Вы находитесь на странице: 1из 22

D-LED TV 32 DVB-T2

SRB Uputstvo za upotrebu


Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

Model: K32D301B2
SRB

Sadržaj
Karakteristike��������������������������������������������������3 SLIKA (PICTURE)��������������������������������������12
Upozorenja i napomene o bezbednosti������������4 ZVUK (SOUND) ����������������������������������������13
Montiranje i povezivanje����������������������������������5 OPCIJE (OPTIONS) ����������������������������������14
Sadržaj paketa��������������������������������������������5 VREME (TIME) ������������������������������������������14
Postavljanje TV seta������������������������������������5 ZAKLJUČAVANJE (LOCK) ������������������������15
Povezivanje periferne opreme����������������������6 Opcija snimanja (REC option)��������������������15
Tasteri kontrolnog panela ��������������������������������8 Opcija time-shift snimanja��������������������������16
Daljinski upravlja�������������������������������������������8 EPG opcija������������������������������������������������16
Opšte uputstvo za upravljanje������������������������10 Hotelski režim (opcionalno)������������������������16
Uključivanje ����������������������������������������������10 USB medijski režim�����������������������������������17
Režim pripravnosti (Standby) ��������������������10 Otklanjanje jednostavnih problema����������������19
Izbor izvora signala������������������������������������11 Tehničke specifikacije������������������������������������20
Uputstvo za upravljanje menijem���������������11 Uputstvo za montiranje postolja��������������������21
KANAL (CHANNEL)����������������������������������11

Karakteristike
1. LED monitor sa pozadinskim osvetljenjem visokog kvaliteta, štedi energiju, štiti životnu sredinu, ultra tanak,
izuzetnih karakteristika.
2. Sa ugrađenim zvučnicima visokog kvaliteta koji će Vam pružiti potpuno audio-vizuelno uživanje i uštedeti prostor na
Vašoj polici.
3. Sa mnoštvom priključaka. Možete direktno povezati vaš DVD, vidikon i druge uređaje na odgovarajuće ulazne
priključke i uživati u predivnoj slici. Proizvod se može koristiti kao monitor za računar sa VGA i HDMI priključcima.
Osim toga, kada ga povežete sa antenom, može se upotrebljavati i kao TV uređaj.
4. Daleko brže vreme reakcije potpuno eliminiše senke na slici, što gledanje filma i igranje igrica čini mnogo prirodnijim.
5. Dovoljan broj boja.
6. Širi ugao posmatranja, veća osvetljenost, veći kontrast, smanjena potrošnja.
7. Pametni režimi slike i zvuka vam pružaju pametni audio-vizuelni efekat.
8. Sa ugrađenom najnovijom verzijom digitalnog filtera boja, koji sliku čini jasnijom. 3D deinterlejsing, koji je sastavni deo
uređaja, može potpuno da eliminiše treperenje slike izazvano interlejs signalima.
9. Poseduje izvanredne funkcije podešavanja vremena. Možete da podesite vreme isključivanja. Osim toga, isključiće se
i u slučaju kada ne prima signal.
10. Automatsko upravljanje se lako obavlja pomoću uređaja za daljinsko upravljanje.
11. Funkcija automatskog podešavanja vam omogućava da u VGA režimu sliku podesite tako da nakon nekoliko
sekundi dobijete najbolje moguće rezultate.
12. Automatska promena balansa boja na vašem uređaju omogućava najkvalitetnije podešavanja boja za razne uređaje
za reprodukciju u VGA režimu.
13. Automatsko uklanjanje šuma može u značajnoj meri eliminisati pozadinski šum nastao usled interferencije menija ili
usled slabog signala, što sliku na ekranu čini jasnom.
14. Podržava USB interfejs.
15. Podržava H.264 FULL HD prijemnik i podržava PVR funkciju.
16. Ultra tankog i izuzetno uskog dizajna

3
SRB

Upozorenja i napomene o bezbednosti


Hvala Vam što ste izabrali ovaj LED TV sa LED pozadinskim osvetljenjem, vredan proizvod naše kompanije, odličnog
kvaliteta i velikog broja funkcija. Ovaj uređaj će Vam pružiti više audio-vizuelnog uživanja. Njegov dizajn garantuje
bezbednost korisnika. Pre nego što napuste fabriku, svi uređaji prolaze kroz rigorozna ispitivanja. Ipak, neodgovarajući
način upotrebe može da dovede do električnog udara ili požara. Kako biste osigurali bezbedno rukovanje uređajem i
produžili njegov životni vek, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i oznake na uređaju pre nego što počnete da ga koristite, i
pridržavajte se instrukcija u vezi sa bezbednošću. Sačuvajte ovo korisničko uputstvo za buduću upotrebu.

Može da dovede do Može da dovede do povreda i


Upozorenje nesrećnih slučajeva
Pažnja gubitka imovine

Ukazati na ponašanja koja je potrebno zabraniti Ukazati na postupke koje je potrebno obaviti

Pri sledećim uslovima:


• Nestanak struje ili nestabilna voltaža. Odmah isključite TV set,
• Neuobičajeni zvuci ili mirisi koji dolaze iz uređaja. izvucite kabl za napajanje
• Oštećen AC kabl za napajanje. iz utičnice i kontaktirajte
• Oštećenja na TV setu usled pada, obaranja ili udarca. kvalifikovano osoblje koje
• Ukoliko tečnost ili strana tela dospeju u unutrašnjost TV seta. se bavi održavanjem.

Ukoliko dođe do curenja plina ili drugih zapaljivih gasova, ne izvlačite kabl za napajanje TV seta niti kablove
drugih električnih uređaja; umesto toga, odmah zatvorite ventile za gas i otvorite vrata i prozore.

Upozorenje
• Koristite isključivo napon od 240VAC 60/50Hz.
• Radi bezbednosti, priključite ovaj TV na utičnicu sa uzemljenjem.
• Kablove možete priključiti ili isključiti jedino kada je uređaj isključen.
• Ne stavljajte TV set na nestabilna mesta jer može doći do njegovog pada, oštećenja, pa čak i požara.
• Nemojte postavljati TV set na mesta:
1.Direktno izložena sunčevim zracima, sa vlagom, previsokom ili preniskom temperaturom ili velikom količinom
prašine;
2. Sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama;
3. Sa zapaljivim ili korozivnim gasovima;
4. U kupatilo, kuhinju i slično.
• Ne koristite oštećene ili neodgovarajuće utičnice i proverite da li su utikač i utičnica povezani na odgovarajući način.
• Vodite računa da na utikaču i u utičnici nema prašine ili metalnih delića.
• Ne oštećujte kabl za napajanje:
1. Zabranjeno je prepravljanje kabla za napajanje;
2. Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje;
3. Držite kabl za napajanje dalje od izvora toplote;
4. Ne vucite kabl za napajanje prilikom njegovog izvlačenja iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na isti produžni kabl jer usled povećanog opterećenja može doći do požara.
• Ne ostavljajte otvoreni plamen (npr. upaljenu sveću) blizu TV seta jer može doći do nastanka električnog udara ili
požara.
• Kako biste izbegli pojavu električnog udara ili požara nastalog usled prosipanja vode, ne stavljajte posudu sa vodom
na TV set.
• Da biste izbegli kratki spoj i oštećenje proizvoda, ali i električni udar, ne ubacujte oštre predmete, metal ili tečnost u
priključak za antenu ili ventilacione otvore.
• Prorezi na kućištu dizajnirani su da ispuštaju toplotu i omoguće hlađenje svih unutrašnjih komponenata, kako one
ne bi razvile izuzetno visoke temperature i kako bi mogle da tokom dužeg vremenskog perioda rade normalno.
Prilikom pozicioniranja uređaja, ne prekrivajte ove proreze.

4
SRB

Ne dodirujte utikač vlažnim rukama jer može doći do električnog udara.

Ne uključujte TV set tokom olujnog vremena; umesto toga, izvucite utikač iz utičnice i izvucite priključak za
antenu kako biste izbegli udar groma.

Ne rasklapajte TV set samostalno jer to može dovesti do nastanka električnog udara ili požara. Kontaktirajte
kvalifikovano osoblje koje se bavi održavanjem.

