Вы находитесь на странице: 1из 8

“CUFARUL CU EMOTII”

optional dezvoltare inteligentei emotionale

LOCUL DESFASURARII: Asociatia Crestem Liber Montessori Sibiu


TIPUL OPTIONALULUI: la nivelul mai multor arii curriculare
DOMENII DE ACTIVITATE IMPLICATE: DLC, DEC, DPM, DOS
NR. DE ACTIVITĂŢI / SĂPTĂMÂNĂ: 35- 45 minute, 1 sedinta\saptamana
Voluntar responsabil : Staicu Ioana Livia

Beneficiari copii cu varsta intre -3-6 ani


DURATA: an scolar 2017-2018
ARGUMENT
“CUFARUL CU EMOTII” este un opţional conceput la nivelul mai multor arii
curriculare, eficient atât din punct de vedere didactic, cât și terapeutic pentru a
răspunde nevoilor psihologice, personale ale copilului. Această activitate își propune
să stimuleze, să exerseze, să amplifice abilitățile cognitive, emoționale, relaționale ale
copilului, dar și să identifice eventualele întârzieri în dezvoltare, blocajele de
comunicare și emoționale și să introducă o notă recuperatorie și puternic antrenată în
universul interior al copilului preșcolar. Așadar, activitatea opțională este dedicată
dezvoltării capacității preșcolarului de a se autocunoaște și de a-și exprima întro
manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilitățile de relaționare și
comunicare, reflecțiile cu privire la învățare.Considerăm că orice copil este capabil
să-şi dezvolte resursele proprii, personalitatea sa, cu condiţia, totuşi, ca el să fie însoţit
de adulţi, care ştiu să acorde un suport psihosocial adecvat.Prin psihosocial se înţelege
relaţia strânsă dintre componentele psihologice: spirit, gândire, emoţii, sentimente,
comportamente și componentele sociale: contextele sociale în care trăim, cultură,
tradiţii, spiritualitate, relaţii interpersonale cu cei din jur.
Activitățile cuprinse permit conștientizarea procesului de transformare a
cunoștințelor, abilităților și atitudinilor în comportramente aplicabile în viața reală, cu
finalitate pozitivă pentru sine și societate şi constituie totodată un oarecare ghid pentru
optimizarea activităților instructiv-educative și formative în grădiniță.
SCOP:dezvoltarea personală a copiilor prin stimularea şi exersarea unor abilități
cognitive,lingvistice, artistice, emoționale şi relaționale ale acestora

COMPETENŢE GENERALE:

 Dezvoltarea potențialului lingvistic al copiilor, a capacităţii de exprimare orală,


a creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 Dezvoltarea comportamentului de cooperare, prosocial, proactiv(inițiativă);
 Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copiii și adulții cunoscuți;
 Dezvoltarea imaginației și descoperirea potențialului creativ al copiilor prin
jocuri și tehnici de exprimare artistică, senzorială.
 Identificarea hobby-urilor, jocurilor și a activităților preferate, a talentelor/
predispozițiilor
 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și
fată de ceilalți;
COMPETENŢE SPECIFICE:

 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii


personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi,utilizand un limbaj oral corect din punct
de vedere gramatical;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles;
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială ;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie,
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti
 Să-şi dezvolte coordonarea mişcărilor, orientarea în spaţiu, simţul ritmului şi al
echilibrului
 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici
diverse alese de el;
 Să cânte cu plăcere cântece pentru copii;
 Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzică ;

CONŢINUTURI TEMATICE :
 1. Cunoasterea de sine si a celorlalti.
 2. Cunoasterea si redarea unor expresii faciale si corporale.
 3. Realizarea de contacte verbale si nonverbale intre copii.
 4. Exprimare si relatare a unor fapte, intamplari, trairi in prezenta celorlalti.
 5. Antrenarea grupului ca intreg si formarea sentimentului de apartenenta la
grup.
 6. Exersarea jocurilor de rol si a conduitelor prosociale.
 7. Realizare de proiecte in grup.
 8. Deprinderi motrice
 9. Creare de povesti.
 10. Realizare de corespondente pe criterii logice.
 11. Stabilire de contrarii (perechi de contrarii).
 12. Relaxare prin angajare tactil-kinestezica.
 13. Cântece şi jocuri musicale
 14.Comunitatea, colegi, prieteni
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: joc didactic, lectură după imagini, povestire, lectura
educatoarei, joc-exerciţiu, joc de rol, activităţi artistico-plastice, activităţi practice,
activităţi practic-gospodăreşti, cântece, convorbire, dans etc.
VALORI ŞI ATITUDINI:
Pe parcursul acestui opţional se va avea în vedere cultivarea şi dezvoltarea la copii a
urmatoarelor atitudini:
 Dezvoltarea vocabularului, a imaginaţiei şi a creativităţii
 Largirea orizontului de cultură generală prin abordarea unor prin jocuri și tehnici
de exprimare artistică, senzorială, emotionala.
 Disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii
 Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copiii și adulții cunoscuți

