You are on page 1of 10

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


ARAS 5 & 6, BLOK E14, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62604 PUTRAJAYA, MALAYSIA

PELAN MENGAJAR TEORI


(THEORY-LESSON PLAN)

KOD DAN NAMA PROGRAM /


IT-030-3:2013 – COMPUTER NETWORK SERVICES
PROGRAM’S CODE & NAME

TAHAP DAN SEMESTER


3 (SEMESTER X)
LEVEL AND SEMESTER

NO DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
IT-030-3:2013 - C06 MOBILE DEVICE CONFIGURATION
COMPETENCY UNIT NUM.
AND TITLE

NO. DAN PENYATAAN 1. ANALYSE JOB ORDER / CHANGE REQUEST


AKTIVITI KERJA / 2. CARRY OUT MOBILE DEVICE CONFIGURATION
WORK ACTIVITIES NO. AND 3. PERFORM MOBILE DEVICE TROUBLESHOOT
STATEMENT 4. CARRY OUT MOBILE DEVICE COMMISSIONING

NO. KOD KSKV


KSKV CODE NO.
Muka Surat : 1 Drp /10
NO. KOD NOSS
IT-030-3:2013-C06/PM(2/4)
NOSS CODE NO.
TEMPAT/ PLACE: TEMPOH /
NO. KOD / CODE NO.: Muka Surat / Page : 2
MAKMAL DURATION:
IT-030-3:2013-C06/P(2/4)PM Drp / Of : 9
KOMPUTER 3 JAM

TAJUK/TITLE: MENGKONFIGURASI PERANTI MUDAH ALIH

TUJUAN PENGAJARAN/INSTRUCTIONAL AIMS :

Pelatih mesti boleh:-


1. Konfigurasi peranti mudah alih ( mobile )
2. Mengetahui prosedur pemasangan aplikasi
3. Melakukan ujian terhadap peranti mudah alih
4. Konfigurasi keselamatan peranti mudah alih

ALAT BANTUAN MENGAJAR / NO. KOD /


TAJUK / TITLE
INSTRUCTIONAL AIDS CODE NO.

BAHAN KERTAS PENERANGAN


C06/P(1/4)
PEMBELAJARAN /LEARNING IT-030-3:2013- C06/P(2/4)
MATERIALS
KERTAS TUGASAN
C06/T(1/4)
IT-030-3:2013- C06/T(2/4)

ALAT PANDANG DENGAR / Power Point Slide PP

AUDIO VISUAL AIDS White board WB

KUANTITI/
PERALATAN, KELENGKAPAN DAN QUANTITY
BAHAN / Komputer 1
TOOLS, EQUIPMENTS AND LCD 1
MATERIALS Marker 1
NO. KOD / CODE NO.: IT-030-3:2013-C06/P(2/4)PM Muka Surat / Page : 3 Drp / Of : 9

ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
MASA / TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS

PERSEDIAAN/PREPARATION :

Ucapkan salam / selamat sejahtera dan bertanya khabar.


WB
1. 10 MINIT
 Assalamualaikum dan selamat pagi PP
 Nama, kod bidang dan tarikh
 Tanya tentang keadaan kesihatan pelatih

2. Semak senarai kehadiran


 Tanya kehadiran

3. Tekankan pada pelatih aspek :


 Displin – jaga tingkah laku ketika dibilik kuliah
 Beri kerjasama- beri perhatian semasa kelas
dijalankan
 Telefon bimbit – silent mode
 Keselamatan
- Persekitaran kerja yang selesa dan
bersih
- Pakaian yang sesuai didalam bilik kuliah

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / perbincangan dua


hala / minta relaks / bertenang / ceria / jaga kesihatan

5. Daptkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih


imbas topik pembelajaran lepas.
Muka Surat / Page : 4 Drp / Of : 9
NO. KOD / CODE NO.: IT-030-3:2013-C06/P(2/4)PM

ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
MASA/ TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS
PERSEDIAAN/PREPARATION :
1. Nyatakan tajuk dan tuliskan di ”White Board ”
”MENGKONFIGURASI PERANTI MUDAH ALIH”

2. Berikan tujuan dan tuliskan di ”White Board” :


1. Konfigurasi peranti mudah alih ( mobile )
2. Mengetahui prosedur pemasangan aplikasi
3. Melakukan ujian terhadap peranti mudah alih
4. Konfigurasi keselamatan peranti mudah alih

3. Nyatakan tujuan/ kepentingan / faedah dari pelatihan ini


Pelatih dapat mempelajari langkah-langkah konfigurasi
peranti mudah alih

4. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan


dinilai melalui sesi soal jawab

 Apakah yang anda faham mengenai konfigurasi


peranti mudah alih?

NO. KOD / CODE NO.: IT-030-3:2013-C06/P(2/4)PM Muka Surat / Page : 5 Drp/ of : 9


ALAT BANTUAN
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR / MASA/ TIME
( INSTRUCTIONAL TOPIC ) ( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES) INSTRUCTIONAL
AIDS
PENYAMPAIAN/
PRESENTATION :

1.0 Pengenalan Pensyarah menerangkan kepada PP 2 JAM


pelatih pengenalan tajuk iaitu
penetapan konfigurasi peranti
mudah alih

Pensyarah menerangkan versi-


versi system pengoperasian
2.0 Penetapan konfigurasi antara android dan iphone
peranti mudah alih.

