Вы находитесь на странице: 1из 30

| 
DEFINISI :
Satu binaan sementara yang diperlukan bagi peringkat
pembinaan. Ianya digunakan bagi memudahkan pekerja
melakukan kerja-kerja di tempat yang tinggi.
|
 ! "
Ä

Namakan kerja-kerja
bangunan yang
memerlukan penggunaan
perancah.
4##$$#
 %$$#
|&'

㠌udah dipasang dan dibuka semula setelah


selesai diguna
㠌udah dipindah dari satu tapak ke tapak
yang lain
ã Proses mengangkut, memasang dan
membuka hanya mengambil masa yang
singkat.
%|'

º Pelantar Tempat Kerja


ÿ membolehkan pekerja melaksanakan tugasnya
dengan mudah dan selamat.
ÿ Kerana banyak kerja yang terletak jauh dari aras
tanah atau lantai bangunan.
ÿ Contohnya: kerja pada dinding, siling dan
bumbung.
ÿ Perancah diperlukan untuk menghampirkan
pekerja dengan tugasnya.
%|'

 Pelantar Untuk Œenempatkan Bahan dan


Loji
ÿ Bahan dan loji perlu disediakan berhampiran
dengan pekerja supaya kerja berjalan lancar.
%|'

- Pelantar dan Tangga Laluan


ÿ Perbezaan fungsi ini daripada fungsi di atas
adalah dari segi penumpuan beban.
ÿ Hanya digunakan untuk menyokong pelantar
yang diguna sebagai laluan pekerja atau laluan
untuk mengangkut bahan-bahan dan loji.
ÿ Contohnya: menghubungkan dua bangunan
berhampiran yang sedang dibina dengan salah
satu daripadanya tidak mempunyai tangga.
è 
ã Dibina berperingkat mengikut keperluan.
Ketinggian struktur dibina mengikut kemajuan
ketinggian bangunan.
ã Unsur-unsur mudah dicantum antara satu-sama
lain dan dibuka apabila siap.
ã Struktur mestilah kukuh untuk menanggung beban
iaitu beban pekerja, bahan dan loji juga tiupan
angin
ã Unsur-unsur struktur tidak terlalu berat bagi
memudahkan pengendalian.
㠌empunyai jaminan keselamatan.
ã Jenis struktur tidak mengganggu kerja pembinaan
± sesuai dengan kerja yang dijalankan.
㠌enghubungkan laluan yang menghubungkan
pelantar pada aras berlainan.
|%è|&

º Kegunaan Ringan
ÿ mengecat, mencuci
ÿ satu pelantar sahaja dibenarkan

 Serbaguna
ÿ sehingga 4 pelantar dibenarkan
ÿ agihan beban maksimum ialah º kg/m
- Kegunaan berat
ÿ pelantar bekerja untuk kegunaan berat
ÿ pelantar untuk berjalan dan kegunaan ringan
ÿ Agihan beban maksimum ialah  kg/m
4%%$$#
4%%$$#%# %"#
#%(##%%&#)
[%%|

ã | |
 
ÿ Ia adalah terdiri dari satu baris tiang tegak
(standard yang dipasang secara memanjang
bersama dengan ledger dan brace dengan
putlog di bahagian hujung pada ledger dan satu
lagi akan diletak pada dinding bangunan melalui
lubang yang diadakan untuk tujuan ini.
ÿ Lubang ini akan dipenuhkan selepas kerja
selesai.
ã |  

ÿ Perancah jenis ini pada keseluruhannya adalah disokong
oleh spur
ÿ Digunakan untuk membuat kerja-kerja tambahan atau
membaiki bahagian bangunan pada bahagian atas
sesuatu bangunan.
ÿ Perancah ini dibina
bermula pada bahagian
/ tempat yang memerlukannya.
ÿ Cara ini diamalkan
supaya tidak mengganggu
kerja-kerja di bahagian bawah
bangunan itu.
ÿ Jaring keselamatan dipasang bagi menjaga keselamatan
orang-orang yang lalu di bawahnya.
ã |  
 

ÿ Ia mampu berdiri tegak dengan sendiri.
ÿ Perancah jenis ini diperlukan bagi kerja-kerja
dalam bangunan.
ÿ Kadangkala ianya juga diperlukan bagi
menyokong acuan lantai tingkat atas.
ÿ Perancah tambahan boleh disambungkan untuk
mendapatkan ketinggian yang dikehendakki.
ÿ Roda caster dipasangkan pada kakinya supaya
boleh dipindah-pindahkan dengan mudah di
dalam bangunan.
Ä

ã Selain kegunaan untuk kerja-kerja di dalam


bangunan, nyatakan kegunaan lain bagi
perancah bergerak (mobile scaffolding .
ã |   


ÿ Dipasang dengan menggunakan kerangka yang
telah sedia dibentuk dan komponennya.
ÿ Terdiri daripada beberapa bahagian yang boleh
didirikan untuk tujuan-tujuan pembinaan seperti
menyokong acuan konkrit, membina tembok,
tiang, mengecat dan sebagainya.
ÿ Jenis peranca ini semakin popular terutama bagi
projek-projek pembinaan yang besar.
!% %

㠄
㠄  
ã 

 
4&&|è
ã |  ± terdapat dua jenis iaitu pengalas tetap dan
pengalas jek (jake base . Semua beban akan
ditanggung oleh pengalas. Perlu didirikan di atas papan
alas sekiranya dibina di atas tanah lembut.
ã p ± disambungkan dengan pengalas di
bahagian bawah dan kepada rangka utama yang lain
dengan kekunci.
ã p |  ± disambung dengan rangka utama
dan ditetapkan dengan kekunci.
ã p ± digunakan untuk menetapkan penyambungan
segala rangka utama apabila rangka-rangka itu didirikan.
ã | ± dipasangkan pada setiap sendi/
sambungan
ã !  ± menghubungkan setiap tingkat/aras.
ã |   "
 
ÿ Œerupakan perancah yang kebanyakkan
strukturnya dibina dengan menggunakan tiub
bulat dan dibentukkan sebagai ledger, standart,
brace dan lain-lain dan ianya dicantumkan
menggunakan alat coupler (pengganding .
$$# %

ã Pressed Double Coupler


ã Swivel Coupler

ã Swivel Coupler
ã Putlog Coupler

ã Putlog (Single Coupler (Forged


|&

%%&
)&'
è *+

Tabir jejaring
digunakan
untuk tujuan
keselamatan.
[è% 

ã Terdiri daripada jenis iaitu :

º | 
  : digunakan sebagai
melindungi kemungkinan pekerja jatuh
daripada tempat kerja yang tinggi.
# $ |  : digunakan
sebagai melindungi kemungkinan berlaku
alatan, objek daripada terjatuh.

ã Keperluan peraturan mengkehendaki setiap
bahagian yang terbuka seperti di pelantar kerja,
pendaratan sementara, tangga dan di bahagian
terbuka lain hendaklah di sediakan penghadang
µguardrail¶.
ã Diperlukan pada ketinggian meter dan lebih tinggi.
ã |

 hendaklah digunakan
pada ketinggian mm dan ketebalan tidak kurang
5 mm.
ã |    
hendaklah dipasang pada ketinggian 6 mm.
ã |  
  hendaklah
dipasang pada ketinggian mm-ººmm.
$$#%&#),# ##$)# $#) &
-%#%"4 ## .%"##%%&#)
? 

ã Adjustable Jacks