Pažnja
• Ne dozvolite deci da se penju na TV set.
• Držite sitnu dodatnu opremu van domašaja dece kako je deca ne bi progutala.
• Ukoliko ne koristite TV set tokom dužeg vremenskog perioda, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
• Pre nego što počnete da čistite TV set, izvucite utikač iz utičnice i obrišite mekom krpom; ne upotrebljavajte hemijske
reagense i izbegavajte situacije u kojima strane materije mogu da dospeju u uređaj. Neodgovarajuća sredstva za
čišćenje (kakva su tečnost za čišćenje, voda i dr.) mogu da oštete spoljašnji izgled proizvoda, izbrišu informacije
naznačene na proizvodu, čak i da dospeju u unutrašnjost uređaja i oštete komponente, što bi za rezultat imalo
nemogućnost uređaja da prikazuje program.
• Prilikom podešavanja pozicije i ugla TV seta, izvucite sve žice i polako ih prenesite kako biste sprečili padanje.
• Ne trljajte čvrstim objektima, ne udarajte, ne savijajte i ne stežite ekran.
• Ne uključujte uređaj čim ga donesete iz prostorije sa niskom u prostoriju sa visokom temperaturom jer ovo može
stvoriti kondenz u unutrašnjosti uređaja i dovesti do kvara.
• Ukoliko se ekran polomi i Vaša koža dođe u dodir sa tečnošću, odmah isperite ugroženo mesto čistom vodom u
trajanju od 15 minuta i posetite svog lekara.
• Ukoliko TV set prenosite rukama, uhvatite donje uglove uređaja; ne pritiskajte ekran.
• Prilikom dugotrajnog emitovanja iste slike ili aktivne slike koju prate nepromenjene reči, ove nepromenjene ikonice
zadržaće se na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda i neće nestati dugo nakon što isključite uređaj. Garancija ne
pokriva ovo neželjeno dejstvo.
• Zdravo gledanje TV-a:
1. Gledajte pri odgovarajućem svetlu; slaba osvetljenost ili dugotrajno gledanje TV-a mogu da oštete Vaše oči.
2. Ukoliko koristite slušalice, podesite jačinu zvuka na odgovarajući način kako biste izbegli oštećenja sluha.
• Da prekinete dovod napona, izvucite kabl za napajanje uređaja iz utičnice.
• Ukoliko utikač ili utičnicu koristite kao sredstvo za isključivanje, povedite računa da se njima može lako baratati.
• Utikač treba da bude čvrsto povezan. Razlabavljeni utikači mogu da izazovu pojavu varnica i požara.
• Sve tehničke specifikacije navedene u korisničkom uputstvu i na pakovanju mogu da budu izmenjene bez prethodnog
obaveštenja. Ukoliko postoje manje razlike između podataka iz korisničkog uputstva i realnog korišćenja uređaja, za
važeće će se uzimati ovi drugi.

Montiranje i povezivanje
Sadržaj paketa
1. TV set. 2. Korisničko uputstvo. 3. Daljinski upravljač.
4. Kabl za napajanje (ili može da bude povezan na TV set) 5. Komponentni kabl (opcionalno)

Postavljanje TV seta
• TV set treba postaviti u blizini AC utikača kako bi se omogućilo jednostavno uključivanje i isključivanje.
• Radi sopstvene bezbednosti, izaberite odgovarajući zidni nosač ili stalak.
• Kako biste izbegli povređivanje, TV set postavite na stabilnu površinu ili ga pričvrstite na jak zid.
• Zatražite od kvalifikovanog osoblja da TV set pričvrsti na zid. TV set pričvršćen na neodgovarajući način može da bude
nestabilan.
5
SRB

Pričvršćivanje na zid Postavljanje na stalak


30cm 30cm

10cm 10cm 10cm 10cm


7cm

10cm
Sprečava protok vazduha Sprečava protok vazduha
Rashlađivanje
• Ostavite dovoljno prostora oko TV-a na način
prikazan na slici.
• Ne prekrivajte otvore za vazduh i ne stavljajte
Zid predmete u kućište. Zid
• Ne stavljajte uređaj u zatvoreni prostor, npr. u
police za knjige ili ugrađene ormare, osim u
slučaju da obezbedite odgovarajuće hlađenje
TV seta.

Saveti za instaliranje
• Ne stavljajte TV set u prostoriju sa mehaničkim vibracijama.
• Ne stavljajte TV set u prostoriju u koju mogu da uđu insekti.
• Ne postavljajte TV set uz klima uređaj jer unutrašnji panel ekrana može da kondenzuje i dovede do kvara.
• Ne stavljajte TV set u prostoriju sa jakim magnetnim poljem jer elektromagnetni talasi mogu da ga ometaju i oštete.

Povezivanje periferne opreme


Na ovaj TV set možete da povežete različite uređaje i da gledate slike visokog kvaliteta. Ukoliko video uređaj poseduje
HDMI, AV, PC ili neki drugi izlazni/ulazni port, odaberite jedan od njih i povežite ga sa odgovarajućim izlaznim ili ulaznim
portom na TV setu. Nakon povezivanja, pritisnite taster „IZVOR“ (SOURCE), a na ekranu će se pojaviti meni za izvor
signala. Da izaberete ulazni signal, pritisnite “ ” ili “ ”, a zatim taster „OK“ radi potvrde. Način povezivanja prikazan je
na slici.

Napomene:
1. Prilikom povezivanja na opremu sa MHL funkcijom, izaberite HDMI1 kao ulazni izvor signala.
2. ARC funkcija je opcionalna , pogledajte uređaj.
3. Interfejs za komponentni video signal je opcionalan, pogledajte uređaj.
4. Ukoliko postoji interfejs za komponentni video signal, komponentni video signal i AV dele AUDIO-IN interfejs.
5. Periferna oprema i kablovi opisani u ovom uputstvu posebno se kupuju.

6
SRB

Povezivanje sa napajanjem Žuta (kabl za video signal)


Bela (kabl za AUDIO-L signal) Priključak za antenu
r Crvena (kabl AUDIO-D signal)

Ka utičnici
Kabl za napajanje

(100-240VAC 60/50Hz)
USB interfejs

Upozorenje
Prilikom povezivanja spoljašnje antene na signalni
port TV seta, najpre isključite glavni prekidač za
napajanje TV seta. Kako biste izbegli električni
YPbPr/YCbCr kabl udar, držite dalje spoljašnju antenu od glavne linije
napajanja visokog napona. Neophodno je izolovati
žičanu mrežastu antenu povezanu na ovaj TV set
od uzemljenja, inače će izazvati požar ili druge
VGA kabl opasnosti.

Priključak za ulazni
VGA signal Kabl za MHL signal

Kabl za HDMI signal


Mobilni telefon ili druga
oprema sa MHL funkcijom
Kabl za HDMI signal
Povezivanje uređaja sa
MHL funkcijom

Kabl za HDMI signal


Povežite na AV uređaj
sa HDMI interfejsom
Povezivanje na uređaj Povežite na audio uređaje
sa HDMI ulazom Port za slušalice sa ARC funkcijom

Povezivanje uređaja sa
ARC funkcijom
Audio kabl Audio kabl

Povežite na uređaj sa Video kabl


Povežite na uređaje sa AV izlaznim
YPbPr/YCbCr izlaznim interfejsom
interfejsom (npr. DVD, VCR,
Povezivanje YPbPr/YCbCr ulaza konzola za igrice)

Povezivanje AV ulaza

7
SRB

Tasteri kontrolnog panela

1 1

6 5 4 3 2

2 3 4 5 6

1. LED indikator napona i prijemnik signala daljinskog upravljača.


2. Pripravnost (Standby): Za ponovno uključivanje TV-a ili vraćanje u režim pripravnosti.
3. MENI (MENU ): Da uđete u glavni meni, pritisnite ovaj taster.
4. VOL-, VOL+ ( ): Da povećate ili smanjite jačinu zvuka, pritisnite neki od ova dva tastera. Da podesite
analognu vrednost izabrane stavke u OSD meniju, pritisnite jedan od ova dva tastera. Ovi tasteri imaju istu funkciju
kao i tasteri t / u na daljinskom upravljaču.
5. CH-, CH+ ( ): Da izaberete kanal, pritisnite jedan od ova dva tastera. Ova dva tastera, koja imaju istu
funkciju kao i tasteri  /na daljinskom upravljaču, možete koristiti za podešavanja stavki u OSD meniju.
6. IZVOR (SOURCE ): Da uđete u meni za izvor signala i odaberete izvor signala, pritisnite ovaj taster.
Napomena: Različiti modeli mogu da imaju različiti izgled; pogledajte uređaj koji imate.

