Вы находитесь на странице: 1из 171

Lampiran I : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Lipuno

Nomor : 422.05/01.04/Kasek
Tanggal : 2 Januari 2008

K e l a s
Pangkat /
No Nama / NIP Mata Diklat I ( Satu ) II ( Dua ) III ( Tiga )
Gol.Ruang
Ak.1 Ak.2 Ap.1 Ap.2 Ap.3 Pn.1 Pn.2 Par Tb Tkj Ak.1 Ak.2 Ap.1 Ap.2 Pn Par Tb Ak.1 Ak.2 Ap.1 Ap.2 Pn Par
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Arifin Hasan, S.Sos Pembina, IV/a BP/BK
NIP. 131 119 295
2 Nurbaya Hi.Ukum, BBA Pembina, IV/a Administrasi Kantor 4 4
NIP. 130573203 Paket Keahlian Sekretaris 3 3 3 3 3
3 Dra. Asipah Pusadan Pembina, IV/a Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2
NIP. 131 792 369
4 Drs.Darwin M.Dangari Pembina, IV/a P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 131885743
5 Dra. Laila Yarbo Penata Tkt.I, III/d P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 131089354 Sejarah
6 Dra.Mastin Arsyad Penata Tkt.I, III/d Paket Keahlian Busana 10 12
NIP. 132097449
7 Dra.Risnawati Maloho Penata Tkt.I, III/d Ekonomi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 132101335
8 Sopya Us.Hentu,S.Pd Penata Tkt.I, III/d Matematika 4 4 4 4 4 4
NIP. 132187631
9 Rugaiyah I.Kasad,S.Pd Penata, III/c Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4
NIP. 132187631
10 Nurhayati, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia
NIP. 132122175 Paket Keahlian Busana 7 6
11 Kaharudinsyah, S.Pd Penata, III/c Bahasa Inggris 4 4 4 4 4
NIP. 132162843
12 Prayitno Sutirman,S.Pd Penata, III/c Pemasaran Brng & Jasa 5
NIP. 132000565 Paket Keahlian Penjualan 4 4 4
13 Anwar, S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Indonesia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 570015198 III/b
14 Maryati Batalipu,S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4
NIP. 132252891 III/b
15 Rohana Is.Ngoli, S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4
III/b
Penata Muda Tkt.I,
NIP. 570015043 III/b
16 Ratna Batalipu,S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 4
NIP. 570015199 III/b
17 Nuryanti Koloi, S.Pd Penata Muda Tkt.I, Matematika 4 4 4 4 4 4 4
NIP. 570015106 III/b
18 Ratni N.Mangge, S.Pd Penata Muda,III/a Administrasi Kantor 4 4
NIP. 570018701 Paket Keahlian Sekretaris 3 3 3 3 3
19 Sherli H.Kotae,S.Pd Penata Muda,III/a Administrasi Kantor 2 2
NIP. 570015933 Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
20 Eddy, S.Pd Penata Muda,III/a Kimia 2 2 2 2 2
NIP. 570018705 Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 Soahidah Hafid, S.Pd Penata Muda,III/a Akuntansi Perbankan 5 5
NIP. 132130008 Akuntansi Keuangan 4 4
Paket Keahlian Akuntansi 5 5
22 Sarifudin, S.Ag Penata Muda,III/a Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 570022956
23 Hapida Tiro,SE Penata Muda,III/a Akuntansi Perbankan 5 5
NIP. 570020858 Akuntansi Keuangan 4 4
Paket Keahlian Akuntansi 4 4
24 Muhtar Y.Masioea Penata Muda,III/a Akuntansi Perbankan 5 5
NIP. 570023752 Akuntansi Keuangan 4 4
Paket Keahlian Akuntansi 4 4
25 Afirudin, S.Pd Penata Muda,III/a Sejarah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 570023301
26 Marlina Rasyid,S.Pd Penata Muda,III/a Administrasi Kantor 3 3
NIP. 570022964 Paket Keahlian Sekretaris 3 3 3 2 2
27 Laudding Pengatur Tkt.I,II/d Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 131056801
28 Moh.Salim S.Arada,S.Pd Pengatur Tkt.I,II/d Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
NIP. 132129119
29 Siti N. Adam, Amd.Par Paket Keahlian Pariwisata 6 8 8

30 Fandi Is.Suma Amd.Par Pengatur, II/c Paket Keahlian Pariwisata 7 8 8


NIP. 570 029 771 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 Sugiarti, S.Pd GTT Pemasaran Brng & Jasa 4
Paket Keahlian Penjualan 3 3 3
Ekonomi 2 2 2 2 2
32 Tusrianti, S.Pd GTT Pemasaran Brng & Jasa 4
Paket Keahlian Penjualan 4 4 3
Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 Suleman Talanggai,S.Pd GTT KKPI / Komputer 2 2 2 2 2 2
Paket Keahlian TKJ 17
34 Nismawati, S.Pd GTT Akuntansi Perbankan 4 4
Akuntansi Keuangan 4 4
Paket Keahlian Akuntansi 4 4
35 Yuliana Andimaka, S.Pd Gr.Kontrak Daerah Administrasi Kantor 2 2
Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 2
Kewirausahaan 2 2 2 2 2
36 Yulianti Polioto,S.Pd GTT Pemasaran Brng & Jasa 3
Paket Keahlian Penjualan 3 3 3
Ekonomi 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
37 Yulianti Manopo, S.Pd GTT Pemasaran Brng & Jasa 3
Paket Keahlian Penjualan 3 3 3
Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
38 Adriani Lakuntu, S.Pd Gr.Kontrak Daerah Administrasi Kantor 2 2
Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 2
39 Sartika, S.Pd Gr.Kontrak Daerah Administrasi Kantor 2 2
Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 2
Kewirausahaan 2 2
40 Kartini Usman GTT Paket Keahlian Penjualan 4 4 4 4

41 Asmawati Patasuro,S.Pd GTT Paket Keahlian Penjualan 4 4 4 4


Ekonomi 2
42 Winarni Mastura, S.Pd GTT Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4

43 Suarno Nggaibo, S.Pd GTT Sejarah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

44 Fadli Djimad, S.Kom GTT K K P I / Komputer 2 2 2 2 2 2

45 Herlina Andimaka,S.Pd GTT Paket Keahlian Akuntansi 4 4 4 4 4 4

46 Nur Ummayah,Amd.Par GTT Paket Keahlian Pariwisata 4 4 4

47 Agus Priyanti GTT Paket Keahlian Busana 4 4

48 Erni Ibrahim GTT Paket Keahlian Busana 4 4

Kepala SMK Negeri 1 Lipunoto

ARIFIN HASAN, S.Sos


NIP. 131 119 295
SMK Negeri 1 Lipunoto

Jumlah
a) Jumlah
Total
Tb
28 29 30
9

8 23
15
2 14 14

2 22 22

26 26

12 34 34

24 24

4 28 28

24 24

17
4 17
4 24 24

5 17
12
20 20

4 28 28

24 24
28 28

28 28

8 23
15
4 14
10
28 29 30
2 12 32
20
10 28
8
10
34 34

10 26
8
8
10 26
8
8
22 22

6 19
13
2 28 28

40 40

22 22

23 43
20
4 23
9
10
4 35
11
2 20
2 14 31
17
8 24
8
8
4 24
10
10
3 16
9
4
28 29 30
3 32
9
20
4 14
10
4 18
10
4
16 16

16 18
2
24 24

2 26 26

12 12

24 24

12 12

4 12 12

4 12 12

Lipunoto

Sos
5
Lampiran I
Nomor
Tanggal

K e l a s
Pangkat /
No Nama / NIP Mata Diklat I ( Satu ) II ( Dua )
Gol.Ruang
Ak.1 Ak.2 Ak.3 Ap.1 Ap.2 Ap.3 Ap.4 Pn.1 Pn.2 Pn.3 Par Tb Tkj.1 Tkj.2 Ak.1 Ak.2 Ap.1 Ap.2 Ap.3 Pn.1 Pn.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Mastar N. Ain, S.Pd Pembina, IV/a BP/BK
NIP. 131 681 696
2 Dra. Asipah Pusadan Pembina, IV/a Pend. Agama Islam
NIP. 131 792 369
3 Drs.Darwin M.Dangari Pembina, IV/a P P Kn
NIP. 131885743
4 Nurbaya Hi.Ukum, BBA Pembina, IV/a Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 6 6 6
NIP. 130573203
5 Hi. Rikitan Maruka,S.Ag Pembina, IV/a Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 5 5 5
NIP. 131 596 536 Pend. Agama Islam 2 2 2 2 2 2
6 Dra.Mastin Arsyad Penata Tkt.I, III/d Paket Keahlian Busana
NIP. 132097449
7 Dra.Risnawati Maloho Penata Tkt.I, III/d Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1
NIP. 132101335
8 Dra. Laila Yarbo Penata Tkt.I, III/d P P Kn 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 131089354
9 Sopya Us.Hentu,S.Pd Penata Tkt.I, III/d Matematika 4 4 4 4 4 4
NIP. 132187631
10 Eddy Akas, S.Ag. M.Pd Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 570016019 Bahasa Indonesia
11 Prayitno Sutirman,S.Pd Penata, III/c Paket Keahlian Penjualan 2 2 2 7 7
NIP. 132000565
12 Rugaiyah I.Kasad,S.Pd Penata, III/c Bahasa Inggris 4 4 4 4 4
NIP. 132187631
13 Nurhayati, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 2 2 2
NIP. 132122175 Paket Keahlian Busana 4
14 Anwar, S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Indonesia 3 3 3 3
NIP. 570015198 III/b
15 Siide Al-Idrus, S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Indonesia 3 3
NIP. 570015944 III/b
16 Maryati Batalipu,S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Indonesia
NIP. 132252891 III/b
17 Rohana Is.Ngoli, S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Inggris 4 4 4 4
NIP. 570015043 III/b
18 Nuryanti Koloi, S.Pd Penata Muda Tkt.I, Matematika 4 4 4 4 4 4
NIP. 570015106 III/b
19 Ratna Batalipu,S.Pd Penata Muda Tkt.I, Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
NIP. 570015199 III/b
20 Masita, S.Pd Penata Muda I PA 2 2 2 2 2 2 2
NIP. Tkt.I, III/b
21 Soahidah Hafid, S.Pd Penata Muda,III/a Paket Keahlian Akuntansi 7 12
NIP. 132130008
22 Ratni N.Mangge, S.Pd Penata Muda,III/a Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 6 6 6
NIP. 570018701 K K P I / Komputer 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
23 Eddy, S.Pd Penata Muda,III/a I P A 2 2 2 2 2 2 2
NIP. 570018705 Kimia 2 2
24 Hapida Tiro,SE Penata Muda,III/a Paket Keahlian Akuntansi 9 12
NIP. 570020858 K K P I / Komputer 2 2 2 4 4
25 Laudding Penata Muda,III/a Penjaskes
NIP. 131056801
26 Muhtar Y.Masioea Penata Muda,III/a Paket Keahlian Akuntansi 6 15
NIP. 570023752 K K P I / Komputer
27 Afirudin, S.Pd Penata Muda,III/a Sejarah
NIP. 570023301
28 Marlina Rasyid,S.Pd Penata Muda,III/a Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 6 6 6
NIP. 570022964
29 Winarni Mastura, S.Pd Penata Muda,III/a Bahasa Inggris 4 4 4 4 4
NIP.
30 Jefry Moonti, S.Sos Penata Muda,III/a Paket Keahlian TKJ 4 4
NIP. 570030808 K K P I / Komputer 2 2 2 2
31 Moh.Salim S.Arada,S.Pd Pengatur Tkt.I,II/d Matematika 4 4
NIP. 132129119
32 Fandi Is.Suma Amd.Par Pengatur, II/c Paket Keahlian Pariwisata 7
NIP. 570 029 771 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 Siti N. Adam, Amd.Par Paket Keahlian Pariwisata

34 Sugiarti, S.Pd GTT Paket Keahlian Penjualan 2 2 2 5 5


Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1
35 Tusrianti, S.Pd GTT Paket Keahlian Penjualan 2 2 2 5 5
Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1
36 Yuliana Andimaka, S.Pd Gr.Kontrak Daerah Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 5 5 5
K K P I / Komputer 2 4
37 Adriani Lakuntu, S.Pd Gr.Kontrak Daerah Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 4 4 4
K K P I / Komputer 2 2 4 4
38 Erni Ibrahim GTT Paket Keahlian Busana 5
39 Sartika, S.Pd Gr.Kontrak Daerah Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 2 4 4 4
Kewirausahaan 2 2 2
40 Suleman Talanggai,S.Pd GTT Paket Keahlian TKJ 5 5
K K P I / Komputer 2 2 2 4 4
41 Nismawati, S.Pd GTT Paket Keahlian Akuntansi 1 4 4 9 9

42 Yulianti Polioto,S.Pd GTT Paket Keahlian Penjualan 2 2 2 5 5


Kewirausahaan 2 2 2
43 Yulianti Manopo, S.Pd GTT Paket Keahlian Penjualan 2 2 2 4 4
Kewirausahaan 2 2 2 2
44 Suarno Nggaibo, S.Pd GTT Sejarah 1 1 1 1 1 1 1

45 Agus Priyanti GTT Paket Keahlian Busana 5

46 Herlina Andimaka,S.Pd GTT Paket Keahlian Akuntansi 4 4 3 15

47 Fadly Djimad, S.Kom GTT Paket Keahlian TKJ 5 5


K K P I / Komputer
48 Kartini Usman GTT Paket Keahlian Penjualan 2 2 2 5 5
Kewirausahaan 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
49 Asmawati Patasuro,S.Pd GTT Paket Keahlian Penjualan 2 2 2 5 5
Kewirausahaan 2 2
50 Nurummayah,Amd.Par GTT Paket Keahlian Pariwisata

51 Murniati, S.Pd GTT Sejarah 1 1 1 1 1 1 1

52 Mulyani GTT Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

53 Sumirna Naukoko, S.Pd GTT P P Kn 2 2 2 2

54 Safarudin, Amd.Par GTT Paket Keahlian Pariwisata 7

55 Moh.Buyung , S.Pd GTT P P Kn 2 2 2

JUMLAH JAM PERMINGGU 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Kepala S

MAS
NI
: Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Lipunoto
: 422.05/ 02.15/Kasek
: 5 Januari 2009

Jumlah
I ( Dua ) III ( Tiga ) Jumlah
Total
Par Tb Tkj Ak.1 Ak.2 Ap.1 Ap.2 Pn Par Tb
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2 2 2 2 2 2 2 14 14

2 2 2 2 8 8

3 3 32 32

23 35
12
20 20 20

1 1 1 2 2 2 2 2 20 20

14 14

24 24

20 28
4 4 8
2 22 22

4 4 28 28

6 10
4
12 12

4 10 10

4 4 4 4 16 16

4 4 4 28 28

24 24

15 15

2 2 2 2 2 2 2 28 28

4 4 27 27

3 3 32 38
2 2 6
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
14 26
2 2 2 2 12
3 3 27 41
14
2 2 2 2 2 2 2 14 14

4 4 29 33
2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 14 14

2 2 30 30

4 4 28 28

13 21 41
4 4 2 2 20
4 4 4 4 4 4 4 36 36

7 35
28
19 7 26 26

2 18 25
7
2 18 25
7
2 2 27 33
6
2 2 24 36
12
8 7 20 20
2 2 24 38
2 2 2 2 14
14 24 40
2 16
2 2 31 31

2 18 30
2 2 2 12
2 16 24
8
7 7

8 7 20 20

1 1 28 28

9 19 23
4 4
2 18 22
4
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2 18 22
4
17 7 24 24

7 7

28 28

2 10 10

7 7

2 2 10 10

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Kepala SMK Negeri 1 Lipunoto

MASTAR N. AIN, S.Pd


NIP. 131 681 696
Lampiran I : Keputusan Kep
Nomor : 422.05/03.29/Ka
Tanggal : 4 Januari 2010

