Вы находитесь на странице: 1из 27

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN HARIAN PNS

Satuan Kerja : Puskesmas Camplong


Bulan / Tahun : Januari 2018

Kehadiran Tarif JUMLAH KOTOR JUMLAH BERSIH


NO NAMA NIP GOL uang mkn (5X6) PPH 5 % (7-8) TANDA TANGAN
hari kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 III/D 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 1
2 Faris Zaky 196510081987031008 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 2
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 III/D 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 3
4 Mujawati 196912091990012001 III/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 4
5 Sumarni 196401091990032005 III/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 5
6 Suprapti 196806021990032011 III/D 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 6
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 III/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 7
8 Korry Yusiana 196902121991022002 III/D 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 8
9 Mustarun 196301011988021000 III/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 9
10 St. Nawati 196302031987032008 III/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 10
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 III/D 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 11
12 Charil Anwar 197303131996031003 III/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 12
13 Nur Satriyana 198506152010012018 III/D 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 13
14 Agus Riyanto 197808272007011005 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 14
15 Moh. Rokib 196607031986031007 III/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 15
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 16
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 III/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 17
18 Sri Kurniati 198103122006042022 III/A 23 Rp. 15,000 Rp. 345,000 Rp. 17,250 Rp. 327,750 18
19 Ellya Hikmatunisa 197612012005012007 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 19
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 III/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 20
21 Munawaroh 197911082007012000 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 21
22 Sri sulaihah 197807052008012020 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 22
23 Towilah 197006252006042005 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp 19,500 Rp. 370,500 23
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp 18,000 Rp. 342,000 24
25 Deny Agus 198506172009021002 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 25
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 26
27 Amalia Rustam 198401262009022008 II/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 27
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 II/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 28
29 Umar Faruk 198209242010011006 II/B 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 29
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 30
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 31
32 Nur Ainy 198804262010012002 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 32
33 Anika Rahayu 198606162010012009 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 33
34 Winarni 197802022010012005 III/A 25 Rp. 15,000 Rp. 375,000 Rp. 18,750 Rp. 356,250 34
35 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 III/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. 19,500 Rp. 370,500 35
36 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 II/D 25 Rp. 15,000 Rp. 375,000 Rp. Rp. 375,000 36
37 Saniman 196512312007011094 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 37
38 Lilik Susilowati 198308082009012010 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 38
39 Irfan Wahyudi 197902222014061001 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 39
40 Moh Zaini 197710222014061000 I/A 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 40
41 Leily Masruroh 198404112017042007 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 41
42 Fitriyah 198610242017042004 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 42
43 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 43
44 Raudhatul Jannah 198410092017042005 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 44
45 Mariya Ulfa 198605152017042009 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 45
46 Indah Mayangsari 198603082017042003 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 46
47 Laila Erica Novilia 198511102017042007 II/C 26 Rp. 15,000 Rp. 390,000 Rp. Rp. 390,000 47
JUMLAH DIPINDAHKAN 1211 Rp. 18,165,000 675,000 17,490,000
Mengetahui Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran

Asrul sani, SKM, M. Kes Sri Suhartini, S. Sos


NIP. 196912301995011002 NIP.196807111988112001
REKAPITULASI ABSENSI KARYAWAN KARYAWATI / PNS TAHUN 2018

SATUAN KERJA : PUSKESMAS CAMPLONG


BULAN : FEBRUARI 2018
TANGGAL
NO NAMA NIP Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 23
2 Faris Zaky 196510081987031008 DL DL 21
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 21
4 Mujawati 196912091990012001 23
5 Sumarni 196401091990032005 DL DL DL 20
6 Suprapti 196806021990032011 23
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 TM 22
8 Korry Yusiana 196902121991022002 19
9 Mustarun 196301011988021000 23
10 St. Nawati 196302031987032008 23
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 7
12 Charil Anwar 197303131996031003 7
13 Nur Satriyana 198506152010012018 23
14 Agus Riyanto 197808272007011005 7
15 Moh. Rokib 196607031986031007 23
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 19
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 23
18 Sri Kurniati 198103122006042022 DL DL DL 23
19 Ellya Hikmatunnisa 197612012005012007 19
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 7
21 Munawaroh 197911082007012000 7
22 Sri sulaihah 197807052008012020 7
23 Towilah 197006252006042005 7
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 DL DL DL DL DL 18
25 Deny Agus 198506172009021002 DL 7
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 7
27 Amalia Rustam 198401262009022008 7
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 DL DL 7
29 Umar Faruk 198209242010011006 7
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 7
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 7
32 Nur Ainy 198804262010012002 7
33 Anika Rahayu 198606162010012009 23
34 Winarni 197802022010012005 DL 22
35 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 23
36 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 DL DL DL 20
37 Saniman 196512312007011094 23
38 Lilik Susilowati 198308082009012010 23
39 Irfan Wahyudi 197902222014061001 7
40 Moh Zaini 197710222014061000 23
41 Leily Masruroh 198404112017042007 7
42 Fitriyah 198610242017042004 23
43 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 7
44 Raudhatul Jannah 198410092017042005 7
45 Mariya Ulfa 198605152017042009 7
46 Indah Mayangsari 198603082017042003 7
47 Laila Erica Novilia 198511102017042007 7
700
Mengetahui Kepala Puskesmas Camplong

Asrul sani, SKM, M. Kes dr.R.HENDRY ARIYANTO


NIP. 196912301995011002 NIP.198210292009021004
REKAPITULASI ABSENSI KARYAWAN KARYAWATI / PNS TAHUN 2018

SATUAN KERJA : PUSKESMAS CAMPLONG


BULAN : Maret 2018
TANGGAL
NO NAMA NIP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004
2 Faris Zaky 196510081987031008 DL DL DL
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 DL DL DL DL
4 Mujawati 196912091990012001
5 Sumarni 196401091990032005 DL D DL D
6 Suprapti 196806021990032011 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004
8 Korry Yusiana 196902121991022002 DL DL DL DL
9 Mustarun 196301011988021000
10 St. Nawati 196302031987032008 D D
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
12 Charil Anwar 197303131996031003 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
13 Nur Satriyana 198506152010012018 D D
14 Agus Riyanto 197808272007011005 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
15 Moh. Rokib 196607031986031007
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 DL DL DL DL
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT
18 Sri Kurniati 198103122006042022 DL DL DL DL
19 Ellya Hikmatunnisa 197612012005012007 DL DL DL DL D D
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
21 Munawaroh 197911082007012000 DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
22 Sri sulaihah 197807052008012020 DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
23 Towilah 197006252006042005 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 DL DL D DL DL D DL
25 Deny Agus 198506172009021002 DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
27 Amalia Rustam 198401262009022008 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
D D
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 DL DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
29 Umar Faruk 198209242010011006 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
D D
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
D D
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
D D
32 Nur Ainy 198804262010012002 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
33 Anika Rahayu 198606162010012009
34 Winarni 197802022010012005 DL
35 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006
36 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 DL DL
37 Saniman 196512312007011094
38 Lilik Susilowati 198308082009012010 D D
39 Irfan Wahyudi 197902222014061001 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
40 Moh Zaini 197710222014061000 D D
41 Leily Masruroh 198404112017042007 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
42 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 D D
43 Raudhatul Jannah 198410092017042005 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
D D
44 Mariya Ulfa 198605152017042009 DL DL DL DL DL L
D DL DL DL L
D DL DL
45 Indah Mayangsari 198603082017042003 DL DL DL DL DL L
D
DL DL DL L
D
DL DL
46 Laila Erica Novilia 198511102017042007 DL DL DL DL DL L DL DL DL L DL DL
WAN KARYAWATI / PNS TAHUN 2018

