Вы находитесь на странице: 1из 5

‫‪Bilingual record, English follows the Hebrew‬‬

‫‪Filed by fax on Aug 19, 2019 to: 03­9425604‬‬

‫בבית‪ ‬המשפט‪ ‬השלום‪ ‬ראשון‪ ‬לציון‬

‫מ"י‪ ‬נ‪ ‬אריאל‪ ‬קלס‪ ‬וצרניק‪(36318­08­19) ‬‬

‫המבקש‪“  :‬החשוד‪ ”3 ‬דר’‪ ‬יוסף‪ ‬צרניק‬
‫בעצמו‪ ,‬בלתי‪ ‬מיוצג‬
‫ת"ד‪ ,33407 ‬תל­אביב‪  .‬פקס‪077­3179186 :‬‬
‫המשיבים‪" .1  :‬החשודים‪ ”1+2 ‬שי‪ ‬אריאל‪ ‬ועופר‪ ‬קלס‬
‫באמצעות‪ ‬בא­כוחם‪ ‬עו"ד‪ ‬דניאל‪ ‬חקלאי‬
‫בדוא"ל‪ hacklai@inter.net.il  :‬‬
‫‪ .2‬מדינת‪ ‬ישראל‬
‫באמצעות‪ ‬רפ"ק‪ ‬גרגורי‪ ‬פוקס‬
‫פקס‪08­9770164 ,08­9279590 :‬‬
‫העתק‪ ‬בקשה‪ ‬זאת‪ ‬גם‪ ‬נשלח‪ ‬מתוך‪ ‬נימוס‪ ‬לידיעת‪ ‬שאינם‪ ‬צדדים‪ ‬בתיק‪:‬‬
‫‪ .1‬עו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‬
‫רח'‪ ,2480 ‬טייבה‪ ahmad4486@walla.com  ,‬‬
‫‪ .2‬הסנגוריה‪ ‬הציבורית‪ ,‬מחוז‪ ‬מרכז‪ ‬‬
‫הנרייטה‪ ‬סולד‪ 4 ‬ת"א‪LishkatSanegorMerkaz@justice.gov.il  ‬‬
‫‪ .3‬הסנגוריה‪ ‬הציבורית‪ ‬הארצית‬
‫הנרייטה‪ ‬סולד‪ 4 ‬ת"א‪ LishkatSanegorArtzi@justice.gov.il ‬‬

