97.43
27040209902
04.03.030 CHHATRAPATI SAMBHAJI VIDYALAYA, KELWAD 50 50 26 18 5 0 49 98.00
27040201902
04.03.031 MADHYAMIK ASHRAM SHALA, KINHI-NAIK 62 61 6 28 14 0 48 78.68
27040205603
04.03.032 LATE MAASAHEB MEENATAI THAKARE VIDYA., 37 31 4 12 9 1 26 83.87
27040203702 KHANDALA(M)
04.03.033 SHAHAJI RAJE VIDYALAYA, UNDRI 63 62 18 27 14 0 59 95.16
27040205803
04.03.034 NARMADA MADHYAMIK VIDYALAYA, MANGRUL (ISRUL) 62 62 14 28 9 3 54 87.09
27040207502
04.03.035 JAI BAJARANJ VIDYALAYA, TAKARKHEDA HELGA 45 45 16 15 11 0 42 93.33
27040205002
04.03.037 MAHARANA PRATAP VIDYALAYA, BERALA 97 93 47 39 4 0 90 96.77
27040200202
04.03.038 SARASWATI MADHYAMIK VIDYALAYA, BORGAON KAKADE 39 39 8 19 7 0 34 87.17
27040209802
04.03.039 SURYABHAN BAPU VIDYALAYA, KHAIRAV, TQ.CHIKHALI 31 28 2 16 7 0 25 89.28
27040203202
04.03.040 SAVITRIBAI VIDYALAYA, BHALGAON 24 24 9 5 5 0 19 79.16
27040200902
04.03.041 JANKIDEVI VIDYALAYA, DEULGAON DHANGAR 122 122 31 77 6 1 115 94.26
27040200502
04.03.042 PARMANAND VIDYALAYA, KATODA 17 17 13 3 1 0 17 100.00
27040202902
04.03.043 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, ANCHARWADI 74 72 12 37 13 0 62 86.11
27040207102
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 79
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.03.044 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, MERA BK 95 94 20 48 11 1 80 85.10
27040211704
04.03.045 SHREE AUNDHESHWAR VIDYALAYA, SHELGAON ATOL 22 22 0 6 9 1 16 72.72
27040207702
04.03.046 SHIVAJI POST BASIC ASHRAM SHALA, ANCHARWADI 22 19 0 1 8 1 10 52.63
27040207103
04.03.047 NEHRU VIDYALAYA, ANTRIKHEDEKAR 38 38 11 17 4 0 32 84.21
27040211503
04.03.048 SAVITRIBAI FULE VIDYALAYA, GANGALGAON 35 35 5 15 9 0 29 82.85
27040202802
04.03.049 Z.P.URDU HIGH SCHOOL, MERA KD 41 39 4 19 10 2 35 89.74
27040211803
04.03.050 SHREE SHIVSHANKAR VIDYALAYA, BHAROSA 115 115 89 25 1 0 115 100.00
27040200302
04.03.051 LATE BHASHKARRAOJI SHINGNE VIDYA, PALASKHED 51 51 19 20 5 0 44 86.27
27040201502 DAULAT
04.03.052 SAMBHAJI RAJE VIDYALAYA, ISRUL 36 32 2 18 6 0 26 81.25
27040207402
04.03.053 DR. ZAKIR HUSEN URDU HIGH SCHOOL, CHIKALI 56 56 17 23 12 3 55 98.21
27040200124 BULDHANA
04.03.054 LATE S.M.B.SHINGANE URDU HIGH SCHL, UNDRI 30 27 3 8 14 1 26 96.29
27040205805 CHIKHALI
04.03.055 SHREE DNYANESHWAR VIDYALAYA, DHOTRA BHANGOJI 153 149 4 38 67 6 115 77.18
27040206402
04.03.056 Z. P. MADHYAMIK VIDYALAYA, SAVARGAON (DUKARE) 37 37 4 10 9 2 25 67.56
27040208602
04.03.057 LATE BHASKARRAO SHINGANE VIDYALAYA,BHORSA-BHORSI 69 68 1 22 31 5 59 86.76
27040203502
04.03.058 DNYANESHWAR VIDYALAYA 36 36 6 17 8 1 32 88.88
27040211402 WARKHED,TQ-CHIKHALI,BULADANA
04.03.059 LATE BHASKARRAO SHINGNE MADHYAMIK VIDYALAYA, 30 30 24 5 1 0 30 100.00
27040207302 AMONA
04.03.060 SHRI GURUDEO VIDYALAYA, DHODAP, TAL CHIKHALI 48 48 11 29 6 0 46 95.83
27040204302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 80
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.03.061 RAJMATA JIJAU MULINCHI SAINIK SHALA, CHANDHAI 123 123 30 58 28 4 120 97.56
27040201302
04.03.062 GURUKRUPA MADHYA.VIDYALAYA, 40 39 1 23 13 0 37 94.87
27040211102 PENSAVANGI,TQ.CHIKHALI
04.03.063 SMT.PRABHAWATIKAKU SHINGANE 32 31 2 17 2 0 21 67.74
27040208003 MA.VID,GODARI,CHIKHALI
04.03.064 SHRI SHIVAJI HI.SCH,NAYGAON BU.PO.PIMPALGAON UNDA 34 32 1 10 7 0 18 56.25
27040210902
04.03.066 ANURADHA ENG.MED.SCH.,CHIKHALI,TQ-CHIKHALI 63 63 39 21 2 0 62 98.41
27040200130
04.03.067 SWA.HAJI ROSHANKHAN URDU MADH 32 31 6 21 4 0 31 100.00
27040202104 VID,KINHOLA,CHIKHALI
04.03.068 AADARSH CONVENT, CHIKHALI, TAL. CHIKHALI 53 53 38 12 3 0 53 100.00
27040200128
04.03.069 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL WALTI 35 35 10 14 8 1 33 94.28
27040209603
04.03.070 SAHAKAR VIDYA MANDIRUNDRI,TQ CHIKHALI DIST 12 12 10 2 0 0 12 100.00
27040205808 BULDANA
04.03.071 Z P URDU MADHYAMIK SHALA 27 25 0 17 5 1 23 92.00
27040202101
04.03.072 RENUKAMATA SCHOOL AND JR. COLLEGE, CHIKHALI 28 28 26 1 1 0 28 100.00
27040200903
04.03.073 SHRI SHIVAJI MADHYAMIC VIDYALAYA TORANWADA 9 7 0 5 2 0 7 100.00
27040206002
04.03.074 KARAM ENGLISH HIGHSCHOOL CHIKHALI 10 10 4 3 3 0 10 100.00
27040200147
TALUKA 4732 4645 1230 1741 918 109 3998 86.07
TOTAL
04.04.001 DEULGAON RAJA HIGH SCHOOL, BULDHANA 544 543 171 163 111 31 476 87.66
27040400115
04.04.002 MUN. SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, DEULGAON RAJA 314 311 25 74 102 35 236 75.88
27040400113
04.04.003 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, DEULGAONMAHI 129 129 16 61 21 1 99 76.74
27040403605
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 81
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.04.006 JANATA VIDYALAYA, SINGAON, JAHANGIR 86 85 11 32 17 0 60 70.58
27040405303
04.04.007 S.M.LATE BHASKAR SINGNE VIDYALAYA, KHALYALGAVAN 32 30 3 16 6 1 26 86.66
27040404602
04.04.008 MAHATMA JYOTIBA PHULE HIGH SCHOOL, TULJAPUR 50 50 15 26 2 0 43 86.00
27040403302
04.04.010 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, PIMPALGAON BK 56 55 5 21 20 0 46 83.63
27040402202
04.04.011 SHREE GANESH VIDYALAYA, JAWALKHED 36 36 7 20 7 1 35 97.22
27040401902
04.04.013 DINDAYAL VIDYALAYA, DEULGAON RAJA 196 196 19 44 63 24 150 76.53
27040400112
04.04.014 SHREE LALBAHADUR SHASTRI VIDYALAYA, MENDGAON 22 22 14 7 1 0 22 100.00
27040400702
04.04.016 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, DEULGAON MAHI 62 62 7 27 13 0 47 75.80
27040403606
04.04.018 KAMALA NEHRU KANYA VIDYALAYA, DEULGAON RAJA 35 35 3 4 6 13 26 74.28
27040400111
04.04.020 SHREE AUNDHESHWAR VIDYALAYA, ANDHERA 73 72 38 27 4 0 69 95.83
27040400303
04.04.023 RAJE SAMBHAJI VIDYALAYA, ASOLI JAHAGIR 28 27 4 9 8 0 21 77.77
27040401302
04.04.024 MAULANA AZAD URDU HIGH SCHOOL, DEULGAON MAHI 32 32 10 15 7 0 32 100.00
27040403607
04.04.025 LAL BAHADUR SHASTRI VIDYALAYA, PADALISHINDE 19 19 8 11 0 0 19 100.00
27040400802
04.04.026 S.M.LATE B.SHINGANE VIDYALAYA, SAWARKHED (BHOI) 30 30 3 16 6 0 25 83.33
27040403202
04.04.027 PRABHODHANKAR THAKARE VIDYALAYA, SARAMBA 33 33 6 20 7 0 33 100.00
27040405802
04.04.028 LATE LAXMIBAI MADHYAMIK ASHRAM SHALA,SHIVANI 50 47 6 33 5 1 45 95.74
27040401202 ARMAL
04.04.029 AMEN AJIJ URDU HIGH SCHOOL, DEULGAON RAJA 47 47 5 12 16 5 38 80.85
27040400114
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 82
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.04.030 SHREE SOMNATH MAHARAJ MADHYAMIK VID,PIMPRI 30 30 15 15 0 0 30 100.00
27040401002 ANDHALE
04.04.032 LATE BHASKARRAOJI SHINGNE MADHY.VID,NIMGAON GURAO 9 6 0 0 1 0 1 16.66
27040403902
04.04.033 SAHAKAR MAHARSHI SWA. B SHINGANE MADHY.VID, 2 2 0 0 0 0 0 0.00
27040402602 GIROLI
04.04.034 SWA.BHASKARRAOJI SHINGANE 9 9 0 1 2 0 3 33.33
27040405202 MADHYA.VID,DHOTRA,NANDAI
04.04.036 Z.P.MADHYAMIK SHALA, MEHUNARAJA TAL DEULGAON RAJA 32 32 6 11 6 0 23 71.87
27040404802
04.04.037 KAI.BHASKARRAOJI SHINGANE HIGH SCHOOL, MANDAPGAON 40 40 17 19 2 0 38 95.00
27040403502
04.04.038 SWAMI VIVEKANANDA MADHYAMIK 86 86 24 29 21 7 81 94.18
27040400118 VIDYALAYA,DEULGAONRAJA
04.04.041 SMT. P.KAKU SHINGANE VIDYALAYA, SAWARKHED NAGARE 28 28 15 10 1 0 26 92.85
27040401102
04.04.043 SAHAKAR VIDYA MANDIR ,DEULGAON RAJA ,BULDHANA 57 57 32 18 4 1 55 96.49
27040400117
04.04.044 SAHAKAR VIDY MANDIR,DEULGAON MAHI TQ DEULGAON 43 43 23 18 0 0 41 95.34
27040403604 RAJA

TALUKA 2210 2194 508 759 459 120 1846 84.13


TOTAL
04.05.001 NUTAN MADHYAMIK VIDYALAYA, KINGAON RAJA 108 108 37 38 19 1 95 87.96
27041304805
04.05.002 M. E. S. HIGH SCHOOL, SAKHARKHERDA 111 111 56 39 6 0 101 90.99
27041301709
04.05.003 JIJAMATA VIDYALAYA, SINDKHED RAJA 191 189 41 112 23 2 178 94.17
27041309308
04.05.004 NEHRU VIDYALAYA, MALKAPUR PANGRA 143 141 60 66 4 0 130 92.19
27041302803
04.05.005 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, SAKHARKHERDA 157 156 95 41 7 0 143 91.66
27041301708
04.05.006 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, JAMBHORA 37 37 6 18 3 1 28 75.67
27041307602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 83
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.05.007 JANATA VIDYALAYA, SAVKHED-TEJAN 95 95 32 49 10 1 92 96.84
27041303902
04.05.008 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, SHENDURJAN 74 73 24 41 2 0 67 91.78
27041300106
04.05.009 YASHWANT MADHYAMIK VIDYALAYA, DIGRAS BK 29 28 2 14 7 0 23 82.14
27040405403
04.05.010 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, SONOSI 51 51 22 20 3 0 45 88.23
27041307702
04.05.011 MAHATMA JYOTIBA PHULE HIGH SCHOOL, SINDKHED RAJA 82 82 11 43 12 1 67 81.70
27041309309
04.05.012 JIVAN VIKAS VIDYALAYA, DUSARBID 222 221 79 89 28 3 199 90.04
27041308608
04.05.013 SANJAY GANDHI VIDYALAYA, DHANDARWADI 88 88 12 41 19 1 73 82.95
27041310002
04.05.014 JIJAMATA VIDYALAYA, SAKHARKHERDA 168 166 75 64 11 0 150 90.36
27041301707
04.05.015 JIVAN VIKAS VIDYALAYA, SATHEGAON 39 39 5 19 11 1 36 92.30
27041306102
04.05.016 JIJAMATA VIDYALAYA, ADGAON RAJA 35 35 3 20 11 0 34 97.14
27041301002
04.05.017 RASHTRAMATA JIJAU KANYA VIDYALAYA, SINDKHED RAJA 51 51 14 32 5 0 51 100.00
27041309311
04.05.018 SAVITRIBAI FULE KANYA VIDYALAYA, SINDKHED RAJA 31 28 4 15 2 0 21 75.00
27041309310
04.05.019 TUKARAM KAYANDE VIDYALAYA,RUMHANA,TQ.SINDKHED 99 97 20 54 19 0 93 95.87
27041305402 RAJA
04.05.020 SHREE DNYANESHWAR VIDYALAYA, DUSARBEED 61 47 8 30 7 1 46 97.87
27041308607
04.05.021 YASHWANTRAO CHAVHAN HIGH SCHOOL, RAJEGAON 32 32 14 9 5 0 28 87.50
27041300802
04.05.022 ANNASAHEB GAIKWAD VIDYALAYA, DEULGAON KOL 29 29 2 12 6 0 20 68.96
27041306802
04.05.023 URDU HIGH SCHOOL, SAKHARKHERDA 56 56 3 22 20 2 47 83.92
27041301710
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 84
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.05.024 KAMAKSHI DEVI MADHYAMIK VIDYALAYA, KINGAON RAJA 39 39 4 12 16 0 32 82.05
27041304804
04.05.025 DR.BABASAHEB AMBEDKAR URDU H.SCHOOL, SINDKHED 34 34 7 16 8 0 31 91.17
27041309312 RAJA
04.05.027 NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE MADYAMIK 44 43 23 17 1 0 41 95.34
27041300105 VID.SHENDURJAN
04.05.028 PRO. JAWEDKHAN URDU HIGH SCHOOL, DUSARBID 48 45 22 13 7 1 43 95.55
27041308605
04.05.029 LATE BHASKARRAO SHINGANE VIDYALAYA, DAREGAON 25 25 19 4 1 0 24 96.00
27041300302
04.05.030 SAHAKAR MAHARSHI SW.B SHINGANE MA.VIDYA, 65 60 22 26 8 0 56 93.33
27041305502 CHANGEPAL
04.05.031 LATE VIJAY MAKHMALE MADHYAMIK VID, HIVARKHED 31 30 2 18 4 0 24 80.00
27041304902 PURNA
04.05.033 SHREE KAKASAHEB B.SHINGANE HIGH SCHOOL, ANCHALI 31 31 1 18 5 2 26 83.87
27041309702
04.05.035 KAI.BHASKARRAO SHINGANE VIDYALAYA, GUNJ 35 35 16 13 1 0 30 85.71
27041302402
04.05.036 SHRI.SANT DUNIYADAS MAHARAJ 31 18 2 8 2 1 13 72.22
27041305302 MADHYA.VIDYA,RAHERI-BK
04.05.037 SAVITRIBAI PHULE VIDYALAYA,SHIVANI TAKA,BULDANA 31 28 7 10 5 0 22 78.57
27041304702
04.05.038 VAIBHAV 68 66 3 38 18 0 59 89.39
27041307902 MADYA.VIDYALAYA,WARDHADI,TQ.SINDHAKHEDRAJA
04.05.039 SWA.VIJAY MAKHMALE SEC.SCHOOL,MALKAPUR PANGRA 55 55 27 24 2 0 53 96.36
27041302802
04.05.040 LATE B.SHINGANE MADHY.VID.KHAIRAB,DIGRAS,BULDHANA 35 34 0 21 9 0 30 88.23
27041303702
04.05.041 V.M.URDU MADH.VID.MALKAPUR PANGRA,TQ-SINDKHED 30 21 4 9 2 0 15 71.42
27041302805
04.05.042 SAHKAR VIDYA MANDIR,SINDKHED RAJA, 38 38 33 5 0 0 38 100.00
27041309307
04.05.043 ADARSH MADH VIDYALAYA, SINDKHED RAJA,DIST BULDANA 77 77 39 34 2 1 76 98.70
27041309318
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 85
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.05.044 SAHAKAR VIDYAMANDIR, SAKHARKHERDA,TQ SINDKHEDRAJA 19 19 19 0 0 0 19 100.00
27041301706
04.05.045 ANIKET ENGLISH HIGH SCHOOL SAKHARKHERDA 20 20 15 4 0 0 19 95.00
27041301714
04.05.046 CHATRAPATI SHAHU MAHARAJ HIGH SCHOOL AND JR 6 6 0 3 3 0 6 100.00
27041301503 COLLAG

TALUKA 2751 2684 890 1181 334 19 2424 90.31


TOTAL
04.06.001 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, LONAR 323 323 55 67 79 25 226 69.96
27040602610
04.06.002 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, KINGAON-JATTU 95 86 25 37 1 0 63 73.25
27040603503
04.06.003 JANATA VIDYALAYA, ANJANIKHURD 132 131 22 60 18 1 101 77.09
27040605901
04.06.004 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, BIBI 163 162 45 87 13 0 145 89.50
27040605501
04.06.005 SARDAR VALLABHBHAI PATEL HIGH SCHOOL, LONAR 160 160 24 41 35 8 108 67.50
27040602611
04.06.006 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, WADHAV 44 43 6 23 5 0 34 79.06
27040604802
04.06.007 SARDAR VALLABHBHAI PATEL HIGH SCHOOL, HIRDAV 131 127 6 50 29 3 88 69.29
27040604202
04.06.008 VASANT V.J.POST BASIC ASHRAM SHALA, CHORPANGRA 54 51 12 17 2 0 31 60.78
27040607102
04.06.009 SARDAR VALLABHBHAI PATEL HIGH SCHOOL, RAIGAON 69 69 3 24 15 0 42 60.86
27040601501
04.06.011 PUTALABAI MADHYAMIK VIDYALAYA, LONAR 30 18 1 3 6 0 10 55.55
27040602608
04.06.012 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, KHALEGAON 25 25 6 14 2 0 22 88.00
27040605501
04.06.013 SARDAR VALLABHBHAI PATEL HIGH SCHOOL, YAVATI 75 73 5 24 17 0 46 63.01
27040605402
04.06.014 LALBAHADUR SHASTRI VIDYALAYA, VENI 46 46 4 20 12 0 36 78.26
27040600102
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 86
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.06.015 SHREE SIDDHESHWAR VIDYALAYA, SULTANPUR 104 104 24 36 16 0 76 73.07
27040601907
04.06.016 INDIRA GANDHI URDU HIGH SCHOOL, LONAR 75 73 1 6 26 19 52 71.23
27040602607
04.06.017 MAHARANA PRATAP HIGH SCHOOL, LONAR 113 113 18 33 26 6 83 73.45
27040602609
04.06.018 SHARAD VIDYALAYA, BIBI 22 20 3 8 1 0 12 60.00
27040605604
04.06.019 CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ VIDYALAYA, BHUMRALA 36 36 14 13 1 0 28 77.77
27040603802
04.06.020 NATIONAL URDU HIGH SCHOOL, SULTANPUR 33 33 3 17 11 1 32 96.96
27040601906
04.06.023 SARASWATI VIDYALAYA, PANGRA (DOLE) 53 53 5 27 13 0 45 84.90
27040601002
04.06.024 DNYANDEEP MAHDYAMIK ASHRAM SHALA, TAMBOLA 64 62 2 17 21 1 41 66.12
27040605801
04.06.025 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, SULTANPUR 102 98 26 34 9 0 69 70.40
27040601905
04.06.026 LATE ANNABHAU SATHE NAVJEEVAN 31 29 0 5 5 0 10 34.48
27040608002 MADHY.VIDLY.SOMTHANA
04.06.027 LATE B SHINGANE VIDYALAYA,SHIVNI PISA,TQ.LONAR 38 30 6 15 5 0 26 86.66