TANGGAL
Total
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
25
DL 23
25
25
DL 25
DL DL DL 25
25
25
25
25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
25
DL DL DL 25
25
25
CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 3
DL 22
25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL 22
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 23
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
25
DL DL 23
25
DL 25
25
25
DL DL DL 25
25
DL DL DL 25
25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
DL DL DL 25
REKAPITULASI ABSENSI KARYAWAN KARYAWATI / PNS TAHUN 2018

SATUAN KERJA : PUSKESMAS CAMPLONG


BULAN : April 2018
TANGGAL
NO NAMA NIP Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 24
2 Faris Zaky 196510081987031008 DL DL DL DL 22
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 DL DL DL 24
4 Mujawati 196912091990012001 24
5 Sumarni 196401091990032005 DL DL 24
6 Suprapti 196806021990032011 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 24
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 24
8 Korry Yusiana 196902121991022002 DL DL DL 24
9 Mustarun 196301011988021000 24
10 St. Nawati 196302031987032008 24
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 24
12 Charil Anwar 197303131996031003 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 23
13 Nur Satriyana 198506152010012018 DL 23
14 Agus Riyanto 197808272007011005 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 24
15 Moh. Rokib 196607031986031007 24
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 24
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 0
18 Sri Kurniati 198103122006042022 DL DL DL DL DL 21
19 Ellya Hikmatunnisa 197612012005012007 24
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 DL DL DL DL DL 22
21 Munawaroh 197911082007012000 DL DL DL 24
22 Sri sulaihah 197807052008012020 DL DL DL 24
23 Towilah 197006252006042005 DL DL DL 24
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 DL DL DL DL 21
25 Deny Agus 198506172009021002 DL 24
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 DL 24
27 Amalia Rustam 198401262009022008 DL 24
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 DL DL 22
29 Umar Faruk 198209242010011006 24
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 DL DL 22
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 24
32 Nur Ainy 198804262010012002 24
33 Anika Rahayu 198606162010012009 24
34 Winarni 197802022010012005 DL DL DL 22
35 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 24
36 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 24
37 Saniman 196512312007011094 24
38 Lilik Susilowati 198308082009012010 24
39 Irfan Wahyudi 197902222014061001 24
40 Moh Zaini 197710222014061000 24
41 Leily Masruroh 198404112017042007 24
42 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 CT CT CT CT CT CT CT 17
43 Raudhatul Jannah 198410092017042005 24
44 Mariya Ulfa 198605152017042009 24
45 Indah Mayangsari 198603082017042003 24
46 Laila Erica Novilia 198511102017042007 24
1055
Mengetahui Kepala Puskesmas Camplong

Asrul sani, SKM, M. Kes dr.R.HENDRY ARIYANTO


NIP. 196912301995011002 NIP.198210292009021004
DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN HARIAN PNS
Satuan Kerja : Puskesmas Camplong
Bulan / Tahun : Mei 2018

