Вы находитесь на странице: 1из 7

VILLA RIVIERA BUYERS LIST UPDATE

S/N Hse.No NAME Contact No. ADDRESS

Mr Le Van Nhut
1 1 Ms Tran Thi Van 0903362256/83081 511 Nguyen Dinh Chieu, W.2, Dist.3, HCMC

2 2 Ms Nguyen Hong Ha 0908419717 17/11A Nguyen Huy Tuong, W.6, Binh Thanh Dist, HCMC

3 3 Ms Le Thi Phuong Thao 0903827041 Qhome - Saigon Centre, 65 Le Loi, Floor 2, Dist.1, HCMC

4 4 Ms Le Nu Thuy Duong 0903778787 124 Dien Bien Phu, Da Kao, Dist 1, HCMC

5 5 Ms Hoang Thi My Loi 0908404955 38/23 Hoang Van Thu, F9, Phu Nhuan, HCMC

6 6 Ms Nguyen Thanh Phuong 0909363636 91 Nguyen Dinh Chieu, F6Q3, HCMC

7 7 Ms Nguyen Minh Bao Chau 0903726689 74/1A Hai Ba Trung, F Ben Nghe, Dist 1, HCMC

8 8 Ms Tran Thi Thuy Trang 9111143/09037293412B/11 Me Linh, Binh Thanh Dist, HCMC

9 9 Mr Pham Cong Liem 0903772332 (Ms Di 275/29 Bach Dang Str, W.15, Binh Thanh Dist, HCMC

10 10 Ms Nguyen Thi Hoai An 903840273 Cty Cp Chung Khoan Sai Gon -72 Nguyen Hue, Q.1, HCM

11 11 Ms Phan Thi Diem Huong 0903957642 Apartment 1704, 22 Le Thanh Ton, District 1, HCMC

12 12 Ms Le Thi Tuoi 0903830432 60 Chieu Anh Cac St, Ward 5 Dist 5, HCMC

13 13 Mr Ngo Chi Dung 0904509966 11 Duong so 1, Khu A , Nam Thanh Cong, Hanoi

Mr Do Hoang Long
14 14 Ms Nguyen Minh Ngoc Thanh 0913915241 22B Tran Huy Lieu St, Ward 12, Phu Nhuan, HCMC

15 15 Mr Ha Viet Thang 0913917434 106/9B Dien Bien Phu St., Ward 17, Binh Thanh Dist., HCMC

16 16 Ms Le Thi Kim Dung 0903916564 Fortis Bank-115 Nguyen Hue, 17/F, Sunwah Tower , Dist.1

17 17 Mr. Huynh Thanh Tuan 0918565610 105/3 Tran Quy St., Ward 4, Dist. 11, HCMC

18 18 Ms Tran Thi My Duc 903900699 Indochina Land - Capital Palace -6 Thai Van Lung st., 9/F, Dist.1, HCMC(Mr & Ms Smith)
19 19 Ms. Nguyen Thi My Phuong 0908091999 11 Cu Xa Do Thanh, W4, D3, HCMC

20 20 Mr Nguyen Hong Nam 0903004470 Cty Cp Chung Khoan Sai Gon -72 Nguyen Hue, Q.1, HCM

Mr Ho Hung Anh
21 21 Ms Nguyen Thi Thanh Thuy 0903728204 B110 Bach Dang St, Ward 2, Tan Binh , HCMC

22 22 Mr Nguyen Duy Hung 0903401200 1C Ngo Quyen, Ha Noi. Cty CP Chung Khoan Saigon- CN Hanoi

Mr Nguyen Dang Quang


23 23 Ms Nguyen Hoang Yen 0903403318 79/6G Xo Viet Nghe Tinh, Binh Thanh, HCMC

24 24 Mr Nguyen Xuan Tung 8630855 Cty Co Phan Phu An - 138 B10 To Hien Thanh St, Ward 5, Dist 10, HCM

