Вы находитесь на странице: 1из 48

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dare de seama
Pentru: Practica manageriala

A elaborat Sdudent gr.


IMCM-141 f/r
Voitco Artur
A verificat
dr. conf. univ.
Ușanlî Damian

Chişinău – 2018

0
Cuprins
1. Scurt istoric SA “Hidroinpex”........................................3
2. MARKETING.................................................................4
2.1. Conceptul de Marketing...............................................4
2.2. Rolul marketingului în economia de piaţă....................5
3.1. Întreprinderea...............................................................8
3.1.1. Caracteristica întreprinderii......................................8
3.1.2. Misiunea companiei...................................................8
3.1.3. Domeniul de activitate al interprinderii...................10
3.1.4. Strategii de marketing..............................................11
3.1.5. Sortimentul de produse............................................12
3.1.6. Ambalajul.................................................................32
4.1. Promovarea.................................................................32
4.1.1. Politica de preț.........................................................34
4.1.2. Alegerea metodei de formare a preţului...................35
5.1.Piața.............................................................................36
5.1.1. Distribuţia................................................................38
5.1.2. Analiza consumatorilor.........................................40
5.1.3. Exportul...................................................................42
5.1.4. Concurenta...............................................................43
5.1.5. Situaţia pe plan mondial..........................................44
5.1.6. Situaţia pe piaţă în anul 2017...................................45
5.1.7. Analiza SWOT.........................................................49
1. Scurt istoric SA “Hidroinpex”
Завод SA ”Hidroinpex” был создан в 1974 году как опытный завод
средств механизации и автоматизации Министерства машиностроения
для животноводства и кормопроизводства.
Он находится в городе Сороки, на севере Молдавии, на берегу реки
Днестр и специализируется на производстве гидравлических моторов.
Гидромотор планетарно-роторный GPR-F-M-160...630, которые
используются в сельскохозяйственных, лесоперерабатывающих и
дорожных машинах, в нефтеперерабатывающем оборудовании и
станкостроении.
Гидромотор-редуктор GPR-F-M-160...630-03 нашел применение в
машинах и станках, где необходимо плавное вращение рабочего органа
с малым (начиная с пяти) числом оборотов в минуту.
Гидромотор планетарно-роторный с тормозом GPR-F-M-160...630-01
создан на базе гидромоторов серии GPR-F-M-160...630 и встраивается в
мотор-колесо, лебедки и другие механизмы.
Двухступенчатые мотор-колеса находят применение в строительных,
дорожных и сельскохозяйственных машинах. Наличие рабочей и
транспортной скорости позволяет использовать встроенный
гидромотор на оптимальных параметрах.
Высокомоментный тихоходный гидромотор (вращатель) объемом
4000…6300...8000 см3 устанавливается на мобильные бетономешалки,
подключаемые к гидросистеме различных машин, может применяться
для привода бункера бетоносмесителя.

3
Гидромеханический автомат GMA-1 применяется в гидроследящей
системе, позволяющей качественно проводить обработку земли и
подрезку деревьев в садах.
Гидромоторы планетарно-роторные высокомоментные GPR-F-M-400-
18, GPR-F-M-630-19 предназначены для передачи крутящего момента
шнеков термопласт автоматов.

2. MARKETING
2.1. Conceptul de Marketing
Tranziţia în economia de piaţa - proces în care țara noastră s-a înscris în mod
iverrsibil - aduce schimbări substanţiale în condiţiile de desfăşurare a
activităţii întreprinderilor. Indiferent de natura activităţii şi statutul juridic de
profitul în marimea lor întreprinderile încep să se afirme ca rentabili agenţi
economici cu o tot mai larga autonomie fiind obligaţi totodată să se adopteze
„regulile de joc” specifice economiei de piaţă.

Creşterea complexităţii şi exigenţelor pieţei, caracteristica perioadei actuale,


împune întreprinderilor modalităţi noi de implicare în mecanizmele pieţei. În
acest sens întreprinderile moderne din mai multe ţări au adoptat o viziune
nouă faţă de piaţa şi au pus în acţiune metode şi tehnici noi, ştiinţifice de
invistigare a pieţei, de adoptare operativă la piaţă, ca şi de influenţa a
acesteia. Acest nou demers al întreprinderii moderne este cunoscut sub
denumirea de marketing.

În literatura de specilitate ca şi în practica economică, termenul “Marketing”


sunt ataşate mai multe accepţiuni. Deosebirile dintre acestea viziază atît
conţinutul concret acoperit de termini în discuţie cît şi unghiul de abrdare a
acestuia.

4
In caracterizarea Marketingului specific perioadei actuale, se ea ca punct de
plecare definiţia formulată de prestigioasa Asociaţie Americană de
Marketing, potrivit căreia prin marketing se înţelege “realizarea activităţilor
economice care dirijează fluxul bunurilor şi serviciilor de la producător la
consumator sau utilizator”. Această definiţie este tributară vechii orientări a
activităţii economice în care punctul de privire îl constitue nu clientul ci
produsele existente care trebuie desfăşurate.

Acesta definiţie a fost înbunătăţită. Astfel profesorul W.J.Stanton un reputat


specialist o înregistrează astfel; “marketingul este un întreg sistem de
activitate economice referitoare la programarea, preţurile, promovarea şi
distribuţia produselor și serviciilor menite să satisfacă cerințele
consumatorilor actuali şi potenţiali”.

Cea mai des invocată de specialişti este însă definiţia dată marketingului de
Ph.Kotler: “activitatea umană orientată în direcţia satisfacerii nevoilor şi
dorinţelor prin intermediul procesului schimbului”.

Definiţiile marketingului dintre care au fost înfăţişate doar cîteva mai


semnificative, sunt un produs al dezvoltării, practicilor de marketing dar şi al
reflectărilor pe lan identic.

O definiţie cuprinzătoare a marketingului ar trebui sa cuprindă următoarele


elemente: o concepţie modernă în orientarea întreprinderilor concretizate
intr-un ansamblu coerent de activităţi practice, programate şi organizate prin
programarea şi utilizarea unor metale şi tehnici ştiinţifici. Numai luate
împreună, aceste trei demente explică conţinutul concret al marketingului.