Daljinski upravljač
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Skinite poklopac ležišta za baterije, umetnite dve AAA baterije od 1,5 volt i pravilno ih postavite prema polovima ležišta
za baterije daljinskog upravljača.

Mere opreza prilikom korišćenja daljinskog upravljača


1. Prilikom upotrebe daljinskog upravljača, usmerite ga ka prijemniku signala daljinskog upravljača. Predmeti koji se
nađu između daljinskog upravljača i prijemnika signala mogu da onemoguće normalno funkcionisanje.
2. Ne izlažite daljinski upravljač snažnim vibracijama. Osim toga, ne izlažite daljinski upravljač direktnoj sunčevoj
svetlosti jer termička energija sunca dovodi do deformacije daljinskog upravljača.
3. Ukoliko je prijemnik signala daljinskog upravljača glavnog uređaja izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili jarkom
osvetljenju može doći do nepravilnosti u radu daljinskog upravljača; promenite ugao osvetljenja ili ugao uređaja, ili
priđite prijemniku signala kako biste mogli da koristite daljinski upravljač.
4. Oslabljene baterije utiču na domet daljinskog upravljača. Zamenite baterije. Ukoliko daljinski upravljač ne koristite
tokom dužeg vremenskog perioda ili ukoliko su baterije ispražnjene, uklonite baterije kako biste sprečili njihovo
curenje koje dovodi do korozije daljinskog upravljača i do njegovog oštećenja.

8
SRB

5. Ne upotrebljavajte različite baterije. Nije dozvoljeno kombinovati nove sa starim baterijama; koristite isti par baterija.
6. Ne bacajte baterije u vatru, ne punite i ne rasklapajte ih. Naročito nemojte puniti, sklapati i rasklapati, zagrevati ili
sagorevati upotrebljene baterije. Poštujte odgovarajuće propise o zaštiti okoline u vezi sa upotrebljenim baterijama.

Uputstvo za tastere daljinskog upravljača


Napomena: Izgled daljinskog upravljača može se razlikovati od onog prikazanog na ovoj slici. Prilagodite navedene
podatke daljinskom upravljaču koji imate.

Naziv Opis funkcije


NAPAJANJE (POWER ) Uključivanje i isključivanje režima pripravnosti na prijemniku.
ŠIROKO (WIDE 16:9) Uključivanje formata slike.
ISKLJUČIVANJE ZVUKA
Isključivanje zvuka prilikom gledanja programa.
(MUTE )
Numerički tasteri Unošenje brojeva.
F1 Uključivanje ili isključivanje zamrzavanja slike.
Lista kanala
Pregled liste kanala.
(Channel list )
SMART S Odabiranje režima pametnog zvuka (smart sound).
SMART P Odabiranje režima pametne slike (smart image).
Taster za navigaciju Kretanje gore /dole/levo/desno po meniju ili promena
( , , , ) datuma u okviru EPG-a.
OK Potvrđivanje trenutno unešenih podešavanja.
VOL+/VOL- Pritisnite da biste podesili jačinu zvuka.
MENI (MENU) Pritisnite ovaj taster za prikaz menija.
IZVOR (SOURCE) Pritisnite ovaj taster za prikaz menija za izbor izvora signala.
Tasteri za promenu kanala. Promena trenutno odabrane
CH+/CH-
EPG stranice.
INFORMACIJE (INFO) Prikazivanje informacija o trenutno odabranom programu.
REC Snimanje programa.
Vraćanje Pritisnite ovaj taster za vraćanje na poslednji kanal koji ste
(Return ) pratili.
L/R Odabiranje NICAM režima (u okviru ATV izvora signala)
U DTV režimu, pritisnite taster „INDEKS” (INDEX) za
INDEKS (INDEX ) prikazivanje liste snimljenog programa.
U DTV režimu, pritisnite taster „ZUMIRANJE“ (ZOOM) da
biste uvećali sliku prilikom gledanja fotografije; ukoliko ne
ZUMIRANJE
gledate fotografiju, a USB port je povezan sa memorijom,
(ZOOM )
pritisnite ovaj taster da odložite emitovanje televizijskog
programa koji se trenutno prikazuje.
SKRIVENI PODACI
(REVEAL ), TELETEKST
(TTX ), ZADRŽAVANJE
(HOLD ), LISTA Za rad u okviru teleteksta ili USB-a.
KANALA (LIST ),
JEZIK (LANGUAGE ),
RADIO ( )
Crveni taster Višenamenski crveni taster.
TITL (SUBTITLE, zeleni Zeleni taster za teletekst ili taster za omiljene programe
taster) kojim se podešavaju ili prikazuju Vaši omiljeni programi.
Žuti taster za teletekst ili taster za omiljene programe kojim
FAV (žuti taster)
se podešavaju ili prikazuju Vaši omiljeni programi.
Plavi taster za teletekst ili taster za prikazivanje elektronskog
EPG (plavi taster) programskog vodiča trenutno odabranog kanala kada se ne
nalazite u meniju.

9
SRB

Korisničko uputstvo za daljinski upravljač u teletekst režimu


Teletekst (TeleText): Pritiskom na taster „Teletekst“ ostvaruje se pristup u 3 režima: Kombinovani prikaz (Mix Display) > Režim
teleteksta (Text Mode) > Teletekst isključen (TeleText Off).
Thereinto: Režim teleteksta je Automatski režim. U Automatskom režimu, sistem automatski bira TOP, Fastext ili Default
(fabrički podešen) režim zavisno od podataka koje prima. U okviru „Režima teleteksta“ (Text Mode) ili „Kombinovanog prikaza“
(Mix Display), da odaberete stranicu teleteksta, pritisnite broj 0~9, taster “/’’.
Skriveni podaci (Reveal): Svi skriveni podaci se prikazuju u trajanju od 6 sekundi.
Zadržavanje (Hold): Naizmeničnim pritiskanjem tastera „zadržavanje uključeno“ (hold on) ili „zadržavanje isključeno“ (hold off)
uključite ili isključite prikaz trenutno odabranih stranica. Ukoliko stranica nije zadržana, ona će to postati, što će onemogućiti
njeno ažuriranje. Ukoliko je stranica u datom trenutku zadržana, opcija „zadržavanje“ će se isključiti, čime će se omogućiti njeno
ažuriranje. Ukoliko je stranica zadržana, ovo je jasno naznačeno oznakom „Zadržavanje“ (Hold).
Indeks (Index): U „Fastext“ režimu, odaberite indeks stranicu ukoliko je link za indeks validan, početnu stranu Paketa 8/30
ukoliko je validna, ili odaberite stranicu 100. U TOP režimu, ukoliko je aktivirana opcija „Hit lista“ (Hitlist), možete naizmenično
birati trenutno aktivnu stranicu teleteksta i meni opcije „Hit lista“ (Hitlist); u suprotnom, odaberite stranu 100. U režimu „Lista“,
resetujte listu omiljenih stranica bilo na onu koja se odnosi na trenutno aktivni kanal prema EEPROM-u, ukoliko je podešen, ili na
fabrički podešenu listu (stranice 100, 101, 102, 899), i odaberite prvu stranicu sa liste. U režimu fabričkog podešavanja (Default),
odaberite početnu stranu Paketa 8/30, ukoliko je dostupna, ili stranu 100.
Lista (List): Naizmenično birajte režim „Lista“ i režim trenutne akvizicije (Fastext, TOP, ili Režim fabričkog podešavanja (Default)).
Crveni, Zeleni, Žuti, Plavi: Odaberite stranicu povezanu sa odgovarajućim tasterom u okviru prikazanog bloka zavisno od
režima akvizicije. U režimu „TOP Hit lista“ (Hitlist), crveni, zeleni i plavi taster omogućavaju biranje opcija iz menija „Hit lista“
(Hitlist), dok je žuti taster neaktivan.

Opšte uputstvo za upravljanje


Pre nego što uključite uređaj, proverite da li je napajanje stabilno i da li je kabl za antenu dobro povezan.

