Вы находитесь на странице: 1из 14

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TOYA AIKMEL

DARUL FALAH AIKMEL SENIOR HIGH SCHOOL


TERAKREDITASI B
smadarulfalahaikmel@yahoo.com

JADWAL PELAJARAN
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
CLASS
NO DAY TIME TIME TO
X XI XII
07.00 – 08.00 I Briefing
08.00 - 08.45 II 18 D 8M 5M
08.45 - 09.00 Break
M 09.00 - 09.45 III 18 D 8M 5M
O
N 09.45 - 10.30 IV 16 J 11 L 19 O
1 D
A 10.30 - 11.15 V 16 J 11 L 17 C
Y 11.15 - 12.00 VI 16 J 03 A 17 C
12.00 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 - 13.15 VII 21 H 03 A 17 C
13.15 - 14.00 VIII 21 H 03 A 17 C
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 18 D 15 E 12 J
08.15 – 09.00 II 18 D 15 E 12 J
T 09.00 – 09.15 Break
U
E 09.15 – 10.00 III 22 I 9C 15 E
2 S 10.00 – 10.45 IV 22 I 9C 15 E
D
A 10.45 – 11.30 V 9C 12 J 14 B
Y
11.30 – 12.15 VI 9C 12 J 14 B
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 14 B 21 I 18 D
13.15 - 14.00 VIII 14 B 21 I 18 D
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 15 E 8K 12 J
08.15 – 09.00 II 15 E 8K 12 J
W
E 09.00 – 09.15 Break
D
N 09.15 – 10.00 III 19 O 9C 15 E
3 E 10.00 – 10.45 IV 19 O 9C 15 E
S
D 10.45 – 11.30 V 20 A 18 D 19 O
A 18 D
Y 11.30 – 12.15 VI 20 A 03 A
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 4F 21 H 03 A
13.15 - 14.00 VIII 4F 21 H 03 A
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 10 M 8M 6N
08.15 – 09.00 II 10 M 8M 6N
T 09.00 – 09.15 Break
H
U 09.15 – 10.00 III 10 M 11 L 5M
R
4 10.00 – 10.45 IV 8K 11 L 5M
S
D 10.45 – 11.30 V 8K 6N 13 L
A
Y 11.30 – 12.15 VI 8K 6N 13 L
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 6N 19 O 21 I
13.15 - 14.00 VIII 6N 19 O 21 I
07.00 - 08.00 Imtaq/Rohis
F 08.00 - 08.45 I 15 E 4F 8K
R
I 08.45 - 09.30 II 15 E 4F 8K
5 D Break
A 09.30 - 09.45
Y 09.45 - 10.30 III 9C 15 E 4F
10.30 - 11.15 IV 9C 15 E 4F
07.00 – 07.30 Tahfiz

S
A
07.30 – 08.15 I BP/BK 14 B 8K
S 08.15 – 09.00 II 13 L 14 B 8K
A
T 09.00 – 09.15 Break
U
6 09.15 – 10.00 III 13 L 8K 21 H
R
D 10.00 – 10.45 IV 13 L 8K 21 H
A
Y 10.45 – 11.30 V 20 A 12 J 13 L
11.30 – 12.15 VI 19 O 12 J 13 L
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
Catatan : Bagi Bapak/Ibu Guru yang berminat untuk menyalin jadwal supaya menanyakan Bpk/Ibu Guru lain
yang siap di tukar jamnya dan berkoordinasi dengan waka kurikulum
TREN DARUL FALAH TOYA AIKMEL
MEL SENIOR HIGH SCHOOL
KREDITASI B
alahaikmel@yahoo.com

L PELAJARAN
STER GANJIL
JARAN 2017/2018

TEACHER CODE / SUBJECTS

TEACHER CODE
1. Saeful Fahmi
2. G. Sutrisno, S.Pd
3. sunardi, M.Pd.I
4. Zuharyani, S.Sos
5. Sitti Hidayati, S.Pd
6. Muzakkir, S.Pd
7. M. Mansur Maturidi, S.Pd
8 Ade Maria Ulfa, S.Pd