2.2. Rolul marketingului în economia de piaţă


Rolul marketingului în economia de piaţă este acela de a organiza schimbul

5
voluntar şi concurenţial în aşa fel încit să asigure o legătură eficace între
ofertă și cerere de produse şi servicii. Acesta legătură nu se realizează în
mod spontan ci presupune organizarea a două tipuri de activităţi:

 Organizarea materială a schimbului adică a fluxurilor fizice de


bunuri

produse pentru consum;

2) Organizarea informării adică realizarea fluxurilor de informare care


vor proceda, însoţirea şi urmarea schimburilor;

3) Organizarea schimbului constitue o responsabilitate specifică a


distribuirii care au sarcină de a face să înainteze bunurile de la producător la
consummator

6
Această trecere implică realizarea a trei tipuri de utilităţi (de stare, de
loc, de timp) care constituie valoarea auxiliară a distribuirii.

Ansamblul condiţiilor materiale ale schimbului nu este suficient


pentru a asigura o legătură eficace între cerere şi ofertă.

Schimbul bunurilor pentru a avea loc implică faptul ca potenţialii


cumpărători să fie conştienţi şi avizaţi de existenţa bunurilor avînd calităţi în
măsură să satisfacă necesitățile lor.

Activitatea de informare are ca scop generarea cunoaşterii pentru


producător, distribuitori şi cumpărători.

1. Înainte de a produce are loc o informare preliminară a întreprinderii


pentru identificarea necesităţilor şi preferinţelor consumatorilor deci
căutarea oportunităţii pe piața; este faza de studiu a pieţei.

2. Potenţialul client trebuie să cunoască alternativele alegerii ofertelor


diferitor producători.

3. După realizarea producţiei e necesar o acţiune de comunicare


întreprinderea producătoare şi distribuitori pentru a face cunoscute produsele
şi a obține cooperarea din partea ditribuitorilor în materia de vînzare,
promovare, preţ.

4. La iniţiativa producătorului are loc activitatea de promovare,


publicitate şi folosirea forţei proprii de vînzare.

5. La iniţiativa distribuitorului se desfăşoară activităţi de promovare şi


de înformare orientate spre clienţi, destinate sa faca cunoscute sortimentele
de bunuri oferite şi condiţiile de vînzare.

6. După consumarea sau folosirea bunurilor are loc evaluarea


7
satisfacţiei sau satisfacției care rezultă şi este indispersabilă producătorului
pentru eventuala modificare a ofertei.

7. După folosire sau consumarea bunurilor este necesară evaluarea


revindecărilor cumpărătorulor organizatorilor sau grupurilor chiar dacă
aceasta îmbracă expresii spontane.

În pieţele de mici dimensiuni aceste comunicări apar spontan între


partenerii procesului de schimb.

3.1. Întreprinderea
3.1.1. Caracteristica întreprinderii
Societatea pe acţiuni „HIDROINPEX,, a fost înregistrata la camera
înregistrării de stat la data 07 decembrie 1994 cu n.f.1003607005170
S.A HIDROINPEX a fost reorganizată pe baza Uzinei Ghidroprivod,
capitalul societății este în valoare de 11441412 lei
Structura de divizare a acţiunilor este:

Acţionari % de la capitalul statutar


Fonduri de investiţii 89
Colectivul de muncă 11

3.1.2. Misiunea companiei


Funcţia comercială a întreprinderii SA „HIDROINPEX,, se
desfasoara in cadrul serviciului comercial a întreprinderii.
S-a încercat reorganizarea serviciului comercial. în anul 1997 s-a format
o structură organizatorică mai simplă cu două activităţi distincte:
- marketing;
- aprovizionarea.

8
Dar lucrul efectuat de secţia de marketing este egală aproximativ cu
zero( este prost organizat).
Dacă în ceea ce priveşte aprovizionarea şi desfacerea lucrurile stau mai
ameliorat, în schimb activitatea de marketing nu este întreţinută, lipseşte în
totalitate studiul de piaţă desfăşurarea unor politici de promovare, distribuţie
şi plasament de lunga durată, situaţia datorată în special lipsei surselor
financiare, unui system informaţional adecvat cît şi personalului calificat în
domeniu.
Activitatea de marketing presupune realizarea unor analize complexev și
elaborarea diverselor programe de acţiuni care să stea la baza deciziilor de
viitor.
Realizarea unui program de marketing presupune analiza următoarelor
aspecte:
- misiunea întreprinderii;
- strategii de vânzări;
- analiza clienţilor;
- analiza concurenţelor;
- politica preţurilor;
- politica de produs;
- politica de promovare;
- politica de distribuţie.
Funcţiile departamentului de marketing sunt:
- Elaborarea strategiilor de marketing în dependenţă de produse şi pieţe;
- Orientarea spre elaborarea produselor noi; distribuire a mărfurilor;
- Elaborarea direcţiilor de comunicare efectivă şi a relaţiilor cu
publicul;
- Cercetarea permanentă a pieţelor de desfacere.
9
Misiunea companiei constă In oferirea consumatorilor a unui produs
calitativ, simplu în exploatare, şi la un preţ acceptabil, ce va asigura nevoile.
Principalele scopuri şi strategii de marketing puse in fata acestui
departament sunt:
- Sporirea cotei pieţei naţionale în volumul total al vânzărilor;
- Penetrarea altor pieţe cu produse calitative şi competitive;
- Pentru unele produse competitive pe pieţele CSI propunem
restabilirea, volumuului vânzărilor;
- Reorentarea activităţilor de marketing în domeniul elaborării noilor
produse pentru pieţele europene dezvoltate şi pentru o cooperare în
domeniul producţiei pe viitor.
Una din strategiile de marketing a întreprinderii este strategia de nişă.
Cheia acesstei strategii este specializarea pe tipuri de clienţi şi utilizatori
finali, adică produsul este executat pe bază de comenzi şi are desfacere
sigura, excluzându-se astfel acumulările de stocuri şi "îngheţarea” resurselor.
Specialiştii departamentului de marketing trebuie să lucreze mat intens şi
constructiv asupra elaborării politicii de produs, concomitent analizând
schimbările în politicile de produs ale competitorilor.