K E L A S
PANGKAT /
NO GURU MATA DIKLAT MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
GOL.RUANG
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PN3 PR1 PR2 TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 AP4 PN1 PN2 PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Mastar N. Ain, S.Pd Pembina, IV/a BP / BK
Nip. 19631115 198703 1 014 Bahasa Indonesia
2 Sofya Us. Hentu, S.Pd Pembina, IV/a Matematika 4 4 4
Nip. 19691104 199802 2 002
3 Edy Akas, S.Ag. M.Pd Penata Muda Bahasa Indonesia 3 3 3 3
Nip. 19750901 200312 1 004 Tkt. I, III/b
4 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Penata Tkt. I Bahasa Inggris 4 4
Nip. 19681004 199702 2 002 III/d
5 Eddy Ibrahim, S.Pd Penata Muda I PA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19780714 200502 1 002 III/a
6 Drs. Darwin M. Dangari Pembina, IV/a P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19630323 199003 1 014
7 Nurbaya Hi. Ukum, BBA Pembina, IV/a Paket Keahlian Sekretaris 3 3 3 3
Nip. 19501231 197603 2 008
8 Hi.Rikitan Maruka, S.Ag Pembina, IV/a Paket Keahlian Sekretaris 4 4 4 3 3 3 3
Nip. 19570514 198602 1 001 Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2 2
9 Drs. Ibrahim Gurugala Pembina, IV/a BP / BK
Nip. 19621231 198903 1 117 Bahasa Indonesia
10 Dra. Asipah Pusadan Pembina, IV/a Pendidikan Agama Islam 2
Nip. 19580131 198803 2 001
11 Dra. Mastin Arsyad Pembina, IV/a Paket Keahlian Penjualan 2 2 2
Nip. 19600417 199403 2 001 Paket Keahlian Tata Busana 6
12 Dra. Risnawati Maloho Pembina, IV/a Ekonomi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19601117 199403 2 001
13 Dra. Laila Jarbo Pembina, IV/a P P Kn 2 2 2 2 2 2
Nip. 19620203 199403 2 003
14 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Penata Tkt. I Paket Keahlian Penjualan 3 3 3 4 4
Nip. 19661212 199202 1 017 III/d
15 Anwar Boromang, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3 3
Nip. 19651015 200212 1 003
16 Rohana Is. Ngoli, S.Pd Penata, III/c Bahasa Inggris 4 4 4 4
Nip. 19710124 200212 2 001
17 Ratna Batalipu, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
Nip. 19790630 200212 2 003
18 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Penata, III/c Matematika 4 4 4
Nip. 19740603 200212 2 006
19 Siide Al-Idrus, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 3 3 3
Nip. 19671208 200312 2 033
20 Maryati Batalipu, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 3 3 3
Nip. 19720325 200003 2 005
21 Masita, S.Pd Penata Tkt. I I PA 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19760712 200502 2 004 Tkt. I, III/b
22 Ratni N. Mangge, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Sekretaris 3 3 3 3
Nip. 19780928 200502 2 004 Tkt. I, III/b
23 Soahidah Hafid, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 3 3 4 4
Nip. 19670616 199503 2 002 Tkt. I, III/b
24 Muhtar J. Masioea, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 3 3 4 4
Nip. 19790623 200604 1 012 Tkt. I, III/b
25 Afirudin, S.Pd Penata Muda Sejarah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19690815 200604 1 013 Tkt. I, III/b
26 Marlina Rasyid, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Sekretaris 2 2 2 3 3 3 3
Nip. 19781103 200604 2 018 Tkt. I, III/b
27 Hapida AH. Tiro, SE Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 3 3 4 4
Nip. 19761214 200604 2 008 Tkt. I, III/b
28 Laudding, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19650605 199303 1 014 Tkt. I, III/b
29 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Penata Muda Matematika 4 4 4
Nip. 19690616 199503 1 004 III/a
30 Winarni IB. Mastura, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4 4
Nip. 19830425 200804 2 002 III/a
31 Ellysa E. Baculu, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4 4
Nip. 19800506 200804 2 003 III/a Muatan Lokal 2 2 2
32 Jefri Moonti, S.Sos Penata Muda KKPI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19750521 200701 1 014 III/a
33 Yulianti Polioto, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian penjualan 3 3 3 4 4
Nip. 19810629 200903 2 003 III/a Kewirausahaan
34 Mulyani, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2 2
Nip. 19830819 200903 2 001 III/a
35 Suryani Djamud, S.Pd Penata Muda Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nip. 19770707 200903 2 001 III/a
36 Sujarto M. Toa, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian penjualan 3 3 3 4 4
Nip. 19820715 200903 1 001 III/a
37 Zainun, S.Pd. I Penata Muda Pendididkan Agama Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19781221 200903 2 002 III/a
38 Saida, S.Pd Penata Muda BP/BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nip. 19811010 200903 2 002 III/a
39 Yuliawati, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 4
Nip. 19830720 200903 2 001 III/a Muatan Lokal 2 2 2
40 Yuliana Andimaka, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Sekretaris 4 4 4
Nip. 19811001 200903 2 002 III/a Kewirausahaan 2 2 2
41 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Penata Muda I P A 2 2 2
Nip. 19810315 200903 2 002 III/a
42 Adriani Lakuntu, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Sekretaris 3 3 3
Nip. 19840122 200903 2 002 III/a
43 Tusriani Sakur, S.Pd Penata Muda Ekonomi 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19801219 200903 2 001 III/a Kewirausahaan 2 2
44 Fandi Suma, A.Md.Par. S.Pd Pengatur, II/c Paket Keahlian Pariwisata 3 3 3
Nip. 19780224 200701 1 013 Seni Budaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Siti N. Adam, A.Mds Paket Keahlian Pariwisata 3 3 3
Nip.
46 Nurumayah, A.Md.Par Paket keahlian Pariwisata 5 5 3
Nip. Muatan Lokal 2 2
47 Fadly Djimad, S.Kom Paket Keahlian T K J 5 5
Nip.
48 Arianto Rusdin, S.Pd Penjaskes 2 2 2 2
Nip.
49 Hasanudin S. Ahmad, S.Pd Penjaskes 2 2 2
Nip.
50 Santi J. Ute, S.Pd P P Kn 2 2 2
Nip.
51 Sutomi Langaru, S.Ag Pendidikan Agama Islam 2 2 2
Nip.
52 Suleman Talanggai, S.Pd Paket Keahlian T K J 6 6
Nip.
53 Agus Priyanti, A.Md Paket Keahlia Tata Busana 5
Nip.
54 Kartini Usman, S.Pd Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip.
55 Murniati, S.Pd Sejarah 2 2 2 2 2 2 2
Nip.
56 Umiati, S.Pd Sejarah 2 2 2 2
Nip.
57 Dewi Sartika, S.Pd Paket Keahlian Akuntansi 3 3
Nip.
58 Haryati, S.Si Matematika 4 4 4 4
Nip.
59 Gazali, SE K K P I / Komputer 2 2 2 2
Nip.
60 Emil Salim, A. Md K K P I / Komputer 2 2 2
Nip.
61 Parluhutan Tampubolon K K P I / Komputer 2 2
Nip.
62 Abdul Jalil Sabungge, S.Kom K K P I / Komputer 2 2
Nip.
putusan Kepala SMK Negeri 1 Lipunoto
2.05/03.29/Kasek
anuari 2010

Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4 5 5 5 31 31

5 5 22 22

5 5 5 23 23

2 2 2 2 2 32 32

2 2 2 2 2 2 34 34

3 3 3 21 21

24 36
12

2 2 2 2 2 2 2 2 18 18

2 2 10 23
3 4 13
2 2 2 2 2 30 30

2 2 2 2 2 2 2 26 26
2 2 21 21

5 26 26

4 5 5 30 30

5 5 5 30 30

5 5 5 27 27

3 3 5 5 25 25

3 5 5 22 22

2 2 2 2 2 2 2 2 32 32

3 3 3 21 21

3 3 20 20

3 3 20 20
2 2 2 2 2 2 34 34

3 3 3 27 27

3 3 20 20

2 2 2 2 2 2 2 2 38 38

5 5 5 5 32 32

5 5 26 26

4 4 5 29 35
6
2 24 24

3 3 23 23
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 18 18

4 4 44 44

17 17

2 2 2 2 2 30 30

1 1 1 25
25

5 5 38 44
6
12 18
6
6 6
9 9

2 2 2 2 2 24 32
2 2 8
1 10 35
1 1 1 25
9 9

5 18 22
4
6 6 2 24 24

8 8

6 6

6 6

6 6
6 6 4 28 28

3 2 10 10

2 2 2 2 2 2 34 34

2 16 16

2 2 2 2 2 2 20 20

6 6

16 16

2 2 12 12

2 2 2 12 12

2 2 2 2 2 14 14

2 2 8 8

Kepala SMK Negeri 1 Lipunoto

MASTAR N. AIN, S.Pd


NIP. 19631115 198703 1 014
K E L A S
PANGKAT /
NO GURU MATA DIKLAT MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
GOL.RUANG
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Mastar N. Ain, S.Pd Pembina, IV/a BP / BK
Nip. 19631115 198703 1 014 Bahasa Indonesia
2 Sofya Us. Hentu, S.Pd Pembina, IV/a Matematika 4 4 4 4 4
Nip. 19691104 199802 2 002
3 Edy Akas, S.Ag. M.Pd Penata Muda Bahasa Indonesia 3 3 3 3
Nip. 19750901 200312 1 004 Tkt. I, III/b
4 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Penata Tkt. I Bahasa Inggris 4 4 4 4 4
Nip. 19681004 199702 2 002 III/d
5 Eddy Ibrahim, S.Pd Penata Muda I P A 2 2 2 2 2 2
Nip. 19780714 200502 1 002 Tkt. I, III/b
6 Drs. Darwin M. Dangari Pembina, IV/a P P Kn 2 2
Nip. 19630323 199003 1 014
7 Hi.Rikitan Maruka, S.Ag Pembina, IV/a Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 3 3 3
Nip. 19570514 198602 1 001
8 Dra. Asipah Pusadan Pembina, IV/a Pendidikan Agama Islam 2 2
Nip. 19580131 198803 2 001
9 Dra. Mastin Arsyad Pembina, IV/a Paket Keahlian Tata Busana 8 6
Nip. 19600417 199403 2 001 Muatan Lokal 2 2
10 Dra. Risnawati Maloho Pembina, IV/a Ekonomi 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19601117 199403 2 001
11 Dra. Laila Jarbo Pembina, IV/a P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19620203 199403 2 003
12 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Penata Tkt. I Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
Nip. 19661212 199202 1 017 III/d
13 Herman Binol, S.Pd Penata Tkt. I Sejarah 2 2 2 2 2 2
Nip. 19730527 200012 1 003 III/d
14 Anwar Boromang, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3
Nip. 19651015 200212 1 003
15 Rohana Is. Ngoli, S.Pd Penata, III/c Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4
Nip. 19710124 200212 2 001
16 Ratna Batalipu, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 3 3 3 3
Nip. 19790630 200212 2 003
17 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Penata, III/c Matematika 4 4 4 4 4
Nip. 19740603 200212 2 006
18 Siide Al-Idrus, S.Pd Penata, III/c Bahasa Indonesia 3 3 3
Nip. 19671208 200312 2 033
19 Maryati Batalipu, S.Pd Penata Tkt. I Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
Nip. 19720325 200003 2 005
20 Masita, S.Pd Penata Tkt. I I PA 2 2
Nip. 19760712 200502 2 004 Tkt. I, III/b
21 Ratni N. Mangge, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 2 2 2
Nip. 19780928 200502 2 004 Tkt. I, III/b
22 Soahidah Hafid, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 2 2 3 3
Nip. 19670616 199503 2 002 Tkt. I, III/b
23 Muhtar J. Masioea, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 2 2 2 2
Nip. 19790623 200604 1 012 Tkt. I, III/b
24 Afirudin, S.Pd Penata Muda Sejarah 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19690815 200604 1 013 Tkt. I, III/b
25 Marlina Rasyid, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 2 2 2
Nip. 19781103 200604 2 018 Tkt. I, III/b
26 Hapida AH. Tiro, SE Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 2 2 2 2
Nip. 19761214 200604 2 008 Tkt. I, III/b
K E L A S
PANGKAT /
NO GURU MATA DIKLAT MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
GOL.RUANG
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
27 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Penata Muda Matematika 4 4 4 4 4
Nip. 19690616 199503 1 004 III/a
28 Winarni IB. Mastura, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4
Nip. 19830425 200804 2 002 III/a
29 Ellysa E. Baculu, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4 4
Nip. 19800506 200804 2 003 III/a
30 Jefri Moonti, S.Sos Penata Muda KKPI 2 2 2 2 2
Nip. 19750521 200701 1 014 III/a
31 Yulianti Polioto, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
Nip. 19810629 200903 2 003 III/a Kewirausahaan 2 2
32 Mulyani, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19830819 200903 2 001 III/a
33 Suryani Djamud, S.Pd Penata Muda Matematika 4 4 4 4 4 4 4
Nip. 19770707 200903 2 001 III/a
34 Sujarto M. Toa, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
Nip. 19820715 200903 1 001 III/a Muatan Lokal 2 2 2 2
35 Zainun, S.Pd. I Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2
Nip. 19781221 200903 2 002 III/a
36 Saida, S.Pd Penata Muda BP / BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nip. 19811010 200903 2 002 III/a
37 Moh.Sabran Naukoko,M.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4
Nip. 19810511 200604 1 015 III/a
38 Yuliana Andimaka, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 3 3 3
Nip. 19811001 200903 2 002 III/a Mulok 2 2 2
39 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Penata Muda I PA 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19810315 200903 2 002 III/a
40 Adriani Lakuntu, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 3 3 3
Nip. 19840122 200903 2 002 III/a Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2
41 Tustrianti Sakur, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 3 3
Nip. 19801219 200903 2 001 III/a Ekonomi 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 Nismawati, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 2 2 2 2
Nip. 19821111 200903 2 001 III/a Kewirausahaan 2 2
43 Abd. Haris, S.Ag Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2 2
Nip. 19740615 200604 1 018 III/a
44 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2 2
Nip. 19780605 201001 1 011 III/a
45 Suharni S. Tarakal, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
Nip. 19830212 201001 2 013 III/a Ekonomi 2 2 2 2
46 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19730427 200604 1 011 III/a
47 Aryanto Rusdin, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2 2 2
Nip. 19870913 201001 1 001 III/a
48 Harianto A.Kadir, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip. 19811001 200903 1 003 III/a
49 Sartika S. Minu, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran
Nip. 19830979 200903 2 001 III/a Kewirausahaan
Mulok
50 Fadly Batalipu, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4
Nip. 19811004 200903 1 003 III/a
51 Fandi Suma, A.Md.Par. S.Pd Pengatur, II/c Paket Keahlian Pariwisata 2 2 3 3
Nip. 19780224 200701 1 013 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 Suleman Talanggai, S.Pd Paket Keahlian TKJ 5 5
Nip.
53 Kartini Usman, S.Pd Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip.
K E L A S
PANGKAT /
NO GURU MATA DIKLAT MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
GOL.RUANG
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
53 Parluhutan Tampubolon Paket Keahlian TKJ
Nip. K K P I / Komputer 2
Mulok
54 Emil Salim, A. Md Paket Keahlian TKJ
Nip. K K P I / Komputer 2 2 2
Muatan Lokal 2 2
55 Abdul Jalil Sabungge, S.Kom Paket Keahlian TKJ 3 3
Nip. K K P I / Komputer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56 Anggriani Santi, A.Md.Par Paket Keahlian Pariwisata 2 2 3 3
Nip.
57 Misra, S.Pd Paket Keahlian Akuntansi 2 2
Nip. Kewirausahaan 2 2
Mulok 2 2
58 Irmawati S. Anwar Sejarah 2 2 2 2 2 2 2 2
Nip.
59 Siti N. Adam, A.Mds Paket Keahlian Pariwisata 2 2 2 2
Nip.
60 Nurumayah, A.Md.Par Paket Keahlian Pariwisata 2 2 3 3
Nip. Muatan Lokal 2 2 2 2
61 Mahmud E. Latompo Paket Keahlian Pariwisata 2 2 2 2
Nip.
62 Syamsul Bahri Us.Hentu I PA 2 2 2 2 2 2
Nip.
Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 422.05/04.42/Kasek
Tanggal : 03 Januari 2011

Jum
III (TIGA) lah Total
Jam
TKJ1TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 AP4 PN1 PN2 PR TB TKJ1TKJ2
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

4 4 4 32 32

3 3 18 18

4 4 28 28

2 2 2 2 2 2 24 24

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32

2 2 2 2 23 23

2 2 2 2 2 2 16 16

10 24 30
2 6
2 2 2 2 2 2 30 30

40 40

3 3 14 14

2 2 2 2 2 22 22

3 3 24 24
4 4 32 32

3 3 3 3 24 24

4 4 4 4 36 36

3 3 3 3 21 21

3 3 21 21

2 2 2 2 2 2 16 16

3 3 3 3 24 24

3 3 16 16

2 2 12 12

2 2 2 2 24 24

3 3 3 3 24 24

3 3 14 14
Jum
III (TIGA) lah Total
Jam
TKJ1TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 AP4 PN1 PN2 PR TB TKJ1TKJ2
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
4 4 4 4 4 40 40

8 8

4 4 4 4 32 32

2 2 2 2 2 2 2 24 24

3 3 14 22
2 2 8
2 2 2 2 26 26

4 4 36 36

2 2 12 24
2 2 12
2 2 2 2 2 2 2 2 18 18

1 1 24 24

4 4 4 4 28 28

2 2 2 2 17 23
6
2 2 20 20

15 27
12
6 36
2 2 2 2 2 2 30
2 2 12 20
2 2 8
12 12

12 12

2 2 12 24
2 2 12
14 14

2 2 2 2 2 2 22 22

2 2 2 2 24 24

16
2 2 2 2 8
2 2 2 2 8
4 4 16 16

2 12 60
2 2 48
5 5 6 6 32 32

2 2 2 2 2 2 32 32
Jum
III (TIGA) lah Total
Jam
TKJ1TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 AP4 PN1 PN2 PR TB TKJ1TKJ2
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 2 4 20
2 2 2 2 2 12
2 2 4
3 3 2 2 10 28
2 2 10
2 2 8
3 3 12 32
20
2 12 12

