Вы находитесь на странице: 1из 31

GÜRALP CRANE SYSTEM DIRECTIVES & STANDARDS 2017

Safety of machinery
DESIGN STANDARDS CRANE SYSTEM DIRECTIVES LVD Test EMC Test QUALITY REQUIREMENTS for welding
Risk assessment

Machinery (MD) Directive


Mechanical Design Standard Electrical Design Standard EN ISO 12100:2010
2006/42/EC

305/2011/EU Construction
EN -ISO DIN FEM EN -ISO DIN FEM ISO 3834-2 &EN 1090-1,2
Products Regulation

Cranes - Bridge and Limiting and indicating Low voltage (LVD)


  EN 15011+A1 EN 12077-2+A1 EN 60204-1 Welding coordination EN ISO 14731
gantry cranes devices Directive 2014/35/EU

Cranes - General Rotating electrical Electromagnetic Compatibility   EN 61000-4-2 Electro 


EN 13001 – 1   EN 60034-1 Welder Qualification EN ISO 9606-1
design machines (EMC) Directive 2014/30/EU static discharge(ESD)

Crane safety - General Safety of machinery - Noise Emission by Outdoor EN 61000-4-4


EN 13001 – 2 EN ISO 13849-1 EN ISO 11688 WPS EN ISO 15609-1
design - Part 2: Load Safety-related parts of Equipment Directive 2000/14/EC Electrical Fast

Rules For The Design Safety of machinery - 6331 Health and Safety   EN 61000-4-5 Surge  Welding Procedure EN ISO 15613 &
FEM 1.001 EN 60204–32
Of Hoisting Appliances Electrical equipment of Conditions Regulation for the Use Transients Qualification EN ISO 15614-1

Measures For Cranes - Controls and EN 61000-4-11 Voltage Welding Operator


FEM 9.755 EN 13557 EN ISO 14732
Achieving Safe control stations dips,short interruptions Qualification

Power Driven Series - Low Voltage EN 55011(Contuded


FEM 9.751 FEM 9.752 Ndt-personel EN ISO 9712
Security Adjustable Frequency emission)

Hand And Power Safety of machinery - EN 55011 (Radiated


FEM 9.756 EN ISO 13850 Joint preparation EN ISO 9692-1&2
Driven Hoists For Emergency stop emission)

Cranes - Test and TS 10116 rotating electrical EN 61000-4-6 Inspection &Testing


EN 60034-5 EN ISO 13916
inspection procedures TS ISO 9927-1 machines (IP code); Contucted Immunity during welding

EN 12385-4 & Graphical Symbols For EN 61000-3-2


Steel wire ropes FEM 9.941 Inspection &Testing after welding
CEN/TS 13001-3-2 Control Devices Harmonics

Selection Of Lifting And Acceptance levels for


Cranes - Access EN 13586 FEM 9.683 EN 61000-3-3 Flicker Ndt -general rules EN ISO 17635
Travel Motors NDT

Cranes- Safe Use ISO 12480-1 Visual Testing EN ISO 17637 EN ISO 5817

Terminations for steel EN 13411 Founding - Spheroidal


EN 1563 Radiographic testing EN ISO 17636-1&2 EN ISO 10675-1&2
wire ropes (1-2-3-4-5-6-7-8) graphite cast irons

Hook & Hook DIN 15401 Steel castings - Steel EN ISO EN ISO
TS 2340 Mechanical Design Standard EN 10293 Ultrasonic Testing
Traversen DIN15402 castings for general 17640,10863,13588 & 11666,15626,22825,232

Magnetic particle
Cranes- Wire Ropes ISO 4309 EN -ISO Cold formed EN 10219-1 EN ISO 17638 EN ISO 23278
testing

Cranes - Safety - Cranes - Competency Quenched and Makro &microscopic


EN 13135 ISO 23814 Surface preparation and paint standards EN 10083-1 ,2,3 EN ISO 17639 EN ISO 5817
Design - Requirements requirements for crane tempered steels testing

Cranes - Information for TS EN 12644-1+A1 Cranes - Monitoring for Quality levels for
ISO 12482 Surface preparation ISO 8501 ,ISO 8503 Case hardening steels EN 10084 EN ISO 9013
use and testing EN 12644-2 +A1 crane design working cutting

Hot rolled products of


Wheel shafts DIN 15091 Cranes-Classification  TS ISO 4301–5 Paint application ISO 12944 EN 10025-1 ,2 Group of materials CEN ISO /TR 15608
structural steels