04.06.028 GURUKRUPA ADIWASI MADHYA VIDYA,AJISPUR TQ.LONAR 53 52 1 16 16 0 33 63.46


27040606602
04.06.029 LATE P JADHAV ADIWASI MADHYA VIDYA,TITVI,TQ.LONAR 40 40 2 24 7 0 33 82.50
27040600902
04.06.030 KAI.HARSHABAI SADAWARTE MA.AASHRAM SHALA, KOYALI 27 24 0 11 5 0 16 66.66
27040607704
04.06.031 SAW.J.D.BHUTADA KALANIKITAN MADHYA.VIDYA, 61 59 11 30 9 0 50 84.74
27040608102 KAREGAON
04.06.032 GURUKRUPA MADHYAMIK VIDYALAYA, PIMPALNER,TQ.LONAR 40 40 2 20 8 0 30 75.00
27040602702
04.06.033 SARSWATI VIDYALAYA VADGAON TEJAN,TQ-LONAR 52 47 1 13 10 0 24 51.06
27040602502
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 87
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.06.034 VIVEKANAND VIDYAMANDIR, LONAR 9 9 6 1 1 0 8 88.88
27040602612
04.06.035 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, LONAR 16 16 0 2 10 1 13 81.25
27040602617
04.06.036 DR.ZAKIR HUSAIN URDU MADHYAMIK HIGH SCHOOL, LONAR 17 17 2 4 3 5 14 82.35
27040602626
04.06.037 MOULANA ABDUL KALAM AZAD URDU GIRLS,HIGH 14 7 0 0 3 2 5 71.42
27040602625 SCH.LONAR
04.06.038 SAHKAR VIDYHYA MANDOR BIBI 26 26 25 1 0 0 26 100.00
27040605603
04.06.039 SAHKAR VIDYAMANDIR SULTANPUR 15 15 12 3 0 0 15 100.00
27040601904
TALUKA 2388 2317 378 803 440 72 1693 73.06
TOTAL
04.07.001 SHREE SARASWATI VIDYALAYA, JANEPHAL 160 156 16 30 38 20 104 66.66
27040804005
04.07.002 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, DONGAON 344 343 62 104 76 10 252 73.46
27040809105
04.07.003 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, MEHAKAR 436 432 86 108 93 31 318 73.61
27040813322
04.07.004 MEHAKAR EDUCATION SOCIETY HIGH SCHOOL, MEHAKAR 278 276 50 79 71 13 213 77.17
27040813320
04.07.005 MEHAKAR EDU.SOC'S JIJAMATA MADH.KANYA 145 143 32 35 31 6 104 72.72
27040813319 SHALA,MEHKAR
04.07.007 SHREE N.D.PATIL MADHYAMIK VIDYALAYA, HIVARA KD 30 27 2 7 8 5 22 81.48
27040803302
04.07.008 SHREE SARASWATI VIDYALAYA, DEULGAON SAKARSHA 62 62 4 12 2 15 33 53.22
27040805404
04.07.009 MAHATMA JYOTIBA PHULE VIDYALAYA, DEULGAON MALI 160 157 99 38 7 2 146 92.99
27040802002
04.07.010 D.B.SHRI H.S.ALIAS BABURAO PATIL 94 93 4 30 22 1 57 61.29
27040808102 VID,LONIGAWALI(R)
04.07.011 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, KALAMBESHWAR 93 92 1 26 19 2 48 52.17
27040803202
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 88
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.07.012 SHIVAJI HIGH SCHOOL, LONI LAVHALA 98 96 23 38 16 0 77 80.20
27040800302
04.07.013 Z. P. HIGH SCHOOL, MEHKAR 26 23 0 0 1 1 2 8.69
27040813317
04.07.014 VIVEKANAND VIDYAMANDIR, VIVEKANANDNAGAR, 265 263 52 71 66 18 207 78.70
27040801202 HIWARA-BK
04.07.015 SANJAY GANDHI VIDYALAYA, GHATBORI 62 61 2 20 12 0 34 55.73
27040807404
04.07.016 SHREE MADAN WAMAN PATURKAR VIDYALAYA, DONGAON 112 112 17 46 20 2 85 75.89
27040809104
04.07.017 FAKRUDDIN ALI AHAMAD URDU HIGH SCHOOL, DONGAON 96 95 9 30 24 9 72 75.78
27040809106
04.07.018 SHREE SARASWATI KANYA VIDYALAYA, JANEPHAL 40 40 1 7 4 3 15 37.50
27040804003
04.07.019 SHREE A.PARSAJI PATIL VIDYALAYA, NAYGAON(SHENDLA) 158 155 11 25 42 3 81 52.25
27040804602
04.07.020 SHREE A.PARSAJI PATIL VIDYALAYA, MOLA 76 75 4 26 20 2 52 69.33
27040810002
04.07.021 SHREE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, ANJANI BK 63 63 1 18 17 0 36 57.14
27040810302
04.07.022 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, JANEPHAL 111 109 9 24 26 19 78 71.55
27040804004
04.07.023 VITTHAL RUKHMAI VIDYALAYA, SHELGAON DESHMUKH 58 58 5 19 14 0 38 65.51
27040808203
04.07.025 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, GHATBORI 33 31 0 4 6 0 10 32.25
27040807403
04.07.026 VITTHAL RUKHMAI MADHYAMIK SHALA, VISHVI 63 63 5 25 16 0 46 73.01
27040807602
04.07.027 SHRI.VITHHAL RUKHMAI VIDYALAYA, 27 23 0 1 6 2 9 39.13
27040809109 SAVJINAGAR,DONGAON
04.07.028 SHREE SARASWATI M.ASHRAM SHALA, DEULGAON SAKARSHA 50 47 0 1 3 4 8 17.02
27040805405
04.07.029 RASHTRMATA JIJAU MADHYAMIK 34 32 6 14 4 1 25 78.12
27040809402 VIDHYA,JAVLA,PO.AREGAON
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 89
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.07.030 SHREE SANT TUKARAM VIDYALAYA, KALYANA 44 44 7 20 6 1 34 77.27
27040811902
04.07.031 CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ VIDYALAYA, PENTAKALI 60 59 48 9 1 0 58 98.30
27040800802
04.07.032 MADHYAMIK VIDYALAYA, MEHAKAR 49 48 2 12 12 4 30 62.50
27040813321
04.07.033 MADHYAMIK VIDYALAYA, CHAIGAON 59 58 6 31 8 0 45 77.58
27040812202
04.07.034 MAHADAJI DARMAJI PATIL MADHYAMIK VIDYALAYA, 41 41 3 13 6 0 22 53.65
27040808403 BELGAO
04.07.035 PIR MOHAMMAD HIGH SCHOOL, MEHAKAR 85 84 6 24 39 7 76 90.47
27040813316
04.07.037 RAJE SAMBHAJI VIDYALAYA, ANTRI DESHMUKH, 38 38 6 21 4 1 32 84.21
27040809002 TQ.MEHKAR
04.07.040 LATE DADASAHEB CHOUDHARI VIDYALAYA, SONOTI 77 75 0 41 13 0 54 72.00
27040811302
04.07.041 SHRIRAM PATI SHIVGANGA VIDYALAYA, BORI, TQ.MEHKAR 51 50 3 26 6 0 35 70.00
27040811402
04.07.042 DNYANDEEP VIDYAMANDIR, PARADA, TQ.MEHKAR 45 45 0 26 12 0 38 84.44
27040812702
04.07.043 JIJAMATA VIDYALAYA, HIVARA(KH), TQ.MEHKAR 117 117 26 37 31 9 103 88.03
27040803303
04.07.044 SEVADAS MAHARAJ P B ADIVASI ASHRAM SHALA MANDVA 54 44 0 2 3 6 11 25.00
27040813403
04.07.045 JAGDAMBA 143 143 25 84 18 3 130 90.90
27040811102 VIDYALAYA,UKALI-SUKALI,TQ.MEHKAR,BULDHANA
04.07.046 MADHYAMIK 52 52 1 15 20 0 36 69.23
27040808502 VIDHYALAYA,PANGARKHED,TQ.MEHKAR,BULDHANA
04.07.047 GURUKRUPA 44 43 1 14 17 1 33 76.74
27040804702 MADHYA.VIDHYA,GANAPUR,TQ.MEHKAR,BULDHANA
04.07.048 JIJAMATA ADIWASI AASHRAM 53 51 0 4 13 1 18 35.29
27040807702 SHALA,CHINCHALA,TQ.MEHKAR
04.07.049 MAHESH VIDYA MANDIR 52 51 36 12 2 0 50 98.03
27040813311
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 90
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.07.050 SANTAJI CONVENT SANTAJI NAGAR MEHKAR 25 25 17 5 1 2 25 100.00
27040813314
04.07.051 VIVEKANAND DNYANPEETH ,VIVEKANAND NAGAR,HIWARA 3 3 0 1 1 0 2 66.66
27040801207
04.07.052 LATE B SHINGANE VIDYA KHANDALA MEHKAR 29 29 0 0 2 0 2 6.89
27040810502
04.07.053 RAJSHREE GLOBAL SCHOOL MEHKAR 15 15 11 2 2 0 15 100.00
27040813340
04.07.054 SAHKAR VIDYAMANDIR DONGAON 15 15 11 3 0 0 14 93.33
27040809110
TALUKA 4325 4257 710 1240 881 204 3035 71.29
TOTAL
04.08.001 Z. P. HIGH SCHOOL, PIMPALGAON-RAJA 277 276 60 106 69 3 238 86.23
27040302906
04.08.002 SHREE J.V.MEHTA NAVYUG VIDYALAYA, KHAMGAON 395 392 32 82 81 34 229 58.41
27040301740
04.08.003 Z. P. MADHYAMIK KANYA SHALA, KHAMGAON 146 146 14 30 32 12 88 60.27
27040301736
04.08.004 SHREE ARJAN KHIMJI NATIONAL HIGH SCHOOL, KHAMGAON 645 639 114 157 153 48 472 73.86
27040301739
04.08.005 KELA HINDI HIGH SCHOOL, KHAMGAON 110 109 11 19 22 12 64 58.71
27040301738
04.08.006 MUNICIPAL HIGH SCHOOL, KHAMGAON 38 35 0 2 2 1 5 14.28
27040301732
04.08.007 Z. P. HIGH SCHOOL, BOTHAKAZI 61 60 18 23 5 0 46 76.66
27040303603
04.08.008 Z. P. HIGH SCHOOL, GANESHPUR 30 29 0 9 6 0 15 51.72
27040305703
04.08.009 Z. P. HIGH SCHOOL, ROHANA 46 46 3 21 18 0 42 91.30
27040302402
04.08.010 Z. P. HIGH SCHOOL, PALASHI BK 108 108 5 30 24 2 61 56.48
27040310702
04.08.011 Z. P. HIGH SCHOOL, GONDHANAPUR 60 60 0 18 19 6 43 71.66
27040306803
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 91
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.08.012 ANJUMAN MADHYAMIK SHALA, KHAMGAON 275 274 26 63 70 31 190 69.34
27040301737
04.08.013 Z. P. MADHYAMIK SHALA, KHAMGAON 45 44 1 4 8 1 14 31.81
27040301703
04.08.014 Z. P. HIGH SCHOOL, LAKHANWADA 73 73 8 21 19 1 49 67.12
27040308705
04.08.015 MAHARASHTRA VIDYALAYA, KHAMGAON 32 32 0 5 13 4 22 68.75
27040301734
04.08.016 SHREE LALBAHADUR SHASTRI VIDYALAYA, HIVARKHED 103 101 10 31 25 0 66 65.34
27040307702
04.08.017 SHREE GUPTESHWAR VIDYALAYA, SHIRLA NEMANE 37 36 1 6 8 3 18 50.00
27040309102
04.08.018 SARALABAI DIGABER VARANGAOKAR SCHOOL GHATPURI 32 28 2 3 7 2 14 50.00
27040300902
04.08.019 TILAK RASHTRIYA VIDYALAYA, KHAMGAON 56 55 1 12 22 10 45 81.81
27040301733
04.08.020 LASHK NURBANO NATIONAL URDU H SCHOOL LAKHANWADA 83 81 12 28 29 6 75 92.59
27040308704 BK
04.08.021 S.M.LATE B.SHINGNE MADHYAMIK VIDYALAYA, BORJAWALA 75 75 8 23 30 2 63 84.00
27040309402
04.08.024 SADGURU BHOJANE MAHARAJ VIDYALAYA, ATALI 63 63 3 25 12 0 40 63.49
27040305003
04.08.025 AHILYADEVI HOLKAR VIDYALAYA, VIHIGAON 95 95 14 48 19 0 81 85.26
27040305602
04.08.026 SHREE KOKARE VIDYALAYA, DHORAPGAON 121 121 34 45 11 0 90 74.38
27040304202
04.08.027 KOKARE MADHYAMIK ASHRAM SHALA, PALA 30 27 0 10 8 0 18 66.66
27040308303
04.08.028 ADARSHA VIDYALAYA, NIPANA 108 108 38 43 22 0 103 95.37
27040309802
04.08.029 MAHATMA FULE VIDYALAYA, HINGANA (KAREGAON) 94 92 17 29 18 1 65 70.65
27040310302
04.08.030 PRITHVIRAJ CHAUVHAN VIDYALAYA, NIMKAVALA 47 47 8 28 10 1 47 100.00
27040302302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 92
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.08.031 SANT GULAB BABA VIDYALAYA, WARNA 58 58 2 22 18 3 45 77.58
27040302502
04.08.032 LATE BHAYYABHAU PATIL MADHYAMIK VIDHYA,BORI 23 23 3 8 3 1 15 65.21
27040303202 ADGAON
04.08.033 JAGRUTI VIDYALAYA, TEMBHURNA 54 54 4 11 17 6 38 70.37
27040300802
04.08.034 URDU MADHYAMIK VIDYALAYA, PIMPALGAON RAJA 73 71 7 23 28 1 59 83.09
27040302907
04.08.035 MAHATAMA FULE VIDYALAYA, MANDKA 85 85 12 21 23 12 68 80.00
27040307101
04.08.036 MAHATMA FULE VIDYALAYA, ANTRAJ 82 81 4 23 19 8 54 66.66
27040307502
04.08.037 MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYALAYA, GAWANDHALA 45 45 2 24 10 1 37 82.22
27040307102
04.08.038 LIONS DNYANPEETH, KHAMGAON, DIST.BULDHANA 109 109 68 30 11 0 109 100.00
27040301742
04.08.039 SAVITRIBAI FULE VIDYALAYA, SHAHAPUR 57 57 17 20 10 0 47 82.45
27040303802
04.08.040 ST. AANCE ENGLISH MEDIAM HIGH SCHOOL, KHAMGAON 91 91 59 28 4 0 91 100.00
27040301731
04.08.042 SHRI.SANT NARAYAN MAHARAJ VIDYALAYA, AMBETAKALI 81 81 18 32 20 1 71 87.65
27040303302
04.08.043 MAHARASHTRA VIDYALAYA, LANJUD, TQ.KHAMGAON 50 50 3 19 8 1 31 62.00
27040312402
04.08.044 JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA,CHINCHPUR, 30 28 0 5 11 2 18 64.28
27040308402 TQ-KHAMGAO
04.08.046 ABDUL SAMAD URDU MADHYA.VIDYALAYA,KANZARA,BULDANA 37 36 10 17 3 0 30 83.33
27040306903
04.08.047 SHAHU PHULE AMBEDKAR (AJ) M.N.A. SHALA, 29 28 1 13 11 1 26 92.85
27040308707 LAKHANWADA
04.08.048 SHRI.J.P.PATIL 36 36 1 20 8 0 29 80.55
27040306402 SEC.SCH.,VAZAR,TQ.KHAMGAON,BULDHANA
04.08.049 MAJIDIYA URDU HI.SCHOOL,GONDHANPUR,TQ-KHAMGAON 30 24 2 4 10 6 22 91.66
27040306804
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 93
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.08.050 SAU P.G.PATIL MADH.VID. BORI ADGAON,TQ-KHAMGAON 49 49 4 27 11 0 42 85.71
27040303502
04.08.051 JAGRUTI DNYANPITH ,SHELODI ,TQ-KHAMGAON 37 37 19 13 3 0 35 94.59
27040300702
04.08.052 MILLAT URDU HI.SCH. ,BARDE PLOT,KHAMGAON 38 38 2 5 18 6 31 81.57
27040301749
04.08.054 NIWASI MUKBADHIR SCHL, KHAMGAON, BULDHANA 7 7 0 6 1 0 7 100.00
27040301754
04.08.055 MATOSHRI J. J. MEHATA SARASWATI 56 56 36 16 4 0 56 100.00
27040301762 VIDYAMANDIR,KHMGON
04.08.056 JAGRUTI DYANPEETH AAMBETAKALI,KHAMGAON 31 31 27 4 0 0 31 100.00
27040303303
04.08.057 JIKRA HIGH SCHL, KHAMGAON, BULDHANA 49 48 18 10 13 3 44 91.66
27040301750
04.08.058 RANA LUCKY SANANDA EDU.SHOWER,KHAMGAON,BULDHANA 87 87 35 32 16 2 85 97.70
27040301744
04.08.059 ANUSUCHIT JATI MULINCHI SHASKIY NIWASI SHALA 35 35 3 9 13 3 28 80.00
27040300904
04.08.060 SAHKAR VIDYAMANDIR PIMPALGAON RAJA, BULDANA 40 40 39 1 0 0 40 100.00
27040302905
04.08.061 GULSHAN E HAFIZA URDU HIGH SCHOOL MATHANI, 31 25 0 1 3 12 16 64.00
27040307202 BULDANA
04.08.063 MISSION HIGH SCHOOL,KHAMGAON,TQ-KHAMGAON 10 10 0 2 4 0 6 60.00
27040301728
04.08.064 EBINEJOR VIDYALAYA,KHAMGAON TQ-KHAMGAON 6 6 1 4 1 0 6 100.00
27040301747
04.08.065 KRUSHNAI SCHOOL AND JR COLL SUTALA BK 10 10 2 6 0 2 10 100.00
27040301404
04.08.066 SHRI GURUDEV HIGH SCHOOL ROHANA 8 8 1 3 3 0 7 87.50
27040302406
04.08.067 JIJAU SCHOOL OF SCHOLARS AAWAR 23 23 2 5 5 1 13 56.52
27040300105
TALUKA 4772 4719 842 1385 1071 252 3550 75.22
TOTAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 94
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.09.001 R.INDIRA GANDHI MUN.HIGH SCHOOL, SHEGAON 190 187 8 17 32 28 85 45.45
27041200116
04.09.002 SETH G. B. MURARKA HIGH SCHOOL, SHEGAON 133 132 8 23 40 15 86 65.15
27041200115
04.09.003 PURNA HIGH SCHOOL, BHONGAON 50 49 2 14 12 3 31 63.26
27041205502
04.09.004 ANJUMAN URDU MADHYAMIK SHALA, SHEGAON 119 119 16 34 34 0 84 70.58
27041200123
04.09.005 MAHATMA PHULE VIDYALAYA, SHEGAON 189 189 25 45 45 19 134 70.89
27041200114
04.09.006 SHREE PAI HIGH SCHOOL, JLAMB 148 148 18 55 28 3 104 70.27
27041202603
04.09.007 Z. P. HIGH SCHOOL, JAVALA BK 80 79 4 15 25 4 48 60.75
27041203604
04.09.008 MAHARASHTRA HIGH SCHOOL, JANORI 48 47 4 13 15 0 32 68.08
27041202702
04.09.010 PARIJAT VIDYALAYA, MANASGAON 140 139 11 71 29 1 112 80.57
27041206202
04.09.011 SHREE M.BIRUJI BURUNGALE VIDYALAYA, SHEGAON 252 252 26 58 80 27 191 75.79
27041200103
04.09.012 SMT.MAINABAI ANGRE VIDYALAYA, TAKALIVIRO 45 45 1 11 13 1 26 57.77
27041201802
04.09.013 LATE NARAYAN RAOJI WANKHEDE HIGH SCHOOL, ADSUL 70 70 12 46 8 0 66 94.28
27041200202
04.09.014 SHREE SANT GAJANAN MAHARAJ ENG.HIGH 233 233 143 71 17 0 231 99.14
27041201903 SCHOOL,SHEGAON
04.09.017 SHREE SANT GAJANAN MAHARAJ MA.VIDYA, CHINCHOLI(K) 51 49 0 0 14 0 14 28.57
27041201902
04.09.018 SATPUDA MADHYAMIK VIDYALAYA, PAHURJIRA 84 84 7 34 14 3 58 69.04
27041207604
04.09.019 HARLALKA ENGLISH HIGH SCHOOL, SHEGAON 133 133 35 51 23 6 115 86.46
27041200122
04.09.020 SWA.GAJANAN DADA P.PATIL N.P.URDU HIGH 110 106 5 26 40 1 72 67.92
27041200113 SCH,SHEGAON
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 95
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.09.021 Z. P. HIGH SCHOOL, MATARGAON 179 176 16 44 59 3 122 69.31
27041207003
04.09.022 SANT GOMAJI MAHARAJ MA.VIDYA,SHREE KSHETRA 77 77 1 19 25 0 45 58.44
27041200602 NAGZARI
04.09.023 SHRI S.VIVEKANAND ENG DNYANPITH,SHEGAON 76 75 1 18 30 3 52 69.33
27041200118
04.09.024 MAULANA AAJAD URDU HIGHSCHL, ADSANA, TAL SHEGAON 7 6 0 0 0 1 1 16.66
27041201103
04.09.025 SHRI GAJANAN MAHARAJ SEC.AADIVASI AASHRAM,SHEGAON 47 47 3 15 18 0 36 76.59
27041201105
04.09.026 SC GOVT GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL, SHEGAON 35 35 1 9 16 6 32 91.42
27041200136
04.09.027 INDIRA GANDHI MADHYAMIK SHALA, SHEGAON 71 70 13 26 15 8 62 88.57
27041200141
04.09.029 NEMATIYA URDU HIGH SCHOOL, MATARGAON 30 30 0 3 14 0 17 56.66
27041207008
04.09.030 SHRI SAPTASHRUNGI ENGLISH SCHOOL SHEGAON 19 19 6 8 5 0 19 100.00
27041208806
TALUKA 2616 2596 366 726 651 132 1875 72.22
TOTAL
04.10.001 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, NANDURA 238 236 8 36 49 23 116 49.15
27041004018
04.10.002 SETH C. S. KOTHARI MADHYAMIK SHALA, NANDURA 198 196 26 36 41 21 124 63.26
27041004014
04.10.003 KRISHI VIDYALAYA, SHEMBA 189 189 32 50 52 5 139 73.54
27041007802
04.10.004 YASHWANT HIGH SCHOOL, CHANDUR BISVA 194 192 65 63 23 0 151 78.64
27041004304
04.10.005 MADHYAMIK VIDYALAYA, JAVALABELURA 62 62 7 26 11 0 44 70.96
27041007202
04.10.006 INAYTIYA HIGH SCHOOL, NANDURA 67 64 3 15 25 3 46 71.87
27041004001
04.10.007 MAHATMA PHULE HIGH SCHOOL, NIMGAON 165 165 6 21 30 32 89 53.93
27041003504
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 96
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.10.008 SHREE GADGE MAHARAJ VIDYALAYA, DAHIGAON 135 123 22 34 22 1 79 64.22
27041005302
04.10.009 C. S. KOTHARI MADHYAMIK KANYA SHALA, NANDURA 242 238 35 68 65 22 190 79.83
27041004015
04.10.010 S.B.MOHTA VIDYALAYA, VADNER BHOLAJI 116 114 16 46 22 0 84 73.68
27041002004
04.10.011 BHARATIYA DNYANPEETH HIGH SCHOOL, NANDURA 126 125 10 29 31 16 86 68.80
27041004017
04.10.012 M.N.KALASKAR 93 91 3 34 22 1 60 65.93
27041007702 VIDYALAY,TIKODI,PO.NAYGAON,TQ.NANDURA
04.10.013 SHREE BAPUJI MAHARAJ VIDYALAYA, MALEGAON (GOND) 52 52 11 12 8 0 31 59.61
27041000101
04.10.014 MOHAMMAD HANIF URDU HIGH SCHOOL, VADNERBHOLAJI 101 101 11 27 40 6 84 83.16
27041002003
04.10.015 Z.P.HIGH SCHOOL, MHALUNGI 24 24 2 4 11 0 17 70.83
27041006902
04.10.016 INAYATIYA URDU HIGH SCHOOL, NANDURA 24 23 0 4 6 1 11 47.82
27041004019
04.10.017 SMT.M.P.KOTHARE ENGLISH CONVENT H.SCHOOL, NANDURA 62 61 18 21 15 2 56 91.80
27041004016
04.10.018 SHRIKRUPA MADHYAMIK SHALA, JIGAON 56 56 1 13 14 0 28 50.00
27041001402
04.10.019 SHREE DATTA VIDYALAYA, DHANORA (VITALI) 79 79 24 39 3 0 66 83.54
27041002102
04.10.020 AADARSH VIDYALAYA, SAWARGAON (NEHU) 85 85 21 32 2 0 55 64.70
27041006202
04.10.021 ADARSHA VIDYALAYA, SHELGAON MUKUND 37 35 7 8 10 1 26 74.28
27041006802
04.10.022 MAJIDIYA URDU HIGH SCHOOL,CHANDUR 64 64 6 24 19 3 52 81.25
27041004305 BISWA,TQ.NANDURA
04.10.023 MAULANA AZAD URDU HIGH SCHOOL, NANDURA 106 106 7 22 41 14 84 79.24
27041004020
04.10.024 JAY BAJRANG VIDLY.VASADI TQ-NANDURA,DIST-BULDANA 49 49 0 14 11 0 25 51.02
27041000303
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 97
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.10.025 ADARSHA VIDYALAYA,ALAMPUR TQ-NANDURA DIST BULDANA 52 52 2 13 12 0 27 51.92
27041001202
04.10.026 SHEVANTABAI KASHIKAR KALASKAR,NANDURA BULDHAN 35 35 0 6 5 1 12 34.28
27041003505
04.10.028 HUSAIN DALWAI URDU HIGH SCHOOL, WADALI 16 16 0 1 7 6 14 87.50
27041003803
04.10.029 ADARSHA VIDYALAY, WADI(MAHALUNGI) TQ NANDURA 15 15 0 1 1 0 2 13.33
27041007302
04.10.030 SHRI SANT JUNGLEE MAHARAJ ENG SCH NANDURA 8 8 2 6 0 0 8 100.00
27041004027
TALUKA 2690 2656 345 705 598 158 1806 67.99
TOTAL
04.11.001 DATALA SHIKSHAN SAMITI'S MADHYAMIK SHALA, DATALA 266 265 78 86 45 0 209 78.86
27040701404
04.11.002 DHARANGAON SHIKSHAN SAMITI HIGH SCHOOL, 224 224 23 52 64 8 147 65.62
27040704102 DHARANGAON
04.11.003 LILADHAR BHOJRAJ CHANDAK VIDYALAYA, MALKAPUR 328 326 95 112 48 2 257 78.83
27040705332
04.11.004 GOVIND VISHNU MAHAJAN VIDYALAYA, MALKAPUR 146 145 23 42 40 2 107 73.79
27040705333
04.11.005 MUNICIPAL HIGH SCHOOL, MALKAPUR 51 47 1 12 13 1 27 57.44
27040705331
04.11.006 ZAKERIYA AGHADI URDU HIGH SCHOOL, MALKAPUR 117 116 6 26 28 5 65 56.03
27040705336
04.11.007 HIRABAI SANCHETI KANYA SHALA, MALKAPUR 89 88 4 31 21 3 59 67.04
27040705334
04.11.008 NUTAN VIDYALAYA, MALKAPUR 275 275 93 97 39 1 230 83.63
27040705335
04.11.009 YASHWANT VIDYALAYA, VADAJI 54 54 13 21 8 2 44 81.48
27040700201
04.11.010 VIVEKANAND VIDYALAYA, NARWEL 46 46 7 12 11 0 30 65.21
27040702403
04.11.011 MOTILAL TEJMAL SANCHETI VIDYALAYA, DEODHABA 91 91 10 36 19 0 65 71.42