Tune Type DTV + ATV


Uključivanje
Germany Italy Netherlands
Please select an OSD Language

English Portuguese Polish Croatian


Greece Ireland Norway

French German Dutch Arabic

Hungary Luxembourg Poland


Spanish Italian Russian Farsi

OK: Enter MENU: Return

Slika 1 Slika 2
Priključite kabl za napajanje u električnu utičnicu. Da uključite TV, pritisnite taster „ “ na daljinskom upravljaču ili na TV
setu. Na ekranu je prikazan meni „Izaberite OSD jezik“ (slika 1). Da izaberete željeni jezik, pritisnite taster „///“ na
daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite taster „OK’“ radi potvrde izbora. Na ekranu stoji „Izaberite tip DVB režima“. Da
izaberete željeni tip DVB režima, pritisnite taster „/“ na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite taster „OK“ da pređete
na sledeći korak (slika 2). (Prikazan je primer traženja kanala u DVB režimu za DVB-T.) Pritisnite taster „/“ da izaberete
tip podešavanja: DTV + ATV, ATV, DTV. Pritisnite taster „“. Pritiskom na „///“ možete da odaberete državu u
kojoj se nalazite, a zatim pritisnite taster „OK“ radi potvrde izbora. Uređaj će započeti sa automatskom pretragom.

Režim pripravnosti (Standby)


Pritiskom na taster “ ” na daljinskom upravljaču, TV će ući u režim pripravnosti.
Posebno obratite pažnju
1. TV set će automatski preći u režim pripravnosti ukoliko ne dobija signal u periodu od 5 minuta od trenutka uključivanja
TV-a.
2. TV set će automatski preći u režim pripravnosti onog trenutka kada istekne prethodno podešeno vreme gašenja.
3. U  koliko ne koristite uređaj tokom dužeg vremenskog perioda, isključite napajanje uređaja. Ne dozvolite da uređaj
bude u režimu pripravnosti tokom dužeg vremenskog perioda.
10
SRB

Izbor izvora signala


Pritisnite taster „IZVOR“ (SOURCE) bilo na daljinskom upravljaču, bilo na uređaju. Na ekranu će biti prikazano „Izvor
ulaznog signala“ (Input Source) (slika 3). Zatim pritisnite taster „/“ na daljinskom upravljaču ili taster „CH+/CH-“ na
uređaju kako biste izabrali izvor signala. Pritisnite taster „OK“ na daljinskom upravljaču i TV će izvor signala koji je do tog
trenutka upotrebljavan zameniti izvorom koji ste odabrali. (Napomena: Izvor YPBPR signala je opcionalan, pogledajte
vaš uređaj.)

Input Source
DTV
ATV Auto Tuning
DTV Manual Tuning
AV ATV Manual Tuning
YPBPR Programme Edit
CHANNEL Signal Information
HDMI 1
HDMI 2
VGA
USB

OK:Enter OK: Enter MENU: Return

Slika 3 Slika 4

Uputstvo za upravljanje menijem


Pritisnite taster „MENI“ (MENU) bilo na daljinskom upravljaču, bilo na uređaju. Na ekranu će se pojaviti glavni meni
(slika 4).
1. Pritisnite taster „/“ na daljinskom upravljaču ili taster „VOL+/VOL-“ na uređaju kako biste izabrali meni za
podešavanje opcija koji sadrži 6 opcija: „KANAL“, „SLIKA“, „ ZVUK“, „OPCIJE“, „VREME“, „ZAKLJUČAVANJE“.
2. Da izaberete ono što želite da podesite u meniju za podešavanje opcija, pritisnite taster „ /“ na daljinskom
upravljaču ili taster „CH+/CH-“ na uređaju.
3. Pritisnite taster „OK“ na daljinskom upravljaču da podesite ili da uđete u sledeći meni.
4. Kada je na TV-u prikazan glavni meni, pritisnite taster „MENI“ (MENU) da izađete iz glavnog menija. Kada je na
TV-u prikazan pod-meni, pritisnite taster „MENI“ (MENU) da se vratite na prethodni meni. Pritisnite taster „IZVOR“
(SOURCE) da dobijete prikaz menija izvora signala.
5. Tokom rada, elementi koji se u datom režimu ne mogu podešavati biće automatski skriveni, a njihova boja će se
promeniti u sivu.
6. Uputstvo za upravljanje menijem u okviru ovog uputstva odnosi se na rad u TV režimu. Rad u drugim režimima je
sličan radu u okviru TV režima. Korisnici ga mogu uzeti kao primer.
Napomena: Taster “ ///’’ navedeni u ovom uputstvu odnose se na pravce tastera za navigaciju daljinskog
upravljača osim ukoliko nije posebno definisano drugačije. Dole navedeno uputstvo za rad u celosti je zasnovano na
tasterima daljinskog upravljača. Molimo vas da funkcije tastera na uređaju sami shvatite.

KANAL (CHANNEL)
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti meni „KANAL“ (slika 4). Pritisnite taster “/” da izaberete
stavku koju želite da doterate ili podesite.

Automatsko traženje (Auto Tuning)


Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti meni „KANAL“. Pritisnite taster Channel Tuning
„/“ da izaberete automatsko traženje. Pritisnite taster „OK“ i na ekranu će se pojaviti
ATV : 0 Programme(s)
„Izaberite tip DVB režima“. Pritisnite taster „/“ na daljinskom upravljaču kako biste
izabrali željeni tip DVB režima, a zatim pritisnite taster „OK“ kako biste prešli na sledeći DTV : 0 Programme(s)
korak (Slika 2). (Prikazan je primer traženja kanala u DVB režimu za DVB-T.) Pritisnite Radio : 0 Programme(s)
taster „/“ da izaberete tip podešavanja: DTV + ATV, ATV, DTV. Pritisnite taster „“. Data : 0 Programme(s)
Pritiskom na „///“ možete da odaberete željenu državu, a zatim pritisnite taster 1 %... 63.25 MHz MENU
„OK“ radi potvrde izbora. Uređaj će započeti sa automatskim traženjem (slika 5). Tokom Exit

automatskog traženja, možete da pritisnete taster „MENI“ (MENU) kako biste se vratili Slika 5
nazad i izašli iz automatskog traženja.
11
SRB

Ručno traženje u DTV režimu (DTV Manual Tuning)


DTV Manual Tuning
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti meni „KANAL“. Da
odaberete ručno traženje u DTV režimu, pritisnite taster „/“. Pritisnite taster UHF CH 21
„OK“ da uđete u meni Ručno traženje u DTV režimu (slika 6). Pritisnite taster
„/“ kako biste odabrali kanal, a zatim pritisnite taster „OK“ da pokrenete
pretragu. Nakon pretraživanja, meni Ručno traženje u DTV režimu će se
automatski zatvoriti.
NO SIGNAL
Ručno traženje u ATV režimu (ATV Manual Tuning)
Bad Normal Good
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti meni „KANAL“. Da
odaberete ručno traženje u ATV režimu, pritisnite taster „/“. Pritisnite taster
„OK“ da uđete u meni Ručno traženje u ATV režimu (slika 7). Pritisnite taster „/“ Slika 6
da biste označili trenutno odabrani kanal. Pritisnite taster „/“ za ručnu pretragu.
Nakon pretraživanja, pronađeni kanal možete da sačuvate na bilo kojoj drugoj ATV Manual Tuning
poziciji. U ovom trenutku, pritisnite taster „/“ kako biste odabrali „Sačuvaj na“
Storage To 1
(Storage To), a zatim pritisnite taster „/“ da odaberete broj kanala. Nakon što
DK
izaberete „Fino podešavanje“ (Fine-Tune), pritisnite taster „/“ da obavite pretragu
niske ili visoke frekvencije. Tokom ručnog pretraživanja, možete da pritisnete taster Current CH 1
„MENI“ (MENU) kako biste prekinuli pretragu i vratili se u prethodni meni. Search
Fine-Tune
Editovanje programa (Programme Edit)
Frequency 175.25 MHz
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti meni „KANAL“.
Pritisnite taster „/“ da odaberete editovanje programa. Pritisnite taster Save MENU: Return

„OK“ kako biste ušli u meni „Editovanje programa“ (slika 8), a zatim pritisnite
Slika 7
taster„/“ kako biste odabrali kanal koji želite da editujete.

Brisanje (Delete): Izaberite kanal i pritisnite crveni taster da biste ga obrisali.