Kehadiran Tarif JUMLAH KOTOR JUMLAH BERSIH


NO NAMA NIP GOL uang mkn (5X6) PPH 5 % & 15% (7-8) TANDA TANGAN
hari kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 1
2 Faris Zaky 196510081987031008 III/D 22 Rp. 15,000 Rp. 330,000 Rp. 16,500 Rp. 313,500 2
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 3
4 Mujawati 196912091990012001 IV/A 22 Rp. 15,000 Rp. 330,000 Rp. 49,500 Rp. 280,500 4
5 Sumarni 196401091990032005 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 5
6 Suprapti 196806021990032011 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 6
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 IV/A 23 Rp. 15,000 Rp. 345,000 Rp. 51,750 Rp. 293,250 7
8 Korry Yusiana 196902121991022002 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 8
9 Mustarun 196301011988021000 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 9
10 St. Nawati 196302031987032008 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 10
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 11
12 Charil Anwar 197303131996031003 III/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 12
13 Nur Satriyana 198506152010012018 III/C 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 13
14 Agus Riyanto 197808272007011005 III/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 14
15 Moh. Rokib 196607031986031007 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 15
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 16
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 III/B 7 Rp. 15,000 Rp. 105,000 Rp. 5,250 Rp. 99,750 17
18 Sri Kurniati 198103122006042022 III/B 22 Rp. 15,000 Rp. 330,000 Rp. 16,500 Rp. 313,500 18
19 Ellya Hikmatunisa 197612012005012007 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 19
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 20
21 Munawaroh 197911082007012000 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 21
22 Sri sulaihah 197807052008012020 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 22
23 Towilah 197006252006042005 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp 18,000 Rp. 342,000 23
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 III/B 21 Rp. 15,000 Rp. 315,000 Rp 15,750 Rp. 299,250 24
25 Deny Agus 198506172009021002 III/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 25
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 26
27 Amalia Rustam 198401262009022008 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 27
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 III/B 22 Rp. 15,000 Rp. 330,000 Rp. 16,500 Rp. 313,500 28
29 Umar Faruk 198209242010011006 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 29
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 III/B 22 Rp. 15,000 Rp. 330,000 Rp. 16,500 Rp. 313,500 30
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 31
32 Nur Ainy 198804262010012002 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 32
33 Anika Rahayu 198606162010012009 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 33
34 Winarni 197802022010012005 III/A 23 Rp. 15,000 Rp. 345,000 Rp. 17,250 Rp. 327,750 34
35 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 35
36 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 II/D 23 Rp. 15,000 Rp. 345,000 Rp. Rp. 345,000 36
37 Saniman 196512312007011094 II/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 37
38 Lilik Susilowati 198308082009012010 II/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 38
39 Irfan Wahyudi 197902222014061001 II/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 39
40 Moh Zaini 197710222014061000 I/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 40
41 Leily Masruroh 198404112017042007 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 41
42 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 II/C 0 Rp. 15,000 Rp. - Rp. Rp. - 42
43 Raudhatul Jannah 198410092017042005 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 43
44 Mariya Ulfa 198605152017042009 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 44
45 Indah Mayangsari 198603082017042003 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 45
46 Laila Erica Novilia 198511102017042007 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 46
JUMLAH DIPINDAHKAN 1038 Rp. 15,570,000 774,750 14,795,250
Mengetahui Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran

Asrul sani, SKM, M. Kes Sri Suhartini, S. Sos


NIP. 196912301995011002 NIP.196807111988112001
: Puskesmas Camplong
Satuan Kerja : Juni 2018
Bulan / Tahun
Kehadiran Tarif JUMLAH KOTOR JUMLAH BERSIH
NIP GOL PPH 5 % & 15% TANDA TANGAN
hari kerja uang mkn (5X6) (7-8)
NAMA
3 4 5 6 7 8 9 10
2 198210292009021004 III/D 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 1
dr. R. Hendri A 196510081987031008 III/D 13 Rp. 15,000 Rp. 195,000 Rp. 9,750 Rp. 185,250 2
Faris Zaky 196801311988032000 IV/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 33,750 Rp. 191,250 3
Tafaniatun Nasuhah 196912091990012001 IV/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 33,750 Rp. 191,250 4
Mujawati 196401091990032005 III/D 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 5
Sumarni 196806021990032011 IV/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 33,750 Rp. 191,250 6
Suprapti 197906082009022004 IV/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 33,750 Rp. 191,250 7
Drg. Silfia Ika Santi 196902121991022002 IV/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 33,750 Rp. 191,250 8
Korry Yusiana 196301011988021000 III/B 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 9
Mustarun 196302031987032008 III/B 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 10
St. Nawati 196701051992031000 III/D 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 11
H. Moh. Sodik 197303131996031003 III/C 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 12
Charil Anwar 198506152010012018 III/C 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 13
Nur Satriyana 197808272007011005 III/C 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 14
Agus Riyanto 196607031986031007 III/B 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 15
Moh. Rokib 197509302005012015 III/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 16
Sulilik Handayani 198205172006042021 III/B 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 17
Meirini Sulistiana 198103122006042022 III/B 13 Rp. 15,000 Rp. 195,000 Rp. 9,750 Rp. 185,250 18
Sri Kurniati 197612012005012007 III/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 19
Ellya Hikmatunisa 197611172002122004 III/A 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 20
Nur Swandi AS 197911082007012000 III/B 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 21
Munawaroh 197807052008012020 III/B 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 22
Sri sulaihah 197006252006042005 III/B 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp 11,250 Rp. 213,750 23
Towilah 197906252010012007 III/B 12 Rp. 15,000 Rp. 180,000 Rp 9,000 Rp. 171,000 24
Nuris Sakinah 198506172009021002 III/C 15 Rp. 15,000 Rp. 225,000 Rp. 11,250 Rp. 213,750 25
REKAPITULASI ABSENSI KARYAWAN KARYAWATI / PNS TAHUN 2018
SATUAN KERJA : PUSKESMAS CAMPLONG
BULAN : JULI 2018
TANGGAL
NO NAMA NIP Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 26
2 Faris Zaky 196510081987031008 DL DL 24
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 DL 25
4 Mujawati 196912091990012001 DL DL DL 23
5 Sumarni 196401091990032005 26
6 Suprapti 196806021990032011 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 14
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 26
8 Korry Yusiana 196902121991022002 DL 25
9 Mustarun 196301011988021000 26
10 St. Nawati 196302031987032008 26
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 DL 25
12 Charil Anwar 197303131996031003 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 12
13 Nur Satriyana 198506152010012018 DL DL 24
14 Agus Riyanto 197808272007011005 DL 25
15 Moh. Rokib 196607031986031007 26
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 DL 25
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 26
18 Sri Kurniati 198103122006042022 DL DL 24
19 Ellya Hikmatunnisa 197612012005012007 DL 25
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 DL 25
21 Munawaroh 197911082007012000 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 13
22 Sri sulaihah 197807052008012020 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 12
23 Towilah 197006252006042005 DL 25
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 DL DL DL DL 22
25 Deny Agus 198506172009021002 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 10
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 DL 25
27 Amalia Rustam 198401262009022008 DL DL DL DL 22
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 DL DL DL DL 22
29 Umar Faruk 198209242010011006 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 14
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 13
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 11
32 Nur Ainy 198804262010012002 DL 25
33 Anika Rahayu 198606162010012009 26
34 Winarni 197802022010012005 DL DL DL 23
35 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 26
36 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 DL DL DL DL 22
37 Saniman 196512312007011094 26
38 Lilik Susilowati 198308082009012010 26
39 Irfan Wahyudi 197902222014061001 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 13
40 Moh Zaini 197710222014061000 26
41 Leily Masruroh 198404112017042007 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 14
4 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 CT CT CT CT CT CT DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 8
43 Raudhatul Jannah 198410092017042005 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 11
44 Mariya Ulfa 198605152017042009 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 12
45 Indah Mayangsari 198603082017042003 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 13
46 Laila Erica Novilia 198511102017042007 DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL 11
949
Mengetahui Kepala Puskesmas Camplong