Cranes; steel DIN 15018-1 Technical


ISO 7363
structures; verification DIN 15018-2 characteristics and

Lifting appliances; Cranes - Tolerances for


DIN15061-1 ISO 12488-1
groove profiles for wire wheels and travel and

DIN 15090 Crane supporting


Wheel Group TS EN 1993-6
DIN 15074 structures

Classification Of Asymmetric wedge


ISO 4301 FEM 9.511 TS EN 13411-6+A1
Mechanisms socket

Rules For The Design - Limit States and proof


FEM 9.341 EN 13001-3-1
Local Girder Stresses competence of steel

Dimensions And Cranes - Stiffness -


FEM 9.661 TS ISO 22986
Design Of Rope Bridge and gantry

Lifting Force Limiters Cranes-Training of


FEM 9.761 TS ISO 9926-1
For Controlling drivers
GÜRALP’TE
KALİTE HERYERDE
1.1 Hammadde Kontrolleri
 Tüm hammaddeler (Saç,profil,döküm yarı mamul vb) giriş kalite kontrolde aşağıdaki test
aşamalarından geçirilerek onaylanır
 Ölçüsel Kontroller (Standart ve teknik resimlere göre)
 Malzeme kontrolleri
 Görsel kontrol
 Tahribatsız Muayene (PT,UT,MT)

 Tahribatlı muayene(spektral analiz, mekanik testler, Sertlik kontrolleri)


2.1 Talaşlı imalat proses kontrolleri
 Talaşlı imalatı tamamlanmış yarı mamuller üretim ve kalite operatörleri tarafından
kontrol edilmektedir;
 Ölçüsel kontroller(Teknik resimlere göre)
o Talaşlı imalat prosesi kalite ilk onay kontrolü sonrası start alır.
o Üretim operatörü belirlenen periyodlarda self kontrollerini yapar
o Hatalı ürünler ile uygun ürünler tanımlanmış bölgelerde muhafaza edilir
Not : Kritik ölçüler için SPC kontrol panoları oluşturulması planlanmıştır
2.2 Makine ve konstrüksiyon Proses Kontrolleri
 Makine ve konstrüksiyon proses kontrolleri kalite kontrol planına (ITP) göre
gerçekleştirilmektedir.
 Ölçüsel kontroller (Teknik resme göre)
 Kaynak tahribatsız muayeneleri (VT,MT ve UT)

Kaynak kabul kriteri : TS EN ISO 5817-B


2.2 Makine ve konstrüksiyon Proses Kontrolleri
 Kontrol ve testleri tamamlanmış tüm mamul ve yarı mamuller (başlık,gövde vb) uygun
etiketle tanımlanır
 Uygunsuz ürünlerin yönetimi prosedürüne göre hatalı ürün ,eksik ürünler ile uygun
ürünlerin üretim sahasında karışması önlenmektedir.
2.3 Boya Proses Kontrolleri(TS EN ISO 12944)

 Boyanmış tüm ürünler boya kontrollerinden geçirilerek sonuçlar BOYA TEST RAPOR’una
işlenerek (F105_2 ) kayıt altına alınır.

o Dın-cup 4 Viskozite Testi (Boya hazırlama)


o Boya öncesi yüzey kontrolleri (ISO 8501-1 ‘e göre Min Sa 2,5)
o Görsel kontroller (Renk karşılaştırma, boya hataları vb.)
o Boya kalınlık kontrolleri
o Cross cut boya yapışma testi (ISO 2409)

DIN CUP 4
3.1 FİNAL KONTROL VE YÜK TESTLERİ
 Güralp bünyesinde üretilen tüm Kaldırma makineleri ,özel hazırlanmış test istasyonunda TS
EN 15011+A1 standartına göre %100 Dinamik ve Statik yük testlerinden geçirilir
 Kontrol ve Test sonuçları FINAL TEST RAPORU(F074_3)’na işlenerek kayıt altına
alınmaktadır.
3.2 FİNAL KONTROL TESTLERİ
 Tüm bitmiş makine ve başlıklar kalite teknisyenleri tarafından kapsamlı kontrollerden
geçirilir.
 Kontrol ve tüm test sonuçları FINAL TEST RAPORU(F074_3)’na seri numarası bazında
işlenerek kayıt altına alınır.
 Sevkiyata hazır tüm bitmiş mamul ve yarı mamuller sevkiyat öncesi checklist’lere göre
kontrol edilir.