4 16
4
2 2 8
2 2 2 2 2 26 26

2 10 10

2 12 22
2 10
2 10 10

12 10

Kepala SMK Negeri 1 Biau

MASTAR N. AIN, S.Pd


NIP. 19631115 198703 1 014
GURU MATA DIKLAT / K E L A S
PANGKAT /
NO MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
GOL.RUANG
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1
1 Sofya Us. Hentu, S.Pd Pembina, BP / BK
19691104 199802 2 002 IV/a Matematika
2 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Penata Muda Matematika 4 4
19690616 199503 1 004 III/a
3 Edy Akas, S.Ag. M.Pd Penata, Bahasa Indonesia
19750901 200312 1 004 III/c
4 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Penata Tkt.I Bahasa Inggris 4
19681004 199702 2 002 III/d
5 Herman Binol, S.Pd Penata Tkt.I Sejarah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19730527 200012 1 003 III/d
6 Hi.Rikitan Maruka, S.Ag Pembina, Paket Keahlian Perkantoran 3 3 3
19570514 198602 1 001 IV/a P P Kn 2 2 2 2
7 Drs. Darwin M. Dangari Pembina, P P Kn 2 2 2
19630323 199003 1 014 IV/a
8 Dra. Asipah Pusadan Pembina, Pendidikan Agama Islam
19580131 198803 2 001 IV/a
9 Dra. Mastin Arsyad Pembina, Paket Keahlian Busana Butik 4 5
19600417 199403 2 001 IV/a Mulok 2 2
Ekonomi 1 1 1
10 Dra. Risnawati Maloho Pembina, Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19601117 199403 2 001 IV/a
11 Dra. Laila Jarbo Pembina, P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 IV/a
12 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Penata Tkt.I Paket Keahlian Pemasaran 3 3 2 2
19661212 199202 1 017 III/d
13 Anwar Boromang, S.Pd Penata, Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
19651015 200212 1 003 III/c
14 Siide Al-Idrus, S.Pd Penata, Bahasa Indonesia 3 3 3 3
19671208 200312 2 033 III/c
15 Maryati Batalipu, S.Pd Penata, Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3
19720325 200003 2 005 III/c
16 Rohana Is. Ngoli, S.Pd Penata, Bahasa Inggris 4 4 4
19710124 200212 2 001 III/c
17 Ratna Batalipu, S.Pd Penata, Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3
19790630 200212 2 003 III/c
18 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Penata, Matematika 4 4 4 4
19740603 200212 2 006 III/c
19 Masita, S.Pd Penata Muda I PA
19760712 200502 2 004 Tkt.I,III/b
20 Ratni N. Mangge, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 3 3 3 2 2 2
19780928 200502 2 004 Tkt.I,III/b Muatan Lokal
21 Soahidah Hafid, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 2 2 4 4
19670616 199503 2 002 Tkt.I,III/b Muatan Lokal
22 Muhtar J. Masioea, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 3 3 3 3
19790623 200604 1 012 Tkt.I,III/b Muatan Lokal
23 Afirudin, S.Pd Penata Muda Sejarah
19690815 200604 1 013 Tkt.I,III/b
24 Marlina Rasyid, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 4 4 4
19781103 200604 2 018 Tkt.I,III/b
25 Eddy Ibrahim, S.Pd Penata Muda Fisika 2 2
19780714 200502 1 002 Tkt.I,III/b
Kimia 2 2
I PA
26 Hapida AH. Tiro, SE Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 2 2
19761214 200604 2 008 Tkt.I,III/b Matematika 4 4
GURU MATA DIKLAT / K E L A S
PANGKAT /
NO MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
GOL.RUANG
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1
27 Moh.Sabran Naukoko,M.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4 4
19810511 200604 1 015 Tkt.I,III/b
28 Abd. Haris, S.Ag Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2
19740615 200604 1 018 Tkt.I,III/b
29 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2 2 2 2
19730427 200604 1 011 III/a
30 Ellysa E. Baculu, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4
19800506 200804 2 003 III/a
31 Jefri Moonti, S.Sos Penata Muda KKPI 2 2 2 2 2
19750521 200701 1 014 III/a
32 Yulianti Polioto, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
19810629 200903 2 003 III/a Kewirausahaan 2 2
33 Mulyani, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2
19830819 200903 2 001 III/a
34 Suryani Djamud, S.Pd Penata Muda Matematika 4 4 4 4 4 4
19770707 200903 2 001 III/a
35 Sujarto M. Toa, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 2 2
19820715 200903 1 001 III/a Muatan Lokal 2 2 2 2
36 Zainun, S.Pd. I Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2 2 2
19781221 200903 2 002 III/a
37 Saida, S.Pd Penata Muda BP / BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19811010 200903 2 002 III/a
38 Yuliana Andimaka, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2
19811001 200903 2 002 III/a Muatan Lokal 2 2 2 2 2 2
39 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Penata Muda I PA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19810315 200903 2 002 III/a Kimia
40 Adriani Lakuntu, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 2 2 2
19840122 200903 2 002 III/a Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2
41 Tustrianti Sakur, S.Pd Penata Muda Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1
19801219 200903 2 001 III/a Paket Keahlian Pemasaran 2 2
42 Nismawati, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 4 4
19821111 200903 2 001 III/a Muatan Lokal 2 2
Kewirausahaan
43 Harianto A.Kadir, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19811001 200903 1 003 III/a
44 Sartika S. Minu, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2
19830919 200903 2 001 III/a Kewirausahaan 2
45 Fadly Batalipu, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4 4
19811004 200903 1 003 III/a
46 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Penata Muda Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2
19780605 201001 1 011 III/a
47 Aryanto Rusdin, S.Pd Penata Muda Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19870913 201001 1 001 III/a
48 I'IN Rafi'ah Nur, S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4
19761108 200903 2 001 III/a
49 Suleman Talanggai,S.Pd Penata Muda Paket Keahlian TKJ
19811127 201101 1 006 III/a KKPI 2 2 2
50 Sitti Hajar Mahmud, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 2 2 5 5
19821010 201101 2 021 III/a Kewirausahaan 2 2
51 Fitriani, S.Kom Penata Muda Paket Keahlian TKJ 2 2 3
19820411 201101 2 006 III/a Muatan Lokal 2 2
KKPI 2 2
52 Kartini Usman, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Pemasaran 2 2
19831229 201101 2 005 III/a Kewirausahaan 2 2 2 2
53 Jaslan, S.Pd Penata Muda Paket Keahlian Akuntansi 2 2
19840827 201101 1 011 III/a Muatan Lokal 2 2
54 Abdiyah, S.Pd Penata Muda Matematika 4 4 4 4
19880313 201101 2 010 III/a
GURU MATA DIKLAT / K E L A S
PANGKAT /
NO MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
GOL.RUANG
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1
55 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Penata Muda Bahasa Inggris 4 4 4 4
19880710 201101 2 012 III/a
56 Fandi Suma,A.Md.Par.S.Pd Pengatur, Paket Keahlian Pariwisata 4 3 3
19780224 200701 1 013 II/c
57 Misra, S.Pd Paket keahlian Akuntansi
Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2
Muatan Lokal
58 Irmawati S.Anwar,S.Pd Sejarah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

59 Samsul Bahri Hentu,S.Pd I PA 2 2 2


Fisika
60 Sry Masni, S.Pd I PA 2 2

61 Abd.Djalil Sabunge,S.Kom Paket Keahlian TKJ 2 2


KKPI 2 2
62 Emil Salim, A.Md Paket Keahlian TKJ 2
KKPI 2 2 2 2
63 Erni Ibrahim, A.Md Paket Keahlian Busana Butik 7 6

64 Mirawati, S.Pd I PA 2 2 2 2 2

65 Mahmud E Latompo Paket Keahlian Pariwisata 3 2 2


Muatan Lokal
66 Sitti N.Adam, A.Mds Paket Keahlian Pariwisata 2 4 4

67 Nur Umaiyah, A.Md.Par Paket Keahlian Pariwisata 2 2 2


Muatan Lokal 2 2 2
68 Mansur, S.Pd Matematika 4 4 4

69 Parluhutan Tampubolon KKPI 2 2 2


Paket Keahlian TKJ
70 Zulkifli KKPI 2
Paket Keahlian TKJ 3
71 Fitriani Dj.Samah, S.Pd Paket Keahlian Akuntansi 2 2
Muatan Lokal
72 Agus Abjulu Seni Budaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S
Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 422.05/06.59/Kasek
Tanggal : 03 Januari 2012

Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1 TKJ2

4
4 4
4 4 4 4 24
24
3 3 3 3 12
12
4 4 12
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
20
2 2 2 15
23
8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
26
2 2 2 2 2 2 2 14
14
3 12
2 6 24
1 1 1 6
1 1 1 1 1 15
15
2 2 2 34
34
2 2 14
14
3 3 21
21
3 3 3 21
21
3 3 24
24
4 4 4 24
24
3 3 24
24
4 4 4 28
28

2 2 2 21
27
2 2 2 6
3 3 18
18
4 16
16

2 2 2 24
24
2 2 2 10
2 2 2 10 22
2 2
3 7
15
8
Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1 TKJ2
4 4 24
24
10
10
16
16
4 4 20
20
2 2 2 2 2 2 22
22
8
16
2 2 8
2 2 2 2 2 16
16
24
24
2 2 8
20
2 2 12
2 2 2 2 2 2 18
18
1 22
22
2 2 2 2 2 16
28
12
2 2 2 28
28
2 2 2 18
32
2 14
1 1 1 1 1 13
21
2 2 8
8
4 20
2 2 2 2 8
2 2 2 2 26
26
2 2 2 12
20
2 2 2 8
4 4 24
24
10
10
2 2 2 2 26
26
8
8

10
2 2 10
2 2 18
22
4
3 10
2 2 2 10 24
4
2 2 8
22
2 2 2 14
3 4 11
15
4
4 4 24
24
Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1 TKJ2
4 4 24
24
4 4 18
18
2 2 4
12 16

1 1 1 14
14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
24
4
4
2 2 2 10
20
2 2 8
2 2 6
18
2 2 12
9 22
22
10
10
4 4 15
15
2 2 14
14
2 2 10
20
2 2 10
4 4 4 24
24
2 2 10
14
2 2 4
2
9
2 2 7
4
8
2 2 4
1 22
22

Kepala SMK Negeri 1 Biau

SOFYA Us. HENTU, S.Pd


NIP. 19691104 199802 2 002
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
NO PANGKAT/ GOL.RUANG MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR
1 Sofya Us. Hentu, S.Pd Kepala Sekolah BP /BK
19691104 199802 2 002 Pembina, IV/a Matematika
2 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum Matematika
19690616 199503 1 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
3 Edy Ibrahim, S.Pd Wakasek . Humas/DUDI Kimia 3 3
19750901 200312 1 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
4 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Wakasek Sarana Bahasa Inggris 4
19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
5 Herman Binol, S.Pd Wakasek Kesiswaan Sejarah 1 1 1 1 1
19730527 200012 1 003 Pembina,IV/a
6 Hi.Rikitan Maruka, S.Ag Guru Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 3 3 3
19570514 198602 1 001 Pembina, IV/a
7 Drs. Darwin M. Dangari Guru P P Kn 2 2 2 2 2
19630323 199003 1 014 Pembina, IV/a
8 Dra. Asipah Pusadan Guru Pend. Agama Islam 2 2 2
19580131 198803 2 001 Pembina. IV/a
9 Dra. Mastin Arsyad Guru Paket Keahlian Pemasaran 3 3 3 3
19600417 199403 2 001 Pembina, IV/a Muatan Lokal 2
10 Dra. Risnawati Maloho Kajur Pemasaran Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a
11 Dra. Laila Jarbo Guru P P Kn 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
12 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Guru Paket Keahlian Pemasaran 4 4 4 4
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a
13 Anwar Boromang, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3
19651015 200212 1 003 Penata Tkt.i, III/d
14 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 3 3
19671208 200312 2 033 Penata Tkt.i, III/d
15 Maryati Batalipu, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
19720325 200003 2 005 Penata, III/c
16 Rohana Is. Ngoli, S.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4 4
19710124 200212 2 001 Penata Tkt.i, III/d
17 Ratna Batalipu, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
19790630 200212 2 003 Penata Tkt.i, III/d
18 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru Matematika 4 4 4 4 4
19740603 200212 2 006 Penata Tkt.i, III/d
19 Masita, S.Pd Guru
19760712 200502 2 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
20 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Perkantoran Paket Keahlian Perkantoran 3 3 3 2 2 2
19780928 200502 2 004 Penata, III/c
21 Soahidah Hafid, S.Pd Guru Paket Keahlian Akuntansi 4 4 4 4
19670616 199503 2 002 Penata, III/c
22 Muhtar J. Masioea, S.Pd Kajur Akuntansi Paket Keahlian Akuntansi 3 3 3 3
19790623 200604 1 012 Penata Muda Tkt.I,III/b
23 Marlina Rasyid, S.Pd Guru Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 3 3 3
19781103 200604 2 018 Penata Muda Tkt.I,III/b
24 Hapida AH. Tiro, SE Guru Paket Keahlian Akuntansi 4 4
19761214 200604 2 008 Penata Muda Tkt.I,III/b Matematika 4 4 4 4
25 Moh.Sabran Naukoko,M.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4
19810511 200604 1 015 Penata Muda Tkt.I,III/b
26 Abd. Haris, S.Ag Guru Pend. Agama Islam 2 2 2
19740615 200604 1 018 Penata Muda Tkt.I,III/b
GURU MATA DIKLAT / K E L A S
NO PANGKAT / GOL.RUANG MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR
27 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru Pend. Agama Islam 2 2 2 2 2
19730427 200604 1 011 Penata Muda, III/a
28 Ellysa E. Baculu, S.Pd Kajur Pariwisata Bahasa Inggris 4 4 4
19800506 200804 2 003 Penata Muda, III/a
29 Fadly Djimad, S. Kom Guru Paket Keahlian TKJ 2 2
19841107 201001 1 013 Penata Muda, III/a
30 Yulianti Polioto, S.Pd Guru Muatan Lokal 2 2 2 2
19810629 200903 2 003 Penata Muda, III/a
31 Mulyani, S.Pd Guru Penjasorkes 2 2 2 2 2
19830819 200903 2 001 Penata Muda, III/a
32 Suryani Djamud, S.Pd Guru Matematika 4 4 4 4 4 4 4
19770707 200903 2 001 Penata Muda, III/a
33 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru Ekonomi 1 1 1 1 1
19820715 200903 1 001 Penata Muda, III/a
34 Zainun, S.Pd. I Guru Pend. Agama Islam 2 2 2 2
19781221 200903 2 002 Penata Muda, III/a
35 Saida, S.Pd Guru BP / BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19811010 200903 2 002 Penata Muda, III/a
36 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru Muatan Lokal 2 2 2 2 2 2
19811001 200903 2 002 Penata Muda, III/a
37 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru I PA 2 2 2 2 2 2
19810315 200903 2 002 Penata Muda, III/a
38 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru Paket Keahlian Perkantoran 4 4 4 3 3 3
19840122 200903 2 002 Penata Muda, III/a
39 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
19801219 200903 2 001 Penata Muda, III/a Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru Penjasorkes 2 2 2 2 2 2 2
19811001 200903 1 003 Penata Muda, III/a
41 Nismawati, S.Pd Guru
19821111 200903 2 001 Penata Muda, III/a
42 Sartika S. Minu, S.Pd Guru Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2
19830919 200903 2 001 Penata Muda, III/a
43 Fadly Batalipu, S.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4
19811004 200903 1 003 Penata Muda, III/a
44 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru Pend. Agama Islam 2 2 2 2
19780605 201001 1 011 Penata Muda, III/a
45 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru Penjasorkes 2 2 2 2 2 2 2
19870913 201001 1 001 PenataMuda,
46 I'IN Rafi'ah Nur, S.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4
19761108 200903 2 001 Penata Muda, III/a
47 Suleman Talanggai,S.Pd Kajur T K J KKPI 2 2 2
19811127 201101 1 006 Penata Muda, III/a
48 Sitti Hajar Mahmud, S.Pd Guru Kewirausahaan 2 2 2 2
19821010 201101 2 021 Penata Muda, III/a
49 Kartini Usman, S.Pd Guru Kewirausahaan 2 2 2 2 2
19831229 201101 2 005 Penata Muda, III/a
50 Jaslan, S.Pd Guru Muatan Lokal 2 2 2 2
19840827 201101 1 011 Penata Muda, III/a Paket Keahlian Akuntansi 4 4
51 Fitriani, S.Kom Guru KKPI 2 2 2 2 2 2 2
19820411 201101 2 006 Penata Muda, III/a
52 Abdiyah, S.Pd Guru Matematika 4 4 4
19880313 201101 2 010 Penata Muda, III/a
53 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4
19880710 201101 2 012 Penata Muda, III/a
54 Fandi Suma,A.Md.Par.S.Pd Guru Paket Keahlian Perhotelan 6 6
19780224 200701 1 013 Pengatur, II/c
GURU MATA DIKLAT / K E L A S
NO PANGKAT / GOL.RUANG MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR
55 Aripto M. To'a, S.Pd Guru Honor Sekolah P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2

56 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Kontrak Daerah I PA 2 2 2 2 2

57 Irmawati S.Anwar,S.Pd Guru Honoh Sekolah Sejarah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58 Sry Masni, S.Pd Guru Honoh Sekolah Fisika 2 2

59 Abd.Djalil Sabunge,S.Kom Guru Kontrak Daerah Paket Keahlian TKJ 2 2

60 Emil Salim, A.Md Guru Kontrak Daerah Paket Keahlian TKJ 2 2

61 Erni Ibrahim, A.Md Guru Kontrak Daerah Paket keahlian Busana 6


Kajur Busana Butik
62 Agus Priyanti Guru Kontrak Daerah Paket keahlian Busana 5

63 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honoh Sekolah I PA 2 2 2 2 2 2 2 2

64 Sitti N.Adam, A.Mds Guru Honoh Sekolah Paket Keahlian Perhotelan 3 3

65 Nur Umaiyah, A.Md.Par Guru Honoh Sekolah Paket Keahlian Perhotelan 2 2


Muatan Lokal 2 2
66 Fitriani Dj.Samah, S.Pd Guru Kontrak Daerah Kewirausahaan 2 2 2 2

67 Parluhutan Tampubolon Guru Kontrak Daerah KKPI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

68 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honoh Sekolah Seni Budaya 1 1 1 1 1 1 1 1

69 Agus Abjulu Guru Honoh Sekolah Seni Budaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70 Nurfika, S.Si Guru Honoh Sekolah Muatan Lokal 2 2


Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 422.05/06.67/Kasek
Tanggal : 02 Januari 2013

Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TB TKJ AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1 TKJ2

8
4 4 8
4 4 4 4 4 20
20
3 3 3 15
15
4 4 12
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
17
3 3 3 24
24
2 2 2 2 2 2 2 24
24
2 2 2 2 2 16
16
3 3 18
24
2 2 6
2 2 12
12
2 2 2 2 2 2 2 24
24
4 4 24
24
3 3 24
24
3 3 3 3 3 24
24
3 3 3 3 27
27
27
4 4 24
24
3 3 3 24
24
4 4 28
24

2 2 2 21
21
4 4 24
24
3 3 18
18
4 4 4 27
27
4 4 16
32
16
4 4 4 24
24
2 2 2 12
12
Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TB TKJ AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1 TKJ2
2 12
12
4 4 20
20
2 2 2 10
10
2 2 12
12
2 2 2 2 2 2 22
22
4 32
32
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
17
2 2 2 14
14
1 1 21
21
2 2 2 18
18
2 2 2 2 2 2 24
24
2 2 2 27
27
2 2 12
28
1 1 16
2 2 2 2 22
22

2 2 2 18
18
4 16
16
2 2 12
12
2 2 2 2 22
22
4 4 16
16
2 2 2 2 2 16
16
2 2 2 14
14
2 2 2 2 2 2 22
22
2 2 12
20
8
2 2 2 2 2 24
24
4 4 4 4 28
28
4 4 20
20
6 6 24
24
Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TB TKJ AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR1 PR2 TB TKJ1 TKJ2
18
18
2 2 2 2 2 20
20
1 1 16
16
2 2 2 10
10
2 2 2 10
10
2 2 2 10
10
6 6 18
18
5 5 15
15
2 2 2 22
22
3 3 12
12
2 2 8
16
2 2 8
2 2 12
12
2 2 2 2 26
26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
22
11
11
2 2 2 10
10
Kepala SMK Negeri 1 Biau