25 25 Cty Trang Anh Vinh 0903802267 Mr Duong Duc Trung-Cty Sao Phuong Nam - Toa nha Miss Ao Dai-21 Nguyen Trung Ngan St., Dist.1, HCMC

26 26 Mr Nguyen Manh Ha 0903990555 Asia Food Industry Co., Ltd -1B An Phu, Thuan An, Binh Duong

27 27 Ms Nguyen Thi Ba 0918461380 152 Pho Co Dieu St, Ward 6, Dist 11, HCMC

28 28 Ms Le Thi Bao Tram 0903 943 903 260 Nguyen Dinh Chieu, W.6, Dist.3, HCMC

29 29 Mr Pham Minh Chat 0909999678 C/o Ms Pham Thi Mai Toan - Ngan hang NN & PT Nong Thon - 28-32 Mac Thi Buoi, Ward Ben Nghe, Dist.1, HCMC

30 30 Mr Nguyen Manh Hung 0908333883 Hung & Partner Laws Office - 231 Le Thanh Ton St., Dist.1, HCMC

31 31 Ms Nguyen Thi Kim Anh 0903901275 So 56 Vo Van Tan, Dist 3, HCMC

32 32 Ms Tran Thi Phi Diep 0903999670 221/27A Cach Mang Thang 8, Ward 7 Tan Binh, HCMC

33 33 Mr Nguyen Thanh Bich 0903380980 96 Suong Nguyet Anh, Dist.1, HCM

34 34 Ms Tina Phan Thi Le Trinh 0903812863 339/41 Le Van Sy St, Dist 3, HCMC

35 35 Ms Nguyen Thi Minh Tam 0903909459 7/4S Vo Thi Sau, Tan Dinh Ward, Dist.3, HCMC

36 36 Ms Nguyen Thi Minh Tam 0903909459 7/4S Vo Thi Sau, Tan Dinh Ward, Dist.3, HCMC

37 37 Ms Huynh Thi My Thanh 0913 808 034 309B-311 Nguyen Van Troi St, Novotel Saigon Hotel - Annex Building

38 38 Ms. Nguyen Hoang Anh 0904251671 B01 My Gia 1, Phu My Hung, Dist.7, HCMC

39 39 Ms. Phan Phong Lan 0903705428 103 Pasteur, HCMC


Mr Nguyen Dang Quang
40 40 Ms Nguyen Hoang Yen 0903403318 79/6G Xo Viet Nghe Tinh, Binh Thanh, HCMC

41 41 Ms Le Thi Thu Ha 0902 781 455 R2.5 Apartment 24B, Road D Van Thanh Bac , Binh Thanh, HCMC

42 42 Mr Nguyen Duc Quang 0903 726 868 G103 My Tu 1, Phu My Hung, Dist. 7, HCMC

43 43 Ms Le Thu Trang 0903033083 RITO Shop, 43-45 Ho Tung Mau St., Dist.1

Mr Ho Hung Anh
44 44 Ms Nguyen Thi Thanh Tam 0903728204 B110 Bach Dang St, Ward 2, Tan Binh , HCMC

45 45 Ms Pham Thi Huong Giang 0903806613 9 Cong Truong Lam Son, Ben Nghe, Dist 1, HCMC

46 46 Mr Vu The Dong 0908418668 146 Nguyen Cong Tru St.. Floor 9, Dist.1, HCMC

47 47 Ms Dang Phuong Nam 0903824426 B138 My Thai 1, Phu My Hung, D7, HCMC

48 48 Mr Lo Bang Giang 93635109 Khu Taäp theå ñòa chaát, xaõ Taân Quang, Huyeän Vaên Laâm, Höng Yeân, Vieät Nam

49 49 Mr Doan Duc Vinh 909882277 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

50 50 Ms Tran Thi Cam Dung 0913981816 15/5A Ba Le Chan, Tan Dinh Ward, Dist 1, HCMC