Programme Edit
Premeštanje (Move): Izaberite kanal i pritisnite zeleni taster, a zatim i taster
1 C-01 ATV
„/“ kako biste izabrali poziciju na koju želite da premestite izabrani kanal.
2 S-42 ATV
Pritisnite taster „OK“ radi potvrde izbora. Da se vratite u prethodni meni, pritisnite
taster „MENI“ (MENU). 3 C-06 ATV

4 C-11 ATV

Omiljeni kanali (Favourite): Izaberite kanal i pritisnite žuti taster. Iza izabranog
5 S-11 ATV
kanala pojaviće se ikonica omiljenog kanala. Da poništite izbor, ponovo pritisnite
6 S-13
žuti taster. Da se vratite u glavni meni, pritisnite taster „MENI“ (MENU).
ATV

7 C-21 ATV

Preskakanje (Skip): Izaberite kanal i pritisnite plavi taster. Iza izabranog kanala 8 C-51 ATV

pojaviće se ikonica preskakanja kanala. Da poništite izbor, ponovo pritisnite plavi


taster. Da se vratite u glavni meni, pritisnite taster „MENI“ (MENU).

Podaci o signalu (Signal Information) Delete Move Favourite Skip


Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti meni „KANAL“. Da OK: Enter MENU: Return
izaberete opciju „Podaci o signalu“, pritisnite taster „/“. Da uđete u meni
„Podaci o signalu“, pritisnite taster „OK“. Možete da pregledate podatke o signalu. Slika 8

Napomena: Pre nego što pritisnete taster „MENI“ (MENU), izaberite izvor
ulaznog signala. Izvor ulaznog signala možete izabrati jedino u DTV režimu.

SLIKA (PICTURE)
Picture Mode User
Color Temperature Standard
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti Aspect Ratio Full
meni „KANAL“. Da izaberete opciju SLIKA, pritisnite taster PICTURE
Noise Reduction Middle
PC Setting
„/„ (slika 9), a zatim pritisnite taster „/“ kako biste
izabrali stavku koju želite da doterate ili podesite.

Režim prikaza slike (Picture Mode): Da uđete u pod-


meni „Režim prikaza slike“, pritisnite taster „OK“. Da
izaberete stavku koju želite da doterate ili podesite, pritisnite OK: Enter MENU: Return
taster „/“.
Slika 9
12
SRB

Stavka Funkcija Opis


Režim prikaza slike Odabir režima prikaza Standardno (Standard), blago (Soft), lično (User), dinamično
(Picture Mode) slike (Dynamic), četiri režima.
Kontrast (Contrast) Podešavanje kontrasta Povećanjem analogne vrednosti povećava se kontrast;
cele slike Smanjenjem analogne vrednosti smanjuje se kontrast (0~ 100).
Osvetljenje Podešavanje osvetljenja Povećanjem analogne vrednosti povećava se osvetljenje;
(Brightness) i nivoa crnog cele slike Smanjenjem analogne vrednosti smanjuje se osvetljenje (0~ 100).
Zasićenje Podešavanje dubine Povećanjem analogne vrednosti povećava se intenzitet zelene boje;
(Saturation) boja slike Smanjenjem analogne vrednosti smanjuje se intenzitet ljubičaste (0~100).
Oštrina Podešavanje oštrine Povećanjem analogne vrednosti povećava se definisanost;
(Sharpness) cele slike Smanjenjem analogne vrednosti smanjuje se definisanost (0~100).
Nijansa Podešavanje nijanse Povećanjem analogne vrednosti povećavate dubinu;
(Tint) cele slike Smanjenjem analogne vrednosti umanjujete dubinu (0 ~100).

Napomena: Nijansa se može podešavati jedino u NTSC sistemu.


Temperatura boja (Colour Temperature): Da uđete u pod-meni „Temperatura boja“, pritisnite taster „OK“. Da
izaberete jedan od ponuđenih režima temperature boja: „standardno“ (Standard), „toplo“ (Warm) ili „hladno“ (Cool),
pritisnite taster „/“.
Format slike (Aspect Ratio): Da uđete u pod-meni „Format slike“, pritisnite taster „OK“. Da izaberete jedan od
ponuđenih režima formata slike: „automatski“ (Auto), „4:3“, „ceo ekran“ (Full), „film“ (Film), „titlovi“ (Subtitle) ili „PC“,
pritisnite taster „/“.
Umanjenje šuma (Noise Reduction): Da uđete u pod-meni „Umanjenje šuma“, pritisnite taster „OK“. Da izaberete
jedan od ponuđenih režima umanjenja šuma: „isključeno“ (Off), „slabo“ (Low), „srednje“ (Middle) ili „jako“ (High), pritisnite
taster „/“.

ZVUK (SOUND)
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se Sound Mode Music
Surround Sound Off
pojaviti meni „KANAL“. Da izaberete opciju ZVUK, AD Switch Off

pritisnite taster „/“ (slika 10), a zatim pritisnite taster SOUND


„/“ kako biste izabrali stavku koju želite da doterate
ili podesite.
Režim podešavanja zvuka (Sound Mode): Da uđete
u pod-meni „Režim podešavanja zvuka“, pritisnite taster
„OK“. Da izaberete stavku koju želite da doterate ili
podesite, pritisnite taster „/“. OK: Enter MENU: Return

Slika 10

Stavka Funkcija Opis


Režim podešavanja Odabir temperature Standardno (Standard), Muzika (Music), Film (Movie), Lično (User), pet režima.
zvuka (Sound Mode) zvuka
Podešavanje vrednosti Povećanjem analogne vrednosti povećava se vrednost visokih tonova;
Visoki (Treble)
visokih tonova Smanjenjem analogne vrednosti smanjuje se vrednost visokih tonova (0~ 100).
Podešavanje vrednosti Povećanjem analogne vrednosti povećava se vrednost niskih tonova;
Bas (Bass)
niskih tonova Smanjenjem analogne vrednosti smanjuje se vrednost niskih tonova (0~ 100).
Podešavanje balansa
Povećanjem analogne vrednosti smanjuje se jačina levog zvučnika;
Balans (Balance) između levog i desnog
Smanjenjem analogne vrednosti smanjuje se jačina desnog zvučnika (L50~ R50).
zvučnika

Zvuk okruženja (Surround Sound): Da uđete u pod-meni „Zvuk okruženja“, pritisnite taster „OK“. Da izaberete jedan od
ponuđenih režima zvuka okruženja: „isključeno“ (Off), „okruženje“ (Surround) ili SRS Trusurround XT, pritisnite taster “/” .

AD prekidač (AD Switch): Da uđete u pod-meni „AD prekidač“, pritisnite taster „OK“. Da izaberete „uključeno“ (On)
ili „isključeno“ (Off), pritisnite taster“/”„ “. Ako izaberete opciju „uključeno“, AD možete podesiti pritiskom na taster
“/” (dostupno jedino u DTV režimu).
13
SRB

OPCIJE (OPTIONS)
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti
meni „KANAL“. Da izaberete opciju „OPCIJE“, pritisnite
taster „/“ (slika 11), a zatim pritisnite taster „/“ kako
OSD Language English
biste izabrali stavku koju želite da doterate ili podesite. Audio Language English
Hearing Impaired Off
OSD jezik (OSD Language): Da uđete u pod-meni „OSD PVR File System
OPTION Restore User Default
jezik“, pritisnite taster „OK“. Da izaberete željeni jezik, Blue Screen On

pritisnite taster „///“. Da se vratite u prethodni meni, Software Update(USB)

pritisnite taster „MENI“ (MENU).


Napomena: Postupak upravljanja „Jezikom zvuka“ (Audio
Language) je isti kao i postupak upravljanja „OSD jezikom“
OK: Enter MENU: Return
(dostupno jedino u DTV režimu).
Slika 11
Osobe sa oštećenim sluhom (Hearing Impaired): Da izaberete opciju „uključeno“
(„On“) ili „isključeno“ („Off“), pritisnite taster „OK“ (dostupno jedino u DTV režimu).
PVR sistem datoteka (PVR File System): Da uđete u pod-meni „PVR sistem Select Disk C:
datoteka“ (slika 12), pritisnite taster „OK“. Izaberite disk za čuvanje podataka u pod-
Check PVR File System Start
meniju „izbor diska“ (select disc). Da izaberete opciju „Provera PVR sistema datoteka“
USB Disk
(Check PVR File System), pritisnite taster „/“ i, nakon što pritisnete taster „OK“,
uređaj će početi da vrši proveru. Nakon uspešne provere, pritisnite taster „MENI“ Format
(MENU) da izađete iz datog menija. Za snimanje, pritisnite taster „REC“. Time Shift Size
Speed
Napomena: Pre nego što započnete rad u okviru funkcije „PVR datotečni sistem“,
Free Record Limit 6 Hr.
povežite USB disk na interfejs uređaja.