SOFYA Us. HENTU, S.Pd


NIP. 19691104 199802 2 002
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
NO PANGKAT/ GOL.RUANG MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR
1 Edy Akas, S.Ag.,M.Pd Kepala Sekolah BP /BK
19750901 200312 1 004 Penata Tkt.I, III/d Bahasa Indonesia
2 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum Matematika
19690616 199503 1 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
3 Herman Binol, S.Pd Wakasek Kesiswaan Sejarah 1 1 1 1
19730527 200012 1 003 Pembina,IV/a
4 Edy Ibrahim, S.Pd Wakasek . Humas/DUDI Kimia 3 3
19750901 200312 1 004 Penata, III/c
5 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Wakasek Sar-Pras Bahasa Inggris 4 4 4
19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
6 Muhtar J. Masioea, S.Pd Kajur Akuntansi Paket Keahlian Akuntansi 2 2 2 2
19790623 200604 1 012 Penata, III/c
7 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Adm. Perkantoran Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 2 2 2
19780928 200502 2 004 Penata, III/c
8 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Kajur Pemasaran Paket Keahlian Pemasaran 3 3 3 3
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a
9 Fandi Suma,A.Md.Par.S.Pd Kajur Akm. Perhotelan Paket Keahlian Perhotelan 6 6
19780224 200701 1 013 Pengatur, II/c Muatan Lokal 2 2
10 Erni Ibrahim, A.Md Guru Kontrak Daerah Paket keahlian Busana 4
Kajur Busana Butik
11 Suleman Talanggai,S.Pd Kajur T K J KKPI 2 2 2 2
19811127 201101 1 006 Penata Muda, III/a
12 Dra. Asipah Pusadan Guru Pend. Agama Islam 2 2 2
19580131 198803 2 001 Pembina. IV/a
13 Drs. Darwin M. Dangari Guru P P Kn
19630323 199003 1 014 Pembina, IV/a
14 Dra. Risnawati Maloho Guru Paket Keahlian Pemasaran 4 4 4 4
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a
15 Dra. Laila Jarbo Guru P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
16 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru Matematika
19740603 200212 2 006 Penata Tkt.I, III/d
17 Ratna Batalipu, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3 3
19790630 200212 2 003 Penata Tkt.I, III/d
18 Maryati Batalipu, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3 3
19720325 200003 2 005 Penata Tkt.I, III/d
19 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
19671208 200312 2 033 Penata Tkt.I, III/d
20 Masita, S.Pd.,M.Pkim Guru I PA 2 2 2 2 2
19760712 200502 2 004 Penata, III/c Fisika 2 2
21 Marlina Rasyid, S.Pd Guru Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 3 3 3
19781103 200604 2 018 Penata, III/c
22 Hapida AH. Tiro, SE Guru Paket Keahlian Akuntansi 3 3 3 3
19761214 200604 2 008 Penata, III/c Paket Keahlian Perhotelan 4
23 Soahidah Hafid, S.Pd Guru Paket Keahlian Akuntansi 4 4 4 4
19670616 199503 2 002 Penata, III/c
24 Moh.Sabran Naukoko,M.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4 4
19810511 200604 1 015 Penata, III/c
25 Abd. Haris, S.Ag Guru Pend. Agama Islam 2 2 2
19740615 200604 1 018 Penata, III/c
26 Ramlan, S.Pd Guru Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2
19650114 199003 1 005 Penata Muda Tkt.I,III/b Muatan Lokal 2 2 2 2 2 2
27 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru Pend. Agama Islam 2 2 2 2 2
19730427 200604 1 011 Penata Muda Tkt.I,III/b
28 Ellysa E. Baculu, S.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4 4
19800506 200804 2 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
NO PANGKAT/ GOL.RUANG MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR
29 Herlina Andimaka, S.Pd Guru Paket Keahlian Akuntansi 2 2 2 2
19830817 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
30 Zainun, S.Pd. I Guru Pend. Agama Islam 2 2 2 2
19781221 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
31 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru Paket Keahlian Pemasaran 2 2 2 2
19801219 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b Ekonomi 1 1 1 1
32 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru I PA 2 2 2 2 2
19810315 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
33 Yulianti Polioto, S.Pd Guru Paket Keaahlian Pemasaran 2 2 2 2
19810629 200903 2 003 Penata Muda Tkt.I,III/b Muatan Lokal 2 2 2 2
34 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru Penjasorkes 2 2 2 2 2 2 2
19811001 200903 1 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
35 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru Paket Keahlian Perkantoran 3 3 3 3 3 3
19811001 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
36 Saida, S.Pd Guru BP / BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19811010 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
37 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19820715 200903 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
38 Nismawati, S.Pd Guru Paket Keahlian Akuntansi
19821111 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
39 Mulyani, S.Pd Guru Penjasorkes 2 2 2 2 2 2 2
19830819 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
40 Sartika S. Minu, S.Pd Guru Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2
19830919 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
41 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 3 3 3
19840122 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
42 Dian Widjirahayu, S.Pd Guru P P Kn 2 2 2 2
19840416 200903 2 004 Penata Muda Tkt.I,III/b Sejarah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru Penjasorkes 2 2 2 2 2
19870913 201001 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
44 Musmuliyadi,S.Pd.M.Pmat Guru Matematika 4 4 4 4
19700520 200502 1 003 Penata Muda, III/a
45 Fadli Batalipu, S.Pd Guru Bahasa Inggris
19811004 200903 1 003 Penata Muda, III/a
46 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru Pend. Agama Islam 2 2 2 2
19780605 201001 1 011 Penata Muda, III/a
47 Fadly Djimad, S. Kom Guru Paket Keahlian TKJ 4 4
19841107 201001 1 013 Penata Muda, III/a
48 Fitriani, S.Kom.,M.Ak Guru KKPI 2 2 2 2 2 2
19820411 201101 2 006 Penata Muda, III/a
49 Kartini Usman, S.Pd Guru Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 2
19831229 201101 2 005 Penata Muda, III/a
50 Jaslan, S.Pd Guru Muatan Lokal 2 2 2 2
19840827 201101 1 011 Penata Muda, III/a
51 Julia Nopraanggraini, S.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4 4 4
19860703 201101 2 012 Penata Muda, III/a
52 Abdiyah, S.Pd Guru Matematika 4 4 4 4 4
19880313 201101 2 010 Penata Muda, III/a
53 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru Bahasa Inggris 4 4 4
19880710 201101 2 012 Penata Muda, III/a
54 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Kontrak Daerah I PA 2 2 2

55 Abd.Djalil Sabunge,S.Kom Guru Kontrak Daerah Paket Keahlian TKJ 2 2


KKPI 2 2 2
56 Emil Salim, A.Md Guru Kontrak Daerah Muatan Lokal 2 2
KKPI
57 Parluhutan Tampubolon Guru Kontrak Daerah KKPI 2 2 2 2 2 2

58 Fitriani Dj.Samah, S.Pd Guru Kontrak Daerah Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2


GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
NO PANGKAT/ GOL.RUANG MATA DIKLAT I (SATU) II (DUA)
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR
59 Agus Priyanti Guru Kontrak Daerah Paket keahlian Busana 3
Muatan Lokal 2
60 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honoh Sekolah I PA 2 2 2 2 2 2

61 Aripto M. To'a, S.Pd Guru Honor Sekolah P P Kn 2 2 2 2


Sejarah 1 1 1 1
62 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honoh Sekolah Seni Budaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63 Dimiani, S.Pd Guru Honoh Sekolah Matematika 4 4 4 4 4

64 Liskawati A. Matoka, S.Pd Guru Honoh Sekolah BP / BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65 Nurumayah, A.Md.Par Guru Honor Sekolah Paket Keahlian Pariwisata 5 5

66 Supandi T. Angio, S.Pd Guru Honoh Sekolah Matematika 4 4 4 4 4

67 Maryam J. Mahadali, S.Pd Guru Honoh Sekolah Paket Keahlian Busana 4


Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 820.04/07.76/Kasek
Tanggal : 02 Januari 2014

Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ

6
3 3 6
4 4 4 4 4 4 24
24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
16
3 3 3 15
15
4 4 4 24
24
2 2 12
12
3 3 3 21
21
3 3 18
18
6 18
24
2 6
4 4 12
12
2 2 12
12
2 2 2 2 2 16
16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
20
4 4 24
24
2 24
24
4 4 8
8
3 3 3 30
30
3 3 3 30
30
3 3 3 3 3 30
30
2 2 14
24
2 2 2 10
3 3 3 24
24
3 3 18
22
4
4 4 24
24
4 4 4 28
28
2 2 2 12
12
6
24
2 2 2 18
2 12
12
4 4 24
24
Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ
2 2 12
12
2 2 12
12
2 2 12
24
1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 2 2 2 2 20
20
2 2 12
24
2 2 12
2 2 2 2 22
22
2 2 2 24
24
1 1 1 22
22
1 1 1 1 1 20
20

2 2 2 20
20
2 2 2 2 2 2 24
24
3 3 3 24
24
2 2 12
24
1 12
2 2 2 2 2 2 22
22
4 4 4 28
28
2 2 12
12
4 4 4 20
20
2 2 2 2 2 2 24
24
2 2 2 2 2 24
24
2 2 12
12
4 24
24
4 4 28
28
4 4 4 4 28
28
2 2 2 2 2 16
16
2 2 2 10
16
6
2 2 2 10
16
2 2 2 6
2 2 16
16
2 2 16
16
Jumlah
III (TIGA) Total
Jam
TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ
3 3 9
15
2 2 6
2 14
14
8
12
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32
32
20
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32
32
5 15
15
20
20
4 4 12
12

Kepala SMK Negeri 1 Biau

EDY AKAS, S.Ag.,M.Pd


NIP. 19750901 200312 1 004
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH) XI (SEBELAS)
GOL.RUANG
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2
1 Edy Akas, S.Ag.,M.Pd Kepala Sekolah BP /BK
19750901 200312 1 004 Penata Tkt.I, III/d A3. Bahasa Indonesia
2 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum A4. Matematika
19690616 199503 1 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
3 Edy Ibrahim, S.Pd Wakasek Kesiswaan B7. Kimia
19750901 200312 1 004 Penata, III/c C1A. IPA Terapan 2 2
4 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Wakasek Sar-Pras A6. Bahasa Inggris
19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
5 Muhtar J. Masioea, S.Pd Wakasek . Humas/DUDI P1. Paket Keahlian Akuntansi
19790623 200604 1 012 Penata, III/c C3C. Komputer Akuntansi 6
6 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Adm. Perkantoran C1B. Pengantar Adm.Perkantoran 2 2 2 2 2 2
19780928 200502 2 004 Penata, III/c
7 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Kajur Pemasaran P3. Paket Keahlian Pemasaran
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a C3B. Peng. Pemasaran Langsung 6 6
8 Fandi Suma,A.Md.Par.S.Pd Kajur Akm. Perhotelan P4. Paket Keahlian Perhotelan
19780224 200701 1 013 Panata Muda, III/a B8. Muatan Lokal
C1B. Pengantar Pariwisata 2 2
C2C. Industri Perhotelan 4
C2D. Public Relation 7
C3A. Kantor Depan
C3C. Binatu
9 Erni Ibrahim, A.Md Kajur Busana Butik P5. Paket keahlian Busana Butik
Guru Kontrak Daerah C3B. Desain Busana
C3D. Pembuatan Busana (Industri)
C2B. Dasar Teknologi Menjahit 7
10 Suleman Talanggai,S.Pd Kajur T K J B4. K K P I
19811127 201101 1 006 Penata Muda, III/a C2A. Simulasi Digital 3 3
C2D. Jaringan Dasar 4 4
11 Hapida AH. Tiro, SE Kajur Akuntansi P1. Paket Keahlian Akuntansi
19761214 200604 2 008 Penata, III/c C3C. Komputer Akuntansi 6
C3B. Akuntansi Keuangan 4
12 Dra. Asipah Pusadan Guru A1. Pend. Agama & Budi Pekerti
19580131 198803 2 001 Pembina. IV/a
13 Drs. Darwin M. Dangari Guru A2. P P Kn 2 2
19630323 199003 1 014 Pembina, IV/a
14 Dra. Risnawati Maloho Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a C3A. Pengelolaan Bisnis Ritel 6 6
C2A. Analisa dan Riset Pasar 3 3
C2B. Perencanaan Pemasaran 3 3
15 Dra. Laila Jarbo Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
16 Herman A. Binol, S.Pd Guru A5. Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 2
19730527 200012 1 003 Pembina, IV/a
17 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru A4. Matematika 4 4
19740603 200212 2 006 Penata Tkt.I, III/d
18 Ratna Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4
19790630 200212 2 003 Penata Tkt.I, III/d
19 Maryati Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4
19720325 200003 2 005 Penata Tkt.I, III/d
20 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4
19671208 200312 2 033 Penata Tkt.I, III/d
21 Masita, S.Pd.,M.Pkim Guru B5. I P A
19760712 200502 2 004 Penata, III/c B6. Fisika 2 2
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH) XI (SEBELAS)
GOL.RUANG
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2
22 Marlina Rasyid, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19781103 200604 2 018 Penata, III/c C2D. Kearsipan 2 2 2
C3D. Adm.Humas & Keprotokolan 5 5 5
23 Soahidah Hafid, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi
19670616 199503 2 002 Penata, III/c C2B. Etika Profesi 3 3
C3A. Akun. Perusahaan Dagang 4 4
C1C. Pengantar Akuntansi 2 2
24 Moh.Sabran Naukoko,M.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2
19810511 200604 1 015 Penata, III/c
25 Abd. Haris, S.Ag Guru A1. Pend. Agama & Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
19740615 200604 1 018 Penata, III/c
26 Ramlan, S.Pd Guru C2C. Korespondensi 5 5 5
19650114 199003 1 005 Penata Muda Tkt.I,III/b B8. Muatan Lokal
C3A. Administrasi Kepegawaian 2 2 2
C1B. Pengantar Adm.Perkantoran 2 2
27 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru A1. Pend. Agama & Budi Pekerti 3 3 3 3 3
19730427 200604 1 011 Penata Muda Tkt.I,III/b
28 Ellysa E. Baculu, S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2
19800506 200804 2 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
29 Herlina Andimaka, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi
19830817 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b C2D. Spreadsheet 6 6
C3E. Administrasi Pajak 2
C1C. Pengantar Akuntansi
30 Zainun, S.Pd. I Guru A1. Pend. Agama & Budi Pekerti 3 3 3 3
19781221 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
31 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran
19801219 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b C1A. Pengantar Ekon.dan Bisnis 2 2 2 2 2 2
C3B. Peng. Pemasaran Langsung 3 3
C2E. Pemasaran On Line 4 4
32 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru B5. I P A
19810315 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b
33 Yulianti Polioto, S.Pd Guru P3. Paket Keaahlian Pemasaran
19810629 200903 2 003 Penata Muda Tkt.I,III/b B8. Muatan Lokal
C3A. Pengelolaan Bisnis Ritel 3 3
C2C. Peng. Usaha Pemasaran 4 4
C2D. Strategi Pemasaran 4 4
34 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru B3. Penjasorkes 3 3 3 3 3 3
19811001 200903 1 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
35 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19811001 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b C2B. Otomatisasi Perkantoran 3 3 3
C3B. Administrasi Keuangan 4 4 4
C1B. Pengantar Adm.Perkantoran 2
36 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru A5. Ekonomi
19820715 200903 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b C1A. Pengantar Ekon.dan Bisnis 2 2 2 2 2 2 2 2
37 Nismawati, S.Pd Guru C3B. Akuntansi Keuangan 6 2
19821111 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b C1C. Pengantar Akuntansi 2 2 2
38 Mulyani, S.Pd Guru B3. Penjasorkes 3 3 3 3 3 3
19830819 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
39 Sartika S. Minu, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19830919 200903 2 001 Penata Muda Tkt.I,III/b C1B. Pengantar Adm.Perkantoran 2 2 2
C2D. Kearsipan 2 2 2
C3A. Administrasi Kepegawaian 3 3 3
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH) XI (SEBELAS)
GOL.RUANG
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2
40 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19840122 200903 2 002 Penata Muda Tkt.I,III/b C1B. Pengantar Adm.Perkantoran 2 2
C2B. Otomatisasi Perkantoran 3 3 3
C3C. Administrasi Sar-Pras 4 4 4
41 Dian Widjirahayu, S.Pd Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2 2
19840416 200903 2 004 Penata Muda Tkt.I,III/b A5. Sejarah Indonesia 2 2 2 2
42 Jusnawati, S.Pd Guru CIC. Pengantar Akuntansi 2 2 2 2 2 2 2 2
19850201 201001 2 005 Penata Muda Tkt.I,III/b C3E. Administrasi Pajak 2
43 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru B3. Penjasorkes 3 3 3 3 3 3
19870913 201001 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
44 Musmuliyadi,S.Pd.M.Pmat Guru A4. Matematika 4 4 4 4 4 4 4
19700520 200502 1 003 Penata Muda, III/a
45 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru A1. Pend. Agama & Budi Pekerti 3 3 3
19780605 201001 1 011 Penata Muda, III/a
46 Fadly Djimad, S. Kom Guru P6. Paket Keahlian TKJ
19841107 201001 1 013 Penata Muda, III/a C2C. Sistem Operasi 3 3
C3D. Administrasi Server
C2A. Simulasi Digital 3 3 3
47 Fitriani, S.Kom.,M.Ak Guru B4. K K P I
19820411 201101 2 006 Penata Muda, III/a C1C. Sistem Komputer 2 2
C3B. Komunikasi Data
48 Kartini Usman, S.Pd Guru B2. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2
19831229 201101 2 005 Penata Muda, III/a
49 Jaslan, S.Pd Guru B8. Muatan Lokal
19840827 201101 1 011 Penata Muda, III/a CIC. Pengantar Akuntansi 2
C2C. Dasar - dasar Perbankan 6 6
50 Julia Nopraanggraini, S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 2 2
19860703 201101 2 012 Penata Muda, III/a
51 Abdiyah, S.Pd Guru A4. Matematika 4 4 4 4 4
19880313 201101 2 010 Penata Muda, III/a
52 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 2 2 2 2
19880710 201101 2 012 Penata Muda, III/a
53 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Kontrak Daerah B5. I P A

54 Abd.Djalil Sabunge,S.Kom Guru Kontrak Daerah P6. Paket Keahlian TKJ


C1B. Pemrograman Dasar 2 2
C2A. Simulasi Digital 3
C3C. Sistem Operasi Jaringan
55 Emil Salim, A.Md Guru Kontrak Daerah B8. Muatan Lokal
B4. K K P I
C2E. Pemrograman Web 4 4
C2A. Simulasi Digital 3
C3A. Komputer Terapan
56 Parluhutan Tampubolon Guru Kontrak Daerah B4. K K P I
C2B. Perakitan Komputer 4 4
C3E. Rancang Bangun Jaringan
C2A. Simulasi Digital 3 3
57 Fitriani Dj.Samah, S.Pd Guru Kontrak Daerah B2. Prakarya dan Kaewirausahaan 2 2 2 2 2 2

58 Agus Priyanti Guru Kontrak Daerah P5. Paket keahlian Busana


B8. Muatan Lokal
C3C. Pembuatan Pola
C3D. Pembuatan Busana (Industri)
C2E. Tekstil 3
C2C. Dasar Pola 4
C2D. Dasar Desain 3
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH) XI (SEBELAS)
GOL.RUANG
NIP
AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2
59 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honoh Sekolah B2. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2

60 Aripto M. To'a, S.Pd Guru Honor Sekolah A2. P P Kn


A5. Sejarah Indonesia 2 2 2 2
61 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honoh Sekolah B1. Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

62 Dimiani, S.Pd Guru Honoh Sekolah A4. Matematika 4 4 4 4

63 Liskawati A. Matoka, S.Pd Guru Honoh Sekolah B9. BP / BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 Dewi Christina M, S.Pd Guru Honoh Sekolah A5. Sejarah Indonesia 2 2 2

65 Nurumayah, A.Md.Par Guru Honor Sekolah P4. Paket Keahlian Pariwisata


C2B. Sanitasi Hygiene dan K3 6
C3B. Tata Graha
66 Maryam J. Mahadali, S.Pd Guru Honoh Sekolah P5. Paket Keahlian Busana
B1. Seni Budaya 2 2 2 2
Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 820.04/08.82/Kasek
Tanggal : 14 Juli 2014

S
Jumlah
S) XII (DUA BELAS) Total
Jam
PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2