9. Sri purnawati, S.Pd


10. Ahmad Sahudi, S.Pd
11. Bq. Tuhfatul Ikhlas
12. Istianah, S.Pd
13. Rohi Dahlia, S.Pd
14. Suryadi, S.Pd
15. Rodi Farizal Hamni, S.Pd
16. Fiska Hardiani, S.Pd
17.Drs. Lalu Ahmad Saefullah
18. Arsyad Edi, SS
19. M. Al Maturidi, S.Pd.I
20. Shafwan Husaen, MM
21. Asran Bahromi
22. H. Nursawal, SP

SUBJECTS CODE
MANDATORY SUBJECTS
A. Pendidikan Agama Islam
B. PKWn
C. Bahasa Indonesia
D. Bahasa Inggris
E. Matematika
F. Sejarah Indonesia
G. Penjaskes
H. Seni Budaya
I. Prakarya dan kewirausahaan

SPECIALISATION
J. Fisika
K. Kimia
L. Biologi
M. Matematika
CROSS INTEREST
N. LM. Bahasa Inggris
O. LM. Bahasa Arab
BK
G. Sutrisno, S.Pd
HOMEROOM TEACHER
X. ARSYAD EDI, SS
XI. SRI PURNAWATI, S.Pd
XII.RODI FARIZAL HAMNI, S.Pd
Catatan : Jam Pelajaran pada sore hari ;
Penjaskes X = Senin
XI = Rabu
XII = Kamis

dwal supaya menanyakan Bpk/Ibu Guru lain


Aikmel, 14 Juli 2017
Knowing
Headmaster

SAEFUL FAHMI S.Pd.I


YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TOYA AIKMEL
DARUL FALAH AIKMEL SENIOR HIGH SCHOOL
TERAKREDITASI B
smadarulfalahaikmel@yahoo.com

JADWAL EKSTRAKURIKULER
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

JENIS
NO HARI WAKTU GURU PEMBINA KET
EKTRAKURIKULER
14.30 - 16.00 OLIMPIADE FISIKA FISKA HARDIANA, S.Pd
1 SENIN 16.00 - 16.30 Praying Ashar
16.30 - 18.00 TOUR AND TRAVELING MUZAKKIR, S.Pd

14.30 - 16.00 BHS. ARAB M. ALMATURIDI, S.Pd.I


2 SELASA 16.00 - 16.30 Praying Ashar
16.30 - 18.00 BULU TANGKIS M. MANSUR MATURIDI, S.Pd

14.30 - 16.00 4 PILAR PUJIATUN HASANAH, S.Pd


16.00 - 16.30 Praying Ashar
3 RABU
16.30 - 18.00 OLIMPIADE BIOLOGI ROHI DAHLIA, S.Pd
16.30 - 18.00 OLIMPIADE KIMIA ADE MARIA ULFAH, S.Pd

14.30 - 16.00 OLIMPIADE BIOLOGI ROHI DAHLIA, S.Pd


4 KAMIS 16.00 - 16.30 Praying Ashar
16.30 - 18.00 BHS. INGGRIS ARSYAD EDI, SS

14.30 - 16.00 KIR/MADING PUJIATUN HASANAH, S.Pd


5 JUM'AT 16.00 - 16.30 Praying Ashar
16.30 - 18.00 OLIMPIADE MATEMATIKA RODI FARIZAL HAMNI, S.Pd

14.30 - 16.00 DESAIN GRAFIS H. NURSAWAL, SP


6 SABTU 16.00 - 16.30 Praying Ashar
16.30 - 18.00 VOLI M. MANSUR MATURIDI, S.Pd

Aikmel, 14 Juli 2017


Knowing
Headmaster

SAEFUL FAHMI S.Pd.I


YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TOYA AIKMEL
DARUL FALAH AIKMEL SENIOR HIGH SCHOOL
TERAKREDITASI B
smadarulfalahaikmel@yahoo.com