‫בקשות‪ :‬א(‪ ‬לתיקון‪ ‬הפרוטוקול‪ ‬מיום‪ 17 ‬לאוגוסט‪ ,2017 ,‬ב(‪ ‬להבהרות‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‬
‫הירש‪ ,‬ג(‪ ‬להמצאה‪ ‬כדין‪ ‬של‪ ‬החלטת‪ ‬השופטת‪ ‬בעניין‪ ‬בקשות‪ ‬אלה‬
‫‪ ‬אני‪ ,‬החתום‪ ‬מטה‪" ,‬החשוד‪ ‬מספר‪ ”3 ‬בתיק‪ ‬זה‪ ,‬דר’‪ ‬יוסף‪ ‬צרניק‪ ,‬מגיש‪ ‬בזאת‪ ‬את‪ ‬הבקשות‬
‫שבנידון‪.‬‬
‫א(‪ ‬המבקש‪  ‬דר’‪ ‬יוסף‪ ‬צרניק‬
‫‪ .1‬אני‪ ‬פועל‪ ‬כמנהל‪ ‬המחקר‪ ‬בעמותה‪ ‬הרשומה‪ ,Human Rights Alert NGO ‬העוסקת‪ ‬בניטור‬
‫מערכת‪ ‬החוק‪ ‬והמשפט‪ ‬בישראל‪  .‬עיקר‪ ‬התמחותי‪ ‬הוא‪ ‬בתיעוד‪ ‬וחקירת‪ ‬פברוקים‪ ,‬שיבושים‬
‫וזיופים‪ ‬של‪ ‬מסמכים‪ ‬חוקיים‪ ‬ומשפטיים‪ .‬דו"ח‪ ‬עב‪ ‬כרס‪ ‬של‪ ‬העמותה‪ ‬לבדיקה‪ ‬התקופתית‪ ‬של‬
‫זכויות‪ ‬האדם‪ ‬בישראל‪ ‬ע"י‪ ‬מועצת‪ ‬זכויות‪ ‬האדם‪ ‬של‪ ‬האו"ם‪ (2018) ‬התקבל‪ ‬בכפוף‪ ‬לבדיקת‬
‫הצוות‪ ‬המקצועי‪ ‬של‪ ‬המועצה‪ ,‬וסוכם‪ ‬בדו"ח‪ ‬הסופי‪ ‬כך‪:‬‬
‫‪ Human Rights Alert NGO .24‬מדגיש‪ ‬את‪ ‬ההתדרדרות‪ ‬החמורה‪ ‬ביושרת‪ ‬רשויות‬
‫החוק‪ ‬והמשפט‪ ...‬הוא‪ ‬מאשר‪] ‬כך­יצ[‪ ‬שיש‪ ‬לראות‪ ‬את‪ ‬תקפותו‪ ‬ויושרתו‪ ‬של‪ ‬כל‪ ‬מסמך‬
‫חוקי‪ ‬ומשפטי‪ ‬מישראל‪ ‬כמפוקפקות‪ ‬במקרה‪ ‬הטוב‪.‬‬
‫‪ .2‬מאמרים‪ ‬אקדמיים‪ ‬שחיברתי‪ ‬התפרסמו‪ ‬באוסף‪ ‬כנסים‪ ‬בינלאומיים‪ ‬ברחבי‪ ‬העולם‪ ‬בעשור‬
‫האחרון‪ ,‬ועבודתי‪ ‬זכתה‪ ‬לשבחים‪ ‬מפי‪ ‬מומחים‪ ‬ידועים‪ ‬בארץ‪ ‬ובחו"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬עבודותי‪ ‬גם‪ ‬צוטטו‪ ‬בספר‪ ‬על‪" ‬למידה‪ ‬ממוכנת”‪ ,‬כך‪:‬‬
‫כריית‪ ‬נתונים‪ ‬של‪ ‬כתבים‪ ‬ממשלתיים‪ ‬במיוחד‪ ‬כתבים‪ ‬של‪ ‬מערכת‪ ‬המשפט‪) ‬כלומר‪,‬‬
‫בתי‪ ‬המשפט‪ ,‬בתי‪ ‬הכלא(‪ – ‬מאפשרת‪ ‬גילוי‪ ‬הפרות‪ ‬שיטתיות‪ ‬של‪ ‬זכויות‪ ‬האדם‪ ‬בקשר‬
‫עם‪ ‬הנפקתם‪ ‬ופרסומם‪ ‬של‪ ‬כתבים‪ ‬חסרי‪ ‬תוקף‪ ‬או‪ ‬הונאתיים‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬רשויות‬
‫ממשלתיות‪ ‬שונות‪.‬‬

‫‪1/5‬‬
‫ב(‪ ‬בקשה‪ ‬לתיקון‪ ‬פרוטוקול‪ ­ ‬מחיקת‪ ‬שורות‪ ,10­12 ‬עמ’‪ ,1 ‬בעניין‪ ‬עו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‬
‫‪ .1‬רק‪ ‬לאחר‪ ‬תום‪ ‬הדיון‪ ‬וקבלת‪ ‬העתק‪ ‬הפרוטוקול‪ ,‬גיליתי‪ ‬בעמ’‪ 1 ‬את‪ ‬השורות‪ ,10­12 ‬שבראש‬
‫הפרוטוקול‪ ,‬האומרות‪:‬‬