6
3 3 6
4 4 4 4 4 20
20
3 3 6
14
2 2 8
4 4 4 12
12
6 6
12
6
12
12
3 3 6
18
12
5 5
2 2
2 2 8
4 38
7
8 8
4 4
4 4
3 3
21
7 7
7
2 2 4
6 18
8
6 6
6 16
4
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
28
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
28
4 4 8
12
32
6
6
2 2 24
24
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
27
4 4 4 4 24
24
4 3 3 3 37
37
4 3 3 3 37
37
4 4 3 3 3 41
41
2 2
14
2 2 2 2 12
S
Jumlah
S) XII (DUA BELAS) Total
Jam
PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2
3 3 3 9
6 30
15
3 3 6
6
24
8
4
4 4 4 24
24
18
18
15
2 2 2 6
31
6
4
3 18
18
4 4 20
20
2 2 4
12
18
2

12
12
2 2 4
12
30
6
8
2 2 2 2 2 10
10
2 2 4
2 2 4
6 30
8
8
3 2 2 2 2 2 31
31
3 3 3 9
9
32
12
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
27
16
8
14
6
3 3 2 2 28
28
3 3 3 9
6
30
6
9
S
Jumlah
S) XII (DUA BELAS) Total
Jam
PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2
2 2 2 6
4
31
9
12
12
24
2 2 12
16
18
2
3 2 2 2 2 29
29
4 4 36
36
3 12
12
4 4 8
6
31
4 4 8
9
2 2 2 6
2 2 8 22
4 4 8
2 2 2 2 2 2 24
24
2 2 4
2 18
12
2 2 4 12
12
4 4 28
28
2 2 4 4 20
20
2 2 2 2 2 10
10
2 2 4
2 2 8
23
3
4 4 8
2 2 4
2 2 2 6
8 25
3
2 2 4
2 2 2 6
8
28
4 4 8
6
2 2 2 2 20
20
3 3
2 2
4 4
6 6 25
3
4
3
S
Jumlah
S) XII (DUA BELAS) Total
Jam
PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2
2 2 2 2 2 22
22
2 2
12
2 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
39
4 4 24
24
11
11
6
6
6 6
6 20
8 8
4 4
20
2 2 2 2 16

Kepala SMK Negeri 1 Biau

EDY AKAS, S.Ag.,M.Pd


NIP. 19750901 200312 1 004
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH) XI (SEBELAS)
GOL.RUANG
NIP AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 KP1 KP2 FR1 FR2 AK1 AK2 AP1 AP2
1 Edy Akas, S.Ag.,M.Pd Kepala Sekolah A10. BP/BK
19750901 200312 1 004 Pembina, IV/a N3. Bahasa Indonesia 3 3
2 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum A1. Matematika
19690616 199503 1 004 Penata, III/c
3 Edy Ibrahim, S.Pd Wakasek Kesiswaan A8. Kimia 2 2
19780714 200502 1 002 Penata, III/c
4 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Wakasek Sar-Pras A2. Bahasa Inggris 4 4
19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
5 Muhtar J. Masioea, S.Pd Wakasek.Humas/DUDI P1. Paket Keahlian Akuntansi 2 2
19790623 200604 1 012 Penata, III/c
6 Suleman Talanggai,S.Pd Kajur T K J A3. K K P I 2 2 2 2
19811127 201101 1 006 Penata Muda, III/a
7 Ellysa E. Baculu, S.Pd Kajur Keperawatan A2. Bahasa Inggris 4 4 4 4
19800506 200804 2 003 Penata, III/c
8 Masita, S.Pd.,M.Pkim Kajur Farmasi A7. Fisika 2 2
19760712 200502 2 004 Penata, III/c A8. Kima 2 2 2 2
A10. Muatan Lokal 2 2
9 Moh.Sabran N, S.Pd.,M.Pd Kajur Perhotelan A2. Bahasa Inggris 4 4
19810511 200604 1 015 Penata, III/c
10 Herman A. Binol, S.Pd Guru A5. IPS Sejarah 1 1 1 1
19730527 200012 1 003 Pembina, IV/a
11 Hapida AH. Tiro, SE Kajur Akuntansi P1. Paket Keahlian Akuntansi 3 3
19761214 200604 2 008 Penata, III/c
12 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Adm.Perkantoran P2. Paket Keahlian Perkantoran 2 2
19780928 200502 2 004 Penata, III/c
13 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Kajur Pemasaran P3. Paket Keahlian Pemasaran 3 3
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a
14 Dra. Asipah Pusadan Guru N1. Pendidikan Agama Islam 2 2
19580131 198803 2 001 Pembina. IV/a
15 Hi. Rikitan Maruka, S.Ag Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran 4 4 4
19570514 198602 1 001 Pembina, IV/a
16 Drs. Darwin M. Dangari Guru N2. P P Kn 2 2
19630323 199003 1 014 Pembina, IV/a
17 Dra. Risnawati Maloho Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran 3 3
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a A5. IPS Ekonomi
18 Dra. Laila Jarbo Guru N2. P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
19 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru A1. Matematika 3 3 3 3 3 3 3
19740603 200212 2 006 Pembina, IV/a
20 Ratna Batalipu, S.Pd Guru N3. Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3 3
19790630 200212 2 003 Pembina, IV/a
21 Maryati Batalipu, S.Pd Guru N3. Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3 3
19720325 200003 2 005 Pembina, IV/a
22 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru N3. Bahasa Indonesia 3 3 3 3
19671208 200312 2 033 Penata Tkt.I, III/d
23 Marlina Rasyid, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 3 3
19781103 200604 2 018 Penata Tkt.I, III/d
24 Soahidah Hafid, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi 4 4 4 4
19670616 199503 2 002 Penata, III/c
25 Abd. Haris, S.Ag Guru N1. Pendidikan Agama Islam 2 2
19740615 200604 1 018 Penata, III/c
26 Ramlan, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19650114 199003 1 005 Penata Muda Tkt.I,III/b A10. Muatan Lokal 2 2 2 2 2
27 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru N1. Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2
19730427 200604 1 011 Penata Muda Tkt.I,III/b
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH) XI (SEBELAS)
GOL.RUANG
NIP AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 KP1 KP2 FR1 FR2 AK1 AK2 AP1 AP2
28 Herlina Andimaka, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi 2 2 2 2
19830817 200903 2 002 Penata, III/c A4. Kewirausahaan
29 Zainun, S.Pd. I Guru N1. Pendidikan Agama Islam 2 2 2 2 2 2 2
19781221 200903 2 002 Penata, III/c
30 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran 3 3
19801219 200903 2 001 Penata, III/c A5. IPS Ekonomi 1 1 1 1
31 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru A6. IPA 2 2 2 2 2 2 2 2
19810315 200903 2 002 Penata, III/c
32 Yulianti Polioto, S.Pd Guru A4. Kewirausahaan 2 2
19810629 200903 2 003 Penata, III/c A10. Muatan Lokal 2 2
33 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru N4. Penjaskes 2 2 2 2 2
19811001 200903 1 003 Penata, III/c
34 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 4 4
19811001 200903 2 002 Penata, III/c
35 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran 3 3
19820715 200903 1 001 Penata, III/c A5. IPS Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Nismawati, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi 4 4
19821111 200903 2 001 Penata, III/c
37 Sartika S. Minu, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2
19830919 200903 2 001 Penata, III/c A4. Kewirausahaan 2 2 2 2 2
38 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran 2 2 2 4 4
19840122 200903 2 002 Penata, III/c
39 Dian Widjirahayu, S.Pd Guru N2. P P Kn 2 2 2 2 2
19840416 200903 2 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
40 Jusnawati, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi 2 2 2
19850201 201001 2 005 Penata Muda Tkt.I,III/b A4. Kewirausahaan 2 2 2 2
41 Noldi, S.Pd Guru N4. Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Penata Muda Tkt.I,III/b
42 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru N4. Penjaskes 2 2 2 2
19870913 201001 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
43 Musmuliyadi,S.Pd.M.Pmat Guru A1. Matematika 3 3 3 3
19700520 200502 1 003 Penata Muda, III/a
44 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru N1. Pendidikan Agama Islam 2 2 2
19780605 201001 1 011 Penata Muda, III/a
45 Fadly Djimad, S. Kom Guru P6. Paket Keahlian TKJ 4 4
19841107 201001 1 013 Penata Muda, III/a
46 Fitriani, S.Kom.,M.Ak Guru A3. K K P I 2 2 2 2 2
19820411 201101 2 006 Penata Muda, III/a A4. Kewirausahaan 2 2
47 Kartini Usman, S.Pd Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran
19831229 201101 2 005 Penata Muda, III/a A4. Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2
48 Jaslan, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi 2
19840827 201101 1 011 Penata Muda, III/a A10. Muatan Lokal 2 2 2 2
49 Julia Nopraanggraini, S.Pd Guru A2. Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 4
19860703 201101 2 012 Penata Muda, III/a
50 Abdiyah, S.Pd Guru A1. Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3
19880313 201101 2 010 Penata Muda, III/a
51 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru A2. Bahasa Inggris 4 4 4 4
19880710 201101 2 012 Penata Muda, III/a
52 Fandi Suma,A.Md.Par.S.Pd Kajur Akm. PerhotelanP4. Paket Keahlian Perhotelan 6
19780224 200701 1 013 Panata Muda, III/aA10. Muatan Lokal 2
53 Parluhutan Tampubolon Guru Kontrak DaerahP6. Paket Keahlian TKJ
A3. K K P I 2 2 2 2 2 2
54 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Kontrak Daerah A6. IPA 2 2 2 2 2 2

55 Abd.Djalil Sabunge,S.Kom Guru Kontrak Daerah P6. Paket Keahlian TKJ 4 4

56 Emil Salim, A.Md Guru Kontrak Daerah A3. K K P I 2 2 2 2


A10. Muatan Lokal 2 2
57 Erni Ibrahim, S.Pd Guru Kontrak Daerah P5. Paket Kahlian Busana Butik 8
GURU MATA DIKLAT/ K E L A S
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH) XI (SEBELAS)
GOL.RUANG
NIP AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN1 PN2 PR TB TKJ1 TKJ2 KP1 KP2 FR1 FR2 AK1 AK2 AP1 AP2
58 Agus Priyanti Guru Kontrak Daerah P5. Paket Kahlian Busana Butik 4
A10. Muatan Lokal 2
66 Indrawati, S.Kep.Ns Guru Kontrak Daerah P7. Paket Keahlian Keperawatan 3 3

67 Yurica S. Umar,S.Farm.Apt Guru Kontrak Daerah P8. Paket Keahlian Farmasi

59 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honor Sekolah A6. IPA 2 2 2 2 2


A9. Biologi 2 2 2 2
60 Aripto M. To'a, S.Pd Guru Honor Sekolah N2. P P Kn 2 2 2 2

61 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honor Sekolah N5. Seni Budaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 Liskawati A. Matoka, S.Pd Guru Honor Sekolah A11. BP/BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63 Dewi Christina M, S.Pd Guru Honor Sekolah A5. IPS Sejarah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 Nurummayah, A.Md Guru Kunjung P4. Paket Keahlian Perhotelan 6

66 Sudirman S.Po'o,Amd.Kep Guru Kunjung P7. Paket Keahlian Keperawatan 2 2


A10.Muatan Lokal 2 2
67 Indah Mayasari,S.Kep.Ns Guru Kunjung P7. Paket Keahlian Keperawatan 3 3

69 Sulastri, S.Farm.,Apt Guru Kunjung P8. Paket Keahlian Farmasi 3 3

70 Marwana, S.Farm.,Apt Guru Kunjung P8. Paket Keahlian Farmasi 2 2

71 Norma I. Kasad, S.Farm Guru Kunjung P8. Paket Keahlian Farmasi 3 3


Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 820.04/ 09.96/Kasek
Tanggal : 04 Januari 2016

Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
AP3 PN PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN PR TB TKJ1 TKJ2

6
6
3 3 3 3 3 3 3 3 24
24
2 2 2 2 12
12
4 4 4 4 24
24
4 4 12
12
2 2 2 2 16
16
4 4 24
24
2 2 2 2 12
8 24
4
4 4 4 4 4 28
28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15
3 3 12
12
2 3 3 3 15
15
3 3 12
12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
24
12
12
12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
24
4 4 14
24
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 2 2 2 24
24
3 3 27
27
3 3 3 3 33
33
3 3 3 3 3 33
33
3 3 3 3 3 3 3 33
33
3 3 3 3 24
24
4 4 24
24
2 2 2 2 12
12
2 2 2 6
24
2 2 2 2 18
10
10
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
AP3 PN PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN PR TB TKJ1 TKJ2
8
12
2 2 4
14
14
4 4 14
24
1 1 1 1 1 1 10
2 2 2 2 2 26
26
2 2 8
16
2 2 8
2 2 2 2 2 2 2 24
24
4 3 3 3 27
27
3 9
24
15
3 3 14
14
6
24
2 2 2 2 18
4 3 3 3 27
27
2 2 14
14
6
14
8
2 22
22
2 2 2 2 2 2 2 2 24
24
3 3 3 3 3 27
27
2 2 10
10
10
5 5 4 4 26
26
2 2 2 2 18
26
2 2 8
2 2
26
2 2 2 2 2 2 24
2
14
2 2 12
4 32
32
3 27
27
4 4 4 4 32
32
7 8 21
27
2 2 6
2 2 4
26
2 2 2 2 2 22
2 2 2 2 2 2 2 26
26
4 4 4 4 24
24
2 2 2 14
26
2 2 2 2 12
8 8 24
24
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
AP3 PN PR TB TKJ1 TKJ2 AK1 AK2 AP1 AP2 AP3 PN PR TB TKJ1 TKJ2
5 6 15
21
2 2 6
6
6
0
4
2 2 2 2 18
26
8
8
8
1 1 1 1 1 1 25
25
15
15
1 1 1 1 1 20
20
5 6 17
17
4
8
4
6
6
6
6
4
4
6
6

Kepala SMK Negeri 1 Biau


EDY AKAS, S.Ag.,M.Pd
NIP. 19750901 200312 1 004
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1
1 Edy Akas, S.Ag.,M.Pd Kepala Sekolah A10. BP/BK
19750901 200312 1 004 Pembina, IV/a N3. Bahasa Indonesia
2 Ratna Batalipu, S.Pd Guru N3. Bahasa Indonesia 3 3 3 3 3
19790630 200212 2 003 Pembina, IV/a
3 Maryati Batalipu, S.Pd Guru N3. Bahasa Indonesia 3 3 3
19720325 200003 2 005 Pembina, IV/a
4 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru N3. Bahasa Indonesia 3 3 3 3
19671208 200312 2 033 Penata Tkt.I, III/d
5 Jamaludin, S.Pd Guru Honor Sekolah N3. Bahasa Indonesia 3 3 3 3

6 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum A1. Matematika


19690616 199503 1 004 Penata, III/c
7 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru A1. Matematika 4 4 4 4 4
19740603 200212 2 006 Pembina, IV/a
8 Abdiyah, S.Pd Guru A1. Matematika 4 4 4 4 4
19880313 201101 2 010 Penata Muda, III/a
9 Musmuliyadi,S.Pd.M.Pmat Guru A1. Matematika 4 4 4 4 4
19700520 200502 1 003 Penata Muda, III/a
10 Nuriyati Hamzah, S.Pd Guru Honor Sekolah A1. Matematika

11 Fitriani Karel, S.Pd Guru Honor Sekola A1. Matematika 4

12 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Wakasek Sar-Pras A2. Bahasa Inggris 3 3


19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
13 Ellysa E. Baculu, S.Pd Kajur Keperawatan A2. Bahasa Inggris 3 3 3 3 3
19800506 200804 2 003 Penata, III/c
14 Moh.Sabran N, S.Pd.,M.Pd Guru A2. Bahasa Inggris 3 3 3 3 3
19810511 200604 1 015 Penata, III/c
15 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru A2. Bahasa Inggris 3 3 3 3
19880710 201101 2 012 Penata Muda, III/a
16 Dra. Asipah Pusadan Kajur Tata Busana N1. Pendidikan Agama Islam
19580131 198803 2 001 Pembina. IV/a
17 Abd. Haris, S.Ag Guru N1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3 3 3
19740615 200604 1 018 Penata, III/c
18 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru N1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3 3
19730427 200604 1 011 Penata Muda Tkt.I,III/b
19 Zainun, S.Pd. I Guru N1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3
19781221 200903 2 002 Penata, III/c
20 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru N1. Pendidikan Agama Islam 3
19780605 201001 1 011 Penata Muda, III/a
21 Drs. Darwin M. Dangari Wakasek Kesiswaan N2. P P Kn
19630323 199003 1 014 Pembina, IV/a
22 Dra. Laila Jarbo Guru N2. P P Kn 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
23 Dian Widjirahayu, S.Pd Guru N2. P P Kn 2 2 2 2 2
19840416 200903 2 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
24 Aripto M. To'a, S.Pd Guru Honor Sekolah N2. P P Kn 2 2 2 2 2 2
A5. IPS Sejarah 2 2 2 2
25 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru N4. Penjaskes 2 2 2 2 2 2
19811001 200903 1 003 Penata, III/c
26 Noldi, S.Pd Guru N4. Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2
19850204 200903 1 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
27 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru N4. Penjaskes 2 2 2
19870913 201001 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
28 Herman A. Binol, S.Pd Wakasel Humas/DUDI A5. IPS Sejarah
19730527 200012 1 003 Pembina, IV/a
29 Dewi Christina M, S.Pd Guru Honor Sekolah A5. IPS Sejarah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30 Edy Ibrahim, S.Pd Kajur Farmasi A8. Kimia


19780714 200502 1 002 Penata, III/c C1B. IPA Terapan 4 4
31 Masita, S.Pd.,M.Pkim Guru A7. Fisika
19760712 200502 2 004 Penata, III/c C1B. Fisika 4 4 4
C1B. Kimia 2 2 2 2 2
32 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru A6. IPA
19810315 200903 2 002 Penata, III/c
33 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Kontrak Daerah A6. IPA
C1C. Fisika 2 2 2 2 2
34 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honor Sekolah A6. IPA
A9. Biologi
C1B. Biologi 2 2 2 2 2
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1
35 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honor Sekolah N5. Seni Budaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36 Fadly Djimad, S. Kom Kajur TKJ P6. Paket Keahlian TKJ


