You are on page 1of 3

@shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga @shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga

1 2

Pertemuan dengan Mengikuti kelas orang


guru/wali kelas tua

@sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id @sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

@shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga @shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga

3 4
Terlibat dalam
Menjadi narasumber paguyuban orang
di kelas inspirasi tua

@sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id @sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id


@shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga @shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga

5 6
Membantu membuat
Alat Permainan Edukatif Membantu mengelola
(APE) perpustakaan

@sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id @sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

@shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga @shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga

7 8

Hadir di hari Hadir pada pentas


ayah akhir tahun ajaran

@sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id @sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id


@shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga @shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga

9 10

Hadir pada pembagian Hadir dalam kegiatan


rapor sosial di sekolah

@sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id @sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

@shbkeluarga Sahabat Keluarga Sahabat Keluarga

11
Menghubungi wali
kelas ketika anak
tidak masuk sekolah
@sahabatkeluargabindikkel www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id