Вы находитесь на странице: 1из 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ORAR 2019 - 2020

FACULTATEA DE DREPT ANUL I - semestrul I

ZIUA ORA G 101 G 102 G 103 G 104 G 105 G 106 G 107 G 108 G 109 G 110 G 111 G 112 G 113 G 114 G 115 G 116 G 117 G 118 ORA ZIUA
08.00-09.00 08.00-09.00
Istoria Dreptului Românesc - Lect. univ. dr. J. Andrei - Amf. 1 Organizarea și etica profesiilor juridice - Conf. univ. dr. C. Dinu - Amf. 5
09.00-10.00 Teoria generala a dreptului - Prof. univ. dr. S. Cristea - Amf. 2 09.00-10.00
10.00-11.00 10.00-11.00
Istoria Dreptului Românesc - Lect. univ. dr. J. Andrei - Amf. 1
11.00-12.00 11.00-12.00
12.00-13.00 Teoria generala a dreptului - Prof. univ.dr. S. Cristea - Amf. 2 Dr. const. - 212 - Dr. Roman - 305 - V.O. 12.00-13.00
T.G.D. - Dissescu - I.N. Istoria Dreptului Românesc - Lect. univ. dr. J. Andrei - Amf. 1
LUNI

LUNI
13.00-14.00 S.B. IDR - 305 - V.O 13.00-14.00
14.00-15.00 Dr. const. - 124 - 14.00-15.00
Engleză - Antonescu
15.00-16.00 S.B. 15.00-16.00
16.00-17.00 16.00-17.00
Engleză - Amf. 2
17.00-18.00 17.00-18.00
18.00-19.00 18.00-19.00
19.00-20.00 19.00-20.00
08.00-09.00 Dr. const. - Online - 08.00-09.00
Organizarea și etica profesiilor juridice - Lect. univ. dr. P. Pop - Amf. 3 Dr. civil - Dissescu - M.N. TGD - 27 - M.P. Dr. civil - 120 - C.P. Organizarea și etica profesiilor juridice - Lect. univ. dr. L. Zidaru - Amf. 2
09.00-10.00 A.D. 09.00-10.00
10.00-11.00 Dr. const. - 10.00-11.00
Drept roman - Prof. univ. dr. E. Molcuţ - Amf. 4 Drept roman - Prof. univ. dr. D. Oancea - Amf. 2 T.G.D. - 305 - I.C. Dr. civil - 124 - C.P.
11.00-12.00 27 - V.S. 11.00-12.00
12.00-13.00 12.00-13.00
Drept civil - Conf. univ. dr. G. Ilie - Amf. 1 Drept civil - Prof. univ. dr. M. Nicolae - Amf. 3 Drept roman - Prof. univ. dr. D. Oancea - Amf. 2
MARŢI

MARŢI
13.00-14.00 13.00-14.00
TGD - Aula - M.P.
14.00-15.00 14.00-15.00
15.00-16.00 TGD - Aula - M.P. 15.00-16.00
16.00-17.00 16.00-17.00
17.00-18.00 17.00-18.00
18.00-19.00 18.00-19.00
19.00-20.00 19.00-20.00
08.00-09.00 Dr. civil - 120 - S.S. Dr. Roman - A. 5 - V.O 08.00-09.00
T.G.D. - Amf. 2 - I.N. Dr. const. - 27 - A.D. TGD - 213 - M.P. Drept civil - Asist. univ. dr. C. Paziuc - Amf. 1
09.00-10.00 IDR - A. 5 - V.O 09.00-10.00
10.00-11.00 T.G.D. - Disescu - I.C. gr. 103 - 106 Dr. civil - Dr. civil - Amf. 1 - M.N. gr. 107 - 108 T.G.D. - 305 - I.N. gr. 111 - 112 10.00-11.00
11.00-12.00 Conf. univ. dr. G. Ilie - Amf. 2 Dr. civil - Prof. univ. dr. M. Nicolae - Amf. 1 Dr. civil - Asist. univ. dr. C. Paziuc - Amf. 5 11.00-12.00
12.00-13.00 12.00-13.00
MIERCURI