19841107 201001 1 013 Penata Muda, III/a C1A. Simulasi Digital 3 3 3 3 3 3 3
C2B. Pemrograman Dasar 3 3 3
37 Suleman Talanggai,S.Pd Guru C1A. Simulasi Digital 3 3
19811127 201101 1 006 Penata Muda, III/a C2A. Komp. & Jaringan Dasar 10 10 10
38 Fitriani, S.Kom.,M.Ak Guru A3. K K P I
19820411 201101 2 006 Penata Muda, III/a C1C. Sistem Komputer 4 4 4
39 Abd.Djalil Sabunge,S.Kom Guru Kontrak Daerah P6. Paket Keahlian TKJ
A3. K K P I
40 Emil Salim, A.Md Guru Kontrak Daerah A3. K K P I
C1A. Simulasi Digital 3
C2C. Dasar Design Grafis 2 2 2
A10. Muatan Lokal
41 Hapida AH. Tiro, SE Kajur Akuntansi P1. Paket Keahlian Akuntansi
19761214 200604 2 008 Penata, III/c C2C. Pengantar Akuntansi 2
42 Soahidah Hafid, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi
19670616 199503 2 002 Penata, III/c C2B. Spreadsheet 4 4
C2C. Pengantar Akuntansi 2
43 Muhtar J. Masioea, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi
19790623 200604 1 012 Penata, III/c C2A. Etika Profesi 4 4
C2B. Spreadsheet 2 2
44 Nismawati, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntansi
19821111 200903 2 001 Penata, III/c C1A. Simulasi Digital 3
45 Herlina Andimaka, S.Pd Guru A4. Kewirausahaan
19830817 200903 2 002 Penata, III/c C2C. Pengantar Akuntansi 3 3
46 Jusnawati, S.Pd Guru P1. Paket Keahlian Akuntasi
19850201 201001 2 005 Penata Muda Tkt.I,III/b A4. Kewirausahaan
C2C. Pengantar Akuntansi 2 2
47 Jaslan, S.Pd Guru A10. Muatan Lokal
19840827 201101 1 011 Penata Muda, III/a C1A. Simulasi Digital 3
C2C. Pengantar Akuntansi 2 2
48 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Adm.Perkantoran P2. Paket Keahlian Perkantoran
19780928 200502 2 004 Penata, III/c C2A.Otomatisasi Perkantoran 3 3 3
49 Hi. Rikitan Maruka, S.Ag Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19570514 198602 1 001 Pembina, IV/a C2C. Kearsipan 4 4 4
50 Marlina Rasyid, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19781103 200604 2 018 Penata Tkt.I, III/d C2B. Korespondensi 3 3 3
51 Ramlan, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19650114 199003 1 005 Penata Muda Tkt.I,III/b C1A.Simulasi Digital 3 3 3
A10. Muatan Lokal
52 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19811001 200903 2 002 Penata, III/c C2C. Kearsipan 2 2 2
C2A.Otomatisasi Perkantoran 3 3 3
53 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19840122 200903 2 002 Penata, III/c A4. Kewirausahaan
C1C.Administrasi Umum 2
C2B. Korespondensi 4 4 4
54 Sartika S. Minu, S.Pd Guru P2. Paket Keahlian Perkantoran
19830919 200903 2 001 Penata, III/c C1C.Administrasi Umum 2 2 2 2 2
A4. Kewirausahaan
55 Dra. Risnawati Maloho Kajur Pemasaran P3. Paket Keahlian Pemasaran
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a A5. IPS Ekonomi
C2A. Marketing 3
56 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a C2B. Perencanaan Bisnis 3
C2C. Pemasaran On-Line 4
57 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran
19820715 200903 1 001 Penata, III/c C1A. Simulasi Digital 3
C2C. Pemasaran On-Line 3
58 Yulianti Polioto, S.Pd Guru A10. Muatan Lokal
19810629 200903 2 003 Penata, III/c C1B. Ekonomi Bisnis 2 2 2 2 2 2
C2A. Marketing 3
59 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru P3. Paket Keahlian Pemasaran
A5. IPS Ekonomi
C2B. Perencanaan Bisnis 3
60 Kartini Usman, S.Pd Guru A4. Kewirausahaan
19831229 201101 2 005 Penata Muda, III/a
61 Fandi Suma,A.Md.Par.S.Pd Guru P4. Paket Keahlian Perhotelan
19780224 200701 1 013 Panata Muda, III/a A10. Muatan Lokal
C1C. Kepariwisataan 2 2
C2A. Komunikasi Industri Perhotelan 5
62 Nurummayah, A.md.Par Guru Kunjung P4. Paket Keahlian Perhotelan
C2C. Tata Graha 4
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1
63 Fidyaningsih, Amd.Par Guru Honor Sekolah P4. Paket Keahlian Perhotelan
C2B. Sanitasi,Hygiene dan K3 4
C2C. Tata Graha 4
64 Erni Ibrahim, S.Pd Guru Kontrak Daerah P5. Paket Kahlian Busana Butik
C2D. Dasar Teknologi Menjahit 7
65 Agus Priyanti Guru Kontrak Daerah P5. Paket Kahlian Busana Butik
C2C. Dasar Pola 4
A10. Muatan Lokal
66 Maryam J.Mahadali, S.Pd Guru Honor Sekolah P5. Paket Kahlian Busana Butik
C2A. Tekstil 2
N5. Seni Budaya 3 3
67 Tripurnamaningsih, S.Pd Guru Honor Sekolah P5. Paket Kahlian Busana Butik
C2B. Dasar Busana 4
68 Indrawati, S.Kep.Ns Guru Kontrak Daerah P7. Paket Keahlian Keperawatan
C2B. Anatomi dan Fisiologi 6 6 6
69 Sudirman S.Po'o,Amd.Kep Guru Kunjung P7. Paket Keahlian Keperawatan
C2C. Komunikasi keperawatan 5 5 5
A10.Muatan Lokal
70 Indah Mayasari,S.Kep.Ns Guru Kunjung P7. Paket Keahlian Keperawatan
C2A. Konsep Dasar Keperawatan 4 4 4
C2B. Anatomi dan Fisiologi 2 2 2
71 Sulastri, S.Farm.,Apt Guru Kunjung P8. Paket Keahlian Farmasi
C2A. Dasar-dasar Kefarmasian 5 5
C2C. K3 2 2
72 Marwana, S.Farm.,Apt Guru Kunjung P8. Paket Keahlian Farmasi
A10. Muatan Lokal
C2A. Dasar-dasar Kefarmasian 3 3
73 Norma I. Kasad, S.Farm Guru Kunjung P8. Paket Keahlian Farmasi
C2A. Dasar-dasar Kefarmasian 5 5
C2B. Perundang2an Kesehatan 2 2
Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 820.04/09.102/SMKN.1/I/2017
Tanggal : 05 Januari 2017

K E L A S
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Pn2 Tkj1 Tkj2 Kep1 Kep2 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2 Tkj1 Tkj2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn

3 3 3 3 3 3 3 3 39
39
3 3 3 3 3 3 3 30
30
3 3 3 3 3 3 3 33
33
3 3 3 3 24
24
4 4 4 4 4 4 24
24
4 4 4 32
32
4 4 4 4 36
36
4 4 4 4 36
36
4 4 4 4 4 20
20
4 4 4 4 20
20
4 4 4 4 4 4 4 34
34
4 4 4 4 31
31
4 4 4 4 4 4 4 43
43
3 4 4 4 4 4 4 4 43
43
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
24
2 2 2 24
24
2 2 2 2 23
23
2 2 16
16
3 2 2 2 2 14
14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
24
2 2 2 2 2 2 2 24
24
2 2 2 2 2 2 2 24
24
2 2 16
26
2 10
2 2 2 2 2 2 2 2 28
28
2 2 2 2 2 2 26
26
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
25
24
24
2 2 2 2 2 2 2 2 16
24
8
2 2 2 2 8
12 30
10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
26
2 2 2 2 2 2 2 2 16
26
10
2 2 2 2 8
26
2 2 2 2 8 26
10
K E L A S
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Pn2 Tkj1 Tkj2 Kep1 Kep2 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2 Tkj1 Tkj2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn
3 45
45
2 2 4
21 34
9
6
36
30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
36
12
6 6 9 9 30
36
2 2 2 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
3
37
6
2 2 2 2 8
3 3 4 10
12
2
3 3 4 4 14
8 24
2
4 4 4 12
8 24
4
5 5 10
13
3
2 2 2 2 8
14
6
2 2 4
2 2 2 2 8 16
4
2 2 2 2 8
3 15
4
2 2 2 2 2 2 12
21
9
2 2 2 2 2 2 12
24
12
2 2 2 3 3 3 15
24
9
2 2 2 6
9 27
2 2 2 2 2 2 12
2 2 2 2 2 2 12
6 27
9
2 2 2 6
2 2 2 6
28
2 4
12
2 2 2 2 2 2 12
10 28
2 2 2 6
3 3 3 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25
3 6
3 3 4 10
3 6 24
4 8
4 4 4 12
3 6 24
3 6
2 2 2 6
2 14 26
3 6
2 2 2 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 27
3 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
22
4 4 8
2 2 4
21
21
4
5
3 3 6
10
4
K E L A S
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Pn2 Tkj1 Tkj2 Kep1 Kep2 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2 Tkj1 Tkj2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn
5 6 11
4 19
4
2 6 8
15
7
5 2 7
4 15
2 2 4
2 2
2 25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5 3 8
12
4
3 3 6
24
18
2 2 4
15 23
2 2 4
3 3 6
12 24
6
3 3 6
10 20
4
3 3 6
2 2 4 16
6
2 2 4
10 18
4

Kepala SMK Negeri 1 Biau


EDY AKAS, S.Ag.,M.Pd
NIP. 19750901 200312 1 004
GURU MATA DIKLAT/
KELAS
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1
1 Edy Akas, S.Ag.,M.Pd Kepala Sekolah BP/BK
19750901 200312 1 004 Pembina, IV/a
2 Dra. Asipah Pusadan Kajur Tata Busana A1. Pendidikan Agama Islam
19580131 198803 2 001 Pembina. IV/a
3 Abd. Haris, S.Ag Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3
19740615 200604 1 018 Penata, III/c
4 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3 3
19730427 200604 1 011 Penata Muda Tkt.I,III/b
5 Zainun, S.Pd. I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3
19781221 200903 2 002 Penata, III/c
6 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3
19780605 201001 1 011 Penata Muda, III/a
7 Drs. Darwin M. Dangari Wakasek Kesiswaan A2. P P Kn
19630323 199003 1 014 Pembina, IV/a
8 Dra. Laila Jarbo Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
9 Dian Widjirahayu, S.Pd Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2
19840416 200903 2 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
10 Aripto M. To'a, S.Pd Guru Honor Sekolah A2. P P Kn 2 2 2 2 2
A5. IPS Sejarah 3
11 Ratna Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4
19790630 200212 2 003 Pembina, IV/a
12 Maryati Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4
19720325 200003 2 005 Pembina, IV/a
13 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 3
19671208 200312 2 033 Penata Tkt.I, III/d
14 Ayu Indah Rukmana,S.Pd Guru Honor Sekolah A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4

15 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum A4. Matematika


19690616 199503 1 004 Penata, III/c
16 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru A4. Matematika 4 4
19740603 200212 2 006 Pembina, IV/a
17 Abdiyah, S.Pd Guru A4. Matematika 4 4 4
19880313 201101 2 010 Penata Muda, III/a
18 Musmuliyadi,S.Pd.M.Pmat Guru A4. Matematika 4 4 4
19700520 200502 1 003 Penata Muda, III/a
19 Nuriyati Hamzah, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4 4

20 Fitriani Karel, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4 4

21 Darna, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4 4 4 4

22 Herman A. Binol, S.Pd Wakasel Humas/DUDI A5. IPS Sejarah 3 3 3 3 3


19730527 200012 1 003 Pembina, IV/a
23 Humala Sipahutar,S.Pd Guru Garis Depan A5. IPS Sejarah 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19900502 201708 1 002
24 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Wakasek Sar-Pras A6. Bahasa Inggris 3 3
19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
25 Moh.Sabran N, S.Pd.,M.P Guru A6. Bahasa Inggris 3 3 3
19810511 200604 1 015 Penata, III/c
26 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 3 3
19880710 201101 2 012 Penata Muda, III/a
27 Ishak, S.Pd Guru Honor Sekolah A6. Bahasa Inggris 3 3 3 3

28 Pragawati Kadir, S.Pd Guru Honor Sekolah A6. Bahasa Inggris 3 3 3 3 3

29 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honor Sekolah B1. Seni Budaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2


19811001 200903 1 003 Penata, III/c
31 Noldi, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2 2
19850204 200903 1 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
32 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2
19870913 201001 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
33 Edy Ibrahim, S.Pd Kajur Perhoteelan C1C. Kimia 3 3 3
19780714 200502 1 002 Penata, III/c A11. Kimia
34 Masita, S.Pd.,M.Pkim Guru C1B. Fisika 3 3 3 2 2 2
19760712 200502 2 004 Penata, III/c C1C. Kimia 2 2 2
A10. Fisika
A11. Kimia
35 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru C1B. IPA Terapan 3 3 3
19810315 200903 2 002 Penata, III/c A9. IPA
GURU MATA DIKLAT/
KELAS
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1
36 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Kontrak Daerah C1D. IPA 2 2 2 2 2 2
A9. IPA
37 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honor Sekolah C1D. Biologi 2 2 2
A9. IPA
A12. Biologi
38 Fadly Djimad, S. Kom Kajur TKJ C3A. Teknologi WAN 3
19841107 201001 1 013 Penata Muda, III/a P6. Paket Keahlian TKJ
39 Suleman Talanggai,S.Pd Guru C2A. Komputer dan Jaringan Dasar 4 4 4
19811127 201101 1 006 Penata Muda, III/a A7. K K P I
40 Fitriani, S.Kom.,M.Ak Guru C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan 5
19820411 201101 2 006 Penata Muda, III/a A7. K K P I
41 Abd.Djalil Sabunge,S.KomGuru Kontrak Daerah C3B. Adm. Infrastruktur Jaringan 6

42 Emil Salim, A.Md Guru Kontrak Daerah C2C. Dasar Desain Grafis 5 5 5
A13. Muatan Lokal
A7. K K P I
43 Agustiar Budiman,S.Kom Guru Garis Depan C1A. Simulasi dan Kumunikasi Digital 3 3 3 3
19880817 201708 1 006 C2B. Pemrograman Dasar 4 4 4
P6. Paket Keahlian TKJ
44 Ichsan Yunianto,S.Kom Guru Garis Depan C1A. Simulasi dan Kumunikasi Digital 3 3
19850615 201708 1 001 C3D. Teknologi Layanan Jaringan 6
A7. K K P I
45 Surya, S.Kom Guru Garis Depan C3A. Teknologi WAN 3
19860106 201708 1 001 C3C. Adm. Sistem Jaringan 6
P6. Paket Keahlian TKJ
46 Hapida AH. Tiro, SE Kajur Akuntansi C2C. Akuntansi Dasar 2 2
19761214 200604 2 018 C3D. Komputer Akuntansi
P1. Paket Keahlian Akuntansi
47 Soahidah Hafid, S.Pd Guru C3A. Praktek Akuntansi Jasa, Dagang
19670616 199503 2 002 Penata, III/c C3F. Produk Kreati & Kewirausahaan
P1. Paket Keahlian Akuntansi
48 Muhtar J. Masioea, S.Pd Guru C2B. Spreadsheet 3 3
19790623 200604 1 012 Penata, III/c C3B. Praktek Akuntansi Pemerintah
C3C. Akuntansi Keuangan
P1. Paket Keahlian Akuntansi
49 Nismawati, S.Pd Guru C2C. Akuntansi Dasar 3 3
19821111 200903 2 001 Penata, III/c C2D. Perbankan Dasar 3 3
C3E. Administrasi Pajak
P1. Paket Keahlian Akuntansi
50 Herlina Andimaka, S.Pd Guru C2A. Etika Profesi 2 2
19830817 200903 2 002 Penata, III/c C3F. Produk Kreati & Kewirausahaan
A8. Kewirausahaan
51 Jusnawati, S.Pd Guru C3C. Akuntansi Keuangan
19850201 201001 2 005 Penata Muda Tkt.I,III/bA8. Kewirausahaan
52 Jaslan, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3 3 3
19840827 201101 1 011 Penata Muda, III/a A13. Muatan Lokal
53 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Adm.PerkantoranC2B. Korespondensi 5 5 5
19780928 200502 2 004 Penata, III/c C3A. Otomatisasi Kepegawaian
54 Marlina Rasyid, S.Pd Guru C2C. Kearsipan 4 4 4
19781103 200604 2 018 Penata Tkt.I, III/d C3B. Otomatisasi Keuangan
55 Ramlan, S.Pd Guru C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
19650114 199003 1 005 Penata Muda Tkt.I,III/bA13. Muatan Lokal
P2. Paket Keahlian Perkantoran
56 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru C2A. Teknologi Perkantoran 4 4 4
19811001 200903 2 002 Penata, III/c C3D. Otomatisasi Humas
P2. Paket Keahlian Perkantoran
57 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru C2C. Administrasi Umum 2
19840122 200903 2 002 Penata, III/c C1C. Administrasi Umum 2 2 2 2 2 2
A8. Kewirausahaan
P2. Paket Keahlian Perkantoran
58 Sartika S. Minu, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3
19830919 200903 2 001 Penata, III/c C3C. Otomatisasi Sar-Pras
P2. Paket Keahlian Perkantoran
59 Dra. Risnawati Maloho Kajur Pemasaran C2A. Marketing 4
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a C3A. Penataan Produk
P3. Paket Keahlian Pemasaran
60 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Guru C2C. Komunikasi Bisnis 5
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a C3B. Bisnis Online
P3. Paket Keahlian Pemasaran
61 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3
19820715 200903 1 001 Penata, III/c C3B. Bisnis Online
C3D. Administrasi Transaksi
A5. IPS Ekonomi
62 Yulianti Polioto, S.Pd Guru C1B. Ekonomi Bisnis 2 2 2 2 2 2
19810629 200903 2 003 Penata, III/c C3C. Pengelolaan Bisnis Ritel
A13. Muatan Lokal
GURU MATA DIKLAT/
KELAS
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1
63 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru C2B. Perencanaan Bisnis 4
19801219 200903 2 001 C3C. Pengelolaan Bisnis Ritel
C3D. Administrasi Transaksi
A5. IPS Ekonomi
64 Kartini Usman, S.Pd Guru C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
19831229 201101 2 005 P3. Paket Keahlian Pemasaran
A8. Kewirausahaan
65 Fandi Suma,A.Md.Par.S.P Guru C2D. Bahasa Asing Pariwisata 4
19780224 200701 1 013 Panata Muda, III/a C3D. Laundry
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
A13. Muatan Lokal
66 Nur Ima Hidayati,S.Pd.T C1C. Kepariwisataan 3
19880406 201708 2 001 Guru Garis Depan C2B. Sanitasi, Higiene dan KK 3
C3C. Housekeeping
P4. Paket Keahlian Perhotelan
67 Elna Karolina BR.S,S.Pd Guru Garis Depan C2A. Komunikasi Induatri Pariwisata 4
19880807 201708 2 003 C3A. Industri Perhotelan
C3B. Front Office
P4. Paket Keahlian Perhotelan
68 Fidyaningsih, Amd.Par Guru Honor Sekolah C1C. Kepariwisataan 3 3
P4. Paket Keahlian Perhotelan
69 Eka Yufriani, S.Pd Guru Garis Depan C2C. Pembuatan Pola 4 4
19910403 201708 2 002 C2D. Teknologi Manjahit 4 4
C3C. Pembuatan Busana Custom Made
70 Ima Rachmawati, S.Pd Guru Garis Depan C3B. Pembuatan Hiasan Busana
19880925 201708 2 002 C3D. Pembuatan Busana Industri
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
P5. Paket Keahlian Tata Busana
71 Erni Ibrahim, S.Pd Guru Kontrak Daerah C3A. Desain Busana
P5. Paket Keahlian Tata Busana
72 Agus Priyanti Guru Kontrak Daerah C2A. Pengetahuan Bahan Tekstil 2 2
C2B. Dasar Desain 3 3
A13. Muatan Lokal
73 Maryam J.Mahadali, S.Pd Guru Honor Sekolah B1. Seni Budaya 3 3 3

