Вы находитесь на странице: 1из 5

ПРВО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“ БАЊА ЛУКА

ДИСЦИПЛИНА: СОЛФЕЂО
ПЕТИ РАЗРЕД ОМШ

КАРТИЦА БР. 1.

МЕЛОДИЈСКИ ПРИМЈЕР
ПРВО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“ БАЊА ЛУКА
ДИСЦИПЛИНА: СОЛФЕЂО
ПЕТИ РАЗРЕД ОМШ

КАРТИЦА БР. 2.

МЕЛОДИЈСКИ ПРИМЈЕР

ПАРЛАТО
ПРВО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“ БАЊА ЛУКА
ДИСЦИПЛИНА: СОЛФЕЂО
ПЕТИ РАЗРЕД ОМШ

КАРТИЦА БР. 3.

МЕЛОДИЈСКИ ПРИМЈЕР
ПРВО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“ БАЊА ЛУКА
ДИСЦИПЛИНА: СОЛФЕЂО
ПЕТИ РАЗРЕД ОМШ

КАРТИЦА БР. 4.

МЕЛОДИЈСКИ ПРИМЈЕР

РИТМИЧКО ЧИТАЊЕ – ПАРЛАТО


ПРВО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ“ БАЊА ЛУКА
ДИСЦИПЛИНА: СОЛФЕЂО
ПЕТИ РАЗРЕД ОМШ