51 51 Ms Pham Ha Phuong 0903039951 90/9A Hoang viet, W.6, Vung Tau

52 52 Mr Nguyen Van Khai 0903818753 Pan Pacific - R.1306, Me Linh Point - 02 Ngo Duc Ke St., Dist.1, HCMC

53 53 Mr Vo Quoc Minh 8299319 146 Nguyen Cong Tru St.. Floor 9, Dist.1

54 54 Ms Nguyen Van Huong 0904184695 Cty CP Chung Khoan Saigon- Chi nhanh Ha Noi-1C Ngo Quyen, Ha Noi

55 55 Mr Chung Quoc Nghia 8297165 146 Nguyen Cong Tru, Floor 9, Dist.1, HCMC

56 56 Ms. Luong Thi Kim 8919414 302/39 Ha Huy Giap, Khu Pho 3, P. Thanh Xuan, Q. 12

57 57 Ms Nguyen Thi Linh 0903709109 95/40 Le Van Sy, F13, Phu Nhuan, HCMC

58 58 Trang Anh Vinh Co.,Ltd 8630856 Mr Duong Duc Trung-Cty Sao Phuong Nam - Toa nha Miss Ao Dai-21 Nguyen Trung Ngan St., Dist.1, HCMC

59 59 Ms Duong Quynh Huong 0903 918 308 Cty Sao Phuong Nam - Toa nha Miss Ao Dai-21 Nguyen Trung Ngan St., Dist.1, HCMC

60 60 Mr Nguyen Thanh Son 00420602310675 Nha so 7, Ngo 629/15 Pho Kim Ma, Phuong Ngoc Khanh, Q.Ba Dinh, Hanoi
61 61 Mr Vu Tuan Anh 0913 813 017 C/c: Ms Vu Thi Phuong, VPDD Peja Viet Nam - Lau 8 - Me Linh Point - 02 Ngo Duc Ke, Dist.1, HCMC

62 62 Ms Han Chew Moy 0903 968 688 A39 My Giang 2, Phu My Hung, Dist.7, HCMC

63 63 Ms. Nguyen Thi Thanh Ha 0912004489 Cty CP Chung Khoan Saigon - Chi nhanh Ha Noi-1C Ngo Quyen, Ha Noi

64 64 Mr. Hoang Duc Hoa 0903938627 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

65 65 Mr Doan Duc Vinh 0909882277 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

66 66 Mr Doan Duc Vinh 0909882277 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

67 67 Mr Peter Michael Vidotto 0918680095 24 Nguyen Dinh Chieu St., Phan Thiet Province

68 68 Ms Nguyen Anh Ngoc 0904869999 01 Trang Tien, Khu tap the nha hat kich, tang 2, phong 6, Quan Hoan Kiem, Hanoi

69 69 Ms Tran Thi Thuong Hoai 0908886112 30/13 Pho Duc Chinh , Thai Binh Ward, Dist 1, HCMC

70 70 Mr Pham Dang Van 0913922905 169 Nguyen Cuu Van, W17, Binh Thanh, HCM

71 71 Ms. Hoang Thi Xuan 0908297020 Cty CP Chung Khoan Saigon- 72 Nguyen Hue St., Dist.1, HCMC

72 72 Ms Vuong Thi Diep 0903 913862 G 24 A, To 12, Khu Pho 7, F. Long Binh, Bien Hoa, Dong Nai

73 73 Ms Pham Quynh Mai 0903 299 833 Room 306-A5 Lang Quoc Te Thang Long, Tran Dang Ninh St, Cau Giay, Hanoi

74 74 Mr Nguyen Phu Cuong 0903 409 665 Nha A10 To 101, P . O Cho Dua, Ha Noi

75 75 Mr Chen Yen Yeo 719 6005 / 902 397 25 Hau Giang, F4, TB District, HCMC

76 76 Mr Chen Yen Yeo 719 6005 / 902 397 25 Hau Giang, F4, TB District, HCMC

77 77 Mr Chen Wei Chia 06 5062 5045 Cty LD Chi Hung, Thai Hoa Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province Vietnam