75 Sudirman S.Po'o,Amd.KepGuru Honor Sekolah C3A. Ket. Dsr. Tindakan Keperawatan


A13. Muatan Lokal
77 Arpin, Skm.,M.Kes Guru Honor Sekolah C2D. Ilmu Kesehatan Masyarakat 4 4
C3D. Produk Kreatif & Kewirausahaan
P7. Paket Keahlian Keperawatan
78 Ismanu Trans Cahyo Guru Honor Sekolah C3B. Kebutuhan Dasar Manusia
P7. Paket Keahlian Keperawatan
79 Nurzakia J.Hi.Azis Guru Honor Sekolah C2A. Konsep Dasar Keperawatan 3 3
P7. Paket Keahlian Keperawatan
74 Budi Sanjaya, S.Kep.Ns Guru Honor Sekolah C3C. Ilmu Penyakit dan PD
C2B. Anatomi dan Fisiologi 3 3
76 Desi Swanti, S.Tr.Keb. Guru Honor Sekolah C2C. Komunikasi Keperawatan 3 3

80 Sulastri, S.Farm.,Apt Guru Honor Sekolah C3A. Pelayanan Farmasi


C3D. Kimia Farmasi
P8. Paket Keahlian Farmasi
81 Marwana, S.Farm.,Apt Guru Honor Sekolah C3C. Farmakologi
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
82 Haslinda M, S.Farm Guru Honor Sekolah C3A. Pelayanan Farmasi

83 Norma I. Kasad, S.Farm Guru Honor Sekolah C2A. Dasar-Dasar Kefarmasian 7


C2D. Tanaman Obat Indonesia 2
C3B. Farmakognosi
84 Novia Srikandi, S.Farm Guru Honor Sekolah C2B. Perundang-Undangan Kesehatan 2
C2C. K3LH 2
A13. Muatan Lokal
P8. Paket Keahlian Farmasi
85 Muslimin, S.Pd Guru Garis Depan BK. Bimbingan Konseling 1 1 1 1 1 1
19901002 201708 1 002
86 Bekti Pratiwi, S.Pd Guru Garis Depan BK. Bimbingan Konseling 1 1 1 1 1

87 Liskawati Matoka, S.Pd Guru Honor Sekolah BK. Bimbingan Konseling 1 1 1 1 1


Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 820.04/10.114/SMKN.1/I/2018
Tanggal : 08 Januari 2018

KELAS KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Jam
Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2 Tkj1 Tkj2 Kep1 Kep2 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24

3 3 3 3 3 2 2 28

3 3 2 2 25

3 3 3 2 2 25

3 3 2 2 2 24

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2 2 2 2 2 2 2 2 28

2 2 2 2 2 2 2 2 26

2 2 2 16
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

3 3 3 33

4 4 4 4 4 4 24
4 4 4 4 4 28

4 4 4 4 4 32

4 4 4 4 28

4 4 4 4 4 28

4 4 4 4 4 28

4 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

1 1 1 1 31

3 3 4 4 4 4 28

3 3 3 3 3 4 4 4 36

3 3 3 3 4 4 4 4 34

3 3 3 4 4 29

3 3 4 4 29

36

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

9
2 2 2 2 8
15
6
2 2 4
2 2 4
9
2 2 2 2 2 2 2 2 16
KELAS KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Jam
Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2 Tkj1 Tkj2 Kep1 Kep2 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2
12
2 2 4
6
2 2 2 2 2 10
2 2 2 2 8
3 3 9
3 3 6
12
2 2 2 2 8
5 5 15
2 2 2 2 2 10
6 6 18

15
2 2 4
2 2 2 2 8
12
12
2 2 4
6
6 6 18
2 2 4
3 3 9
6 6 18
2 2 4
4
5 5 10
2 2 4
6 6 12
5 5
4 4 8
6
4 4 8
2 2 4
3 3 6
6
6
3 3 6
2 2 4
4
5 5
2 2 2 2 8
4 4 8
2 2 2 2 2 10
15
2 2 4
15
6 6 6 18
12
6 6 6 18
5 5 5 15
2 2 2 6
3 3 3 9
12
6 6 6 18
2 2 2 6
2
12
2 2 2 2 2 10
3 3 3 9
9
6 6 6 18
3 3 3 9
4
4 4 8
3 3 6
5
5 5 10
5 5 10
3
2 2 4
4 4 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
12
2 2 4
2 2 4
KELAS KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Jam
Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2 Tkj1 Tkj2 Kep1 Kep2 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2
4
4 4 8
3 3 6
1 1 1 1 1 1 6
5 5 10
3 3 6
2 2
4
6 6
5 5
2 2
3
3
7 7
4 4
4
4 4
7 7
3 3
6
4 4
8
8
9 9
5 5
7 7
5 5
7 7
3 3
4 4
4
6
2 2
9

8 8 8 24
2 2 4
8
5 5 5 15
2 2 4
8 8 8 24
2 2 4
6
3 3 6
8 8 8 24
6
6
0
4 4 8
4 4 8
2 2 4
4 4 8
5 5 10
8 8 16

7
2
4 4 8
2
2
2 2 4
5 5 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

1 1 1 1 1 10
Kepala SMK Negeri 1 Biau

EDY AKAS, S.Ag.,M.Pd


NIP. 19750901 200312 1 004
Total

24
28
25
25
24
24
28
26
19
42
39
42
33
24
24
28
32
28
28
28
20
26
31
28
36
34
29
29
36
34
32
28
17
29

25
Total

16

24

15
20
25
18

27

29

28

31

18

25

24
24

22

17

18
19
33
30

30

36

33

36

18

25
24

20
Total

24

18

17

17

18

10

27

24

12
12

9
28

27

28
12
30
6

20

18
16

17

18

18
19
10
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2
1 Edy Akas, S.Ag.,M.Pd Kepala Sekolah BP/BK
19750901 200312 1 004 Pembina, IV/a
2 Abd. Haris, S.Ag Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3
19740615 200604 1 018 Penata, III/c
3 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3 3 3
19730427 200604 1 011 Penata Muda Tkt.I,III/b
4 Zainun, S.Pd. I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3
19781221 200903 2 002 Penata, III/c
5 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3
19780605 201001 1 011 Penata Muda, III/a
6 Drs. Darwin M. Dangari Wakasek Kesiswaan A2. P P Kn
19630323 199003 1 014 Pembina, IV/a
7 Dra. Laila Jarbo Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
8 Dian Widjirahayu, S.Pd Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2
19840416 200903 2 004 Penata Muda Tkt.I,III/b
9 Ratna Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4
19790630 200212 2 003 Pembina, IV/a
10 Maryati Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4
19720325 200003 2 005 Pembina, IV/a
11 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4
19671208 200312 2 033 Penata Tkt.I, III/d
12 Nurhayati, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4
Penata Tkt.I, III/d
13 Ayu Indah Rukmana,S.Pd Guru Honor Sekolah A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 3 3

14 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum A4. Matematika


19690616 199503 1 004 Penata, III/c
15 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru A4. Matematika 4 4 4
19740603 200212 2 006 Pembina, IV/a
16 Musmuliyadi,S.Pd.M.Pmat Guru A4. Matematika 4 4 4 4 4
19700520 200502 1 003 Penata Muda, III/a
17 Fitriani Karel, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4 4 4 4

18 Darna, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4

19 Diminiani, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4 4 4 4

20 Herman A. Binol, S.Pd Wakasel Humas/DUDI A5. IPS Sejarah 3 3 3 3 3 3 3


19730527 200012 1 003 Pembina, IV/a
21 Humala Sipahutar,S.Pd Guru Garis Depan A5. IPS Sejarah 3 3 3 3 3 3 3 3
19900502 201708 1 002
22 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Kajur Tata Busana A6. Bahasa Inggris 3 3
19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
23 Moh.Sabran N, S.Pd.,M.P Guru A6. Bahasa Inggris 3 3 3
19810511 200604 1 015 Penata, III/c
24 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 3 3
19880710 201101 2 012 Penata Muda, III/a
25 Fadly Batalipu, S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 3 3
19811004 201903 1 003
26 Ishak, S.Pd Guru Honor Sekolah A6. Bahasa Inggris 3 3 3 3 3

27 Pragawati Kadir, S.Pd Guru Honor Sekolah A6. Bahasa Inggris 3 3 3

28 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honor Sekolah B1. Seni Budaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

29 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2


19811001 200903 1 003 Penata, III/c
30 Noldi, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2 2
19850204 200903 1 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
31 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2
19870913 201001 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
32 Edy Ibrahim, S.Pd Kajur Perhoteelan C1C. Kimia 3 3 3 2
19780714 200502 1 002 Penata, III/c C1C. Kepariwsataan 3
C3A. Industri Perhotelan
33 Masita, S.Pd.,M.Pkim Guru C1B. Fisika 3 3 3 2 2 2
19760712 200502 2 004 Penata, III/c C1C. Kimia 2 2
C3F. Produk Kreatif & Kewirausahaan
34 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru C1B. IPA Terapan 3 3 3
19810315 200903 2 002 Penata, III/c C1D. IPA 2 2
35 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Kontrak Daerah C2C. K3LH 2
C3D. Kimia Farmasi
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2
36 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honor Sekolah C1D. Biologi 2 2 2
C1D. IPA 2 2 2 2
37 Surya, S.Kom Kajur TKJ C3C. Administrasi Sistem Jaringan 5 5
19860106 201708 1 001 Guru Garis Depan
38 Fadly Djimad, S. Kom Guru C2B. Komputer dan Jaringan Dasar 5 5
19841107 201001 1 013 Penata Muda, III/a C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan 7 7
39 Suleman Talanggai,S.Pd Wakasek Sar-pras C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3 3
19811127 201101 1 006 Penata Muda, III/a C2D. Dasar Desain Grafis 3 3 3
40 Fitriani, S.Kom.,M.Ak Guru C2A. Sistem Informasi 2 2 2
19820411 201101 2 006 Penata Muda, III/a C3A. Teknologi WAN 6 6
41 Abd.Djalil Sabunge,S.KomGuru Kontrak Daerah C3B. Adm. Infrastruktur Jaringan
C3D. Teknologi Layanan Jaringan 5
42 Emil Salim, A.Md Guru Kontrak Daerah C3B. Adm. Infrastruktur Jaringan 6 6

43 Agustiar Budiman,S.Kom Guru Garis Depan C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3
19880817 201708 1 006 C2C. Pemrograman Dasar 3 3 3
C3D. Teknologi Layanan Jaringan
44 Ichsan Yunianto,S.Kom Guru Garis Depan C3D. Teknologi Layanan Jaringan 5
19850615 201708 1 001 C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
45 Hapida AH. Tiro, SE Kajur Akuntansi C3B. Praktek Akuntansi Pemerintah
19761214 200604 2 018 C3D. Komputer Akuntansi
46 Soahidah Hafid, S.Pd Guru C2A. Etika Profesi 2 2
19670616 199503 2 002 Penata, III/c C3A. Praktek Akunt. Jasa, Dagang
C3F. Produk Kreatif & Kewirausahaan
47 Muhtar J. Masioea, S.Pd Guru C2B. Spreadsheet 3 3
19790623 200604 1 012 Penata, III/c C3C. Akuntansi Keuangan
48 Nismawati, S.Pd Guru C2C. Akuntansi Dasar 5 5
19821111 200903 2 001 Penata, III/c C3B. Praktek Akuntansi Pemerintah
C3E. Administrasi Pajak
49 Herlina Andimaka, S.Pd Guru C1C. Administrasi Umum 2 2
19830817 200903 2 002 Penata, III/c C3A. Praktek Akunt. Jasa Dagang
C3B. Praktek Akuntansi Pemerintah
50 Jusnawati, S.Pd Guru C2D. Perbankan Dasar 3 3
19850201 201001 2 005 Penata Muda Tkt.I,III/bC3A. Praktek Akunt. Jasa Dagang
C3C. Akuntansi Keuangan
C3F. Produk Kreatif & Kewirausahaan
51 Jaslan, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3 3 3
19840827 201101 1 011 Penata Muda, III/a C2B. Komputer dan Jaringan Dasar 5
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
C3F. Produk Kreatif & Kewirausahaan
52 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Adm.PerkantoranC2B. Korespondensi 5 5 5
19780928 200502 2 004 Penata, III/c C3A. Otomatisasi Kepegawaian
53 Marlina Rasyid, S.Pd Guru C3B, Otomatisasi Keuangan
19781103 200604 2 018 Penata Tkt.I, III/d
54 Ramlan, S.Pd Guru C3E. Priduk Kreatif & Kewirausahaan
19650114 199003 1 005 Penata Muda Tkt.I,III/b
55 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru C2C. Kearsipan 2 2 2
19811001 200903 2 002 Penata, III/c C3C. Otomatisasi Sarana Prasarana
56 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru C2C. Administrasi Umum 3
19840122 200903 2 002 Penata, III/c C2C. Kearsipan 2 2 2
C3D. Otomatisasi Keprotokolan
57 Sartika S. Minu, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3
19830919 200903 2 001 Penata, III/c C2A. Teknologi Perkantoran 4 4 4
C1C. Administrasi Umum 2 2 2
C3A. Otomatisasi Kepegawaian
58 Dra. Risnawati Maloho Kajur Pemasaran C3A. Penataan Produk
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a
59 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Guru C2C. Komunikasi Bisnis 5
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a C3C. Pengelolaan Bisnis Ritel
60 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3
19820715 200903 1 001 Penata, III/c C3B. Bisnis On-Line
61 Yulianti Polioto, S.Pd Guru C2A. Marketing 4
19810629 200903 2 003 Penata, III/c C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
62 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru C2B. Perencanaan Bisnis 4
19801219 200903 2 001 C3D. Administrasi Transaksi
C1C. Administrasi Umum 2
63 Kartini Usman, S.Pd Guru C1B. Ekonomi Bisnis 2 2 2 2 2 2
19831229 201101 2 005 C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
64 Fandi Suma,A.Md.Par.S.P Guru C2D. Bahasa Asing Pilihan 4
19780224 200701 1 013 Panata Muda, III/a C3D. Laundry
65 Nur Ima Hidayati,S.Pd.T Guru Garis Depan C1C. Kepariwsataan 3 3
19880406 201708 2 001 C2A. Komunikasi Industri Pariwisata 3
C2B. Sanitasi, Hygiene dan KK 3
C3C. Housekeeping
66 Elna Karolina BR.S,S.Pd Guru Garis Depan C3B. Front Office
19880807 201708 2 003 C3E. Food and Beverage
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2
67 Eka Yufriani, S.Pd Guru Garis Depan C2C. Pembuatan Pola 4 4
19910403 201708 2 002 C2D. Teknologi Menjahit 4 4
C3C. Pembuatan Busana Custom Mode
68 Ima Rachmawati, S.Pd Guru Garis Depan C3B. Pembuatan Hiasan Busana
19880925 201708 2 002 C3D. Pembuatan Busana Industri
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
69 Erni Ibrahim, S.Pd Guru Kontrak Daerah C2B. Dasar Desain 3 3
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
70 Agus Priyanti Guru Kontrak Daerah C2A. Pengetahuan Bahan Tekstil 2 2
C3A. Desain Busana
B1. Seni Budaya 3 3 3
71 Rifky Pebrianzah,S.Kep Guru Honor Sekolah C2C. Komunikasi Keperawatan 3 3
C3A, Keterampilan Dsr.Tindakan Kep
72 Arpin, Skm.,M.Kes Guru Honor Sekolah C2D. Ilmu Kesehatan Masyarakat 4 4
C3D. Produk Kreatif & Kewirausahaan
73 Ismanu Trans Cahyo Guru Honor Sekolah C2A. Konsep Dasar Keperawatan 3 3
C2B. Anatomi dan Fisiologi 3 3
C3B. Kebutuhan Dasar Manusia
74 Nurzakia J.Hi.Azis Guru Honor Sekolah C3B. Kebutuhan Dasar Manusia

75 Budi Sanjaya, S.Kep.Ns Guru Honor Sekolah C3C. Ilmu Penyakit & Penj.Diagnosa

76 Haslinda M, S.Farm Guru Honor Sekolah C3A. Pelayanan Farmasi

77 Muh.Reza,S.Farm,Apt Guru Honor Sekolah C2B. Perundang-undangan keshatan 2


C3C. Farmakologi
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
78 Novia Srikandi, S.Farm Guru Honor Sekolah C2A. Dasar-dasar Kefarmasiaan 7
C2D. Farmakognosi Dasar 2
C3B. Farmakognosi
79 Muslimin, S.Pd Guru Garis Depan BK. Bimbingan Konseling 2 2 2 2 2
19901002 201708 1 002
80 Bekti Pratiwi, S.Pd Guru Garis Depan BK. Bimbingan Konseling 2 2 2 2
19891121 201708 2 004
81 Liskawati Matoka, S.Pd Guru Honor Sekolah BK. Bimbingan Konseling 2 2 2 2 2

82 Dewi Ika Sartika,S.Pd Guru Honor Sekolah BK. Bimbingan Konseling 2 2 2


Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 820.04/ 11.122/SMKN.1/VII/2018
Tanggal : 07 Januari 2019

KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
36
3 3 3 3 3 3 36
36
3 3 3 3 3 3 3 33
33
3 3 3 3 3 3 3 3 36
36
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
28
2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
36
2 2 2 2 2 2 2 30
30
3 3 2 2 2 28
28
3 3 2 2 2 2 2 2 30
30
3 3 3 2 2 2 2 2 2 33
33
3 3 3 17
17
3 3 3 2 2 31
31
4 4 4 4 4 4 24
24
4 4 4 4 4 32
32
4 4 4 4 36
36
4 4 4 4 4 36
36
4 4 4 4 4 4 4 32
32
4 4 4 28
28
21
21
24
24
3 3 4 4 20
20
3 4 4 4 24
24
4 4 4 4 4 26
26
3 3 3 3 3 4 4 29
29
3 4 4 4 30
30
3 3 3 3 4 4 29
29
36
36
2 2 2 2 24
24
2 2 2 2 18
18
2 2 2 2 2 18
18
11
3 18
4 4
15
4 32
32
5 8 13
9
4
13
2
4 5 5 14
16
KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2
6
8
14
5 8 8 8 39
39
10
14
24
12
9
21
6
6 18
24
9 9 9 27
5
32
6 18
18
6
9 39
8 8 8 24
5 10
8 8 8 24
34
2 2 4
5 5 5 5 20
24
4
4 4 8 26
3 3 4 4 14
6
6 6 3 3 18
24
10
2 2 4 24
2 2 3 3 10
4
2 2 5 5 14 24
3 3 6
6

24
2 2 4
3 3 6 24
4 4 8
15
5 30
7 7
4 4 8
15
7 7 7 21
36
6 6 6 6 6 6 36
36
7 7 7 8 8 8 45
45
6
6 6 6 6 6 6 36
42
3
6 42
5 5 5 6 6 6 33
9
12
6
42
5 5 5 15
4 6 6 16
16
5
6 6 6 18
23
3
6 7 7 20
23
4
8 8 16
20
4
6 6 6 18 22
2
12
7 7
19
4
15
5 6 11
15
6
3
3
23
5 6 11
5 7 12
5 6 11
23
KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Kep3 Far1 Far2 Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn1 Pn2
8
8 45
8 8 13 29
5 5 10
6 6 12 24 42
8 8
6
7 7 14
20
4
3 3 6 19
9
6
6 6 9 9 9 39
45
8
7 7 8 8 8 38
46
6
6 28
8 8 16
8 8 8 24
24
8 8 8 8 8 40
40
10 12 12 34
34
2
4 4 4 12 37
7 8 8 23
7
2 21
4 4 4 12
2 2 2 16
16
2 2 2 2 16
16
16
2 2 2 16
16
2 2 2 12
12
Kepala SMK Negeri 1 Biau

EDY AKAS, S.Ag.,M.Pd


NIP. 19750901 200312 1 004
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep Far Pr Tb1 Tb2 Ak Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3
1 Edy Akas, S.Ag.,M.Pd Kepala Sekolah BP/BK
19750901 200312 1 004 Pembina, IV/a
2 Abd. Haris, S.Ag Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3 3
19740615 200604 1 018 Penata Tkt.I, III/d
3 Syarifudin, S.Ag. M.Pd.I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3
19730427 200604 1 011 Penata, III/c
4 Zainun, S.Pd. I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3
19781221 200903 2 002 Penata, III/c
5 Idrus Al-Idrus, S.Pd.I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3
19780605 201001 1 011 Penata, III/c
6 Sunarti S.Koping, S.Pd.I Guru A1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 3
19821101 200804 2 002 Penata Tkt.I, III/d
7 Drs. Darwin M. Dangari Wakasek Kesiswaan A2. P P Kn 2 2 2
19630323 199003 1 014 Pembina Tkt.I, IV/b
8 Dra. Laila Jarbo Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2
19620203 199403 2 003 Pembina, IV/a
9 Dian Widjirahayu, S.Pd Guru A2. P P Kn 2 2 2 2 2 2 2 2
19840416 200903 2 004 Penata Tkt.I, III/d
10 Ratna Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4
19790630 200212 2 003 Pembina, IV/a
11 Maryati Batalipu, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4
19720325 200003 2 005 Pembina, IV/a
12 Siide Al-Idrus, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4
19671208 200312 2 033 Pembina, IV/a
13 Nurhayati, S.Pd Guru A3. Bahasa Indonesia 4
Penata Tkt.I, III/d
14 Ayu Indah Rukmana,S.Pd Guru Honor Provinsi A3. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3

15 Moh.Salim S.Arada, S.Pd Wakasek Kurikulum A4. Matematika


19690616 199503 1 004 Penata, III/c
16 Nuryanti A.Koloi, S.Pd Guru A4. Matematika 4 4 4
19740603 200212 2 006 Pembina, IV/a
17 Musmuliyadi,S.Pd.M.Pmat Guru A4. Matematika 4 4
19700520 200502 1 003 Penata Muda, III/a
18 Fitriani Karel, S.Pd Guru Honor Provinsi A4. Matematika 4 4 4

19 Darna, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4 4 4

20 Firmansyah, S.Pd Guru Honor Sekolah A4. Matematika 4 4 4 4 4

21 Herman A. Binol, S.Pd Wakasel Humas/DUDI A5. IPS Sejarah 3 3 3 3 3 3


19730527 200012 1 003 Pembina, IV/a
22 Humala Sipahutar,S.Pd Guru Garis Depan A5. IPS Sejarah 3 3 3 3 3 3 3
19900502 201708 1 002 Penata Muda, III/a
23 Rugaiya I. Kasad, S.Pd Kajur Tata Busana A6. Bahasa Inggris 3 3
19681004 199702 2 002 Pembina,IV/a
24 Moh.Sabran N, S.Pd.,M.P Guru A6. Bahasa Inggris 3 3 3 3 3
19810511 200604 1 015 Penata Tkt.I, III/d
25 Lestyorini Rahmanti,S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 3
19880710 201101 2 012 Penata, III/c
26 Fadly Batalipu, S.Pd Guru A6. Bahasa Inggris 3 3 3
19811004 201903 1 003 Penata Muda,Tkt.I,III/b
27 Ishak, S.Pd Guru Honor Provinsi A6. Bahasa Inggris 3

28 Pragawati Kadir, S.Pd Guru Honor Sekolah A6. Bahasa Inggris 3 3 3 3

29 Vindimurni Nonci, S.Pd Guru Honor Sekolah B1. Seni Budaya 3 3 3 3 3

30 Harianto A.Kadir, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2 2 2 2 2 2


19811001 200903 1 003 Penata, III/c
31 Noldi, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2
19850204 200903 1 003 Penata Muda Tkt.I,III/b
32 Aryanto Rusdin, S.Pd Guru B2. Penjaskes 2 2 2 2
19870913 201001 1 001 Penata Muda Tkt.I,III/b
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep Far Pr Tb1 Tb2 Ak Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3
33 Edy Ibrahim, S.Pd Kajur Perhoteelan C1C. Kimia 3 3 3 2
19780714 200502 1 002 Penata Tkt.I, III/d C3C. Housekeeping
34 Masita, S.Pd.,M.Pkim Guru C1B. Fisika 3 3 3 2 2
19760712 200502 2 004 Penata Tkt.I, III/d C1C. Kimia 2
C3F. Produk Kreatif & Kewirausahaan
35 Sandi Sujani Bakulu, S.Pd Guru C1B. IPA Terapan 3 3 3
19810315 200903 2 002 Penata, III/c C1D. IPA 2
B1. Seni Budaya 3 3
36 Samsul Bahri Hentu,S.Pd Guru Honor Provinsi C2B.Perundang-undangan Kesehatan 2
C2C. K3LH 2
C3D. Kimia Farmasi
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
37 Mirawati Is. L, S.Pd Guru Honor Provinsi C1D. Biologi 2 2
C1D. IPA 2 2 2 2
B1. Seni Budaya 3 3 3
38 Surya, S.Kom Kajur TKJ C3C. Administrasi Sistem Jaringan 6 6
19860106 201708 1 001 Guru Garis Depan
39 Fadly Djimad, S. Kom Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3
19841107 201001 1 013 Penata, III/c C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan 7
40 Suleman Talanggai,S.Pd Wakasek Sar-pras C3B. Adm. Infrastruktur Jaringan 6
19811127 201101 1 006 Penata, III/c C3D. Teknologi Layanan Jaringan
41 Herlina Andimaka, S.Pd Guru C2A. Sistem Komputer 2 2 2
19830817 200903 2 002 Penata, III/c C3B. Adm. Infrastruktur Jaringan 6 6
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan 7 7
42 Abd.Djalil Sabunge,S.KomGuru Kontrak Daerah C3A. Tekno. Jaringan Berbasis Luas 6 6 6
C3B. Adm. Infrastruktur Jaringan
43 Jaslan, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3
19840827 201101 1 011 Penata, III/c C2B. Komputer Dan Jaringan Dasar 5 5 5
C3D. Teknologi Layanan Jaringan 6 6
44 Agustiar Budiman,S.Kom Guru Garis Depan C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3
19880817 201708 1 006 Penata Muda, III/a C2C. Pemrograman Dasar 3 3 3
C3B. Adm. Infrastruktur Jaringan
C3D. Teknologi Layanan Jaringan 6
45 Ichsan Yunianto,S.Kom Guru Garis Depan C2D. Dasar Desain Grafis 3 3 3
19850615 201708 1 001 Penata Muda, III/a C3C. Administrasi Sistem Jaringan 6
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
46 Hapida AH. Tiro, SE Kajur Akuntansi C3A. Praktek Akun. Jasa, Dagangg
19761214 200604 2 018 Penata Tkt.I, III/d C3D. Komputer Akuntansi
47 Soahidah Hafid, S.Pd Guru C2A. Etika Profesi 2
19670616 199503 2 002 Penata Tkt.I, III/d C3F. Produk Kreatif & Kewirausahaan
48 Muhtar J. Masioea, S.Pd Guru C2B, Spreadsheet 3
19790623 200604 1 012 Penata Tkt.I, III/d C3B. Praktek Akun. Pemerintah
C3E. Administrasi Pajak
49 Nismawati, S.Pd Guru C2C. Akuntansi Dasar 5
19821111 200903 2 001 Penata, III/c C3A. Praktek Akun. Jasa, Dagangg
C3E. Administrasi Pajak
50 Jusnawati, S.Pd Guru C2D. Perbankan Dasar 3
19850201 201001 2 005 Penata, III/c C3C. Akuntansi Keuangan
51 Ratni N. Mangge, S.Pd Kajur Adm.PerkantoranC2B. Korespondensi 5 5 5
19780928 200502 2 004 Penata Tkt.I, III/d C3A. Otomatisasi Kepegawaian
52 Marlina Rasyid, S.Pd Guru C3B, Otomatisasi Keuangan
19781103 200604 2 018 Penata Tkt.I, III/d
53 Ramlan, S.Pd Guru C3E. Priduk Kreatif & Kewirausahaan
19650114 199003 1 005 Penata Muda Tkt.I,III/b
54 Yuliana Andimaka, S.Pd Guru C2A. Teknologi Perkantoran 4 4 4
19811001 200903 2 002 Penata Tkt.I, III/d C3D. Otomatisasi Keprotokolan
55 Adriani Lakuntu, S.Pd Guru C2C. Kearsipan 4 4 4
19840122 200903 2 002 Penata, III/c C3C. Otomatisasi Sarana Prasarana
56 Sartika S. Minu, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3
19830919 200903 2 001 Penata Tkt.I, III/d C1C. Administrasi Umum 2 2 2
C2C. Administrasi Umum 3
C3A. Otomatisasi Kepegawaian
57 Dra. Risnawati Maloho Kajur Pemasaran C3A. Penataan Produk
19601117 199403 2 001 Pembina, IV/a
58 Prayitno H.Sutirman, S.Pd Guru C2C. Komunikasi Bisnis 5
19661212 199202 1 017 Pembina, IV/a C3C. Pengelolaan Bisnis Ritel
GURU MATA DIKLAT/
PANGKAT/
NO KODE MATA DIKLAT X (SEPULUH)
GOL.RUANG
NIP
Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep Far Pr Tb1 Tb2 Ak Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3
59 Sujarto M. Toa, S.Pd Guru C1A. Simulasi & Komunikasi Digital 3 3 3
19820715 200903 1 001 Penaata Tkt.I, III/dC1C. Administrasi Umum 2
C3B. Bisnis On-Line
60 Yulianti Polioto, S.Pd Guru C2A. Marketing 4
19810629 200903 2 003 Penata Tkt.I, III/d C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
61 Tustrianti Sakur, S.Pd Guru C2B. Perencanaan Bisnis 4
19801219 200903 2 001 Penata, III/c C3D. Administrasi Transaksi
C1C. Administrasi Umum 2
62 Kartini Usman, S.Pd Guru C1B. Ekonomi Bisnis 2 2 2 2 2
19831229 201101 2 005 Penata Muda Tkt.I,III/bC3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
63 Fandi Suma,A.Md.Par.S.P Guru C2D. Bahasa Asing Pilihan 4
19780224 200701 1 013 Pengatur Tkt.I,II/d C3A. Industri Perhotelan
C3D. Laundry
B1. Seni Budaya 3 3 3
64 Nur Ima Hidayati,S.Pd.T Guru Garis Depan C1C. Kepariwsataan 3 3 3
19880406 201708 2 001 Penata Muda, III/a C2A. Komunikasi Industri Pariwisata 3
C3C. Housekeeping
C3D. Laundry
65 Elna Karolina BR.S,S.Pd Guru Garis Depan C2B. Sanitasi, Hygiene dan KK 3
19880807 201708 2 003 Penata Muda, III/a C3B. Front Office
C3E. Food and Beverage
66 Eka Yufriani, S.Pd Guru Garis Depan C2A. Pengetahuan Bahan Tekstil 2 2
19910403 201708 2 002 Penata Muda, III/a C3C. Pemb. Busana Custom Made
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
67 Ima Rachmawati, S.Pd Guru Garis Depan C2C. Pembuatan Pola 4 4
19880925 201708 2 002 Penata Muda, III/a C3C. Pemb. Busana Custom Made
C3D. Pemb. Busana Industri
68 Erni Ibrahim, S.Pd Guru Honor Provinsi C2D. Teknologi Maenjahit 4 4
C3A. Desain Busana
C3B. Pemb. Hiasan Busana
C3D. Pemb. Busana Industri
69 Agus Priyanti Guru Honor Provinsi C2B. Dasar Desain 3 3
C3D. Pemb. Busana Industri
C3E. Produk Kreatif & Kewirausahaan
70 Ismanu Trans Cahyo Guru Honor Sekolah C3B. Kebutuhan Dasar Manusia
C3C. Ilmu Penyakit & P. Diagnosis
71 Desi Swanti Sintia Dewi Guru Honor Sekolah C2C. Komunikasi Keperawatan 3
C3D. Produk Kreatif & Kewirausahaan
72 Moh.Rifki Pebriansyah Guru Honor Sekolah C3A. Ket, Dsr.Tindakan Keperawatan

73 Sinta H. abdullah Guru Honor Sekolah C2D. Ilmu Kesehatan Masyarakat 4


C3D. Produk Kreatif & Kewirausahaan
74 Ahmad Yani Guru Honor Sekolah C2A. Konsep Dasar Keperawatan 3
C3B. Kebutuhan Dasar Manusia
C3C. Ilmu Penyakit & P. Diagnosis
75 Moh. Rivan Guru Honor Sekolah C2B. Anatomi dan Fisiologi 3
C3A. Ket. Dsr. Tindakan Keperawatan
C3C. Ilmu Penyakit & P. Diagnosa
76 Haslinda M, S.Farm Guru Honor Sekolah C2A. Dasar-dasar Kefarmasian 7
C3A. Pelayanan Farmasi
77 Muh.Reza,S.Farm,Apt Guru Honor Sekolah C3C. Farmakologi

78 Novia Srikandi, S.Farm Guru Honor Sekolah C2D. Farmakognosi Dasar 2


C3A. Pelayanan Farmasi
C3B. Farmakognosi
79 Muslimin, S.Pd Guru Garis Depan BK. Bimbingan Konseling 2 2 2 2 2
19901002 201708 1 002
80 Bekti Pratiwi, S.Pd Guru Garis Depan BK. Bimbingan Konseling 2 2 2 2
19891121 201708 2 004
81 Liskawati Matoka, S.Pd Guru Honor Provinsi BK. Bimbingan Konseling 2 2 2 2
Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Biau
Nomor : 820.04/ 11.126/SMKN.1/VII/2019
Tanggal : 08 Juli 2019

KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Pn

3 3 3 3 27
27
3 3 3 3 3 24
24
3 3 3 3 3 3 3 24
24
3 3 3 3 3 24
24
3 3 3 3 24
24
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
26
2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
28
2 2 2 2 2 2 28
28
3 3 3 3 2 2 28
28
3 3 3 2 2 25
25
3 3 3 2 2 29
29
3 3 2 2 2 16
16
2 2 2 2 25
25
4 4 4 4 4 4 24
24
24
4 4 4 4 28
28
4 4 4 4 4 28
28
4 4 4 4 28
28
4 4 4 4 28
28
4 4 28
28
18
18
21
21
3 3 4 16
16
3 3 3 24
24
3 3 4 4 4 4 25
25
3 3 4 4 23
23
3 3 3 4 4 4 24
24
4 4 4 24
24
15
15
2 2 2 24
24
2 2 2 2 2 16
16
2 2 2 2 16
16
KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Pn
11
5 5
16
13
2 30
7 8 15
9
2 17
6
2
2
4 5 9
28
7 8 15
4
8 21
9
8 8 28
28
9
8 8 23
32
6
8 8 8 24
30
6
12 32
14
18
9 9 18
34
3
15 30
12
9
9
9 9
32
32
6
9
8 14 31
8 8
4 4 8
5 5 5 5 20
28
2
7 7 8 8 30
32
3
4 4 4 4 16 25
3 3 6
5
6 6 3 3 18 29
3 3 6
3
6 6 6 6 24
27
15
7 7 14
29
6 6 6 6 6 30
30
7 7 7 8 8 37
37
12
6 6 6 6 6 30
42
12
6 6 6 6 6 30
42
9
6
3
36
6 6 6 18
4 6 10
10
5
6 6 12
17
KELAS
Jumlah
XI (SEBELAS) XII (DUA BELAS) Total
Jam
Kep1 Kep2 Far Pr Tb1 Tb2 Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Ap3 Pn Tkj1 Tkj2 Tkj3 Kep1 Kep2 Far Pr Tb Ak1 Ak2 Ap1 Ap2 Pn
9
2 25
7 7 14
4
7 7
11
4
7 6 13 19
2
10
8 8
18
4
4 4
5 5
22
9
9
3
6 6
24
6 6
3
5 7 12 26
5 6 11
4
9 9 3 21 33
8 8
8
10 10 32
7 7 14
8
3 3 6
5 5 10
28
4 4
6
28
8 8 28
7 7 14
8 8 16
8 8 16
32
3
7 8 15
18
8 8 9 25
25
4
7 8 15
19
3
8 8 16 27
8 8
3
9 9 20
8 8
7
6 6 12
19
4 4 8
8
2
6 6 12 22
4 4 8
10
10
8
8
8
8
Kepala SMK Negeri 1 Biau

EDY AKAS, S.Ag.,M.Pd


NIP. 19750901 200312 1 004