‫‪ .2‬דברים‪ ‬אלה‪ ‬לא‪ ‬נאמרו‪ ‬בעת‪ ‬שהייתי‪ ‬נוכח‪ ‬באולם‪ ‬הדיונים‪  .‬על‪ ‬פי‪ ‬עדים‪ ‬כשירים‪ ‬לעניין‪ ‬זה‪,‬‬
‫דברים‪ ‬אלה‪ ‬לא‪ ‬נאמרו‪ ‬במהלך‪ ‬הדיון‪ ‬כלל‪ .‬עו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‪ ‬אינו‪ ‬רשום‪ ‬בפרוטוקול‪ ‬כמי‬
‫שנכח‪ ‬בדיון‪ ,‬וככל‪ ‬הנראה‪ ‬גם‪ ‬לא‪ ‬נכח‪ ‬כלל‪ ‬באולם‪ ‬הדיונים‪ ‬בעת‪ ‬הדיון‪  .‬לפיכך‪ ,‬יש‪ ‬לראות‬
‫שורות‪ ‬אלה‪ ‬כפבריקציה‪ ­ ‬דברים‪ ‬שבדתה‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‪ ‬מלבה‪ .‬מן‪ ‬הראוי‪ ‬לראות‬
‫הכנסת‪ ‬דברים‪ ‬אלה‪ ‬לפרוטוקול‪ ‬כשיבוש‪ ‬כתב‪ ‬בית‪ ‬דין‪.‬‬
‫‪ .3‬עו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‪ ‬אינו‪ ‬צד‪ ‬בתיק‪ ‬ואינו‪ ‬מייצג‪ ‬איש‪ ‬בתיק‪  .‬לפיכך‪ ,‬יש‪ ‬לראות‪ ‬את‪ ‬הכנסת‪ ‬שורות‬
‫אלה‪ ‬לפרוטוקול‪ ‬כשיבוש‪ ‬מהלכי‪ ‬משפט‪ ‬והפרת‪ ‬הזכות‪ ‬להליך‪ ‬ראוי‪.‬‬
‫‪ .4‬עו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‪ ,‬עו"ד‪ ‬פרטי‪ ,‬העובד‪ ‬גם‪ ‬כסנגור‪ ‬חיצוני‪ ‬עבור‪ ‬הסנגוריה‪ ‬הציבורית‪ ,‬מחוז‬
‫מרכז‪ ,‬הגיע‪ ‬ביום‪ ‬שבת‪ 17 ,‬לאוגוסט‪ ,2019 ,‬לבית‪ ‬המעצר‪ ‬הדרים‪ ,‬שם‪ ‬הוחזקתי‪ ,‬שלא‪ ‬על‪ ‬פי‬
‫בקשתי‪ ,‬וביקש‪ ‬לפגוש‪ ‬אותי‪ .‬עו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‪ ‬הציע‪ ‬לי‪ ‬את‪ ‬שירותיו‪ ,‬אך‪ ‬אני‪ ‬סירבתי‪ ‬להיעזר‬
‫בשירותיו‪  .‬לא‪ ‬הייתה‪ ‬לי‪ ‬כל‪ ‬חובה‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬דין‪ ‬להשתמש‪ ‬בשירותיו‪ ‬של‪ ‬עו”ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‪ ,‬או‪ ‬כל‬
‫עו"ד‪ ‬אחר‪ .‬לפיכך‪ ,‬הדברים‪ ‬הנ"ל‪ ,‬שנכללו‪ ‬בפרוטוקול‪ ,‬ככל‪ ‬שאכן‪ ‬נאמרו‪ ‬ע"י‪ ‬עו"ד‪ ‬אחמד‬
‫יאסין‪ ,‬גם‪ ‬נחזים‪ ‬על‪ ‬ידי‪ ‬כהכפשת‪ ‬חשוד‪ ‬בהליך‪ ‬פלילי‪ ,‬שיבוש‪ ‬מהלכי‪ ‬משפט‪ ,‬והתנהלות‬
‫שאינה‪ ‬עולה‪ ‬בקנה‪ ‬אחד‪ ‬עם‪" ‬האתיקה‪ ‬המקצועית"‪ ‬של‪ ‬מקצוע‪ ‬עריכת‪ ‬הדין‪ .‬במלים‪ ‬אחרות‬
‫–‪ ‬התנהלות‪ ‬בוגדנית‪ ‬של‪ ‬עורך‪ ‬דין‪ ‬שניסיונו‪ ‬למכור‪ ‬את‪ ‬שירותיו‪ ‬נדחה‪.‬‬
‫בעמוד‪.1 ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬לפיכך‪ ,‬מתבקשת‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‪ ‬למחוק‪ ‬מהפרוטוקול‪ ‬את‪ ‬השורות‪ ,10­12 ‬‬
‫ג(‪ ‬בקשה‪ ‬להבהרות‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‬
‫‪ .1‬הופעתן‪ ‬של‪ ‬שורות‪ 10­12 ‬בראש‪ ‬הפרוטוקול‪ ‬מעלה‪ ‬שאלות‪ ‬חמורות‪) :‬א(‪ ‬מהיכן‪ ‬הגיע‪ ‬מידע‬
‫זה‪ ‬לידי‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש?‪) ‬ב(‪ ‬מה‪ ‬הבסיס‪ ‬החוקי‪ ‬להחלטתה‪ ‬של‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‬
‫לכלול‪ ‬מידע‪ ‬זה‪ ‬בפרוטוקול‪ ‬כפי‪ ‬שעשתה?‪) ‬ג(‪ ‬מדוע‪ ‬עשתה‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‪ ‬כן‪ ‬ללא‬
‫ידיעתו‪ ‬של‪" ‬החשוד‪ ?"3 ‬החשש‪ ‬החמור‪ ‬הוא‪ ‬כמובן‪ ,‬שהשופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‪ ‬ועו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‪,‬‬
‫סנגור‪ ‬ציבורי‪ ‬חיצוני‪ ,‬ניהלו‪ ‬תקשורת‪ ‬בעניין‪ ‬תיק‪ ‬זה‪ ‬מחוץ‪ ‬להליך‪ ‬השיפוטי‪ .‬אין‪ ‬ניתן‪ ‬לקרוא‬
‫להתנהלות‪ ‬זאת‪ ‬אפילו‪" ‬תקשורת‪ ‬במעמד‪ ‬צד‪ ‬אחד"‪ ,‬שכן‪ ‬עו"ד‪ ‬אחמד‪ ‬יאסין‪ ‬אינו‪ ‬צד‪ ‬בתיק‬
‫כלל‪ .‬ומה‪ ‬היה‪ ‬פרי‪ ‬אותה‪ ‬התנהלות‪ ‬אסורה?‪ ‬הכנסת‪ ‬השורות‪ ‬המכפישות‪ ‬לפרוטוקול‪ ‬בסתר‪,‬‬
‫ללא‪ ‬ידיעתי‪ ,‬וללא‪ ‬מתן‪ ‬אפשרות‪ ‬להגיב‪ ‬על‪ ‬דברים‪ ‬אלה‪ ‬במהלך‪ ‬הדיון‪ .‬בקיצור‪ ,‬השופטת‬
‫רינה‪ ‬הירש‪ ‬ועו"ד‪ ‬יאסין‪  ‬ערכו‪ ‬וריאציה‪ ‬על‪ ‬מחזה‪" ‬השופטת‪ ‬המופתעת"‪ ‬רונית‪ ‬פוזננסקי­כ"ץ‬
‫)גם‪ ‬היא‪ ‬שופטת‪ ‬מעצרים(‪.‬‬
‫‪ .2‬מעבר‪ ‬לכך‪ ,‬הדרך‪ ‬שבה‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‪ ‬תיעדה‪ ‬התנהלות‪ ‬זאת‪ ‬בפרוטוקול‪ ,‬מעלה‬
‫חשש‪ ‬חמור‪ ‬לגבי‪ ‬תפיסתה‪ ‬של‪ ‬השופטת‪ ‬רינה‪ ‬הירש‪ ‬ביחס‪" ‬לאתיקה‪ ‬המקצועית"‪ ‬של‬
‫השופטים‪ ,‬של‪ ‬הזכות‪ ‬להליך‪ ‬ראוי‪ ‬ושל‪ ‬הזכות‪ ‬למשפט‪ ‬הוגן‪ ‬ופומבי‪ – ‬זכויות‪ ‬יסוד‪ ‬במשפט‬
‫הבינלאומי‪ ,‬המחייבות‪ ‬גם‪ ‬את‪ ‬שופטי‪ ‬מדינת‪ ‬ישראל‪.‬‬
‫‪ .3‬יתרה‪ ‬מכך‪ ,‬יש‪ ‬מקום‪ ‬לחשש‪ ‬חמור‪ ,‬שהסערה‪ ‬הציבורית‪ ‬סביב‪ ‬פרשת‪" ‬השופטת‪ ‬המופתעת"‬
‫רונית‪ ‬פוזננסקי­כ"ץ‪ ,‬וכל‪ ‬מעשיהן‪ ‬של‪ ‬שרת‪ ‬המשפטים‪ ‬איילת‪ ‬שקד‪ ‬ונשיאת‪ ‬בית‪ ‬המשפט‬