3.1.3. Domeniul de activitate al interprinderii


Intreprinderea producelo gamă largă de motoare hidraulice, echimpament
de brichetare, tocător de crengi, cositoare pentru recoltarea rapiţei şi a floarei
soarelui, piese de schimb pentru maşini agricole, diferite tipuri de panouri,
inclusiv electrice...
Motoarele hidraulice din seria GPRF-M 160...630 sint folosite în sfera
agroindustrială, utilaje de producere, echipamente de extragere, autospeciale.
Motorul hidraulic cu excentric GPRF-M 2500...8000-12 sînt utilizate la

10
diferite dispozitive cu dirijare hidraulică şi în special la betoniere mobile
autospeciale, ca de exemplu, autospeciala destinată răspîndirii materialului
antiderapant pe trasee.
Datorită dealerilor oficiali a întreprinderii din Russia, Ucraina, Belarus,
oferă posibilitate de acolabora intensiv cu întreprinderile din aceste ţări şi
anume prin livrarea rapidă a producţiei necesare în cel mai scurt timp şi
cantitatea respectivă.
In mod constant se desfăşoară activităţi cu privire la împlimentarea
noilor produse în funcţie de cerinţele clienţilor.
Intreprinderea este certificată conform standartului de calitate ISO
9001:2008 care este reconfirmat anual şi care vorbeşte despre
calitatea serviciilor şi produselor oferite de catre intreprindere

3.1.4. Strategii de marketing


În practica mondială se folosesc patru strategii de bază.
- strategia copierii
- strategia dimensiunii optimale
- strategia utilizării avantajelor întreprinderilor mari
- strategia participării la produsul întreprinderii mari.
Aici apare necesitatea altor politici aşa cum ar fi: asigurarea calității un
preţ cât mai mic, posibilitatea asigurării oricărui volum de producţie
moment de timp.
Pentru implementarea efectivă a unor astfel de politici sunt necesare
investi.
În procesul de producţie, dar în condiţiile actuale nu este posibilă
investirea din cauza lipsei mijloacelor băneşti. Deci dar trebui de luat

11
măsuri concrete pentru a putea asigură aceste condiţii.
Care ar putea fi propunerile pentru a asigura calitatea:
- va fî nevoie de îmbunătăţit procesul de control pentru ca piesele
rebutate sa nu fie transportate la secţia de amplasare, pentru a asigura
calitatea ar trebui de atras ateția şi asupra personalului productiv, adică,
de angajat persona cât mai calificat, propuneri pentru micşorarea preţului
sunt foarte diverse: în primul, rând ar trebui să înceapă căutarea
aprovizionatorilor cu materie prima care să ofere materiale la un preţ cât
mai mic, se exclude cazul când se propun materiale de o calitate mică,
dearece aceasta ar duce la creşterea rebutului la produsele finale.
Dar totuşi una din politicile principale de marketing este politica
preţului.

3.1.5. Sortimentul de produse


Echipament pentru răspîndirea materialului antiderapant de tip remorca
PRP-1,5

12
Semiremorcă PRP-1.5 este destinată pentru împrăștierea amestecurilor
de nisip și sare pe trotuare și drumuri în zonele populate şi pentru
împrăştierea îngrăşimintilor minirale pe câmpuri. Dimensiunile mici și o înălțime
mare de la sol vă permite să manevrați cu succes pe străzi înguste și căi de trecere.
Denumirea indicatorilor valoare
Tipul remorca
Capacitatea de transport, kg 1500
Lățimea benzii prelucrate, m De la 1,0 pîna 4,5
Clasa tractorului, т. 1,4-2
Capacitatea buncărului, m3 1,0
Antrenarea sistemului hidraulic De la axul cardanic
Turațiile ax cardanic, r.p.m 540
Ecartamentul, mm 1500
Viteza de tractiune în lucru, km/oră 3...5
Dimensiuni , mm 3600/1600/1800
Masa, kg 850
Motor hidraulic rotativ GPR-F-2500...6300-12
Volumul, cm3 2500 3200 4000 5000 6300
Presiune diferențială, Nominal 160
( bar) Maximal 200
Momentul nominal de rotație, Nm 4300 5600 7000 8700 11000
Momentul forței de frânare, Nm 0,75 din momentul nominal
Consumul nominal de lichide, l/min 80
Frecvența de rotație, Nominal 32 25 20 16 12
r.p.m. Maximal 48 37 30 24 19
Minimum 3
Coeficientul de eficiență, cel puțin 0.75
Puterea nominală utilă utilă, kW 14
Masa, kg 21 26 32 37,5 46
Parametrul geometric L, mm 30 38 48 60 75
Parametrul geometric L1, mm 110 118 128 140 155

Motor hidraulic de serie GPR-F-M-160…630


13
Volumul, cm3 160 200 250 320 400 500 630
Presiune diferențială, (bar) Nominal 160
Maximal 200
Momentul nominal de rotație, Nominal 365 454 567 716 908 1114 1430
Nm Forța de rupere 300 370 465 585 745 915 1174
Consumul nominal al lichidului, l/min 96
Sarcina admisibilă a extensiei Radial 5200 4700 4200 3500 3100 2800 2500
capătului axului, N Axial Nu se permite
Parametrul geometric L, mm 215 219 225 232 241 251 266
Masa, kg 20 20,5 21 22 23 23,5 24

Motor hidraulic cu frână GPR-F-M 160…630-01


14
Volumul, cm3 160 200 250 320 400 500 630
Presiune Nominal 160
diferențială, MPa Maximum 200
Momentul nominal de Nominal 365 454 567 716 908 1114 1430
rotație, Nm Forța de rupere 300 370 465 585 745 915 1174
Consumul nominal al lichidului, l/min 96
Frecvența de rotație, r.p.m 600±60 480±36 378±36 300±24 240±24 190±15 150±15
Forta radială, Kg Nu se permite
Coeficientul de eficiență 0,85
Frâna Normal-închisă
Cuplul static al frânei, Nm 2000
Presiunea de eliberare a frânei, MPa 19…250
Parametrul geometric L, mm 273 277 283 290 399 309 324
Masa, kg 24 28 34 41 42 44,5 46

Motor hidraulic cu redactor încorporat GPR-FM-160...400-03

15
Volumul, cm3 160 200 250 320 400
Presiune diferențială, (bar) Nominal 160
Maximal 200
Moment de rotație, Nm Nominal 1600 1990 2480 3100 3900
Maximal 2020 2530 2800 3900 4900
Consumul nominal al Nominal 96
lichidului, l/min Maximal 120
Frecvența de rotație, r.p.m Nominal 130 105 82 65 52
Maximal 150 120 100 75 60
Coeficientul de eficiență 0,85
Parametrul geometric L, mm 348 352 358 365 374
Masa, kg 33 33.8 34.2 35 36