Asrul sani, SKM, M. Kes dr.R.HENDRY ARIYANTO


NIP. 196912301995011002 NIP.198210292009021004
REKAPITULASI ABSENSI KARYAWAN KARYAWATI / PNS TAHUN 2018
SATUAN KERJA : PUSKESMAS CAMPLONG
BULAN : Agustus 2018
TANGGAL
NO NAMA NIP Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 25
2 Faris Zaky 196510081987031008 DL DL 23
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 25
4 Mujawati 196912091990012001 25
5 Sumarni 196401091990032005 18
6 Suprapti 196806021990032011 DL DL DL 22
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 25
8 Korry Yusiana 196902121991022002 25
9 Mustarun 196301011988021000 25
10 St. Nawati 196302031987032008 25
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 DL 24
12 Charil Anwar 197303131996031003 DL DL DL DL DL DL 19
13 Nur Satriyana 198506152010012018 25
14 Agus Riyanto 197808272007011005 DL 24
15 Moh. Rokib 196607031986031007 25
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 25
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 25
18 Sri Kurniati 198103122006042022 DL DL DL 22
19 Ellya Hikmatunnisa 197612012005012007 25
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 DL 24
21 Munawaroh 197911082007012000 DL 24
22 Sri sulaihah 197807052008012020 DL DL DL DL DL DL 19
23 Towilah 197006252006042005 DL 24
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 DL DL DL 22
25 Deny Agus 198506172009021002 DL DL DL DL DL 20
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 DL 24
27 Amalia Rustam 198401262009022008 DL 24
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 DL DL DL 22
29 Umar Faruk 198209242010011006 DL DL DL DL DL DL 19
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 DL DL DL DL DL DL 19
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 DL DL DL 22
32 Nur Ainy 198804262010012002 DL 24
33 Anika Rahayu 198606162010012009 25
34 Winarni 197802022010012005 DL 24
35 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 25
36 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 DL 24
37 Saniman 196512312007011094 25
38 Lilik Susilowati 198308082009012010 25
39 Irfan Wahyudi 197902222014061001 DL 24
40 Moh Zaini 197710222014061000 25
41 Leily Masruroh 198404112017042007 DL DL DL DL DL DL 19
42 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 DL DL DL DL DL DL 19
43 Raudhatul Jannah 198410092017042005 DL DL DL DL DL 20
44 Mariya Ulfa 198605152017042009 DL DL DL 22
45 Indah Mayangsari 198603082017042003 DL 24
46 Laila Erica Novilia 198511102017042007 DL DL DL DL DL 20
1060
Mengetahui Kepala Puskesmas Camplong

Asrul sani, SKM, M. Kes dr.R.HENDRY ARIYANTO


NIP. 196912301995011002 NIP.198210292009021004
KWITANSI

Telah Terima dari : Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Sebesar : Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makmin Harian PNS Bulan September 2018

Terbilang Rp. 16,260,000

Tanggal, 30 September 2018


Mengetahui
Kepala Puskesmas Camplong Bend.Pengel.Pembantu Yang Manerima

dr.R.HENDRY ARIYANTO IDA HURIYANTI, S.Kep.Ns FARIS ZAKY, S.Sos


NIP.198210292009021004 NIP.19861208201001009 NIP.196510081987031008
KWITANSI

Telah Terima dari : Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Sebesar : Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makmin Harian PNS Bulan Oktober 2018

Terbilang Rp. 17,265,000

Tanggal, 31 Oktober 2018


Mengetahui
Kepala Puskesmas Camplong Bend.Pengel.Pembantu Yang Manerima

dr.R.HENDRY ARIYANTO IDA HURIYANTI, S.Kep.Ns FARIS ZAKY, S.Sos


NIP.198210292009021004 NIP.19861208201001009 NIP.196510081987031008
REKAPITULASI ABSENSI KARYAWAN KARYAWATI / PNS TAHUN 2018
SATUAN KERJA : PUSKESMAS CAMPLONG
BULAN : November 2018
TANGGAL
NO NAMA NIP Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 25
2 Faris Zaky 196510081987031008 25
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 25
4 Mujawati 196912091990012001 25
5 Sumarni 196401091990032005 25
6 Suprapti 196806021990032011 25
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 25
8 Korry Yusiana 196902121991022002 25
9 Mustarun 196301011988021000 25
10 St. Nawati 196302031987032008 25
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 25
12 Charil Anwar 197303131996031003 DL DL DL 22
13 Nur Satriyana 198506152010012018 25
14 Agus Riyanto 197808272007011005 25
15 Moh. Rokib 196607031986031007 25
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 25
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 25
18 Sri Kurniati 198103122006042022 DL DL DL 22
19 Ellya Hikmatunnisa 197612012005012007 25
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 25
21 Munawaroh 197911082007012000 25
22 Sri sulaihah 197807052008012020 25
23 Towilah 197006252006042005 D 25
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 L DL DL DL 21
25 Deny Agus 198506172009021002 25
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 25
27 Amalia Rustam 198401262009022008 D 25
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 L DL 23
29 Umar Faruk 198209242010011006 25
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 25
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 25
32 Nur Ainy 198804262010012002 25
33 Winarni 197802022010012005 25
34 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 25
35 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 DL DL DL 22
36 Saniman 196512312007011094 25
37 Lilik Susilowati 198308082009012010 25
38 Irfan Wahyudi 197902222014061001 25
39 Moh Zaini 197710222014061000 25
40 Leily Masruroh 198404112017042007 25
41 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 25
42 Raudhatul Jannah 198410092017042005 25
43 Mariya Ulfa 198605152017042009 25
44 Indah Mayangsari 198603082017042003 25
45 Laila Erica Novilia 198511102017042007 25
1110
DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN HARIAN PNS
Satuan Kerja : Puskesmas Camplong
Bulan / Tahun :Desember 2018