‫‪2/5‬‬
‫מלכתחילה‬ ‫נועדו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫ערלות‬ ‫אוזניים‬ ‫על‬ ‫נפלו‬ ‫הפרשה‬ ‫סביב‬ ‫חיות‬ ‫אסתר‬ ‫העליון‬
.‫בלבד‬ ‫יח"ץ‬ ‫למטרות‬
,‫הציבורית‬ ‫הסנגוריה‬ ‫התנהלות‬ ‫לגבי‬ ‫חמורים‬ ‫חששות‬ ‫שוב‬ ‫מעלות‬ ‫אלה‬ ‫נסיבות‬ ,‫לכך‬ ‫ מעבר‬.4
.‫שם­טוב‬ ‫לורי‬ ‫ובפרשת‬ ,‫רותם‬ ‫רפי‬ ‫בפרשת‬ ,‫זדורוב‬ ‫רומן‬ ‫בפרשת‬ ‫בעבר‬ ‫שעלו‬ ‫כפי‬
‫בראש‬ ,1 ‫בעמוד‬ 10­13 ‫בשורות‬ ‫למידע‬ ‫ביחס‬ ‫להבהיר‬ ‫הירש‬ ‫רינה‬ ‫השופטת‬ ‫מתבקשת‬ ,‫לפיכך‬ 
‫זה‬ ‫מידע‬ ‫לכלול‬ ‫להחלטתה‬ ‫החוקי‬ ‫הבסיס‬ ‫מה‬ (‫)ב‬ ?‫לידיה‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫הגיע‬ ‫מהיכן‬ (‫)א‬ :‫הפרוטוקול‬
?"3 ‫"החשוד‬ ‫של‬ ‫ידיעתו‬ ‫ללא‬ ‫הדבר‬ ‫נעשה‬ ‫מדוע‬ (‫)ג‬ ?‫שנכלל‬ ‫כפי‬ ‫בפרוטוקול‬ 
‫זאת‬ ‫בקשה‬ ‫בעניין‬ ‫השופטת‬ ‫החלטת‬ ‫של‬ ‫כדין‬ ‫ראויה‬ ‫המצאה‬  (‫ד‬
 .‫זאת‬ ‫בקשה‬ ‫בעניין‬ ‫החלטותיה‬ ‫את‬ ‫כדין‬ ‫להמציא‬ ‫מתבקשת‬ ‫הירש‬ ‫רינה‬ ‫השופטת‬
:‫החתום‬ ‫על‬
 _________________  2019 ,‫לאוגוסט‬ 19 ,‫היום‬
”3 ‫“חשוד‬ ­ ‫צרניק‬ ‫יוסף‬ ’‫דר‬
‫מיוצג‬ ‫בלתי‬ ,‫בעצמו‬