JADWAL PELAJARAN
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
CLASS
NO DAY TIME TIME TO
X XI A XI B XII
07.00 – 08.00 I Briefing
08.00 - 08.45 II 18 D 8M 03 A 5M
08.45 - 09.00 Break
M 09.00 - 09.45 III 18 D 8M 03 A 5M
O
N 09.45 - 10.30 IV 16 J 11 L 03 A 19 O
1 D
A 10.30 - 11.15 V 16 J 11 L 8M 17 C
Y 11.15 - 12.00 VI 16 J 03 A 8M 17 C
12.00 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 - 13.15 VII 21 H 03 A 11 L 17 C
13.15 - 14.00 VIII 21 H 03 A 11 L 17 C
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 18 D 15 E 21 I 12 J
08.15 – 09.00 II 18 D 15 E 21 I 12 J
T 09.00 – 09.15 Break
U
E 09.15 – 10.00 III 22 I 9C 12 J 15 E
2 S 10.00 – 10.45 IV 22 I 9C 12 J 15 E
D
A 10.45 – 11.30 V 9C 12 J 15 E 14 B
Y
11.30 – 12.15 VI 9C 12 J 15 E 14 B
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 14 B 21 I 9C 18 D
13.15 - 14.00 VIII 14 B 21 I 9C 18 D
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 15 E 8K 9C 12 J
08.15 – 09.00 II 15 E 8K 9C 12 J
W
E 09.00 – 09.15 Break
D
N 09.15 – 10.00 III 20 A 9C 8K 15 E
3 E 10.00 – 10.45 IV 20 A 9C 8K 15 E
S
D 10.45 – 11.30 V 20 A 18 D 21 H 19 O
A 18 D
Y 11.30 – 12.15 VI 19 O 21 H 03 A
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 4F 21 H 18 D 03 A
13.15 - 14.00 VIII 4F 21 H 18 D 03 A
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 10 M 8M 11 L 6N
08.15 – 09.00 II 10 M 8M 11 L 6N
T 09.00 – 09.15 Break
H
U 09.15 – 10.00 III 10 M 11 L 6N 5M
R
4 10.00 – 10.45 IV 8K 11 L 6N 5M
S
D 10.45 – 11.30 V 8K 6N 19 O 13 L
A
Y 11.30 – 12.15 VI 8K 6N 19 O 13 L
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 6N 19 O 8M 21 I
13.15 - 14.00 VIII 6N 19 O 8M 21 I
07.00 - 08.00 Imtaq/Rohis
F 08.00 - 08.45 I 15 E 4F 14 B 8K
R
I 08.45 - 09.30 II 15 E 4F 14 B 8K
5 D Break
A 09.30 - 09.45
Y 09.45 - 10.30 III 9C 15 E 8K 4F
10.30 - 11.15 IV 9C 15 E 8K 4F
07.00 – 07.30 Tahfiz

S
A
07.30 – 08.15 I BP/BK 14 B 15 E 8K
S 08.15 – 09.00 II 13 L 14 B 15 E 8K
A
T 09.00 – 09.15 Break
U
6 09.15 – 10.00 III 13 L 8K 12 J 21 H
R
D 10.00 – 10.45 IV 13 L 8K 12 J 21 H
A
Y 10.45 – 11.30 V 19 O 12 J 4F 13 L
11.30 – 12.15 VI 19 O 12 J 4F 13 L
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
Catatan : Bagi Bapak/Ibu Guru yang berminat untuk menyalin jadwal supaya menanyakan Bpk/Ibu Guru lain
yang siap di tukar jamnya dan berkoordinasi dengan waka kurikulum
DARUL FALAH TOYA AIKMEL
SENIOR HIGH SCHOOL
DITASI B
el@yahoo.com