27040700902
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 98
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.11.012 JIVAN VIKAS VIDYALAYA, DUDHALGAON-BK 85 85 23 25 18 1 67 78.82
27040700701
04.11.013 Z. P. HIGH SCHOOL, MALKAPUR 100 100 15 31 20 2 68 68.00
27040705327
04.11.015 LATE V N LAHULKAR (PATIL) MADHYAMIK VID, 39 39 0 12 10 0 22 56.41
27040703102 DASARKHED
04.11.016 GRAMIN VIKAS VIDYALAYA, BELAD 128 127 29 69 8 1 107 84.25
27040704702
04.11.017 BHARAT BHARATI CONVENT, MALKAPUR 8 8 1 2 2 0 5 62.50
27040705323
04.11.018 URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, MALKAPUR 132 132 21 43 39 2 105 79.54
27040705337
04.11.019 ADHARSH VIDYALAYA , BULDHANA 62 62 6 29 18 0 53 85.48
27040700602
04.11.020 ADARSH VIDYALAYA, UMALI 67 67 17 20 10 0 47 70.14
27040702103
04.11.021 LATE ABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, WADODA 45 43 11 15 6 0 32 74.41
27040705203
04.11.022 MAULANA ABDUL KALAM AZAD N P URDU H.SCHL, 59 57 9 26 9 2 46 80.70
27040705328 MALKAPUR
04.11.023 NUTAN VIDYALAYA, NIMKHED 21 21 0 8 9 0 17 80.95
27040701702
04.11.025 VIDYA VIKAS VIDYALAYA, WAKODI 99 99 49 46 4 0 99 100.00
27040705602
04.11.026 ALI ALANA URDU HIGH SCHOOL, MALKAPUR, BULDANA 74 74 3 22 32 3 60 81.08
27040705330
04.11.027 LAXMI VIDYALAYA, MAISWADI, TQ.MALKAPUR, BULDHANA 24 24 1 10 6 0 17 70.83
27040702702
04.11.028 SANSKAR PUBLIC SCHOOL GAJANAN NAGAR MALKAPUR 12 12 9 3 0 0 12 100.00
27040705357
TALUKA 2642 2627 547 888 527 35 1997 76.01
TOTAL
04.12.001 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, BHENDWAL, TQ.JALGAON 41 41 7 19 12 0 38 92.68
27040903701
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 99
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.12.002 Z. P. HIGH SCHOOL, PIMPALGAON-KALE 187 186 17 47 41 3 108 58.06
27040905206
04.12.003 NEW ERA HIGH SCHOOL, JALGAON (JAMOD) 398 397 118 133 84 16 351 88.41
27040906210
04.12.004 DR. AMBEDKAR VIDYALAYA, JALGAON (JAMOD) 275 274 21 73 79 33 206 75.18
27040906211
04.12.005 Z. P. HIGH SCHOOL, ASALGAON 93 93 6 28 19 3 56 60.21
27040900103
04.12.006 Z. P. HIGH SCHOOL, VADSHINGI 39 39 4 11 8 0 23 58.97
27040906001
04.12.007 JANATA VIDYALAYA, JAMOD 156 156 26 34 41 7 108 69.23
27040901404
04.12.008 MATOSHRI NATHIYABAI VIDYALAYA, SUNGAON 93 93 9 13 19 4 45 48.38
27040901603
04.12.009 N. P.M. PHULE MADHY.KANYA 64 61 0 5 13 9 27 44.26
27040906208 VIDYALAYA,JALGAON(JAMOD)
04.12.010 Z. P. HIGH SCHOOL, JALGAON (JAMOD) 31 29 0 1 1 1 3 10.34
27040906209
04.12.011 SHREE SAKHARAM MAHARAJ MAHARASHTRA 52 52 1 18 13 0 32 61.53
27040904102 VID,MADAKHED-BK
04.12.012 MAHATMA FULE VIDYALAYA, KHERDA 91 89 2 15 13 0 30 33.70
27040903201
04.12.013 BHAI B.S.SHINGNE MAHARASHTRA VIDYA, GADEGAON 92 90 2 35 18 0 55 61.11
27040902002 KHURD
04.12.014 MAHASIDDHA MAHARAJ VIDYALAYA, DHANORA 43 42 3 16 9 0 28 66.66
27040900202
04.12.015 S.B.PATEL (GURUJI) MADHYAMIK VIDYALAYA,WADGAON 22 22 2 6 4 0 12 54.54
27040901102 GAD
04.12.016 ADARSH VIDYALAYA, MANEGAON 95 95 7 34 19 0 60 63.15
27040902602
04.12.017 URDU HIGH SCHOOL, JALGAON 102 101 14 20 31 2 67 66.33
27040906212
04.12.018 N.MUKUL WASNIK VIDYALAYA, ADOL(BU) 52 50 2 23 6 0 31 62.00
27040904602
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 100
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.12.019 ANUDANIT ADIVASI MADHYA. ASHRAM SHALA HANVAT-KHED 39 38 0 7 9 0 16 42.10
27040900303
04.12.020 SARSWATI MADHY.ASHRAM SHALA (VJNT)PIMPALGAON-KALE 28 20 0 5 5 0 10 50.00
27040905208
04.12.021 SHRI SUPO MAHARAJ VIDYA.SAWARGAON TQ-JALGAON 46 46 7 26 9 0 42 91.30
27040900903 JAMOD
04.12.022 BAPUMIYA SIROJDDIN PATEL VIDYALAYA,PIMPALGAON 40 38 0 4 18 0 22 57.89
27040905207 KALE
04.12.023 SHRI BABASAHEB DHABEKAR URDU 35 35 0 15 19 0 34 97.14
27040905209 MADHYA.VID.PIMPALGAON
04.12.024 HAIDHRIYA URDU MADHYA VIDHYALAYA, 44 44 0 8 20 0 28 63.63
27040901405 JALGAON,BULDHANA
04.12.025 MADH.ADIVASI A.SHALA,WADI KHURD,AASALGAON,JALGAON 30 29 0 6 13 0 19 65.51
27040906225
04.12.026 SWAMI VIVEKANANDA RASHTRIYA DYANPITH,JALGAON 83 83 65 16 1 0 82 98.79
27040906219 JAMOD
04.12.027 KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI ,JALGAON,BULDHANA 32 32 0 7 10 3 20 62.50
27040900402
04.12.028 SATPUDA CONVENT, JALGAON JAMOD, TAL.JALGAON JAMOD 14 14 5 7 2 0 14 100.00
27040906223
04.12.029 SETH TULSHIRAMJI DHOKANE VIDYALAY AASALGAON BAZAR 7 7 1 3 3 0 7 100.00
27040900107
04.12.030 SAHKAR VIDYAMANDIR,JALGAON JAMOD TQ JALGAON JAMOD 24 24 16 4 4 0 24 100.00
27040906220
04.12.031 NEW URDU HIGH SCHOOL KHEL KHASA 13 10 0 0 0 2 2 20.00
27040906230
TALUKA 2361 2330 335 639 543 83 1600 68.66
TOTAL
04.13.001 Z. P. HIGH SCHOOL, PATURDA 160 159 23 47 36 2 108 67.92
27041103905
04.13.002 Z. P. HIGH SCHOOL, SANGRAMPUR 102 102 13 29 30 2 74 72.54
27041104704
04.13.003 SHREE SONAJI MAHARAJ HIGH SCHOOL, SONALA 164 162 26 35 42 2 105 64.81
27041100104
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 101
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.13.004 SHRI KHOTESHWAR MAHARAJ HIGH 35 35 5 14 3 0 22 62.85
27041103002 SCHOOL,EKLARA(BANODA)
04.13.005 SHREE SHIVSHANKAR VIDYALAYA, WANKHED 104 104 9 34 35 1 79 75.96
27041100704
04.13.006 SHREE NAGESHWAR MAHARAJ VIDYALAYA, WARWAT BAKAL 126 124 14 39 26 0 79 63.70
27041107403
04.13.007 INDIRA GANDHI VIDYALAYA, BAVANBIR 105 101 24 27 30 1 82 81.18
27041103103
04.13.008 ADIVASI VIDYALAYA, TUNKI(BK) 137 135 14 25 36 8 83 61.48
27041101403
04.13.009 SHREE SHANKARGIRI MAHARAJ VIDYALAYA,PALSHI 66 66 7 30 11 0 48 72.72
27041104902 (ZASHI)
04.13.010 BAPUSAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, NIWANA 54 53 9 23 4 0 36 67.92
27041106402
04.13.011 DADASAHEB BAHEKAR URDU HIGH SCHOOL, PATURDA 58 58 3 12 18 2 35 60.34
27041103904
04.13.012 BAPUSAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, KAWTHAL 75 75 3 32 20 0 55 73.33
27041105703
04.13.013 JAYDYAN VIDYA SANGRAMPUR,BULDHANA 38 38 1 9 11 2 23 60.52
27041166502
04.13.014 SHREE SANT GULABBABA VIDYALAYA, SANGRAMPUR 125 125 16 46 32 1 95 76.00
27041104705
04.13.015 SHRIRAM WANKHADE VIDYALAYA WARWAT (KHANDERAO) 104 104 15 42 26 1 84 80.76
27041102303
04.13.016 URDU HIGH SCHOOL, WADANBIR, 52 52 0 9 25 4 38 73.07
27041103104 TQ.SANGRAMPUR,BULDHANA
04.13.017 SHASKIYA MADHAYA.ASHRAM SHALA, SAYKHED, 43 41 0 3 5 0 8 19.51
27041100302 SANGRAMPUR
04.13.018 MAULANA ASAD MADNI URDU HIGH SCHOOL, SONALA 40 40 1 8 15 1 25 62.50
27041100108
04.13.019 BAPUSAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, WADGAON(WAN) 53 53 0 14 20 3 37 69.81
27041103202
04.13.020 SWA.T.PATHAN URDU HI.SCH.,TUNAKI BU. 37 33 3 6 15 0 24 72.72
27041101404 TQ-SANGRAMPUR
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 102
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
04.13.021 URDU HIGH SCHOOL, SANGRAMPUR, DIST.BULDHANA 43 43 0 11 25 3 39 90.69
27041104706
04.13.022 SAHAKAR VIDYA MANDIR, WARWAT BAKAL TQ SANGRAMPUR 37 37 27 7 2 0 36 97.29
27041107406
04.13.023 SATPUDA ENGLISH MEDIUM SCHOOL 6 6 4 2 0 0 6 100.00
27041107408
TALUKA 1764 1746 217 504 467 33 1221 69.93
TOTAL
DISTRICT
BULDHANA 40441 39841 7863 13101 8357 1458 30779 77.25
TOTAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 103
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.01.001 ABHYANKAR KANYA SCHOOL, YEOTMAL 350 347 48 73 90 45 256 73.77
27141512806
08.01.002 LOKANAYAK BAPUJI ANEY VIDYALAYA, YEOTMAL 263 262 57 55 71 33 216 82.44
27141512807
08.01.003 MUNICIPAL HIGH SCHOOL, YEOTMAL 15 15 0 0 1 1 2 13.33
27141512869
08.01.004 ANGLOW HINDI HIGH SCHOOL, YEOTMAL 184 181 12 31 41 17 101 55.80
27141512803
08.01.005 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, YEOTMAL 226 223 15 31 55 16 117 52.46
27141512811
08.01.006 VIVEKANAND VIDYALAYA, YEOTMAL 186 186 36 50 48 17 151 81.18
27141512805
08.01.007 MAHAILA VIDYALAYA, YEOTMAL 136 136 37 43 39 4 123 90.44
27141512809
08.01.008 VASANT NAIK VIDYALAYA, RUI (WAI) 112 112 14 33 19 0 66 58.92
27141510806
08.01.009 RANI LAXMABAI KANYA VIDYALAYA, YEOTMAL 184 184 62 38 35 22 157 85.32
27141512804
08.01.010 Z. P. MADHYAMIK KANYA SCHOOL, YEOTMAL 52 52 3 8 16 2 29 55.76
27141512872
08.01.011 NEHRU VIDYALAYA, BHAMB (RAJA) 43 41 2 4 5 0 11 26.82
27141501902
08.01.012 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, YEOTMAL 75 69 8 25 19 0 52 75.36
27141512810
08.01.013 Z. P. VIDYALAYA, AKOLA BAZAR 83 82 2 9 22 4 37 45.12
27141500202
08.01.014 LATE DEORAO PATIL MADHYA.VIDYA, MANGARUL 35 35 3 11 3 0 17 48.57
27141506903 KHARKHANA
08.01.015 M.R.AMBEDKAR KANYA SHALA, ARNI RD, YEOTMAL 126 124 5 13 33 21 72 58.06
27141512808
08.01.016 BABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, VALABARA 88 84 5 24 17 0 46 54.76
27141512702
08.01.017 SHASAKIYA MADHYAMIK SCHOOL, YEVATMAL 46 46 1 5 16 5 27 58.69
27141510504
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 104
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.01.018 ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, YEVATMAL 95 95 12 24 20 8 64 67.36
27141512820
08.01.019 SHASAKIYA P.BASIC ASHRAM SCHOOL, HIVARI (ARNI RD) 71 67 2 19 17 3 41 61.19
27141504602
08.01.020 SUBHASHCHANDRA BOSE HIGH SCHOOL, VADGAON 45 45 3 11 5 3 22 48.88
27141511002
08.01.021 Z.P.HIGH SCHOOL, BELORA 27 27 2 7 4 0 13 48.14
27141501102
08.01.022 A.PARVEKWAR VIDYALKAYA, MORBHAVAN, YAVATMAL 44 40 0 12 7 0 19 47.50
27141512838
08.01.023 SHREE NARAYANRAO MAKADE HIGH SCHOOL, YAVATMAL 55 55 0 8 21 0 29 52.72
27141512815
08.01.024 L.K.B.D.PATIL VIDYALAYA, YAVATMAL 86 85 9 17 21 10 57 67.05
27141510813
08.01.026 M.S.PHULE VIDYALAYA, VADGAON RD, YAVATMAL 22 19 0 0 4 1 5 26.31
27141510805
08.01.027 MAHAVEER VIDYA MANDIR, WAGHAPUR, YAVATMAL 34 34 1 11 9 4 25 73.52
27141511102
08.01.028 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, VADGAON RD, YAVATMAL 50 50 2 11 13 0 26 52.00
27141510806
08.01.029 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, KAPARA 50 47 0 12 8 0 20 42.55
27141505202
08.01.030 SHREE SHIVRAYA VIDYALAYA, AKAPURI 32 31 1 8 10 1 20 64.51
27141500302
08.01.031 VAYANKATESH VIDYALAYA, GHODKHINDI 54 54 0 16 14 2 32 59.25
27141504302
08.01.032 SHASAKIYA POST BASIC ASHRAM SHALA, CHINCHGHAT 40 33 1 11 10 0 22 66.66
27141502702
08.01.034 FREE MATHODIS ENGLISH HIGH SCHOOL, YEOTMAL 147 147 60 46 29 1 136 92.51
27141512816
08.01.037 ANJUMAN URDU HIGH SCHOOL, YAVATMAL 85 84 3 18 24 12 57 67.85
27141512814
08.01.038 GULAM NABI AZAD KANYA VIDYALAYA, WADGAON 29 27 0 5 5 1 11 40.74
27141510814
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 105
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.01.039 DR.NANDURKAR VIDYALAYA, YAVATMAL 122 122 54 28 27 10 119 97.54
27141512817
08.01.040 PRAYADARSHANI URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, DORLI 57 57 16 23 15 0 54 94.73
27141503002
08.01.041 K.C.PATIL V.J.P.B.A.SHALA, RAMNAGAR YAWALI 72 72 2 16 18 1 37 51.38
27141508602
08.01.042 YASHWANTRAO CHAVAN MADHYAMIK VIDYALAYA, GHATANA 36 36 0 4 12 2 18 50.00
27141504202
08.01.043 LATE RAJIV GANDHI VIDYALAYA, TEOSA 40 39 1 8 11 1 21 53.84
27141510303
08.01.044 JAWAHAR VIDYALAYA, BHARI 26 25 0 2 3 2 7 28.00
27141502002
08.01.048 SANT SHIROMANI GOROBA M.VIDYALAYA, LASINA, 58 58 13 21 14 0 48 82.75
27141506502 YEOTMAL
08.01.049 BABULAL PATEL MADHYAMIK VIDYALAYA, BHOSA , 31 31 0 9 6 0 15 48.38
27141502102 YEOTMAL
08.01.051 SHREE SAI MADHYAMIK VIDYALAYA, 51 49 2 8 15 3 28 57.14
27141506303 LOHARA,DIST.YEOTMAL
08.01.052 SHREE SHIVAJI URDU HIGH 23 23 6 14 2 0 22 95.65
27141508902 SCHOOL,RUI(VAI),TQ.YEOTMAL
08.01.054 VEDDHARINY MADHVIDYALAYA, YEOTMAL 160 160 32 34 48 20 134 83.75
27141508102
08.01.056 GIIANTS ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, YEOTMAL 123 122 56 39 24 2 121 99.18
27141512875
08.01.058 SARASWATI VIDYALAYA, TALEGAON, TQ.& DIST.YAVATMAL 27 26 4 11 3 0 18 69.23
27141510402
08.01.059 LATE UTTAMRAO DESHMUKH VIDYALAYA, KOLAMBI 31 31 1 10 9 2 22 70.96
27141505903
08.01.060 JAWAHAR KANYA MADHYAMIK VIDYALAYA, LOHARA 36 35 0 2 14 2 18 51.42
27141506302
08.01.061 MARATHI MADHYAMIK VIDYALAYA, DORLI (DO), YAWATMAL 36 36 0 18 11 0 29 80.55
27141503005
08.01.062 SWARGIY DADASAHEB MANDAL 31 31 0 4 9 1 14 45.16
27141512871 MADHYA.VIDYALAYA,YAWATMAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 106
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.01.063 JIJAMATA MADHYAMIK VIDYALAYA, LOHARA, YAWATMAL 23 23 0 2 7 2 11 47.82
27141506306
08.01.064 SAMYAK VIDYALAY,UMARSARA (JUNA),TQ.& 15 15 0 2 4 0 6 40.00
27141510508 DIST.YAWATMAL
08.01.065 SANE GURUJI MADHYAMIK VIDYALAYA, 24 23 0 0 2 3 5 21.73
27141509502 SALOD(KRUSHNAPUR)
08.01.066 JAVHAR MADHYAMIK ASHRAM SHALA, LOHARA 39 36 0 2 13 7 22 61.11
27141506305
08.01.067 SANT GADGEBABA VIDYALAYA, PIMPRI(BK) 24 24 0 7 7 5 19 79.16
27141507902
08.01.068 PIPALS MADHYAMIK VIDYALAYA, WAGHAPUR 35 35 0 4 10 4 18 51.42
27141511107
08.01.069 RAJSHRI SHAHU MADHYAMIK VIDYALAYA, LOHARA 32 32 0 1 10 3 14 43.75
27141506308
08.01.070 MATOSHRI KAMLATAI MANGRULKARMADHY.VIDLY.LOHARA 31 27 0 2 2 0 4 14.81
27141506309
08.01.071 MADHYAMIK ASHRAM SHALA, AKOLABAZAR 34 28 0 0 9 6 15 53.57
27141505904 TQ-DIST,YEOTMAL
08.01.072 VAISHNAVI P.B.ADIVASI ASHRAM SHALA LASINA,YEOTMAL 41 39 1 15 5 0 21 53.84
27141506503
08.01.073 KRUPASHANKAR SINGH HINDI MADHYAMIK VIDLY.YEOTMAL 32 32 0 13 15 1 29 90.62
27141502109
08.01.074 MAHATMA PHULE MADHYAMIK VIDYALAYA KINHI,YEOTMAL 30 29 0 6 8 1 15 51.72
27141505702
08.01.075 DR BABASAHEB AMBEDKAR VIDYALAYA UMARSARA,YEOTMAL 30 20 0 5 6 0 11 55.00
27141510512
08.01.076 SAROJANIBAI LONKAR MADHYAMIK VIDYALAYA, WARZADI 31 31 0 3 4 0 7 22.58
27141511302
08.01.077 SWA.RAMAJI CHANNAWAR VIDYALAY,GAJANAN 39 39 3 7 14 4 28 71.79
27141510819 SOC,YAWATMAL
08.01.078 DULICHAND RATHOD VIDYALAYA, 31 30 1 16 5 0 22 73.33
27141512302 YERAD,TQ.DIST.YAWATMAL
08.01.079 MANGALABAI NAIK MA.ADIWASI AASHRAM SHALA, DHANORA 55 53 2 18 17 0 37 69.81
27141503703
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 107
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.01.080 URDU HIGH SCHOOL,POBARU LAY OUT,NAGPUR 43 43 12 13 16 2 43 100.00
27141512878 RD,YAWATMAL
08.01.081 SIR SAYYAD AHMED KHAN URDU 44 43 2 12 13 8 35 81.39
27141503007 H.S.,DORLI,DIST.YEOTMAL
08.01.082 SRUSHTI MADH.ADIVASI ASHRAMSHALA,MOHA,YAVATMAL 37 35 0 5 11 0 16 45.71
27141507609
08.01.083 MADH.ADIVASI ASHRAMSHALA,KOLAMBI,TQ.DIST. 41 39 0 10 14 0 24 61.53
27141505904 YAVATMAL
08.01.084 CRESCENT ENGLISH MEDIUM, YEOTMAL 27 27 16 11 0 0 27 100.00
27141502111
08.01.085 SANSKAR SEC.SCHOOL,UMARSARA,TQ/DIST-YAVATMAL 9 9 0 0 3 0 3 33.33
27141510514
08.01.086 V.V.M SCHOOL, VAGHAPUR TAL & DIST. YAVATMAL 72 72 34 27 5 0 66 91.66
27141511102
08.01.087 SANSKAR ENG HIGH SCHOOL, VAGHAPUR, YAWATMAL 81 81 40 33 8 0 81 100.00
27141511109
08.01.088 GAJANAN MAHA.PRI &SEC. KENDRIY NIWSI AASHRAM 13 13 0 1 4 0 5 38.46
27141511105 VAGHA
08.01.089 SUSANSKAR VIDYAMANDIR ,YAVATMAL 33 33 23 9 1 0 33 100.00
27141510816
08.01.090 SWAPNAPURTI S C RES HR PRIMARY AND H SCHOOL 8 7 0 0 1 0 1 14.28
27141502202 SCHOOL
08.01.091 SUNRISE ENGLISH MEDIUM SCHOOL,LOHARA 34 34 10 14 6 0 30 88.23
27141506311
08.01.092 MAHARSHI VIDYAMANDIR MOHA DHAMANGAON ROAD 24 24 4 18 0 0 22 91.66
27141512836 YAVATMAL
08.01.093 GLORIOUS ENG MED H SCH,PANDHARKADA RD YEOTMAL 22 22 14 7 1 0 22 100.00
27141503006
08.01.094 SHRI SATYA SAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL YAVATMAL 39 39 13 12 6 3 34 87.17
27141512870
TALUKA 5203 5109 768 1215 1219 328 3530 69.09
TOTAL
08.02.001 NEW ENGLISH HIGH SCHOOL, NERPARSOPANT 264 264 28 72 53 19 172 65.15
27140907606
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 108
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.02.002 SHREE SHAVAJI HIGH SCHOOL, NERPARSOPANT 212 211 46 88 40 16 190 90.04
27140907608
08.02.003 Z. P. HIGH SCHOOL, SARISGAON (PANDHARI) 33 33 3 2 10 1 16 48.48
27140909902
08.02.004 Z. P. VIDYALAYA, MANIK WADA 59 58 1 24 11 0 36 62.06
27140906802
08.02.005 DR.ZAKIR HUSAIN URDU HIGH SCHOOL, NERPARSOPANT 88 87 10 21 34 3 68 78.16
27140907613
08.02.006 SHREE KNOHOBA VIDYALAYA, CHIKHALI KNOHABA 16 16 0 1 6 0 7 43.75
27140901902
08.02.008 RASHTRIYA SAHAKAR VIDYALAYA, MOZAR 42 42 5 20 4 0 29 69.04
27140907102
08.02.009 DR.AMBADKAR VIDYALAYA, VATPHALI 93 92 12 28 19 0 59 64.13
27140911802
08.02.010 VASANT NAIK VIDYALAYA, UTTARVADHONA 61 61 3 14 17 1 35 57.37
27140905102
08.02.012 JAI KHAKINATH VIDYALAYA, ADGAON KHAKI 35 35 16 16 0 0 32 91.42
27140900102
08.02.013 AMBIKA VIDYALAYA, MANGALADEVI, TQ.NER 61 61 6 15 21 3 45 73.77
27140906602
08.02.014 THE ENGLISH HIGH SCHOOL, CHINCHGAON 31 31 0 2 8 1 11 35.48
27140902002
08.02.015 JIJAMATA KANNYA VIDYALAYA, NERPARSOPANT 56 55 11 11 20 3 45 81.81
27140907605
08.02.016 RAJARAM VIDYALAYA, MALKHED BK 24 22 1 10 4 0 15 68.18
27140906302
08.02.017 URDU KANNYA HIGH SCHOOL, NERPARSOPANT 13 12 0 8 4 0 12 100.00
27140907616
08.02.018 SWA.P.TIMANE VIDYALAYA, PIMPRI KALNA 16 16 7 6 1 0 14 87.50
27140908602
08.02.019 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, KOHALA 23 20 6 8 1 0 15 75.00
27140905102
08.02.020 SMT. H.ATHAWALE MADHYA.ASHRAM 86 84 16 33 11 0 60 71.42
27140901802 SHALA,CHIKANI(DOMGA)
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 109
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.02.021 PRIYADARSHANI URDU HIGH SCHOOL, NER 37 37 9 6 16 2 33 89.18
27140907612
08.02.022 RAMDAS ATHWALE MADHYAMIK VIDYALAYA, NAWABPUR 19 19 0 0 3 0 3 15.78
27140907607
08.02.023 KISANRAO NAIK VIDYALAYA, PIMPALGAON DUBBA 61 61 4 10 19 12 45 73.77
27140908302
08.02.024 SARANGPUR MADHYAMIK VIDYALAYA, SARANGPUR 29 28 6 14 3 0 23 82.14
27140909102
08.02.025 DADASAHEB GAWAI VIDYALAYA, SATEPAL, TQ.NER 33 32 0 3 14 1 18 56.25
27140909302
08.02.026 RAMAI MADHYAMIK ADIVASI ASHRAM SHALA, BANGAON 82 82 17 46 6 0 69 84.14
27140900702
08.02.027 JAI BHARAT VIDYALAYA BRAMHANWADA(EAST),DIST 35 35 3 7 16 0 26 74.28
27140901402 YEOTMA
08.02.028 HARIKAMAL MADHYAMIK VIDYALAYA, KHARADGAON TAL NER 39 38 7 19 4 0 30 78.94
27140904702
08.02.030 JIVAN VIKAS SEC.SCHOOL,NER,TQ-NERPARSOPANT 47 45 0 14 11 0 25 55.55
27140907618
08.02.031 ELIGANT I FENG MED SCHL, NER(W), NER PARSOPANT 68 68 30 25 7 1 63 92.64
27140907615
08.02.032 MAULANA AZAD URDU HIGH SCHOOL, NER YAVATMAL 20 18 1 2 10 2 15 83.33
27140307805
08.02.033 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, NER NABABPUR 20 20 0 2 14 1 17 85.00
27140907623
08.02.034 SHANTINIKETAN MONTESSORIAND PRIMARY 21 21 10 6 4 0 20 95.23
27140907617 SCHOOL,YEOTMAL