2.1 Menu tetapan antara


android dan iphone 2.1.1 Pensyarah menerang kan
tentang menu tetapan antara
android dan iphone yang
melibatkan

 Wireless and network


 Device
 Accounts
 System

2.2 Konfigurasi peranti


mudah alih 2.2.1 Pensyarah menerangkan
tentang cara konfigurasi
rangkaian dalam peranti mudah
alih android dan I phone

 Alamat IP
 Pengesahan

2.3 Network testing and


troubleshooting 2.3.1 Pensyarah menjelaskan
beberapa tools yang boleh
digunakan untuk menguji prestasi
rangkaian.

 Fing
 Net scan
 Network scanner
 IP tools
 EzNetScan

NO. KOD / CODE NO.: IT-030-3:2013-C06/P(1/4)PM Muka Surat / Page : 5 Drp/ of : 9


ALAT BANTUAN
TOPIK PENGAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
( INSTRUCTIONAL TOPIC MASA/ TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES) INSTRUCTIONAL
)
AIDS
PENYAMPAIAN/
PRESENTATION :
2.4 Prosedur 2.4.1 Pensyarah menjelaskan setiap
pemasangan dan prosedur pemasangan dan PP
konfigurasi aplikasi konfigurasi aplikasi mudah alih pada
mudah alih
android dan iphone

 Application installation
 Konfigurasi aplikasi
(konfigurasi email)
2.5 Ujian konfigurasi
peranti mudah alih 2.5.1 Pensyarah menerangkan
tentang kepentingan ujian konfigurasi
peranti mudah alih sebelum keluar ke
2.6 Ujian konfigurasi pasaran
peranti mudah alih
2.6.1 Pensyarah menerangkan
tentang keselamatan OS peranti yang
melibatkan

i. Akses kepada telefon anda


ii. Device encryption
iii. Tetapan rangkaian
iv. Tetapan lokasi
2.7 Keselamatan v. Caller identity
akaun pengguna
Pensyarah menjelaskan kepada
pelajar tentang kepentingan
melindungi peranti mudah alih yang
terbahagi kepada :

i. Semasa mengkonfigurasi
peranti mudah alih
ii. Ketika menggunakan peranti
mudah alih
iii. Apabila membuat sandaran
(backup) pada peranti mudah
alih
iv. Apabila melupuskan peranti
mudah alih
v. Pada setiap masa

NO. KOD / CODE NO.: IT-030-3:2013-C06/P(2/4)PM Muka Surat / Page : 5 Drp/ of : 9


ALAT BANTUAN
TOPIK PENGAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
( INSTRUCTIONAL TOPIC MASA/ TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES) INSTRUCTIONAL
)
AIDS
PENYAMPAIAN/
PRESENTATION :

2.8 Rangkaian / akses 2.8.1Pensyarah menerangkan PP


keselamatan cabaran keselamatan bagi peranti
mudah alih berdasarkan beberapa
jenis cabaran :

i. Menguruskan peranti
ii. Melindungi peranti
iii. Mengawal data
2.9 Polisi keselamatan
syarikat 2.9.1 Pensyarah menerangkan
tentang
i. Tujuan
ii. Skop
iii. Definisi
iv. Penguatkuasaan
v. Tanggungjawab
vi. Polisi
2.10 Rumusan

2.10.1 Pensyarah menjelaskan


kembali secara ringkas setiap tajuk
yang telah dipelajari.

NO. KOD / CODE NO.: IT-030-3:2013-C06/P(2/4)PM Muka Surat / Pages : 7 Drp/ Of : 9

ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
MASA / TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS
PENGGUNAAN/APPLICATION :

1. Edarkan Kertas Penerangan . C06/P(2/4) 10 MINIT

2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas


Penerangan yang diberi.

3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.

4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan


berkaitan tajuk yang telah dipelatihi

5. Segera bantu / perbetulkan kesilapan pelatih dan akui


jawapan yang diberi serta beri pujian / motivasi.

NO. KOD / CODE NO.: IT-030-3:2013-C06/P(2/4) PM Muka Surat / Pages : 9 Drp/ Of : 9

ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
MASA / TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS
PENGESAHAN/CONFIRMATION :

1. Beritahu pelatih semua soalan adalah bedasarkan kepada C02/T(1/4) 10 MINIT


pelajaran yang telah dipelajari.
 Beri masa kepada pelatih untuk membuat
persediaan.

2. Edarkan kertas tugasan.

3. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan


atau bertanya.

4. Nyatakan tempoh menyiapkan tugasan


 Masa yang diberikan – 30 minit
 Markah lulus – 60%

5. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan


faedahnya
 Pelatih dapat mempelajari menganalisa aturan job
30 MINIT
6. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta
bersedia:
TAJUK : PERFORM MOBILE DEVICE TROUBLESHOOT
7. Ucapan salam