Motor hidraulic cu reductor GPR-F-M-160…630 - 04

16
Volumul, cm3 160 200 250 320 400 500 630
Presiune diferențială, (bar) Nominal 160
Maximal 200
Moment de rotație, Nm Nominal 1560 4450 5560 7020 8900 10920 14020
Maximal 2940 3620 4560 5730 7300 8970 11510
Consumul nominal al Nominal 96
lichidului, l/min Maximal 120
Frecvența de rotație, r.p.m Nominal 135 109 85 67 54 42 34
Maximum 170 136 106 84 67 53 42
Coeficientul de eficiență 0,85
Parametrul geometric L, mm 447 451 457 464 473 483 498
Masa, kg 51,5 52 52,5 53,5 54,5 56 57,5

Motor hydraulic cu frînă si reductor GPR-F-M-160…630-04-


01
17
Volumul, cm3 160 200 250 320 400 500 630
Presiune Nominal 160

18
diferențială, MPa Maximal 200
Moment de rotație, Nm Nominal 1560 4450 5560 7020 8900 10920 14020
Maximal 2940 3620 4560 5730 7300 8970 11510
Consumul al lichidului, Nominal 96
l/min Maximal 120
Frecvența de rotație, r.p.m Nominal 135 109 85 67 54 42 34
Maximal 170 136 106 84 67 53 42
Forta radială, Kg Nu se permite
Coeficientul de eficiență 0,85
Frână Normal-închisă
Cuplul static al frânei, Nm 2000
Presiunea de eliberare a frânei, MPa 19…250
Parametrul geometric L, mm 575 579 585 592 601 611 626
Mass, kg 54 58 64 71 72 74,5 76

Motor hidraulic troliu GPR-F-M-160…630–07

19
Volumul, cm3 160 200 250 320 400 500 630
Presiune Nominal 160
diferențială, MPa Maximal 200
Moment de rotație, Nm Nominal 1560 4450 5560 7020 8900 10920 14020
Maximal 2940 3620 4560 5730 7300 8970 11510
Consumul al lichidului, Nominal 96
l/min Maximal 120
Frecvența de rotație, r.p.m Nominal 135 109 85 67 54 42 34
Maximal 170 136 106 84 67 53 42
Forta radială, Kg Nu se permite
Coeficientul de eficiență 0,85
Frână Normal-închisă
Cuplul static al frânei, Nm 2000
Presiunea de eliberare a frânei, MPa 19…250
Parametrul geometric L, mm 575 579 585 592 601 611 626
Mass, kg 54 58 64 71 72 74,5 76

Echipament de brichetare BSM-50-400


20
Echipamentul de brichetare BSM-
50-400 realizează brichete dintr-
o mare varietate de materiale, cum
ar fi: paie, resturi vegetale, lemn,
fără adăugarea unui liant și folosește
pentru presare doar forța mecanica.
Mașinile au construcție robustă
de o calitate și o funcționalitate
ridicată. Pentru a funcționa la un
randament ridicat, umiditatea
maximă a materiei prime nu trebuie
sa depășească 10-12 %. Pîlnia de alimentare poate avea un volum de 0,5 m³.
Avantajele preselor mecanice BSM-50-400
• nu necesită adăugarea unui liant
• consum scăzut de energie electrică
• funcționare în regim de exploatare in schimburi (24 ore)
• comandă automatizată
• utilizare foarte simplă
• ușor de întreținu
• poate fi integrat in orice instalație de reciclare

Tipul Staţionar
Greutate 1800 kg

21
Productivitate 250-300 kg/oră în dependenţă de
materia primă
Conţinutul de umeditate optimă 10-12%
a materiei prime
Dimensiunea particulelor 3 – 6 mm
optimă a materiei prime
Diametrul brichetului 50 mm
Transmisie elecrică
Capacitatea electrică instalată 18,8 kW
Consumul energiei electrice 14,1 kW
Tensiunea de alimentare 380 V/50 Hz
Intensitate sonoră în condiţii 75-80 decibeli
normale de funcţionare
Lungime 2200 mm (+ linia de răcire 6 m)
Lăţime: 1000 mm
Înălţime: 2000mm
Durata de funcţionare cel puţin 5 ani
Tipul materiei prime: rumegus de lemn, paie de cereale şi
alte deşeuri de biomasă

Tocător de crengi TC-150

Tocătorul de crengi TC – 150


este folosit la tocarea crengilor,
deșeurilor lemnoase și a
trunchiurilor de arbori cu crengi
pentru așchii potrivite pentru
incinerare sau compostare.
Tocătorul mărunțește ramuri cu
frunze, ramificații, mărunțește
deasemenea și deșeuri agricole ca
bețele de floarea soarelui sau
porumb.

22
Antrenarea se face de la priza de putere a unui tractor sau de la un motor
electric propriu. Diametru maxim de tocare este de pînă la 120mm.
Echipamentul este mobil, ceea ce dă posibilitate de a fi transportat la
destinație. Clapeta de ejectare se poate intoarce la 360 grade ceea ce oferă ca
materialul tocat să fie ejectat in remorcă la orice pozitie a acesteia.

Turațiile ax cardanic, rot/min 500...540


Greutatea, kg 390
Dimensiunile materiei prime (max),
120
mm
Diametru disc, mm 600
Lungime, mm 2500
Lățime, mm 1000
Înălțime, mm 2400
Unghiul de întoarcere a clapetei de
360
ejectare, grade
Puterea tractorului pentru antrenare,
35 – 80
c/p
Capacitatea de lucru, m(cub)/h 8 – 15
Electromotor (la necessitate) 7,5kw / 1500 rot/min

Tocatorul baloților de paie TBP-145

23
Turațiile ax cardanic, rot/min 500...540
Greutateam, kg 1550
Diametru balotului, mm 1100-1450
Lungime, mm 3800
Lățime, mm 2400
Înălțime, mm 2500
Viteza de transportare, km/ora 25
Clasa tractorului 1,4
Capacitatea de lucru, tone/ora 3,18
Distanta de aruncare, m Pina la 12

Remorci pentru secerători pentru diferite combine

24
Remorca este folosită pentru transportarea secerătorilor cu lungime de
la 4 la 9 m. Este echipată cu sistemul de iluminare ce dublează
semnaleleiluminatorii a transportului la care este atasată.

Dispozitivul de recoltare a rapiţei CPR

Dispozitivul este destinat pentru reutilarea secerătorilor de cereale


în scopul recoltării rapiţei, pentru diferite zone climatice şi tipuri de sol.
Dispozitivul este constituit din suport şi peretele lateral pe stânga
pe care este instalat mecanismul de mişcare a cuţitelor mobile şi fixe,
peretele pe dreapta care este detasabil, cuţitele fixe şi mobile de dreapta,
tije ce comprimă dispozitivul la secerătoare.