TALUKA 1724 1704 258 533 391 66 1248 73.23


TOTAL
08.03.001 LATE V.B. GHERWARA HIGH SCHOOL, DARWHA 219 218 23 39 58 22 142 65.13
27140302915
08.03.002 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, DARVHA 154 151 10 19 34 24 87 57.61
27140302903
08.03.003 Z. P. HIGH SCHOOL, LOHI 75 75 1 17 17 1 36 48.00
27140307804
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 110
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.03.004 TAGORE VIDYA MANDIR, BORIARAB 69 69 0 4 18 7 29 42.02
27140300805
08.03.005 VASANT HIGH SCHOOL, SHENDRI BK 60 60 0 12 25 2 39 65.00
27140312402
08.03.006 Z.P.URDU MADHYAMIK SHALA, DARWHA 47 47 5 14 9 0 28 59.57
27140302928
08.03.007 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, CHIKHALI RAMNATH 88 88 1 26 34 3 64 72.72
27140302302
08.03.008 SMT.JANABAI RAMEKAR VIDYALAYA, KAMATHAVADA CHANI 35 33 0 6 11 1 18 54.54
27140306702
08.03.009 SMT.U.S.KANIKAR GIRL'S SCHOOL, DARWHA 182 182 39 34 35 23 131 71.97
27140302904
08.03.010 PRATAP VIDYALAYA, TALEGAON (DESHMUKH) 66 65 3 15 18 0 36 55.38
27140313202
08.03.011 PUNDLIK BABA HIGH SCHOOL, TARNOLI 53 51 5 9 15 1 30 58.82
27140313002
08.03.012 SHREE BHURAJI MAHARAJ VIDYALAYA, MAHATOLI 49 48 0 7 19 6 32 66.66
27140311002
08.03.013 SUBHASHCHANDRA BOSE HIGH SCHOOL, RAMGAON 34 32 0 6 14 1 21 65.62
27140308704
08.03.014 CHHTRAPATI VIDYALAYA, SHELODI 56 55 8 15 20 2 45 81.81
27140311602
08.03.015 KANNYA VIDYALAYA, BORI ARAB 46 45 0 12 21 5 38 84.44
27140314002
08.03.016 SHRIRAM V.J.J.P.B.ASHRAM SHALA, PIMAPALKHUTA 4 0 0 0 0 0 0 0.00
27140310703
08.03.017 SHREE BABANAJI MAHARAJ HIGH SCHOOL, MANGKINHI 44 44 0 2 15 0 17 38.63
27140309003
08.03.018 SAU.SARASWATIBAI Z.CHAWARDOL VIDYALAYA, DARVAHA 29 28 0 1 3 6 10 35.71
27140302908
08.03.019 SHREE VASRAM PATIL VIDYALAYA, PADHURNA ADARSHA 50 50 0 18 20 4 42 84.00
27140310202
08.03.020 JIJAMATA KANNYA VIDYALAYA, DARVAHA 137 135 21 25 27 17 90 66.66
27140302909
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 111
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.03.021 DR.ALLAM IKABAL URDU HIGH SCHOOL, LADKHED, DARVHA 30 30 0 9 7 2 18 60.00
27140308004
08.03.022 SMT CHANDRABHAGABAI WAGHMARE KANYA VIDYALAYA 41 41 3 12 10 5 30 73.17
27140302202 CHANI
08.03.023 VASAANT V.J.P.B.ASHRAM SHALA, HARU 74 72 0 5 23 2 30 41.66
27140401601
08.03.024 MANOHAR NAIK URDU HIGH SCHOOL, DARWHA 84 83 8 25 21 0 54 65.06
27140302930
08.03.025 MUNGSAJI BABA VIDYALAYA, DHAMANGAON DEO 43 43 3 21 15 1 40 93.02
27140302941
08.03.026 ADU SHANKARRAO RATHOD VIDYALAYA, LAKH(KHIND) 88 88 0 5 33 6 44 50.00
27140307603
08.03.027 LATE BABARAOJI KHODE VIDYALAYA, WADGAON(GADHAWE) 49 49 0 5 24 8 37 75.51
27140314002
08.03.028 MANIKRAO THAKARE URDU HIGH SCHOOL, PALSHI 27 27 1 6 10 0 17 62.96
27140302935
08.03.029 MAHATMA JYOTIBA PHULE VIDYALAYA, KHOPDI (BK) 50 49 0 3 9 10 22 44.89
27140307502
08.03.030 SWATANTRAVEER SAWARKAR VIDYALAYA, 78 77 4 22 18 5 49 63.63
27140302002 BHULAI,TQ.DARWHA
08.03.031 VIVEKANAND VIDYALAYA, 77 76 1 20 27 0 48 63.15
27140301405 BODEGOAN,PO.HATOLA,TQ.DARWHA
08.03.032 BIBI FATEMA URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, DARWHA 40 40 4 10 7 0 21 52.50
27140302912
08.03.033 NATIONAL URDU HIGH SCHOOL, MAHAGAON(KASBA), 19 19 3 12 1 1 17 89.47
27140308703 DARWHA
08.03.035 HAJRAT KHAWAJA M.CHISTI URDU H.S,TALEGAON 28 28 2 11 12 0 25 89.28
27140313204 DESHMUKH
08.03.036 BABA ARAB SAHAB URDU HIGH SCHOOL, BORI ARAB 25 25 2 9 10 1 22 88.00
27140300807
08.03.038 SAHID BHAGATSING VIDYALAYA, MAHAGAON KASABA 70 69 2 26 19 9 56 81.15
27140308704
08.03.039 VASANT NAIK VIDYALAYA, LADKHED 60 60 2 11 16 8 37 61.66
27140302302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 112
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.03.040 ADV.SHANKARRAO RATHOD VIDHYALAYA, DEULGAON(WALSA) 46 46 0 4 12 4 20 43.47
27140303002
08.03.041 SMT.INDIRABAI RENURAO PATIL M.SHALA, 53 53 0 14 11 3 28 52.83
27140311302 SAYKHED(GRAM)
08.03.042 MAHATMA MUNGSAJI MADH.ADIVASI ASHRAM SHALA 36 33 0 9 10 1 20 60.60
27140303704 DHAMANG
08.03.043 L.ITTIL BIRDS ENG.MED.SCH.DARVHA,TQ-DARVHAJI 72 71 38 21 10 2 71 100.00
27140302926
08.03.044 M.I.L.L.A.T. ENG HIGH SCHL, DARVHA, TAL. DARVHA 20 20 0 3 11 1 15 75.00
27140302929
08.03.045 AIDED ADIVASI MADHYA ASHRAM SHALA, DARVHA 35 34 0 5 12 2 19 55.88
27140302935
08.03.046 ABHYASA ENGLISH MEDIUM SCHOOL DARWHA 2 2 2 0 0 0 2 100.00
27140302932
TALUKA 2644 2611 191 549 741 196 1677 64.22
TOTAL
08.04.001 DINBAI VIDYALAYA, DIGRAS 327 325 68 63 67 49 247 76.00
27140401907
08.04.002 R.F.MEHATA RASHTRIYA VIDYALAYA, DIGRAS 191 190 15 41 46 27 129 67.89
27140401929
08.04.003 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, VARNDALI 36 34 0 1 10 3 14 41.17
27140406701
08.04.005 DIGRAS VIBHAGIYA S.P.M.HIGH SCHOOL, HARSUL 84 83 1 35 19 0 55 66.26
27140402501
08.04.006 DIGRAS VIBAHGIYA S.P.M.S.W.K.HIGH SCHOOL, KALGAON 89 86 4 20 27 0 51 59.30
27140402802
08.04.007 LATE SHAMA NAIK MADHYAMIK VIDYALAYA, SAKHARA 47 47 0 7 14 0 21 44.68
27140401913 (WAI)
08.04.008 DR.ACHYUT DULAPA ATTEWAR VIDHYALAYA, TUPTAKALI 63 61 8 25 16 0 49 80.32
27140406601
08.04.009 SHREE BABNAJI MAHARAJ HIGH SCHOOL, DEHANI 58 58 3 22 7 1 33 56.89
27140401402
08.04.010 VASANTRAO NAIK URDU HIGH SCHOOL, KALGAON 65 65 7 21 29 2 59 90.76
27140402803
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 113
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.04.011 ANJUMAN URDU HIGH SCHOL, DIGRAS 70 70 7 18 26 6 57 81.42
27140401903
08.04.014 SHREE BAPURAOJI BUTLE VIDYALAYA, DIGRAS 68 66 1 17 16 16 50 75.75
27140401905
08.04.015 MOHANABAI KANYA SCHOOL, DIGRAS 266 266 53 64 74 28 219 82.33
27140401913
08.04.016 ADARSHA HIGH SCHOOL, TIVARI 107 107 2 26 24 2 54 50.46
27140407101
08.04.017 SHREE V.N.V.J.P.B.ASHRAM SCHOOL, VASANTNAGAR 37 36 0 5 7 0 12 33.33
27140406801
08.04.019 NARAYANRAO KOSHATWAR ENGLISH HIGH SCHOOL, DIGRAS 28 28 13 9 3 0 25 89.28
27140401928
08.04.022 SHASAKIYA POST BASIC ASHRAM SHALA, VASANTPUR 46 46 1 15 13 0 29 63.04
27140406901
08.04.023 SHREE S.NAIK VIDYALAYA, DHANORA (BK) 40 39 0 7 15 0 22 56.41
27140401601
08.04.024 MANOHARRAO NAIK VIDYALAYA, ARAMBHI 36 35 0 0 14 0 14 40.00
27140400401
08.04.025 LATE SURYAJIRAO MOGHE VIDYALAYA, SINGAD 55 53 0 5 26 2 33 62.26
27140406401
08.04.026 ADV.S.RATHOD VIDYALAYA, ARUI(TALAV), TQ.DIGRAS 62 62 0 1 31 9 41 66.12
27140405502
08.04.027 AADARSH MADHYAMIK VIDYALAYA, VITHOLI, TQ.DIGRAS 48 45 0 1 13 1 15 33.33
27140407101
08.04.028 SW.MATOSHRI MADHYAMIK VIDYALAYA, MANDWA, 43 43 1 13 9 1 24 55.81
27140404301 TQ.DIGRAS
08.04.029 URDU HIGH SCHOOL, DIGRAS 52 52 5 13 18 2 38 73.07
27140401933
08.04.030 LATE UTTAMRAO DESHMUKH MADHYAMIK 40 40 4 17 13 0 34 85.00
27140401201 VIDYALAY,CHIRKUTA
08.04.031 SHRI.S.MOGHE VID.V.J.N.T.MADH.ASHRAM 39 38 0 8 13 0 21 55.26
27140407302 SHALA,WADGAON
08.04.032 ADV.SHANKARRAO RATHOD MADHY.ASHRAM SHALA 39 35 0 0 18 1 19 54.28
27140405503 RUI(TALAO
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 114
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.04.033 PIRU NAIK VJNT MADHY.ASHRAM SHALA TIORI,YEOTMAL 82 80 1 24 21 2 48 60.00
27140406504
08.04.034 SWA.ISHWAR DESHMUKH SAINIK 100 100 21 34 34 5 94 94.00
27140405902 SHALA,SAVANGA,TQ.DIGRAS
08.04.035 SWA.UTTAMRAO DESHMUKH ANU.ADIWASI MA.AASHRAM 70 69 4 26 27 3 60 86.95
27140401003 SHALA
08.04.036 ARUNODAY SEC.SCHOOL,LAKH (RAYAJI),TQ-DIGRAS 40 40 2 17 11 0 30 75.00
27140403803
08.04.037 DAMODAR PATIL ENGLISH MEDIUM HI.SCHOOL, DIGRAS 4 4 0 0 1 3 4 100.00
27140401906
08.04.038 N.P.URDU HIGHSCHOOL,GAWALIPURA,DIGRAS,TQ-DIGRAS 25 24 0 4 7 0 11 45.83
27140401942
08.04.039 VIDYANIKETAN ENG HIGHSCHL,DIGRAS TAL. DIGRAS 68 68 42 18 7 1 68 100.00
27140401936
08.04.041 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, ISAPUR 19 19 0 10 5 1 16 84.21
27140402602
08.04.042 ISHWAR DESHMUKH DAY BOARDING ENG MEDIUM SCHOOL 24 24 7 12 4 1 24 100.00
27140405902
08.04.043 VIDYABHARATI ENGLISH MEDIUM SCHOOL,DIGRAS 45 45 20 19 5 1 45 100.00
27140401949
08.04.044 P V CHIDDARWAR DREAMLAND ENGLISH SCHOOL DIGRAS 16 16 9 4 3 0 16 100.00
27140401908
08.04.045 LATE S M MAHINDRE PRI AND UCCHA PRATH SHALA 21 21 9 5 2 3 19 90.47
27140401911 DIGRAS

TALUKA 2550 2520 308 627 695 170 1800 71.42


TOTAL
08.05.001 SHREE MAHANT DATTARAM BHARATI VIDYALAYA, ARNI 240 239 46 48 68 17 179 74.89
27140100115
08.05.002 SHREE GURUDEO VIDYA MANDIR, JAVALA (ARVANI ROAD) 179 177 8 19 41 23 91 51.41
27140104603
08.05.003 S.M.D.BHARATI VIDYA GANDHINAGAR, ARNI 42 42 6 6 18 9 39 92.85
27140100117
08.05.004 SAHID BHAGATSING VIDYALAYA, ARNI 94 93 4 4 21 14 43 46.23
27140100112
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 115
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.05.005 SHREE M.D.BHARATI KANYA HIGH SCHOOL, ARNI 132 131 10 26 22 17 75 57.25
27140100116
08.05.006 SHREE J.KHANDSE VIDYALAYA, TALNI 70 70 2 17 21 4 44 62.85
27140110802
08.05.007 DEVRAO PATIL VIDYALAYA, ARNI 53 53 5 13 17 3 38 71.69
27140100128
08.05.008 SWA.BHA DEVRAO PATIL VIDYALAYA, MAHASOLA KA 65 65 3 7 10 6 26 40.00
27140108002
08.05.009 SHREE SEVADAS MAHARAJ VIDYALAYA, UMRI PATHAR 42 42 2 10 7 1 20 47.61
27140111102
08.05.011 GURUDEV R.TAGORE VIDYALAYA, SHELU ANJANKHED 51 48 0 7 20 1 28 58.33
27140100802
08.05.012 LATE MAROTRAO PATIL RAUT VIDYALAYA, KAUTHA BAZAR 27 27 0 2 9 3 14 51.85
27140104902
08.05.013 MADHYAMIK VIDYALAYA, SUKALI 34 34 2 3 5 7 17 50.00
27140109902
08.05.014 BABA KAMBALPOSH URDU HIGH SCHOOL, ARNI 19 19 1 4 8 1 14 73.68
27140100102
08.05.015 ICHORA MADHYAMIK VIDYALAYA, ICHORA 50 50 5 10 16 0 31 62.00
27140103902
08.05.016 LATE S AADE P.B. MADHYAMIK ASHRAM SHALA, 86 83 0 13 25 1 39 46.98
27140107703 MAHALUNGI
08.05.018 P.MORE VIDYALAYA, UMARI KAPESHWAR 43 43 4 19 9 1 33 76.74
27140111202
08.05.019 SHIKSHAN PRASARAK MANDAL VIDYALAYA, BORGAON 75 75 3 8 17 7 35 46.66
27140101502
08.05.020 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, SAWALI SADOBA 116 116 5 36 30 0 71 61.20
27140109402
08.05.021 Z. P. HIGH SCHOOL, LONBEHAL 52 50 0 4 21 0 25 50.00
27140107302
08.05.022 SANT TUKDOJI VIDYALAYA, CHIKHALI (EZARA) 56 56 3 22 9 0 34 60.71
27140102102
08.05.023 RASHTRIYA POST BASIC ASHRAM SHALA, LONI 76 75 2 5 22 9 38 50.66
27140107203
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 116
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.05.024 NEHRU VIDYALAYA, KELZAR 57 56 5 24 18 1 48 85.71
27140106103
08.05.025 Z. P. VIDYALAYA, LONI, TQ.ARNI 27 26 2 6 11 0 19 73.07
27140107202
08.05.026 KAI.MANJI NAIK MADHYAMIK VIDYALAYA, AYATA, 30 26 0 0 6 1 7 26.92
27140100402 TQ.ARNI
08.05.027 SHRI SHIVAJIRAO MOGHE VJNT MADHY.ASHRAM SHALA 54 54 2 10 21 0 33 61.11
27140107304 HETI
08.05.028 MATOSHRI SHANTABAI TUKARAM CHAVAN VIDYALAYA, ARNI 34 34 0 0 5 4 9 26.47
27140100120
08.05.029 MATOSHRI SURATABAI CHAVAN 38 38 0 13 13 2 28 73.68
27140103002 MA.VIDYALAYA,DATODI,ARNI
08.05.030 SWA.UTTAMRAO DESHMUKH MADYAMIK 24 24 0 4 12 1 17 70.83
27140106504 VIDYA,KOPRA,TQ.ARNI
08.05.031 SHIVRAMJI MOGHE ANU.MA.ADIWASI 42 31 0 7 7 0 14 45.16
27140104501 ASHRAMSHALA,TQ.ARNI
08.05.032 LT.GANPATRAOPATIL 43 39 0 3 13 0 16 41.02
27140102203 MADH.A.SHALA,CHIKANI(K),TQ.AARNI
08.05.033 MANOHARRAO NAIK URDU 21 14 3 4 6 0 13 92.85
27140109405 SEC.SCH,SAWLI(SADOBA),T-AARNI
08.05.034 HAPHIJ BEUG URDU HIGHSCHOOL, ARNI,TQ-ARNI 23 23 0 5 8 3 16 69.56
27140100127
08.05.035 SUNRISE NURSARY & CONVENT, AARNI, TAL. AARNI 81 81 69 10 2 0 81 100.00
27140100121
08.05.036 LT I DESHMUKH P M ANUDANI ADIWASI ASHRAM SCH 36 35 1 4 17 0 22 62.85
27140106503 KOPRA
08.05.037 SC BOYS GOVT RESIDENCIAL SCHOOL BHANDARI 24 24 1 6 10 3 20 83.33
27140101803
08.05.038 SWAMI VIVEKANAND MARATHI SCH ARNI 28 28 1 0 1 4 6 21.42
27140100124
TALUKA 2164 2121 195 379 566 143 1283 60.49
TOTAL
08.06.001 KOSHATWAR DAULATKHAN MADHYAMIK VIDYALAYA, PUSAD 455 455 154 137 84 23 398 87.47
27141112224
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 117
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.06.002 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, PUSAD 414 413 55 97 128 39 319 77.23
27141102303
08.06.003 LOKAHIT MADHYAMIK VIDYALAYAY, PUSAD 154 152 2 29 31 12 74 48.68
27141112225
08.06.004 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, BELORA 93 93 6 19 26 2 53 56.98
27141101703
08.06.005 URDU HIGH SCHOOL, PUSUD 67 63 4 3 13 3 23 36.50
27141112226
08.06.006 YESHWANT VIDYALAYA, SHEMBA PIMPRI 135 134 7 31 31 2 71 52.98
27141112901
08.06.007 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, JAMB BAZAR 103 101 2 23 53 2 80 79.20
27141106303
08.06.008 RASHTRIYA VIDYALAYA, ADGAON 126 125 1 17 43 6 67 53.60
27141100702
08.06.009 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, HARSHI 38 37 0 12 16 0 28 75.67
27141104902
08.06.010 V.B.HINDI HIGH SCHOOL RUN BY N.P.PUSAD, TQ.PUSAD 28 27 4 2 7 0 13 48.14
27141112220
08.06.011 SHREE DEO HIGH SCHOOL, KARLA 51 51 4 21 12 0 37 72.54
27141107602
08.06.012 FULSINGH NAIK VIDYALAYA, MOHA-IJARA 76 74 5 35 16 1 57 77.02
27141112267
08.06.013 SHASAKIYA MADHYAMIK GIRL'S SCHOOL, PUSUD 30 28 1 5 4 1 11 39.28
27141112259
08.06.014 Z. P. HIGH SCHOOL, PAINGANGANAGAR 56 55 8 15 16 1 40 72.72
27141105801
08.06.015 MATOSHRI PARVATIBAI NAIK ENGLISH HIGH 27 27 4 14 6 1 25 92.59
27141112232 SCHOOL,PUSAD
08.06.016 LATE BABASAHEB NAIK VIDYALAYA, PARVA 113 112 5 49 32 0 86 76.78
27141111602
08.06.017 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, VASANTNAGAR, PUSAD 120 119 1 24 37 7 69 57.98
27141102503
08.06.018 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, BHOJALA 72 71 2 20 21 6 49 69.01
27141102303
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 118
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.06.019 JANTA S.P.MANDAL VIDYALAYA, BANSHI 91 89 9 38 22 0 69 77.52
27141104202
08.06.020 RAMU NAIK VIDYALAYA, WARUD 108 107 0 14 31 2 47 43.92
27141113902
08.06.021 AZAD URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, PUSAD 104 103 3 19 42 12 76 73.78
27141112221
08.06.022 VASANTRAO NAIK P.B.ASHRAM SHALA, CHIKHALI CAMP 172 167 3 67 59 13 142 85.02
27141102503
08.06.023 PAPALAL JAISWAR MARATHI HIGH SCHL RUN BY 20 18 0 2 2 0 4 22.22
27141112260 N.P.PUSAD
08.06.024 JANTA S.PRASARAK MANDAL VIDYALAYA, PUSAD 65 63 2 15 16 9 42 66.66
27141112223
08.06.025 HAN P.U.HIGH SCHOOL, PUSAD 42 40 3 14 11 3 31 77.50
27141112224
08.06.026 GUNAVANTRAO DESHMUKH MADHYAMIK 185 184 27 72 44 2 145 78.80
27141108202 VIDYALAYA,KAVADIPUR
08.06.027 SHRIRAM ASEGAONKAR VIDYALAYA, PUSAD 64 64 5 17 15 10 47 73.43
27141112218
08.06.028 MAHATMA MUNGSAJI VIDYALAYA, PUSAD 53 52 2 14 17 6 39 75.00
27141112222
08.06.029 JANATA EDUCATION SOC'S VIDYALAYA, GAULA(KH) 81 80 2 24 22 0 48 60.00
27141112223
08.06.030 PARMESHWAR MADHYAMIK VIDYALAYA, LOHARA (BU) 60 60 1 18 19 0 38 63.33
27141102303
08.06.031 JAGDAMBA MADHYAMIK VIDYALAYA, SHELU 81 81 2 9 30 11 52 64.19
27141113002
08.06.032 MADHUKAR NAIK MADHYAMIK VIDYALAYA, 59 59 11 40 7 0 58 98.30
27141113502 SAWARGAON(GORE)
08.06.033 MADHYAMIK VIDYALAYA, KATKHEDA 87 85 2 41 24 1 68 80.00
27141108102
08.06.034 MANOHARRAO NAIK VIDYALAYA, MARWADI 52 51 1 27 12 0 40 78.43
27141112220
08.06.035 GUNAVANTRAO DESHMUKH URDU HIGH SCHOOL, JAMB BAZAR 30 30 0 20 7 2 29 96.66
27141106304
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 119
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.06.036 SHREE MANOHAR NAIK VIDYALAYA, PARDI 36 36 1 9 15 5 30 83.33
27141111802
08.06.037 M.MUNGSAJI ADIWASI P.B. ASHRAM SHALA, MARSUL 95 95 45 41 7 0 93 97.89
27141101403
08.06.038 NAVJIWAN DNYANPITH ENGLISH MEDIUM SCHOOL, PUSAD 81 81 55 21 5 0 81 100.00
27141112261
08.06.039 MATOSHRI S.JILLEWAR MADHYAMIK 36 28 0 6 6 1 13 46.42
27141112803 VID,SHRIRAMPUR,PUSAD
08.06.040 S.S.GAJANAN MAHARAJ MADHYAMIK 42 42 2 17 9 0 28 66.66
27141108402 VIDYALAY,LAKHI,PUSAD
08.06.041 MUNGSAJI MADHYAMIK ASHRAM SHALA, 65 65 5 31 17 1 54 83.07
27141109003 MANIKDOH,TQ-PUSAD
08.06.042 HAJRAT UMAR FARUKH URDU 159 157 21 57 46 8 132 84.07
27141112230 H.SCHOOL,VASANTNAGAR,PUSAD
08.06.043 SHAMSUL ULUM URDU HIGH SCHOOL, PUSAD 65 65 15 20 18 4 57 87.69
27141112208
08.06.044 LATE DATTARAOJI PANDE MADHYAMIK VIDYALAYA, SANDWA 75 73 2 21 23 0 46 63.01
27141113202
08.06.045 SUDHAKARRAO NAIK VIDYALAYA, ROHADA, TQ.PUSAD 66 66 7 35 17 0 59 89.39
27141107402
08.06.046 SHREE SHIVAJIRAO MOGHE VIDYALAYA, HARSHI, 66 66 2 34 21 2 59 89.39
27141104903 TQ.PUSAD
08.06.047 MADHYAMIK VIDYALAYA, PANHALA, TQ.PUSAD 43 41 2 24 9 0 35 85.36
27141112002
08.06.048 ABDUL RASIK MEMORIEAL URDU HSG SHENBAL, PIMPARI 65 65 1 24 31 7 63 96.92
27141112905
08.06.049 JANATA SHIKSHAN PRASARAK MANDAL 25 14 0 0 0 0 0 0.00
27141112265 VIDY.PUSAD,YEOTMAL
08.06.050 RAMANAND MAHARAJ MADHYAMIK VIDLY. FETRA TQ-PUSAD 35 31 2 19 9 0 30 96.77
27141112303
08.06.051 SHRI MANOHARRAO NAIK VJNT SHALA, YERANDA TQ-PUSAD 73 71 5 40 18 0 63 88.73
27141115103
08.06.052 SUDHAKARRAO NAIK MADHY.VIDLY.,GHATODI TQ-PUSAD 44 43 1 13 14 0 28 65.11
27141118103
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 120
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.06.053 LATE SUDHAKARRAO NAIK MADHY.JANUNA 50 47 0 19 21 1 41 87.23
27141107002 T-PUSAD,YEOTMAL
08.06.055 BABASAHEB NAIK VJNT MADHY.ASHRAM SHALA, GAHULI 52 50 3 12 19 0 34 68.00
27141104003
08.06.056 VJNT MADHYAMIK ASHRAM SHALA, SAWARGAON TQ-PUSAD 65 63 1 24 22 0 47 74.60
27141113404
08.06.057 SHASKIYA MADHY.ASHRAM SHALA, KHAIRKHEDA PO-ADGAON 32 32 0 4 15 0 19 59.37
27141107502
08.06.058 SUDHAKARRAO NAIK VIDYALAYA, SHILONA, TAL PUSAD 58 56 5 23 15 0 43 76.78
27141112605
08.06.059 SUDHAKARRAO NAIK VIDYALAYA, KHADAKDARI, TAL PUSAD 39 36 0 15 10 0 25 69.44
27141107402
08.06.060 URDU H SCHOOL, GULMOHAR PARK GRAM P.GAYMUKH NAGAR 22 21 0 2 4 2 8 38.09
27141104103
08.06.061 SWA.GANPATRAO PATIL MADHYA.VIDYA,BORGADI,TQ.PUSAD 60 59 3 30 10 1 44 74.57
27141101403
08.06.062 MANOHARRAO NAIK KENDRYA ANU.JATI MA.NIWASI 67 63 0 9 37 4 50 79.36
27141102203 A'SHALA
08.06.063 RASHTRA SANT SEVADAS MAHARAJ 50 49 0 3 25 8 36 73.46
27141102202 KE.A.JA.MA.NI.A'SHALA
08.06.064 SMT.GANGABAI NAIK SEC.SCHOOL,DHANSAL,TQ-PUSAD 39 38 0 15 18 0 33 86.84
27141103304
08.06.065 SHRI.THAVRA NAIK SEC.SCHOOL,JAMBNAIK,TQ-PUSAD 37 37 0 15 18 0 33 89.18
27141106402
08.06.066 SANT DUDHADHARI MAHARAJ SEC.SCHOOL, BORI KHURD 43 41 0 11 9 0 20 48.78
27141101203
08.06.067 J.ENGLISH SCHOOL,PRABHU NAGAR PUSAD,TQ-PUSAD 105 105 99 6 0 0 105 100.00
27141112216
08.06.068 SENT MERY ENG SCH,PUSAD,YAVATMAL 65 65 47 14 2 2 65 100.00
27141112254
08.06.069 GOVT SC GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL, ASARPEND 39 39 23 14 2 0 39 100.00
27141118104
08.06.070 RANI LAXMIBAI VIDYALAY, PUSAD 34 33 8 15 8 1 32 96.96
27141112211
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 121
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.06.071 MATOSHRI MADHYAMIK VIDYALAY, SRIRAMPUR 62 62 18 24 14 1 57 91.93
27141112812
08.06.072 LOBHIVANT MAHARAJ VIDYALAY, PARAD 37 33 0 9 13 0 22 66.66