 Kayıtlar ve yükleme fotoğrafları SEVKİYAT KONTROL FORM’larına işlenerek kayıt altına alınır.
 Saha montajı sonrası tüm sistemler TS EN 15011+A1 (1.1 Dynamic, Static 1.25)’e göre yük
kabul testlerinden geçirilir, tüm ölçümler ve test sonuçları İş Bitiş Formuna işlenerek kayıt
altına alınır
‘‘F056_4_Başlangıç ve iş bitirme Formu’’
 Özel Tasarım Yük Test İstasyonu
Portatif sertlik ölçüm cihazı (Krautkramer MIC 20)
Portatif Spektrometre Analiz Cihazı (Test Master Pro)
Ultrasonic NDT Test Cihazı (Krautkramer USM 35 X)
Manyetik NDT Test Cihazı (Magnaflux)
Penetrant Testi
LVD Alçak Gerilim Test Cihazı ( Metrel MI 2094)
Total Station Leika TS 09 Plus Kod Ölçüm Cihazı
Boyutsal Ölçüm Cihazı
Nivo
Lasermetre
Kumpas
Mikrometre
Kompratör
Diğer Ölçüm Ekipmanları
Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı
Sıcaklık ve Nem ölçüm probu
Multimeter
LVD Alçak
Gerilim Testi

Hammadde ve Ultrasonic Testi


Isıl işlem sonu ile Hammadde
sertlik içyapı süreksizlik
kontrolleri kontrolü

Konstrüksiyon üç
boyutlu
ölçümleri

Spektrometre ile Statik ve


malzeme analizi Dinamik Yük
Testleri

Tahribatsız Hassas Ölçü


Muayene Kontrolleri
GÜRALP VİNÇYÜKSEK ÜRÜN KALİTE VE STANDARTLARININ ARTTIRILARAK DEVAMINI SAĞLAMAK ADINA
BÜNYESİNDE BULUNAN KALİTE LABORATUVARINA YENİ YATIRIMLARI DEVREYE ALACAKTIR.

1. Zwick Z250SR ÇEKME CİHAZI


2. PORTATiF 3D (CMM) KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI
3. MİKROSERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

Isıl işlem uygulamalarında yüzey ve yüzey altı sertlik taramaları için


- Dişli sertlik ölçümleri
- Tekerlek sertlik ölçümleri vb.
4. STEREO MAKROSKOP

Kaynak makro kontrollerinin , malzeme makro yapılarının kontrolü ve saha iadelerinin yüzey makro
incelemelerinin yapılabilmesini sağlayacaktır.

Welding
Macro
Dimentional
Controls

Cast iron
nodularity and
flake analysis

Surface
examination,
coating
thickness
measurement
 GÖRSEL TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ __SEVİYE 2
 PENETRANT TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ __SEVİYE 2
 MANYETİK TAHRİBATSIZ MAUENEYENE PERSONELİ __SEVİYE 2

 ULTRASONİK TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ__SEVİYE 2


 RADYSOKOPİK TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ__SEVİYE 2

 EN ISO 9606-1’e göre 68 sertifikalı kaynakçı _ TUV AVUST.


 EN ISO 3834-2 kaynak kalite yeterliliği belgesi _ TUV AVUST.
 TUV onaylı kaynak prosedürleri (WPQR)
 ISO 4063’e göre onaylı kaynak proseslerimiz
 135- Gazaltı kaynağı
 111- Metal elektrod kaynağı
 121- Tozaltı Kaynağı
Göz Muayenesi (VT) Penetrant Muayenesi(PT)

Manyetik Partikül Muayenesi(MT) Ultrasonik Hata Muayenesi(UT)


TS EN 15011+A1 (1.1 Dynamic, Static 1.25), FEM.1001 (1.25 Dynamic, Static 1.4)
İlgili standartlara göre tüm makineler test edilmektedir.
SERTİFİKA ve BELGELER ONAYLI
KURULUŞ
TS EN ISO 9001:2008: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TÜV-Avust.
ISO 3834–2/EN 729-2 :Çelik yapılar için kaynaklı imalat yeterlilik
TÜV-Avust.
belgesi (Dizayn ve Uygulama)
EN 1090- 1 & 2 : Çelik ve Alüminyum yapı imalatı yeterlilik belgesi TÜV-Avust.
TS EN 15011 Vinçler- Köprü ve portal vinç standartlara uygunluk TSE
TS 12578 - Kaldırma ve taşıma makineler hizmet yeterlilik belgesi TSE
2006/42/EC Avrupa Makine Direktifine Uygunluk Onay Belgesi TUV-NORD
Güralp marka tescil belgesi (GÜRALP) TPE
FEM Avrupa Kaldırma Ekipmanları Fedarasyonları Üyeliği İSDER
Yerli Malı Belgesi EBSO
1. Güralp bünyesinde tüm süreçlerde yaşanan hatalar ile ilgili veriler kayıt altına alınarak
izlenmekte , kök neden analizleri yapılarak kalıcı aksiyonlar ile hataların tekrarı
önlenmektedir.(Uygunsuzluk takip tabloları)

Düzeltici Faaliyet / Sorumlusu


5 Neden Analizi - 5 Why Analysis
Problemi tanımla A ksiyonların takip edildiği son tarih
Corrective Action / Responsibility

A
Tüm süreç performanslarının,
Define problem The current date of action follow-up

Schmalz’ın taşıyıcı arabası Tanımlanmış uygunsuzlukları araştırmak için


bu yolu izleyin
Ana
Sebep
* Talaşlı imalata parça resmi ulaşmaması
uygunsuzluk veri analizlerinin sistematik
ile bizim makinanın mapa * Ara bağlantı parçasının proje tarafından stok kodu bazında tanımlanmamış 
delikleri uyuşmamaktadır
Use this path for the specific nonconformance being
investigated

Bu Yüzden/
Root
Causes
olması sebebiyle parça üretilmeden de üretim sonu kaydı yapılması
* Özel ara bağlantı parçasının ayrıca stok kodunun olmaması sebebiyle 
sevkiyat listelerinde yer almaması
olarak daha hızlı bir şekilde yapılması için
NEDEN? / WHY?