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, audiţia, lectura


educatoarei, expunerea, povestirea , demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
brainstormingul, jocul de rol,experiment, teatru cu lumini si umbre, jocuri de rol si de
miscare.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: carti cu povesti terapeutice, ilustraţii, claptop,
CD-uri, costumaţii, material specific fiecarui tip de joc propus
TIPURI DE EXERCITII:
 exercitii de exprimare emotionala spontana;
 jocuri pentru depasirea inhibitiilor si blocajelor emotionale;
 exercitii de empatie;
 exercitii de operare concreta cu scheme logice elaborate anterior;
 jocuri si tehnici de exprimare senzorial-emotionala;
 exercitii de completare a desenului;
 exercitii de comparatie;
 exercutii de asociere in baza unui criteriu logic;
 tehnici de miscare si dans;
 artterapie;
 exercitii de creare de poveste.
 exercitii de ras;
 jocuri de intrajutorare si colegialitate;
 jocuri de rol;
 exercitii de identificare
FORME DE ORGANIZARE: -activitati frontale; activitati pe grupuri mici;activitati
individuale.
RESURSE UMANE:-copii prescolari
-profesor in invatamantul prescolar - Staicu Ioana Livia
-colaborare cu psiholog acreditat de Colegiul Psihologilor

EVALUARE:
 observarea sistemică a activității copiilor;
 aprecieri verbale
 desene, fișe de lucru, lucrări practice, expoziţie lucrări
 activităţi de grup
 concursuri, serbări
 convorbiri; discutii individuale cu copii;
 desene individuale si de echipa;
 fise de lucru;
 realizarea de proiecte in grup;
 intrebari tematice;
 concurs; lectie
 medalii, diplome etc.
Activitățile propuse contribuie la dezvoltarea personală a participanţilor în vederea
îmbunătățirii atingerii următoarelor obiective:
Dezvoltare afectivă:
I. Cunoaşterea de sine
 Îşi conştientizează şi acceptă propriile trăiri şi sentimente, înţelege cauzele şi
efectele pe care acestea le pot avea asupra sa şi a celorlalţi.
 Îşi consolidează încrederea în sine, fiind conştient de capacităţile personale şi de
potenţialul de care dispune, pentru a-şi găsi propriul rol.
II Exprimarea de sine:
 Este capabil să-şi exprime propriile trăiri şi sentimente întrun mod autentic.
 Îşi dezvoltă capacitatea de a se exprima prin diferite forme de comunicare.
III. Relaţionare şi autocontrol
 Adoptă o atitudine pozitivă în ceea ce priveşte viaţa şi oamenii.
 Este capabil să-şi identifice şi să-şi controleze propriile reacţii în diferite
circumstanţe şi în relaţiile cu persoanele din jur.
Dezvoltare socială:
I. Relaţii interpersonale şi de comunicare:
 Îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în
dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur.
 Relaţionează cu cei din jur în mod nediscriminatoriu, fără a fi influenţat de
stereotipuri sau prejudecăţi şi urmăreşte înlăturarea lor şi a efectelor acestora.
 Îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi reuşeşte să se facă înţeles.
II. Colaborare şi coordonare
 În interiorul grupului din care face parte, participă la definirea, respectarea şi
evaluarea unor reguli unanim acceptate.
 Este conştient de rolul şi importanţa relaţiilor de interdependenţă dintre membrii
unui grup şi caută să descopere şi să pună în valoare potenţialul fiecăruia.
Dezvoltare spirituală:
I. Înţelepciune :
 Îşi consolidează o personalitate echilibrată, disciplină lăuntrică şi are un set
personal de valori.
 Este conştient de responsabilitatea faţă de propria dezvoltare umană şi
vocaţională şi este angajat în acest proces.
Dezvoltare a caracterului
I. Sistem de valori
 Este adeptul adevărului, al corectitudinii, al integrităţii, al modestiei şi
acţionează cu demnitate.
 Abordează viaţa întro manieră optimistă şi cu simţul umorului.
Dezvoltare intelectuală
I. Rezolvare de probleme
 Îşi foloseşte în mod inovativ cunoştinţele acumulate pentru a da un aport
pozitiv în beneficiul societăţii.
 Urmăreşte să optimizeze în mod creativ activităţile pe care le întreprinde.
LUNA TEMATICA-POVESTE DIRIJAREA INVATARII EVALUARE
TERAPEUTICE
Oct. acceptarea neconditionata de sine -Cine sunt eu? -harta mentala Fotografia vie – joc de imitatie
“TE IUBESC ORICE Sa identifice propriile însuşiri
I.CINE SUNT EU? CULOARE AI AVEA” pozitive
-acceptarea neconditionata de Îmi place să fiu eu însumi In oglinda –joc de imitare
sine Să dezvolte o atitudine de auto-
,,DUCK, BOBOCUL DE acceptare
RATA’’
-acceptarea neconditionata de Se caută: un copil ca mine Jocul numelor- joc distractive
sine Sa identifice propriile însuşiri Portretul meu-materiale din
,,COPILUL CARE A pozitive natura
HOTARAT SA CREASCA
MARE’’
-increderea in fortele proprii Eu, nu eu Blazonul meu-fisa de evaluare
,,CALATORIA NORULUI’’ Să identifice caracteristici specifice
care sunt similare sau nu sunt
similare cu ale lor
-increderea in fortele proprii Doar unul e ca mine Da mai departe masca –joc de
,,POVESTEA ALBINUTEI Recunoaşterea caracterului unic creştere a energia grupului
MAYA’ al fiecăruia
Nov -consecintele relatiilor de grup Din punctul lor de vedere Naufragiaţi pe o insulă-
inadecvate Să îşi dezvolte abilităţi de a vedea activitate de consolidare a
II. EU SI LUMEA “BAIETELUL CARE A lucrurile dintr-o altă perspectivă echipei
INCONJURATOARE INVATAT SA
CONSTRUIASCA RELATII”
-consecintele relatiilor de grup Când nu mai e loc de cuvinte, Deseneaza pe nevazute joc
inadecvate îmbrățişează!creşte energia distractiv
“PAUZA” grupului empatia fata ce cei din
jurul sau.
-recunoasterea greselilor Reguli pentru relaţii “Ce e mai usor “–teatru cu
“CARDUL DE GASTE Să înveţe ceea ce o persoană poate siluete –recunoasterea greselilor
SALBATICE” şi ceea ce nu poate controla în
situaţiile interpersonal
- recunoasterea greselilor Îmi place să fiu eu însumi A lua si a primi- joc concurs
“PLIMBAREA MELCILOR” Să se identifice ceea ce copiilor
le place referitor la propria lor
persoană