08.06.073 LITTLE FLOWERS ENGLISH MEDIUM SCHOOL SHRIRAMPUR 13 13 12 0 0 0 12 92.30


27141112808
TALUKA 5552 5451 723 1680 1483 225 4111 75.41
TOTAL
08.07.001 Z. P. MADHYAMIK VIDYALAYA, DHANKI 23 22 0 0 2 1 3 13.63
27141303305
08.07.002 SHASAKIYA MADHYAMIK SCHOOL, UMARKHED 271 269 10 37 63 40 150 55.76
27141311422
08.07.003 SAKALE VIDYALAYA, UMARKHED 263 262 49 68 51 22 190 72.51
27141311418
08.07.004 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, CHATARI 89 86 10 14 16 13 53 61.62
27141307605
08.07.005 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, MULVA 172 170 7 22 45 30 104 61.17
27141309202
08.07.006 Z. P. MADHYAMIK KANYA SCHOOL, UMARKHED 90 89 1 7 22 4 34 38.20
27141311419
08.07.007 Z. P. VIDYALAYA, VIDUL 70 70 4 18 20 3 45 64.28
27141311604
08.07.008 SHREE TAJMAL GANDHI KRUSHI VIDYALAYA, BRAHMANGAON 159 159 16 37 38 15 106 66.66
27141302002
08.07.009 MUNICIPAL URDU HIGH SCHOOL, UMARKHED 79 79 6 16 11 5 38 48.10
27141311417
08.07.010 GURUDEO GORABA VIDYA MANDIR, UMARKHED 228 224 42 81 47 11 181 80.80
27141311414
08.07.011 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, POPHALI 140 138 5 33 41 11 90 65.21
27141309202
08.07.012 KASTURBA GANDHI KANYA VIDYALAYA, DHANKI 161 161 17 40 46 8 111 68.94
27141303309
08.07.013 VASANTRAO NAIK KRUSHI VIDYALAYA, BITARGAON BK 124 122 4 12 24 9 49 40.16
27141301503
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 122
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.07.014 MAHTMA JYOTIBA PHULE HIGH SCHOOL, UMARKHED 145 145 34 49 41 4 128 88.27
27141605902
08.07.015 SWAMI PENDASE GURUJI VIDYALAYA, DHANKI 93 93 11 12 19 10 52 55.91
27141303310
08.07.016 Z.P.VIDYALAYA, KORATA 39 39 0 5 14 1 20 51.28
27141305802
08.07.017 NAGAR PARISHAD URDU MADHYAMIK KANYA 105 104 6 23 32 11 72 69.23
27141311415 SHALA,UMARKHED
08.07.018 HANIF MASTER URDU HIGH SCHOOL, DHANKI 65 65 4 19 15 3 41 63.07
27141303307
08.07.019 VIVEKANAND VIDYALAYA, PALSHI 42 42 0 4 10 3 17 40.47
27141308302
08.07.020 SADDHAM VIDYALAYA, MULAWA 22 22 0 1 2 7 10 45.45
27141307606
08.07.021 BHAGAVATI DEVI VIDYALAYA, DEVSARI 75 75 4 16 21 9 50 66.66
27141303002
08.07.022 SITAMAY DESHMUKH KANAYA SHALA, VIDUL 45 45 1 8 12 6 27 60.00
27141311607
08.07.023 RAJARAM BAPU PATIL VIDYALAYA, JEVALI 84 84 1 6 25 8 40 47.61
27141304802
08.07.024 DNYANPRAKASH VIDYALAYA, SUKLI 60 59 3 11 20 8 42 71.18
27141310403
08.07.025 SHREE SHIVAJIRAO MOGHE VIDYALAYA, KURALI 40 40 1 6 17 1 25 62.50
27141307502
08.07.026 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, THERADI(VAN) POST 21 19 0 0 3 2 5 26.31
27141311102
08.07.027 JAGAT VIDYALAYA, BHVANI 47 46 5 15 17 0 37 80.43
27141301102
08.07.028 DNYANDEEP VIDYALAYA, BELKHED 52 52 1 7 10 3 21 40.38
27141300902
08.07.029 SMT.A.M.RAWATE VIDYALAYA, SALWESHWAR 39 38 0 5 15 3 23 60.52
27141300703
08.07.030 MAHARSHI DAYANAND SARASWATI VIDYALAYA, NINGNUR 62 61 2 10 23 7 42 68.85
27141308202
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 123
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.07.031 ABHINAV VIDYA VIHAR HIGH SCHOOL, DARATI 34 33 0 1 8 1 10 30.30
27141302902
08.07.032 V.J. & N.T. MADHYAMIK ASHRAM SHALA, DHANKI 75 73 1 3 24 9 37 50.68
27141303308
08.07.034 SAMYAK DRUSHTI VIDYALAYA, MULAWA, TQ.UMARKHED 20 19 0 2 5 3 10 52.63
27141307607
08.07.035 MADHYAMIK VIDYALAYA, KUPTI 44 44 0 6 12 5 23 52.27
27141306002
08.07.036 SHIVRAYAJI MOGHE MADHYAMIK VIDYALAYA, MORCHANDI 31 31 0 1 11 3 15 48.38
27141307502
08.07.037 MADHYAMIK VIDYALAYA, MARLEGAON, TQ.UMARKHED 44 44 2 11 10 1 24 54.54
27141307002
08.07.038 MANOHARRAO NAIK URDU MADHYAMIK VIDYALAYA, MULAWA 23 23 0 5 9 2 16 69.56
27141307608
08.07.039 Z. P. HIGH SCHOOL, KHARUS BK 15 15 0 0 3 2 5 33.33
27141305402
08.07.040 UNIVERSAL ENGLISH SECONDARY SCHOOL, UMARKHED 50 50 38 12 0 0 50 100.00
27141311420
08.07.041 MATOSHRI C.CHINNAWAR MADHYAMIK VIDYALAYA, AKOLI 40 39 5 11 9 3 28 71.79
27141300202
08.07.042 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, KORTA 34 34 0 2 10 1 13 38.23
27141305802
08.07.043 MAHATMA MUNGSAJI ADIVASI MADHY.ASHRAM SHALA 40 30 0 0 6 6 12 40.00
27141303103 DHANAJ
08.07.044 SHRI K D JADHAO MADHYAMIK VIDYALAYA,KRUSHNAPUR 33 29 0 3 9 4 16 55.17
27141305903
08.07.045 SAIPRAKASH VIDYALAYA, SAKHARA, TQ-UMARKHED 50 50 1 9 15 4 29 58.00
27141309502
08.07.046 PUNYASHLOK A.HOLKAR 30 28 1 1 9 3 14 50.00
27141304002 SEC.SCH,GANJEGAON,TQ-UMARKHED
08.07.047 M.M.RAWTE SEC.SCHOOL, BALDI,TQ-UMARKHED 15 13 0 0 0 1 1 7.69
27141300703
08.07.048 POSHT BASIC ANUDANIT 85 83 0 5 20 14 39 46.98
27141303318 ADI.A.SHALA,DHANKI,T-UMARKHED
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 124
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.07.049 M.N.NIVASI MUKBADHIR VID.,DHANKI,TQ-UMERKHEDJI 7 6 0 5 0 0 5 83.33
27141303316
08.07.050 HARUNNISA URDU SEC SCHL, UMARKHED,YAVATMAL 59 59 1 12 30 6 49 83.05
27141314261
08.07.051 STUDDENT WELFARE ENG MED SCH,DAHAGAON,YAVATMAL 26 26 17 8 1 0 26 100.00
27141303202
08.07.052 GOVT SC GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL ,MARSUL 37 37 4 12 6 6 28 75.67
27141307103
08.07.053 DNYANJYOTI ENGLISH MEDIUM SCHOOL, DHANKI 13 13 7 4 2 0 13 100.00
27141303315
08.07.054 SUN RAYS ENGLISH MEDIUM SCHOOL UMARKHED 7 7 3 2 2 0 7 100.00
27141311424
TALUKA 3717 3666 324 697 923 332 2276 62.08
TOTAL
08.08.001 HIVRA SHIKSHAN SANSTHA MADHYAMIK VIDYALAYA, HIVRA 206 203 8 49 60 8 125 61.57
27140703203
08.08.002 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, SAVANA 204 202 20 49 72 5 146 72.27
27140707903
08.08.003 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, KALI(DHOU) 184 180 12 66 45 1 124 68.88
27140703804
08.08.004 Z. P. VIDYALAYA, FULSAVANGI 123 121 1 24 37 7 69 57.02
27140705407
08.08.005 Z. P. HIGH SCHOOL, MAHAGAON 71 68 0 16 30 1 47 69.11
27140705407
08.08.006 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, MORATH 71 66 2 17 17 0 36 54.54
27140706003
08.08.007 SMT.ANUSAYABAI J. EKANTHNATH PATIL VIDYA, 124 123 10 21 38 2 71 57.72
27140707102 POHANDUL
08.08.008 BABASAHEB NAIK VIDYALAYA, KHADAKA 48 48 2 16 20 1 39 81.25
27140704802
08.08.009 BHAUSAHEB SUDHAKARRAO NAIK VIDYALAYA, MOHADI 59 59 2 8 24 0 34 57.62
27140705902
08.08.010 S.NAIK URDU HIGH SCHOOL, KALI DAU 26 26 17 7 2 0 26 100.00
27140703805
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 125
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.08.011 NIZDHAM ASHRAM VIDYALAYA, MUNDANA 104 104 12 39 30 0 81 77.88
27140706202
08.08.012 JANTA S.P.M.VIDYALAYA, PIMPALGAON 52 52 1 14 11 0 26 50.00
27140706902
08.08.013 SAVITRIBAI PHULE KANYA VIDYALAYA, MAHAGAON 100 100 5 37 14 0 56 56.00
27140705403
08.08.014 MANOHAR NAIK MADHYAMIK VIDYALAYA, GUNJ 201 199 5 105 59 5 174 87.43
27140702903
08.08.015 JANTA SHIKSHAN P.MANDAL URDU HIGH 45 43 7 19 14 1 41 95.34
27140710304 SCHL,PHULSAVANGI
08.08.016 MADHYAMIK VIDYALAYA, POKHARI(IJARA) 103 102 5 28 31 0 64 62.74
27140707202
08.08.017 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, BORI(IJARA) 64 63 0 35 21 2 58 92.06
27140701102
08.08.018 SHREE SAIBABA VIDYALAYA, TEMBHI(KALI) 154 153 5 36 62 5 108 70.58
27140708802
08.08.020 ADARSHA VIDYALAYA, KOTHARI 83 83 5 31 22 0 58 69.87
27140705102
08.08.021 LATE MAROTRAO PATIL (RAUT) VIDYALAYA, AMBODA 38 37 3 16 9 0 28 75.67
27140700302
08.08.022 CHHATRAPATI SHAHU VIDYALAYA, UTI, TQ.MAHAGAON 75 75 3 23 21 0 47 62.66
27140709302
08.08.023 SHIVAJIRAJE MADHYA.VIDYALAY, 5 4 0 0 0 0 0 0.00
27140705802 MALAVAKAD,TQ.MAHAGAON
08.08.024 ATHAR MIRZA VJNT MADHY.ASHRAM SHALA KALI(DOU), 111 107 12 43 25 0 80 74.76
27140703807
08.08.025 T G DESHMUKH MADHYAMIK ASHRAM SHALA AMANI,YEOTMAL 94 93 6 37 30 2 75 80.64
27140700103
08.08.026 LATE NANARAO PATIL VIDYALAYA, BIJORA TQ-MAHAGAON 27 26 0 4 12 0 16 61.53
27140700902
08.08.027 MATOSHREE MADHYA.VIDYALAYA, 140 140 41 68 21 0 130 92.85
27140705410 MAHAGAON,DIST.YAWATMAL
08.08.028 LT.UMAJI NAIK MADH.ASHRAM SHALA,VADAD,TQ.MAHAGAON 40 34 1 16 14 0 31 91.17
27140710503
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 126
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.08.029 GOVT SC GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL, MAHAGAON 40 40 7 20 12 1 40 100.00
27140705412
08.08.031 LATE PREMLATA PUROHIT MADHYA VIDYALAYA, 10 8 0 0 3 0 3 37.50
27140710308 FULSAWANGI

TALUKA 2602 2559 192 844 756 41 1833 71.62


TOTAL
08.09.001 PANNALAL CHAMPALAL LUNWAT HIGH SCHOOL, DABHA 61 59 8 11 7 2 28 47.45
27140201402
08.09.002 Z. P. HIGH SCHOOL, SARUL 17 17 2 2 7 0 11 64.70
27140206303
08.09.003 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, GHARGAL 77 75 3 24 19 1 47 62.66
27140201902
08.09.004 PRATAP VIDYALAYA, BABHULGAON 240 239 37 68 66 16 187 78.24
27140200503
08.09.005 VASANT NAIK HIGH SCHOOL, ASEGAON DEVI 41 41 15 16 4 0 35 85.36
27140200102
08.09.006 TATHEGAT VIDYALAYA, KOTAMBA 199 193 4 47 66 8 125 64.76
27140202702
08.09.007 KESHAOVRAO MAHARAJ HIGH SCHOOL, PAHUR 62 61 9 23 18 1 51 83.60
27140205402
08.09.008 Z. P. HIGH SCHOOL, RANI AMARAVATI 34 34 0 11 10 1 22 64.70
27140206502
08.09.010 SHREE SANT GADAGEBABA VIDYALAYA, VATKHED-BK 64 64 9 18 12 1 40 62.50
27140208202
08.09.011 DR.ALLAMA IQBAL URDU HIGH SCHOOL, BABHULGAON 20 20 2 6 5 0 13 65.00
27140200506
08.09.012 LATE M PANDE PATIL MADHYAMIK VIDYALAYA, KOLHI 50 50 1 12 11 0 24 48.00
27140201802
08.09.013 URDU HIGH SCHOOL, SAWAR 22 22 0 8 11 1 20 90.90
27140206604
08.09.014 SUDAM VIDYALAY, SUKALI, 31 31 7 12 6 3 28 90.32
27140206702 TQ.BABHULGAON,DIST.YEOTMAL
08.09.015 MATOSHRI NANIBAI GHARPHALKAR VIDYALAYA, 25 25 1 5 7 1 14 56.00
27140200504 BABHULGAON
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 127
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.09.016 SHRI MADNESHWAR P.B.ADIVASI ASHRAM SHALA, MADANI 44 29 0 4 8 0 12 41.37
27140203903
08.09.017 SWAMI VIVEKANAND MADHYAMIK VIDYALAY,CHIMNA 58 57 1 11 22 3 37 64.91
27140201102 VAGAPUR
08.09.018 NUR URDU HIGH SCHOOL, RANI-AMRAVATI, 17 17 0 9 8 0 17 100.00
27140206304 TQ.BABHULGAON
08.09.019 SHRI VITTHAL MANDIR MADHYAMIK 19 19 0 10 5 0 15 78.94
27140202802 VIDY,KHARDA(GAWANDI)
08.09.020 Z. P. VIDYALAYA, SAVAR 46 45 3 16 2 1 22 48.88
27140206603
08.09.021 LATE MANIKRAO PANDE (PATIL) VIDYALAYA, BABHULGAON 16 14 0 0 3 1 4 28.57
27140200505
08.09.022 SHRI.SWAMI SAMARTH MADHYA ASHRAM SHALA, MANGUL 37 32 0 4 15 2 21 65.62
27140204203
TALUKA 1180 1144 102 317 312 42 773 67.56
TOTAL
08.10.001 SHREE CHINTAMANI HIGH SCHOOL, KALAMB 165 163 26 49 34 4 113 69.32
27140604610
08.10.002 SHIVSHAKATI VIDYALAYA, KOTHA (VENI) 160 157 6 46 27 5 84 53.50
27140604609
08.10.003 NEHRU VIDYALAYA, SAVARGAON 93 92 15 35 22 0 72 78.26
27140611802
08.10.004 Z.P.HIGH SCHOOL, PIMPALGAON 31 31 2 11 6 1 20 64.51
27140610402
08.10.005 P.B.ADIVASHI ASHRAM SCHOOL, KHATESHWAR JOD MOHA 36 36 0 9 17 0 26 72.22
27140605502
08.10.006 ADARSHA HIGH SCHOOL, DONGARKHARDA 106 106 8 31 28 2 69 65.09
27140602202
08.10.007 SANE GURUJI VIDYALAYA, METIKHED 35 34 2 12 14 0 28 82.35
27140607802
08.10.008 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, NANZA 43 43 0 2 10 2 14 32.55
27140608502
08.10.009 Z.P.URDU HIGH SCHOOL, KALAMB 19 19 0 0 13 3 16 84.21
27140604603
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 128
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.10.010 SHIVSHAKTI KANYA SHALA, KALAMB 223 220 13 69 39 11 132 60.00
27140604609
08.10.011 P.M.RUEKAR TRUST HIGH SCHOOL, NANZA 50 50 1 12 13 0 26 52.00
27140301503
08.10.012 SHREE MAHAVIR HIGH SCHOOL, KAMATHWADA 24 24 1 7 7 0 15 62.50
27140604802
08.10.013 SHREE MAHAVEER HIGHSCHOOL, KATRI 27 27 0 2 7 0 9 33.33
27140605202
08.10.014 SUDAM VIDYALAYA, DHOTRA 44 42 0 14 8 0 22 52.38
27140602302
08.10.015 SUDAM VIDYALAYA, JODMOHA 50 50 0 15 14 0 29 58.00
27140604402
08.10.016 SWA.DEVRAO PATIL KANNYA SHALA, KHATESHWAR 40 39 1 16 10 0 27 69.23
27140609303
08.10.017 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, ANTARGAON 43 43 0 6 17 0 23 53.48
27140608502
08.10.018 RAVINDRANATH TAGORE VIDYALAYA, MANKAPUR 24 23 0 10 6 0 16 69.56
27140607202
08.10.019 DNYANSAGAR MADHA VIDYALAYA, ASHTI, TQ.KALAMB 42 42 0 10 12 1 23 54.76
27140600603
08.10.021 LATE DEORAO PATIL MADHYAMIK SHALA, PARDI 25 25 1 8 8 2 19 76.00
27140605504
08.10.023 LATE SANGDAJI NAIK VJNT MADH.ASHRAM 51 50 1 14 18 1 34 68.00
27140612402 SHALA,SHIVPURI
08.10.024 C.POTE VJNT MADH.ASHRAM 43 43 0 9 13 0 22 51.16
27140602203 SHALA,DONGARKHARDA,YEOTMAL
08.10.025 EKATA MADHYAMIK VIDLY.,MENDHALA TQ-KALAMB,YEOTMAL 39 34 0 0 5 0 5 14.70
27140607704
08.10.026 SANT GADGE MADHYAMIK VIDYALAYA, POTGAVHAN,YEOTMAL 35 24 0 0 4 0 4 16.66
27140610602
08.10.027 JIVANDIP MADHYA.ASHRAM SHALA, NARSAPUR 40 35 0 7 10 1 18 51.42
27140604618 ROAD,KALAMB
08.10.028 DNYANSAGAR 47 41 0 5 10 1 16 39.02
27140600604 MA.ASHRAMSHALA,ASHTI,TQ.KALAMB,YAWATMAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 129
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade

TALUKA 1535 1493 77 399 372 34 882 59.07


TOTAL
08.11.001 NEW ENGLISH HIGH SCHOOL, RALEGAON 304 302 56 102 57 9 224 74.17
27141206405
08.11.002 LOAK VIDYALAYA, KHAIRI 88 87 3 22 14 1 40 45.97
27141204204
08.11.003 SHREE LAKHAJI MAHARAJ VIDYALAYA, ZADGAON 90 88 2 17 28 2 49 55.68
27141210003
08.11.004 YASHWANT HIGH SCHOOL, KHAIRI 33 33 1 3 6 1 11 33.33
27141204205
08.11.005 Z.P.HIGH SCHOOL, VADHONA BAZAR 48 48 4 20 10 1 35 72.91
27141209402
08.11.006 Z.P.HIGH SCHOOL, VADKHI 65 63 3 27 8 0 38 60.31
27141209203
08.11.007 SHASAKIYA POST B.ASHRAM SCHOOL, KINAHI (JAVADE) 28 24 0 5 13 0 18 75.00
27141204402
08.11.008 SHREE GADAGE MAHARAJ VIDYALAYA, ANTARGAON 70 70 2 11 18 3 34 48.57
27141200302 CHIKHALI
08.11.009 NETAJI VIDYALAYA, RALEGAON 75 72 3 12 20 0 35 48.61
27141206406
08.11.010 DNYANESHWAR MADHYAMIK VIDYALAYA, DHANORA 29 29 0 2 7 2 11 37.93
27141202302
08.11.011 MADHYAMIK KANANYA VIDYALAYA, WADAKI 22 21 0 0 6 0 6 28.57
27141209202
08.11.012 SMT.RENUKABAI DESHMUKH VIDYALAYA, DAHEGAON 20 20 0 3 6 1 10 50.00
27141201902
08.11.013 SONAMATA HIGH SCHOOL, CHAHAND 22 22 0 2 7 0 9 40.90
27141201303
08.11.014 SANSKRUTI SAVARDHAN KANYA VIDYALAYA, RALEGAON 35 35 1 6 9 0 16 45.71
27141206404
08.11.015 BAPUSAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, JALKA 45 45 1 13 14 3 31 68.88
27141203203
08.11.016 BODHISATVA VIDYALAYA, SARATI 19 19 2 2 7 0 11 57.89
27141207202
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 130
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.11.017 SHANTADEVI KOLASE MADHYAMIK VIDYALAYA, SAWARKHED 19 18 0 5 10 0 15 83.33
27141207402
08.11.018 GURUDEO VIDYA MANDIR, WARADH 26 26 0 14 12 0 26 100.00
27141209502
08.11.019 PORNIMA MADHYAMIK 32 32 3 12 4 0 19 59.37
27141207502 SHALA,SAVNER,TQ.RALEGAON,YAWTMAL
08.11.020 VASAT SECONDARY HIGH SCHOOL, EKURLI 18 18 0 0 4 1 5 27.77
27141206002
08.11.021 SARVODAYA VIDYALAYA, RIDHORA 28 28 6 5 6 1 18 64.28
27141206802
08.11.022 POST BASIC ASHRAM SHALA, SAWARKHED 52 51 0 22 25 0 47 92.15
27141204402
08.11.023 PRATIBHA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, 31 27 0 5 11 0 16 59.25
27141203204 JALKA,TQ.RALEGAON
08.11.024 MADHYAMIK VIDYALAYA, WATKHED, TQ.RALEGAON 22 12 0 2 1 0 3 25.00
27141209602
08.11.025 P.P.DR.RAMCHANDRA MAHARAJ 56 50 0 7 28 0 35 70.00
27141204603 MA.ASHRAMSHALA,KHAIRGAON
08.11.026 MAHATMA JYOTIBA PHULE SEC.SCH.,VADHONA (BAJAR) 30 29 3 11 4 0 18 62.06
27141209404
08.11.027 RAJARSHI SHAHU MAHARAJ VIDYA.,GUJRI (NAGTHAN) 30 30 0 1 9 1 11 36.66
27141206414
08.11.029 SHRI MAHAVIR ENG MED HIGHSCHL, RALEGAON,YAVATMAL 7 7 5 1 1 0 7 100.00
27141206408
08.11.030 SMALL WONDER CONVENT, WADKI 10 10 3 6 1 0 10 100.00
27141209205
TALUKA 1354 1316 98 338 346 26 808 61.39
TOTAL
08.12.001 SHREE SANT GAJANAN MAHARAJ 18 18 0 5 4 0 9 50.00
27140808002 MADHYA.VIDYALAY,NARSALA
08.12.002 ADARSHA HIGH SCHOOL, MAREGAON ROAD 128 128 12 26 33 16 87 67.96
27140806702
08.12.003 PANCHSHEEL HIGH SCHOOL, NAVARGAON 39 39 0 6 7 3 16 41.02
27140808102
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 131
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.12.004 ADARSHA HIGH SCHOOL, MARDI 62 58 1 3 15 7 26 44.82
27140807005
08.12.005 L.B.CHOPANE MADHYAMIK VIDYALAYA, BOTONI 29 29 0 2 8 0 10 34.48
27140801204
08.12.006 K.D.PANT KANYA VIDYALAYA, MAREGAON RD 27 27 1 4 8 4 17 62.96
27140807008
08.12.007 BHARAT VIDYA MANDIR, KUMBHA 88 88 3 12 24 3 42 47.72
27140805502
08.12.008 SHREE JAGNANNATH MAHARAJ HIGH SCHOOL, VEGAON 44 44 0 5 15 1 21 47.72
27140811303
08.12.009 RASHTRIYA VIDYALAYA, HIVRA MAJRA 43 43 0 3 11 4 18 41.86
27140804002
08.12.010 SHASAKIYA POST B.ASHRAM SCHOOL, CHINCHONI BOTONI 50 49 0 21 16 0 37 75.51
27140801202
08.12.011 SHREE DARSHAN BHARTI VIDYALAYA, GAUOND BURANDA 22 22 0 2 5 0 7 31.81
27140803102
08.12.013 LATE LAXMIBAI MOGHE VIDYALAYA, JALKA 31 30 6 9 4 0 19 63.33
27140804403
08.12.014 RASHTRIYA VIDYALAYA, MARGAON ROAD 138 137 1 21 32 13 67 48.90
27140807006
08.12.016 MAHATMA JYOTIBA PHULE VIDYALAYA, MARGAON ROAD 15 14 0 0 2 1 3 21.42
27140807007
08.12.017 K.B.P.VIDYALAYA, CHINCHMANDAL 31 31 0 0 13 3 16 51.61
27140801702
08.12.018 NETAJI SUBHASHCHANDRA BHOS 25 19 0 0 1 0 1 5.26
27140807802 MADH.VIDYALAY,MAISDODKA
08.12.019 YUGANTAR P.B.ADIWASI ASHRAM SHALA, KANHALGAON 32 31 0 3 9 3 15 48.38
27140805003
08.12.020 KAI.GIRJABAI VIDYALAYA, PISGAON, TQ.MAREGAON 18 18 0 2 3 1 6 33.33
27140809002
08.12.021 SANKET MADHYAMIK VIDYALAYA, SARATI TAL MAREGAON 40 39 0 2 16 4 22 56.41
27140809902
08.12.023 JIVAN VIKAS SEC.VIDYA,HATVANJRI,TQ-MAREGAON 21 20 0 10 3 1 14 70.00
27140803902
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 132
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.12.024 SANKET MADHYA.VIDYALAYA,GAURALA,TQ-MAREGAON 27 27 0 9 5 1 15 55.55
27140808702
08.12.025 VIDYANIKETAN ENG.MED.HI.SCH.,MAREGAON,TQ-MAREGAON 53 53 25 18 6 0 49 92.45
27140807011
08.12.026 AIDED SECONDARY ASHRAM SCHOOL, MAREGAON 31 21 0 1 8 3 12 57.14
27140807009
TALUKA 1012 985 49 164 248 68 529 53.70
TOTAL
08.13.001 K.E.S.(BOY'S) HIGH SCHOOL, PANDHARKAVADA 72 60 0 2 8 2 12 20.00
27141008802
08.13.002 SHREE SHIV CHHATRAPATI VIDYALAYA, PATANBORI 58 58 5 9 13 1 28 48.27
27141001406
08.13.003 JANATA HIGH SCHOOL, PATAN BORI 98 97 7 28 21 0 56 57.73
27141001405
08.13.004 SARASWATI HIGH SCHOOL, SAIKHED (DAM) 47 47 6 26 9 0 41 87.23
27141010802
08.13.005 MUKUNDRAO PATIL VIDYALAYA,AKOLI 36 33 5 8 6 0 19 57.57
27141000202 BK,TQ.PANDHARKAWDA
08.13.006 K.E.S GIRL'S HIGH SCHOOL, PANDHARKAVDA 75 72 0 6 12 2 20 27.77
27141008803
08.13.007 Z. P. MADHYAMIK SCHOOL, CHALBARDI 14 14 0 0 1 4 5 35.71
27141001602
08.13.008 NETAJI VIDYALAYA, MOHADA 62 61 3 20 8 2 33 54.09
27141007402
08.13.009 BABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, RUNZA 65 64 1 20 9 0 30 46.87
27141010403
08.13.010 BABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, PAHAPHAL 80 80 6 27 22 1 56 70.00
27141008702
08.13.011 MAHATMA JYOTIBA PHULE HIGH SCHOOL, KARANJI ROAD 48 45 0 6 12 4 22 48.88
27141004102
08.13.012 SHREE GADGE MAHARAJ POST BASIC SCHOOL, UMARI 55 55 1 18 16 0 35 63.63
27141012305
08.13.013 SHASAKIYA MADHYAMIK SCHOOL, PANDHARKAWDA 202 200 39 56 49 14 158 79.00
27141008801
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 133
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.13.014 Z. P. HIGH SCHOOL, SUNNA 13 11 1 1 2 0 4 36.36
27141011402
08.13.015 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, SONURLI 29 23 0 0 3 1 4 17.39
27141011201
08.13.016 ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, PANDHARKAVADA 11 11 0 3 5 0 8 72.72
27141008807
08.13.017 VIKAS HINDI HIGH SCHOOL, PANDHARKAVDA 124 124 1 12 19 16 48 38.70
27141008804
08.13.018 KHRISCHAN CENTROL HIGH SCHOOL, UMARI RD 22 21 2 7 4 1 14 66.66
27141012304
08.13.019 PATTIVAR HIGH SCHOOL, PANDHARAKVADA 39 37 1 1 9 7 18 48.64
27141008806
08.13.020 ABASAHEB DESHMUKH PARVEKAR P.B.A.SHALA, PAHAPAL 40 40 0 9 14 3 26 65.00
27141008704
08.13.021 R.S.VIDYALAYA, PADHARKVADA 101 101 18 37 30 5 90 89.10
27141008805
08.13.022 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, BOTH 26 19 0 0 1 2 3 15.78
27141001502
08.13.023 SAVITRIBAI FULEY MADHYAMIK VIDYALAYA, WAI 41 40 0 10 11 3 24 60.00
27141012802
08.13.024 L.A.DESHMUKH PARVEKAR VIDYALAYA, CHANAKHA 31 25 0 7 5 1 13 52.00
27141001802
08.13.025 VILASRAO DESHMUKH VIDYALAYA, DHARANA 22 22 0 7 8 2 17 77.27
27141002403 PANDHARKAWADA
08.13.026 ADARSH MADHYAMIK SHALA, CHALBARDI, TQ.KELAPUR 41 41 0 13 6 0 19 46.34
27141001603
08.13.028 LATE SURYABHANJI NAIK HIGH SCHOOL, 40 40 4 15 9 0 28 70.00
27141007302 MIRA,TQ.KELAPUR
08.13.029 SHIVAJI VIDYALAYA, MOHADA, TQ.PANDHARKAWDA 70 69 14 26 15 0 55 79.71
27141007403
08.13.031 LATE KRISHNARAO THAKRE MADHYAMIK VIDYALAYA, BOTH 34 33 0 8 9 0 17 51.51
27141001504
08.13.032 MAHATMA GANDHI VIDYALAYA, KHAIRGAON (DESHMUKH) 40 40 3 10 12 1 26 65.00
27141005002
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 134
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.13.033 SHASAKIYA VIDYA NIKETAN VIDYALAYA, KELAPUR 28 28 2 17 6 0 25 89.28
27141004702
08.13.034 MAHILA SAMAJ MADHYAMIK SHALA, PHANDARKAWADA 48 48 2 8 19 1 30 62.50
27141008823
08.13.035 SWA.MADHUKARRAO DEULKAR MADHYAK VIDYALAYA, 34 34 0 2 16 4 22 64.70
27141007802 MUNZALA
08.13.036 MADHYAMIK ASHRAM SHALA, WANJARI(POD), TQ.KELAPUR 41 39 0 4 5 0 9 23.07
27141013303
08.13.037 DEVRAOJI GEDAM MADHYAMIK ASHRAM SHALA, WAGHOLI 35 30 0 0 13 2 15 50.00
27141013203
08.13.038 RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ 31 26 1 6 10 2 19 73.07
27141008705 MADYA.VIDYA,TQ.KELAPUR
08.13.039 MATOSHREE PRAMILABAI RATHOD ANU.MA.ADIWASI 53 50 0 27 14 0 41 82.00
27141000702 A'SHALA
08.13.040 SHRI.GADGE MAHARAJ MADH.A.SHALA,AAKOLI 37 35 0 13 14 1 28 80.00
27141000207 BU.,KELAPUR
08.13.041 YASHVANT MADHYA.VIDYA.,KRUSHNAPUR,T-PANDHARKAWDA 27 26 0 0 5 0 5 19.23
27141006102
08.13.042 DR.YARDI ENG.MED.SCH.UMARI ROAD,TQ-KELAPUR 64 64 55 8 1 0 64 100.00
27141012302
08.13.043 VI.JA. BHA. JA.SEC AASHRAM SCHL,UMARI RD 47 46 0 10 16 0 26 56.52
27141012308 PANDRKWDA
08.13.044 JAY AMBE ENG MED. SCHL, PANDHARKAVADA 29 29 11 14 4 0 29 100.00
27141008821
08.13.045 NEW ENGLISH SCHOOL, PANDHARKAWADA 13 13 7 5 1 0 13 100.00
27141008825
08.13.046 MADHYAMIK SHALA, PANDHARKAWADA 43 43 8 12 15 2 37 86.04
27141008824
TALUKA 2166 2094 203 518 487 84 1292 61.70
TOTAL
08.14.001 RAJIV VIDYALAYA, ZARI JAMNI 80 79 0 14 34 1 49 62.02
27141612503
08.14.002 GOVT. POST BASIC ASHRAM SHALA, JUNONI 20 15 0 1 5 1 7 46.66
27141604501
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 135
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.14.003 RAJIV MADHYAMIK VIDYALAYA, DHANORA 24 24 0 10 6 0 16 66.66
27141603003
08.14.004 RAJIV MADHYAMIK VIDYALAYA, KAREGAON 19 19 0 1 5 0 6 31.57
27141610601
08.14.005 SHETKARI VIKAS 40 40 2 12 13 0 27 67.50
27141606902 VIDYALAYA,MANGALI(HIRAPUR)ZARIJAMNI
08.14.006 RAJEEV MADHYAMIK VIDYALAYA, PATAN, TQ.ZARI JAMANI 58 58 1 14 22 1 38 65.51
27141609103
08.14.007 RAJEEV MADHYAMIK VIDYALAYA, MANDVI, TQ.ZARI 30 29 0 4 10 3 17 58.62
27141606802 JAMANI
08.14.008 ADARSH HIGH SCHOOL, ADEGAON 44 44 1 8 9 7 25 56.81
27141600101
08.14.009 SARSWATI KANNYA VIDYALAYA, MUKUTBAN 65 65 7 22 16 4 49 75.38
27141607705
08.14.010 MATOSHREE PUNKABAI 51 50 2 13 18 8 41 82.00
27141607709 B.J.MADHYA.ASHRAMSHALA,MUKUTBAN
08.14.011 ADARSHA VIDYALAYA, MUKUTBAN 64 60 0 2 7 10 19 31.66
27141607703
08.14.012 SHASAKIYA P.B.ASHRAM SCHOOL, SHIBALA-PARDI 45 42 0 15 13 0 28 66.66
27141610601
08.14.013 Z. P. VIDYALAYA, PATAN 15 13 0 3 0 0 3 23.07
27141609103
08.14.014 RAJARAM VIDYALAYA, AHER ALLI, POST SATPALLI 40 40 2 8 19 2 31 77.50
27141600301
08.14.015 JAGANNATH SAGAR VIDYALAYA, KOSARA(KAYAR) 56 55 2 21 13 0 36 65.45
27141605902
08.14.017 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, MATHARJUN 45 44 0 0 4 0 4 9.09
27141607403
08.14.018 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA, ZARI (JAMNI) 27 26 0 0 3 1 4 15.38
27141612504 ZARI
08.14.019 SARSWATI MADHYAMIK VIDLY.BALAPUR,TQ-ZARI,YEOTMAL 26 26 0 6 5 0 11 42.30
27141601102
08.14.020 LATA J.P.VIDHATE MADHYA VIDYA, MARKI(B) TQ 43 43 0 13 13 1 27 62.79
27141607203 ZARI(J)
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 136
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.14.022 ANUDANIT AASHRAM SCHL,MARKI BK. TAL,ZARI JAMANI 47 46 0 7 15 1 23 50.00
27141607205
08.14.023 ANUDANIT MADHYAMIK ADIVASI ASHRAM SHALA, PATAN 36 29 0 0 5 0 5 17.24
27141609104
08.14.024 GURUKUL CONVENT MUKUTVAN, YEOTMAL 22 22 8 8 5 0 21 95.45
27141607708
08.14.025 SANKET MADHYAMIK VIDYALAY, WADHONA BANDI 25 25 0 0 1 1 2 8.00
27140808702
TALUKA 922 894 25 182 241 41 489 54.69
TOTAL
08.15.001 NEW ENGLISH HIGH SCHOOL, PUNVAT 85 84 4 27 27 1 59 70.23
27141411802
08.15.002 SHASAKIYA MADHYAMIK SCHOOL, WANI 46 45 0 2 6 4 12 26.66
27141415324
08.15.003 SHIKSHAN PRASARAK MANDAL VIDYALAYA, WANI 213 213 17 45 70 32 164 76.99
27141415325
08.15.004 ADARSHA VIDYALAYA, WANI 110 106 0 6 21 13 40 37.73
27141415319
08.15.005 JANATA MADHYAMIK VIDYALAYA, WANI 391 389 47 78 121 56 302 77.63
27141415320
08.15.006 ADARSHA HIGH SCHOOL, GHONSA 92 90 11 22 33 2 68 75.55
27141412402
08.15.007 Z. P. HIGH SCHOOL, KURAI 33 33 0 7 8 0 15 45.45
27141407002
08.15.008 NAVABHARAT HIGH, UKANI 32 31 0 3 8 0 11 35.48
27141414302
08.15.009 ADARSHA HIGH SCHOOL, SHAKARA (KOALGAON) 23 23 0 3 8 0 11 47.82
27141415319
08.15.010 VIVEKANAND VIDYALAYA, NERAD 31 31 0 4 9 10 23 74.19
27141405602
08.15.011 VIVEKANAND VIDYALAYA, WANI 210 206 12 28 74 30 144 69.90
27141409602
08.15.012 SHREE GURUDEV VIDYALAYA, SHIRPUR 88 88 0 16 35 2 53 60.22
27141413302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 137
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.15.013 PANSCHEEL HIGH SCHOOL, NANDEPERA 106 105 2 10 27 10 49 46.66
27141409003
08.15.014 NALANDA VIDYALAYA, VELABAI 75 75 0 13 27 3 43 57.33
27141415702
08.15.015 RASHTRIYA VIDYALAYA, RAJURA (KALRI) 128 127 0 20 41 6 67 52.75
27141401302
08.15.016 VIVEKANAND VIDYALAYA, KAYAR 85 84 1 20 16 0 37 44.04
27141405602
08.15.017 BALAJI MADHYAMIK VIDYALAYA, SAWARLA 37 37 0 7 17 0 24 64.86
27141412702
08.15.018 LIONAS ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, VANI 134 134 43 51 27 5 126 94.02
27141415318
08.15.019 SMT NUSABAI CHOPANE VIDYALAYA, VANI 52 52 2 15 13 9 39 75.00
27141415322
08.15.020 ADARSHA HIGH SCHOOL, SHINDOLA 45 45 0 9 11 1 21 46.66
27141413104
08.15.021 ADARSHA HIGH SCHOOL, SAKHARA DARA 16 16 0 0 2 0 2 12.50
27141404102
08.15.022 LOKPRIYA VIDYALAYA, PETUR 34 33 0 0 19 1 20 60.60
27141411302
08.15.023 TUKDOJI MAHARAJ HIGH SCHOOL, BHALAR 24 24 0 3 11 1 15 62.50
27141400901
08.15.024 MULTIPURPOSE GRAMIN VIKAS VIDYALAYA, BRAMHNI 7 7 0 0 0 0 0 0.00
27141401801
08.15.025 JANTA VIDYALAYA, MAREGAON (KORAMBI) 45 45 2 17 11 0 30 66.66
27141407902
08.15.026 GRAMIN VIDYALAYA, PARAMDOHA, (CHIKHALI) 25 25 0 3 13 1 17 68.00
27141410602
08.15.027 BHASKARRAO TAJANE VIDYALAYA, KALMNA 14 12 0 1 4 0 5 41.66
27141415703
08.15.028 KAI. GIRJABAI MADHYAMIK VIDYALAYA, MANDAR, 40 40 0 9 16 4 29 72.50
27141407702 TQ.WANI
08.15.029 LT.VITTHAL PATIL MANDAVKAR VIDYALAYA, TEJAPUR 39 38 0 3 8 5 16 42.10
27141404202 VANI
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 138
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.15.030 RAJASHREE SHAHU MAHARAJ HINDI VIDYALAYA, VANI 32 32 2 4 11 2 19 59.37
27141415323
08.15.031 SARASWATI MADHYAMIK VIDYAMANDIR, MAHORLI, TQ.VANI 52 51 3 13 12 1 29 56.86
27141408302
08.15.032 SWA.B P PIMPALKAR MADHY.VIDYALAYA, 28 28 0 6 7 0 13 46.42
27141408102 MENDOLI,TQ.VANI
08.15.033 RASHTRIYA VIDYALAYA, BORDA, POST BORDA, TQ.VANI 22 19 0 4 3 1 8 42.10
27141401302
08.15.034 VANI PUBLIC SCHOOL, VANI, YAWATMAL 42 42 6 15 12 1 34 80.95
27141415328
08.15.035 JAGANNATH BABA VIDYALAYA, WANJARI, TQ.VANI 30 30 0 0 7 2 9 30.00
27141415332
08.15.036 LATE K.N. RAO KATKADE MADH.VIDLY.CHILKHALGAON 29 29 0 11 12 0 23 79.31
27141402203 WANI
08.15.037 SAIKRUPA MADHYAMIK VIDYALAYA MURDHONI,TQ-WANI 30 30 1 16 6 1 24 80.00
27141408702
08.15.039 SHREE JAGANNATH MAHARAJ 6 6 0 0 0 0 0 0.00
27141415402 VIDYALAYA,TQ.VANI,YAWATMAL
08.15.040 SMT.LAXMIBAI RAJGADKAR MADH.A.SHALA,SHIRPUR,VANI 36 30 0 5 6 4 15 50.00
27141413304
08.15.041 SWA.S.P.PIMPALKAR 15 15 0 3 1 0 4 26.66
27141409502 MADHYA.VIDYA.,NAYGAON(BU),T-VANI
08.15.042 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, PARSODA 30 30 1 11 12 3 27 90.00
27141410402
08.15.044 SANTAJI ENGLISH MEDIUM SCHOOL WANI 10 10 4 3 0 1 8 80.00
27141415314
08.15.045 NEW VISION ENGLISH MEDIUM SCHOOL WANI 12 12 2 1 6 1 10 83.33
27141415329
TALUKA 2634 2602 160 514 778 213 1665 63.98
TOTAL
08.16.001 SHIKSHAN PRASARAK MANDAL M.VIDYALAYA, GHATANJI 167 166 15 31 41 19 106 63.85
27140502710
08.16.002 SHREE SAMRATH MADHYAMIK VIDYALAYA, GHATANJI 179 178 19 37 43 29 128 71.91
27140502709
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 139
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.16.003 S.P.M.MADHYAMIK KANYA SCHOOL, GHATANJI 154 154 10 16 35 23 84 54.54
27140502711
08.16.004 BABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, PARVA 165 161 7 49 38 1 95 59.00
27140507704
08.16.005 VASANT ADIVASAI VIDYALAYA, PARDI NASKARI 55 53 0 22 17 1 40 75.47
27140508202
08.16.006 BABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, SHIROLI 53 53 1 11 8 1 21 39.62
27140510402
08.16.007 GOVT.POST BASIC ASHRAM SHALA, ZATALA 46 40 0 0 8 1 9 22.50
27140511902
08.16.008 JAGDAMBA VIDYALAYA, SAYATKHARDA 68 68 10 26 13 0 49 72.05
27140509602
