Вы находитесь на странице: 1из 3

Recuento Media Mínimo Máximo Desviación estándar Varianza

ESTRATO I LECHE_ 12 576.7 458.3 694.9 83.5 6966.1


TOTAL
II LECHE_ 12 531.9 435.1 715.3 88.7 7867.2
TOTAL
III LECHE_ 12 409.9 342.5 609.6 75.9 5759.5
TOTAL

yi: cantidad de leche total

AFIJACION SIMPLE AFIJACI


ni ESTRATO Ni Si Si^2 Wi N^2*S^2/w N*S^2 ni Wi
10 I 120 576.67 83.46 6966.06 33% 300933582.545455 835926.61818 13 33%
11 II 123 531.93 88.70 7867.25 33% 357070844.804318 967671.66614 13 34%
11 III 122 409.85 75.89 5759.48 33% 257172260.367273 702656.44909 13 33%
365 100% 915176687.717 2506254.733 38 100%

184628.5
PROM ESTRA 505.83 89
E 15.00

7.653061224 z=1,96 95% de confianza


D 58.569346

NI
AFIJACION PROPORCIONAL AFIJACION NEYMAN
N^2*S^2/w N*S^2 ni Wi N^2*S^2/w N*S^2 ni
305113215.63636 835926.6181818 29 33% 302310014.3026 835926.618 29
353200158.13977 967671.6661364 30 36% 329302025.2498 967671.666 32
256469603.91818 702656.4490909 30 31% 279466185.496 702656.449 27
914782977.69 2506254.73 89 100% 911078225 2506255 88

89 n 88
ESTRATO

Ni ni=10%Ni
Válido I 120 12
II 123 12
III 122 12
Total 365 100