Vraćanje na korisničke fabričke vrednosti (Restore User Default): Nakon


što pritisnete taster „OK“, na ekranu će se pojaviti „Da li ste sigurni?“ („Are you
sure?“). Pritisnite taster „“ da biste nastavili sa uspostavljanjem fabričkih vrednosti Slika 12
ili pritisnite taster „“ da poništite operaciju koja je u toku.
Plavi ekran (Blue Screen): Da izaberete „uključeno“ (On) ili „isključeno“ (Off), pritisnite taster „OK“. Otvorite ili zatvorite
funkciju „Plavi ekran“.
Ažuriranje softvera (USB) (Software Update(USB)): Ažurirajte softver koristeći USB disk.

VREME (TIME)
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti meni
„KANAL“. Da izaberete opciju „VREME“, pritisnite taster „/“ Clock -- -- -- --

(slika 13), a zatim pritisnite taster „/“ kako biste izabrali Off Time Off
On Time Off
stavku koju želite da doterate ili podesite. Sleep Timer Off
TIME Time Zone Berlin +1

Sat (Clock): Kada je DTV izvor ulaznog signala, sat će biti


sinhronizovan sa TV programom.
Automatsko isključivanje (Off Time): Da uđete u pod-
meni „Automatsko isključivanje“, pritisnite taster „OK“. Da
izaberete i sat i minut, pritisnite taster „/“, a zatim pritisnite OK: Enter MENU: Return
taster „/“ kako biste podesili vrednosti tajmera. TV će se
automatski isključiti u izabranom trenutku. Slika 13
Napomena: Sat i minut možete podesiti jedino kada opcija automatskog isključivanja nije u režimu „isključeno“ (Off).
Automatsko uključivanje (On Time): Da uđete u pod-meni „Automatsko uključivanje“, pritisnite taster „OK“. Da
izaberete sat i minut, izvor, kanal i jačinu zvuka, pritisnite taster „/“, a zatim pritisnite taster „/“ kako biste podesili
vrednosti tajmera. TV će se automatski uključiti u izabranom trenutku i u izabranom režimu.
Automatsko gašenje (Sleep Timer): Da uđete u pod-meni „Automatsko gašenje“, pritisnite taster „OK“. Pritisnite
taster „/“ da izaberete jednu od opcija: „isključeno“ (Off), 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min,
240 min.
Vremenska zona (Time Zone): Da uđete u pod-meni „Vremenska zona“, pritisnite taster „OK“. Da odaberete vašu
vremensku zonu, pritisnite taster „///“ (dostupno jedino u DTV režimu).
14
SRB

ZAKLJUČAVANJE (LOCK)
Pritisnite taster „MENI“ (MENU) i na ekranu će se pojaviti
meni „KANAL“. Da izaberete opciju zaključavanja, pritisnite
taster „/“. Nakon što pritisnete taster „OK“, pritisnite
Lock System
numerički taster da biste uneli fabričku šifru 0000 i ušli u meni Set Password
„ZAKLJUČAVANJE“ (slika 14). Zatim pritisnite taster „/“ Block Program

da izaberete stavku koju želite da doterate ili podesite. LOCK

Sistem zaključavanja (Lock System): Da izaberete


opciju „uključeno“ (On) ili „isključeno“ (Off), pritisnite taster
„OK“. Opcija blokiranja programa (Block programme)
može da funkcioniše kada je aktivirana opcija „Sistem
zaključavanja“. OK: Enter MENU: Return

Slika 14
Podešavanje lozinke (Set Password): Pritisnite taster „OK“ i na ekranu će se pojaviti prozor za dijalog „Podesite
lozinku“ (Set Password). Da unesete staru lozinku, pritisnite numeričke tastere i, da biste kompletirali promenu lozinke,
dva puta unesite novu lozinku. Vratite se u prethodni meni. Napomena: Povedite računa da zapamtite Vašu novu
lozinku nakon promene. U suprotnom, sistem će ostati zauvek zaključan.

Blokiranje programa (Block Programme): Pritisnite taster „OK“ i na ekranu će se pojaviti meni „Blokiranje
programa“. Pritisnite taster „/“ da izaberete kanal koji želite da zaključate, a onda pritisnite zeleni taster za
zaključavanje ili otključavanje. Na kraju, pritisnite taster „MENI“ (MENU) kako biste napustili ovu opciju.

Opcija snimanja (REC option)


U DTV režimu, pritisnite taster „REC“ i na ekranu će se pojaviti
meni opcije snimanja (slika 15). Sistem će istog trenutka započeti
snimanje. Da zaustavite i napustite snimanje, pritisnite taster
„SKRIVENI PODACI“ (REVEAL). Po završetku snimanja,
pritisnite taster „INDEKS“ (INDEX) nakon čega će se pojaviti lista
snimljenog programa. Izaberite datoteku koju želite da pokrenete.
Podatke o datoteci možete pročitati pritiskom na zeleni taster
ili ih možete obrisati pritiskom na crveni taster. Da započnete
reprodukciju, pritisnite taster „OK“. [00:00:29]

Napomena: Funkcija snimanja podržava samo memorijske Play FB FF FB 30S FF 30S Pause Stop
(0003:10:24)

uređaje sa Fat32 datotečnim sistemom. Memorijske uređaje 14:21

sa drugim datotečnim sistemima potrebno je formatirati. Pre


nego što formatirate memorijski uređaj, napravite kopiju korisnih
Slika 15
podataka, jer se sadržaj memorijskih uređaja nakon formatiranja
ne može povratiti.

Ikonica Opis
Pokazuje da sistem snima program.
Prikazuje broj trenutno izabranog programa.
Prikazuje trajanje snimljenog programa.
Prikazuje maksimalno trajanje koje dati USB disk može da podrži (odnosi se na kapacitet USB diska)
Prikazuje vreme trajanja trenutno izabranog programa.
Reprodukovanje (Play): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za reprodukovanje video sadržaja ili za podešavanje ponavljanja
programa od trenutka A do trenutka B (A-B repeat).
Brzo premotavanje unatrag (FB): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje unatrag. Pritisnite taster „INDEKS“
(INDEX) za normalno reprodukovanje.
Brzo premotavanje unapred (FF): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje unapred. Pritisnite taster „INDEKS“
(INDEX) za normalno reprodukovanje.
Brzo premotavanje 30 sekundi unatrag (FB 30s): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje 30 sekundi unatrag.
Brzo premotavanje 30 sekundi unapred (FF 30s): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje 30 sekundi unapred.
Pauza (Pause): Označite ovu funkciju. Pritisnite taster „OK“ da pokrenete ili pauzirate reprodukovanje.
Zaustavljanje (Stop): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ da zaustavite i napustite prozor za reprodukovanje.

15
SRB

Opcija time-shift snimanja


U DTV režimu, pritisnite taster „ZUMIRANJE“ (ZOOM). 1 Time Shift

Na ekranu će se pojaviti meni time-shift opcije (slika 16), a


program će biti odložen. Da nastavite sa reprodukovanjem
programa, pritisnite taster „INDEKS“ (INDEX). Da zaustavite
i napustite opciju time-shift snimanja, pritisnite taster
„SKRIVENI PODACI“ (REVEAL). Ukoliko korisnik nakratko
napusti program, time-shift funkcija omogućava odlaganje i
čuvanje programa koji je u toku na USB disk. Reprodukovanje [00:00:00/00:00:08/01:20:00]

programa se može nastaviti kada korisnik to poželi. Play FB FF FB 30S FF 30S Pause Stop
14:23

Slika 16 2 3 4

Ikonica Opis
Pokazuje da je program odložen.
Prikazuje vreme programa koji je u toku.
Prikazuje vreme odlaganja programa.
Prikazuje maksimalno vreme čuvanja koje USB disk može da omogući.
Reprodukovanje (Play): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za reprodukovanje video sadržaja ili za podešavanje ponavljanja
programa od trenutka A do trenutka B (A-B repeat).
Brzo premotavanje unatrag (FB): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje unatrag. Pritisnite taster „INDEKS“
(INDEX) za normalno reprodukovanje.
Brzo premotavanje unapred (FF): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje unapred. Pritisnite taster „INDEKS“
(INDEX) za normalno reprodukovanje.
Brzo premotavanje 30 sekundi unatrag (FB 30s): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje 30 sekundi unatrag.
Brzo premotavanje 30 sekundi unapred (FF 30s): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ za brzo premotavanje 30 sekundi
unapred.
Pauza (Pause): Označite ovu funkciju. Pritisnite taster „OK“ da pokrenete ili pauzirate reprodukovanje.
Zaustavljanje (Stop): Označite ovu ikonicu. Pritisnite taster „OK“ da zaustavite i napustite prozor za reprodukovanje.