Dec. -frica de a vorbi in public „Pot să te prezint eu?", -exerciţii-


“SERBAREA LUI TOMITA’’ joc de prezentarea unor fiinţe, Aplauze –joc de socializare
III. POT FACE FATA lucruri preferate în situaţii de viaţă
diferite;
-frica de a vorbi in public Microfonul magic-exerciţii de Comunicăm prin semne-
“BILUTA MAGICA” participare la conversaţii scurte, în comunicare prin simboluri;
grup, pe teme sugerate de imagini;
- frica de a vorbi in public Fa-ma sa rad” Exercitii de dictie
EXPERIENTA MIRABELEI” Să înveţe strategii eficiente dea trai Salata de fructe
si exprima bucuria sau emotiile
amuzamentului
-timiditatea Nu pot să fac Dansul pinguinilor
“RILA IEPURILA’’ Să înveţe strategii eficiente de a
reduce gândurile şi emoţiile
negative legate de performanţa
şcolară
Ian. -efectele negative ale incapatanarii Decizii mari, mici sau între ele Eu in oglinda- joc distractiv=
IV.EU SI EMOTIILE si diminuarea acestora Să identifice diferiţi factori pe care confectionare
MELE ‘’INCAPATANAREA să îi ia în considerare atunci când Am plecat in vacanta….
FURNICUTEI MIA’’ iau diferite tipuri de decizii
-furia ,,Săculeţul cu emoţii’’-Joc didactic Nu te supara- joc cu text si
‘’HRĂNEŞTE CEEA CE cant
DOREŞTI SĂ CREASCĂ” Furia intrun pahar-
demonstratie
-frica de necunoscut Îmi este frică Copacul dorintelor/fricilor
‘’LOLA’’ Să dezvolte strategii de coping „Roata emoţiilor”, exerciţii-
pentru a face faţă fricilor normale joc

-egoism Certuri cu prieteni „Eu încep, tu continuă!”.


‘’TOTUL E AL MAU’’ Să înveţe abilităţi eficiente de •exerciţii de asociere a unei
management al conflictului acţiuni cu starea sufletească
Inimă zdrobită pe care o detemină;

Febr. -prietenia Dovezi de prietenie Joc de nume: Pătura


V.PRIETENIA, ‘’PESTISORUL PRIETENOS’’ Să identifice caracteristicile Cantcec ,,Daca vesel se
CHEIA RELATIILOR relaţiilor de prietenie traieste!”
SANATOASE -consolidarea relatiilor de prietenie Vrei să fi prietenul meu? „Mersul spre zid” , „Mergi
‘’ARIPIOARE COLORATE’’ Să facă distincţia între ghidat de o sfoare” jocul de
comportamentele de prietenie castigarea a increderii in
pozitive şi cele negative parteneri
-despartirea de prieteni Ei nu te pot face să simţi Frige-joc de cooperare intre
‘’PRIETENIA IEPURASILOR’’ Să înţeleagă legătura dintre gânduri prieteni
şi emoţii
-teama de necunoscut in relatiile cu A te simţi bine, puţin bine, sau Groapa cu crocodili-joc de
ceilalti ‘’SUZI SI BROASCA deloc bine-Să înveţe să facă comunicare nonverbala
TESTOASA’’ diferenţa între emoţii pe baza
intesităţii acestora