You are on page 1of 1

LATIHAN Unit 24 Tahun 4

Kalau nak berjaya, kita


mestilah rajin belajar.
Jangan malas. Kalau
malas, ubatnya adalah..

ROTAN !!!

Jangan hilangkan
latihan ini ye…

NAMA : ____________________________ KELAS : ___________