Kehadiran Tarif JUMLAH KOTOR JUMLAH BERSIH


NO NAMA NIP GOL PPH 5 % & 15% TANDA TANGAN
hari kerja uang mkn (5X6) (7-8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 1
2 Faris Zaky 196510081987031008 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 2
3 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 3
4 Mujawati 196912091990012001 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 4
5 Sumarni 196401091990032005 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 5
6 Suprapti 196806021990032011 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 6
7 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 7
8 Korry Yusiana 196902121991022002 IV/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 54,000 Rp. 306,000 8
9 Mustarun 196301011988021000 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 9
10 St. Nawati 196302031987032008 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 10
11 H. Moh. Sodik 196701051992031000 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 11
12 Charil Anwar 197303131996031003 III/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 12
13 Nur Satriyana 198506152010012018 III/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 13
14 Agus Riyanto 197808272007011005 III/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 14
15 Moh. Rokib 196607031986031007 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 15
16 Sulilik Handayani 197509302005012015 III/b 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 16
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 17
18 Sri Kurniati 198103122006042022 III/B 23 Rp. 15,000 Rp. 345,000 Rp. 17,250 Rp. 327,750 18
19 Ellya Hikmatunisa 197612012005012007 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 19
20 Nur Swandi AS 197611172002122004 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 20
21 Munawaroh 197911082007012000 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 21
22 Sri sulaihah 197807052008012020 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 22
23 Towilah 197006252006042005 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp 18,000 Rp. 342,000 23
24 Nuris Sakinah 197906252010012007 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp 18,000 Rp. 342,000 24
25 Deny Agus 198506172009021002 III/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 25
26 Rini Yuniarti 197406262006042022 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 26
27 Amalia Rustam 198401262009022008 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 27
28 Ida Huriyanti 198612082010012009 III/B 23 Rp. 15,000 Rp. 345,000 Rp. 17,250 Rp. 327,750 28
29 Umar Faruk 198209242010011006 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 29
30 Rahmat Hidayat 198602112010011009 III/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 30
31 Rofiatul Hasanah 198301192010021004 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 31
32 Nur Ainy 198804262010012002 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 32
33 Winarni 197802022010012005 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 33
34 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006 III/A 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. 18,000 Rp. 342,000 34
35 Syahriyati Ningsih 198203122007012006 II/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 35
36 Saniman 196512312007011094 II/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 36
37 Lilik Susilowati 198308082009012010 II/B 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 37
38 Irfan Wahyudi 197902222014061001 II/D 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 38
39 Moh Zaini 197710222014061000 I/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 39
40 Leily Masruroh 198404112017042007 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 40
41 Hurriyah Hidayati 198410151017012004 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 41
42 Raudhatul Jannah 198410092017042005 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 42
43 Mariya Ulfa 198605152017042009 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 43
44 Indah Mayangsari 198603082017042003 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 44
45 Laila Erica Novilia 198511102017042007 II/C 24 Rp. 15,000 Rp. 360,000 Rp. Rp. 360,000 45
JUMLAH DIPINDAHKAN 1078 Rp. 16,170,000 826,500 15,343,500
Mengetahui Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran

Asrul sani, SKM, M. Kes Sri Suhartini, S. Sos


NIP. 196912301995011002 NIP.196807111988112001
DAFTAR HONOR TUKANG

Telah Terima Dari : Pengguna AnggaranDinas Kesehatan


Sebesar : Dua Juta Rupih
Untuk Keperluan : Biaya Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Clening servis
Terbilang : 2,000,000
Tanggal Pelaksanaan : Juli 2017

NO NAMA JABATAN HONOR PERBULAN JUMLAH BULAN TOTAL TANDA TANGAN

1 Heri Clening servis Rp. 500.000 1 Bulan Rp. 500.000 1


2 Heru Clening servis Rp. 500.000 1 Bulan Rp. 500.000 2
3 Pak Mat Clening servis Rp. 500.000 1 Bulan Rp. 500.000 3
4 Risman Clening servis Rp. 500.000 1 Bulan Rp. 500.000 4

Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000

Kepala Puskesmas Camplong

dr.R.HENDRY ARIYANTO
NIP.196807111988112001
SATUAN KERJA : PUSKESMAS CAMPLONG
BULAN : Pebruari 2014
TANGGAL
NO NAMA NIP TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 dr. R. Hendri A 198210292009021004
2 Faris Zaky 196510081987031008
3 Drg. Silfia Ika Santi 197906082009022004
4 St. Nawati 196302031987032008
5 Mustarun 196301011988021000
6 Tafaniatun Nasuhah 196801311988032000
7 Sumarni 196401091990032005
8 Mujawati 196912091990012001 DL DL
9 H. Moh. Sodik 196701051992031000
10 A. Charil Anwar 197303131996031003 DL DL
11 Suprapti 196806021990032011
12 Nur Satriyana 198506152010012018 DL DL
13 Korry Yusiana 196902121991022002
14 Moh. Rokib 196607031986031007
15 Agus Riyanto 197808272007011005
16 Sulilik Handayani 197509302005012015
17 Meirini Sulistiana 198205172006042021
18 Rini Yuniarti 197406262006042022
19 Towilah 197006252006042005
20 Sri Kurniati 198103122006042022
21 Ellya Hikmatunnisa 197612012005012007
22 Nur Swandi AS 197611172002122004
23 Munawaroh 197911082007012000
24 Syahriyati Ningsih 198203122007012006
25 Ahmad Hadi Santoso 197110102000121006
26 Amalia Rustam 198401262009022008
27 Saniman 196512312007011094
28 Lilik Susilowati 198308082009012010
29 Sri sulaihah 197807052008012020
30 Denny Agus 198506172009021002 DL
31 Ida Huriyanti 198612082010012009
32 Umar Faruk 198209242010011006 DL DL
33 Rahmat Hidayat 198602112010011009 DL
34 Rofiatul Hasanah 198301192010021004
35 Nuris Sakinah 197906252010012007 DL
36 Nur Ainy 198804262010012002
37 Anika Rahayu 198606162010012009
38 Winarni 197802022010012005 DL DL
39 Irfan Wahyudi Honda
40 Sri Utami Dewi Honda
41 LEILY MASRUROH, Amd. Keb 13.4.047.136239
42 FITRIYA, Amd. Kep. 13.4.048.7636
43 HURRIYAH HIDAYATI, Amd. 13.4.048.7642
44 RAUDHATUL JANNAH, Amd. 13.4.047.136049
45 MARYA ULFA, Amd. Keb. 13.4.048.6979
46 INDAH MAYANG SARI, Amd. 13.4.048.7631
47 LAILA ERICA NOVILIA, Amd. 13.4.048.7634
48 HARTATIK, Amd. Kep. KONTRAK
49 KHUMAIROH, Amd. Kep. KONTRAK
50 HENDRA KUSUMA, Amd. Ke KONTRAK
51 MUWALID, Amd. Kep. KONTRAK