08.16.009 SASHKIYA POST BASIC ASHRAM SHALA, JAMB 64 62 0 12 13 0 25 40.32
27140503302
08.16.011 KAI.MANJINAIK VIDYALAYA, KINHI 82 72 4 16 24 3 47 65.27
27140504202
08.16.012 NAGAR PARISHAD URDU MADHYAMIK VIDYALAYA, GHATANJI 21 19 1 3 7 2 13 68.42
27140502712
08.16.013 BABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, KURLI 33 32 3 6 8 0 17 53.12
27140503903
08.16.014 VIVEKANAND VIDYALAYA, PANDHURNA-BK 38 38 0 17 10 1 28 73.68
27140508102
08.16.015 MAHATMA JYOTIBA FULEY VIDYALAYA, ERANDGAON 57 57 12 26 5 0 43 75.43
27140511602
08.16.016 LATE MADHAVRAO NAIK VIDYALAYA, SHIONI 53 53 2 22 16 0 40 75.47
27140509304
08.16.017 RAMCHANDRA CHINAPPA UPLENCHWAR VIDYALAYA, AMADI 42 41 0 3 14 1 18 43.90
27140500302
08.16.018 LATE KISANSING JITSING SIDDHU VIDYALAYA, 64 52 0 9 9 1 19 36.53
27140508603 RAJURWADI
08.16.019 LT PREMSIGHJI RATHOD SEC & HIGH SEC SCHOOL,MOVADA 33 33 1 11 9 0 21 63.63
27140506003
08.16.020 BABASAHEB DESHMUKH VIDYALAYA, SAKHARA(KD) 60 57 0 20 12 0 32 56.14
27140509502
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 140
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
08.16.021 LATE KISANSING JITSING SIDDU 29 29 0 8 13 0 21 72.41
27140510102 VIDY,SAWARGAON(MANGO)
08.16.022 SHRI GURUDEO P.B. ADIVASHI ASHRAM SHALA, 35 31 0 0 4 1 5 16.12
27140513303 CHANDAPUR
08.16.024 DR.SHYAMAPRASAD MUKHARJEE 87 85 11 13 9 0 33 38.82
27140502603 VIDYALAYA,GHOTI,GHATANJI
08.16.025 ADARSH MADHYAMIK VIDYALAYA, TADSAWALI 32 32 0 5 11 0 16 50.00
27140510702
08.16.026 LATE A. MAJID PATEL URDU MADHY.VIDYA, 20 20 3 6 7 0 16 80.00
27140500903 CHIKALWARDHA
08.16.028 A.DESHMUKH PARVEKAR MADHYAMIK ASHRAM SHALA, JARUR 45 41 0 5 14 2 21 51.21
27140503203
08.16.029 JIJAU VJNT MADHYAMIK ASHRAM SHALA KHAPRI,GHATANJI 26 26 0 4 7 1 12 46.15
27140505503
08.16.030 SHAHKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA 40 36 1 0 5 0 6 16.66
27140506004 MOWADA,TQ-GHATANJI
08.16.031 SHASKIYA MADHYAMIK ASHRAM SHALA RAMPUR ,YEOTMAL 33 30 0 3 9 3 15 50.00
27140508902
08.16.033 DATTA 41 41 0 11 13 1 25 60.97
27140500203 MA.VIDHYALAYA,ANJI(NRU),TQ.GHATANJI,YAWATMAL
08.16.034 SHREE GAJANAN MAHARAJ MA.VIDHYA, 30 28 0 9 11 0 20 71.42
27140504402 KOLI(BR),YAWATMAL
08.16.035 SHREE GAJANAN MAHARAJ 82 81 4 40 23 1 68 83.95
27140511002 ANU.JA.MA.A'SHALA,TQ.GHATNJI
08.16.036 S.P.M. ENGLISH MEDIUM SCHOOL, GHATANJI 27 27 17 9 1 0 27 100.00
27140502707
TALUKA 1961 1896 121 450 457 92 1120 59.07
TOTAL
DISTRICT
YEOTMAL 38920 38165 3794 9406 10015 2101 25316 66.33
TOTAL
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 141
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.01.001 SHREE.BAKLIWAL VIDYALAYA, WASHIM 225 220 93 70 31 7 201 91.36
27060612327
10.01.002 RANI LAXMIBAI KANYA SHALA, WASHIM 253 253 53 80 58 24 215 84.98
27060612344
10.01.003 NAGAR PARISHAD M. G. VIDYALAYA, WASHIM 83 81 2 9 21 3 35 43.20
27060612325
10.01.004 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, WASHIM 291 291 54 79 81 19 233 80.06
27060612326
10.01.005 Z. P. HIGH SCHOOL, WASHIM 18 17 0 2 2 0 4 23.52
27060612324
10.01.006 SMT.MULIBAI CHARKHA ENGLISH HIGH SCHOOL, WASHIM 83 82 65 13 4 0 82 100.00
27060612320
10.01.007 REKHATAI RASTRIYA KANYA VIDYALAYA, WASHIM 80 77 0 17 23 6 46 59.74
27060612330
10.01.008 PARAMVIR ABDUL HAMID URDU VIDYALAYA, WASHIM 35 35 1 7 13 5 26 74.28
27060612332
10.01.009 SMT.RADHADEVI BAKLIVAL KANYA VIDYA NIKETAN, 61 61 20 24 10 3 57 93.44
27060612329 WASHIM
10.01.010 SHREE LAXMINARAYAN INNANI HIGH SCHOOL, WASHIM 8 6 0 0 0 0 0 0.00
27060612331
10.01.011 SMT.MALTIBAI SARNAIK KANYA VIDYALAYA, WASHIM 84 82 8 12 25 8 53 64.63
27060612328
10.01.012 SMT.AYODHYADEVI INNANI ENGLISH SCHOOL, WASHIM 19 19 6 5 2 2 15 78.94
27060612321
10.01.013 P. D. JAIN VIDYALAYA, ANSING 143 142 14 28 29 4 75 52.81
27060601108
10.01.014 JIJAMATA VIDYAMANDIR, ANSING 158 157 7 31 57 16 111 70.70
27060601105
10.01.015 MAULANA AZAD URDU HIGH SCHOOL, ANSING 60 60 4 12 31 6 53 88.33
27060601107
10.01.016 SHRIKRUSHNA VIDYALAYA, TONDAGAON 113 112 24 43 30 2 99 88.39
27060609503
10.01.017 SHREE HANUMAN VIDYALAYA, UKLIPEN 63 63 4 17 25 2 48 76.19
27060610302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 142
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.01.018 SHREE RAJESHWAR VIDYALAYA, VANGI 134 134 13 57 26 2 98 73.13
27060601002
10.01.019 VITHABAI PASARKAR VIDYAMANDIR, KEKAT UMARA 58 58 7 21 10 2 40 68.96
27060605802
10.01.020 NAGSEN VIDYALAYA, ADOLI 44 41 0 0 0 8 8 19.51
27060600102
10.01.021 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, KOKALGAON 185 182 65 81 22 0 168 92.30
27060609302
10.01.022 SHREE PARESHWAR VIDYALAYA, PARDI TAKAMOR 197 197 73 83 14 1 171 86.80
27060608402
10.01.023 SHREE VITTHAL VIDYALAYA, PARDI ASRA 70 68 4 22 17 0 43 63.23
27060610902
10.01.024 SANT DNYANESHWAR TECH.VIDYALAYA, KALANBA (MAHALI) 41 33 13 8 2 0 23 69.69
27060603502
10.01.025 YASHWANTRAO CHAVAN VIDYALAYA, KAJALAMBA 122 121 44 55 9 0 108 89.25
27060603602
10.01.026 LATE KASHIRAMJI CHAUDHARI 57 57 11 30 10 0 51 89.47
27060608302 VIDYL,MALEGAON(BHATUMAR)
10.01.027 SHREE LAL BAHADUR SHASTRI VIDYALAYA, KATA 91 90 8 48 11 0 67 74.44
27060604703
10.01.028 DR.PANJABRAO DESHMUKH VIDYALAYA, TANDALI HIVARA 84 84 11 44 15 0 70 83.33
27060607402
10.01.029 SHINDE GURUJI VIDYAMANDIR, VARLA 60 58 2 11 21 2 36 62.06
27060612102
10.01.030 OMKARESHWAR VIDYALAYA, JAYPUR 42 42 3 9 10 1 23 54.76
27060611502
10.01.031 VIDARBH VIDYALAYA, PIMPALGAON 27 26 1 11 6 0 18 69.23
27060601502
10.01.032 SHRIRAM CHARANDAS BABA VIDYALAYA, FALEGAON (THET) 81 80 4 26 12 0 42 52.50
27060611502
10.01.033 SWA.NAMDEORAO RAJGURU VIDYALAYA,DHUMKA(BORALA) 41 40 1 14 19 2 36 90.00
27060609702
10.01.034 SANSKAR SADHANA VIDYAMANDIR, ANSING, WASHIM 102 102 14 36 34 2 86 84.31
27060601110
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 143
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.01.035 SHREE GAJANAN MAHARAJ VIDYA, SAWARGAON 62 62 8 28 17 0 53 85.48
27060600902 JIRE,WASHIM
10.01.036 DNYANRAJ MAULI VIDYALAYA,TORNALA,JOD 226 226 97 85 18 0 200 88.49
27060605402 GHAVAN,WASHIM
10.01.037 SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI VIDYALAY, RAJGAON,WASHIM 45 43 2 16 13 0 31 72.09
27060610002
10.01.038 SHREE GAJANAN MAHARAJ VIDYALAYA, BABHULGAON 35 35 0 11 10 0 21 60.00
27060602102
10.01.039 HAZI BADRODDIN BENIWALE URDU HIGH SCHOOL, WASHIM 121 120 11 45 45 7 108 90.00
27060612336
10.01.040 SHREE.SHARAD PAWAR MADHYAMIK VIDYALAYA, SUPKHELA 54 54 21 27 3 0 51 94.44
27060604102
10.01.041 SHREE VITTHAL VIDYALAYA, TAMSI 52 52 2 22 18 0 42 80.76
27060607303
10.01.042 RAJMATA JIJAU VIDYAMANDIR, TAMSI 37 37 8 17 10 1 36 97.29
27060607302
10.01.043 SHREE BIRUJI PATIL (MASKE) VIDYAMANDIR, WAI 79 78 1 20 21 0 42 53.84
27060612002
10.01.044 SHREE KASHIRAMJI PATIL VIDYALAYA, SUPKHELA WASHIM 52 52 4 20 15 0 39 75.00
27060604103
10.01.045 JAGESHWAR VIDYALAYA, KARLI 42 42 8 14 9 1 32 76.19
27060605002
10.01.046 SHREE RAGHUNATH SWAMI VIDYALAYA, SOYATA 33 33 11 13 4 0 28 84.84
27060608702
10.01.047 VIVEKANAND VIDYALAYA, VARA JAHAGIR 53 52 8 26 8 1 43 82.69
27060611203
10.01.048 SOU.SUSHILABAI JADHAV VIDYANIKETAN, 65 65 17 22 13 1 53 81.53
27060612359 LAKHALA,WASHIM
10.01.049 SHRI.RAJIV GANDHI VIDYA, DNYANESHWAR NAGAR, 39 39 0 0 17 3 20 51.28
27060612341 WASHIM
10.01.050 GAURI SHANKAR MADYA. VIDYALAYA WASHIM,DIST WASHIM 35 32 2 18 7 1 28 87.50
27060612369
10.01.051 SHRI DNYANESHWAR MAULI VIDYALAYA,KONDALA ,WASHIM 49 49 19 13 12 0 44 89.79
27060608202
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 144
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.01.052 LOINS VIDYANIKETAN MADHYAMIK VIDYALAYA, WASHIM 53 53 22 21 7 1 51 96.22
27060612358
10.01.053 NALANDA (SC) KENDRA ASHRAM SHALA,ADOLI TQ- WASHIM 58 47 0 0 14 6 20 42.55
27060600105
10.01.054 YESHWANTRAO CHAVAN SAINIK SHALA, SUPKHELA 131 131 36 55 28 8 127 96.94
27060612337
10.01.055 SHANTINIKETAN ENGLISH SCH.,VASHIM,TQ.VASHIM 79 79 74 5 0 0 79 100.00
27060612323
10.01.056 MOUNT KARMEL ENGLISH HI.SCHOOL,SURKUNDI RD, 62 62 49 9 3 0 61 98.38
27060612342 VASHIM
10.01.057 SHRI MAINAGIRI MAHARAJ VIDYALAYA,TO-JUMDA PHATA 96 96 30 46 15 0 91 94.79
27060606002
10.01.058 SWA.HAUSAJI KATEKAR SEC.SCHOOL, EKAMBA, PO-ANSING 45 44 0 12 18 2 32 72.72
27060610702
10.01.059 SANT DNYANESHWAR VIDYALAYA, AASOLA (JAHAGIR) 45 44 0 7 5 2 14 31.81
27060603102
10.01.060 M.AZAD URDU HIGHSCHOOL WASHIM ,TQ-DIST-WASHIM 32 30 4 8 13 2 27 90.00
27060612361
10.01.062 GOVT SC GIRLS RESIDENCIAL SCHOOL SARKUNDI RD 40 40 27 9 1 0 37 92.50
27060612372 WASHI
10.01.063 NARAYANA SEC AND HIGHER SEC SCHOOL, WASHIM 14 14 2 6 3 0 11 78.57
27060612384
10.01.064 NAGSEN UCHH PRATHAMIK AND MADHYAMIK VIDYALA 89 87 0 4 41 6 51 58.62
27060600107 ADOLI
10.01.065 VIDYABHARTI MADHYAMIK VIDYALAY WASHIM 35 35 5 11 12 0 28 80.00
27060612399
TALUKA 5071 5004 1097 1595 1080 169 3941 78.75
TOTAL
10.02.001 SHANTI KISAN VIDYALAYA, KALAMBESHWAR, TQ.MALEGAON 53 52 0 7 13 0 20 38.46
27060209002
10.02.002 SAMAJ PRABODHAN VIDYALAYA, KHANDALA 72 72 1 20 22 3 46 63.88
27060202802
10.02.004 RAMGOPAL VIDYALAYA, CHIVARA 31 31 2 8 8 0 18 58.06
27060201102
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 145
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.02.005 NATHURAM NARAYANDAS MUNDADA VIDYALAYA, MALEGAON 402 399 48 103 87 22 260 65.16
27060205104
10.02.006 VIR HUTATMA V.B.PHADKE URDU HIGH SCHOOL, MALEGAON 38 38 0 12 15 0 27 71.05
27060205121
10.02.008 JIJAMATA MADHYAMIK KANYA SHALA, MALEGAON 65 65 9 22 15 0 46 70.76
27060201503
10.02.009 LATE KONDABA TATYA DHAWALE VIDYALAYA, SHIRPUR 299 296 65 76 48 1 190 64.18
27060210309
10.02.010 MATOSHRI KASABAI DABHADE VIDYALAYA, SHIRPUR 84 83 0 13 16 2 31 37.34
27060210314 (JAIN)
10.02.012 SHREE NAGNATH MADHYAMIK VIDYALAYA, MEDSHI 76 75 4 45 13 0 62 82.66
27060208003
10.02.013 VISHWA BHARTI P.B.ASHRAM SCHOOL, MENDSHI 27 25 0 7 5 0 12 48.00
27060208006
10.02.014 SHRIMATI LAXMIBAI NILKANT GUGHE VIDYA,PANGRABANDI 32 31 2 11 12 0 25 80.64
27060206202
10.02.015 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, KINHI RAJA 124 112 17 24 18 0 59 52.67
27060203805
10.02.016 VASANTRAO NAIK POST BESIC ASHRAM SCHOOL, 86 81 1 18 15 0 34 41.97
27060203804 KINHIRAJA
10.02.017 CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ VIDYALAYA, DUBALWEL 30 20 1 6 7 1 15 75.00
27060200302
10.02.018 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, JAULKA (RAILWAY) 121 120 16 60 20 1 97 80.83
27060202102
10.02.019 SHASAKIYA POST BASIC ASHRAM SHALA, MUSALWADI 58 57 10 21 2 0 33 57.89
27060207202
10.02.020 RAJEEV GANDHI VIDYALAYA,SHELGAON(BODADE)PO 42 42 2 18 10 0 30 71.42
27060211002 CHIVARA
10.02.021 SHREE MORESHWAR VIDYALAYA, MUNGALA 95 93 5 28 22 1 56 60.21
27060208102
10.02.022 SMT.N.AGARWAL VIDYALAYA, DONGARKINHI 56 56 1 7 17 0 25 44.64
27060208702
10.02.023 K.TRIVIKRAMRAO RAJURKAR VIDYALAYA, RAJURA (RAO) 28 27 0 6 7 1 14 51.85
27060206302
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 146
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.02.024 DR.VITHHALRAO JOGDAND VIDYALAYA, 33 33 1 8 13 0 22 66.66
27060201802 DAVHA,TQ.MALEGAON
10.02.025 RASHTRIYA VIDYALAYA, VASARI 63 61 5 21 17 0 43 70.49
27060210502
10.02.026 RASHTRIYA VIDYALAYA, MASALA(BU),MALEGAON,WASHIM 39 37 5 11 7 0 23 62.16
27060201402
10.02.027 MADHYAMIK ADIWASI ASHRAM SHALA,KALAKAMTHA 30 29 0 3 13 1 17 58.62
27060207903 (MEDASI)
10.02.028 JAY BAJRANG VIDYALAYA, SUKANDA 40 40 1 11 18 0 30 75.00
27060206602
10.02.029 SHREE PANDURANG MADHYAMIK VIDYALAYA, AMKHEDA 88 87 6 44 18 0 68 78.16
27060211402
10.02.030 PIR MOHAMMAD URDU HIGH SCHOOL, SHIRPUR (JAIN) 62 60 5 31 13 0 49 81.66
27060210310
10.02.031 LATE SHANKARRAO GANJI GAWALI VIDYALAYA, AMANI 39 37 7 18 6 0 31 83.78
27060201002
10.02.032 SHRI.VITTHAL MAHARAJ VIDYALAYA, 41 41 2 13 12 1 28 68.29
27060210403 TIWALI,TQ.MALEGAON
10.02.033 RANJITSINH MOHITE PATIL MADHYA VIDYA BRAHMAN WADA 39 39 9 13 9 0 31 79.48
27060205602
10.02.034 MATOSHREE SUMANBAI 89 85 3 17 27 0 47 55.29
27060206002 MADHYA.VIDYA,MARSUL,TQ.MALEGAON
10.02.035 KUNDALIKESHWAR SEC.SCHOOL, EKAMBA,TQ-MALEGAON 28 28 2 7 4 0 13 46.42
27060208602
10.02.036 BALSHIVAJI MARATHI VIDYANIKETAN, MALEGAON 58 58 13 25 15 0 53 91.37
27060205127
10.02.037 LATE S K BHURE MADHYAMIK VIDYALAY SHIRPUR JAIN 12 12 0 1 5 0 6 50.00
27050119702
10.02.038 SANT GAJANAN MAHARAJ VIDYALAY AND JR COLL KARANJI 23 17 0 2 8 1 11 64.70
27060210802
TALUKA 2503 2439 243 737 557 35 1572 64.45
TOTAL
10.03.001 BHARAT MADHYAMIK SHALA, RISOD 288 287 133 69 41 6 249 86.75
27060508904
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 147
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.03.002 BHARAT MADHYAMIK KANYA SHALA, RISOD 188 188 50 59 38 0 147 78.19
27060508905
10.03.003 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, RISOD 210 210 47 65 50 6 168 80.00
27060508910
10.03.004 MAHATMA JYOTIBA PHULE VIDYALAYA, RISOD 25 20 0 2 2 4 8 40.00
27060508908
10.03.005 DR.P.DESHMUKH HIGH SCHOOL, RISOD 25 18 1 1 7 1 10 55.55
27060508909
10.03.006 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, MOP 143 142 78 49 9 0 136 95.77
27060505802
10.03.007 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, BHAR (JAHANGIR) 92 92 47 39 5 0 91 98.91
27060500102
10.03.008 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, VAKAD 139 135 61 49 12 0 122 90.37
27060509803
10.03.009 SHREE DNYANESHWAR VIDYALAYA, MANDAWA 104 103 42 51 9 1 103 100.00
27060500402
10.03.010 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, RITHAD 177 176 69 73 13 0 155 88.06
27060508304
10.03.011 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, YEVTA 34 33 1 11 11 0 23 69.69
27060505102
10.03.012 PANDIT NEHRU VIDYALAYA, KAVATA-CHIKHALI 95 94 12 46 23 3 84 89.36
27060500902
10.03.013 BHARAT MADHYMIK SCHOOL, CHINCHAMBABHAR 137 136 37 61 18 0 116 85.29
27060506103
10.03.014 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, GOBHANI 116 116 28 55 18 2 103 88.79
27060503403
10.03.015 DNYANESHWAR VIDYALAYA, KARDA 35 34 12 16 1 2 31 91.17
27060508702
10.03.016 SHREE SAKHARAM MAHARAJ VIDYALAYA, LONI BK 185 184 11 54 67 1 133 72.28
27060505602
10.03.017 RENUKAMATA VIDYALAYA, GOVARDHAN 134 132 37 47 26 2 112 84.84
27060504402
10.03.018 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, KENWAD 220 218 102 79 14 0 195 89.44
27060502303
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 148
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.03.019 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, KOYALI BK 113 109 1 22 32 2 57 52.29
27060508002
10.03.021 PRIYADARSHANI VIDYALAYA, ASEGAON PEN 232 219 1 41 63 5 110 50.22
27060507502
10.03.022 MAHATMA GANDHI VIDYALAYA, LEHANI 86 85 21 33 15 0 69 81.17
27060503702
10.03.023 SMT.SARASWATIBAI G.MANDHANE VIDYALAYA, EKLASPUR 28 28 3 17 4 0 24 85.71
27060509203
10.03.024 SHREE RAMRAOJI ZANAK VIDYALAYA, NETANSA 39 39 9 17 7 0 33 84.61
27060509302
10.03.025 LATE M.L.A.RAMRAOJI ZANAK VIDYALAYA, MAHAGAON 67 66 7 29 14 0 50 75.75
27060503902
10.03.026 SHREE SHIVAJI HIGH SCHOOL, HARAL 102 102 18 29 35 2 84 82.35
27060501102
10.03.027 SWAMI VIVEKANAND VIDYALAYA, VYAD 68 67 1 33 19 1 54 80.59
27060501602
10.03.028 SIDDESHWAR VIDYALAYA, SAWAD 32 32 5 16 9 0 30 93.75
27060506602
10.03.029 SHREE BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA, KESHAV NAGAR 56 50 8 14 15 0 37 74.00
27060504502
10.03.030 BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA, YEOTI 43 43 12 25 0 0 37 86.04
27060508502
10.03.031 SAMBHAJIRAO DESHMUKH VIDYALAYA, LINGA KOTWAL 45 43 0 7 19 1 27 62.79
27060507202
10.03.032 BHARAT MADHYAMIK SCHOOL, CHINCHAMBAPEN 66 66 9 23 15 1 48 72.72
27060506103
10.03.033 PARWATIBAI NAGARE VIDYALAYA, SHELU(KHADSE), RISOD 47 46 12 16 7 0 35 76.08
27060505902
10.03.034 BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA, NANDHANA, TQ.RISOD 50 50 27 15 4 0 46 92.00
27060502702
10.03.035 RAJARSHI SHAHU VIDYALAYA, NIJAMPUR, RISOD 62 55 7 22 13 1 43 78.18
27060506504
10.03.036 DR.ALLAMA IQBAL URDU HIGH SCHOOL, RISOD 66 66 15 25 15 1 56 84.84
27060508911
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 149
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.03.037 MAULANA ABDUL KALAM AZAD URDU 35 35 13 16 6 0 35 100.00
27060506104 H.SCH,CHINCHAMBABHAR
10.03.038 LATE NARSINGRAO N.BODKHE VIDYALAYA, DHODAP (BK) 36 36 20 9 1 0 30 83.33
27060503102
10.03.039 RAJSTAN MADHYAMIK VIDYALAYA, WADIRAITAL, TQ.RISOD 64 56 2 21 12 3 38 67.85
27060507402
10.03.040 DNYANDEEP VIDYALAYA, PENBORI, TQ.RISOD 25 25 1 10 11 0 22 88.00
27060504802
