Вы находитесь на странице: 1из 8

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 17.05.2019
GRUPĂ STELUȚELOR (mijlocie B)
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniță cu P.P. 42 Sibiu
EDUCATOARE : Staicu Ioana Livia
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul “Om și societate”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate practică
TEMĂ: “Ursulețul “
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi și deprinderi
FORMĂ DE REALIZARE: frontal, individual ,pe grupe
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea deprinderii de a realiza o lucrare
practică utilizând materiale reciclabile.
OBIECTIVE DE REFERINTA
 Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea
unei activități practice ;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi
sintetice
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 . Să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior:lipire, tăiere,
asamblare;
O2 .Să combine materialul reciclate distribuit pe măsuțe potrivit temei;
O3 .Să respecte indicatile educatoarei privind ordinea fazelor realizării
lucrării colective;
O4 . Să coopereze cu ceilalți copii pentru a finaliza lucrarea
O5 .Să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activității practice.
METODE ȘI PROCEDEE: povestirea, conversația, explicația,
observarea, demonstrația, exercițiul, muncă independentă.

MATERIAL DIDACTIC:
-ursuleț de pluș, coșulețe ,șervetele umede,ziare , lipici,bețe de urechi,
foarfece, ață, farfurii de carton,hârtie creponată ,carton, ochișori, urechi,
botic de ursuleț , c.d. (muzică de relaxare), șervețele umede, stimulente.
RESURSE UMANE: copiii și educatoare
RESURSE TEMPORALE: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:
“Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preprimar”,
Editură Didactică Nova, Craiova, 2005.
“Programa activităților instructiv-educative în grădiniță de copii”, Editură
V&Integral București, 2005.
EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIIN|IFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
DIDACTIC RESURSE RESURSE FORMA DE
PROCED. MATERIALE REALIZARE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pentru o bună desfăşurare a
activităţii se vor lua
Momentul următoarele măsuri:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului pe
grupe ;
- intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă;
Captarea Vom cânta cântecelul “Ursul Ursuleț de
atentiei doarme și visează “ Povestirea plus Frontal
Ursulețul Gheruță, musafirul CD
nostru de azi îi roagă pe copii
să îl ajute să facă un tablou
pentru noul lui prieten.
Astăzi, la activitatea practică,
vom realiza împreună creații Conversația
reprezentând personajul
Anuntarea principal din povestea noastră Explicatia
temei si a În căutarea unui prieten, vom
obiectivelor realiza ursuleți, folosindu-ne de
mai multe tehnici și utilizând
diferite materiale .
Copiii trebui să realizeze
lucrările respectând îndrumările Explicația
educatoarei. Fiecare copil
identifică materialele de pe
măsuță. Fiecare echipă ocupă
loc la masă la care dorește să Frontal Formativă
Intuirea lucreze.
materialului Cer fiecărui grup de copii să
didactic identifice și să denumească
materialele distribuite pe
măsuță lor.
Echipa1: realizează tabloul cu
Ursulețul (ziare decupate, Analizez oral
carton, ochișori) raspunsurile
Pentru a realiza ursulețul, copiii Coșulete copiilor
vor potrivi pe rând părțile Conversatia Șervețele Microgrupal
componente ale corpului umede umede
acestuia cap, trunchi, membre, ziar
urechi, ochi , nas, gură, lipici,
elemente pe care copiii le au în foarfecă
cutii.
Explicarea si Echipa 2: realizează un
demonstrarea ursulet cu ajutorul firelor de
modului de ață.Copiii au ca sarcină să lipici,
lucru lipească fire de ață pe sablonul foarfecă,
ursuletul pentru realiza blănița ață.
acestuia.
Echipa 3- realizează un ursuleț
pe o farfurie de carton. Au ca lipici,
sarcină să lipească bucăți de bete de urechi,
hârtie creponată maro, apoi să foarfece,
lipească ochii, urechile și farfurii de
boticul ursulețului. carton, Apreciere
Vom face câteva exerciții hârtie orală
pentru incalzirea musculaturii creponată ,
mici a maini . carton
“Mâna lebădă o fac
Care dă mereu din cap Material
Lebedele în jur privesc didactic
Incalzirea Mâinile eu le rotesc” distribuit pe
muschilor Batem palmele, facem lupta Explicatia măsuțe Pe grupe
mici ai degetelor, cântam la pian,ne
mainilor spălăm pe mâini.
Rând pe rând, voi trece pe la
fiecare grup și voi analiza
împreună cu copiii, modelul și
materialele din care este
alcătuit.
Voi explică tehnică de
lucru, iar copiii rețin ordinea Formativa
Executarea efectuării operațiilor.
temei de catre Le voi reactualiza copiilor
copii cerințe privind corectitudinea și Muzică de
acuratețea lucrărilor,cooperarea relaxare
între copii,utilizarea
materialelor.
Voi da startul iar copiii vor
începe lucrul respectând tema
propusă.Le urez spor la treabă.
Copii incep sa lucrez pe fondul
muzical , muzica de relaxare. Demonstrația
Anunț încetarea lucrului.
Îi voi îndruma pe copii în Formativa
timpul executării temei și voi
trece pe la fiecare grup,
stimulându-le copiilor Explicația
încrederea în forțele proprii și
încurajându-i.
Reiau explicațiile dacă nu
au fost înțelese și îi voi ajută pe
copiii care întâmpina Munca
dificultăți, dar și acolo unde independentă
este nevoie de ajutorul meu.
Îi voi ajută pe copii să
așeze lucrările pe o măsuță
pentru a putea face un tur al
tuturor lucrărilor Turul galeriei
Evaluez lucrările urmărind
Obținerea aprecierea privind acuratețea,
performanței corectitudinea lucrărilor,
respectarea ordinii operațiilor. Observarea
Realizez evaluarea lucrării.
Evidențiez efortul colectiv și
cer copiilor să-și exprime Microgrupal
opinii personale față de lucrare. Sumativă
Evaluare Fac aprecieri generale și
individuale asupra modului de
participare a copiilor și de
desfășurare a activitatiii. Conversația
Fixez temă activității: Elemente
“Ce am realizat astăzi?” realizate de
Ursuletul, personajul principal copii
Incheierea din povestea “ În cautarea unui
activitatii prieten”
Acord copiilor stimulente și
apoi ei vor interpretă cântecul
Primăvară. Ursulețul este
mulțumit de lucrările realizate Frontal
de copii și la plecare le
mulțumește pentru muncă
depusă .
Bibliografie

1. *** (2008). „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ( 3-6/7ani), M.E.C.I., Bucureşti;


2. Bane Colleen. (2004). „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” – Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de
dimineaţă, Ed. Ro Media, Bucureşti;
3. „Antologie de proiecte tematice pentru activităţile integrate”, Editura Diana.
4. Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive de grup” –ghid metodic,
(2002), Ed. Arves, Bucureşti
5. Revistele nationale de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar si primar ,
Editura Arlequin