MPR kalite kontrol modülü devreye


Theref ore

TUSA S A N.16.0298 nolu işin


TUSA S A N.16.0298 nolu işde Bu Yüzden/ 1) Proje bölümü teknik resimlerde ve
proje tarafından özel
standart ara bağlantı plakası Theref ore netsiste ilgili parçaların stok kodu
tasarlanan ara bağlantı
sahaya gönderilmiş

NEDEN? / WHY?
Bu Yüzden/
Theref ore plakası üretilmemiş
NEDEN? / WHY?
bazında tanımlarının yapılmasını
sağlayacak /Erdem KURTMEN alınma aşamasındadır
Bu Yüzden / Theref ore
Bu Yüzden/
makine montaj bölümün
Parça talaşlı imalatta kalmış Theref ore
standart makine toplamış Bu Yüzden/
Theref ore
NEDEN? / WHY? NEDEN? / WHY?
Uygunsuzluğun neden saptanamadığını Talaşlı imalata parça resmi A
araştırmak için bu yolu izleyin Proje dosyası ulaşmadığı için
ulaşmadığı için parça talaşlı
Use this path to investigate why the problem was iş makine montajı emrine göre
not detected Bu Yüzden/ imalatta üretilmemiş
yapılmış
Theref ore B
NEDEN? / WHY?

sevkiyat esnasında
Bu Yüzden/ Bu Yüzden/
kontrolleri Sevkiyat kontrol
Theref ore Theref ore
listelerinde göre yapılmakta

NEDEN? / WHY? NEDEN? / WHY?


Bu Yüzden / Theref ore Bu iş için tasarlanmış bağlantı A
plakası sevkiyat listelerinde Bu Yüzden/
gözükmemektedir. Theref ore
2) Proje bölümü dosyalarının ilgili
bölümlere dağıtılması
NEDEN? / WHY?
sağlayacak/Erdem KURTMEN
Sistemsel ana sebebi araştırmak için bu yolu
izleyin
Use this path to investigate the systemic root cause
Bu Yüzden/
Theref ore
NEDEN? / WHY?
stok kodu bazındaki parçalar
üretim sonu kaydı yapılarak Bu Yüzden/ Bu Yüzden/
üretildiği netsiste kayıt altına Theref ore Theref ore
alınmakta
NEDEN? / WHY? NEDEN? / WHY? C
Bu Yüzden / Theref ore Parçaya ait stok kodu netsis B
üzerinde direk montajının Bu Yüzden/
içerisine hammadde olarak
Theref ore
yedirildiğinden üretim sonu kaydı
yapılabilmiş

NEDEN? / WHY? Bu Yüzden/


Theref ore

NEDEN? / WHY?
5 Neden Analizinin Yapıldığı
Tarih /The Date of 5-Why Analysis Bu Yüzden/
Theref ore
06.12.2016 Ref. No.
NEDEN? / WHY?
C
Müşt eri / Cust omer Ürün - Proses / Product /
T AI Process
PERGEL VİNÇ SİSTEMİ
Bildirim Tarihi/
Communicate to Manuf acturer
06.12.2016

Çıkarılan Dersler / Lessons Learned : Katılımcılar / Participants:


KÖK NEDEN ANALİZİ VE ALINANCAK AKSİYONLAR BELİRLENDİ NAZIM KANDEMİR ÖMÜR ÇEVİR
HALİL DEMİRCİ MEHMET N.
ORHAN
BEKTAŞ AVCIOĞLU ERDEM KURTMEN
 Güralp bünyesinde ürün performansı servis sonrası hizmetlerin garanti kapsamında
verdiği hizmetler ile ilgili tüm detay veriler kayıt altına alınarak ve analiz edilerek takip
edilmektedir.
1. Eğitimler tamamlandı.
2. 5S bölgeleri belirlendi.(Layout)
3. 5S denetim planları ve denetim checklistleri hazırlanarak devreye
alınacak
1. Eğitim düzenlenecek
2. Kritik Ölçüler için SPC kontrol kartları
hazırlanacak
3. SPC uygulaması öncelikli olarak talaşlı
imalatta devreye alınacak
GÜRALP KALITE