ELAJARAN
R GANJIL
AN 2017/2018

TEACHER CODE / SUBJECTS

TEACHER CODE
1. Saeful Fahmi
2. G. Sutrisno, S.Pd
3. sunardi, M.Pd.I
4. Zuharyani, S.Sos
5. Sitti Hidayati, S.Pd
6. Muzakkir, S.Pd
7. M. Mansur Maturidi, S.Pd
8 Ade Maria Ulfa, S.Pd

9. Sri purnawati, S.Pd


10. Ahmad Sahudi, S.Pd
11. Bq. Tuhfatul Ikhlas
12. Istianah, S.Pd
13. Rohi Dahlia, S.Pd
14. Suryadi, S.Pd
15. Rodi Farizal Hamni, S.Pd
16. Fiska Hardiani, S.Pd
17.Drs. Lalu Ahmad Saefullah
18. Arsyad Edi, SS
19. M. Al Maturidi, S.Pd.I
20. Shafwan Husaen, MM
21. Asran Bahromi
22. H. Nursawal, SP

SUBJECTS CODE
MANDATORY SUBJECTS
A. Pendidikan Agama Islam
B. PKWn
C. Bahasa Indonesia
D. Bahasa Inggris
E. Matematika
F. Sejarah Indonesia
G. Penjaskes
H. Seni Budaya
I. Prakarya dan kewirausahaan

SPECIALISATION
J. Fisika
K. Kimia
L. Biologi
M. Matematika
CROSS INTEREST
N. LM. Bahasa Inggris
O. LM. Bahasa Arab
BK
G. Sutrisno, S.Pd
HOMEROOM TEACHER
X. ARSYAD EDI, SS
XI. SRI PURNAWATI, S.Pd
XII.RODI FARIZAL HAMNI, S.Pd
Catatan : Jam Pelajaran pada sore hari ;
Penjaskes X = Senin
XI = Rabu
XII = Kamis

menanyakan Bpk/Ibu Guru lain


Aikmel, 14 Juli 2017
Knowing
Headmaster

SAEFUL FAHMI S.Pd.I


YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TOYA AIKMEL
DARUL FALAH AIKMEL SENIOR HIGH SCHOOL
TERAKREDITASI B
smadarulfalahaikmel@yahoo.com

JADWAL PELAJARAN
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
CLASS
NO DAY TIME TIME TO
X XI XII
07.00 – 08.00 I Briefing
08.00 - 08.45 II 18 N 8M 5M
08.45 - 09.00 Break
M 09.00 - 09.45 III 18 N 8M 5M
O
N 09.45 - 10.30 IV 16 J 11 L 19 O
1 D
A 10.30 - 11.15 V 16 J 11 L 17 C
Y 11.15 - 12.00 VI 16 J 03 A 17 C
12.00 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 - 13.15 VII 21 H 03 A 17 C
13.15 - 14.00 VIII 21 H 03 A 17 C
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 18 N 15 E 12 J
08.15 – 09.00 II 18 N 15 E 12 J
T 09.00 – 09.15 Break
U
E 09.15 – 10.00 III 22 I 9C 15 E
2 S 10.00 – 10.45 IV 22 I 9C 15 E
D
A 10.45 – 11.30 V 9C 12 J 14 B
Y
11.30 – 12.15 VI 9C 12 J 14 B
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 14 B 21 I 18 N
13.15 - 14.00 VIII 14 B 21 I 18 N
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 15 E 8K 12 J
08.15 – 09.00 II 15 E 8K 12 J
W
E 09.00 – 09.15 Break
D
N 09.15 – 10.00 III 20 A 9C 15 E
3 E 10.00 – 10.45 IV 20 A 9C 15 E
S
D 10.45 – 11.30 V 20 A 18 N 19 O
A 18 N
Y 11.30 – 12.15 VI 19 O 03 A
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 4F 21 H 03 A
13.15 - 14.00 VIII 4F 21 H 03 A
07.00 – 07.30 Tahfiz
07.30 – 08.15 I 10 M 8M 06 D
08.15 – 09.00 II 10 M 8M 06 D
T 09.00 – 09.15 Break
H
U 09.15 – 10.00 III 10 M 11 L 5M
R
4 10.00 – 10.45 IV 8K 11 L 5M
S
D 10.45 – 11.30 V 8K 06 D 13 L
A
Y 11.30 – 12.15 VI 8K 06 D 13 L
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
12.30 – 13.15 VII 06 D 19 O 21 I
13.15 - 14.00 VIII 06 D 19 O 21 I
07.00 - 08.00 Imtaq/Rohis
F 08.00 - 08.45 I 15 E 4F 8K
R
I 08.45 - 09.30 II 15 E 4F 8K
5 D Break
A 09.30 - 09.45
Y 09.45 - 10.30 III 9C 15 E 4F
10.30 - 11.15 IV 9C 15 E 4F
07.00 – 07.30 Tahfiz