25
Dispozitiv de recoltare a floarei soarelui DR

Dispozitivul pentru recoltarea floarei soarelui (DR (4 – 5 – 6 – 7 – 8 –


9) reprezintă un set de piese şi noduri, necesare la reutilarea secerătorilor
de cereale pentru diferite tipuri de combine.
Dispozitivul, rapid şi uşor poate fi montat pe secerători fără careva
revizuri.
Instalaţia va asigura un lucru eficace al combinei garantînd piederi
minime în procesul recoltării.

26
Echipament pentru răspîndirea materialului antiderapant

27
Instalații de joacă pentru copii

28
Stelajuri

Altele

29
3.1.6. Ambalajul
Ambalajul nu este desfăşurat în prelucrarea dizainului ca să arăte
principal de promovare a produsului în punctele de trecere şi realizare al
aceşti.

Ambalajul este standartizat după

30
STAS fostei Uniunii Sovetice se învele cu hîrtie specială şi se pune în lăzi
de lemn. Dar totuşi clienţii depun cereri la ambalaj produsului după gustul
fiecăruia.

4.1. Promovarea
Promovarea, publicitatea si altele tactici de marketing, in condiţiile
moderne pe piaţă documentarea clienţilor asupra produselor noi ori
îmbunătăţite, stabilirea unor legături informaţionale între producător şi
acestea apar сa o necesitate obiectivă. Agenţilor economici le este destul
de greu să afle singuri ce fel de mărfuri simt pe piaţă, de unde le pot
achiziţiona şi dacă corespund cerințelor şi preferinţelor lor. De aceea,
promovarea permanentă a produselor a devenit o cerinţă de prim ordin,
un factor însoţitor al oricărui proces de vânzare, indiferent de natura
bunului oferit. Se poate afuma că un produs nou, un canal de distribuţie
adecvat şi un preţ corespunzător nu asigură succesul produsului dacă
programul eforturilor de marketing ale întreprinderii nu include și o
susţinuta politică promoțională.

Componentele politicii de promovare sunt:

- publicitatea

- promovarea vânzărilor

- relaţiile publice

- utilizarea mărcilor de fabrică sau de comerţ

- manifistări promoţionale şi forţele de vânzare,


31
Aceste componente ale politicii de promovare se disting prin modul în
care participă la atingerea obiectivelor planificate de firme.

Publicitatea reprezintă o variabilă semnificativă a politicii de


promovare a produselor, asigurând raportarea permanentă la evoluţia
pieţei. Aceasta include ansamblul acţiunilor ce au drept, scop prezentarea
unui mesaj, în legătură cu un produs sau serviciu, de către un agent
economic care suportă cheltuielile efectuate.

Presa reprezintă un mijloc important de transmitere a informaţiilor


publicitare, cu o finalitate ridicată, atunci când este folosită cu raţionalitate.
Acţiunile publicitare prin presa se realizează sub forma anunţului
publicitar, ce cuprinde în structura sa: ilustrația, textul şi sloganul.

Ilustraţia are rolul de amplifica efectul anunţului asupra


cumpărătorilor potenţiali, prin accentuarea anumitor calităţi ale produsului.

Textul poate informa sau crea la consumatori un sentiment de respect


faţă de produs şi ataşament faţă de o marcă sau firmă.

Sloganul reprezintă o formulă scurtă ce atrage atenţia asupra firmei


sau mărcii produsului.

Radioul informează prin utilizarea sa o mare parte a consumatorilor.


Avantajele acestui mijloc publicitar vizează costurile acceptabile, o
selectivitate ridicată, O flexibilitate şi mobilitate mare. Dezavantajul
radioului îl constituie faptul că mesajul fiind prezentat doar auditiv,
ascultătorii îşi pot afirma doar o imagine parțială şi numai de moment asupra

32
obiectului mesajului.
Televiziunea reprezintă suportul publicitar care a cunoscut cea mai
rapidă utilizare în etapa actuală. Se distinge faţă de celelalte mijloace
publicitare prin faptul că asigură o combinaţie unitară a sunetului, imaginii
şi mişcării la un preţ semnificativ, desigur.
Catalogul este un instrument publicitar folosit de firmele producătoare şi
la marile unități comerciale.
Compania de promovare a produselor este slab dezvoltatâ dar totuşi
reclama produsului o putem găsi în presa locală, televiziune - canalul
republican. Sunt făcute prezentări, expoziţii de 3 ori pe an. Au participat la
o expoziție internațională in anul 2016, dar din păcate fără rezultate.

4.1.1. Politica de preț


Preţul reprezintă unul din elementele de bază a marketingului. Dar,
comparativ cu celelalte elemente, preţul are o situaţie specială, este o
variabilă particulară.
Preţul are diferite metode de determinare:
relaţia preţ- calitate - ea exprimă un caz deosebit al sensibilităţii
cumpărătorilor faţă de preţ. La unele produse nivelul preţului este
considerat de beneficiar drept indicator de calitate. Intensitatea relaţiei
preţ - calitate depinde şi de concordanța preţului afişat cu imaginea
preexistentă cu privire la marca. Dacă marca are o imagine de preţ mic, un
preţ ridicat va fi automat asociat unei ameliorări a calității. Dimpotrivă, o
marcă poziţionată din start pe o linie de preţuri şi calitate ridicate îl
determină pe cumpărător sâ accepte plata acestei cumpărături, printr-un
“preț de prestigiu”
- preţul de acceptabilitate exprimă un preţ psihologie optim pe care

33
cumpărătorii sunt dispuşi să-l plătească pentru un anumit produs. Limita
superioară va fi determinată de venitul cumpărătorilor, care fac ca peste un
anumit preţ produsul să fie considerat scump pentru a fi achiziţionat. Acest
preţ nu arată însă şi intenţiile de cumpărare şi nu asigură maximizarea
profitului sau cota de piaţă dorită. El ne dă o indicație asupra nivelului de
acceptabilitate, permiţând elaborarea de strategii a forțării nivelului preţului
„atât cât suportă piaţa".
Limita inferioară este impusa de asocierea unei imagini de slabă
calitate unui preț prea mic, din care cauză produsul iarăşi nu poate fi
achiziţionat. In determinarea lui trebuie să se pornească de la cerere
(tehnice şi calitative).

