Вы находитесь на странице: 1из 2

FUNCIONES ESTADÍSTICAS

COD APELLIDOS NOTA 1 NOTA 2


1 OBREGON BLAS 15 5
2 ACOSTA SILVA 20 15
3 GARCILAZO VEGA 17 16
4 FUENTES CERRO 20 19
5 GARCIA SIFUENTES 18 12
6 ANCALLE BULEJE 15 10
7 GONZALES CAJUSOL 19 19
8 BARRIOS HUAMAN 13 14
9 HUERTA ISLA 10 16
10 TUPAC YUPANQUI 19 13

TOTALES 166 139

CANT DE ALUM 10
CANT DE ALUM VAL NUM 10

MAX PRO 16
MIN PRO 10.25
PROMEDIO QUE SE REPITE 14.75 el promedio que mas se repite
NES ESTADÍSTICAS

NOTA 3 NOTA 4 PROMEDIO CATEGORIA


17 9 11.5 A
14 10 14.75 B
4 4 10.25 C
11 7 14.25 A
15 17 15.5 B
16 14 13.75 C
10 16 16 A
15 17 14.75 C
18 14 14.5 A
15 17 16 B

135 125 141.25

CAT A 4
CAT B 3
CAT C 3

o que mas se repite