You are on page 1of 2

PENGUMUMAN

PEMOHON ADALAH TERDIRI DARIPADA GOLONGAN GURU SAHAJA YANG TELAH MENDAPAT SURAT LANTIKAN DARIPADA SPP.
Sila e-mailkan maklumat anda yang telah dilengkapkan ke ulksperak@gmail.com.
Permohonan yang dihantar hendaklah berbentuk EXCEL (hanya buat attachmen) bukan PDF atau MICROSOFT WORD.
SILA GUNAKAN HURUF BESAR SEMASA MENGISI BORANG MAKLUMAT ANDA.

NO KAD PENGENALAN GRED


BIL NAMA ( Tanpa JAWATAN TAHUN LANTIKAN BULAN LANTIKAN NAMA SEKOLAH
JAWATAN
Sengkang)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SPP.

ALAMAT SEKOLAH POSKOD DAERAH NO. TEL. SEKOLAH NO. FAKS SEKOLAH NO. TEL. PERIBADI