You are on page 1of 3

LAMPIRAN III

PLAN LITAR PERTANDINGAN KAWAD KAKI ( 1)

Kun 16 inci Kun 16 inci


35M

7M 9M 7M

D Kun 6 inci C Kun 6 inci 5M

5M

25m E Kun Hijau

7M

5M F Kun Hijau 5M

A Kun 6 inci B Kun 6 inci

7M 7M

Kun 16 inci KETUA HAKIM Kun 16 inci


PLAN LITAR PERTANDINGAN KAWAD KAKI (2)

KETUA HAKIM
PETUNJUK
Platun masuk ke Padang Kawat
Pusingan Pertama Pusingan Kedua Tempat Melapor
PLAN LITAR PERTANDINGAN KAWAD KAKI (3)

(10)

(9) (11 & 12)

(8) (7)

(5) (6)

(4) (3)

(1) (2)

(13)

KETUA HAKIM
PETUNJUK
Arah pergerakan kawat Tempat Melapor Mara Menghadap

Henti