10.03.041 GULABRAO BABA VIDYALAYA,DEULGAON BANDA 40 40 0 8 18 2 28 70.00
27060507702 (DEVDESHWAR
10.03.042 SANT TUKARAM MAHARAJ 70 70 17 35 12 0 64 91.42
27060506403 VIDYALAYA,KANKARWADI,TQ.RISOD
10.03.043 NIWASI MAGASWARGIYA MADHY.ASHRAMSHALA, BIBKHEDA 33 30 1 10 11 0 22 73.33
27060506802
10.03.044 RAHEMANIYA URDU HIGH SCHOOL, RISOD 40 39 10 16 12 0 38 97.43
27060508921
10.03.046 SANT DNYANESHAWAR VIDYALAYA, WADI RAYTAL, 67 60 0 16 24 3 43 71.66
27060507403 TQ.RISOD
10.03.047 RAMESHWAR 38 38 16 18 2 0 36 94.73
27060509403 VIDYALAYA,MOTHEGAON,TQ.RISOD,DIST.WASHIM
10.03.048 RAJSTHAN MADHYAMIK VIDYALAYA,RISOD,DIST-WASHIM 12 12 6 5 1 0 12 100.00
27060508918
10.03.049 PARVATIBAI NAGARE MADYA.ADIWASI 43 40 14 24 0 0 38 95.00
27060506404 A'SHALA,KANKARWADI
10.03.050 SHRI.M KEN.MAGAS.MADH.NIVASI A.SHALA,RITHAD,RISOD 15 14 0 5 3 0 8 57.14
27060508305
10.03.051 JAY KISAN URDU MADH.VIDYALAYA,VAKAD,TQ.RISOD 30 29 6 9 7 1 23 79.31
27060509804
10.03.052 OM NAMAH SHIVAY VISHWA ADIVASI 34 30 11 10 2 0 23 76.66
27060502304 MADH.A.SHALA,KENWAD
10.03.054 SWA.KISANRAO SADAR VIDYA.,KHADKI (SADAR),TQ-RISOD 42 42 12 19 6 1 38 90.47
27060507002
10.03.055 R.URDU HIGHSCHOOL WAGHI (KHU) ,TQ-RISOD 30 29 8 16 4 0 28 96.55
27060505003
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 150
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.03.056 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL SAWAD 33 32 6 19 5 0 30 93.75
27060506603
10.03.058 SANT GADGE MAHARAJ MADHYAMIK VIDYALAY, MOTHEGAON 25 24 0 9 8 0 17 70.83
27060509406
10.03.059 SIDDHESHWAR PRATHAMIK VIDYALAY, RISOD 5 5 0 2 1 0 3 60.00
27060508940
10.03.060 DNYANDEEP MADHYAMIK VIDYALAY RISOD 22 21 1 7 2 2 12 57.14
27060508912
10.03.061 KRANTIJYOTI SAVITRIBAI FULE MADHYA VIDYALAY HARAL 40 40 0 8 18 0 26 65.00
27060501103
TALUKA 4328 4231 1068 1502 816 54 3440 81.30
TOTAL
10.04.001 SHREE JINVARASA CHAVARE HIGH SCHOOL, KARANJA 100 100 85 13 2 0 100 100.00
27060113623
10.04.002 MULJI JETHA NAGARPARISHAD HIGH SCHOOL, KARANJA 61 60 0 5 10 1 16 26.66
27060113620
10.04.003 M. B. ASHRAM HIGH SCHOOL, KARANJA 120 120 28 36 34 12 110 91.66
27060113625
10.04.004 R. L. MUL. GIRL'S HIGH SCHOOL, KARANJA 73 73 2 13 18 5 38 52.05
27060113622
10.04.005 KANKUBAI GIRL'S HIGH SCHOOL, KARANJA 172 172 89 60 22 0 171 99.41
27060113626
10.04.006 VIVEKANAND HINDI HIGH SCHOOL, KARANJA (LAD) 43 43 0 0 4 1 5 11.62
27060113627
10.04.007 JAYKUMAR DEVIDAS CHAVRE VIDYA MANDIR, KARANJA 189 188 124 49 12 0 185 98.40
27060113624
10.04.008 VISHWABHARATI VIDYALAYA, KARANJA 97 97 13 30 37 11 91 93.81
27060113628
10.04.009 ANWAR URDU GIRL'S HIGH SCHOOL, KARANJA LAD 66 65 7 14 18 2 41 63.07
27060113629
10.04.010 M.J.MPL URDU HIGH SCHOOL, WASHIM 134 134 13 30 32 7 82 61.19
27060113621
10.04.011 Z. P. HIGH SCHOOL, KAMARGAON 177 175 25 59 32 0 116 66.28
27060103704
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 151
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.04.012 SHREE NRUSINH SARSWATI VIDYA MANDIR, BELKHED 28 28 0 12 8 0 20 71.42
27060100102
10.04.013 ANWAR URDU HIGH SCHOOL, KAMARGAON 71 71 6 26 20 9 61 85.91
27060103705
10.04.014 MAHATMA GANDHI V.J.P.B.ASHRAM SHALA, LOHGAON 62 61 6 42 7 0 55 90.16
27060102603
10.04.015 BABUSINGJI RATHOD VIDYALAYA, LOHGAON, MAHAGAON 31 30 1 16 10 0 27 90.00
27060102604
10.04.016 Z. P. VIDYALAYA, UMBARDA BAZAR 114 113 27 20 10 0 57 50.44
27060111204
10.04.017 BHARATIYA VIDYALAYA, MANBHA 57 57 0 27 15 0 42 73.68
27060110803
10.04.018 GULAMANABI AZAD URDU HIGH SCHOOL, KARANJA, WASHIM 37 37 5 4 8 1 18 48.64
27060113630
10.04.019 VASANT VIDYALAYA, POHA 72 72 1 22 16 0 39 54.16
27060108103
10.04.020 VIDYABHARATI MADHYAMIK VIDYALAYA, SHAHA 46 46 2 21 8 0 31 67.39
27060109603
10.04.021 BABASAHEB DHABEKAR H.SCH, KAKAD 40 39 0 9 10 0 19 48.71
27060105902 SHIVANI,TQ.KARANJA
10.04.022 DNYAN PRAKASH VIDYALAYA, KAJALESHWAR 46 45 6 22 6 0 34 75.55
27060102503
10.04.023 DNYANPRASARAN VIDYALAYA, KHERDRA(BU) 30 30 9 15 3 0 27 90.00
27060106102
10.04.024 KRUSHNAPRABHA VIDYALAYA, KHERDA(KARANJA) 35 34 10 14 0 0 24 70.58
27060112002
10.04.025 SHREE MOHANLALJI BHANSALI HIGH SCHOOL, DHANAJ BK 115 115 17 55 19 1 92 80.00
27060101103
10.04.026 DNYANPRAKASH VIDYALAYA, DHANAJ KH 52 52 5 24 10 0 39 75.00
27060100202
10.04.027 RASHTRIYA SANT TUKADOJI MAHARAJ VID, 40 40 4 13 7 2 26 65.00
27060113502 ZODGA(TATHODA
10.04.028 JAGDAMBA VIDYALAYA, BHAMDEVI 23 23 1 11 3 0 15 65.21
27060100902
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 152
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.04.029 DNYANDIP VIDYALAYA, LONIARAB 21 21 0 8 3 0 11 52.38
27060112503
10.04.030 YASHWANT VIDYALAYA, WAI (KARANJA) 47 47 16 22 0 0 38 80.85
27060110602
10.04.031 BR. RAMRAO ADIK VIDYALAYA, SHELUWADA 40 40 12 11 2 0 25 62.50
27060110303
10.04.032 SHREE HARIBHAU NAIK VJNT P.B.ASHRAM SHALA, SHEWTI 51 50 1 22 10 1 34 68.00
27060110403
10.04.033 SHREE NARSINHA VIDYALAYA, DHAMANI (KHADI) 68 68 10 20 16 1 47 69.11
27060106503
10.04.034 LATE BABASAHEB NAIK VIDYALAYA, PIMPARI FOREST 31 30 1 9 6 0 16 53.33
27060105402
10.04.035 PRATIBHA VIDYALAYA, SHIVAN(BU) 41 41 7 13 10 0 30 73.17
27060104102
10.04.037 SMT.TARABAI LADKAR MADH VID, HIWARA(LAHE), 15 15 0 8 4 0 12 80.00
27060101302 KARANJA
10.04.038 LATE DR.SULBHATAI INGOLE VIDY, BAPTI-KUPTI 44 44 1 16 14 0 31 70.45
27060113402 KARANJA
10.04.039 SHREE BABASAHEB DHABEKAR MADHYAMIK VIDYAL, 37 37 15 15 3 0 33 89.18
27060112202 YAWARDI
10.04.040 SHREE BABASAHEB DHABEKAR VIDYALAYA, PASARNI 59 59 4 20 10 0 34 57.62
27060107002
10.04.041 SHREE SOPINATH MAHARAJ VIDYALAYA, YEVTA (BANDI) 55 54 3 10 9 0 22 40.74
27060112302
10.04.042 SHAHID A.KHAN URDU 34 34 0 4 3 3 10 29.41
27060113663 MADHYA.VIDYA,KARANJA(LAD)WASHIM
10.04.043 P.G.GAWANDE VIDYALAYA, KARANJA LAD TQ-KARANJA LAD 46 45 4 8 18 7 37 82.22
27060113634
10.04.044 MATOSHRI JANABAI CHAVHAN MADHYAMIK VIDLY.,MOKHAD 40 38 2 4 6 0 12 31.57
27060109203
10.04.045 APPASWAMI VIDYALAYA,WADHAVI TQ-KARANJA DIST 39 39 10 24 3 0 37 94.87
27060108402 WASHIM
10.04.046 HAZRAT ABUBKAR SIDDIKI(RAJI) URDU H SCHOOL, 38 38 4 16 9 0 29 76.31
27060110804 MANBHA
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 153
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.04.047 SWA.SARSWATIBAI TATHOD VIDYALAYA, KHERDA(KALI) 41 41 2 6 19 3 30 73.17
27060113702
10.04.048 SWA.T.KARADEMADH. VID. DONAD (BU) ,TQ-KARNJA 31 31 0 9 9 0 18 58.06
27060111702
10.04.049 HAJRAT AYESHA R.J.URDU HI.SCH.,KAJLESHWAR 33 33 1 10 16 0 27 81.81
27060113604
10.04.050 MEHMAD NUR URDU MADH.VIDYALAYA,UMBARDA BAJAR 30 28 0 5 8 1 14 50.00
27060111206
10.04.051 ENG. PRI. SVHL, KALI KARANJA,TALKARANJA LAD 47 47 28 9 10 0 47 100.00
27060113636
10.04.052 BLU CHIP CONVENT ,GAYATRINAGAR, KARANJA, 74 73 22 26 17 4 69 94.52
27060113637 KRANJALAD
10.04.053 MODERN URDU SEC. SCHL, KALI KARANJA,KARANJA LAD 7 0 0 0 0 0 0 0.00
27060113644
10.04.054 R.J.CHAWARE HIGH SCHOOL, KARANJA LAD 39 39 29 8 2 0 39 100.00
27060113646
10.04.055 SAU SHOBHNATAI N CHAWARE VIDYA KALI, KARANJA 87 87 20 26 28 5 79 90.80
27060113704
10.04.056 THE INDIAN ENGLISH SCHOOL,KARANJA LAD DIST WASHIM 12 12 5 2 1 2 10 83.33
27060113636
10.04.057 GOVIND NEW ENGLISH PUBLIC SCHOOL, KARANJA LAD 60 60 11 27 19 2 59 98.33
27060113652
10.04.058 SHRIRAM GUNJATE PUBLIC SCHOOL ,KARANJA 18 18 5 2 8 2 17 94.44
27060113641
10.04.059 TARANGAN ENGLISH SCHOOL,DHANAJ BK TQ KARANJA 15 15 8 5 2 0 15 100.00
27060101105
10.04.060 SANDIPANI MADH VIDYALAYA,KARANJA LAD DIST WASHIM 29 29 8 12 7 1 28 96.55
27060113635
TALUKA 3360 3333 715 1039 653 84 2491 74.73
TOTAL
10.05.002 SHREE N.B.SHELAKE VIDYALAYA, KHUMBHI 110 110 21 41 18 0 80 72.72
27060300602
10.05.003 KALENDARIA URDU HIGH SCHOOL, MANGRULPIR 127 126 14 36 35 6 91 72.22
27060302918
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 154
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.05.004 SIDDHARTH VIDYALAYA, MANGRULPIR 157 152 2 28 40 19 89 58.55
27060302922
10.05.005 AVINASH VIDYALAYA, MANGRULPIR 37 36 0 2 10 5 17 47.22
27060302917
10.05.006 Z. P. MADHYAMIK SHALA, MANGRULPIR 246 246 23 49 58 15 145 58.94
27060302923
10.05.007 NATH VIDYALAYA, MANGRULPIR 68 68 26 30 11 0 67 98.52
27060302921
10.05.008 MATOSHREE PARVATIBAI KANYA SHALA, MANGLURPIR 33 33 1 11 9 2 23 69.69
27060302919
10.05.009 MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYALAYA, KOTHARI 36 36 1 16 6 1 24 66.66
27060305103
10.05.010 KANIFNATH MAHARAJ VIDYALAYA, SAWARGAON (KANHOBA) 62 62 3 27 5 0 35 56.45
27060302002
10.05.011 BRAMHANANDGIRI VIDYALAYA, MOHARI 85 85 11 33 23 3 70 82.35
27060309102
10.05.012 VAIRAGIBABA VIDYALAYA, DHOTRA, POST POTI 22 21 0 16 3 0 19 90.47
27060308502
10.05.013 P.G.GAWANDE VIDYALAYA, PARWA 58 58 3 22 14 1 40 68.96
27060307101
10.05.014 SHREE SHIVAJI VIDYALAYA, VANOJA 84 84 2 28 27 0 57 67.85
27060311002
10.05.015 SHREE GOVIND VIDYALAYA, PARDI (TAD) 49 48 6 11 6 1 24 50.00
27060310102
10.05.016 SHREE JAIKISAN HIGH SCHOOL, FALEGAON (VYHAHARE) 38 38 2 15 8 0 25 65.78
27060303701
10.05.017 SHREE DHANORKAR ADARSH VIDYALAYA, DHANORA (KHURD) 167 167 44 72 9 1 126 75.44
27060303602
10.05.018 MOULANA ABUL KALAM AZAD URDU HIGH SCHOOL, ASEGAON 44 43 2 20 18 0 40 93.02
27060300103
10.05.019 SANT GADGE MAHARAJ VIDYALAYA, ASEGAON 20 20 2 6 3 0 11 55.00
27060300104
10.05.020 LAXMICHAND HIGH SCHOOL, SHELU BAZAR 287 284 104 116 22 1 243 85.56
27060310403
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 155
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.05.021 BHAYYAJI MAHARAJ VIDYALAYA, TARHALA 42 42 8 15 3 0 26 61.90
27060308304
10.05.022 RASHTRASANT TUKDOJI MAHARAJ VIDYALAYA, GOGARI 42 42 0 30 5 0 35 83.33
27060307402
10.05.023 BHAGVANT MAHAKAL VIDYALAYA, MANOLI 122 122 2 58 34 2 96 78.68
27060305802
10.05.024 LATE MALTIBAI AFJALKAR VIDYALAYA, SONKHAS 30 30 0 4 8 6 18 60.00
27060302920
10.05.025 SHREE MOTIRAMJI CHANDRABHANJI THAKARE VIDY, 93 93 24 33 11 0 68 73.11
27060304002 KASOLA
10.05.026 SHREE GAJADHAR RATHOD VIDYALAYA, SHENGI 13 12 0 0 3 0 3 25.00
27060304402
10.05.027 VASANTRAO NAIK V.J.P.B.ASHRAM SCHOOL, CHEHEL 44 44 0 9 15 0 24 54.54
27060304703
10.05.028 BABANRAO INGOLE MADHYAMIK VIDYALAYA, KANZARA 39 37 0 23 6 1 30 81.08
27060307602
10.05.029 PRO.JAWEDKHAN URDU HIGH SCHOOL, MANGRULPIR 60 60 8 18 22 5 53 88.33
27060302914
10.05.030 YASHWANTRAO CHAVAN VIDYALAYA, MANGRULPIR 127 126 21 55 33 6 115 91.26
27060302924
10.05.031 URDU MADHYAMIK VIDHYALAYA, SHELU BAZAR, 43 41 3 5 8 0 16 39.02
27060310407 MANGRULPIR
10.05.032 AMAN URDU MADHYA.VIDYA, DIVANPURA,WARD 45 45 4 10 18 3 35 77.77
27060302916 NO.3,WASHIM
10.05.033 TRINETRI BAHU VIDYALAYA, PEDGAON 35 35 1 12 3 1 17 48.57
27060308002
10.05.034 PARAMHANS ZOLEBABA VIDYALAYA, PIMPRI (BK) 22 18 0 10 7 1 18 100.00
27060310202
10.05.035 JANATA HIGH SCHOOL, KAVATHAL 52 51 3 15 17 0 35 68.62
27060305002
10.05.036 KENDRIYA SC MADHYAMIK ASHRAM SHALA, MANGRULPIR 10 9 0 0 0 0 0 0.00
27060303302
10.05.037 YASHVANTRAO CHAVHAN ENG.HI.SCHOOL,MANGLURPEER 61 61 40 18 2 1 61 100.00
27060302930
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 156
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.05.038 SWA.GANGARAMJI KALE SEC.SCH, DABHA,TQ-MANGLURPEER 46 46 10 22 7 0 39 84.78
27060301502
10.05.039 BHAYJI MAHARAJ VIDYALAYA, PIMPALKHUTA( SANGAM) 36 36 5 16 9 1 31 86.11
27060303202
10.05.040 CHH.SHIVAJI 29 26 0 1 6 0 7 26.92
27060310802 VIDYA.,SHENDURJANA(MORE),T-MANGLURPEER
10.05.041 GOVT.MADHYAMIK ASHRAMSHALA, SHELUBAJAR, 30 29 5 17 2 0 24 82.75
27060310407
10.05.042 AKSA URDU HIGHSCHOOL POGHAT,TQ-MANGRULPEER 42 42 0 16 18 3 37 88.09
27060307203
10.05.043 GOVT SC BOYS RESIDENCIAL SCHOOL, TULJAPUR 36 36 10 21 3 0 34 94.44
27060302302
10.05.044 MAHATMA JYOTIBA FULE VIDYALAY, SONKHAS 29 28 1 4 8 0 13 46.42
27060303304
10.05.045 SHRI PALSIDDH DNYANPEETH ENGLISH SCHOOL 14 14 1 8 3 0 12 85.71
27060302913 MANGRULPIR
10.05.046 NIRMALADEVI JAIN SEC SCH SHELUBAZAR TQ MANGRULPIR 35 35 35 0 0 0 35 100.00
27060310412
10.05.047 SMT SARASWATI BAI RAUT MIDDLE SCHOOL 19 19 19 0 0 0 19 100.00
27060310408
TALUKA 2926 2896 467 999 576 85 2127 73.44
TOTAL
10.06.001 YASHWANTRAO CHAVHAN VIDYALAYA, GIRDA WARDA 37 37 2 18 10 0 30 81.08
27060407502
10.06.002 SHREE GAJADHAR RATHOD ASHRAM SHALA, INGALWADI 57 43 3 20 5 0 28 65.11
27060408802
10.06.003 SHREE VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, PALODI (DHONI) 38 38 0 7 5 2 14 36.84
27060400202
10.06.004 APPASWAMI VIDYALAYA, SENDURAJANA (ADHAU) 89 87 9 37 6 0 52 59.77
27060409202
10.06.005 MATOSHRI SHEVANTABAI P.B.ASHRAM SHALA, VILEGAON 32 30 0 4 3 0 7 23.33
27060401803
10.06.006 SHREE AMBIKA VIDYALAYA, GAVHA 76 67 24 20 1 0 45 67.16
27060411002
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 157
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.06.007 SHREE KISANRAO HIGH SCHOOL, POHARA DEVI 105 102 30 30 5 0 65 63.72
27060406802
10.06.008 JAY BAJRANG VIDYALAYA, BHULI 42 42 14 14 3 0 31 73.80
27060410602
10.06.009 Z. P. VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, VITHOLI 34 34 14 12 1 0 27 79.41
27060411502
10.06.010 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, UMARI BK 32 31 1 14 10 0 25 80.64
27060400802
10.06.011 KAI.KESHAVRAO LAXMAN DESHMUKH VIDYALAYA, KARKHEDA 37 37 17 16 3 0 36 97.29
27060403202
10.06.012 VASANTRAO VIDYALAYA, VAROLI, TQ.MANORA 50 50 26 19 3 0 48 96.00
27060403802
10.06.013 VASANTRAO NAIK BASIC ASHRAM SCHOOL, FULUMARI 92 88 3 37 32 2 74 84.09
27060400102
10.06.014 TAPASWI KASHINATH BABA V.J.P.B.A.SCHOOL, AMARGAD 98 98 6 29 38 3 76 77.55
27060407303
10.06.015 SMT.KASHIBAI RATHOD VIDYALAYA, SOYAJANA 66 66 1 22 28 2 53 80.30
27060407102
10.06.017 RAVINDRANATH TAGORE VIDYALAYA, MANORA 27 26 5 7 1 0 13 50.00
27060409806
10.06.018 SAMATA VIDYALAYA, KUPATA 48 48 2 15 7 0 24 50.00
27060405603
10.06.019 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, MANORA 112 112 32 49 10 0 91 81.25
27060405002
10.06.020 L.S.P.M.HIGH SCHOOL, SHIVAJINAGAR, DHAMANI, 171 171 83 55 9 0 147 85.96
27060409703 MANORA
10.06.021 RASTRAMATA INDIRA GANDHI KANYA VIDYALAYA, MANORA 154 154 52 65 7 0 124 80.51
27060409805
10.06.022 RAHEMANIYA URDU HIGH SCHOOL, MANORA 30 29 9 13 6 0 28 96.55
27060405605
10.06.023 SULEMANIYA URDU HIGH SCHOOL, MANORA 31 30 14 11 3 0 28 93.33
27060409810
10.06.024 SHREE MUNGASAJI MAHARAJ HIGH SCHOOL, INZORI 102 102 4 21 32 2 59 57.84
27060402402
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 158
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade
10.06.025 SHRI VASANTRAO NAIK VIDYALAYA,BHOYANI,PO.DAPURA 21 21 0 3 7 4 14 66.66
27060405002 KH
10.06.026 VASANTRAO NAIK V.J.P.B.A.SCHOOL, DAPURA 26 25 0 0 1 0 1 4.00
27060402203
10.06.027 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ VIDYALAYA, MASANI 41 41 1 11 11 4 27 65.85
27060402602
10.06.028 SHREE BHAGWANTRAO VIDYALAYA, GIROLI 53 53 9 27 3 1 40 75.47
27060401203
10.06.029 SHREE BABNAJI MAHARAJ HIGH SCHOOL, KONDOLI 63 62 7 24 7 0 38 61.29
27060404702
10.06.030 VASANTRAO NAIK VIDYALAYA, SAKHARDOH 26 24 0 4 3 0 7 29.16
27060408002
10.06.031 SHRI VAMAN MAHARAJ KANYA VIDYALAYA,KOLARA,P 44 44 11 16 7 0 34 77.27
27060401602 HIWARA
10.06.032 SHREE GAJANAN MAHARAJ VIDYALAYA, HIWARA BU 23 23 3 7 1 0 11 47.82
27060404502
10.06.033 SHREE MADHAORAO PATIL VIDYALAYA, KARLI, TQ.MANORA 52 52 21 24 5 0 50 96.15
27060403302
10.06.034 JAGDAMBA MADHYAMIK 41 41 2 12 9 0 23 56.09
27060404802 SHALA,MOHGAVAN(PARAVA),PO-HIWRA
10.06.035 SHREE SOHAMNATH VIDYALAYA, ASOLA (KH) 38 38 12 15 0 0 27 71.05
27060410402
10.06.036 PRASHIK VIDYALAYA, DHAWANDA, TQ.MANORA, 33 31 6 20 1 0 27 87.09
27060406302
10.06.037 WAGHAMAYDEVI ADIVASI 42 38 0 3 13 0 16 42.10
27060409102 MADH.VID,RUI(GOSTA),TQ.MANORA
10.06.038 P.MUNGASAJI MAHARAJ MA.ADIWASI ASHRAM 60 58 16 26 3 0 45 77.58
27060411404 SHALA,SHIVNI
10.06.039 TARIK ANWAR URDU 31 30 9 14 3 0 26 86.66
27060401204 HIGHSCHOOL,GIROLI,TQ.MANORA,WASIM
10.06.040 RAHMANIA URDU HSCH, KUPTA,TQ-MANORA, DIST-VAS 17 17 2 9 5 0 16 94.11
27060409815
10.06.041 LOKAHIT MADHYAMIK MARATHI SHALA, MANORA 23 23 20 3 0 0 23 100.00
27060409823
MAHARASHTRA STATE BOATD OF SEC & H.SEC EDUCATION PUNE - 4 Page : 159
schoolwise performance of Fresh Regular candidates MARCH-2019
Division : AMARAVATI
Candidates passed
School No. Name of the School Candidates Candidates Total Pass
Registerd Appeared Pass
UDISE No. Distin- Grade Grade Pass Percent
ction I II Grade

TALUKA 2194 2143 470 753 307 20 1550 72.32


TOTAL
DISTRICT
WASHIM 20382 20046 4060 6625 3989 447 15121 75.43
TOTAL
DIVISION
168254 165369 25941 47566 38253 7486 119246 72.10
TOTAL