You are on page 1of 2

Anakku

Anakku
Buah hati bonda
Buah hati ayahanda
Kuberi kau ilmu
Kuberi kau panduan
Jagalah tingkah lakumu
Jagalah perangaimu
pada setiap masa.

Anakku
Jadilah manusia berguna
Berbakti pada nusa
Berjasa pada negara.

1
1
Cadangan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang boleh
digunakan oleh guru untuk sajak ini ialah:

• mengecamkan maklumat dalam teks.


• mencari makna perkataan.
• mengenal pasti pesanan dan pengajaran yang ingin
disampaikan dalam teks.

2
2