EPG (Vodič kroz elektronske programe) opcija


PROGRAMME GUIDE TIME
U DTV režimu, pritisnite taster „EPG“ i meni EPG opcije će se pojaviti na ekranu
(slika 17). Korisnik može da obavlja sledeće operacije pomoću crvenog, zelenog, 31 Aug 14:23
žutog i plavog višenamenskog tastera. 1 DR1 No Information
2 DR2 Folk og fae (32)
3 Tegnsprogstol... Ingen tegnsprogstolkning
Ikonica Opis
4 TV 2 (Fyn) Vild med dig
S  nimanje Pritisnite crveni taster da biste ušli u pod-meni. Možete da
(Record) izaberete vreme emitovanja programa koji želite da snimite.
I nformacije Pritisnite zeleni taster za prikaz detaljnih podataka o
(Info) programu.
R  aspored Pritisnite žuti taster da pogledate svoja prethodna Record Info Schedule Remind
(Schedule) podešavanja. MENU:Return

P  odsetnik Pritisnite plavi taster da podesite vreme podsećanja na


(Remind) program koji želite da pogledate. Slika 17

Hotelski režim (opcionalno)


Pritisnite taster „MENI“ (MENU) na daljinskom upravljaču kako biste dobili
prikaz glavnog menija TV-a, a zatim na daljinskom upravljaču pritisnite „4578“
za prikaz menija hotelskog režima. Pritisnite taster „Gore/DOLE“ (Up/DOWN)
da uđete u meni i izaberete stavku koju treba da podesite. Zatim pritisnite taster
D

„Levo/Desno“ (Left/Right) da podesite vrednosti ili stanje (slika 18). ON

Slika 18

16
SRB

USB medijski režim USB 2.0

Priključite USB memorijski uređaj na USB interfejs TV-a i pritisnite taster


„IZVOR“ (SOURCE). Na ekranu će se pojaviti meni „Izvor ulaznog
signala“. Zatim pritisnite taster „/“ da izaberete USB. Pritisnite
taster „OK“ da uđete u USB memoriju (slika 19).
PHOTO MUSIC MOVIE TEXT

Slika 19
Napomena:
1. USB režim podržava datotečne formate sa video datotekama/audio datotekama/grafičkim datotekama/tekstualnim
datotekama. Može doći do neprepoznavanja određenih nestandardnih USB memorijskih uređaja. Zamenite ih
standardnim USB memorijskim uređajem.
2. Sistem strujanja medija prilikom reprodukovanja datoteke pokazuje određena ograničenja kod svakog od formata.
Ukoliko se reprodukuje datoteka koja je veća od ograničenja sistema, reprodukovanje će biti pogrešno.
3. Ne vadite USB memorijske uređaje dok rade u okviru sistema. Ovo može da dovede do pojave problema u sistemu i
opremi.
4. Sistem ima USB1.1 i USB2.0 priključak i standardni prenosni protokol, kakav su USB diskovi i prenosivi hard diskovi.
Datotečni format na USB uređajima treba da bude FAT ili FAT32. Ne podržava NTFS.
5. USB interfejs ovog TV seta može da omogući napon od 5V i maksimalnu struju od 500mA; upotreba memorijskog
uređaja koji zahteva više od 500mA uticaće na tačnu identifikaciju mulitedijalnog uređaja za reprodukciju, što se
obično dešava.

Tasteri za prečice na daljinskom upravljaču


Tasteri „INDEKS“ (INDEX), „ZUMIRANJE“ (ZOOM), „SKRIVENI PODACI“ (REVEAL), „TELETEKST“ (TTX),
„ZADRŽAVANJE“ (HOLD), „LISTA KANALA“ (LIST), „JEZIK“ (LANGUAGE) i „RADIO“ na daljinskom upravljaču
koriste se prilikom upravljanja USB-om.
Pritisnite taster „/“ da odaberete meni podešavanja opcija, koji uključuje 4 opcije: FOTOGRAFIJA (PHOTO), MUZIKA
(MUSIC), FILM (MOVIE), TEKST (TEXT).
Pritisnite taster „/“ da odaberete opciju „FOTOGRAFIJA“ (PHOTO). Zatim pritisnite taster “OK” da učitate vaše
fotografije. Pritisnite taster „///“ da označite fotografiju, a zatim taster „OK“ (Nakon odabira fotografije, u donjem
desnom uglu datoteke pojaviće se crvena kukica. Možete da odaberete fotografije koje će ući na listu.). Pritisnite taster
„INDEKS“ (INDEX) na daljinskom upravljaču za reprodukovanje. Ukoliko ne izaberete ništa, uređaj će automatski
napraviti listu od svih fotografija iz datoteke.
Napomena: Način upravljanja opcijama „MUZIKA“ (MUSIC), „FILM“ (MOVIE) i „TEKST“ (TEXT) isti je kao i način
upravljanja opcijom „FOTOGRAFIJA“ (PHOTO). Pogledajte opciju „FOTOGRAFIJA“ (PHOTO).
Osnovne funkcije: Prilikom reprodukovanja fotografija, pritisnite taster „INFORMACIJE“ (INFO). U dnu ekrana
pojaviće se alatna traka (Da sakrijete alatnu traku, pritisnite taster „“).

Ikonica Opis
Reprodukovanje/Pauza (Play/Pause): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Za
reprodukovanje ili pauzu, pritisnite taster „OK“.
Prethodno (Prev.): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da učitate prethodnu fotografiju,
pritisnite taster „OK“.
Sledeće (Next): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da učitate sledeću fotografiju,
pritisnite taster „OK“.
Zaustavljanje (Stop): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da zaustavite reprodukovanje i
vratite se u prethodni meni, pritisnite taster „OK“.
Ponavljanje (Repeat): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da izaberete opciju
„Ponavljanje 1 stavke“ (Repeat 1) ili „Ponavljanje SVEGA“ (Repeat ALL) ili „Bez ponavljanja“ (Repeat None),
pritisnite taster „OK“.
Isključeno nasumično reprodukovanje (Random Off): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu
funkciju. Da uključite/isključite nasumično reprodukovanje, pritisnite taster „OK“.