MIERCURI
Drept constitutional - Prof. univ. dr. Ș. Deaconu - Amf. 2 Drept constitutional - Prof. univ. dr. Ș. Deaconu - Amf. 2 Drept constitutional - Lect. univ .dr. R. Popescu - Amf. 1
13.00-14.00 13.00-14.00
14.00-15.00 14.00-15.00
T.G.D. - Antonescu - M.L.
15.00-16.00 15.00-16.00
16.00-17.00 Psihologia educației - (facultativ) - Prof. univ. dr. Sandu - Antonescu Psihologia educației - Antonescu Psihologia educației - Antonescu 16.00-17.00
17.00-18.00 17.00-18.00
18.00-19.00 18.00-19.00
19.00-20.00 19.00-20.00
08.00-09.00 08.00-09.00
Metodologie - Prof. univ. dr. Ș. Deaconu - Amf. 2 Metodologie - Prof. univ. dr. Ș. Deaconu - Amf. 2 Metodologie - Lect. univ. dr. R. Popescu - Amf. 4 Metodologie - Lect. univ. dr. R. Popescu - Amf. 4
09.00-10.00 09.00-10.00
10.00-11.00 T.G.D. - Amf. 2 - I.N. Dr. const. - 213 - Dr. const. - 307 - V.S. Dr. const. - 215 - Dr. Roman - A. 1 10.00-11.00
T.G.D. - Dissescu - I.C. TGD - 212 - M.P. Dr. civil - 124 - M.G. Dr. civil - 114 - C.P.
11.00-12.00 C.P. A.L. IDR - A. 1 11.00-12.00
12.00-13.00 Dr. Roman - A. 2 - V.O. Dr. const. - 307 - C.P. Dr. const. - 213 - TGD - 212 - Dr. civil - 120 - M.G. Dr. const. - Info - Dr. Roman - A. 4 12.00-13.00
Dr. civil - 114 - G.I. TGD - A. 5 - I.N. Dr. civil - 124 - C.P.
13.00-14.00 IDR - A. 2 - V.O V.S. M.P. M.L. IDR - A. 4 - S.V. 13.00-14.00
TGD - Info - M.P.
JOI

JOI
14.00-15.00 Dr. Roman - A. 3 Dr. const. - 124 - V.S. 14.00-15.00
Dr. civil - 120 - G.I.
15.00-16.00 TGD - Info - M.P. IDR - A. 3 TGD - 305 - I.N. 15.00-16.00
16.00-17.00 16.00-17.00
Engleză - Amf. 1 sau sau Germană - Antonescu sau Franceză - Info
17.00-18.00 17.00-18.00
18.00-19.00 18.00-19.00
19.00-20.00 19.00-20.00
19.00-20.00 19.00-20.00
Drept civil - 305 - G.I. TGD - A. 5 - C.C. Dr. Roman - A. 1 - S.V.
08.00-09.00 Dr. const. - Online - 08.00-09.00
Drept civil - 120 - S.S. Dr. const. - 307 - F.N. Dr. const. - 27 - V.S.
Teoria generala a dreptului - Prof. univ. dr. S. Cristea - Amf. 2 A.B.
09.00-10.00 Dr. civil - 305 - G.I. IDR- A. 1 09.00-10.00
10.00-11.00 Dr. Roman - 124 - S.V. Dr. civil - 120 - C.P. T.G.D. TGD - 305 - M.L. 10.00-11.00
Dr. const. - Online - Dr. const. - 212 -
T.G.D. - Amf. 5 - C.C.
11.00-12.00 A.B. V.S. 11.00-12.00
IDR - 124 - 305 - I.C. Dr. civil - 120 - C.P.
VINERI

VINERI
12.00-13.00 12.00-13.00
Politologie - Conf. univ. dr E. Socaciu - Amf. 2 Politologie - Conf. univ. dr E. Socaciu - Amf. 2 Politologie - Conf. univ. dr E. Socaciu - Amf. 2
13.00-14.00 13.00-14.00
14.00-15.00 Dr. const. - 27 - Dr. Roman - 120 IDR - Drept civil - Amf. 4 - C.P. 14.00-15.00
15.00-16.00 P.M. 120 Dr. civil - A. 4 - C.P. 15.00-16.00
16.00-17.00 16.00-17.00
17.00-18.00 17.00-18.00
18.00-19.00 18.00-19.00
19.00-20.00 19.00-20.00
ZIUA ORA G 101 G 102 G 103 G 104 G 105 G 106 G 107 G 108 G 109 G 110 G 111 G 112 G 113 G 114 G 115 G 116 G 117 G 118 ORA ZIUA

Intocmit: Conf. univ. dr. Ş. Stănescu, Asist. univ. dr. C. Achimescu, Conf. univ. dr. A. Zarafiu
Redactat: secretar C. Pană