4.1.2. Alegerea metodei de formare a preţului


-în situaţia financiară existentă întreprinderea este orientată spre un preţ
minim ce va acoperi costurile totale;
-nu există un plan ce ar cuprinde paşii precedenţi şi măsuri
concrete pentru a asigura rezultatul dat.
Costurile directe de producere deţin ponderea cea mai mare la
formarea prețului de realizare circa 80% sunt propuse un şir de măsuri
care vor contribui la utilizarea mai eficientă a materiilor prime şi
componentelor, micşorarea rebutului şi reducerea costurilor directe de
fabricaţie:
- optimizarea organizării graficelor de muncă;
- modifiări ale proceselor tehnologice;
- găsirea unor furnizori de materii prime şi componente mai ieftine
(sau mai calitative) la achitarea cu bani.
În scopul promovării produsului şi creşterii vânzărilor se

34
propune un nou sistem de formare a preţului cu diverse posibilităţi de
rabaturi:
- rabat pentru vânzări imediate în numerar;
- rabat pentru plata prealabilă;
-rabat pentru vânzări en-gros;
-rabaturi sezoniere.
Preţurile la S.A. HIDROINPEX sunt de circa 9-10% mai mici ca
la concurenţii săi. La unele produse preţurile sunt majorate din pricina
importului materiei prime şi un pin preţ mare.

5.1.Piața
Piaţa reprezintă spaţiul economico - geografic unde se confruntă, la un
moment dat, ofertele şi cererile unui bun economic, împreună cu
ansamblul agenţilor economici şi factorilor care influenţează starea şi
evoluţia lor.
Piaţa după aspectele sale se clasifică:
1. Piaţa produselor care, la rândul său, ținând seama de destinaţia
produselor se împarte în:
 piaţa produselor de consum final ori piaţa bunurilor de consum
(consumate direct de oameni);
 piaţa produselor de consum intermediar (materii prime), care se
folosesc în producţie pentru obţinerea bunurilor finale;
 piaţa produselor de echipament (mijloace de muncă) - sunt bunuri
finale şi durabile folosite în consumul productiv.
2. Piaţa serviciilor care la rândul său după genul serviciului se împarte în:
- piaţa serviciilor de producţie, se includ activităţi de reparaţii,

35
întreţinere, asistenţa tehnica etc.;
- piaţa serviciilor de consum, care se adresează populaţiei(servicii
personale,confecții, etc.)
3.Piaţa factorilor de producţie (care contribuie la procesul de producţie)
poate cuprinde:
 Piaţa capitalului
 Piaţa muncii
 Piaţa financiară
 Piaţa informaţiilor
Acum se trecem Ia analiza pieţei a întreprinderii. Ea deţine o cotă de
piață de 40 %, iar concurenţii principali - 60%. Cota relativă va fi de 0.6 cota
relativă piaţă se determină prin raportul propriei sale cote de piaţă la cea a
cele mai imporanți concurenţi.
Din acest punct de vedere o întreprindere poate viza 4
poziții pe piaţă:
1. lider unic, când cota relativă este egală sau superioara
cu 2;
2. co-lider, dacă aceasta cotă se apropie de 1;
3. challenger, când întreprinderea ocupă locul II pe
piaţă;
4. specialist, cota relativă a întreprinderii este mică, însă
ea ocupă o „nisă" particulară, datorită specialităţii produselor
sale.
După rezultat se vede că întreprinderea este co-coliderul pe piaţăîn
ultimiitrei ani s-au conturat principalele pieţele de desfacere ale produselor:
Moldova, Rusia, Ucraina, Belorusia - întreprinderea totuşi poate concura cu

36
producătorii străini.
Principala piaţă geografică de desfacere a produselor
S.A„HIDROINPEX” este piața externă. Studiul făcut de departamentul de
marketing al întreprinderii arată că în anii apropiaţi piaţa externa va forma
80% din vânzările totale. Studiile pieţei externe arată că real sunt
cointeresaţi în procurarea produselor S.A „HIDROINPEX” cumpărători din
ţările CSI : Rusia, Ucraina, Belorusia - până la 80% din vânzările totale.
Pentru promovarea efectivă a produselor pe piața Rusiei este necesar de
scăzut costurile de producere şi de ridicat calitatea până la nivel european.

5.1.1. Distribuţia
Întreprinderea î-şi propune ca scop vânzarea produselor sale în orice
centru de partea CSI.
Producţia se realizează 80% în CSI, 20% în Moldova
Activitatea de distribuţie are ca scop satisfacerea trebuinţelor
consumatorilor, recuperarea cheltuielilor efectuate de producători,
intermediari şi însuşirea unui profit care să le asigure o eficienţă economică
rezonabilă.
Întreprinderea nu are reţea proprie de vânzare a produselor sale
consumatorilor finali. Pentru a vinde producţia S.A. „HIDROINPEX”
apelează la serviciile distribuitorilor intermediari, atât în piaţa locală cât şi în
pieţele de export (Rusia, Ucraina, Belorusia)
Î n R usia S.A. „HIDROINPEX” şi-a redus numărul distribuitorilor
până la 2 agenți comerciali, dintre care 1 deţin peste 90% din livrările pe
această piaţă.
Strategia întreprinderii în acest domeniu va constata în continuarea

37
colaborării cu distribuitorii deja existenţi în Rusia și Ucraina şi în
atragerea unor noi agenţi economici ce vor achita livrările în bani.
Renumirea agenţilor de vânzări va fi în dependenţă de intrările
mijloacelor băneşti In cont conform contractelor încheiate de ei;
Salariul fix.
Partea stabilă a lefii, în mărime de 200 - 250 lei lunar;
Partea variabilă.
1. Partea fixă se plăteşte lunar în mod regulat
2.Partea variabilă se va stabili în mărime de 5,5%, 4%, 2,5% din
vânzări (fără TVA) a mijloacelor băneşti încasate în cont conform
contractului dat în dependenţă de modul de achitare a cumpărătorului:
(5,5% - dacă achitarea este preventivă; 4% - dacă achitarea este 50%
din suma preventivă, 50% - la scadenţă; 2,5% - dacă achitarea este la
scadentă). Mărirea numărului de cumpărători v-a permite slăbirea
dependeţei întreprinderii faţă de distribuitorul major din Rusia şi va
reduce posibilitatea de dictare a preţului de vânzare a producţiei.

38
5.1.2. Analiza consumatorilor
Consumatorii unui produs se pot împărţi în doua categorii:

consumatori reali (efectivi), care la condiţiile date cumpără şi consumă


produsul respectiv;

consumatori potențiale, care au nevoie de produsul care li se adresează lor,


dar datorită unor condiţii obiective sau subiective (neîncredere, solvabilitate
etc,)nu-l cumpără şi nu-1 consumă.