17
SRB

Icon Description
Muzika (Music): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Za reprodukovanje pozadinske
muzike pritisnite taster „OK“. (Muzika i fotografije treba da budu smeštene u okviru istog foldera ili možete
da najpre izaberete muziku iz datoteke u kojoj držite muziku.)
Lista za reprodukovanje (Playlist): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Za prikaz liste za
reprodukovanje, pritisnite taster „OK“.
Informacije (Info. ): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Za prikaz informacija o fotografiji,
uključujući rezoluciju, format i drugo, pritisnite taster „OK“.
Rotiranje (Rotate): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da rotirate fotografije u smeru
kazaljke na satu, pritisnite taster „OK“.
Rotiranje (Rotate): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da rotirate fotografije u smeru
suprotnom od kazaljke na satu, pritisnite taster „OK“.
Uvećavanje fotografije (Zoom In): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da uvećate
fotografije, pritisnite taster „OK“.
Umanjivanje fotografije (Zoom Out): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da umanjite
fotografije, pritisnite taster „OK“.
Kretanje po fotografiji (Move View): Ukoliko je fotografija veća od površine ekrana, koristite ovu funkciju
kako biste se kretali po fotografiji.
Brzo premotavanje unatrag (FB): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Za brzo
premotavanje unatrag, pritisnite taster „OK“. Za normalnu reprodukciju, pritisnite taster „INDEKS“ (INDEX).
Brzo premotavanje unapred (FF): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Za brzo
premotavanje unapred, pritisnite taster „OK“. Za normalnu reprodukciju, pritisnite taster „INDEKS“
(INDEX).
ISKLJUČIVANJE ZVUKA (MUTE): Da isključite zvuk, pritisnite taster „ISKLJUČIVANJE ZVUKA“ (MUTE).
Odabir vremena reprodukovanja (Goto Time): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da
odaberete vreme reprodukovanja, pritisnite taster „OK“.
Ponavljanje programa od trenutka A do trenutka B (Set A-B repeat): Pritisnite taster „/“ da biste
odabrali ovu funkciju. Da podesite A i B, pritisnite taster „OK“. Film će se ponavljati u vremenskom periodu
između A i B.
Sporo premotavanje unapred (Slow Forward): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da
usporite brzinu reprodukovanja, pritisnite taster „OK“.
Za normalnu reprodukciju, pritisnite taster „INDEKS“ (INDEX).
Preskakanje unapred (Step Forward): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Za
reprodukovanje korak po korak, pritisnite taster „OK“.
Za normalnu reprodukciju, pritisnite taster „INDEKS“ (INDEX).
Format slike (Aspect Ratio): Pritisnite taster „/“ da biste odabrali ovu funkciju. Da odaberete opciju
„automatski“ (Auto), „4:3“ ili „ceo ekran“ (Full), pritisnite taster „OK“.

18
SRB

Otklanjanje jednostavnih problema


Simptom Uzrok Rešenje
1. Razlabavljen priključak kabla za
1. Proverite da li je priključak kabla za antenu
antenu, oštećen kabl.
razlabavljen i da li je kabl u savršenom stanju.
Sneg na ekranu i 2. Neodgovarajući kabl za antenu.
2. Proverite tip kabla za antenu (VHF/UHF)
prisustvo šuma u zvuku. 3. Neodgovarajući pravac ili pozicija
3. Podesite pravac ili poziciju antene.
antene.
4. Pokušajte da koristite pojačavač signala.
4. Slab signal.
TV slika je bolja, ali je Razlabavljen priključak kabla za antenu, Proverite da li je priključak kabla za antenu
prisutan šum. oštećen kabl. razlabavljen i proverite stanje kabla.
Nema slike. Nema Utikač je razlabavljen ili nije povezan na Proverite da li je kabl za napajanje dobro
zvuka. napajanje. povezan.
Došlo je do ometanja signala, čiji uzrok Da biste smanjili stepen ometanja, ne
Linije na TV slici. može da bude auto, neonsko svetlo, upotrebljavajte električnu duvaljku u blizini
električna duvaljka i dr. uređaja i podesite pravac kabla antene.
1. TV signal se odbija o kotlinu ili
zgradu. 1. Koristite usmerenu antenu.
Senke na TV slici.
2. Antena nije postavljena u 2. Podesite pravac antene.
odgovarajućem pravcu.
1. Podesite jačinu zvuka na odgovarajuće
1. Podešena vrednost jačine zvuka je vrednosti.
TV ne emituje zvuk. preniska. 2. Da ukinete isključivanje zvuka, pritisnite taster
2. Zvuk je isključen. „ISKLJUČIVANJE ZVUKA“ (MUTE) na
daljinskom upravljaču.
Računar ne šalje sliku
ekranu i ne emituje Signalni kabl je razlabavljen ili je Proverite da li je signalni kabl razlabavljen ili
ulazni signal; crveni LED nepovezan. nepovezan i ponovo ga povežite.
indikator treperi.
Domet daljinskog 1. Prijemnik signala daljinskog
1. Sklonite predmete koji zaklanjaju prijemnik
upravljača je mali; upravljača je zaklonjen predmetima.
signala daljinskog upravljača.
daljinski upravljač ne 2. Baterije daljinskog upravljača su
2. Zamenite baterije.
radi. oslabile.
1. Podešavanje nije obavljeno na 1. Koristite funkciju automatskog podešavanja
Slika koju šalje računar
ispravan način. (auto-adjustment).
je slaba.
2. Neodgovarajući režim ekrana. 2. Koristite preporučeni režim.
1. Koristite funkciju automatskog podešavanja
1. Podešavanje nije obavljeno na (auto-adjustment).
Slika koju šalje računar
ispravan način. 2. Uđite u meni „SLIKA“ (PICTURE) da biste
je manja od ekrana.
2. Neodgovarajući režim ekrana. podesili horizontalne ili vertikalne vrednosti.
3. Koristite preporučeni režim.
Šum pri isključivanju. Električno pražnjenje pri isključivanju. Ovo je normalno.
Spoljašnji uticaji, na primer munje,
Nemoguće je upravljati statički elektricitet i slično, koji Najpre prekinite napajanje, pa ga povežite nakon
uređajem. potencijalno mogu da ometaju približno 1-2 minuta, a zatim ponovo uključite TV.
normalan rad ovog uređaja.

19
SRB

Tehničke specifikacije
Glavna jedinica

Veličina ekrana 32"


Maksimalna rezolucija 1366×768
Idealna rezolucija 1360×768@60Hz
Veličina piksela 0,51075mm×0,51075mm
Aktivna zona 697,685mm×392,256mm
Napon 100-240VAC 60/50Hz
Snaga zvučnika 6W+6W

Dimenzije (D x V x Š) i težina

Veličina
Postolje Raspakovan Zapakovan Neto težina Bruto težina
ekrana
Bez postolja 730×430×75 (mm3) / / /
32”
Sa postoljem 730×481×75 (mm3) 830×514×132 (mm3) 4.0 kg 6.0 kg

Radni uslovi: temperatura: 5°~40°; RV: 10%~85%; atmosferski pritisak: 86kPa~104kPa


Uslovi skladištenja: temperatura: -20°~55°; RV: 5%~95%; atmosferski pritisak: 86kPa~104kPa

Tehničke specifikacije TV-a


1. Podržani sistemi: ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L DTV: DVB-T/C/T2
2. TV(RF): 75Ω nebalansiran
3. AV Video-Ulaz: 75Ω, 1VP-P, RCA
4. AV Audio-Ulaz: 20KΩ, 500mV RMS
5. HDMI Video ulaz: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Režim VGA ekrana


32”

BR. Režim Rezolucija Brzina osvežavanja


1 720×400 70Hz
VGA
2 640×480 60Hz
3 SVGA 800×600 60Hz
4 XGA 1024×768 60Hz
5 WXGA 1360×768 60Hz

Preporučeni režim: 1360X768@60Hz

Potrošnja energije

Potrošnja
Režim
32”
Normalan rad ≤55W
Režim pripravnosti ≤0.5W

20
SRB

Uputstvo za montiranje postolja


Za različita postolja postoje različiti načini montiranja. Izaberite odgovarajući način montiranja prema realnom stanju.

Način: Montirajte metalni nosač i čelično postolje prema uputstvima prikazanim na slici i, kada se otvori za zavrtnje
poklope, snažno ih pričvrstite pomoću 4 zavrtnja sa ravnom glavom, Φ5×7mm (osim u slučaju montiranja gotovog dela).
Uklopite zavrtnje u otvore podmetača postolja, a zatim ih pričvrstite na metalni nosač. Imajte na umu razliku u pravcu
montiranja podmetača leve i podmetača desne nožice (Ovo nije potrebno raditi kod gotovih postolja sa pričvršćenim
podmetačima za postolje). Zatim spojite postolje i nosač postolja pomoću 4 zavrtnja sa H glavom, Φ4×(10+8)mm.
Na kraju, pričvrstite kompletni podmetač na poklopac na zadnjoj strani uređaja pomoću jednog zavrtnja P glave,
Φ5×25mm.

Zavrtnji Φ5×7mm
Nosač postolja

Metalni nosač

Čelično postolje
Zavrtnji Φ5×25mm
Podmetač postolja

Zavrtnji Φ4×(10+8)mm

Napomena: Izgled postolja i uređaja koji imate može da se razlikuje od onog prikazanog na slici; pogledajte uređaj koji
imate.

21
www.tesla.info

Model: K32D301B2

Вам также может понравиться