IN THE RISHON MAGISTRATE COURT

State of Israel v Ariel, Klass and Zernik (36318­08­19)

Requester “Suspect 3”, Joseph Zernik, PhD
Pro se, unrepresented
Respondents 1. :Suspects 1+2 Shay Ariel and Ofer Klass
By Counsel Daniel Hacklai
2. State of Israel
By Police Prosecutor Gregory Fux
Courtesy copies were also sent to non­parties:
1. Attorney Ahmad Yasin
2. Public Defender’s Office, Central District
3. Public Defender’s Office, National Office
Requests for: a) Correction of August 17, 2017 Protocol, b) Clarifications by Judge
Rina Hirsch, c) Due service of Judge Hirsch’s decisions in these matters
I, the undersigned, “Suspect 3” in instant court file, Joseph Zernik, PhD, file herein the 
aforementioned requests.
a) Requester Joseph Zernik, PhD
1. I work as Research Director at Human Rights Alert NGO, a non­profit, registered 
with the Israeli Ministry of Justice, which monitors the law and justice agencies in 
Israel. My main expertise is in documenting and investigating fabrications, 
adulterations and/or forgeries in legal and judicial records.  A voluminous report by 
the NGO for the Universal Periodic Review of Human Rights in Israel by the UN 
Human Rights Council (2018) was accepted by the Council, subject to professional 
staff review, and summarized in the final reports as follows:
24. HRA­NGO highlighted the serious deterioration in integrity of law and 
justice agencies... It affirmed that the validity and integrity of any legal and 
judicial records of Israel should be deemed dubious at best.