S
A
07.30 – 08.15 I BP/BK 14 B 8K
S 08.15 – 09.00 II 13 L 14 B 8K
A
T 09.00 – 09.15 Break
U
6 09.15 – 10.00 III 13 L 8K 21 H
R
D 10.00 – 10.45 IV 13 L 8K 21 H
A
Y 10.45 – 11.30 V 19 O 12 J 13 L
11.30 – 12.15 VI 19 O 12 J 13 L
12.15 - 12.30 Praying dzuhur
Catatan : Bagi Bapak/Ibu Guru yang berminat untuk menyalin jadwal supaya menanyakan Bpk/Ibu Guru lain
yang siap di tukar jamnya dan berkoordinasi dengan waka kurikulum
TREN DARUL FALAH TOYA AIKMEL
MEL SENIOR HIGH SCHOOL
KREDITASI B
alahaikmel@yahoo.com

L PELAJARAN
STER GANJIL
JARAN 2017/2018

TEACHER CODE / SUBJECTS

TEACHER CODE
1. Saeful Fahmi
2. G. Sutrisno, S.Pd
3. sunardi, M.Pd.I
4. Zuharyani, S.Sos
5. Sitti Hidayati, S.Pd
6. Muzakkir, S.Pd
7. M. Mansur Maturidi, S.Pd
8 Ade Maria Ulfa, S.Pd

9. Sri purnawati, S.Pd


10. Ahmad Sahudi, S.Pd
11. Bq. Tuhfatul Ikhlas
12. Istianah, S.Pd
13. Rohi Dahlia, S.Pd
14. Suryadi, S.Pd
15. Rodi Farizal Hamni, S.Pd
16. Fiska Hardiani, S.Pd
17.Drs. Lalu Ahmad Saefullah
18. Arsyad Edi, SS
19. M. Al Maturidi, S.Pd.I
20. Shafwan Husaen, MM
21. Asran Bahromi
22. H. Nursawal, SP

SUBJECTS CODE
MANDATORY SUBJECTS
A. Pendidikan Agama Islam
B. PKWn
C. Bahasa Indonesia
D. Bahasa Inggris
E. Matematika
F. Sejarah Indonesia
G. Penjaskes
H. Seni Budaya
I. Prakarya dan kewirausahaan

SPECIALISATION
J. Fisika
K. Kimia
L. Biologi
M. Matematika
CROSS INTEREST
N. LM. Bahasa Inggris
O. LM. Bahasa Arab
BK
G. Sutrisno, S.Pd
HOMEROOM TEACHER
X. ARSYAD EDI, SS
XI. SRI PURNAWATI, S.Pd
XII.RODI FARIZAL HAMNI, S.Pd
Catatan : Jam Pelajaran pada sore hari ;
Penjaskes X = Senin
XI = Rabu
XII = Kamis

dwal supaya menanyakan Bpk/Ibu Guru lain


Aikmel, 14 Juli 2017
Knowing
Headmaster

SAEFUL FAHMI S.Pd.I