Consumatorii finali ai produselor S.A. „HIDROINPEX” pe pieţele


Moldovei sunt clienţii autohtoni care sunt în număr de 5 şi cuprind 65% şi
35% cuprind alte organizaţii - reprezentat în graficul de mai jos:

39
Alţi consumatorii produselor S.A. „HIDROINPEX” se află în partea
europeană a Rusiei, Ucraina şi parţial Belarusi.

Luând în consideraţie tendinţele pieţei şi competitivitatea produselor


S.A. „HIDROINPEX” aceste organizaţii reprezintă consumatorii potenţiali
ai întreprinderii în viitorul apropiat. Parametrii importanţi pentru ei sunt;
preţurile joase, se exlploatează uşor. Cel mai important criteriu este preţul
mic şi durabilitatea.

40
4
1

CLIENT

2
3

Client și marketingul
În figura de mai sus vedem clientul și marketingul care este constituit din:
1. produs
2. promovare
3. distribuție
4. preț

5.1.3. Exportul

Exportul este 80% din producţia totală


Tabelul 1.3.8.1
Exportul de producție pe anul 2015 fără TVA
Țara Cantitatea, buc. Suma, mii lei
Belorusia 502 5522
Russia 298 3278
Ucraina 161 1771

Tabelul 1.3.8.2
Exportul de producție pe anul 2016 fără TVA
Țara Cantitatea, buc. Suma, mii lei
Belorusia 479 5029,5
Russia 393 4126,5
Ucraina 479 2205

41
Tabelul 1.3.8.3
Exportul de producție pe anul 2017 fără TVA
Țara Cantitatea, buc. Suma, mii lei
Belorusia 672 6332,7
Russia 293 2959,3
Ucraina 232 2343,2

5.1.4. Concurenta
După cum e uşor de remarcat, ponderea cea mai mare pe piaţă o are
secţia de asamblare, deci majoritatea forţelor trebuiesc concentrate asupra
satisfacerii cerinţelor acestei secţii. Adică de asigurat calitatea înalta şi
preţul de realizare optimal. Ce ţine de concurenţi putem spune ca ei sunt
de două tipuri:
-interni
-externi
Interni sunt acei concurenţi care pot apărea în interiorul S.A.
„Hidroinpex” și cei exteriori sunt acei care pot apărea pe teritoriul altor
agenţi economici al Republicii Moldova și pe teritoriul altor republici.
Detaliile despre caracteristicile tehnico-economice arată că produsele S.A.
„Hidroinpex” sunt concurente atât pe piaţa interna cât și pe piața externă.
Studiile arată că clienţii sunt atraşi să procure producţie SA „Hidroinpex”
pentru că ea este durabilă, de o înaltă calitate, de gabarite reduse, simple în
construcţie şi exploatare. Mai mult de atât, personalul întreprinderii
permanent lucrează în scopul realizării proiectelor şi tehnologiilor noi, de
asemenea pentru îmbunătăţirea tehnologiilor create mai demult, ţinând cont
de cerinţele pieţei actuale : reducerea gabaritelor, economii de energie
electrică, sporirea productivităţii şi ca rezultat micşorarea costurilor şi
ieftinirea producţiei.
42
5.1.5. Situaţia pe plan mondial
Preturile la producţia similară în alte ţări.
Preţul reprezintă unul din elementele de bază al mixului de marketing.
Dar, comparativ cu celelalte elemente, preţul are o situaţie specială, este o
variabilă particulară.
Preţul are diferite metode de determinare:
Relaţia preţ - calitate - ea exprimă un caz deosebit al sensibilităţii
cumpărătorilor faţă de preţ, La unele produse nivelul preţului este
considerat de beneficiar drept indicator de calitate. Intensitatea relaţiei
preţ - calitate depinde şi de corcondanța preţului afişat cu imaginea
preexistentă cu privire la marca. Dacă marca are o imagine de preţ mic,
un. preţ ridicat va fi automat asociat unei ameliorări a calității.
Dimpotrivă, o marcă poziţionată din start pe o linie de preţuri şi calitate
ridicate îl determină pe cumpărător să accepte plata acestei cumpărături,
printr-un „preț de prestigiu”.
Preţul de acceptabilitâte exprimă un preţ psihologic optim pe
care cumpârătorii sunt dispuşi să-l plătească pentru un anumit produs.
Limita superioară a fi determinata de venitul cumpărătorilor, care fac
ca peste un anumit preţ produsul fie considerat scump pentru a fi
achiziţionat. Acest preţ nu arată însă şi intenţiile de cumpărare şi nu
asigură maximizarea profitului sau cota de piaţă dorită. El ne dă o
indicație asupra nivelului de acceptabilitate, permiţând elaborarea de
strategii a forțării nivelului preţului „atât cât suportă piaţa".
Limita inferioară este impusă de asocierea unei imagini de slabă
calitate unui preţ prea mic, din care cauza produsul iarăşi nu poate fi
achiziţionat. In determinarea lui trebuie să se pornească de la cerere
(tehnice şi calitative),

43
5.1.6. Situaţia pe piaţă în anul 2017
SA”Hidroinpex” prin activitatea sa are un rol important in regiune.
Angajaţii prin activitatea sa ocupa un rol important in viata comunităţii.
A.Caldare este consilier in consiliul municipal Soroca, membrul CDR ADR
Nord. Locurile de munca au un impact pozitiv asupra bugetului, angajaţii
sunt platinori de impozite si taxe.
In anul 2017 SA ”Hidroinpex” a contribuit la buget impozite si taxe in
valoare de:
Impozitele locale au antns cota de 70,9 mii lei
Fondul social a constituit 1087,6 mii lei
Primele de asigurare madicale 388,6 mii lei

În ultima perioada ajutorul organizaţiilor obşteşti a consninuit - 30mii lei

Suport se acorda Primăriei Soroca, obiectelor de menire sociala din


oraş si raion, donaţii de utilaje pentru terenuri de joc pentru copii,
amenajarea teritoriilor.

