You are on page 1of 1

 HỌC VẤN

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG 09/2015 - 09/2019


Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế
Xếp loại Khá

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC


TỐNG MINH TRÂM THỰC
CÔNG TY THIẾU NHI MỚI - TINIWORLD - VINCOM THỦ ĐỨC 06/2017 - HIỆN TẠI
TẬP SINH "CUSTOMER SERVICE
Team Member
LOGISTICS INTERSHIP"
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm đến khách hàng
- Kiểm kê hàng hóa
 17/04/1997
- MC hoạt náo chương trình, thành viên Team Marketing
N ữ

 0942842379
 HOẠT ĐỘNG
 minhtram1704@gmail.com

 37A Đường số 17 - phường Linh BAN THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG B4T BUH 2015
Chiểu - Quận Thủ Đức - Thành Thành viên khối Nhân Sự
phố Hồ Chí Minh - Phân chia công việc, hỗ trợ Ban Chủ Nhiệm
 https://www.facebook.com/tra - Lên kế hoạch, giải quyết vấn đề ngân sách
mtram.tong - Điều phối nhân sự phù hợp cho từng sự kiện sắp diễn ra
TRUYỀN THÔNG " THỦ LĨNH SINH VIÊN NGÂN HÀNG 03-2017
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Ban tổ chức
- Phân chia công việc cho thành viên trong nhóm
Áp dụng những kiến thức trên
- Giải quyết vấn đề khi team gặp khó khăn với đơn vị hỗ trợ
trường cũng như kinh nghiệm trong
- Tham gia vào hoạch định chương trình
công việc từng làm để hoàn thành
tốt công việc của công ty. Sau thời CHIẾN DỊCH "XUÂN TÌNH NGUYỆN 2018" 01-2018
gian thực tập, có thể trở thành Chiến sĩ truyền thông - Team Hậu Cần
nhân viên chính thức của công ty - Hỗ trợ đưa thông tin về Chiến dịch đến mọi người
- Chuẩn bị nguyên liệu, công cụ cho Chiến dịch
KỸ NĂNG - Hỗ trợ công việc cho các team còn lại trong chuyến dịch
Teamwork CHIẾN DỊCH "GIỜ TRÁI ĐẤT 2018" 03-2018
Tình nguyện viên - Team Bước nhảy xanh
Tin học văn phòng
- Hỗ trợ đưa thông tin về Chiến dịch đến mọi người
Thuyết trình - Tham gia chung Team "Chuyển động xanh" tuyên truyền ở Ngã Tư Bình Thái
- Nhảy đêm Sự kiện 24/3
Tiếng Anh

 CHỨNG CHỈ
SỞ THÍCH
Tin học B nâng cao 2015
Du lịch Ăn
Giấy chứng nhận Xuân tình nguyện 2018
uống Xem
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
phim ˜vˆ ÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ

/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“