3/5
2. My academic papers have been published in a series of international conferences 
worldwide over the past decade, and my work has won acclaim by Israeli and 
international renowned experts.
3. My works were also cited in a textbook  on “Machine Learning”:
Data mining of government records ­ particularly records of the justice system
(i.e., courts, prisons) ­ enables the discovery of systemic human rights 
violations in connection to generation and publication of invalid or fraudulent
legal records by various government agencies. 
b) Request for correction of Protocol – deletion of lines 10­12 on page 1, at the 
head of the Protocol, pertaining to Attorney Ahmad Yasin.
1. Only after the hearing had been concluded, upon receipt of a copy of the Protocol, I 
discovered lines 10­12 on page 1, which say:
Attorney Yasin:
I visited Suspect 3 on behalf of the Public Defender’s office. The Suspect did not 
cooperate with me and stated that he would appear pro se, unrepresented.
2. Such words were not uttered during the time that I was present in courtroom. 
According to competent fact witnesses in this matter, such words were not uttered 
during the court hearing at all.  Attorney Ahmad Yasin is not registered in the 
Protocol as present in the hearing, and most likely was not present at all. Therefore, 
such words, as written, should be deemed fictitious fabrication by Judge Rina 
Hirsch. Entering such words into the Protocol should be deemed perversion of court 
record.
3. Attorney Ahmad Yasin was not party to instant court file and did not represent any 
party in instant court file. Therefore, inclusion of such words in the Protocol should 
also be deemed perversion of court process and violation of the right of Due Process.
4. Attorney Ahmad Yasin, a private practitioner, who also works as an external public 
defender for the Center District Public Defender’s office, arrived on Saturday, 
August 17, 2019 at the Hadarim Detention Center, where I as held, not by my 
request, and asked to see me.   Attorney Yasin offered his services, but I declined to 
accept them.  I had no obligation to use his services neither the services of any other
attorney.  Therefore, to the degree that such statement was indeed made by 
Attorney Ahmad Yasin, it is also perceived as defamation of a suspect in a criminal 
process, perversion of court process, and conduct which does not comply with the 
“professional ethics” of the legal profession. Otherwise stated – treacherous conduct 
by an attorney, whose attempt to sell his services was rejected.
Therefore, Judge Rina Hirsch is requested to delete lines 10­12, page 1, at the head of 
the Protocol.
c) Request for Judge Rina Hirsch’s clarifications
1. Appearance of lines 10­12 at the head of the Protocol raises serious questions: (a) 
How did Judge Rina Hirsch get such information? (b) What was the legal basis for 
Judge Rina Hirsch’s decision to include such information in the Protocol in the 
manner she did? (c) Why did Judge Rina Hirsch do so without informing “Suspect 
3”? 

4/5
2. The serious concern is of course that Judge Rina Hirsch and Attorney Ahmad Yasin, 
external public defender, conducted communications regarding instant court file 
outside the court process.  Such conduct cannot even be deemed “ex parte 
communications”, since Attorney Ahmad Yasin is not a party to instant court file at 
all. What was the outcome of such prohibited conduct?  Secretly entering the 
defamatory lines into the Protocol without my knowledge, and without allowing me 
an opportunity to respond during the hearing.  In short, Judge Rina Hirsch and 
Attorney Ahmad Yasin performed a variation on the “Surprised Judge Poznansky” 
act.
3. Moreover, the manner in which Judge Rina Hirsch documented her own conduct in 
the Protocol raises serious concerns regarding her concept of judges’ “professional 
ethics”, of the right for Due Process, and the right for Fair and Public Hearing – 
fundamental rights in international law, which apply also to Israeli judges.
4. Furthermore, the incident raises serious concerns that the entire public storm 
surrounding the recent “Surprised Judge” Ronit Poznansky­Katz affair and conduct 
of Justice Minister Shaked as well as Supreme Court Presiding Justice Esther Hayut 
regarding the affair fell on death ears, if it were not intended for PR only in the first 
place.
5. Finally, the incident again raises serious concerns regarding conduct of the Public 
Defender’s office, as was the case in the Roman Zadorov affair, the Rafi Rotem 
affair, and the Lori Shem­Tov affair.
Therefore, Judge Rina Hirsch is requested to clarify, relative to lines 10­13 on page 1: 
(a) How did she obtain the information? (b) What was the legal foundation for her 
decision to include such information in the Protocol in the manner she did? (c) Why 
did she do so without “Suspect 3”’s knowledge? 
d) Due service of Judge Rina Hirsch’s decisions in this matter
Judge Hirsch is herein requested to duly serve her decisions in this matter on me.

Signed:
Today, August 19, 2019,  ____________ 
Joseph Zernik, PhD ­ “Suspect 3”
Pro se ­ unrepresented

5/5