Monitorizarea si controlul rezultatelor - demonstrează eficienta


deciziilor adoptate si implementate, cât de eficace sunt în atingerea
obiectivelor majore ale sistemului productiv. Controlul este important si
datorita caracterului continuu, neîntrerupt, al procesului decizional, datele
obţinute într-un ciclu de exploatare reprezintă informaţii utile pentru un nou
ciclu, mai ales în cazul problemelor dificile rezolvate doar în etape succesive
cu alternative. Adunarea generala a acţionarilor SA”Hidroinpex” se petrece
o data pe an si oferă o analiza profunda a situaţiei si obiectivele pe perioada
următoare.
44
Lista consumatorilor motoarelor hidraulice
№ Адрес Заказчик Номера
M телефонов
nn
г. Саратов 8452
1.
“Завод дорожного оборудования” 92-54-92
2. г. Новочеркасск Торговый Дом 863-52
Ростовской обл. «Гидропривод» 2-27-72
3. г. Ярославль ООО “Глобал Трейд Систем” 852
490-442
4. г. Калуга ОАО “Калугапутьмаш" 505-340,
505-137
5. г. Красноярск Российская железная дорога ОАО 3912
“РЖД” 59-44-40
г. Новочеркасск Ростовской ЗАО “Машпром” 86352
6.
обл. 5-15-38
7. г. Анжеро- Судженск ООО “СКМЗ” 384-53 2-28-56
Кемеровской обл. 62856; 65327

г. Хабаровск ООО “Эмпирей” 4212


8.
27-70-42
9. г. Омск ООО «СибПромСнаб» 3812-494-707
г. Москва 913-53-34
10.
ЗАО “Торговый Дом Транспутьмаш”
г. Курган ОАО «Курганский завод дорожных 3522 467209
11.
ул. Урицкого 36 машин» 462041
г. Санкт-Петербург ЗАО ТД «Гидравлические машины» 812-375-84-61
12.
13. г. Санкт-Петербург АВА “Гидросистемы” 449-03-36
14. г. Красноярск Машино-строительный завод 3912
64-64-69
15. г. Киев ПКФ «Будшляхмаш» 380-44-5010328;
4199092
16. г. Минск СООО «Тигер»
17. г. Бобруйск ОАО «Бобруйскагромаш» 375 225441992; 432959

г. Смоленск ЗАО “Автоагрегатный завод “ АМО 44-46-22


18.
ЗИЛ”
19. г Владивосток ООО “СО ТЕХ” 4232
22-19-26
20. г. Москва ЗАО “СИ” 235-98-78
21. г. Смоленск АО “Комплексные дорожные 4812 218603; 27-01-74 27-08-91
машины”

45
г. Донецк ООО «Энергомашкомплект- 380623863221
22.
Донбасс»
23. г Ярославль «Фортекс» 4852 242319
24. г. Москва ЗАО НПЦ «современная буровая 495-7149622
техника»
25. г. Пермь ООО «ВНИИТБ Буровой 3422 111284
инструмент»
26. г. Гомель ОАО «Гомсельмаш» 232 628227
27. г. Ярославль «ПромСнаб» 4852 241861
28. г. Санкт-Петербург Завод буровых технологий 812 6401950
29. г. Москва ЗАО «Стройгидравлика» 495 7808092
30. г. Хабаровск 4212
Завод им. Горького “Хабсудмаш” 22-80-07
31. г. Бобруйск «Бобруйскагромаш» 225-44-27-94
32. г. Тосно ОАО «ТОМЕЗ» 81361 21751; 128870

33. г. Брянск ООО «Даак-Трейд» 263-10-92


34. г. Москва ЗАО «ГЕОМАШ» 495 4160624
35. г. Петрозаводск ЗАО “Онежец-Авто” 56-86-22
36. г. Владивосток ООО “Восточная верфь” 521-96-50
37 г. Санкт-Петербург ЗАО НПИ “Редуктор” 331-93-54
38. г. Смоленск ЗАО “Автоагрегатный завод “ АМО 44-46-22
ЗИЛ”
39. г. Минск ООО «Васюк А.» 219-35-59

Cifra de afaceri a SA”Hidroinpex” din ultimii ani demonstrează o creştere a


producerii:
2015- 11076,0 mii lei
2016- 11869,1 mii lei
2017- 13176,2 mii lei

Datorita gamei largi de tehnica situația pe piața se diferențiază de la un


produs la altul

Situația la producerea motoarelor hidraulice

46
Denumirea companiei Cota de piaţa %
S.A Hidroinpex 48
Uzina din Lipesc, Rusia 43
Alte intreprinderi 9

Producerea Presurilor de brichetare


Denumirea companiei Cota de piaţa %
S.A. Hidroinpex 80
Alţi producători 20

Fabricarea Echipamentelor pentru distribuirea materialului antiderapant


Denumirea companiei Cota de piaţa %
S.A. Hidroinpex 100
Alţi producători 0

Fabricarea Tocătorului de crengi


Denumirea companiei Cota de piaţa %
S.A. Hidroinpex 68
SA Moldagrotehnica 12
Alţi producători 20

Fabricarea Remorcilor pentru cositoare


Denumirea companiei Cota de piaţa %
S.A. Hidroinpex 46
Alvar-Service SRL 30
Alţi producători 24

Fabricarea Dispozitiv de recoltare a rapitei


Denumirea companiei Cota de piaţa %
S.A. Hidroinpex 52
Alvar-Service SRL 30
SA Moldagrotehnica 5
Alţi producători 13

Fabricarea Dispozitivului de recoltare afloarei soarelui


Denumirea companiei Cota de piaţa %

47
S.A. Hidroinpex 52
Alvar-Service SRL 36
Alte intreprinderi 12

Datele au fost obţinute din cercetările effectuate de către departamentul de


marketing a S.A. «Hidroinpex»

5.1.7. Analiza SWOT


AVANTAJE: DEZAVANTAJE:

- Piaţă de desfacere în CSI şi - Cheltuieli suplimentare de material pentru


în alte țari din străinătate; fabricarea produselor;
- Produsele sunt cunoscute pe - Calitatea produselor nu este din cea mai bună;
piaţa autohtonă; - Capacităţile întreprinderii nu sunt folosite la
- Produsele sunt realizate la maximum;
un preţ minim; - Procesul tehnologic nu este bine organizat;
- Nu există o reclamă bine stabilită a produselor.
- îrgrijirea de clienţi în caz de
ieşire din funcţie a produselor.

PROPUNERI:

- De a reduce cheltuielile suplimentare de


OPORTUNITĂŢI:
material pentru fabricare a produselor;
- Posibilităţi mari de lărgirea - De alucra asupra calităţii
pieţei de desfacere prin intermediul produselor;
intemetului, și oficiilor de reclamă; -De a folosi la maximum
- Posibilităţi de utilizare a capacităţile întreprinderii;
noilor ii informaţional e pentru - De găsi noi pieţe de desfaceri;
facilitarea vânzării. - D e a mări volumul de producere;
- De a reorganiza procesul
tehnologic.

48