Вы находитесь на странице: 1из 2

Elena Oleinic-Slivinschi

PROFIL PROFESIONAL
+373 68 444488
Ambițioasă și motivată, cu o experiență solidă de muncă acumulată în instituțiile
elenaoleinic@gmail.com guvernamentale, industria financiară și sectorul privat. Peste 12 ani de experiență
în domeniul Finanțelor, Diplomației, Integrării Europene și Business, atât în
Chișinău, Moldova aspectele de reglementare, cât și în cele comerciale, au contribuit la formarea
abilității de a îndeplini mai multe sarcini simultan, la manifestarea trăsăturilor de
www.linkedin.com/in/elena- leader și la realizarea așteptărilor. Profesionist în dezvoltarea afacerilor, cu
oleinic-slivinschi-9843549b masterat în Business Global de la Universitatea Oxford.

EDUCAȚIE EXPERIENȚA
Universitatea Oxford AGENŢIA DE INVESTIŢII
Magistru Consilier în Cabinetul Directorului General / 01.04.2019 – prezent
Business Global
2015 – 2016 “INVEST-LEASING” SRL
Fondator, Director General / Chișinău, Moldova / 2010 - 2019
London School of Economics and
Political Science (LSE) Gestionarea afacerii private din sectorul financiar nebancar, oferind leasing
Magistru financiar persoanelor fizice și juridice.
Politica Economică Europeană
2008 – 2009 • Analiza credibilității și portofoliul potențialilor clienți;
• Asumarea riscului de creditare a clienților selectați;
University College London (UCL) • Conlucrarea cu băncile, insituțiile de stat și autoritățile fiscale;
Studii superioare • Gestionarea debitorilor problematici;
Economia şi Business cu Studiile • Încurajarea cu succes a creșterii numărului de antreprenori și crearea ÎMMlor.
Est Europene
2005 – 2008 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
Consilier în Cabinetul Viceprim-ministrului, Ministrului / 2014 - 2015
Universitatea Exeter
Studii superioare Îndeplinirea însărcinărilor Ministrului privind executarea actelor legislative şi
BA Business and Management normative ale Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei Republicii Moldova;
2004 – 2005 conlucrarea cu instituţiile de stat; cooperarea cu instituțiile internaționale.
• Executarea controlului privind prezentarea materialelor către şedinţele
Bethany School Guvernului, conform agendei;
A level • Elaborarea proiectelor de alocuţiuni, discursuri şi întocmirea notelor informative
2002 – 2004 necesare pentru participarea ministrului la delegaţiile oficiale;
• Asigurarea dialogului cu partenerii naţionali şi internaţionali a Ministerului;
• Organizarea şi reglarea audienţei persoanelor fizice şi juridice la ministrul
LANGUAGES afacerilor externe;
• Contribuirea la elaborarea şi aplicarea Planului Naţional de Acţiuni pentru
English – Fluent implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016;
French – Avansat • Coordonarea activităţilor Subcomitetului de cooperare nr. II ‘Economie, finanţe şi
Russian – Fluent statistică’;
Romanian - Fluent • Coordonarea activităţilor între Minister, BERD și BEI.
Elena Oleinic-Slivinschi

APTITUDINI EXPERIENȚA continuare


Lucrul în echipă BANCA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Şef de secţie / Reglementare şi Supraveghere Bancară / 2011–2014
Atenție la detalii
Leadership Şef al secţiei Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză, Departamentul
Reglementare şi Supraveghere Bancară.
Comunicare
Abilitatea de a lucra sub presiune • Colaborarea cu experţi din Banca Mondială, FMI, BERD şi băncile centrale ale
altor state întru dezvoltarea şi consolidarea studiilor, proiectelor, analizelor
Negociere aferente stabilităţii financiare;
Evaluarea riscurilor • Prezentarea informaţiei caracteristice sectorului bancar al RM către
Instituţiile Financiare Internaţionale;
Gândire strategică
• Efectuarea testărilor la stres pentru sistemul bancar;
Luarea deciziilor • Actualizarea indicatorilor de soliditate financiară şi publicarea acestora
Auto-motivare (reprezentând persoana de contact din partea BNM);
• Evaluarea şi ajustarea Planurilor de urgenţă pentru situaţii de criză elaborate
Gestionarea timpului de băncile comerciale;
• Elaborarea şi actualizarea studiului/metodologiei ‘Sistemul de alertare
timpurie’; studiului/metodologiei ‘Identificarea vulnerabilităţilor sectorului
APTITUDINI TEHNICE bancar’;
• Elaborarea structurii raportului privind activitatea economico-financiară a
Microsoft Office Suite băncilor licenţiate;
• Dezvoltarea modelului de determinare a băncilor de importanţă sistemică şi
Data analysis
a metodologiei acestuia;
Social media • Evaluarea activităţii sectorului financiar nebancar şi analiza impactului
asupra sectorului bancar;
• Colaborarea cu instituţiile naţionale, ministerele şi alte organizaţii pentru
CERTIFICATE dezvoltarea conceptului de Stabilitate Financiară în sectorul bancar naţional;
• Îndeplinirea funcţiei de secretar al Comitetului de Stabilitate Financiară din
DELF/DALF B2 pentru cadrul BNM;
cunoașterea limbii Franceze • Coordonarea activităţilor Grupului de lucru pentru stabilitatea financiară al
BNM.

INTERESE BANCA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA


Economist principal / Secția control bancar / 2010 - 2011
Sport
Efectuarea controalelor pe teren a băncilor comerciale; evaluarea portofoliului de
Călătorii credite al băncilor şi ajustarea acestuia în baza reglementărilor în vigoare;
Lectură elaborarea raportului generalizator în urma controlului unei bănci comerciale.

EXTRA BANCA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA


Economist coordonator / Departamentul Balanța de Plăți / 2009 - 2010
Fondator al Fondului de Caritate
Garderoba Efectuarea analizei indicatorilor componenţi ai balanţei de plăţi și elaborarea
raportului balanţei de plăţi.
Fondator al ONG
”INVEST CONSULT” SRL
Tinerii pentru Moldova
Traducător / Chișinău, Moldova / 2007 - 2009