Вы находитесь на странице: 1из 56

Cronologia faptelor

cu privire la sustragerea de către familia


Greceanîi a circa 5 milioane Euro din "Banca de Economii"

 13 iunie 2003 - HG nr. 2003 aprobarea unei liste de privatizare de bunuri proprietate
de stat, inclusiv "Cojușna - Vin" ( nr. 139 din lista). Hotărârea este contrasemnată de
Zinaida Greceanîi;
 22 august 2005 - are loc privatizarea contra sumei de 250.000 $ și angajament de
a investi 3 milioane de $. În 2010 Procuratura și Curtea de Conturi spun ca invențiile
au fost făcute;
 13 iulie 2007 - 04 iunie 2008 - Credite de la BEM nr. 06-06/1/100, 06-06/1/116,
06-06/1/65, 06-06/1/76 - in suma totala de 1,63 milioane Euro si 500.000 $;
 18 februarie 2009 - Consiliul Director al "Cojușna Vin" informează BEM că nu
poate plăti creditele și se adresează BEM pentru cu rugămintea de a prelungi termenii
de achitare și a restructura graficul de achitare. Din Consiliul Director făcea parte și
Alexei Greceanîi, soțul Zinaindei Greceanîi, prim-ministru al RM, in acel moment. Cu
alte cuvinte soțul, se adresează soției, să nu plătească înapoi banii luați de la stat;
 21 aprilie 2010 - crearea firmei offshore "Handows Trading Limited" în Cipru,
fondator "Topalesca Holdings Limited", Cipru, director /administrator - Georgia
Theodosiou, cetățean cipriot;
 13 ianuarie 2011 - Alexei Greceanîi și Giorgia Theodosiou semnează un contract
de proprietate fiduciara, pe 50% din acțiunile "Handows Trading Limited". Un al doilea
contract identic este semnat cu numita, Ala Mindrila;
 18 ianuarie 2011 - Theodosiou informează și transmite la "Alsvit - Print" (fosta
"Cojușna - Vin") împuternicirile de reprezentare a lui Alexei Greceanîi și a Alei
Mindrila, pe baza contractelor de proprietate fiduciara;
 04 martie 2011 - "Alsvit - Print" (succesoarea "Cojușna - Vin"), ia încă un credit
de la BEM în valoare de 39 milioane de lei, numărul contractului - 06-06/1/010, număr
aproape identic cu numărul contractului de credit luat anterior, pe 13 iulie 2007.
Creditul este garantat cu mai multe bunuri gajate, inclusiv vinuri de colecție produse de
"Cojușna Vin";
 07 aprilie 2011 - operarea de modificări la Camera Înregistrării de Stat, cu
schimbarea numelui întreprinderii în "Alsvit - Vin" și introducerea acționarului
"Handows Trading Limited" din Cipru, cu 100% de acțiuni, ceea ce înseamnă că
proprietarii reali devin Alexei Greceanîi și Ala Mîndrilă;

1
 04 mai 2011 - într-un formular de la BEM, depus de "Alsvit -Vin" este menționat
că beneficiarii reali efectivi ai "Alsvit-Vin" sunt Alexei Greceanîi și Ala Mindrila. Pe
același formular este aplicata o rezoluție pe 28 ianuarie 2013 de BEM, că creditul are
risc sporit;
 07 octombrie 2011 - semnarea unui acord adițional la contractul de credit nr. 06-
06/1/10 din 04 martie 2011, privind modificarea gajului;
 24 aprilie 2012 - Proces - verbal al Comitetului de credite de la BEM, prin care le
se constata că creditul este neperformant si urmează a fi valorificat gajul;
 16 martie 2013 - "Roseau Alliance", firma fantoma aparținând lui Ilan Sor,
"cumpără" datorii în valoare de 1,5 miliarde de lei, ale mai multor debitori ai BEM,
inclusiv sumele datorate pe baza creditele luate de "Aslvit-Vin" (suma menționată în
raportul Kroll 1 - 46 milioane lei). Pentru aceasta Sor, a împrumutat anterior, pe numele
mai multor firme și persoane apropiate lui, inclusiv Marina Tauber, suma de 80
milioane $, din alte bănci;
 24 august 2013 - are loc privatizarea BEM;
 26 noiembrie 2013 - prin decizia nr. 161, a băncii deja privatizate, BEM semnează
(prin Viorel Birca) anularea preluării datoriei de -1,5 miliarde lei, de "Roseau Alliance"
în anul 2013. În raportul Kroll este menționat expres în anul 2015, că de această
problema trebuie sa se ocupe CNA, întrucât procurarea datoriei a fost una fictiva și a
fost achitata după privatizare tot din sursele BEM;
 Gaura financiara la BEM a ajuns către 30 noiembrie 2014 la aproape 14 miliarde
lei, zi în care BEM redevine banca de stat, prin Hotărârea CSJ;
 Martie iunie 2015 - Partidul Liberal, Iurie Chirinciuc și Dorin Chirtoacă prezintă
în premieră acte doveditoare și informații despre hoția făcută de familia Greceanîi la
"Cojușna Vin" și BEM;
 August 2015 - Alexei Greceanîi se retrage din fondatorii "Alsvit-Vin", acolo
rămânând numai Ala Mindrila cu 100% acțiuni pana in prezent;
 21 noiembrie 2016 - pe site-ul BEM este anunțată licitația cu strigare a firmei
"Alsvit -Vin în procedura de faliment" a următoarelor loturi: vinuri de colecție, vinuri
ordinare, 30 000 m2 de construcții + 7 hectare de pământ în folosință, un jeep etc - în
valoare totala de 60 milioane lei;
 29 martie 2018 - licitație repetata, cu reducere, pe site-ul BEM: 30 000 m2 de
construcții + 7 hectare de pământ în folosință etc - în valoare totala de 20 milioane lei;
 16 ianuarie 2019 - încă o licitație cu reducere la BEM: aceleași bunuri în valoare
deja de 16,4 milioane lei.