78 78 Ms. Le Kim Dung 0913806296 08 Nguyen Hue St.. Floor 12, Dist.1, HCMC

79 79 Ms Trieu Thi Huong Giang 0983771522 149/5 Le Thi Rieng, Dist.1, HCMC

80 80 Ms Nguyen Thi Lan Phuong 0903932979 2/13 Bis KP4, Binh An Ward, Dist.2

81 81 Mr Pham Dang Van 0913922905 169 Nguyen Cuu Van, W17, Binh Thanh, HCM

82 82 Ms Le Thi Hong Van 0903911438 Minh Quang Communication Co., Ltd, M-3 M-4 Building, 7/F, #704, Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi
83 83 Ms. Ta Thi Kim Oanh 0903 839 322 487/29B Le Quang Dinh, Ward 1, Go Vap

84 84 Mr Nguyen Khac Lac 0918 134203 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

85 85 Ms Doan Phuong Ly 0904048898 198 Nam Ky Khoi Nghia, W.6, Dist.3, HCMC

86 86 Ms Nguyen Thi Hoang Ha 0903807205 Số 3, Quốc lộ 15, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng nai

87 87 Mr Truong Quoc Tuan 0903702829 586 Hoang Van Thu, F4, Tan Binh, HCMC

88 88 Ms Nguyen Thi To Oanh 0985417595 154 Nguyen Van Thu St, Da Kao, Dist 1, HCMC

89 89 Ms Le Phi Nga 0903632444 F201 My Tu 1, Phu My Hung, Dist.7 HCMC

90 90 Mr Doan Duc Vinh 0909882277 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

91 91 Ms Le Huong Quynh 20/10/1 Xo Viet Nghe Tinh St, W27, Binh Thanh, HCMC

92 92 Ms Le Thi Thanh Dao 0903783726 DNTN Tan Thanh Danh, 7A An Duong Vuong St., ward 8, Dist.5, HCMC

93 93 Mr Nguyen The Lac 0903807205 215 Nguyen Van Thu St, Dist.1

94 94 Mr Tran Phi Hung 0909773977 Cty CP Chung Khoan Saigon -72 Nguyen Hue, D1, HCMC

95 95 Ms Dinh Thi Huong Nga 0903801887 351/48C Le Van Sy, W.13, Dist.3, HCMC

96 96 Mr Doan Duc Vinh 0909882277 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

97 97 Mr Doan Duc Vinh 0909882277 Cty CP Chung Khoan Au Viet, 63A Nam Ky Khoi Nghia, Lau 3, Q1, HCM

98 98 Ms Vu Thi Bich 0903386202 Cty Tin Ha, #301, 92 Nam Ky Khoi Nghia, Dist.1, HCMC

99 99 Ms Kieu An 0903805495 48/28 Ho Bieu Chanh St., Phu Nhuan Dist., HCMC

100 100 Ms Khuong Thi Thu Hong 0913 902 618 18 Dong Nai St., Ward 2, Tan Binh Dist., HCMC

101 101 Ms Hoang Thi Tam 0909999678 C/o Ms Pham Thi Mai Toan- Ngan hang NN & PT Nong Thon - 28-32 Mac Thi Buoi, Ward Ben Nghe, Dist.1, HCMC
ko có nhu cầu

máy bận

ko bắt máy

ko bắt máy

ko bắt máy

máy bận

ko ll đc

ko ll đc

cúp máy

ko ll đc
ko nhu cầu

ko nhu cầu

ko nhu cầu

k quan tâm

k quan tâm

ko bốc máy

thue bao

thuê bao

thuê bao

ko bắt máy

máy bận

cúp máy

ko bắt máy

lộn số